Geachte heer/ mevrouw, In maart 2013 hadden wij onze 1

Loading.... (view fulltext now)

Hele tekst

(1)

Geachte heer/ mevrouw,

In maart 2013 hadden wij onze 1e bijeenkomst in Hofdael en van daaruit heeft

“Wij Geldrop-Mierlo” 3 “Vrijwilligerscafés” georganiseerd. Het is nu de tijd om stil te staan bij alle ontwikkelingen en de organisatie wil graag weten of zij wel/niet verder moet gaan en op welke manier.

Daarom nodigen wij u van harte uit voor deze bijeenkomst op donderdag 4 juni van 19.30u-22.30u in Hofdael, Molenstraat 23 te Geldrop.

Hier gaan wij met elkaar in gesprek over de huidige ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld de participatiewetgeving en hoe we daar als organisatie mee omgaan. Middels inspirerende werkvormen en met onze enthousiaste avondvoorzitter Joris van der Waart gaan wij er met elkaar een zinvolle avond van maken.

U krijgt volop de kans om mee te denken en te praten en kenbaar te maken waar u behoefte aan heeft als vrijwilliger(organisatie). Wij sturen deze uitnodiging naar zowel bestuursleden als uitvoerende vrijwilligers, want met elkaar geven we handen en voeten aan het vrijwilligerswerk binnen de gemeente Geldrop-Mierlo. Het is aan u om te bekijken wie er namens uw

stichting/vereniging deel gaan nemen. Wij vragen u om zich voor woensdag 27 mei aan te melden. Voor meer info en aanmelding kunt u terecht op

steunpuntvrijwilligerswerk@levgroep.nl of op telnr. 040-2867525.

Programma.

19.30 uur Binnenkomst koffie/thee met iets lekkers 20.00 uur Opening en samenspel over actuele thema’s 21.00 uur Pauze

21.15 uur Informatieve groepsactiviteit 22.15 uur Samenvatting en afsluiting 22.30 uur Borrel

Groeten namen de organisatie “Wij Geldrop-Mierlo”,

Marianne van der Zwan, Carolina Blok, Ando Alting Siberg, Harrie Lochs, Anita Julien, Hilke van der Zanden en Yvonne Kruizinga

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :