AFC IJBURG informatie voor de bovenbouw (O16 t/m O19) en Senioren (O23, Heren 1, 2) uitgave seizoen 2021-2022

Hele tekst

(1)

1

WELKOM BIJ

AFC IJBURG

informatie voor de bovenbouw (O16 t/m O19) en Senioren (O23, Heren 1, 2)

uitgave seizoen 2021-2022

(2)

EVEN VOORSTELLEN INHOUD

AFC IJburg is een gezellige en gezonde vereniging voor alle voetballers op IJburg, jong en oud, waarbij zowel op prestatief als recreatief niveau naar sportieve ambities gestreefd kan worden. Alle leden zetten zich op fatsoen­

lijke wijze in voor de vereniging om die te maken tot wat zij is, samen met haar vrijwilligers, supporters en sponsoren. Prestatiegericht en recreatief trekken bij AFC IJburg samen op en sportiviteit en plezier staat voor iedereen voorop.

Dit voetbal informatieboekje

In dit voetbal informatieboekje vind je alle belangrijke informatie bij elkaar.

Naast de belangrijkste contactpersonen, informeren wij je over de wedstrijd­

vormen en spelregels, geven je informatie over de veldindelingen en weet je precies wat het voetbaltenue is en waar je deze kunt kopen. Voor overige vragen kun je altijd terecht bij je teamleider.

Onze communicatiekanalen

Naast onze website www.afcijburg.com, ontvang je regelmatig de nieuwsbrief IJtrapper. Daarnaast kun je ons volgen op Facebook, Twitter en Instagram, waar je op de hoogte gehouden wordt van alle activiteiten bij AFC IJburg.

Even voorstellen 3

AFC IJburg regels 4

Wie is wie? 6

Teamrollen 9 Vanaf O16 Wedstrijdvorm & spelregels 10 Veldindeling trainingen & thuiswedstrijden 13

Trainingen, uit­ en thuiswedstrijden 14

Spelregelbewijs 16

Heren 1 18

Kleding & schoenen 20

Contributie 22 Opzeggen 23

(3)

5 4

AFC IJBURG REGELS

COMMISSIE SPORTIVITEIT & RESPECT

AFC IJburg zet vol in op sportief en respectvol gedrag op en rondom het veld.

Hiervoor hebben we dan ook een commissie voor opgesteld. Deze is te bereiken via sportiviteit.respect@afcijburg.com.

Gedragsproblemen of vermoedens van huiselijk geweld

Heb je als trainer hulp nodig bij gedragsproblemen binnen je team? Schakel dan direct onze sportpedagoog Tom in via tom@sportpedagoog.com.

Tom begeleidt zowel trainers als spelers bij gedragsverandering.

Heb je vermoedens van huiselijk geweld of seksuele intimidatie binnen je team? Mail ons dan op onderstaand mailadres. Deze vermoedens worden vertrouwelijk behandeld in samenwerking met onze vertrouwenspersoon.

sportiviteit.respect@afcijburg.com.

Wij hanteren de regel dat het publiek altijd achter de hekken staat (ook bij de welpen).

Coaching gebeurt uitsluitend op een vaste plaats vanaf de zijlijn door maximaal twee trainers/coaches. We willen alle aanwezigen vriendelijk verzoeken om geen commentaar te leveren of aanwijzingen te geven aan de kinderen tijdens de trainingen. En graag willen we alle teams vragen om vóór aanvang van de wedstrijd de spelers elkaar een hand te laten schudden.

ZONDER RESPECT GEEN VOETBAL

√ We hebben respect voor elkaar

√ We zijn zuinig op het veld en de materialen

√ We accepteren de beslissing van de scheidsrechter

√ We lossen problemen op door te praten

√ We spreken af: stop = stop!

√ We staan als publiek achter de hekken

AFVAL

Help mee om de voetbalvelden schoon & opgeruimd te houden. Laat geen afval liggen op en/of rondom het veld!

(4)

TECHNISCH MANAGER (TM)

De Technisch Managers ontwikkelen en bewaken de toepassing van een speelwijze en de spelprincipes en ondersteunen de trainers bij het toepassen hiervan.

JEUGDCOÖRDINATOREN (JC)

De Jeugdcoördinatoren zijn het altijd eerste aanspreekpunt voor spelers, trainers, leiders en ouders van de betreffende lichting.

LEDENADMINISTRATIE

De ledenadministratie is bereikbaar via ledenadministratie@afcijburg.com of via 020 ­ 244 3993 (tijdens kantooruren). Geef wijzigingen in contactgegevens altijd schriftelijk aan ons door.

WEDSTRIJDSECRETARIAAT

De wedstrijdsecretaris is bereikbaar via wedstrijdsecretaris@afcijburg.com.

WIE IS WIE WIE IS WIE

Technisch Manager welpen Marco Medik

TM-welpen@afcijburg.com

Hoofd Technisch Managers Jacque van Dijken

jacque.van.dijken@afcijburg.com

Technisch Manager onderbouw Manus van Bergen

TM-onderbouw@afcijburg.com

Technisch Manager middenbouw Quinn Tromp

TM-middenbouw@afcijburg.com

Technisch Manager bovenbouw Jeffrey Tang

TM-bovenbouw@afcijburg.com

Lichting Jeugdcoördinator (JC) Email

Welpen 2016 Nog niet bekend jc2016@afcijburg.com Welpen 2015 Tim van der Kolk jc2015@afcijburg.com

Jongens 2014 Viola Malek jc2014@afcijburg.com

Michiel van der Maas

Jongens 2013 Jelle Bouman jc2013@afcijburg.com

Jongens 2012 Peter van Leeuwen jc2012@afcijburg.com

Jongens 2011 Daan Zult jc2011@afcijburg.com

Jongens 2010 Eltjo Wannet jc2010@afcijburg.com

Jongens 2009 Sinan Demir jc2009@afcijburg.com

Jongens 2008 Bregje Steyvers jc2008@afcijburg.com

Jongens 2007 Geert Beckers jc2007@afcijburg.com

Jongens 2006 Vacature jc2006@afcijburg.com

Jongens 2005 Laurens Hutten jc2005@afcijburg.com Jongens 2004 Caroline Korsten jc2004@afcijburg.com Jongens 2003­2000 Fedor Swart jc­junioren@afcijburg.com Meiden 2010­2011 Vacature jc­meidenO9@afcijburg.com Meiden 2008­2009 Vacature jc­meidenO11@afcijburg.com Meiden 2006­2007 Jan­Willem Handgraaf jc­meidenO13@afcijburg.com Meiden 2004­2005 Jan­Willem Handgraaf jc­meidenO15@afcijburg.com Meiden 2002­2003 Marcel Boontje jc­meidenO17@afcijburg.com

(5)

9 8

TEAMROLLEN

TEAMLEIDER

Aanspreekpunt voor communicatie vanuit/naar de jeugdcoördinator/club.

Communiceert wanneer er gespeeld en verzameld wordt.

Regelt ouders voor bardienst en spelbegeleider.

TRAINER / COACH

Aanspreekpunt voor communicatie vanuit/naar de technisch manager/club.

Bereidt de training voor & traint het team.

Begeleidt de training op zondag.

Communiceert/beslist of de training doorgaat.

Moedigt de spelers positief aan.

Is zichtbaar en herkenbaar door het dragen van het AFC IJburg kleding tenue. (Voor vragen over het tenue voor trainers:

materiaalbeheer@afcijburg.com)

BARDIENST

Ieder team levert 1 ouder voor de bardienst.

Melden bij Verenigingsmanager (Eric).

Begint 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd.

Eindigt 15 minuten na de wedstrijd.

VELDDIENST

Wij kunnen alle hulp gebruiken bij velddienst dus meld je aan bij sportiviteit.respect@afcijburg.com. Samen creëren wij een plezierig en veilig sportklimaat.

Elk AFC IJburg team vervult samen de volgende teamrollen.

WIE IS WIE

SCHEMA VOETBALZAKEN AFC IJBURG

Jeffrey Tang BOVENBOUW

(vanaf O16)

MIDDENBOUW (O12­O15)

ONDERBOUW (t/m O11)

Jeugdcoördinator Klik hier

voor lijst Klik hier

voor lijst Peter van Leeuwen Manager

Jacque van Dijken &

Vanessa Backer

Technisch manager

Hoofd Technisch manager

Klik hier voor lijst

Peter van Roekel

Quinn Tromp

Jacque van Dijken

Manus van Bergen (&

Marco Medik

Penny &

Freek JEUGDIGE TRAINERS

Jan Carell OPLEIDINGEN EN EXTERNE CONTACTEN

Christina &

Femma SPORTIVITEIT &

RESPECT

(6)

VANAF O16 WEDSTRIJDVORM & SPELREGELS

WEDSTRIJDVORM VANAF O16

Aantal spelers 11 tegen 11 Speeltijd

De speeltijden zijn als volgt:

• De speeltijd bij Onder 16 t/m 17 is 2 x 40 minuten.

• De speeltijd bij Onder 18 t/m 19 is 2 x 45 minuten.

Rust

Na 1 speelhelft vindt de rust plaats van maximaal 15 minuten.

Doelgebied

In het doelgebied wordt de bal neergelegd als een doelschop genomen moet worden.

Strafschopgebied

Het strafschopgebied geeft aan tot waar de doelverdediger de

bal in de handen mag hebben.

Strafschop

Tijdens de wedstrijd wordt een straf­

schop alleen gegeven als er sprake is van een overtreding van de verdedigende partij in het eigen

strafschopgebied waarvoor een directe vrije schop wordt toegekend.

Buitenspel

De buitenspelregel is wel van toepassing.

Balmaat

Bij Onder 16 t/m 19 wordt er gespeeld met balmaat 5 van 450 gram.

Scheidsrechter

Hij/zij beweegt zich tussen de spelers en fluit en legt de spelregels uit indien noodzakelijk.

Assistent-scheidsrechter

De assistent­scheidsrechter geeft aan wanneer:

• de bal geheel buiten het speelveld is geraakt; en welke partij recht heeft op een hoekschop, doelschop of inworp;

SPELREGELS VANAF O16

Aftrap

Aftrap: De aftrap wordt genomen door één van de teams in het midden van het veld. Beide teams starten vanaf eigen helft. Bij de aftrap mag er direct op doel geschoten (en gescoord) worden.

Terugspeelbal

Een terugspeelbal (gespeeld via een voet) mag niet door de doelver­

dediger worden opgepakt. Wanneer dit wel gedaan wordt, volgt een indirecte vrije schop voor de tegen­

partij op de plaats waar de doelverde­

diger de bal raakt. Gebeurt dit in het doelgebied, dan wordt de vrije schop genomen vanaf de 5,5 meter (lange) lijn van het doelgebied. Een terugspeelbal die niet via de voet gaat (scheen, knie, bovenlichaam en hoofd) mag wel worden opgepakt.

Doelschop

De doelschop wordt vanaf de grond genomen binnen het doelgebied. De bal is in het spel als deze is getrapt en duidelijk beweegt. De bal hoeft niet eerst uit het strafschopgebied voordat een andere speler de bal mag aanraken.

De doelschop kan zowel door de doelverdediger als door een veldspe­

ler worden genomen. De tegenstand­

ers moeten buiten het strafschopge­

bied blijven totdat de bal in het spel is.

Hoekschop

Bij de Onder 13 categorie worden hoekschoppen, vanaf de doellijn, op 10,15 meter van de hoekvlag genomen. Dit is het streepje op de doellijn dat 9,15 meter vanaf de kwartcirkel aangeeft. Vanaf de Onder 14 categorie wordt de hoekschop ge­

nomen vanaf de hoekpunten van het speelveld (kwartcirkel). De bal is in het spel als deze is getrapt en duidelijk beweegt. De tegenstander staat op minimaal 9,15 meter af­

stand.

Spelhervatting

Bij elke spelhervatting geldt dat de bal niet door dezelfde speler twee keer achtereenvolgens mag worden geraakt.

Vrije schop

De bal is in het spel als deze is getrapt en duidelijk beweegt. De te­

genstander staat op minimaal 9,15 meter afstand.

(7)

13 12

Afstand

De tegenstander staat minimaal op 9,15 meter afstand bij elke spelher­

vatting. Uitgezonderd de inworp.

Overtreding

Bij een overtreding wordt een vrije bal door de tegenpartij genomen.

Bij een overtreding door de verdedi­

gende partij in het eigenstrafschop­

gebied, waarvoor een directe vrije schop moet worden toegekend, krijgt de aanvallende partij een strafschop.

De tegenstander staat op minimaal 9,15 meter afstand bij een vrije bal.

Bij een strafschop staan alle spelers behalve nemer en doelverdediger buiten het strafschopgebied.

Inworp

Op het moment van inwerpen geldt voor de inwerper dat hij:

• met de voorzijde van zijn lichaam in de richting van het speelveld staat;

• zich met een gedeelte van elke voet op of achter de zijlijn bevindt op de grond;

• de bal met beide handen werpt van achter en boven het hoofd en inwerpt vanaf de plaats waar deze het speelveld heeft verlaten.

• Bij O13 mag een foutief genomen inworp één keer opnieuw genomen worden. In andere gevallen gooit de tegenstander in.

Alle tegenstanders moeten tenminste 2 meter afstand houden van de plaats op de zijlijn waar de inworp genomen moet worden.

Spelerspascontrole

Iedere speler die uitkomt in een Onder 13 t/m 19 competitie moet beschik­

ken over een digitale spelerspas.

Speeltijd

De speeltijden zijn als volgt:

• De speeltijd bij Onder 13 is 2 x 30 minuten.

• De speeltijd bij Onder 14 t/m 15 is 2 x 35 minuten.

• De speeltijd bij Onder 16 t/m 17 is 2 x 40 minuten.

• De speeltijd bij Onder 18 t/m 19 is 2 x 45 minuten.

Rust

Na 1 speelhelft vindt de rust plaats van maximaal 15 minuten.

Doelgebied

In het doelgebied wordt de bal neergelegd als een doelschop genomen moet worden.

Strafschopgebied

Het strafschopgebied geeft aan tot waar de doelverdediger de bal in de handen mag hebben.

Strafschop

Tijdens de wedstrijd wordt een strafschop alleen gegeven als er sprake is van een overtreding van de verdedigende partij in het eigen strafschopgebied waarvoor een directe vrije schop wordt toegekend.

Buitenspel

De buitenspelregel is wel van toepassing.

Balmaat

Bij Onder 13 t/m 15 wordt er gespeeld met balmaat 5 van 370 gram. Bij Onder 16 t/m 19 wordt er gespeeld met balmaat 5 van 450 gram.

Scheidsrechter

Hij/zij beweegt zich tussen de spelers en fluit en legt de spelregels uit indien noodzakelijk.

Assistent-scheidsrechter

De assistent-scheidsrechter geeft aan wanneer:

• de bal geheel buiten het speelveld is geraakt; en welke partij recht heeft op een hoekschop, doelschop of inworp;

• een speler in buitenspelpositie staat;

• een team een wisselspeler wil inzetten.

Voor en na wedstrijd

De coach zorgt dat spelers voor en na de wedstrijd contact maken met de tegenstander en scheidsrechter.Bijvoorbeeld door het schudden van handen of het geven van een high five.

Spelregels

Spelregels

Aftrap: De aftrap wordt genomen door één van de teams in het midden van het veld. Beide teams starten vanaf eigen helft. Bij de aftrap mag er direct op doel geschoten (en gescoord) worden.

Terugspeelbal: Een terugspeelbal (gespeeld via een voet) mag niet door de doelverdediger worden opgepakt. Wanneer dit wel gedaan wordt, volgt een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de doelverdediger de bal raakt. Gebeurt dit in het doelgebied, dan wordt de vrije schop genomen vanaf de 5,5 meter (lange) lijn van het doelgebied. Een terugspeelbal die niet via de voet gaat (scheen, knie, bovenlichaam en hoofd) mag wel worden opgepakt.

Doelschop: De doelschop wordt vanaf de grond genomen binnen het doelgebied.

De bal is in het spel als deze is getrapt en duidelijk beweegt. De bal hoeft niet eerst uit het strafschopgebied voordat een andere speler de bal mag aanraken.

De doelschop kan zowel door de doelverdediger als door een veldspeler worden genomen. De tegenstanders moeten buiten het strafschopgebied blijven totdat de bal in het spel is.

Hoekschop: Bij de Onder 13 categorie worden hoekschoppen, vanaf de doellijn, op 10,15 meter van de hoekvlag genomen. Dit is het streepje op de doellijn dat 9,15 meter vanaf de kwartcirkel aangeeft. Vanaf de Onder 14 categorie wordt de hoekschop genomen vanaf de hoekpunten van het speelveld (kwartcirkel). De bal is in het spel als deze is getrapt en duidelijk beweegt. De tegenstander staat op minimaal 9,15 meter afstand.

Spelhervatting (doelschop, hoekschop, inworp, vrije schop, strafschop, aftrap): Bij elke spelhervatting geldt dat de bal niet door dezelfde speler twee keer achtereenvolgens mag worden geraakt.

Vrije schop: De bal is in het spel als deze is getrapt en duidelijk beweegt.

De tegenstander staat op minimaal 9,15 meter afstand.

Afstand: De tegenstander staat minimaal op 9,15 meter afstand bij elke spelhervatting. Uitgezonderd de inworp.

Overtreding: Bij een overtreding wordt een vrije bal door de tegenpartij genomen. Bij een overtreding door de verdedigende partij in het eigen strafschopgebied, waarvoor een directe vrije schop moet worden toegekend, krijgt de aanvallende partij een strafschop. De tegenstander staat op minimaal 9,15 meter afstand bij een vrije bal. Bij een strafschop staan alle spelers behalve nemer en doelverdediger buiten het strafschopgebied.

Inworp: Op het moment van inwerpen geldt voor de inwerper dat hij:

• met de voorzijde van zijn lichaam in de richting van het speelveld staat;

• zich met een gedeelte van elke voet op of achter de zijlijn bevindt op de grond;

• de bal met beide handen werpt van achter en boven het hoofd en inwerpt vanaf de plaats waar deze het speelveld heeft verlaten.

• Bij O13 mag een foutief genomen inworp één keer opnieuw genomen worden. In andere gevallen gooit de tegenstander in.

Alle tegenstanders moeten tenminste 2 meter afstand houden van de plaats op de zijlijn waar de inworp genomen moet worden.

Muurtje: Als de verdedigende partij bij een vrije schop een muurtje neerzet van drie of meer spelers, moeten alle aanvallers minimaal één meter afstand houden van dit muurtje.

Spelerspascontrole: Iedere speler die uitkomt in een Onder 13 t/m 19 competitie moet beschikken over een digitale spelerspas.

Ga voor meer informatie over de spelregels naar: www.knvb.nl/spelregels

11 11

105 M 64M

2 meter obstakelvrije ruimte:

Hou deze ruimte vrij van materialen, reservespelers, staf of ouders voor een zo veilig mogelijke speelomgeving

Instructiezone:

Deze loopt 1 meter voorbij de dugout zowel links- als recht en tot aan 1 meter voor de zijlijn

VELDINDELING

TRAININGEN & THUISWEDSTRIJDEN

WEDSTRIJDEN

In de kantine hangt een overzicht, rechts naast de deur, waar je kunt zien op welk veld je speelt. Dit overzicht staat ook op de website.

TRAININGEN

In het trainingsschema kun je zien op welk veld je traint.

(8)

TRAININGEN, UIT- EN THUISWEDSTRIJDEN

KLEEDKAMER

Er wordt per veld een vaste kleedkamer voor bezoekende teams gereserveerd en voor thuisspelende teams geldt dat je gebruik kunt maken van een lege kleedkamer. De kleedkamers gaan niet op slot, dus laat geen waardevolle spullen achter.

AFGELASTING

Alle afgelastingen kun je zien via Voetbal.nl dus download deze app snel op je mobiele telefoon. Hoe werkt deze app: om te beginnen zoek je in de app store naar de voetbal.nl app. Deze kan gedownload worden op zowel Apple als op Android apparaten. Wanneer je de app hebt gedownload, dient je deze te openen en in te loggen. Inloggen/registreren kan via het e­ mail adres waar­

onder jij / je kind is ingeschreven bij de KNVB en dus bij AFC IJburg.

AANWEZIG

Zorg dat je op tijd aanwezig bent bij trainingen & wedstrijden. Bij wedstrijden communiceert de teamleider het verzamel tijdstip (minimaal 15 minuten voor aanvang wedstrijd, aangeraden 30 minuten voor aanvang wedstrijd).

AFWEZIG

Bij een training ­> Meld je (tijdig) af bij je trainer

Bij een wedstrijd ­> Meld je (tijdig) af bij je trainer en teamleider

KLEDING

Wedstrijden worden altijd gespeeld in het officiële clubtenue (let op! het witte AFC IJburg shirt). Het dragen van scheenbeschermers tijdens wedstrijden &

trainingen is verplicht!

AFVAL

Help mee om de voetbalvelden schoon & opgeruimd te houden. Laat geen afval liggen op en/of rondom het veld!

TEAMTASSEN

De teamleiders ontvangen aan het begin van het seizoen een teamtas met daarin twee inspeelballen, hesjes en andere toebehoren. De datum van de uitreiking wordt gecommuniceerd naar de teamleiders. Hetzelfde geldt voor de inname van de tassen. De tassen (en inhoud) zijn eigendom van de club en moeten daarom altijd aan het einde van het seizoen ook weer ingeleverd worden.

OPRUIMEN VELD

Bij thuiswedstrijden, kijk op de website wat voor wedstrijd na jouw wedstrijd wordt gespeeld. Wordt er op hetzelfde veld na jouw wedstrijd een wedstrijd in dezelfde speelvorm (6­tegen­6 of 8­tegen­8) gespeeld? Dan mag het uitgezette veld blijven staan. Bij alle andere leeftijdscategorieën en als jullie wedstrijd de laatste van de dag is dient het veld te worden opgeruimd (doelen naar de kant, hoedjes/pionnen naar het materiaalhok, etc.).

(9)

17 16

SPELREGELBEWIJS

Iedere speler die geboren is op of na 1 januari 1998, is verplicht het KNVB spelregelbewijs te halen vóór 1 juli van het kalenderjaar waarin hij/zij de leeftijd van 17 jaar bereikt. Het maakt voetballers van jongs af aan vertrouwd met de regels en geeft ze meer inzicht in – én begrip voor – de beslissingen van de scheidsrechter. Je krijgt hiervoor een uitnodiging van AFC IJburg vanuit onze commissie Sportiviteit & Respect.

(10)

WAAR WIJ VOOR GAAN

Het kunnen spelen in verschillende spelsystemen waar wij altijd uitgaan van onze eigen kracht. Wij moeten bepalen wat er binnen de lijnen ge­

beurt.

Een herkenbare speelwijze hanteren op basis van technische / tactische uitgangspunten en met voetbal principes erin verwerkt, zowel verde­

digend als aanvallend opzicht en uiteraard ook in omschakeling.

AFC IJburg zal zich het komende jaar focussen op het blijven ontwik­

kelen als team en individu in dat team, in wedstrijden en trainingen.

Kortom: éèn team, èèn taak.

HEREN 1 ZATERDAG

HUISHOUDELIJKE REGELS HEREN 1

2x per week trainen.

Verplicht deelname teamactiviteiten.

Speler krijgt 4 jokers uitgereikt per seizoenshelft om vrijblijvend een verplichte training over te slaan! ruim op tijd aanvragen bij trainer i.v.m.

trainingsvoorbereiding!

AFSPRAKEN SELECTIEBELEID HEREN 1

De algemeen geldende gedragsregels, sportiviteit & respect.

Gele / rode kaarten worden altijd door speler zelf betaald. Uitzonderingen hierop worden besloten vanuit trainer in overleg met bestuur bovenbouw

& senioren.

De bepaling wordt gedaan door de technische staf in samenspraak met bestuur.

SHIRTS

Alle shirts voor de Heren 1 worden door de club verstrekt. De teamleider en trainer zijn verantwoordelijk voor het wassen en het uitdelen van shirts per wedstrijd.

(11)

21 20

KLEDING & SCHOENEN

KLEDING

Wedstrijden worden gespeeld in het officiële AFC IJburg clubtenue. Tijdens de wintermaanden is het koud dus een trainingspak of thermo onderkleding (wit of zwart shirt/zwarte broek) is aan te raden. Denk ook aan handschoenen!

Alle meidenteams spelen in een ING­shirt, deze wordt door de club verstrekt.

Er worden géén keepershirts vanuit AFC IJburg verstrekt, deze moet spelers zelf aankopen. Na afloop van het seizoen dienen de shirts weer ingeleverd te worden.

SCHEENBESCHERMERS

Het dragen van scheenbeschermers tijdens de trainingen is verplicht. Er zijn verschillende soorten, ligt er een beetje aan wat je lekker vindt zitten. Je hebt lange voetbalkousen nodig anders blijven de scheenbeschermers niet zitten.

SCHOENEN

Spelers dragen voetbalschoenen (kicksen) tijdens de training die geschikt zijn voor kunstgras (Artificial Grass met ronde noppen of Turf veel kleinere nopjes). Zie de afbeeldingen hieronder van geschikte kicksen.

OFFICIËLE AFC IJBURG VOETBALTENUE

Wedstrijd thuis- en uitshirt: wit shirt met rode striping, AFC IJburg logo op de borst, merk Jako.

Wedstrijdshort: zwarte broek met rood-wit accent, merk Jako.

Wedstrijdsokken: zwarte sokken met rode band en AFC IJburg erop, merk Jako.

VERKRIJGBAAR BIJ SPORT 2000

Mocht je wel een AFC IJburg clubtenue willen aanschaffen dan kan dit, met clubkorting, bij SPORT 2000, Dubbele Buurt 21­23 in Purmerend.

Even melden dat je lid bent is voldoende. Of bestel gemakkelijk via de webshop van AFC IJburg.

Ook komt SPORT 2000 regelmatig met hun ‘mobiele winkel’ kleding, schoenen en accessoires naar AFC IJburg. Via onze website www.afcijburg.com communiceren wij deze data.

DUS:

Scheenbeschermers tijdens wedstrijden & trainingen is verplicht.

Wedstrijden worden altijd gespeeld in clubtenue (wit shirt met rode striping).

Een uitshirt is niet verplicht.

(12)

welpen: O06 (2014) en O07 (2013) € 190 pupillen: O08 (2012) t/m O12 (2008) - niet-selectie € 210 pupillen: O08 (2012) t/m O12 (2008) - selectie € 250 junioren: O13 (2007) t/m O19 (2001) - niet-selectie € 230 junioren: O13 (2007) t/m O19 (2001) - selectie € 270

senioren: (exclusief 35+) € 280

senioren: 35+ (1983 en eerder) € 150

De contributie wordt medio september per automatische incasso afgeschreven.

Indien je kind bij ons voetbalt via het jeugdfonds of the stadspas, geef dit dan uiterlijk 1 september door aan de penningmeester, om te voorkomen dat de contributie mee zal gaan met de automatische incasso.

Op het moment dat de contributie niet is voldaan, wordt de speler geschorst.

Indien er in het verleden afspraken over gespreid betalen zijn gemaakt, dan worden deze NIET automatisch verlengd.

Uiteraard hopen we dat alle spelers plezier in het voetbal hebben & houden maar het kan altijd voorkomen dat er moet worden opgezegd:

Opzeggingen graag vóór 1 mei voorafgaande aan elk nieuw seizoen doorgeven.

Opzeggingen ná 1 mei maar voor de winterstop, de contributie voor een half voetbalseizoen wordt in rekening gebracht.

Opzeggingen na de winterstop, de contributie voor een volledige voetbal­

seizoen wordt in rekening gebracht.

Opzeggen kan alleen middels het opzegformulier op de website

www.afcijburg.com. Opzeggingen via email, Whatsapp of andere kanalen worden niet in behandeling genomen.

Breng je teamleider & trainer ook op de hoogte dat je hebt opgezegd!

OPZEGGEN CONTRIBUTIES

SEIZOEN 2021/2022

(13)

24

WE WENSEN JE

VEEL VOETBALPLEZIER!

#DITISAFCIJBURG

Afbeelding

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :