Ontwikkeling  van  BIMbeheer

118  Download (0)

Hele tekst

(1)

Ontwikkeling  van  een  3D  vastgoed  beheer  applicatie  op  basisvan  AutoDesk  Revit  

 

C e n t r i c   I T   S o l u t i o n s ,   c l u s t e r   H o u s i n g   &   H e a l t h c a r e   S o l u t i o n s    

   

Ontwikkeling  van  BIMbeheer  

 Een  3D  vastgoedbeheerapplicatie  op  basis  van  Autodesk Revit  

(2)

   

(3)

Ontwikkeling  van  een  3D  vastgoed  beheer  applicatie  op  basisvan  AutoDesk  Revit    

       

Ontwikkeling  van  BIMbeheer  

Een  3D  vastgoedbeheerapplicatie  op  basis  van  Autodesk  Revit  

             

Afstudeerscriptie  

               

Stagebedrijf:  

Centric  IT  Solutions,  

cluster  Housing  &  Healthcare  Solutions   Antwerpseweg  8    

2803  PB  Gouda    

Bedrijfsmentor:  

Ronald  Klooster   0182-­‐345487  

Ronald.Klooster@centric.eu    

Instelling:  

Hogeschool  Rotterdam   G.J.  de  Jonghweg  4  -­‐  6     3015  GG  Rotterdam    

Auteur:  

Kees  Barnhoorn  

0813984@student.hr.nl  

   

(4)

 

 

(5)

Ontwikkeling  van  een  3D  vastgoed  beheer  applicatie  op  basisvan  AutoDesk  Revit  

Voorwoord  

 

Dit  rapport  omvat  de  ontwikkeling  van  een  3D  vastgoedbeheerapplicatie.  Dit  is  het  afsluitende   werk  van    mijn  studie  informatica  aan  de  Hogeschool  Rotterdam.  De  afstudeeropdracht  is   uitgevoerd  bij  Centric  IT  Solutions  te  Gouda.  

 

Tijdens  de  ontwikkeling  van  de  applicatie  heb  ik  op  diverse  fronten  bijzonder  veel  geleerd.  Op  het   gebied  van  software  ontwerpen  heb  ik  veel  kennis  opgedaan  door  het  opstellen  van  de  

requirements  van  een  applicatie  en  het  schrijven  van  functionele  ontwerpen.  Ook  heb  ik  veel  kennis   verworven  op  het  gebied  van  testen  en  programmeren.    

 

Naast  het  opdoen  van  veel  kennis  heb  ik  helaas  ook  moeten  leren  van  een  aantal  tegenslagen.  

Bijvoorbeeld  onderdelen  van  de  tekenapplicatie  proberen  aan  te  spreken  die  niet  toegankelijk   blijken  te  zijn.  Slechte  performance  van  de  applicatie  die  niet  op  te  lossen  is,  omdat  de  oorzaak  zich   in  de  tekenapplicatie  zelf  bevindt.  

 

Hierbij  wil  ik  iedereen  die  mij  geholpen  heeft  bedanken  voor  hun  inzet  om  mij  te  ondersteunen  bij   de  uitvoering  van  mijn  project.  In  het  bijzonder  wil  ik  dhr.  R.  Klooster,  dhr.  F.J.  Koole  en  dhr.  H.  

Nooijen  bedanken  voor  hun  inzet  namens  Centric  IT  Solutions.  Dhr.  A.  Chamani  en  Mw  A.  Van   Brussel  wil  ik  bedanken  voor  hun  begeleiding  namens  de  Hogeschool  Rotterdam.  Ook  wil  ik  dhr  D.  

Verhoog  en  M.  Kooke  bedanken  voor  hun  kritische  blik  en  technische  ondersteuning  tijdens  de   uitvoering  van  het  project.  Tot  slot  wil  ik  mijn  zus  E.  van  der  Heijden-­‐Barnhoorn  bedanken  voor  de   kritische  taalkundige  blik  en  haar  hulp  om  dit  rapport  te  maken.  

 

Dit  rapport  is  geschreven  voor  mensen  die  te  maken  hebben  gehad  met  het  project  en/of  

beschikken  over  een  informatica  achtergrond.  Inden  u  dit  document  leest  zonder  deze  achtergrond   en  u  heeft  vragen  dan  kunt  u  contact  opnemen  met  ondergetekende.  

 

Ik  wens  iedereen  veel  leesplezier!  

 

ing.  C.  Barnhoorn   Gouda,  juli  2011  

   

(6)

   

(7)

Ontwikkeling  van  een  3D  vastgoed  beheer  applicatie  op  basisvan  AutoDesk  Revit  

Inhoudsopgave  

 

Samenvatting  ...  4  

Summary  ...  6  

Verklarende  woordenlijst  ...  8  

1   Inleiding  ...  9  

2   Opdrachtomschrijving  ...  10  

2.1   Bedrijfsomschrijving  ...  10  

2.1.1   Centric  IT  Solutions  ...  10  

2.1.2   Housing  &  Healthcare  Solutions  ...  11  

2.2   Huidige  situatie  ...  12  

2.3   Gewenste  situatie  ...  14  

2.4   Probleemstelling  ...  15  

2.5   Doelstelling  ...  15  

2.6   Kosten  en  baten  ...  15  

2.6.1   Kosten  ...  15  

2.6.2   Baten  ...  16  

2.6.3   Break  even  point  ...  17  

3   Procesbeschrijving  ...  18  

3.1   Requirements  ...  18  

3.1.1   Businessrequirements  ...  18  

3.1.2   Gebruikersrequirements  ...  19  

3.1.3   Softwarerequirements.  ...  19  

3.1.4   Technische  beperkingen.  ...  21  

3.2   Producten  en  technieken  ...  21  

3.2.1   SQL  ...  21  

3.2.2   C  Sharp  ...  22  

3.2.3   Autodesk  Revit  ...  22  

3.2.4   Windows  Communication  Foundation  ...  23  

3.2.5   Webservice  Software  Factory  ...  24  

3.3   Functioneel  ontwerp  ...  25  

3.3.1   BIMbeheer  webservice  ...  26  

3.3.2   Webservice  voor  het  Primaire  Systeem  ...  26  

3.3.3   BIMbeheer  plug-­‐in  voor  AutoDesk©  Revit  ...  28  

3.4   Technisch  ontwerp  ...  35  

3.4.1   BIMbeheer  webservice  ...  35  

(8)

3.4.2   BIMbeheer  plug-­‐in  ...  35  

3.5   Realisatie  ...  39  

3.5.1   BIMbeheer  webservice  ...  39  

3.5.2   BIMbeheer  plug-­‐in  voor  Revit  ...  39  

3.6   Testen  ...  39  

3.6.1   Unittesten  ...  39  

3.6.2   Integratietest  ...  40  

3.6.3   Systeemtest  ...  40  

3.6.4   Acceptatietest  ...  40  

4   Resultaat  ...  41  

4.1   Eenheid  aan  een  model  koppelen  ...  41  

4.2   Model  data  aan  een  eenheid  koppelen  ...  41  

4.3   Data  exporteren  ...  42  

4.4   Stramienlijnen  tekenen  ...  42  

4.5   Eenheid  plotten  ...  42  

5   Conclusie  ...  43  

6   Aanbevelingen  ...  44  

7   Bronnenlijst  ...  45  

8   Bijlagen  ...  46    

 

(9)

Ontwikkeling  van  een  3D  vastgoed  beheer  applicatie  op  basisvan  AutoDesk  Revit  

Samenvatting  

In  dit  rapport  wordt  de  ontwikkeling  van  een  3D  vastgoedbeheerapplicatie  genaamd  BIMbeheer   beschreven.  De  ontwikkeling  van  BIMbeheer  gebeurt  in  opdracht  van  Centric  Housing  &  Healthcare   Solutions.  Zij  levert  onder  andere  software  aan  woningcorporaties.  Voor  deze  markt  is  zij  

momenteel  leverancier  van  een  2D  vastgoedbeheerapplicatie  (TVB4all),  waarbij  zij  weinig   concurrentie  heeft.  Om  deze  sterke  positie  te  kunnen  behouden  zal  er  ingespeeld  moeten  worden   op  de  ontwikkeling  in  de  markt.  Dit  houdt  in  dat  er  een  vastgoedbeheerapplicatie  moet  komen  voor   de  projecten  die  gestart  worden  op  basis  van  de  vernieuwende  3D  ‘BIM’-­‐methode.  

 

De  te  ontwikkelen  vastgoedbeheerapplicatie  moet  een  verbetering  worden  van  het  huidige  TVB4all   dat  de  functie  heeft  om  woningtekeningen  te  beheren.  De  tekeningen  kunnen  gebruikt  worden  voor   (technische)  onderhoudsplanning,  maar  ook  voor  (administratieve)  woningwaardering.  De  nieuwe   applicatie  zal  meer  toepassingsmogelijkheden  gaan  bieden.  Te  denken  valt  aan:  een  goede  

compatibiliteit  met  andere  partijen  en  de  mogelijkheid  om  toegang  te  krijgen  tot  de  informatie  in   een  BIM-­‐model.    

 

Het  doel  van  de  afstudeeropdracht  is  het  vervaardigen  van  een  werkend  prototype  van  de  3D   vastgoedbeheerapplicatie  genaamd  BIMbeheer.  Het  vervaardigen  omvat  het  ontwerpen,  realiseren   en  testen  van  de  applicatie.  

 

Het  ontwikkelen  is  gestart  met  het  in  kaart  brengen  van  de  requirements:  business-­‐,  gebruikers-­‐  en   softwarerequirements.    

Bij  businessrequirements  valt  te  denken  aan  :  

• Het  kunnen  overnemen  van  de  huidige  positie  van  TVB4all.    

• De  mogelijkheid  tot  verkoop  in  verschillende  pakketten.    

• De  mogelijkheid  om  een  grafische  presentatie  van  een  woning  te  creëren.    

• De  toegankelijkheid  van  de  data  in  een  model  voor  andere  applicaties.    

 

De  gebruikersrequirements  die  zijn  opgesteld:  

• Op  een  vanzelfsprekende  manier  een  grafische  weergave  kunnen  maken.  

• Met  één  druk  op  de  knop  alle  data,  beschikbaar  maken  voor  andere  applicaties.    

• Gedetailleerde  informatie  kunnen  huisvesten.    

• Het  kunnen  opzetten  van  een  model  door  hergebruik  van  eerdere  modellen.    

• Volledig  uitwisselbaar  zijn  met  andere  partijen  in  het  ‘BIM’-­‐proces.    

• Op  een  vanzelfsprekende  manier  een  koppeling  kunnen  maken  met  gegevens  in  het   bestaande  administratiesysteem.    

 

De  functionele  softwarerequirements  voor  BIMbeheer  zijn:    

• Een  koppeling  kunnen  maken  met  bestaande  gegevens  in  een  administratie  systeem.    

• Met  behulp  van  een  selectietool  leren  welk  deel  van  het  model  een  woning  voorstelt.    

• De  status  weergeven  van  de  koppeling  met  de  bestaande  administratie    

• Geautomatiseerd  een  stramienlijnenraster  tekenen.    

• Een  door  een  andere  partij  aangeleverd  bestand  kunnen  gebruiken.    

• Geautomatiseerd  tekeningen  per  woning  afdrukken.    

• Een  voor  meerdere  bedrijven  beschikbare  database.  

• Communicatie  via  webservices.    

• Data  kunnen  exporteren  naar  een  database    

(10)

Als  niet-­‐functionele  softwarerequirements  zijn  de  volgende  subeigenschappen  uit  de  ISO9126   gekozen:  juistheid,  foutbestendigheid,  leerbaarheid,  snelheid  en  aanpasbaarheid.  

 

De  hiervoor  genoemde  requirements  zijn  vertaald  tot  een  functioneel  ontwerp.  Met  het  functioneel   ontwerp  als  richtlijn  is  een  technisch  ontwerp  gemaakt.  Het  prototype  is  gerealiseerd  aan  de  hand   van  de  opgestelde  ontwerpen.  

 

Als  gevolg  van  een  partnerschap  met  o.a.  Autodesk  en  Microsoft  moest  er  voor  het  realiseren   gekozen  worden  voor  software  van  deze  partners.  De  keuzes  die  zijn  gemaakt:  Autodesk  Revit,   Microsoft  Visual  Studio  en  Microsoft  SQL  Server.  Als  programmeertaal  is  C#  gekozen  omdat  dit   binnen  Centric  Housing  &  Healthcare  Solutions  wordt  toegepast  voor  veel  andere  applicaties.  

Tevens  volgt  uit  de  huidige  strategische  keuze  van  de  businessunit  Woningcorporaties,  dat  het   verkeer  tussen  BIMbeheer  en  de  databases  geheel  via  webservices  moet  verlopen.  Allereerst  is   daarom  een  webservice  gerealiseerd.  Nadat  m.b.v.  de  Webservice  Software  Factory  tool  op  een   visuele  manier  de  structuur  van  de  webservice  is  gebouwd,  is  de  werking  van  elke  functie   geschreven.  Voor  de  werking  is  waar  mogelijk  gebruik  gemaakt  van  stored  procedures  in  de  

database,  zodat  niet  bij  elke  aanpassing  direct  een  BIMbeheer  patch  behoeft  te  worden  uitgebracht.    

 

Na  het  realiseren  van  de  webservice  is  de  werkelijke  plug-­‐in  voor  Revit  gerealiseerd.  Tijdens  het   ontwerp  zijn  de  functionele  requirements  als  uitgangspunt  genomen  waarbij  getracht  is  de   gebruikersrequirements  direct  mee  te  nemen.  

 

Het  huidige  prototype  heeft  bijna  de  gereedstatus  behaald.  Het  bevat  alle  functies  die  vooraf   bepaald  waren.  Twee  werken  er  echter  nog  niet  volledig.  Dit  is  te  wijten  aan  het  onderschatten  van   de  grootte  van  de  opdracht.  Denk  hierbij  aan  de  grote  hoeveelheid  verschillende  objecten  in  een   model,  waarbij  elk  object  zijn  eigen  functie  binnen  de  webservice  moet  bevatten.  Ook  heeft  het  veel   tijd  gekost  om  een  aantal  softwareproblemen  op  te  lossen.  Dit  bij  elkaar  heeft  geleid  tot  een  

achterstand  die  niet  meer  ingelopen  is.    

 

Tachtig  procent  van  de  requirements  is  behaald.  Dit  volgt  uit  het  feit  dat  de  systeemtests  op  de   behaalde  requirements  uiteindelijk  positief  zijn  afgerond.  Echter  niet  alle  gebruikersrequirements   zijn  behaald.  Dit  is  terug  te  zien  in  de  acceptatietest.  Doordat  sommige  functies  nog  niet  

functioneren  of  niet  gebruiksvriendelijk  genoeg  zijn,  is  het  niet  mogelijk  het  prototype  al  aan   klanten  te  tonen.  

 

Om  het  prototype  van  BIMbeheer  wel  de  gereedstatus  te  doen  verkrijgen,  zal  er  nog  meer   ontwikkeltijd  aan  besteed  moeten  worden.  Het  afmaken  van  de  functie  voor  het  creëren  van  de   tekeningen  per  woning  vergt  de  minste  tijd.  De  code  is  aanwezig  alleen  nog  niet  volledig  getest  en   om  die  reden  uit  de  release  gehouden.  Het  is  aan  te  raden  deze  nog  te  testen  en  toe  te  voegen.  

 

De  exporteerfunctie  is  alleen  voor  de  ramen  en  deuren  bijna  volledig.  Door  een  tweetal  tabellen  toe   te  voegen  aan  de  database  en  de  webservice  opdracht  te  geven  deze  data  in  de  desbetreffende  tabel   weg  te  schrijven  zal  de  functie  compleet  zijn.  

 

De  functie  voor  het  leggen  van  een  relatie  tussen  een  deel  van  een  model  en  de  administratieve   eenheid  is  niet  gebruiksvriendelijk  genoeg  om  aan  klanten  te  tonen.  Deze  functie  geeft  de  gebruiker   te  weinig  feedback.  Het  is  verstandig  om  in  de  volgende  release  deze  functie  uit  te  werken  zodat  de   gebruiker  na  de  selectie  van  een  deel  van  het  model  de  koppeling  kan  wijzigen.  

   

(11)

Ontwikkeling  van  een  3D  vastgoed  beheer  applicatie  op  basisvan  AutoDesk  Revit  

Summary  

This  report  describes  the  development  of  a  3D  real  estate  management  application  called  

BIMbeheer.  Centric  Housing  &  Healthcare  Solutions  initiates  the  development  of  BIMbeheer.  They   deliver  software  for  housing  corporations.  For  this  market  they  currently  provide  a  2D  real  estate   application  called  TVB4all,  in  which  it  has  little  competition.  To  maintain  this  strong  position  they   need  to  respond  to  the  developments  in  this  market.  This  means  they  need  to  develop  a  real  estate   application  so  it  can  be  used  for  new  projects  based  on  the  renewed  3D  ‘BIM’-­‐method.  

 

The  new  real  estate  application  has  to  be  an  improvement  of  the  current  TVB4all  that  has  the   function  to  manage  blueprints.  The  blueprints  can  be  used  for  (technical)  maintenance  planning,   but  also  for  (administrative)  home  appreciation.  The  renewed  application  will  offer  more  functions,   such  as:  good  compatibility  with  partners  and  the  ability  to  access  information  in  a  BIM-­‐model.  

 

The  purpose  of  the  thesis  is  to  produce  a  working  prototype  of  the  3D  real  estate  management   application  called  BIMbeheer.  Developing  the  prototype  will  involve  designing,  constructing  and   testing  the  application.  

 

The  development  started  with  listing  the  requirements,  business  requirements,  userrequirements     en  softwarerequirements.  

The  business  requirements  are:  

• Taking  over  the  current  position  of  TVB4all  

• Possibility  of  providing  it  in  different  product  forms.  

• Possibility  of  creating  a  graphical  presentation  of  a  house.  

• The  data  in  the  model  should  be  accessible  by  other  applications.  

 

The  user  requirements  of  BIMbeheer  are:  

• An  easy  way  to  create  a  graphical  presentation  of  a  house  

• An  easy  way  to  extract  all  the  data  of  a  model  and  share  it  with  other  applications.  

• A  way  to  contain  detailed  information.  

• An  easy  way  to  setup  a  model  by  re-­‐using  parts  of  previous  models.  

• To  be  able  to  be  compatible  with  partners  in  the  ‘BIM’-­‐process.  

• An  easy  way  to  link  the  model  to  the  existing  data  in  the  administrative  system.  

 

The  functional  software  requirements  of  BIMbeheer  are:  

• The  possibility  of  linking  a  model  to  the  existing  data  in  the  administrative  system.  

• A  selection  tool  that  administrates  which  part  of  the  model  represents  a  house.  

• A  way  of  showing  the  linking  state  of  the  model  with  the  administrative  system.  

• A  tool  to  automatically  create  a  gridline  lattice.  

• The  ability  to  use  a  file  of  a  partner  in  the  ‘BIM’-­‐process.  

• A  tool  to  automatically  print  blueprints  for  every  house.  

• A  database  available  for  use  by  several  companies.  

• Communication  trough  webservices.  

• The  ability  to  export  model  data  from  and  to  a  database.  

 

As  non-­‐functional  software  requirements  the  following  sub  properties  chosen  from  the  ISO9126:  

correctness,  fault  tolerance,  learning  ability,  speed  and  adaptability.  

 

(12)

The  previous  mentioned  requirements  are  translated  to  a  functional  design.  The  functional  design   is  used  as  guideline  for  the  creation  of  a    technical  design.  After  this  the  prototype  is  constructed   using  the  created  designs.  

 

The  partnership  with  Autodesk  and  Microsoft  results  in  the  use  of  software  from  these  partners.  

The  choices  that  were  made:  Autodesk  Revit,  Microsoft  Visual  Studio  and  Microsoft  SQL  Server.  The   programming  language  C#  has  been  chosen  because  it  is  used  for  many  other  applications  within   Centric  Housing  &  Healthcare  Solutions.  The  current  strategic  choices  of  the  business  unit,  

determines  that  the  communication  of  BIMbeheer  must  entirely  use  webservices  as  communication   channel.    

 

Firstly  a  webservice  is  made.  For  the  creation  of  the  webservice  the  Web  Service  Software  Factory   tool  is  used.  The  tool  uses  a  visual  method  to  create  the  structure  of  the  webservice.  After  the   creation  of  the  structure  each  function  is  written.  Stored  procedures  are  used,  because  of  that  it  is   unnecessary  to  release  a  BIMbeheer  patch  on  every  adaption.    

 

After  creating  the  webservice  the  plug-­‐in  for  Revit  is  made.  The  functional  requirements  are  used  as   origin  point  for  the  creation  of  the  design  and  tried  to  directly  implement  the  user  requirements.  

 

The  current  prototype  is  almost  finished.  It  contains  all  the  functions  that  were  predetermined,  but   some  of  them  are  not  totally  complete.  This  was  due  to  the  size  of  the  project  being  underestimated.  

For  example,  the  large  amount  of  different  objects  in  a  model  where  each  object  has  its  own   function  within  the  webservice.  It  also  took  a  lot  of  time  to  solve  several  software  problems.  All  of   these  factors  together  have  resulted  in  delays  that  are  not  restorable.  

 

Most  functional  requirements  have  been  achieved.  This  follows  from  the  fact  that  the  system  test  on   the  achieved  requirements  eventually  has  a  positive  outcome.  However,  not  all  user  requirements   are  achieved.  This  reflected  in  the  acceptance  test  because  some  functions  are  not  user  friendly   enough,  in  presenting  the  prototype  to  customers.  

 

To  complete  the  prototype  of  BIMbeheer  more  time  is  needed  on  development.  Finishing  the   function  for  automatically  printing  blueprints  for  every  house  requires  the  least  development  time.  

The  code  is  written  but  not  completely  tested  because  of  that  it  is  removed  from  this  release.  It  is   recommended  to  test  this  code  and  add  it  to  the  application.  

 

The  export  function  is  almost  completed  for  doors  and  windows.  By  adding  two  tables  into  the   database  and  updating  the  webservice  to  store  the  data  in  these  tables  will  complete  the  two  export   parts.  

 

The  function  utilized  in  linking  a  part  of  the  model  to  the  administrative  unit  is  not  user-­‐friendly   enough  to  demonstrate  to  customers.  The  function  does  not  give  enough  feedback  to  the  user.  It  is   recommended  to  extend  this  function  in  the  next  release  by  giving  the  user  the  ability  to  change  the   existing  link  of  a  part  of  the  model  

   

(13)

Ontwikkeling  van  een  3D  vastgoed  beheer  applicatie  op  basisvan  AutoDesk  Revit  

Verklarende  woordenlijst  

 

BIM:   Building  Information  Modelling;  BIM  is  een  manier  van  ontwerpen  en   bouwen  waarbij  het  gebouw  of  constructie  in  een  computer  als  3D-­‐model   en  databank  wordt  opgebouwd.1  

 

ERP:   Enterprise  resource  planning;  Een  computerprogramma  om  alle  processen   binnen  een  bedrijf  te  ondersteunen.  Een  ERP  pakket  is  een  verzameling  van   kleine  modules  die  elk  een  klein  stuk  van  het  bedrijfsproces  voorzien.  Denk   hierbij  aan  een  module  voor  de  financiën  of  een  module  voor  de  klanten-­‐  

registratie.  

 

GUID   Globally  Unique  Identifier;  Een  pseudowillekeurig  getal  dat  gebruikt  wordt   in  softwaretoepassingen  en  dat  verondersteld  wordt  wereldwijd  uniek  te   zijn.  Hoewel  elke  GUID  niet  100%  gegarandeerd  uniek  is,  is  het  totaal   aantal  unieke  sleutels  (2128  of  3,4028×1038)  zo  groot  dat  de  kans  op  de   creatie  van  twee  keer  dezelfde  GUID  erg  klein  is.2  

 

Ribbon   De  ribbon  of  lint  is  een  GUI  –widget  (Grafical  User  Interface).  De  ribbon  is   de  opvolger  van  de  vroegere  menubalk  met  de  menu’s  Bestand,  Bewerken   Beeld  enz.  Binnen  Microsoft  Office  is  de  ribbon  vanaf  de  2007-­‐versie   geïntroduceerd.  

 

WSSF   Webservice  Software  Factury;  Een  extensie  op  het  ontwikkelpakket  Visual   Studio  voor  het  ontwerpen  en  onderhouden  van  een  webservice.  Op  een   visuele  manier  wordt  met  behulp  van  drag-­‐drop  een  webservice  structuur   opgebouwd  welke  vervolgens  enkel  nog  ingevuld  moet  worden  tot  een   functioneel  geheel.  

   

                                                                                                                         

1  Bron:  http://www.cadac.com/nl/industrieen/aec/bim/Pages/building-­‐information-­‐

modelling-­‐bim.aspx  

 Bron:  http://nl.wikipedia.org/wiki/Globally_Unique_Identifier  

(14)

1 Inleiding  

In  dit  rapport  wordt  de  ontwikkeling  van  een  3D  vastgoedbeheerapplicatie  genaamd  BIMbeheer   beschreven.  De  ontwikkeling  van  BIMbeheer  gebeurt  in  opdracht  van  Centric  Housing  &  Healthcare   Solutions.  

 

Centric  Housing  &  Healthcare  Solutions  levert  onder  andere  software  aan  woningcorporaties.  Voor   deze  markt  is  zij  momenteel  leverancier  van  een  2D  vastgoedbeheerapplicatie.  Deze  applicatie  heeft   een  sterke  positie  omdat  ze  uniek  is  in  haar  soort.  In  de  huidige  technische  ontwikkelingen  begint   3D  steeds  meer  gemeen  goed  te  worden.  Hier  ligt  een  kans  voor  Centric  Housing  &  Healthcare   Solutions  om  de  positie  in  de  markt  van  woningcorporaties  te  versterken.  Daarom  is  ze  gestart  met   de  ontwikkeling  van  BIMbeheer.  Dit  rapport  omvat  een  onderbouwing  van  het  ontwikkeltraject.  

 

Het  rapport  is  als  volgt  opgebouwd.  In  hoofdstuk  twee  wordt  een  inleiding  gegeven  op  het  te   ontwikkelen  product.  Er  wordt  omschreven  wat  de  positie  is  van  de  opdracht  binnen  Centric   Housing  &  Healthcare  Solutions.  Verder  wordt  een  beeld  geschetst  van  de  huidige  applicaties  waar   de  opdracht  een  relatie  mee  heeft.  En  tot  slot  worden  de  probleemstelling,  doelstelling  en  kosten  en   baten  van  de  opdracht  behandeld.    

 

Aansluitend  in  hoofdstuk  drie  wordt  het  ontwikkelproces  beschreven.  De  basis  van  de  ontwikkeling   is  het  in  kaart  brengen  van  de  requirements  van  de  opdracht.  De  requirements  vormen  de  basis  van   het  functioneel  ontwerp.  In  de  paragraaf  functioneel  ontwerp  wordt  de  uiteindelijke  werking  van   de  applicatie  beschreven.  Er  wordt  vervolgens  een  korte  uitleg  gegeven  over  de  gebruikte  methode,   programma’s  en  technieken.  Waarna  beschreven  wordt  hoe  aan  de  hand  van  bovenstaande  het   technisch  ontwerp  tot  stand  is  gekomen.  

 

In  hoofdstuk  vier  wordt  ingegaan  op  het  uiteindelijke  resultaat.  De  resultaat  fase  omvat  een  

realisatie-­‐  en  testfase.  De  realisatiefase  beschrijft  de  daadwerkelijke  realisatie  van  BIMbeheer  en  de   testfase  behandeld  hoe  BIMbeheer  is  getest.  

 

In  hoofdstuk  vijf  en  zes  volgen  tot  slot  de  conclusie  en  enkele  aanbeveling  voor  verdere   ontwikkeling.  

   

(15)

Ontwikkeling  van  een  3D  vastgoed  beheer  applicatie  op  basisvan  AutoDesk  Revit  

2 Opdrachtomschrijving  

In  dit  hoofdstuk  zal  de  opdracht  omschreven  en  uitgelegd  worden.  Naast  de  probleemstelling,  de   doelstelling  en  uitleg  over  de  positionering  van  de  opdracht,  is  er  informatie  te  vinden  over  Centric   IT  Solutions,  het  bedrijf  waar  het  afstuderen  plaats  vindt.  Dit  hoofdstuk  vormt  de  basis  van  de   afstudeeropdracht.    

2.1 Bedrijfsomschrijving  

2.1.1 Centric  IT  Solutions  

Het  afstuderen  vindt  plaats  binnen  Centric  IT  Solutions  B.V.  Dit  onderdeel  van  Centric  profileert   zich  als  een  softwareontwikkelaar.  De  software  die  Centric  maakt  is  veelal  gestandaardiseerd  en   sluit  aan  bij  de  primaire  processen  binnen  de  volgende  marktsegmenten:  groothandel,  vastgoed,   overheid,  transport  &  logistiek,  retail,  uitgeverijen,  lease,  non-­‐profit  en  zorg.  Er  zijn  ongeveer  5300   mensen  werkzaam  bij  dit  onderdeel  van  Centric.  In  Afbeelding  2-­‐1  is  Centric  IT  Solutions  verder   inzichtelijk  gemaakt  in  verschillende  clusters  en  businessunits.  Het  afstuderen  wordt  uitgevoerd  in   opdracht  van  de  businessunit  Woningcorporaties.  Tijdens  het  afstuderen  is  de  businessunit  

Woningcorporaties  afgesplitst  van  het  cluster  Real  Estate  Solutions  en  opgenomen  in  het  nieuwe   cluster  Housing  &  Healthcare  Solutions.  

 

Afbeelding  2-­‐1:  Centric  IT  Solutions    

   

(16)

2.1.2 Housing  &  Healthcare  Solutions  

Housing  &  Healthcare  Solutions  is  opgedeeld  in  de  businessunits  Woningcorporaties  en  Healthcare.  

Deze  samenvoeging  is  sinds  april  2011  operationeel.  De  huidige  politieke  ontwikkelingen  op  het   gebied  van  zorg  en  sociale  woningen  heeft  tot  een  nauwere  samenwerking  van  Woningcorporaties   met  Healthcare  Solutions  geleid.  Om  deze  samenwerking  te  verbeteren  en  om  voor  klanten  een   eenduidiger  gezicht  te  kunnen  tonen  is  het  nieuwe  cluster  opgericht.  

 

Healthcare  

De  businessunit  ‘Zorg’  houdt  zich  bezig  met  applicaties  voor  zorginstellingen.  Een  aantal   voorbeelden  hiervan  zijn:  

• OpenCare:ARBO;  Een  pakket  ontwikkeld  om  de  Arbowet  handhaving  binnen  een  bedrijf  of   organisatie  te  ondersteunen.  

• OpenCare:OKC;  Ouder-­‐Kind-­‐Contact,  een  webcam  applicatie  om  ouders  en  familie   doormiddel  van  webcambeelden  in  staat  te  stellen  in  contact  te  staan  met  hun   couveusekindje.  

• OpenCare:AMBU;  Een  pakket  ontwikkeld  voor  de  afhandeling  van  ambulance  rit  informatie.  

• OpenCare:AMBU  Plan  &  Go  

• Centric  Group  Alert  

• iTV.Desk    

Woningcorporaties  

Deze  businessunit  ontwikkelt  software  voor  woningcorporaties.  Met  de  software  ondersteunt  het   zijn  klanten  in  hun  dagelijkse  werkprocessen.  De  software  wordt  binnen  de  businessunit  

ontwikkeld,  verkocht,  geïmplementeerd  en  ondersteund.  Tevens  neemt  de  businessunit  bepaalde   specifieke  processen  uit  handen  van  de  klant  zoals  het  digitaliseren  van  bouwtekeningen.  

 

Producten  die  de  businessunit  Woningcorporaties  aanbiedt  

De  businessunit  creëert  software  om  de  primaire  processen  bij  de  woningcorporaties  te  

ondersteunen.  Tevens  biedt  de  unit  diensten  aan  ter  ondersteuning  van  de  afgenomen  software,  het   uit  handen  nemen  van  bepaalde  specialistische  processen  (zoals  het  digitaliseren  van  

bouwtekeningen  etc.).  Met  deze  digitale  bouwtekeningen  kan  bijvoorbeeld  eenvoudig  uitgerekend   worden  hoeveel  verf  er  nodig  is  voor  een  verhuurbare  eenheid.    

   

(17)

Ontwikkeling  van  een  3D  vastgoed  beheer  applicatie  op  basisvan  AutoDesk  Revit   Omvang  van  de  businessunit  Woningcorporaties  

Bij  de  businessunit  zijn  ongeveer  90  mensen  werkzaam,  enkel  de  mensen  die  direct  klantcontact   hebben  (anders  dan  via  de  telefoon)  dragen  een  pak.  De  sfeer  is  informeel  te  noemen  waarbij  men   elkaar  tutoyeert.  De  afstudeerwerkzaamheden  vallen  onder  de  afdeling  Product  Management.  In   Afbeelding  2-­‐2  staat  een  organigram  van  de  businessunit  Woningcorporaties  weergegeven  (de   bovenliggende  organisatie  is  buiten  beschouwing  gelaten):  

 

Afbeelding  2-­‐2:  Organigram  businessunit  Woningcorporaties    

2.2 Huidige  situatie  

In  de  voorgaande  hoofdstukken  is  beschreven  hoe  Centric  IT  Solutions  opgebouwd  en  onder  welke   businessunit  de  afstudeeropdracht  valt.  In  dit  hoofdstuk  wordt  ingegaan  op  de  activiteiten  van  de   businessunit  Woningcorporaties,  waar  het  afstudeerproject  onderdeel  van  is.    

 

De  businessunit  levert  allerhande  softwareproducten  en  diensten,  die  een  woningcorporatie   ondersteund  in  het  uitvoeren  van  haar  primaire  processen.  Het  hoofdproduct  van  de  businessunit   is  WOCAS4all  een  ERP-­‐pakket  wat  zeer  divers  is  in  haar  functionaliteit  en  met  behulp  van  

verschillende  modules  uitbreidbaar  is.  

 

De  basisfunctionaliteit  van  WOCAS4all  is  gebouwd  rondom  het  dienstenmodel,  met  woningverhuur   als  primaire  dienst.  WOCAS4all  biedt  alles  wat  een  woningcorporatie  nodig  heeft  rond  verhuur,   contracten,  betalingsverkeer,  klantinformatie,  wet-­‐  en  regelgeving,  beheer  en  onderhoud,   informatie  over  de  woningen,  verkoop  en  projectontwikkeling.    

   

(18)

De  kracht  van  WOCAS4all  is  de  uitbreidbaarheid  van  het  pakket.  Het  pakket  is  in  te  richten  naar  de   wensen  van  de  woningcorporatie.  WOCAS4all  is  uit  te  breiden  met:  

• Een  CRM-­‐module  (Customer  Relationship  Management)  waarin  alle  klant-­‐  en  relatie   gegevens  beheerd  worden  alsmede  alle  interacties  met  de  klanten  of  relaties.  

• Een  DMS-­‐module  (Document  Management  Systeem)  waarin  alle  documenten  beheerd   kunnen  worden.  Een  greep  uit  de  functionaliteiten:  rubriceren,  versiebeheer  en  archivering.  

• Een  HRM-­‐module  (Human  Resource  Management)  om  het  personeel  in  te  plannen  en   werkzaamheden  te  bewaken.  

• INSPECTIE4all  een  module  die  het  mobiel  werken  mogelijk  maakt  tijdens  de  inspectie  van   een  huurwoning.  

 

De  informatie  die  in  het  primaire  systeem  aanwezig  is  kan  voor  vele  partijen  interessant  zijn.  Zo  is   het  voor  een  woningzoekende  handig  om  te  weten  welke  woningen  beschikbaar  zijn  en  voor  een   aannemer  nuttig  meer  informatie  over  de  door  hem  aangenomen  klus  te  weten.  Om  deze  informatie   beschikbaar  te  stellen  levert  de  businessunit  Woningcorporaties  onder  andere  Wocas2Web  en   Virtueel  Wonen.  

 

Wocas2Web  is  een  webservice  pakket  dat  elke  partner  of  klant  van  de  corporatie  in  staat  stelt  zijn   of  haar  gewenste  informatie  op  te  vragen.  Het  is  zo  voor  de  huurder  mogelijk  om  24  uur  per  dag  een   reparatieverzoek  in  te  dienen.  Het  verzoek  wordt  direct  in  WOCAS4all  verwerkt  als  de  gebruiker   hier  inderdaad  de  rechten  voor  heeft.    

 

Virtueel  wonen  is  een  website  pakket  waarmee  woningzoekenden  met  behulp  van  visuele  middelen   sneller  en  beter  inzicht  krijgt  in  het  woningaanbod.  De  applicatie  Virtueel  Wonen  geeft  op  een  ‘web-­‐

2.0’-­‐manier  via  een  zoekscherm  en  Google  Maps  inzicht  in  het  woningaanbod  van  de  corporatie.  

 

Naast  de  mogelijkheid  om  een  document  te  beheren  levert  de  businessunit  Woningcorporaties  ook   een  pakket  om  woning  tekeningen  te  beheren  genaamd  TVB4all.  De  tekeningen  kunnen  gebruikt   worden  voor  (technische)  onderhoudsplanning,  maar  ook  voor  (administratieve)  

woningwaardering.  De  kracht  van  TVB4all  is  dat  de  tekeningen  ook  informatie  leveren  over   bijvoorbeeld  vierkante  meters  woonoppervlak,  verfoppervlak,  CV  en  energieprestaties.  Door  de   koppeling  van  TVB4all  met  systemen  als  WOCAS4all,  andere  systemen  zijn  ook  mogelijk,  blijft  de   informatie  in  de  tekening  consistent  met  de  informatie  in  de  database  van  de  primaire  systemen.  

Verandert  er  iets  aan  een  woning,  dan  zorgt  een  mutatie  in  de  tekening  ook  voor  een  aanpassing  in   het  primaire  systeem.  Dit  voorkomt  dubbel  werk  en  kwijtraken  of  vergeten  van  administratieve   gegevens.  

   

(19)

Ontwikkeling  van  een  3D  vastgoed  beheer  applicatie  op  basisvan  AutoDesk  Revit  

2.3 Gewenste  situatie  

De  afstudeeropdracht  wordt  uitgevoerd  voor  de  afdeling  Product  management  van  de  businessunit   Woningcorporaties.  Deze  afdeling  houdt  zich  bezig  met  het  bepalen  van  de  strategie  voor  de   langere  termijn  van  de  businessunit.  Eén  van  de  taken  van  de  afdeling  product  management  is  het   management  adviseren  in  het  ontwikkelen  van  nieuwe  functies  en  producten  naar  aanleiding  van   trends  in  de  markt.  

 

In  de  tijd  waarin  3D  ontwerp  gemeen  goed  begint  te  worden  en  diverse  sectoren  al  werken  op  basis   van  3D-­‐tekenen,  begint  deze  ontwikkeling  ook  door  te  dringen  in  de  bouw  en  woningbouw  sector.  

Binnen  de  bouw  en  woningcorporatiemarkt  is  een  methode  ontwikkeld  om  tijdens  het  ontwerp  en   bouwproces  een  betere  afstemming  te  verkrijgen  tussen  de  verschillende  deelnemende  partijen.  

Deze  methode  staat  bekend  als  ‘Building  Information  Modelling’.  De  ‘BIM’-­‐methode  houdt  in  dat  de   verschillende  deelnemende  partijen  zoals  opdrachtgever,  aannemers  en  installateurs  samen  een   datamodel  van  de  woning  ontwikkelen.  Het  datamodel  is  een  virtuele  3D-­‐weergave  van  het  gebouw   waarin  alle  informatie  vastligt  die  nodig  is  om  het  gebouw  te  realiseren.  

 

De  opbouw  van  het  datamodel  gebeurt  op  dezelfde  manier   als  het  gebouw  uiteindelijk  gebouwd  gaat  worden.  De   architect  ontwerpt  een  woning  en  tekent  deze  in  een  teken   applicatie  die  de  ‘BIM’-­‐methode  ondersteund.  Als  de   opdrachtgever  akkoord  is  met  het  ontwerp  zal  hij  een   constructeur  inschakelen.  De  constructeur  kan  met  behulp   van  het  3D-­‐model,  dat  de  architect  ontworpen  heeft,  een   zeer  nauwkeurige  calculatie  maken  van  de  kosten  van  het   gebouw.  Om  een  calculatie  te  kunnen  maken,  zal  de  

constructeur  het  model  verrijken  met  constructiegegevens   zoals  de  juiste  funderingen,  de  correcte  wanden  en  de  juiste   betonkeuzes.  Door  gebruik  te  maken  van  het  3D-­‐model  zijn   de  inkopen  nauwkeuriger  te  bepalen.  Ook  kunnen  in  dit   stadium  ontwerpfouten  al  ontdekt  worden.  Met  het   verrijkte  model  van  de  constructeur  is  het  voor  een   installateur  mogelijk  om  een  zeer  nauwkeurig  

installatieadvies  uit  te  brengen.  Het  model  heeft  de  beschikking  over  alle  isolatiegegevens   waardoor  de  calculatie  voor  klimaatsystemen  nauwkeurig  te  bepalen  is.    

 

In  diverse  industrieën  is  het  gebruikelijk  eerst  een  prototype  te  maken  voor  een  product  in  

productie  genomen  wordt.  In  de  bouwwereld  is  het  maken  van  prototypen  zeer  kostbaar.  De  bouw   zelf  is  direct  het  prototype  van  de  woning.  Het  toepassen  van  de  ‘BIM’-­‐methode  kan  worden   beschouwd  als  het  maken  van  een  prototype.  Het  toepassen  van  de  ‘BIM’-­‐methode  kan  leiden  tot   foutreductie,  vroegtijdige  signalering  van  ontwerpfouten  en  betere  afstemming  van  de  

werkzaamheden.    

 

In  de  huidige  bouwsector  wordt  de  ‘BIM’-­‐methodiek  al  toegepast.  Hierdoor  kunnen  ook  

woningcorporaties  te  maken  gaan  krijgen  met  BIM.  Waarbij  ze  nu  nog  gebruik  maken  van  TVB4all,   ligt  hier  een  kans  voor  de  businessunit  Woningcorporaties  om  de  ervaringen  uit  TVB4all  mee  te   nemen  in  de  ontwikkeling  van  een  nieuwe  applicatie  gebaseerd  op  BIM.  De  nieuwe  applicatie  zal   meer  gebruiksgemak  gaan  bieden,  te  denken  valt  aan;  een  goede  compatibiliteit  met  andere   partijen  en  de  mogelijkheid  om  toegang  te  krijgen  tot  de  informatie  in  een  BIM-­‐model.  

   

(20)

2.4 Probleemstelling  

Op  dit  moment  is  de  businessunit  Woningcorporaties  uniek  als  het  gaat  om  het  leveren  van  

vastgoedbeheer  software  voor  woningcorporaties.  Om  deze  sterke  positie  te  kunnen  behouden  zal   er  ingespeeld  moeten  worden  op  de  ontwikkeling  in  de  markt.  Dit  houdt  in  dat  er  een  

vastgoedbeheerapplicatie  moet  komen  die  gebruikt  kan  worden  voor  de  projecten  die  gestart   worden  op  basis  van  de  vernieuwende  3D  ‘BIM’-­‐techniek.  

2.5 Doelstelling  

Het  doel  van  de  afstudeeropdracht  is  het  vervaardigen  van  een  werkend  prototype  van  de  3D   vastgoedbeheerapplicatie  genaamd  BIMbeheer.  Het  vervaardigen  omvat  het  ontwerpen,  realiseren   en  testen  van  de  applicatie.  

 

Het  te  vervaardigen  prototype  moet  minimaal  de  volgende  administratieve  functies  bevatten:  

• Een  model  kunnen  koppelen  aan  de  administratieve  gegevens  in  het  primaire  systeem   (bijv.  WOCAS4all).    

• Een  relatie  kunnen  leggen  tussen  de  administratieve  eenheid  (bijv.  woning)  en  de   bijbehorende  data  in  het  model.  

• Alle  data  die  het  model  bevat  kunnen  exporteren  naar  een  database,  zodat  andere   applicaties  gebruik  kunnen  maken  van  deze  data.    

 

Naast  deze  administratieve  functies  moet  in  het  prototype  een  tweetal  tekenfuncties   geautomatiseerd  zijn,  te  weten:  

• Het  tekenen  van  stramienlijnen  

• Het  aanmaken  van  tekeningen  per  eenheid.  

 

Naast  deze  hoofdlijnen  worden  de  gedetailleerde  specificaties  van  het  prototype  bepaald  tijdens  het   opstellen  van  de  requirements.  Zie  hoofdstuk  3.1.  

2.6 Kosten  en  baten  

Het  slagen  van  een  project  wordt  grotendeels  bepaald  door  de  kosten  en  de  verwachten   opbrengsten.  De  verwachting  van  Centric  Housing  &  Healthcare  Solutions  is  om  in  het  derde  of   vierde  jaar  het  break  even  point  te  behalen.  Het  break  even  point  is  het  punt  waarop  de  

opbrengsten  boven  de  kosten  uitkomen.  

2.6.1 Kosten  

De  kosten  worden  bepaald  in  ontwikkeluren  per  jaar.  Een  ontwikkeluur  wordt  uitgedrukt  in   fulltime  equivalent  (FTE).  Een  FTE  is  een  rekeneenheid  voor  het  uitdrukken  van  personeelssterkte.  

De  student  is  tijdens  zijn  afstuderen  voor  32  uur  werkzaam  dit  houdt  in  dat  de  student  voor  0,8  FTE   ingezet  kan  worden.  

   

(21)

Ontwikkeling  van  een  3D  vastgoed  beheer  applicatie  op  basisvan  AutoDesk  Revit  

0   0,5   1   1,5   2   2,5  

0   1   2   3   4   5  

FTE's  

Jaar  

Totale   ontwikkeltijd   BIMbeheer   In  Afbeelding  2-­‐3  zijn  de  door  Centric  Housing  &  

Healthcare  Solutions  geschatte  benodigde  FTE’s  te   zien.  In  de  grafiek  is  duidelijk  te  zien  dat  tijdens  de   start  van  de  ontwikkeling  meer  tijd  nodig  is  dan   wanneer  het  product  op  de  markt  is.  

De  verwachting  van  Centric  Housing  &  Healthcare   Solutions  is  dat  de  eerste  versie  van  BIMbeheer  na   een  jaar  ontwikkeling  op  de  markt  te  plaatsen  is.  

In  dit  jaar  zijn  2  mensen  fulltime  bezig  met  de   ontwikkeling  van  BIMbeheer.  Onder  deze   ontwikkeltijd  verstaan  we  programmeer  uren   maar  ook  vergaderuren,  testuren  en  

begeleidingsuren.  

 

De  kosten  voor  een  FTE  zijn  opgebouwd  uit  het  loon  van  de  werknemer  en  de  overheadkosten.  

Onder  overheadkosten  verstaan  we  de  kosten  voor  de  computer,  de  stroom,  de  licentie  enz.  Voor  de   calculatie  wordt  gerekend  met  €100.000  per  jaar  per  FTE.  Dit  bedrag  is  opgebouwd  uit  €80.000   aan  loon  en  €20.000  aan  overheadkosten.  

 

Naast  kosten  voor  ontwikkeling  zijn  er  ook  kosten  voor  verkoop  en  reclame.  Deze  worden  geschat   op  €60.000  per  jaar.  Hiervan  wordt  het  loon  van  de  verkoper,  inclusief  zijn  overheadkosten,  betaald   Het  overige  deel  van  dit  bedrag  wordt  gebruikt  voor  reclame.  De  verkoop  kosten  starten  zodra   BIMbeheer  markt  waardig  is.  Naar  schatting  is  dit  in  het  tweede  jaar  van  de  ontwikkeling    

Als  we  deze  kosten  op  een  rij  zetten  resulteert  dit  in  onderstaande  tabel.  

 

Jaar   Ontwikkelkosten   Verkoop  kosten   Totale  kosten  

1   €200.000     €200.000  

2   €150.000   €60.000   €410.000  

3   €50.000   €60.000   €520.000  

4   €50.000   €60.000   €630.000  

5   €50.000   €60.000   €740.000  

 

2.6.2 Baten  

Een  project  kan  niet  zonder  baten.  De  kosten  die  gemaakt  zijn  om  het  product  te  ontwikkelen   moeten  terugverdiend  worden.  In  dit  voorbeeld  is  uit  gegaan  van  het  scenario  waarin  alle  klanten   die  BIMbeheer  kopen  zelf  het  beheer  en  tekenwerk  gaan  doen.  Hiervoor  is  gekozen  omdat  deze   variant  de  minste  inkomsten  voor  Centric  Housing  &  Healthcare  Solutions  genereert.  

 

Op  basis  van  de  ervaringen  die  Centric  Housing  &  Healthcare  Solutions  heeft  opgedaan  met  de   verkoop  van  TVB4all.  Is  een  schatting  gemaakt  van  de  prijs  voor  deze  BIMbeheer  variant.  Een   BIMbeheer  licentie  bestaat  uit  een  aantal  kosten  posten  voor  de  koper,  namelijk:  

• Jaarlijkse  licentie  kosten  à  €20.000.  

• Jaarlijkse  onderhoud  kosten  à  €4.000.  

• Eenmalige  installatie  kosten  à  €10.000.  

 

Op  dit  moment  bestaat  de  markt  uit  320  woningcorporatie.  Van  deze  woningcorporaties  werken  er   35  met  WOCAS4all  Van  de  320  woningcorporaties  gebruiken  er  23  TVB4all.  Het  is  duidelijk  dat  hier  

Afbeelding  2-­‐3:  Geschatte  FTE's  voor  de  ontwikkeling  van  BIMbeheer  

(22)

De  prognose  van  Centric  Housing  &  Healthcare  Solutions  is  dat  er  in  het  eerste  verkoopjaar  5   klanten  komen  voor  BIMbeheer.  Dit  kunnen  bestaande  klanten  zijn  maar  ook  nieuwe  klanten.  In  het   tweede  verkoopjaar  is  de  verwachting  dat  dit  groeit  naar  13  klanten  en  in  het  derde  jaar  naar  21   klanten.  

 

Als  we  deze  prognose  omzetten  in  inkomsten  resulteert  dit  in  onderstaande  tabel.  

 

Jaar   Klanten   Jaarlijkse  inkomsten  

(€24.000  per  klant)   Eenmalige  inkomsten  

(€10.000  per  klant)   Totale  inkomsten  

1   0        

2   5   €120.000   €50.000   €170.000  

3   13   €192.000   €80.000   €392.000  

4   21   €192.000   €80.000   €584.000  

5          

 

2.6.3 Break  even  point  

Wanneer  we  nu  de  kosten  en  baten  tegenover  elkaar  zetten  ontstaat  onderstaande  grafiek.  Hierin  is   duidelijk  te  zien  dat,  wanneer  de  verkoopprognose  gehaald  wordt,  het  break  even  point  in  het   derde  jaar  zal  vallen.  

 

   

   

 €  -­‐        

 €  200.000      €  400.000      €  600.000      €  800.000      €  1.000.000      €  1.200.000      €  1.400.000    

0   1   2   3   4   5   Jaren  

Kosten   Baten  

Afbeelding  2-­‐4:  Break  even  point  prognose  van  BIMbeheer  

 

(23)

Ontwikkeling  van  een  3D  vastgoed  beheer  applicatie  op  basisvan  AutoDesk  Revit  

3 Procesbeschrijving  

De  procesbeschrijving  omvat  de  totale  ontwikkeling  van  het  prototype  van  BIMbeheer.  De   ontwikkeling  bestaat  uit  5  fasen.  Het  ontwikkelen  start  met  het  in  kaart  brengen  van  de  

requirements.  Deze  worden  vertaald  tot  een  functioneel  ontwerp.  Met  het  functioneel  ontwerp  als   richtlijn  wordt  een  technisch  ontwerp  gemaakt.  Waarna  het  prototype  gerealiseerd  kan  worden  aan   de  hand  van  de  opgestelde  ontwerpen.  Tot  slot  moet  het  gerealiseerde  ontwerp  getest  worden,  dit   gebeurt  aan  de  hand  van  de  opgestelde  requirements.  De  verschillende  fasen  zijn  in  Afbeelding  3-­‐1   inzichtelijk  gemaakt.  

Afbeelding  3-­‐1:  Proces  fasen    

3.1 Requirements  

De  requirements  vormen  de  basis  van  elk  software  ontwikkeltraject.  De  requirements  bepalen  de   hoofdlijnen  van  de  applicaties.  Er  bestaan  3  vormen  van  requirements:  business-­‐,  gebruikers-­‐  en   softwarerequirements.  Deze  vormen  samen  de  fundering  van  de  applicatie.  Ze  beschrijven  wat  een   klant  of  gebruiker  met  de  applicatie  wil  bereiken  en  bepalen  dus  hoe  de  applicatie  moet  werken  of   wat  het  moet  kunnen.  

3.1.1 Businessrequirements  

De  definitie  van  een  businessrequirement  luid  als  volgt:  

“Een  businessrequirement  is  een  verbetering  in  een  (intern  of  door  klanten  uigevoerd)  proces  of  een   nieuw  proces  die  een  belanghebbende  uit  de  business  met  het  systeem  wil  realiseren.”  

(Swart,  2010)    

Oftewel  de  businessrequirements  beschrijven  de  verwachtingen  van  de  opdrachtgever  of  klant  wat   betreft  de  procesverbeteringen  die  de  applicatie  moet  gaan  bieden.  Bij  het  opstellen  van  

businessrequirements  is  het  van  belang  de  verwachtingen  van  de  opdrachtgever  goed  in  kaart  te   brengen  zodat  er  aan  het  eind  van  het  ontwikkeltraject  geen  meningsverschillen  kunnen  ontstaan.    

 

De  businessrequirements  die  Centric  Housing  &  Healthcare  Solutions  aan  BIMbeheer  stelt  zijn:  

• Een  applicatie  die  de  huidige  positie  van  TVB4all  in  kan  nemen  in  de  nieuwe  opkomende  

‘BIM’-­‐markt,  waardoor  de  omzet  van  de  businessunit  verder  stijgt  en  het  klantenbestand   verder  toeneemt  

• Een  applicatie  die  in  verschillende  vormen  verkocht  kan  worden:  

o  Als  totaalpakket  waarin  de  klant  verantwoordelijk  is  voor  de  invoer,  onderhoud  en   opslag  van  de  data.  

o  Als  invoerpakket  waarin  de  klant  de  data  invoert  en  onderhoud  en  Centric  Housing  

&  Healthcare  Solutions  de  dataopslag  verzorgt.  

o Als  ontzorg  oplossing.  Waarin  de  klant  de  data  kan  gebruiken.  Centric  Housing  &  

Healthcare  Solutions  neemt  de  invoer,  onderhoud  en  opslag  van  de  data  voor  haar   rekening.  

De  businessrequirements  die  de  klant  aan  BIMbeheer  stelt.  

• Een  applicatie  die  een  grafische  presentatie  van  een  woning  verzorgt  waardoor  een  klant   zijn  woningbezit  beter  kan  presenteren.  

• Een  applicatie  die  de  data  in  een  tekening  of  model  toegankelijk  maakt  voor  andere   applicaties.  

(24)

3.1.2 Gebruikersrequirements  

De  definitie  van  een  gebruikersrequirement  luid  als  volgt:  

“Een  gebruikersrequirement  is  een  proces  (of  subproces  of  taak  of  activiteit)  die  de  gebruiker  met   behulp  van  het  systeem  wil  uitvoeren.”  (Swart,  2010)  

 

De  klant  en  opdrachtgever  hebben  een  beeld  van  de  functies  die  BIMbeheer  in  zich  moet  hebben.  

Deze  vormen  samen  de  gebruikersrequirements.  De  opgestelde  gebruikersrequirements  luiden  als   volgt:  

• Het  moet  eenvoudig  zijn  om  een  grafische  weergave  te  maken  om  deze  vervolgens  op   bijvoorbeeld  een  website  te  tonen  aan  woningzoekenden.  

• Als  een  model  eenmaal  getekend  is  in  de  applicatie  moet  het  mogelijk  zijn  om  met  één  druk   op  de  knop  alle  data,  die  in  het  model  schuilt,  beschikbaar  te  maken  voor  andere  applicaties.  

• De  applicatie  moet  de  mogelijkheid  hebben  om  gedetailleerde  informatie  te  huisvesten.  

• Het  opzetten  van  een  model  moet  eenvoudig  en  snel  zijn  met  de  mogelijkheid  tot   hergebruik  van  eerder  getekende  onderdelen.  

• De  applicatie  moet  een  bestandsformaat  gebruiken  dat  volledig  uitwisselbaar  is  met  andere   partijen  in  het  ‘BIM’-­‐proces.  

• De  applicatie  moet  een  eenvoudige  routine  bezitten  die  de  koppeling  maakt  met  gegevens  in   het  bestaande  administratiesysteem.  

3.1.3 Softwarerequirements.  

De  definitie  van  een  softwarerequirement  luid  als  volgt:  

“Een  functionele  softwarerequirement  is  gedrag  (functionaliteit)  dat  het  systeem  moet  vertonen  om   in  een  behoefte  te  voorzien  van  een  belanghebbende  uit  de  business.”  (Swart,  2010)  

 

Binnen  de  softwarerequirements  kunnen  we  twee  categorieën  onderscheiden  namelijk:  

Functionele  en  Niet-­‐functionele  requirements.  

3.1.3.1 Functionele  softwarerequirements.  

Zoals  de  naam  al  aangeeft  beschrijven  functionele  softwarerequirements,  ook  wel  functionele   requirements,  de  werking  van  bepaalde  programmafuncties.  Deze  requirements  worden  na   realisatie  van  het  prototype  gebruikt  als  testvoorwaarden.  

 

De  functionele  requirements  voor  de  BIMbeheer  applicatie  zijn:  

• De  applicatie  moet  een  koppeling  kunnen  maken  met  bestaande  eenheid  gegevens  in  een   administratie  systeem.  

• De  applicatie  moet  met  behulp  van  een  selectietool  geleerd  kunnen  worden  welk  deel  van   het  model  een  woning  voorstelt.  

• De  applicatie  moet  bij  het  openen  van  een  model  weergeven  wat  de  status  is  van  de   koppeling  met  de  bestaande  administratie.  

• De  applicatie  moet  een  tool  hebben  die  geautomatiseerd  een  stramienlijnen  raster  tekent.  

• De  applicatie  moet  een  bestand  kunnen  gebruiken  dat  aangeleverd  wordt  door  één  van  de   partijen  in  het  ‘BIM’-­‐proces  die  gebruik  maakt  van  Revit.  

• De  applicatie  moet  een  mogelijkheid  hebben  om  geautomatiseerd  tekeningen  per  woning  af   te  drukken.  (plotfunctie)  

• De  applicatie  moet  geschikt  zijn  om  meerdere  bedrijven  in  staat  te  stellen,  gebruik  te  maken   van  dezelfde  database.  

• De  applicatie  moet  de  mogelijkheid  bezitten  de  communicatie  via  webservices  te  laten   verlopen.  

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :