C ÉSAR D OMELA

33  Download (0)

Hele tekst

(1)

Inventaris van het archief van

C ÉSAR D OMELA

(1900-1992)

1900-1992 (-2001)

Marg van der Burgh Den Haag 2004-2005, 2007

(2)

INHOUD

Blz.

INLEIDING 4

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF

PARTICULIER

Foto’s 6

Familiefoto's 6

Overige foto’s 6

Overige stukken 6

ALGEMEEN

Correspondentie 7

OPENBAAR LEVEN

Notities 11

Manuscripten en typoscripten 12

Teksten van César Domela over zijn leven en werk 12

Teksten van anderen over zijn leven en werk 12

Werktekeningen 15

DOCUMENTATIE

Beelddocumentatie 15

Atelierfoto’s 15

Foto’s van personen 15

Foto's en reproducties van zijn tentoonstellingen 15

Foto's en reproducties van zijn kunstwerken 16

Overige foto’s met betrekking tot zijn werk 17

Fotografie 17

Typografie 17

Negatieven 18

Dia's 19

Persdocumentatie 19

Overige documentatie 20

Tentoonstellingen 21

Stukken betreffende (solo)tentoonstellingen van César Domela 21

Uitnodigingen 23

Festiviteiten en prijzen 23

Voordrachten en toespraken 24

Toespraken van César Domela 24

Toespraken van anderen over César Domela 25

Toespraken van anderen over andere onderwerpen 25

(3)

Audiovisueel materiaal 26

Grammofoonplaten 26

Geluidsbanden 26

Film 26

Video 26

AANVULLING 27

ALGEMEEN

Correspondentie 27

OPENBAAR LEVEN

Werktekeningen 27

DOCUMENTATIE

Beelddocumentatie 27

Foto’s van personen 27

Foto's en reproducties van zijn kunstwerken 27

Persdocumentatie 27

Overige documentatie 28

Tentoonstellingen 28

Stukken betreffende (solo)tentoonstellingen van César Domela 28

Voordrachten en toespraken 28

Toespraken van anderen over César Domela 28

INDEX 29

BIJLAGE 32

(4)

INLEIDING

De Nederlandse kunstenaar César Domela liet bij zijn overlijden in 1992 zijn archief en omvangrijke bibliotheek na aan de Staat der Nederlanden. Dit legaat is eind jaren ’90 in langdurig bruikleen gegeven aan het RKD en zal in 2008 definitief aan het beheer van het RKD worden overgedragen. De kunstobjecten uit dit legaat worden beheerd door het Instituut Collectie Nederland (ICN).

Aansluitend op dit legaat is in 2005 door Lie Tugayé-Domela Nieuwenhuis en Anne Dutter-Domela Nieuwenhuis, dochters van César en zijn echtgenote Ruth Deremberg, een aanvulling op de bibliotheek en het archief aan het RKD geschonken. Deze schenking completeert het al door het legaat overgedragen archief en bibliotheek van César Domela, dat in zijn geheel nu, zoals Domela’s wens was, in de nabijheid van het archief en de bibliotheek van Theo van Doesburg is ondergebracht. Hierdoor is in het RKD nu een compleet overzicht van het leven en het werk van deze veelzijdige kunstenaar aanwezig.

César Domela Nieuwenhuis (1900-1992) wordt in 1900 geboren als jongste zoon van de socialistische politicus Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Op jonge leeftijd vertrekt hij naar Italië waar hij in contact komt met de avant- garde. Daar vindt hij zijn roeping als beeldend kunstenaar. Niet veel later ontmoet hij Mondriaan, Theo van Doesburg en andere leden van De Stijl, de kunstenaarsgroep waar hij in 1924 als jongste lid toetreedt. In 1927 vestigt hij zich met zijn Hamburgse vrouw Ruth Derenberg definitief in het buitenland: in Berlijn. Zes jaar later verlaat het gezin Domela deze stad vanwege het opkomende fascisme en verhuist naar Parijs, waar César Domela tot aan zijn dood zal blijven.

Het archief en de bibliotheek van César Domela beslaat de periode 1901-2004. Het bevat de neerslag van zijn leven en werkzaamheid als kunstenaar, maar weerspiegelt ook de rijkdom van zijn artistieke contacten. De schenking uit 2005 van onder andere documenten, boeken en tijdschriften zijn toegevoegd aan de inventaris onder vermelding van ‘Aanvulling archief ‘ en ‘Aanvulling bibliotheek’. Een index op namen van personen en organisaties, genoemd in het archiefgedeelte van de inventaris, is toegevoegd.

In het archief bevindt zich fotodocumentatie over het oeuvre van Domela, documentatie over zijn vroege deelname aan tentoonstellingen en zijn reclame-ontwerpen, eigen teksten en interviews, maar ook documenten van meer persoonlijke aard zoals een fotoboek uit de Zwitserse periode (Ascona, 1922). Er is voorts correspondentie over tentoonstellingen en over verschillende kunstwerken in het bijzonder, en uitgebreide documentatie over zijn projecten en samenwerking met anderen, zoals met de architect J.J.P. Oud in 1958.

In de bibliotheek bevinden zich bijzondere tijdschriftafleveringen gewijd aan typografie, zoals Dada en Merz, en meerdere fraai vormgegeven publicaties, waaronder van kunstenaars waarmee Domela persoonlijke contacten onderhield, zoals Wassily Kandinsky, Raoul Hausmann, Hans Arp, Richard Hülsenbeck, Iliazd, Kurt Schwitters en vele anderen. Uit de bibliotheek komt Domela’s belangstelling voor niet-westerse kunst duidelijk naar voren, alsook zijn voorkeur voor Chinese en Indische literatuur en filosofie. Vooral de boeken van Coomaraswamy uit de jaren dertig en veertig betekenden veel voor Domela en gaven mede richting aan zijn ontwikkeling na de Tweede Wereldoorlog.

Latere catalogi en boeken van Domela die bij de schenking waren inbegrepen, maar waarvan al een exemplaar aanwezig was bij het RKD zijn geretourneerd aan de erven. Hiervan zijn lijsten op aanvraag in te zien (dossier César Domela, collectie Archivalia).

Het archief en de bibliotheek heeft een omvang van 24 meter.

Raadpleging

Het archief is alleen raadpleegbaar na afspraak met de archivaris (minimaal een week van tevoren). Neemt u contact op via info@rkd.nl of +31 (0)70-3339777.

Citeerinstructie

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), Den Haag, archief en bibliotheek César Domela, inv.

nr (p.m.)

(5)

César Domela in zijn atelier in Parijs, sep. 1983 (foto: Victor Skrebneski, gereproduceerd met toestemming van de erven Domela). Zie inv.nr. 291.

(6)

INVENTARIS

PARTICULIER Foto’s

Familiefoto’s

1. Foto’s van Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Geplakt op zwart karton (17 bladen). Met vier losse foto’s.

(1919 en z.j.). 1 omslag.

2. Jeugdfoto’s van César Domela. (1901-1925). 19 foto’s.

3. Foto-album “Ik. 1907-1922”. Persoonlijke foto’s, familiefoto’s, foto’s van reizen en van vrienden. (1907- 1922). 1 deel.

4. Foto-album, zonder titel. Periode Ascona met persoonlijke foto’s, familiefoto’s, foto’s van vrienden en van reizen. (1920-1923). 1 deel.

5. Foto’s van César Domela’s gezinsleven. (ca. 1927-1933). 22 foto’s.

N.B. Met een haarlok van Ruth Deremberg.

6. Familiefoto’s van ouders, ooms en neven en nichten. (ca. 1901-1930). 20 foto’s.

Overige foto’s

7. Diverse portretfoto’s van leiders van politieke partijen in binnen- en buitenland. 12 bladen.

N.B. Deze foto’s behoorden toe aan Ferdinand Domela Nieuwenhuis.

Overige stukken

8-18. Een geruit schriftje met annotaties van César Domela. Met brieven van Ferdinand Domela Nieuwenhuis, gericht aan César. (1910-1919). 11 stuks. 1 omslag.

8. Een geruit schriftje met annotaties van César Domela in het Nederlands, Duits, Frans en Engels. 1 stuk.

9. Handgeschreven prentbriefkaart uit Luzern, 2 september 1910. 1 stuk.

10. Handgeschreven prentbriefkaart uit Lausanne, 19 september 1910. 1 stuk.

9 11. Handgeschreven briefkaart uit Hilversum, 11 juli 1914. 1 stuk.

10 12. Handgeschreven brief uit Hilversum, 22 juli 1914. 1 stuk.

13. Handgeschreven brief uit Hilversum, 27 juli 1914. 1 stuk.

14. Handgeschreven blaadje met spreuken ter gelegenheid van Césars 16e verjaardag, 15 januari 1916. 1 stuk.

11 15. Getypte brief uit Amsterdam, 1 maart 1917. 1 stuk.

12 16. Getypte brief uit Amsterdam, 12 januari 1918. 1 stuk.

13 17. Handgeschreven spreuk , 1918. 1 stuk.

18. Handgeschreven spreuk, ter gelegenheid van Césars 19e verjaardag, 15 januari 1919. 1 stuk.

(7)

ALGEMEEN

Correspondentie

19-130. Ingekomen brieven van diverse personen. Met een aantal uitgaande brieven. Alfabetisch geordend en daarbinnen chronologisch geordend.

19. Abbott, Jere. Z.j. 1 stuk.

20. Aebi, E. 1971. 1 stuk.

14 21. Ahlers-Hestermann, Prof. F. 1962. 1 stuk.

22. Alma, Peter. 1967. 1 stuk.

15 23. Alves, Carlos Pinto. 1955. 1 stuk.

24. Alviani, Getulio. 1981. 1 stuk.

25. Anrip, Y. 1965. 1 stuk.

26. Apollonia, Umbro. 1979. 1 stuk.

27. Arp-Hagenbach, Marguerite. 1973. 1 stuk.

28. Bauer, Monica. 1981. 1 stuk.

29. Bayer, Raymond. 1948 (1 stuk), 1950 (1 stuk), 1955(1 stuk), 1956 (1 stuk).

30. Behne, Dr. Adolf. 1925. 1 stuk.

31. Biederman, Ch. 1946 (1 stuk), 1947 (1 stuk).

32. Bless, Frits. 1983 (1 stuk), 1984 (4 stuks), 1985 (1 stuk).

N.B. Zie ook: Reflex B.V., Antiquariaat-uitgeverij, Utrecht: inv. nr. 197.

33. Borngräber, Christian. 1981. 1 stuk.

34. Brandt, Andreas. 1980. 1 stuk.

35. Brion, Marcel. 1950 (1 stuk), 1954 (2 stuks), 1955 (1 stuk), 1957 (1 stuk), 1962 (1 stuk), z.j.

(1 stuk).

36. Brugman, Til. 1950 (2 stuks), 1951 (7 stuks), 1952 (5 stuks), 1953 (6 stuks), 1954 (2 stuks), 1955 (2 stuks), 1956 (2 stuks), 1957 (2 stuks), 1958 (1 stuk), z.j. (1 stuk).

37. Bruguière, P.G. 1970. 1 stuk.

38. Buks (?), Ellen. 1981. 1 stuk en 20 kleurendia’s van haar eigen werk.

39. Cally, Mary (?). 1976. 1 stuk.

16 40. Charbouvier, Georges. 1985. 1 stuk.

41. Comes, Robert. 1981. 1 stuk.

42. Das, S.R. 1979. 1 stuk.

43. Delahaut, Jean-Robert. 1979. 1 stuk.

44. Del Marle, A. Félix. 1927 (1 stuk), 1946 (1 stuk), 1951 (1 stuk).

45. Dernes, Jacques (?). 1985. 1 stuk.

17 46. Deyrolle, Jean. 1967. 3 stuks.

47. Dexel, Walter. 1972 (3 stuks), z.j. (1 stuk).

48. Domela Nieuwenhuis, Dr. Adriaan J. 1928 (1 stuk), 1930 (3 stuks), 1931 (3 stuks), 1932 (1 stuk), 1934 (5 stuks).

N.B. Met een portret en de originele envelop.

49. Domoto, Insho. 1962. 1 stuk.

50. Eesteren, Prof. Cornelis van. 1970 (1 stuk), 1971 (1 stuk).

51. Engel-Pak. 1962. 1 stuk.

52. Bryks, Arthur. 1961. 1 stuk.

53. Everett, Martyn. 1986. 1 stuk.

54. Friedrich, Eva. 1969 (1 stuk), 1970 (3 stuks), 1971 (2 stuks), 1976 (1 stuk), 1980 (2 stuks).

55. Gindertaël, R. van. Z.j. 1 stuk.

56. Gorin, Jean. 1967 (1 stuk), 1969 (1 stuk), 1972 (2 stuks), 1973 (1 stuk), 1974 (1 stuk), 1975 (1 stuk), 1976 (1 stuk), 1977 (2 stuks), z.j. (1 stuk).

N.B. Met een gekopieerd deel van het manuscript ‘Mon voyage’ van Jean Gorin. (november 1932). (5 pagina’s).

57. Grony, Nicolete. 1973 (1 stuk), 1980 (1 stuk).

58. Gruber, Dr. Gerd. 1981. 1 stuk.

59. Guérard, Sascha. 1981. 1 stuk.

60. Guérin, Daniel (?). 1970 (2 stuks).

61. Hack, Wilhelm. 1976 (2 stuks), z.j. (1 stuk).

62. Hartung, Hans. 1946 (1 stuk), z.j. (2 stuks).

(8)

63. Hausmann, Raoul. 1926 (1 stuk), 1948 (1 stuk), 1958 (2 stuks), 1962 (1 stuk), 1965 (1 stuk), 1966 (1 stuk), 1968 (3 stuks), 1969 (1 stuk), z.j. (1 stuk).

N.B. Met een tekening van Raoul Hausmann ter gelegenheid van een verjaardag van C.

Domela. Z.j.

64. Hausmann, Hedwig. 1971. 1 stuk.

N.B. Zie ook: Prévot, Marthe: inv. nr. 103.

18 65. Hélion, Jean. 1972 (1 stuk), 1974 (1 stuk), z.j. (1 stuk). 1985 (1 stuk met bijlage).

19 66. Higer, U (?). 1962. 1 stuk.

67. Hill, Anthony. 1974 (1 stuk), 1978 (2 stuks).

20 68. Hirsch, Käthe. 1969 (1 stuk), 1972 (2 stuks).

21 69. Höch, Hannah. 1972. 1 stuk.

22 70. Jaffé, Hans L.C. 1972 (1 stuk), 1978 (1 stuk), 1979 (2 stuks), 1983 (1 stuk).

23 71. Jong, Albert de. 1962 (1 stuk), 1968 (2 stuks), 1969 (4 stuks).

24 72. June, Cyril. 1972 (1 stuk), z.j. (1 stuk).

25 73. Kandinsky, Wasily. 1942 (1 stuk), 1944 (1 stuk).

N.B. Met een gekopieerd stuk van Wasily Kandinsky. (1943). (2 pagina’s).

26 74. Kàllai, Ernst. 1931. 1 stuk.

75. Kamares, Andi. Z.j. 1 stuk.

27 76. Kamp, Pieter van der. 1978 (1 stuk), 1985 (1 stuk).

28 77. Kann, Frederick. Z.j. 1 stuk.

29 78. Kar, Chintamoni. 1979 (2 stuks), 1980 (2 stuks), z.j. (1 stuk).

30 79. Kerris, Chy Ann. Z.j. 1 stuk.

31 80. Kluyver, Anneke (A.M.F.). 1980. 1 stuk.

32 81. Kolkman, D. 1959. 1 stuk met twee bijlagen.

33 82. Kok, Leo. 1976. 1 stuk.

34 83. Kolodny, Frank. 1979 (1 stuk), 1980 (1 stuk).

35 84. Koster, Simon. 1979 (1 stuk), 1980 (1 stuk).

36 85. Lande, J. (?). 1972 (1 stuk), z.j. (1 stuk).

37 86. Lehning, Arthur. 1969 (2 stuks), 1971 (1 stuk), 1972 (3 stuks), 1979 (1 stuk), 1987 (1 stuk).

N.B. Met een artikel van A. Lehning, gepubliceerd is in de New Society 1970.

87. Magnelli, Alberto. 1944. 1 stuk.

N.B. Met een gekopieerde brief van Wasily Kandinsky aan Alberto Magnelli.

88. Margolin, Victor. 1980 (2 stuks), z.j (1 stuk).

38 89. Massat, René. 1948. 1 stuk.

90. Mella, Federico Amborio. 1968. 1 stuk.

91. Meyerson, I. 1974. 1 stuk.

92. Michel, Jacques (?). 1976 (1 stuk), 1978 (1 stuk met poloroidfoto), 1979 (1 stuk met poloroidfoto), 1980 (2 stuks), 1982 (1 stuk).

93. Michels, Robert D. 1961. 1 stuk.

94. Moholy-Nagy, Lucia. 1980. 1 stuk.

95. Neumann, Eckhard. 1963 (2 stuks).

96. Nicholson, Winifred. Z.j. 1 stuk.

97. Niehaus, R. Z.j. 1 stuk.

98. Oud, J.J.P. 1960 (2 stuks).

99. Oxenaar, R. 1960 (1 stuk), 1962 (1 stuk).

100. Pobé, Léonie (=Lenie) en Pobé, Marcel. 1965 (1 stuk), z.j. (1 stuk.) 101. Pousseele, Paule. 1981. 1 stuk.

102. Prat, Marie-Aline. 1981. 1 stuk.

103. Prévot, Marthe. 1974. 1 stuk.

N.B. Zie ook: Hausmann, Hedwig: inv. nr. 64.

104. Resnais, Alain. Z.j. 1 stuk.

105. Richter, H. 1955 (1 stuk), 1965 (1 stuk).

106. Roche, Madam F. Dominique. 1979. 1 stuk.

107. Salvado, Jacinto. 1982. 1 stuk.

108. Schwitters, Kurt. 1946 (2 stuks).

109. Seuphor, Michel. 1948 (1 stuk), 1951 (1 stuk).

110. Shapazian, Robert. 1981. 1 stuk.

111. Shimomise, Shijuichi. 1964 (2 stuks).

112. Simeonvić, Ivana. 1980. 1 stuk.

113. Skrebneski, Victor. 1979 (1 stuk), 1985 (1 stuk).

(9)

114. Stein, Prof. Gustav. 1978. 1 stuk.

115. Szeemann, Harald. 1976 (2 stuks), 1980 (1 stuk).

N.B. Zie ook: Kunsthaus Zürich: inv. nr. 168.

116. Thomas, Hans Robert. 1980. 1 stuk met bijlagen.

N.B. Met een annotatie van César Domela over dit vroege schilderij.

117. Vézelay, Paule. 1968. 1 stuk.

118. Vialle (?). 1977. 1 stuk.

39 119. Villon, J. 1949 (1 stuk), 1961(1 stuk).

40 120. Vliet, G. v.d. 1981. 1 stuk.

121. Warburg, Eric M. 1985. 1 stuk.

41 122. Welcker, Carola [Giedion-Welcker]. Z.j. 1 stuk.

123. Wentinck, Jan. Z.j. (2 stuks).

124. Wescher, H. 1968. 1 stuk.

125. Willingen, An van. 1980. 1 stuk.

126. Wolters, Chris. 1981. 1 stuk.

127. Wijdeveld, H. Th. 1957. 1 stuk.

128. Zervos, Yvonne en Christian. 1964 (1 stuk), z.j. (3 stuks).

N.B. Met een met de hand geschreven pagina over Christan Zervos.

129. Ziegler, M.R. 1982, 1 stuk.

130. Onleesbaar. 1932 (2 stuks), 1947 (1 stuk), 1950 (1 stuk), 1952 (1 stuk), 1955 (1 stuk), 1968 (2 stuks), 1979 (1 stuk), 1981 (1 stuk)

131-220 Ingekomen brieven van galeries, musea en (wetenschappelijke) instellingen. Alfabetisch en daarbinnen chronologisch geordend.

131. ABC Verlag Zürich, Zürich. 1977. 1 stuk.

42 132. Annely Juda Fine Art (Annely Juda), Londen. 1976 (2 stuks).

N.B. Met antwoordbrief van Moderne Galerie Bottrop te Bottrop. Zie ook: inv. nr. 177.

133. Antiquariat Günter Fuchs, Düsseldorf. 1972. 1 stuk.

134. Arte Madi, Buenos Aires. Z.j. 1 stuk.

135. Arts Council of Great Britain, Londen. 1981. 1 stuk.

43 136. Assembleé Nationale (Paul Quiles). 1982. 1 stuk.

137. Association pour la diffusion des Arts Graphiques et Plastiques. 1978. 1 stuk.

138. Association Fondation Zervos Christian & Yvonne, Vezelay. 1985 (2 stuks).

N.B. Met een foto van een reliëf van César Domela, 1964.

139. Biography International. 1986. 1 stuk.

140. Birla Academy of Art and Culture, Calcutta. 1981. 1 stuk.

141. Bordas Éditeurs, Parijs. 1973. 1 stuk.

N.B. Met een afbeelding van César Domela’s werk zoals afgebeeld in de Dictionnaire des Arts.

142. Centre Culturel Allemand, Goethe-Institut, Parijs. 1972. 1 stuk.

143. Centre Georges Pompidou, Parijs.1977. 1 stuk.

N.B. Met uitgaande brieven in conceptvorm. 1978 (3 stuks).

144. Children’s Welfare Association, Calcutta. 1979. 1 stuk.

145. Curt Valentin Gallery, New York. 1952 (1 stuk), z.j. (1 stuk).

146. Dartmouth College Museum & Galleries, Hanover. 1977 (1 stuk met bijlage), 1978 (4 stuks), 1979 (1 stuk).

147. Department of the History of Art (Nancy J. Troy), The John Hopkins University, Baltimore.

1981. 1 stuk.

148. Diehl. 1950. 1 stuk.

44 149. Edition Hoffmann, Friedberg. 1976. 1 stuk.

150. Ex Libris, New York. 1981. 1 stuk.

45 151. Flying Studios International, The, Düsseldorf. 1981. 1 stuk.

46 152. Fundação de Arte Moderna, São Paulo. 1948. 1 stuk.

153. Galleria del Milione, Milaan. 1938. (2 stuks).

154. Galerie Jeanne Bucher, Parijs. 1947 (1 stuk), 1978 (1 stuk).

155. Galerie Marie -Louise Jeanneret, Genève. 1978. (2 stuks).

156. Galerie Marguerite Lamy, Parijs. 1976 (1 stuk), 1977 (1 stuk).

157. Gallery M.A. Gribin, Los Angeles. 1971 (3 stuks), 1972 (2 stuks), 1973 (1 stuk).

158. Gehéniau N.V., Weverijen Jos. 1947 (2 stuks), 1948 (1 stuk).

(10)

159. Guggenheim Museum, New York. 1987. 1 stuk.

47 160. Haags Gemeentemuseum, ’s-Gravenhage. 1977 (6 stuks), 1979 (5 stuks), 1980 (2 stuks), 1981 (1 stuk).

161. Hakone Open-Air Museum, The. 1985. 1 stuk.

162. Heads & Legs. Editions – Impressions (Husquinet, Jean-Pierre), Luik. 1988 (2 stuks).

163. Huinck & Scherjon N.V., Kunsthandel. 1950 (4 stuks).

48 164. Institut de Recherches en Histoire de l’art moderne et contemporain, Dijon. 1981 (2 stuks).

165. Institute for Advanced Study, Princeton (E. Panofsky), New Jersey. 1949. 1 stuk.

N.B. Beteft een brief gericht aan Prof. Peter van de Kamp.

49 166. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. 1957. 1 stuk.

50 167. Internationale Austellung Keulen 1981. 1981. (2 stuks).

51 168. Kunsthaus Zürich, Zürich. 1978. 1 stuk.

N.B. Zie ook: Szeemann, Harald: inv. nr. 115.

169. Kunsthistorisches Institut der Universität Bonn. 1978. 1 stuk.

52 170. Librairie Ernest Flammarion, Parijs. 1981. 1 stuk.

171. McCrory Corporation, New York. 1970. 1 stuk.

N.B. Betreft de betaling van de aankoop van een gouache.

172. Metropolitan Museum of Art, The (Stavitsky, Gail). 1986. 1 stuk met bijlagen.

173. Ministère des Affaires Culturelles, Parijs. 1972 (1 stuk), 1974. (2 stuks).

N.B. Betreft de betaling van de aankopen van ‘Composition’ (1923) en ‘Composition 1941’.

53 174. Ministère de la Culture, (Jacques Lang) Parijs. 1984. 1 stuk met bijlagen.

N.B. Betreft de benoeming van César Domela tot Commandeur in de Orde van de Kunsten en de Letteren.

175. Ministère de la Culture et de la Communication, Dijon. 1980 (1 stuk), 1981 (1 stuk).

N.B. Betreft een kunstopdracht aan César Domela.

176. Ministère de la Jeunesse, des Arts et des Lettres, Parijs. 1947 (3 stuks).

N.B. Betreft de Rijksaankoop van het kunstwerk ‘Sonorité’ van César Domela.

177. Moderne Galerie Bottrop, Bottrop. 1977 (2 stuks).

N.B. Zie ook: Annely Juda Fine Art, Londen: inv. nr. 132.

178. Müller Verlag, Hans, Stuttgart. 1949 (2 stuks).

179. Musée d’Art Contemporain ‘Skopje’, Skopje. 1981 (2 stuks).

N.B. Betreft een door César Domela geschonken prent aan het museum.

180. Musée d’Art Moderne de la Ville de Parijs, Parijs. 1978 (1stuk), 1979 (1 stuk), 1981 (1 stuk), 1987 (1 stuk).

181. Musée d’Art Moderne, Communauté Urbaine de Lillle. 1978. 1 stuk.

182. Musée de l’Abbaye Sainte-Croix. 1979. 1 stuk.

183. Museé de Blérancourt. 1985. 1 stuk.

184. Musée de Calais, Calais. 1979. 1 stuk.

185. Musée Municipal, Cholet. 1980 (1 stuk), 1981 (2 stuks).

186. Musée National d’Art moderne, Parijs. 1950. 1 stuk.

187. Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. 1952-1953. 1 stuk.

188. Museum Books-Art Book Dealers, New York. 1948. 1 stuk.

189. Museum Folkwang Essen. 1978. 1 stuk.

54 190. Museum of Modern Art, Haifa. 1959. 1 stuk.

N.B. Betreft de aquisitie van een kunstwerk van César Domela voor het museum.

55 191. Museum of Non-Objective Painting, (Hilla Rebay, directeur), New York. 1948. 1 stuk.

192. Nederlandsche Bank, De. 1965. 1 stuk.

193. NRC Handelsblad (Peter R. van Dijk). 1987. 1 stuk.

194. Parke-Bernet Galleries, New York. 1971. (2 stuks).

56 195. Parool, Het, Amsterdam. 1981. 1 stuk.

196. Personalités de France, Grenoble. 1987. 1 stuk.

57 197. Reflex B.V., Antiquariaat-uitgeverij, Utrecht. 1984 (4 stuks).

N.B. Zie ook: Bless, Frits: inv. nr 32.

198. Rijksmuseum Twente, Enschede. 1973. 1 stuk.

N.B. Betreft het door de Fondation Jordaan –Van Heek aangekochte reliëf van César Domela uit 1966.

199. Rijksuniversiteit Utrecht, Kunsthistorisch instituut, Utrecht. 1981 (2 stuks).

N.B. In de kantlijn van de brief van 20 juli zijn in potlood maten genoteerd.

200. Rose Fried Gallery, New York. 1952 (1 stuk), 1953 (1 stuk).

N.B. Betreft een mogelijke aankoop van een kleurenschets van Piet Mondriaan.

(11)

201. School of Architecture, Liverpool. 1982. 1 stuk.

58 202. Sidney Janis Gallery, New York. 1949 (2 stuks).

N.B. Betreft de aankoop door de galerie van een schilderij van Piet Mondriaan, in het bezit van

César Domela.

203. Skowhegan School of Painting and Sculpture, New York. 1976 (1 stuk), 1977 (2 stuks.).

N.B. Met de namenlijst van studenten uit 1977.

59 204. Smith College Museum of Art, Northhampton. 1976 (3 stuks), 1978 (1 stuk).

205. Smithsonian Institution, Washington, D.C. 1973 (2 stuks).

206. Städtische Galerie im Lenbachhaus, München. 1985. 1 stuk.

207. Stedelijk Museum (Sandberg. Wil), Amsterdam. 1958 (1 stuk); (E. de Wilde), 1970 (1 stuk).

208. Société Nouvelle de l’Imprimerie Moderne du Lion, Parijs. 1984 (4 stuks).

209. The Solomon R. Guggenheim Foundation, (Hilla Rebay, curator), New York. 1945 (2 stuks), 1946 (2 stuks met bijlagen).

N.B. Met een gekleurde ets van Hilla Rebay, z.j.

N.B. Betreft onder andere de aankoop van een kunstwerk van César Domela en de aanstaande bouw van het Guggenheim Museum te New York.

210. Süddeutsche Zeitung, München. Z.j. 1 stuk.

211. Tate Gallery (Judith Collins), Londen. 1986. 1 stuk met bijlage.

212. UNESCO, Parijs. 1949. 1 stuk.

213. University College of Londen, Department of Mathematics. 1986. 1 stuk met bijlagen.

214. University of Calcary, Faculty of Fine Arts (Ron Kostyniuk). 1979. 1 stuk.

215. University of East Anglia, Norwich. 1971. 1 stuk.

216. Usines d’Emballages Van Leer, Parijs. 1950 (2 stuks).

N.B. Betreft de betaling van een schilderij.

217. Winchester School of Art, Winchester. 1970. 1 stuk.

218. Wittenborn, Schultz, Inc., New York. 1950. 1 stuk.

219. Who’s Who in France (ed. Jacques Lafitte), Parijs. Z.j. (2 stuks).

220. Yale University, Department of the History of Art, Connecticut. 1976 (4 stuks).

N.B. Betreft twee uitgeleende kunstwerken van César Domela aan ‘Sociéty Anonyme’.

OPENBAAR LEVEN

Notities

221. ‘Aufzeichnungen über Kunst. César Domela Nieuwenhuis’. Bern/ Parijs. (1924). 1 deel.

N.B. Schriftje met zwarte omslag waarin handgeschreven aantekeningen, citaten en beschouwingen over kunst.

222. Handgeschreven notitie in potlood over de elementen van een schilderij. [1962-1963]. 1 stuk.

223. ‘Cours d’Dorival, (Ecole du Louvre), Mardi 25/2/79’. Kopie van een collegedictaat over abstacte schilders en beeldhouwers. (4 pagina’s). 1 omslag.

224. ‘Kunst ist die geistige Umwertung der Materie’. Typoscript met annotaties en afbeeldingen. Z.j.

(37 pagina’s). 1 omslag.

N.B. Met een tekening in inkt.

225. Beschouwingen over de kunst en het kunstenaarschap. Manuscripten. Z.j. (3 pagina’s). 1 omslag.

(12)

Manuscripten en typoscripten

Teksten van César Domela over zijn leven en werk

226. Typoscript ‘My Conception of Abstract Plastic Art’. (1968). 1 stuk.

N.B. Gepubliceerd in : Leonardo, Vol. 2, pp. 21-31.

227-230. Verschillende versies van ‘L’Art Abstrait’. Z.j. 1 omslag.

227. Manuscript ‘Art Abstrait (Magnelli) par Domela’. Z.j. (9 pagina’s).

228. Typoscript ‘L’Art Abstrait. par: César Domela’. Z.j. ( 3 pagina’s).

229. Doorslag van een typoscript ‘de L’Art Abstrait. Par César Domela’. Z.j. (4 pagina’s).

230. Kopie van een typoscript ‘L’Art Abstrait. par César Domela’. Z.j. (4 pagina’s) waarop in blauwe pen is geschreven: ‘soirées Bayer’.

231. Typoscript en doorslag over de kunstenaar Henri Nouveau. Z.j. (2 pagina’s). 1 omslag.

232. Doorslag van het typoscript ‘De la science à l’Art. Domela’. Z.j. (4 pagina’s). 1 stuk.

233-234. Twee versies van ‘Quelques remarques et réflexions’. Z.j. 1 omslag.

233. Manuscript ‘Quelques remarques et réflexions’. Eerste versie in potlood. (11 pagina’s).

234. Manuscript ‘Quelques remarques et réflexions’. Tweede versie in blauwe inkt. (10 pagina’s).

235. Doorslag van een manuscript over het materiaal papier. (1981). (1 pagina). 1 stuk.

Teksten van anderen over zijn leven en werk

236. Abadie, Daniel, ‘Domela ou la libre contrainte’. (1978). Kopie van een typoscript (4 pagina’s). 1 stuk.

N.B. Deze tekst is opgenomen in de tentoonstellingscatalogus: Domela. Exhibition of gouache, lithograph & relief, Calcutta (Birla Academy of Art & Culture) 1979.

237.238.Verschillende versies van het typoscript ‘Cesar Domela’ door Raymond Bayer. 1 omslag.

237. Bayer, Raymond, ‘Cesar Domela’. Parijs. (1948). (5 pagina’s).

238. Bayer, Raymond, ‘Cesar Domela’. Z.j. (5 pagina’s).

N.B. De laatste alinea ontbreekt van dit stuk.

239. Betrand, Laurence, ‘César Domela. Entretiens: 17 Mars 1980’. Parijs. (1980). Typoscript.

(9 pagina’s). 1 stuk.

240. Bless, Frits, [Cesar Domela en zijn werk]. [1985]. Typoscript (5 pagina’s). 1 stuk.

241. Brion, Marcel, ‘Préface Domela. Le Musée de Poche. Parijs, [1960-1961]. Typoscript (38 pagina’s).

1 stuk.

242. Brion, Marcel, [Les “tableaux-objets”….]. Z.j. Typoscript (1 pagina; in drievoud). 1 stuk.

243. Brion, Marcel, R.V. Gindertaël, e.a. , ‘César Domela’. Z.j. Manuscript (8 pagina’s). 1 stuk.

244. Bool, F. ‘Domela’. Den Haag. [1980]. Gekopieerde tekst (18 pagina’s). 1 stuk.

245. Broos, K. ‘Domela’. Den Haag. [1980]. Gekopieerde tekst ( 12 pagina’s). 1 stuk.

246. Brugman, Til, ‘Cesar Domela en zijn werk’. (1955). Typoscript (9 pagina’s). 1 stuk.

N.B. Gepubliceerd in een tentoonstellingscatalogus over César Domela. Amsterdam: Stedelijk Museum, 1955.

(13)

247. Bruguière, P.G. , Zonder titel. (1975). Kopie van een typoscript (4 pagina’s). Met begeleidend kort briefje. 1 stuk.

248. Derouet, Christian, ‘Domela, gouaches de la période Parijsienne’. Z.j. Typoscript (9 pagina’s), drukproef (9 pagina's) en een vertaald typoscript (in tweevoud) (6 pagina's). 1 omslag.

N.B. Met een manuscript van César Domela met biografische gegevens (1900-1982).

249. Descargues, Pierre, ‘Domela ou l’equilibre du bonheur’. (1984). Kopie van een typoscript (28 pagina’s). 1 stuk.

250. Friedrich, Eva, ‘ein Aussenseiter der "Ecole de Parijs"’. Z.j. Typoscript (7 pagina’s). 1 stuk.

251. Goetz, Henri, ‘Les tableaux-objets de Domela’. (1945). Typoscript (3 pagina’s). 1 stuk.

252. Gorter, Sadi de, Zonder titel. [1960]. Typoscript in het Nederlands (4 pagina’s). 1 stuk.

253. Gorter, Sadi de, Zonder titel. Z.j. Typoscript in het Frans (6 pagina’s). 1 stuk.

254. Gorter, Sadi de, ‘Domela’. Parijs. (1985). Manuscript (2 pagina’s). 1 stuk.

255. Guéguen, Pierre, ‘César Domela’. (1939). Manuscript (2 pagina’s) en typoscript (3 pagina’s).

1 omslag.

256-257. Twee verschillende versies van ‘De l’art abstrait aux inventions d’objects. Un jeune artiste: César Domela’, geschreven door Pierre Guéguen. 1 omslag.

256. Guéguen, Pierre, ‘De l’art abstrait aux inventions d’objects. Un jeune artiste: César Domela’.

1939. Typoscript (5 pagina’s).

257. Guéguen, Pierre, ‘De l’art abstrait aux inventions d’objects. Un jeune artiste: César Domela’.

1939. Typoscript (5 pagina’s: in tweevoud).

N.B. Eén exemplaar verkeert in slechte staat.

258. Jacqmin, François, ‘Domela’. [Parijs ]. (1986). Kopie van een typoscript (24 pagina’s). 1 stuk.

N.B. Met een aanbiedingsbrief van Galerie Spiess, dd. 28-02-1986 en een kopie van een handgeschreven instructiebrief van François Jacqmin.

259. Jaffé, H.L.C., [ César Domela]. [1979-1980]. Typoscript, 1ste versie (6 pagina’s) en typoscript definitieve versie (7 pagina’s). 1 omslag.

260. Laude, Jean, Zonder titel. Parijs. [1972-1975]. Manuscript (7 pagina’s). 1 stuk.

261. Lemoine, Serge, ‘Domela à Grenoble’ . Z.j. Typoscript (4 pagina’s). 1 stuk.

262. Lemoine, Serge, e.a., ‘Témoignage de César Domela’. (1981). Typoscript (6 pagina’s). 1 stuk.

N.B. Met een aanbiedingsbrief van Serge Lemoine, dd. 1-9-1983.

263. Marck, Jan van der , ‘Domela in his own right’. [1977]. Kopie van een typoscript (12 pagina’s).

1 stuk.

N.B. Gepubliceerd in de tentoonstellingscatalogus: Domela. Touring retrospective in the USA 1927/1977 in cooperation with Galerie Roger d’Amécourt Paris. Parijs 1977.

264. Massat, René, ‘Cesar Domela’. (1949). Manuscript (1 pagina) en een kopie van het typoscript . 1 omslag.

265. Massat, René, ‘Peinture abstrait. Cesar Domela’. Parijs. (1949). Manuscript (27 pagina’s) en typoscript (13 pagina’s). 1 omslag.

(14)

266. Mellquist, Jerome, ‘Les rapports Contemporaine entre la peinture, la sculpture et l’architecture’.Z.j.

Typoscript (3 pagina’s). 1 stuk.

267. Meijer, Ischa, ‘Cesar Domela Nieuwenhuis. ‘L’anarchie, c’est l’ordre suprême’. (1968). Kopie van het

typoscript (9 pagina’s). 1 stuk.

N.B. Gepubliceerd in : De Nieuwe Linie, 14 december 1968.

268. Miner, Laura, ‘Domela’. (1971). Typoscript met annotaties (12 pagina’s) en drie brieven. 1 omslag.

N.B. Met een uitgaande brief in conceptvorm.

269-271. Verschillende versies van ‘Trois études sur un art organique suivies de DOMELA’, geschreven door Gaston Pages. 1 omslag.

269. Pages, Gaston, ‘Trois études sur un art organique suivies de DOMELA’. [1952].

Typoscript van 1ste onvolledige versie (8 pagina’s).

270. Pages, Gaston, ‘IV.- DOMÉLA’. Parijs 1952. Typoscript (13 pagina’s).

271. Pages, Gaston, ‘Trois études sur un art organique suivies de DOMELA’. [1952]. Typoscript (24 getypte pagina’s) en doorslag (24 pagina's).

N.B. Van deze versie is er een extra kopie van de drie laatste pagina’s met tussenkopje

‘Domela et Picasso’.

272. Pfaff, Dominique, ‘Domela’. Parijs. Z.j. Typoscript (11 pagina’s). Met aanbiedingskaartje. 1 omslag.

273. Pobé, Marcel, ‘Approche de Domela’. Z.j. Typoscript (13 pagina’s). 1 stuk.

274. Pousseele, Paule, ‘L’Artiste derrière son tableau. Entretiens avec César Domela’. (1987). Typoscript (10 pagina’s). Met aanbiedingsbrief. 1 omslag.

275. Sibert, Claude-Helène, ‘Cesar Domela’. Z.j. Manuscript (8 pagina’s). 1 stuk.

276. Sibert, Claude-Helène, ‘Cesar Domela’. Parijs. (1954). Typoscript (7 pagina’s). 1 stuk.

N.B. Gepubliceerd in: C.-H. Sibert, M. Brion, Domela. Rio de Janeiro : Museu de Arte Moderna de Rio de Janeiro, outubro 1954.

277. Sibert, Claude-Helène, [César Domela]. (1979-1980). Typoscript van 1ste versie (57 pagina’s);

typoscript van een latere versie (57 pagina’s) en een typoscript van een Duitse vertaling (42 pagina’s).

1 omslag.

278. Simeonović, Ivana, ‘Cesar Domela-Nieuwenhuis’. (1979). Typoscript (16 pagina’s) met aanbiedingsbrief, dd. 18.5.1982. 1 omslag.

279. Smagghe, Véronique, ‘Recontre avec César Domela’. Parijs. (1986). Typoscript (13 pagina’s) met handgeschreven aanbiedingsbrief , dd. 22-9-1986. 1 omslag.

280. Visser, Mathilde’, Zonder titel. [1980]. Typoscript (2 pagina’s). 1 stuk.

N.B. Pagina 1 ontbreekt.

281. Vitt, Walter, ‘Cesar Domela wird 80 Jahre’. Keulen. (1980). Typoscript (3 pagina) met een aanbiedingsbrief, dd. 3-11-1981en een kopie van het geheel. 1 omslag.

282. Weber, Gerhard, ‘Für Domela’. Z.j. Typoscript (3 pagina’s). 1 stuk.

283. Wentinck, Charles , ‘César Domela, éxposition à Amsterdam’. Z.j. Typoscript (3 pagina’s). 1 stuk.

284. Zervos, Christian, Zonder titel. Z.j. Doorslag van een typoscript (13 pagina’s). 1 stuk.

285. Onbekend, Zonder titel. [Berlijn]. [1931-1933]. Typoscript (2 pagina’s). 1 stuk.

(15)

286. Onbekend, Zonder titel. [1983]. Manuscript (5 pagina’s). 1 stuk.

287. Onbekend, ‘Domela Nieuwenhuis. Grandeur et sérénité néerlandaise’. Z.j. Typoscript (4 pagina’s).

1 stuk.

288. Onbekend, Zonder titel. Z.j. Typoscript (1 pagina). 1 stuk.

Werkte

keningen

289. Ontwerptekeningen voor een mozaïek in de hal van het door architect J.J.P. Oud ontworpen gebouw, de N.V. Levensverzekering Mij. “Utrecht” aan de Coolsingel te Rotterdam. (1955-1958).

16 potloodtekeningen op calquepapier, 2 lichtdrukken en een briefwisseling. 1 omslag.

N.B. Met twee krantenrecencies uit 1961en 1963.

DOCUMENTATIE Beelddocumentatie Atelierfoto's

290. Foto’s van Césars Domela’s atelierwoningen. Amsterdam-Berlijn. (1926-1928). 7 bladen.

N.B. Bevat ook een losse foto.

291. Foto’s van César Domela en zijn vrouw Ruth Domela-Deremberg in zijn atelier in Parijs (1983-1984) . 3 foto’s.

N.B. Deze foto’s zijn gemaakt door Victor Skrebneski. Zie ook: inv. nr. 113.

Foto's van personen

292. Portretfoto’s van Ruth Domela-Derenberg, waaronder een door Raoul Hausmann gemaakte foto.

Ca 1928, 1980-1985 en z.j. 4 foto’s. 1 omslag.

293.299. Foto’s van diverse personen. 11 foto's.

293. Van Doesburg, Theo en Nelly. In het atelier aan de Avenue Schneider, Clamart. (1925).

2 foto’s.

N.B. Op beide foto’s poseert de danseres Andi Kamares voor het schilderij ‘De Contra- compositie in Dissonanten XVI’.

294. Gola, ?. Met César Domela. Z.j. 1 foto.

295. Jaffé, H.J.F. Portret. [1984]. 1 foto.

N.B. De foto is van de fotograaf Eva Besnyö.

296. Kamares, Andi. (ca. 1923-1928). 4 foto’s.

297. Laurens, Henri. Portret. (1924). 1 foto.

298. Magnelli, Alberto. Portret. Z.j. 1 foto.

299. Mondriaan, Piet, in zijn atelier, en 1 foto (van Paul Delbo) van alléén het atelier (1924, 1926).

2 foto’s.

300. Foto’s van diverse kunstenaars. Z.n., 1926 en z.j. 6 foto’s.

Foto’s en reproducties van zijn tentoonstellingen

301. Foto’s en persberichten betreffende de tentoonstelling ‘Fotomontage’, Berlijn (Berlijner Museen).

(1931). 1 geheel.

N.B. Betreft een losbladig geheel door César Domela samengesteld. Zie ook: inv. nrs. 329, 330.

302.314.Foto’s van tentoonstellingen. Chronologisch geordend. 29 foto's.

302. ‘Reclameschau’, Berlijn. (1929). 1 foto.

303. Internationale Austellung ‘Das Lichtbild’, Essen. (1931). 1 foto.

(16)

304. Abstract Art (Gabo, Pevsner, Mondrian, Domela), Hartford (U.S.A.) (Wadsworth Atheneum) (1935). 1 foto.

305. Museum of Living Art, New York (New York University). (1936). 4 foto’s.

306. Réalités Nouvelles, Parijs. (1939). 1 foto.

307. Kunsthandel Huinck en Scherjon, Amsterdam. (1950). 2 foto’s.

Solotentoonstelling, Rio de Janeiro (Museu de Arte Moderna.). (1954). 4 foto’s.

308. Solotentoonstelling, Amsterdam (Stedelijk Museum). (1955). 6 foto’s.

309. Solotentoonstelling, Den Haag (Haags Gemeentemuseum). (1960). 1 foto.

310. ‘Construction and Geometry in Painting. From Malevitch to “tomorrow”’, New York (Galerie Chalette). (1960). 1 foto.

311. Solotentoonstelling ‘César Domela. A. Retrospective 1927-1977’, Allentown, Pennsylvania (Muhlenberg College, The Center of the Arts). (5 november 1977- januari 1978). 5 foto’s.

313. ‘Abstraction création 1931-1936’, Parijs (Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris). (16 juni – 17 september 1978). 1 foto.

314. Keulen. (1984). 1 foto.

315. Foto’s van tentoonstellingen. Z.n., z.j. 6 foto’s.

Foto’s en reproducties van zijn kunstwerken

316-318. Foto's van werken van César Domela, genummerd 2-298. (1921-1991). 298 foto’s in 146 omslagen. 1 geheel in 3 dozen.

316. Foto’s van werken (figuraal , neo-plastische composities en abstract). (1921-1952). 107 foto’s in 54 omslagen. 1 doos.

N.B. De foto’s uit de periode Ascona (1921-1923) zijn niet genummerd. 10 foto’s.

N.B. De laatste foto van een compositie (1951) is niet genummerd [40].

317. Foto’s van abstracte werken. (1952-1967). 79 foto’s in 40 omslagen. 1 doos.

318. Foto’s van abstracte werken (1967-1991). 104 foto’s in 53 omslagen. 1 doos.

N.B. De laatste 3 foto’s van werken uit 1991 zijn niet genummerd.

319. Foto’s en reproducties van kunstwerken van César Domela. (1922-1926). 1 omslag.

N.B. Betreft een losbladig geheel door César Domela samengesteld..

320. Stilstaande beelden uit een reclamefilm voor een elektriciteitsmaatschappij. [1928-1931]. 9 beelden en 4 negatiefstroken in tweevoud. 1 omslag.

321. Reproducties van voorstudies en linoleumsneden. [1921-1924]. 5 foto’s.

N.B. Deze foto’s zijn verstrekt door Instituut Collectie Nederland.

322-323. Foto’s van gouaches. (1937-1988) en z.j. 2 omslagen.

322. Foto’s van gouaches. 1937 (1 stuk), 1945 (1 stuk: 2 ex.), 1946 (1 stuk: 2 ex.), 1947

(2 stuks: 3 ex.), 1948 (1 stuk), 1949 (2 stuks: 3 ex.), 1950 (1 stuk), 1951 (1 stuk), 1952 (1 stuk), 1953 (1 stuk), 1961 (2 stuks).

323. Foto’s van gouaches van César Domela. 1967 (1 stuk: 3 ex.), 1968 (1 stuk), 1988 (1 stuk), z.j. (17 stuks).

324. Foto’s van sculpturen. (1951-1971). 1 omslag.

1951 (1 stuk), 1954 (2 stuks), 1955 (1 stuk), 1956 (1 stuk), 1957 (1 stuk), 1959 (1 stuk), 1962 (1 stuk), 1965 (3 stuks), 1967 (1 stuk), 1968 (1 stuk), 1969 (3 stuks), 1971 (1stuk).

325. César Domela werkend aan een muurreliëf voor Le Cortillon Drôme. (1974-1975). 1 geheel.

326. Foto’s van zijn kunstwerken. Z.j. 9 foto’s.

(17)

Overige foto's met betrekking tot zijn werk Fotografie

327. Foto’s van verschillende onderwerpen. Gènes. [1928-1929]. 20 foto’s.

N.B. De zwart/wit foto’s zijn afgedrukt op barietpapier (formaat: 18 x 24 cm).

N.B. Zie ook: inv. nr. 329.

328. Album met foto’s van verschillende onderwerpen. (1928-1931). Dit album is uitgegeven door Galerie Martini & Ronchetti / Galerie de France. (1983). 12 foto’s. 1 portefeuille.

N.B. Dit album heeft een gelimiteerde oplage van 50 stuks en een speciale oplage van 8 stuks die genummerd zijn in Romeinse cijfers van I/VIII tot VIII/VIII. Deze albums zijn gereserveerd voor César Domela. Dit exemplaar heeft nummer IV/VIII.

N.B. Zie ook: inv. nrs. 327, 337.

Typografie

329. Afbeeldingen van uitgevoerde typografische ontwerpen voor Duitse bedrijven en vakbladen.

(1928-1933). 1 geheel.

N.B. De twee eerste bladen bestaan uit foto-afdrukken van de fotomontages ‘Ruths-Speicher’ van César Domela. (1928). Zie ook: inv. nrs. 301, 330.

330. Vijf uitgevoerde ontwerpen van fotomontages voor ‘Rutfhsspeicher’, met de originele omslag. [1928]. 1 omslag.

N.B. Op de originele omslag, heeft César Domela in wit potlood geschreven: ‘Domela. Fotomontage Staatliche Museen’. Zie ook: inv. nrs. 301, 329.

331. Tentoonstellingsaffiche ‘austellung fotomontage’. Staatliche Museen, 25. April – 31. Mai 1931.

[Berlijn]. (1931). 2 exemplaren. 1 omslag.

332. Vijf uitgevoerde reclame-ontwerpen voor de Duitse wagonfabrikant ‘Orenstein & Koppel A.G.

[1929-1930]. 7 bladen.

333. Acht reclame-ontwerpen voor het Duitse bedrijf ‘A.E.G.’. [1930-1931]. 15 bladen.

N.B. Met het tijdschrift AEG Mitteillungen, Berlijn, Heft 5 (1931) mei. Op de voorlaatste pagina is een ontwerp van C. Domela over ‘Grossturbinen’ in zwart/wit afgedrukt.

334. Briefpapier. Berlijn. (1927-1933). 1 stuk.

335. Drie omslagen voor boeken van de schrijver Henry Hoek en Fred Nelius. Z.j. 1 omslag.

N.B. Voor meer ontwerpen van boekomslagen van de schrijver Henry Hoek: zie ook inv. nr. 329.

336. Omslag Revista Alemana, AŇO 1, Agosto 1931. (1931). 2 exemplaren. 1 omslag.

N.B. Zie ook: inv. nr. 329.

337. Wervingsfolder voor het geïllustreerde familieblad Neue Jugend. Berlijn. Z.j. 1 omslag.

N.B. De afgebeelde persoon in de stoel met het tijdschrift Neue Jugend is César Domela zelf . De foto van dit autoportret is gemaakt in 1931. Zie ook: inv. nr. 328.

338. Twee ontwerpen in verschillende uitvoeringen voor het bedrijf Provite. Z.j. 4 bladen.

N.B. Het exemplaar verkeert in slechte staat.

339. Foto van een reclame-ontwerp voor het nieuwe model telefoontoestel ‘Climax’. Z.j. 1 foto.

340. Fotokopieën van typografisch ontwerpen voor omslagen van boeken en tijdschriften. (1933-1934).

1 omslag.

(18)

N.B. Zie ook: inv. nr. 329.

341. Reproductie van een fotomontage van de ‘Standard 30-dagen autorally ‘. 1931. 1 stuk.

N.B. Dit exemplaar verkeert in slechte staat.

342-348. Foto’s van diverse onderwerpen. 12 foto's.

342. Fotomontage met sigarettenmerk A. Barscharí. Z.j. 1 foto (in tweevoud).

N.B. Annotatie van César Domela bij deze fotomontage: ‘Stone montage’.

343. Franse landschappen, waaronder Gabes. (1930). 2 foto’s.

344. Voorzijde omslag en inhoudsopgave van Plastic-Plastique, voorjaar 1937, nr 1.

4 foto’s.

345. Zicht op een besneeuwde Ruysdaelkade, Amsterdam. (1981). 1 foto in kleur.

N.B. De foto is licht beschadigd.

346. Gevel van Galerie de Bellecour, Lyon. (1985). 1 foto in kleur.

347. Deel van een gevel van een gebouw met verschillende tegelmotieven. Z.j. 1 foto.

348. Voordeur met brievenbus waarop de beeltenis van een vrouw is getekend. Z.j. 1 foto in kleur.

349. Foto’s van de omslag en inhoud van de tentoonstellingscatalogus Cubism and Abstract Art. (1940).

8 foto's.

N.B. Enkele foto’s zijn van de achterkant van de omslag van deze catalogus. Daarop is te lezen: ‘Es lebe die Entartete Kunst’.

350. Foto’s van kunstwerken van andere kunstenaars. [ca. 1929-1950]. 1 omslag.

N.B. Voor namen van de kunstenaars: zie index.

Negatieven

351. Negatieven van figuratieve schilderijen. (1922-1923). 8 stuks.

352. Negatieven van neo-plastische schilderijen. (1924-1928). 18 stuks.

353. Negatieven van neo-plastische composities. Amsterdam-Berlijn. (1926-1928). 3 stuks.

N.B. Op de originele omslagen is vermeld dat de drie werken verloren zijn gegaan.

354. Negatieven van interieurs met werken van César Domela.[Berlijn]. (1927-1933). 3 stuks.

355. Verschillende glasnegatieven van de fotomontage ‘Ruths-Speicher’. Berlijn. (1928). 2 stuks.

N.B. Met de twee originele omslagen van de negatieven.

356. Negatieven van reliëfs. Berlijn. (1929-1932). 13 stuks.

357. Negatief van de fotomontage ‘Energie’. Berlijn. (1931). 1 stuk (in tweevoud).

358. Negatieven van de fotomontage ‘Berlijner Musea’. Berlijn. (1931). 3 stuks.

359. Negatieven van het tijdschrift Plastic- Plastique, nr 1, voorjaar 1937. 2 stuks.

N.B. Met een afdruk van elk negatief. Zie ook: inv. nr 344.

360. Negatieven van reliëfs. (1932-1937). 9 stuks.

361. Glasnegatieven van reliëfs. (1940-1942). 5 stuks.

362. (Glas)negatieven van reliëfs. (1943-1945). 8 stuks.

363. Glasnegatieven van reliëfs. (1946-1947). 10 stuks.

364. Glasnegatieven van reliëfs. (1948-1950). 8 stuks.

(19)

365. Glasnegatieven van reliëfs. (1951). 6 stuks.

366. Negatieven van reliëfs. (1953-1958). 14 stuks.

367. Negatieven van reliëfs. (1959-1962). 14 stuks.

368. Negatieven van reliëfs. Z.j. 17 stuks.

369. Negatieven van reliëfs. (ca. 1932-1969). 108 stuks. 2 omslagen.

370. (Glas)negatieven van gouaches. Z.j. 16 stuks.

371. Negatieven van sculpturen. (1951-1969). 16 stuks.

372. Negatieven van César Domela in zijn atelier te Parijs. (ca 1970-1980). 2 stuks.

373. Negatieven van de tentoonstelling in het Museum of Living Art. New York (1936). 4 stuks.

374. Negatieven van de solotentoonstelling in Museo d’ Arte Moderne. Rio de Janeiro. (1954). 37 stuks.

Dia’s

375. Kleurendia’s van figuratieve schilderijen. (1922-1923). 4 stuks.

376. Kleurendia’s van neo-plastische schilderijen. (1924-1928). 14 stuks.

377. Kleurendia’s van reliëfs. (1932-1969). 42 stuks.

378. Kleurendia’s van gouaches. (1945-1983). 66 stuks.

N.B. De kleurendia’s zijn overgedragen aan de afdeling Fotografie.

Persdocumentatie

379.380. Losse krantenknipsels en plakboek met recensies van solotentoonstellingen. (1939-1990).

16 omslagen in 1 doos.

379. Losse krantenknipsels met recensies van solotentoonstellingen. 1939; 1949-1953; 1954;

1955-1956; 1960-1961; 1964-1965; 1967; 1970-1973; 1974-1977; 1978-1979; 1980;

1981-1984; 1986-1987; 1989; 1990. 15 omslagen.

380. Plakboek met krantenrecencies, foto’s en uitnodigingskaarten van Domela’s solo- tentoonstelling in Galerie Simone Heller te Parijs, 1969. Met een getypte biografie en vier gekopieerde exemplaren. 1 omslag.

381. Plakboek met gekopieerde krantenrecencies over Domela’s solotentoonstelling in het Van Reekummuseum te Apeldoorn en het Institut Néerlandais te Parijs. (1990). 1 deel.

N.B. zie ook inv.nr 491

382. Losse krantenknipsels met recensies van deelname aan groepstentoonstellingen en projecten.

(1926-1988). 9 omslagen.

1926-1939; 1945-1948; 1950; 1951; 1952-1958; 1964-1966; 1972-1979; 1980-1984 ; 1988.

383. Opgeplakte krantenknipsels met recensies van solotentoonstellingen en deelname aan groepstentoonstellingen, samengesteld door César Domela. (1924-1974). 1 omslag 384. Losse krantenknipsels over César Domela en zijn werk. (1954-1989). 1 omslag

1954, 1958, 1963, 1970, 1978-1979, 1980, 1985, 1988, 1989.

(20)

385. Losse krantenknipsels met recensies. Z.j. 1 omslag.

386. Losse artikelen over Domela’s atelier en woning in La Cité fleurie. (1978-1979). 1 omslag.

387. Gekopieerde krantenknipsels en geschreven recensies over Domela’s solotentoonstellingen en groepstentoonstellingen, met een overzichtslijst van zijn solotentoonstellingen. (1924-1988).

1 omslag.

Overige documentatie

388. Losse krantenartikelen en tijdschriftartikelen over zijn ouders en over zijn oom, Dr. A.J. Domela Nieuwenhuis. (1935-1988). 1 omslag.

389. Documentatiemap met brieven, foto’s en geschreven teksten van vrienden ter gelegenheid van César Domela’s vijfentachtigste verjaardag. Met voor in de map, een in het Frans opgestelde bibliografie.

(1985). 1 omslag.

390. Receptieboek van de receptie ter gelegenheid van César Domela’s vijfentachtigste verjaardag, aangeboden door de Rijksdienst Beeldende Kunst. Den Haag. (1985). 1 band.

391. Losse krantenartikelen over leven en werk van andere kunstenaars en de kunstwereld. (1955), (1956), (1958), (1967), (1969), (1977-1978), (1981-1982), (1984), z.j. 1 omslag.

392. Reçu’s en betalingsbewijzen van Parijse boekhandelaren en galeries met betrekking tot werken van César Domela. Met namenlijsten van personen en galeriehouders. Parijs. (1943-1945). 1 omslag.

393. Lijsten met bibliografische gegevens. 1 omslag.

394. Lijsten van namen van musea en lijsten van persoonsnamen die in aanmerking komen voor een uitnodiging [van een tentoonstelling] en/of voor catalogi. Z.j. 1 omslag.

395. Aankondigingen en uitnodigingen voor de presentatie van catalogi over César Domela’s werk, uitgegeven door Carmen Martinez. Parijs (1978-1980). 1 omslag.

396. Reproducties van neo-plastische composities [1926-1927], reliëfs (1933-1941)en een gouache (1984).

1 omslag.

397. Scenario van ‘Het gerucht: ontmoeting César Domela met Arthur Lehning op Domela’s

overzichttentoonstelling in Parijs’ (1983) en een lijst van thema’s voor een Franse film over Domela’s werk (1984). 1 omslag.

398. Transportbrieven van verschillende kunstexporteurs. (1975-1980). 1 omslag.

399. Briefje van Radio France met het uittebetalen bedrag aan César Domela. (1978). 1 stuk.

400. Varia (o.a. een knipsel over de werkwijze van het aanbrengen van een vernislaag;

een programmaboekje van de theatervoorstelling St. Raphaël). Parijs. Z.j. 1 omslag.

(21)

Tentoonstellingen

Stukken betreffende (solo)tentoonstellingen van Cesar Domela

401. Overzichtslijsten van solotentoonstellingen en groepstentoonstellingen, samengesteld door César Domela. 1 omslag.

402. Brussel (Paleis voor Schoone Kunsten) 2 – 31 juli 1932

Catalogus in kopievorm van de ‘Internationale tentoonstelling der Photographie’, van 2 tot 31 juli 1932. 1 stuk.

403. Parijs (Galerie Douchet, ‘Recherches Nouvelles 1950’) 24 maart - 15 april 1950

Catalogus en uitnodigingskaarten voor openingen van eerdere tentoonstellingen over abstracte kunst

‘Au Centre des Recherches’. Parijs. (1946-1950). 1 omslag.

404. Rio de Janeiro (Museu de Arte Moderne) ; São Paulo (Museu de Arte Moderne) 1954 Verslag en vertrouwelijk rapport over de gang van zaken rond beide tentoonstellingen. 1 omslag.

405. Turijn (Studio di informazione estetica) 1969

Brief van professor dott. Carlo Belloni, dd. 12 september 1968, met het verzoek aan César Domela voor een bruikleen van twee gouaches voor een tentoonstelling in Studio di informazione estetica.

Turijn. (1969). Met handgeschreven reçu voor twee gouaches. 1 omslag.

406. Keulen (Galerie Bargera, ‘Die Abstrakten Hannover’) 25 februari – eind april 1975

Mededeling over een toekomstig retour van vier uitgeleende werken voor de tentoonstelling ‘Die Abstrakten Hannover’ in Galerie Bargera. Keulen. (1975). 1 omslag.

407. Parijs (Galerie Marguerite Lamy, ‘Domela’) 13 oktober – eind december 1976 Brief en lijsten van gewenste werken, ondertekend door Roger d’ Amecourt. (1975-1976).

Met handgeschreven lijsten van César Domela. 1 omslag.

408. Parijs (Musée des Arts Décoratifs, ‘Cinquantenaire de l’exposition de 1925’) 7 oktober 1976 - 31 januari 1977

Brieven en bruikleenformulieren van Musée des Arts Décoratifs aan César Domela voor de tentoonstelling ‘Cinquantenaire de l’exposition de 1925’. 1 omslag.

409. Bourges (La Maison de la Culture de Bourges, ‘Jean Goldman’) 1977

Brief en afgiftebewijs transporteur van twee uitgeleende objecten door César Domela voor de tentoonstelling over Jean Goldman. 1 omslag.

410. Parijs (‘Domela. Touring retrospective in the USA 1927/1977 in cooperation with Galerie Roger d’Amécourt Paris’) 1977

Brieven, planning, persbericht, publicaties, recensies en uitnodigingskaarten van Domela’s solotentoonstelling in het Colby Museum of Art (Waterville, Maine) en het Darmouth College’s Hopkins Center (Hanover, New Hampshire). 1 omslag.

N.B. Zie ook: inv. nr. 146.

411. Amsterdam (Galerie Collection d’Art, ‘Keuze uit 10 jaar grafiek bij Collection d’Art’) [1978]

Handgeschreven bruikleenformulier van uitgeleende grafische werken. 1 omslag.

412. Münster ; Parijs (‘Abstraction création 1931-1936’, Westfälisches Landesmuseum, 2 april – 4 juni 1978 ; d’Art Moderne de la Ville de Paris, 16 juni – 17 september 1978)

Briefwisseling, met een opgesteld schaderapport van een beschadigd kunstwerk van César Domela.

1 omslag.

413. Parijs (Centre Nationale d’art et de culture Georges Pompidou, ‘Berlin-Paris. 1900-1933’) 12 juli – 6 november 1978.

Brieven, bruikleenformulieren en handgeschreven lijsten van gewenste werken van César Domela voor de tentoonstelling ‘Berlijn-Parijs. 1900-1933’. 1 omslag.

(22)

414. Berlijn, ‘Industriekultur – Peter Behrens und die AEG (1907-1914)’, 13 december 1978 – 18 maart 1979.

Brieven, bruikleenformulieren, bruikleenovereenkomst en twee handgeschreven lijsten van uit te lenen werken van César Domela voor de tentoonstelling ‘Peter Behrens und die AEG (1907-1914)’.

1 omslag.

415. Zürich, ‘Monte Verita’, 14december 1978 –eind februari 1979.

Brief, bruikleenformulier en een tentoonstellingsdraaiboek van de tentoonstelling ‘Monte Verita’.

1 omslag.

416. Havre (Musées des Beaux Arts du Havre, ‘En habillant la Belle Epoque… impressions/créations de Raoul Dufy et Paul Poiret’) 3 januari 1979 - 15 maart 1979

Verzekeringsbewijs van de in bruikleen genomen kunstwerken van César Domela. 1 omslag.

417. Calcutta (Birla Academy of Art & Culture, ‘Domela. Exhibition of gouache, lithograph &

relief’) 6 - 17 maart 1979

Exportbrieven voor 52 kunstwerken, met een gekopieerde lijst van uitgeleende werken (in drievoud).

1 omslag.

418. Keulen (Galerie Gmurzynska) 1979 Briefwisseling. 1 omslag.

419. Saint-Étienne (Musée d’art et d’industrie, ‘L’Art dans les années 30 en France’) maart – mei 1979.

Uitnodigingsbrief gericht aan César Domela voor de opening van de tentoonstelling en een bewijs van afgifte van twee kunstwerken aan de transporteur. 1 omslag.

420. Kessel (Galerij Dobbelhoef , ‘Domela. 20 reliefs – 20 gouachen’) 6 januari - 11 februari 1979.

Briefwisseling en een transportbrief. Met handgeschreven lijsten van uit te lenen kunstwerken.

(1978-1979). 1 omslag.

421. Parijs (Musée d’Art Moderne de la ville de Paris, ‘L’Aventure de Pierre Loeb. La Galerie Pierre, 1924-1964’ 7 juni - 16 september 1979 ; Musée d’Ixelles. 4 oktober - 23 december 1979) Brief en afgiftebewijzen transporteur voor twee bruiklenen. 1 omslag.

422. Den Haag (Haags Gemeentemuseum, ‘Fotografie in Nederland. 1920-1940’) 1980.

Brief en handgeschreven ontvangstbewijs van de bruikleennemer. 1 omslag.

423. Londen (‘Experimental Photography’. Touring Exhibition) 24 mei – 21 december 1980

Brieven en bruikleenformulieren van twee door César Domela uitgeleende fotomontages voor de ten- toonstelling ‘Experimental Photography’. 1 omslag.

424. Münster ; Zürich (‘Reliefs. Formprobleme zwischen Malerei und Skulptur im 20. Jahrhundert’, Westfälisches Landesmuseum, 1juni – 3 augustus 1980 ; 21 augustus – 2 november 1980)

Brieven en bruikleenformulieren voor het kunstwerk ‘Relief nr 52’ van César Domela voor de tentoonstelling ‘Reliefs’. 1 omslag.

425. Den Haag (Haags Gemeentemuseum, ‘Domela. Schilderijen, reliëfs, beelden, grafiek, typografie, foto’s’) 6 september - 26 oktober 1980

Een handgeschreven lijst van de conservator F. Bool van gewenste bruiklenen voor de tentoonstelling

‘Domela’. 1 stuk.

426. Keulen (Galerie Gmurzynska, ‘Klassische Moderne’) mei – augustus 1981

Afleveringbon transporteur van drie kunstwerken die retour gekomen zijn van galerie Gmurzynska.

1 omslag.

(23)

427. Parijs (Musées de Pori, ‘Formes vivantes, deux générations d’artistes français 1951-1983’) 17 november - 26 december 1983.

Brief van Galerie de France, dd. 4 oktober 1983. Met een lijst van documenten in het bezit van César Domela. 1 omslag.

N.B. Van de brief ontbreekt een pagina.

428. Parijs (Centre Georges Pompidou, ‘Chef-d’œvre du Musée national d’art moderne à Toulouse’) september – december 1984.

Tentoonstellingsfolder met vermelding van een neo-plastische compositie van César Domela. 1 stuk.

429. Parijs (Galerie Spiess, ‘César Domela. L’Œuvre Essentiel’) 17 april – 15 juli 1986.

Persmap. 1 omslag.

430. Parijs (Centre George Pompidou, ‘Parijs en quatre temps’) 15 oktober 1986 – 11 januari 1987.

Brieven met het verzoek aan César Domela om zijn medewerking te verlenen aan de tentoonstelling door het in bruikleen geven van een aantal kunstwerken. 1 omslag.

431. Parijs (Institut Néerlandais. ‘Domela’) 18 maart – 29 april 1990.

Gastenboek met opmerkingen van bezoekers aan de vernissage (17 maart 1990) en de tentoonstelling.

1 deel.

Uitnodigingen voor tentoonstellingen

N.B. Zie voor uitgebreide beschrijving van de tentoonstellingen de bijlage op pagina 32.

432-434 Uitnodigingen en aankondigingen voor solotentoonstellingen. 3 omslagen.

N.B. Van alle stukken is 1 exemplaar aanwezig.

432. 1934 , 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1953, 1954 (2 stukken waarvan 1 met enveloppe), 1955 (3 stukken waarvan 1 catalogus vouwblad)), 1956, 1959. 1 omslag (14 stukken).

433. 1960, 1962 (2 stukken), 1964, 1967, 1968, 1969 (2 stukken), 1971, 1972 (2 stukken), 1973, 1974 (2 stukken), 1976. 1 omslag (15 stukken)

434. 1977, 1979 (2 stukken), 1980 (2 stukken), 1981 (2 stukken), 1982 (2 stukken), 1983, 1984 (4 stukken, 1985 (4 stukken), 1986 , 1987 (4 stukken), 1988, 1990 (2 stukken), 1999, 2002 (2 stukken en z.j (2 stukken). 1 omslag (31 stukken).

435-436 Uitnodigingen en aankondigingen voor groepstentoonstellingen. 2 omslagen.

N.B. Van alle stukken is 1 exemplaar aanwezig met uitzondering van 1936.

435. 1935, 1936 (3 stukken, waarvan 1 dubbel exempl. en 1 met enveloppe), 1937, 1939, 1944 , 1945, 1948, 1950 (2 stukken), 1951 (2 stukken), 1952, 1953, 1958 (2 stukken), 1959, 1962, 1963, 1965 en z.j. (7 stukken). 1 omslag (28 stukken).

436. 1970, 1971, 1973 (3 stukken), 1976 (2 stukken), 1977, 1979, 1980 (2 stukken), 1981 (2 stukken), 1982 (3 stukken), 1983, 1984 (4 stukken), 1985 (2 stukken), 1987, 1992, 1999, 2001, 2004-2005 en z.j. (4 stukken). 1 omslag (32 stukken).

437. Uitnodigingen voor tentoonstellingen van anderen. 1951 (3 stuks), 1962 (1 stuk), 1982 (1 stuk), 1986 (1 stuk), 1990 (1 stuk), z.j. (2 stuks). 1 omslag

Festiviteiten en prijzen

438. De Gerrit van der Veen-Medaille (1945). 1 stuk in origineel doosje.

(24)

Voordrachten en toespraken Toespraken van César Domela.

439. ‘Fotomontage’. [Berlijn]. (1931). Typoscript (13 pagina’s) en een kopie met annotaties. 1 omslag.

N.B. Voordracht gehouden voor de Berlijnse Typografische Vereniging. Berlijn, 1931.

440. ‘Photomontage’. Conférence Publicié. Berlijn. (1931). Typoscript in het Frans (14 pagina’s).

1 stuk.

441. ‘Some ideas about Modern Art’. Z.j. Typoscript met annotaties in het Engels (10 pagina’s). 1 omslag.

442. ‘Some ideas about Modern Art’. Z.j. Typoscript met annotaties in het Engels (11 pagina’s). 1 omslag.

N.B. Betreft een verbeterde versie van inv. nr. 441.

443. ‘Some ideas about Modern Art’. Lecture by Domela. Museum of Modern Art, Rio de Janeiro, October 1954; Museum of Modern Art, Sao Paulo, December 1954; Stedelijk Museum Amsterdam, May 1955. Kopie met annotaties van typoscript in het Engels (6 pagina’s). 1 omslag.

444. ‘Conferencia de Cesar Domela, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, no dia 20 de Outubro de 1954, e no Museu de Arte Moderna de São Paulo, em Dezembro de 1954. Typoscript in het Portugees (10 pagina’s). Met een naamkaartje van Carlos Pinto Alves. 1 omslag.

445. ‘Some ideas about Modern Art’. Lecture by Domela. Museum of Modern Art, Rio de Janeiro, October 1954; Museum of Modern Art, Sao Paulo, December 1954; Stedelijk Museum Amsterdam , May 1955; Swarthmore College, U.S.A., March 1961; Maison de la Culture, Saint-Etienne, Sept.

1970. Kopie met annotaties van typoscript in het Engels (6 pagina’s). 1 stuk.

446. ‘Some ideas about Modern Art’. Lecture By Domela. Museum of Modern Art, Rio de Janeiro, October 1954; […]; Maison de la Culture, Bourges, 1974; Skowhegan School of painting and sculpture, U.S.A., 1977; Birla Academy of Art and Culture, Calcutta, 15-3-1979. Kopie met

annotaties van typoscript in het Engels, met een exemplaar zonder annotaties. (14 pagina’s). 1 omslag.

447. ‘Quelques aperçus et conceptions personnelles sur l’art moderne’. Conférence de César Domela, au Musée de l’Art Moderne à Rio de Janeiro, le 20 octobre 1954; au Musée de l’Art Moderne à Sao Paulo, le 15 décembre 1954. Kopie van een typoscript in het Frans (7 pagina’s). 1 stuk.

N.B. De groene omslag is in slechte staat.

448. ‘Quelques aperçus et conceptions personnelles sur l’art moderne’. Conférence de César Domela, au Musée de l’Art Moderne à Rio de Janeiro, le 20 octobre 1954; au Musée de l’Art Moderne à Sao Paulo, le 15 décembre 1954; Swarthmore College, Swarthmore U.S.A., Mars 1961. Kopie met annotaties van typoscript in het Frans (8 pagina’s). 1 stuk.

449. ‘Quelques aperçus et conceptions personnelles sur l’art moderne’. Conférence de César Domela, au Musée de l’Art Moderne à Rio de Janeiro, le 20 octobre 1954; au Musée de l’Art Moderne à Sao Paulo, le 15 décembre 1954; Swarthmore College, Swarthmore (U.S.A), Mars 1961. Maison de la Culture, Saint-Etienne, Sept. 1970. Kopie met annotaties van een typoscript in het Frans (8 pagina’s).

1 stuk.

450. ‘Quelques aperçus et conceptions personnelles sur l’art moderne par Cesar Domela’. Kopie met annotaties van een typoscript in schuin schrift, in het Frans (10 pagina’s). 1 stuk.

451. ‘Quelques aperçus et conceptions personnelles sur l’art moderne’. Conférence de César Domela.

Kopie van een typoscript, in het Frans (14 pagina’s). 1 stuk.

452. ‘Einige ideen und persönliche ansichten über die Moderne Kunst’. Vortrag von Cesar Domela im Museum morderner Kunst in Rio de Janeiro, 1954. Im Museum moderner Kunst in Sao Paulo, 1954.

Im Municipal-Museum in Amsterdam, 1955. Typoscript met annotaties in het Duits (5 pagina’s).

1 stuk.

(25)

453. ‘Einige Hinweise und Ueberlegungen zur modernen Kunst’. Z.j. Typoscript met annotaties in het Duits (7 pagina’s). 1 stuk.

454.457 Verschillende versies van de lezing ‘Relation du sens plastique et du mouvement’. Deze lezing is gehouden voor de organisatie ‘Arts du Mouvement’. Parijs. (1950). 1 omslag.

454. [‘Relation du sens plastique et du mouvement’]. Z.j. Manuscript (6 pagina’s).

455. [‘Relation du sens plastique et du mouvement’]. Z.j. Typoscript (3 pagina’s).

456. [‘Relation du sens plastique et du mouvement’]. Z.j. Doorslag van inv. nr. 455 (3 pagina’s).

457. Mededelingblad (in drievoud) en avondprogramma van ‘Arts du Mouvement’ met de aankondiging van Domela’s lezing. Parijs. [1950].

458. Lezing van César Domela. Zonder titel. Z.j. Manuscript in het Frans (4 pagina’s). 1 omslag.

Toespraken van anderen over César Domela

459. F. Bless, ‘Wenn Ich fertig bin, kannst du es zerstören!’. Z.j. Typoscript (13 pagina’s). 1 omslag.

N.B. Met een verwijzing in de tekst naar César Domela (pp. 12-13).

460. R. van Gindertael, ‘Présentation de l’œuvre de Cesar Domela. Le mercredi 10 octobre 1951 au Cercle Paul Valéry (Sorbonne). Parijs. (1951). Kopie van een typoscript, in het Frans (10 pagina’s in tweevoud). 1 omslag.

461. Onbekend, ‘Ontwerp allocution opening tentoonstelling Domela. Vernissage Bourges de Ranitz’, [1974]. Manuscript in het Frans (10 pagina’s). 1 stuk.

462. Onbekend, ‘Il y a 50 ans’. Z.j. Manuscript (3 pagina’s). 1 stuk.

Toespraken van anderen over andere onderwerpen

463. A. Pleysier, ‘Gesproken portret (566). Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Nederlands politicus’.

[Hilversum]: Vara, Zwart op wit. (1968). Kopie van een typoscript (6 pagina’s in tweevoud). 1 omslag.

464. A. Lehning, ‘Albert de Jong. Amsterdam 29 april 1891 – Heemstede 27 juli 1970’. Rede bij de crematie op Westerveld, 31 juli 1970. Typoscript (6 pagina’s). 1 omslag.

465. Jos t’ Seynen, [Ex Libris]. Bree. (1979). Typoscript (8 pagina’s). 1 omslag.

N.B. Betreft Ruth Deremberg (= Derenberg). Zie ook: pp. 6-7.

466-467. Toespraken gehouden op de boek presentatie van ‘De goden uit het Oosten’. [Brussel]. Z.j. 1 omslag.

466. ‘Toespraak van Frans Boenders. Typoscript (6 pagina’s).

467. ‘Toespraak van Etienne Vermeersch. Typoscript (5 pagina’s).

(26)

Audiovisueel materiaal Grammofoonplaten

468. K. Switters. 2 grammofoonplaten gesproken door Kurt Switters: An Anna Blume (nr 221) en Sonate mit Urlauten (nr 222). Süddeutscher Rundfunk, 5 mei 1932. 2 omslagen.

469. Interview met César Domela. 2 grammofoonplaten (WRFM), 13 februari 1961. 1 omslag.

Geluidsbanden

470. Kurt Switters Sonate mit Urlauten. Geluidsband. 1 stuk.

471. Gesprek met César Domela. Radiouitzending van de BRT. Z.j. Cassetteband. 1 stuk.

472. Cité Fleurie Descargues. Z.j. Cassetteband. 1 stuk.

473. ‘Ouder worden we allemaal’. 15 april 1980. Cassetteband. 1 stuk.

Film

473. ‘Film de Document’ door Alain Resnais. [1948]. Verpakt in een filmblik. 1 stuk.

Video

474. 'César Domela'. Interview uitgezonden door de Vara televisie, 21-02-1977. Videoband. 1 stuk 475. ‘Westkunst 1981’, Keulen. Videoband. 1 stuk.

476. ‘Cesar Domela. Vorm en Vrijheid’. Interview door Frans Boenders, BRT, Dienst Kunstzaken. 1983.

Videoband. 1 stuk.

477. ‘Domela’ (NOS/DTP, band ad 1642). 6 februari 1985. Videoband. 1 stuk.

478. 'César Domela. Tentoonstelling 17 januari- 4 maart 1990'. Tros TV show door Ivo Niehe. 1990.

Videoband. 1 stuk.

(27)

AANVULLING

ALGEMEEN Correspondentie 60

479. Glaser, Raymond. 1990. 1 stuk. Met kopieën van artikelen waarin C. Domela genoemd wordt.

480. Guggenheim, Peggy. z.j. 1 stuk.

481. Lemoine, S. [1991]. 1 stuk.

482. Reichel, Hans. 1949. 1 stuk.

483. Anoniem (onbekend). 1987. 1 stuk.

OPENBAAR LEVEN Werktekeningen

484. Technische tekening van een ontworpen muurreliëf voor een school in Mirebeau sur Beze, 1981.

1 tekening, schaal 1/10, 24-03-1981. Met correspondentie, opdrachtbevestiging, contract, nota’s en bouwtekeningen van het gebouw en de invulling van de omgeving.

Typoscripten

485. Diverse typoscripten en fotokopieën van typoscripten. Met correcties. [1987]. 1 omslag.

N.B. Betreft teksten voor de catalogus ‘Domela, 65 ans d’abstraction’.

DOCUMENTATIE Beelddocumentatie Foto’s van personen

504. Vijf portretfoto’s van César Domela. 1928, 1930 en z.j. 1 omslag N.B. Op 1 foto is een knipsel van een Amerikaanse komiek geplakt.

Foto's en reproducties van zijn kunstwerken

486. Foto’s van uitgevoerde en gepubliceerde fotomontages. [1928-1931]. 8 foto’s en een strook van 11 negatieven van de fotomontage ‘Energie’. Berlijn, 1931. Zie ook: inv. nr. 357.

487. Foto van een reclame ontwerp “Osram Nitraphot Kontakt für jeden” en een foto van een ontwerp “400 Anlagen”. Geplakt op karton . Z.j. 1 omslag.

488. Foto-reportage van César Domela in opdracht van ‘Naar Huis’, Orgaan van de Nederlandsche missie voor Repatrieering in Frankrijk. Opgeplakt op karton en vormgegeven door César Domela. [ca 1946].

1 doos.

Persdocumentatie

489. Losse krantenknipsels met recensies en persberichten van solotentoonstellingen en deelname aan groepstentoonstellingen. 1987-1990. 1 omslag.

(28)

490. Persmap van de tentoonstelling César Doméla, Lugano (Museo Cantonale d’ Arte) 16 september – 26 november 2000. Met de biografische gegevens; de zaalbladen van de tentoonstelling en de

tentoonstellingsfolder. Met een ecta van een relief. 1 omslag.

491. Persdocumentatie van de tentoonstelling in galerie Martini Ronchetti te Genua. 1999-2000. 1 omslag.

492. Krantenknipsels met recensies van de tentoonstelling Ieder zijn Domela. Dubbel-Expositie, van 17 december t/m 4 maart 2001 in twee musea, Heerenveen / Wijchen 2001.

493. Artikelen en/of fotokopieën van artikelen in kranten en tijdschriften betreffende de tentoonstelling in het van Reekum museum te Apeldoorn. Met een brief van familie van C. Domela. 1990. 1 omslag N.B. zie ook inv.nr 381.

494. Fotokopieën van artikelen. 1966, 1972, 1976, 1980, 1982-1984. 1 omslag.

495. Fotokopieën van artikelen uit 1987. 1 omslag.

Overige documentatie

496. Introductiefolder van het tijdschrift La Revue Internationale de Peinture, 1948. 1 stuk.

497. Aankondiging van de publicatie Domela, geschreven door René Massat. Met een voorwoord van R.

Bayer, mei 1950. 1 stuk.

498. Programma van lezingen over 'Cercle Paul Valéry (1951-1952)' aan de Sorbonne te Parijs, oktober 1951. Met vermelding van de lezing van R.V. Gindertael over de recente werken van C. Domela, 10-10- 1951. 1 stuk

499. Aankondiging van de publicatie Cesar Domela. 7 Photomontages 1928 – 1934. Met aantekeningen in blauwe inkt over de prijs van de portfolio en de prijs van de losse foto’s. 1 stuk.

500. Collage voor een boekomslag getiteld ‘Domela’. Z.j. 1 stuk.

N.B. Het is de inventarisator niet bekend wie de maker is.

Tentoonstellingen

Stukken betreffende (solo)tentoonstellingen van César Domela

501. Origines et développement de l’Art international indépendant. Paris (Musée du jeu de Paume), 30 juli t/m 31oktober 1937. Tentoonstellingsboekje met signatuur van Domela. 1 katern.

502. 1 projet d’exposition rédigé par Spiess et corrigé par Domela. Met annotaties. Z.j. 1 stuk.

Voordrachten en toespraken

Toespraken van anderen over César Domela

503. Toespraak van de Minister van Cultuur ter gelegenheid van de opening van Domela’s

solotentoonstelling in het Van Reekummuseum te Apeldoorn, 17-1-1990. Typoscript (8 pagina’s).

1 stuk.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :