Wij zijn ervan overtuigd dat wij hiermee in de toekomst verschillende problemen zullen uitschakelen.

Hele tekst

(1)

Sint-Niklaas postdatum

Geachte klant

Het aanleveren van teksten en beelden op digitale dragers is vandaag een standaardhandeling geworden voor de meeste bedrijven.

Nochtans komt het regelmatig voor dat er door kleine onachtzaamheden grote en kostelijke fouten voorkomen die gemakkelijk vermeden hadden kunnen worden.

Daarom hebben wij een standaardprocedure voor aanlevering van digitale dragers opgesteld.

Om alles eenvoudig te houden hebben wij ook een controlelijst opgesteld.

Wij zouden u willen verzoeken om even tijd te maken om deze teksten door te nemen en bij aanlevering van uw volgende opdracht deze controlelijst even te willen afpunten.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij hiermee in de toekomst verschillende problemen zullen uitschakelen.

Met vriendelijke groeten,

(2)

7. Inhoud

7.1. Aanleveringsmogelijkheden van digitale dragers Cd-rom in Macintosh of ISO 9660 formaat.

Cd’s geschreven met Direct CD zijn niet bruikbaar.

ZIP (100 Mb) FTP

DVD+R/DVD-R in Macintosh of ISO 9660 formaat.

Geen DVD ram

e-mail: info@vanlijsebetten.be 7.2.

7.2.1. Opmaak:

In QuarkXPress, versie 6.5 of lager, met vermelding van de gebruikte taalversie van het programma. Gebruikte fonts dienen te worden meegeleverd, en moeten ofwel Truetype, ofwel Type 1 zijn (nooit de twee door elkaar en liefst Type 1).

Quadriwerk met wissel in 1 kleur:

Kleurwissels definiëren in een kleur anders dan magenta, cyan, yellow of black en definiëren in overdruk.

OPMAAK OP AFGEWERKT FORMAAT (1/1) 7.2.2. Beelden:

In Photoshop, versie CS2 (9.0) of lager (geen aanpassingslagen, tekst -effecten), bewaard als EPS (Encapsulated PostScript ) of TIFF zonder compressie.

De scanresolutie van een kleurbeeld moet 2 x raster x vergrotingsfactor zijn (vb. raster = 150, vergrotingsfactor = 1, dan is de resolutie 300 dpi).

UNIX naamgeving is noodzakelijk, dit wil zeggen dat de naamgeving geen spaties of “gevaarlijke” tekens zoals +, - mag bevatten. Het beste is gewoon letters aan elkaar. Underscores zijn ook toegelaten (vb. beeldlucht of beeld_lucht: beide zijn goed).

De beelden dienen uiteraard ook CMYK te zijn, en geen RGB.

Ze moeten ook “neutraal” zijn, in die zin dat ze geen kleurcorrecties naar de pers of de printer toe mogen bevatten.

De paden van de vrijgestelde beelden mogen geen lussen bevatten 7.2.3. Illustraties:

In Illustrator CS2 (12) (geen filters - geen verloopnet ondersteund) of Freehand MX of lagere versies van deze

programmas , eventuele teksten hierin omzetten naar krommen, en opletten dat de naam van de kleuren identiek is aan die in de opmaak.

Geplaatste afbeeldingen meeleveren.

Geen ingesloten afbeeldingen gebruiken.

Vermijdt het plaatsen van beelden in Illustrator (dit vraagt langere belichtingstijden, zeker voor grote films) Een uitzondering kan gemaakt worden voor ICS.

7.2.4. Afloop:

Voorzien indien nodig.

7.2.5. Trapping (overdruk en vervetting):

Afhankelijk van de beeld- of corpsgrootte, minimum 0,25 pt. (ook in de illustraties) 7.2.6. Controle:

Kleurprint of minstens een laserprint bijvoegen (1 samengesteld, 1 met afzonderlijke kleurscheidingen is ideaal) OPGELET!

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor druktechnische fouten in de opmaak.

Indien u wenst dat deze Documenten gecontroleerd worden, zullen wij de nodige proefdrukken voorleggen en in rekening brengen.

Een blauwdruk of formproof wordt altijd gemaakt.

In ieder geval zijn wij genoodzaakt om het meerwerk dat dient te worden uitgevoerd naar aanleiding van onjuiste of onvolledige opmaak aan te rekenen.

(3)

Indien er van deze regels dient te worden afgeweken, dan moet dat zeker op voorhand worden besproken met onze technische mensen

7.3. Andere mogelijkheden:

De configuratie die in onze drukkerij gebruikt wordt, is uitsluitend op Apple Macintosch computers gebaseerd. Wel beschikken wij over de mogelijkheid bepaalde DOS bestandsformaten te converteren naar een voor ons bruikbaar gegevenstype.

Algemene opmerkingen:

- Vraag eerst na of alle gebruikte lettertypes in ons bezit zijn

- Lever steeds een uitdraai van uw document mee (met schaalaanduiding waar nodig) - Noteer alle gebruikte kleuren (Quadri-kleuren of steunkleuren)

7.3.1.Teksten voor opmaak:

Microsoft Word versie 6.0 of lager is het enige formaat dat zonder verdere conversie ingelezen kan worden.

WordPerfect voor Windows, MS Works en andere tekstverwerkers kunnen Word bestanden wegschrijven. Hiervoor kiest u opslaan als MS Word.

Sommige formaten kunnen door ons geconverteerd worden: WordPerfect, DisplayWrite, Multimate, WordStar, RFT en ASCII. Bij ASCII-conversie worden bepaalde karakters (à,é,ç) echter niet mee omgezet.

7.3.2. Opgemaakte documenten:

Voor documenten in Pagemaker7.0, QuarkXpress 6.5, Freehand MX, Artpro 8.3, Indesign CS2(4.0), Dreamwaver MX, of Illustrator CS 1 volstaat uw document + lettertypes + geplaatste afbeeldingen.

Voor alle andere: exporteer uw document als EPS-bestand met hoge resolutie preview of print naar Postscript-bestand (Printer = Linotronic 330)

7.4. Outputmogelijkheden:

Laserprint zw/w (A3)

Best-color (102 x 72)

Formproof kleur (107 x 95 cm.) CTP

7.5. Leveringsmogelijkheden:

CD

ZIP (100 Mb)

FTP: ftp.vanlijsebetten.be Login: dvl_ftpguest Paswoord: uGDZa7FUf6 DVD+R/DVD-R

e.mail: info@vanlijsebetten.be

7.6. Ervaringen met digitale fotografie:

1) Beelden dienen vooraf beoordeeld te worden op een gecalibreerd scherm.

2) Opletten bij opname van beelden die vrijstaand dienen gemaakt te worden.

3) Om meerwerk te voorkomen is het wenselijk om van elk beeld een degelijke afdruk te vragen, of alvorens het beeld te bewerken vraagt men een Iris proef aan zijn

graveur.

4) De resolutie van een beeld dient 300 dpi te zijn.

6) Beelden leveren als CMYK, zoniet is men uren aan het spenderen om deze beelden om te zetten en te herbewaren.

7.7. Aanleveren PDF

Bij het gebruik van PDF files is het zeer belangrijk volgende punten in acht t e nemen.

1) Het aanmaken van de postscript vanuit het opmaakpakket dient te gebeuren met de Acrobat Distiler PPD.

(4)

2) Het aanmaken van de PDF file 1.3 dient te gebeuren via Acrobat Distiller 4.05 met de Prinergy Job settings.

3) Alle gebruikte fonten moeten ingesloten zijn in de PDF, bij voorkeur enket Type-1 fonten gebruiken.

4) Gebruik van Pantone CV kleuren is aanbevolen: deze zijn reeds voorgedefinëerd in onze software.

5) Alle gebruikte beelden moeten als hoge resolutie EPS of Tiff ingesloten zijn.

Het gebruik van andere kleurruimten zoals RGB, LAB, of andere dan CMYK is af te raden omdat mogelijke kleurverschillen kunnen ontstaan na conversie.

6) Het gebruik van compressie in het beeld (LZW, JPG) is af te raden omdat PDF zelf gecomprimeerd is.

7) Bij gebruik van ICC-kleurprofielen is het aan te raden de standaard CMYK profielen te gebruiken, punttoename of rasterinstellingen in de afbeeldingen worden bij uitvoet teniet gedaan.

7.7.1. Printerinstellingen voor het aanmaken van Postscript:

Valse snit van 5 mm rondom het document, papierformaat 10 mm groter rondom.

( A4, 210 mm x 297 mm wordt 230 mm x 317 mm)

7.7.2. Gebruik van kapvormen

Gebruik de definitive kapvorm van drukkerij Van Lijsebetten voor de opmaak , deze kan u bezorgd worden samen met de juiste afmetingen en uitsparingen voor kleefstroken en/of lijmkleppen.

(5)
(6)

Schermafbeeldingen voor het versturen van Postscript (QuarkXpress)

Composite workflow

- Trapinformatie van het opmaakpakket gaat verloren - Trapping gebeurt automatisch

- PDF-voorvertoning in kleur - Aanbevolen bij quadri werk

(7)

Gesepareerde workflow Trapinformatie blijft bewaard.

Aanpassen trap niet mogelijk

PDF-voorvertoning 1 pagina per kleur Aanbevolen bij werk met steunkleuren

(8)

Distiller opdrachtopties

(9)

CHECKLIST DIGITALE VERWERKING

Jobnaam: Datum:

Aangeleverd materiaal: - Floppy Aantal:

- CD ROM Aantal:

- ZIP 100MB Aantal:

- DVD+R Aantal:

- DVD-R Aantal:

- FTP - e.mail

Opmaakprogramma: Versie: Mac

Dos Outputformaat:

Gebruikte fonts:

Gebruikte kleuren: CMYK:

PMS:

Alles omzetten naar CMYK Bestanden: TIFF

EPS

(10)

Rasterlineatuur:

Resolutie (DPI):

Snijlijnen voorzien:

Aflopende elementen voorzien van valse snit:

Paskruisen voorzien:

Trapping voorzien:

Meegeleverd:

Laserprint: Kleurproef:

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :