Nieuwe kindcentrum geopend

Hele tekst

(1)

Jaargang 31 week 49 nummer 46 Maandag 30 november 2020

Nieuwe kindcentrum geopend

Het nieuwe kindcentrum in Wagenborgen is afgelopen maandag, 23 november 2020, officieel in gebruik genomen. Het kindcentrum biedt onderdak aan basisschool De Kronkelaar en kinderopvang Kids2b uit Wagenborgen.

Op de oude locatie aan de Hoofdweg werd de deur voor de laatste keer op slot gedraaid. Vervolgens liepen de leerlingen in colonne naar het nieuwe kindcentrum. Bij de nieuwe locatie werd door de leerlingenraad de school geopend.

Op donderdag 28 september 2017 werd de besluitvorming voor het nieuwe kindcentrum goedgekeurd door de gemeenteraad van de gemeente Delfzijl. In het tweede kwartaal van 2018 kwam projectontwikkelaar met een definitief ontwerp van het nieuwe kindcentrum. De maanden die daarop volgde werden de plannen verder uitgewerkt, waarop in de zomer van 2019 de eerste palen de grond in gingen.

Net iets meer dan een jaar later, werd op woensdag 7 oktober 2020 de school officieel opgeleverd, door wethouder van de gemeente Delfzijl Jan Menninga aan schooldirecteur Arjan van der Kooi.

Wethouder Jan Menninga: “Wagenborgen heeft jarenlang uitgekeken naar nieuwe huisvesting van de scholen.

Daar zijn we als gemeente in 2015 serieus mee aan de slag gegaan, samen met de onderwijsinstellingen Marenland, Noordkwartier en Kids2b. De fusie tussen De Blinke en De Waarborg tot basisschool De Kronkelaar maakten het alleen maar urgenter. In 2017 stelde de raad ruim 5 miljoen beschikbaar.

Doel was de nieuwe school begin van het nieuwe schooljaar in 2019 gereed te hebben. Dat is tot veler teleurstelling niet gelukt. Begrijpelijk maar uitlegbaar. Het bouwproces liep wat vertraging op door planologische procedures. Daarnaast kozen we als gemeente er voor om gelijktijdig een gedeelte van het Groot Bronswijk- terrein te gaan ontwikkelen. Zo konden we het werk met werk maken en meer doen voor hetzelfde geld.

Persoonlijk had ik graag de opening gedaan als kers op de taart voor 30 jaar gemeentebestuur Delfzijl. Door het bekende virus is er helaas een streep door de officiële opening gezet.’’

Inrichting Groot Bronswijk-terrein

Het Groot Bronswijkterrein is in essentie een mooi park met daarin een dierenweide, een begraafplaats en een waterpartij. Het kindcentrum Wagenborgen is onderdeel van een nieuwe inrichting van het Groot Bronswijk- terrein.

Naast het kindcentrum gaat woonstichting Groninger Huis op het terrein woningen bouwen en een huisartsenpost realiseren. De gemeente wil alle plannen goed met elkaar afstemmen, zodat de nieuwbouw en de omgeving goed bij elkaar passen. Hierover is de gemeente in overleg met Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen en de dorpsbewoners. Foto’s 112Wagenborgen

(2)

Uitvaartver. “De Laatste Eer”

Parklaan 8 Hoogezand Tel.: 0598 399036 Contactpersoon J. Kok tel 0596 541833

Huisartsen weekenddienst

Buiten de aangegeven openingstijden van de huisartsenpraktijk kunt u uitsluitend voor spoedgevallen contact opnemen met de CDDG (Centrale Dokters Dienst Groningen) bereikbaar via

telefoonnummer 0900-9229 (€ 0,10 p/min.)

Dit geldt maandag t/m vrijdag van ‘s avonds 17.00 uur tot de volgende morgen 8.00 uur en gedurende het hele

weekend. Tevens geldt het voor feestdagen.

Zalenverhuur voor verenigingen en particulieren.

Contact; tel. 0596-541768;

Beheer: Fam. Zandinga, b.g.g.: 06 54 29 16 61

De Ontmoeting

Buurtzorg

Telefoon: 06 53 64 36 14 Kerkdienst Gereformeerde Kerk

Zondag 6 december 2e advent 09:30 uur: ds Segger

Scriba dhr. J. Kok, Hoofdweg 108, 9945 PJ Wagenborgen

Draag een mondkapje tijdens uw gehele bezoek aan de praktijk (dit geldt niet voor kinderen tot 12 jaar).

Bestel bij voorkeur uw herhalingsmedicatie via:

-patiënten portaal

-medicijn bestellijn (0596-541535 optie 2) -per mail apotheek@mcn-o.nl

Zondag 6 december dienst in Wagenborgen 2e advent

Voorganger ds. R. Poede Aanvang 9.30 uur.

Kerkdienst

Eems Dollard Gemeente

Beste leden VNW,

Als bestuur hebben we geprobeerd een Algemene Ledenvergadering (ALV) te beleggen, maar door de maatregelen rondom het coronavirus, is dat niet gelukt. Wij hebben besloten om de ALV door te schuiven naar een moment dat het weer verantwoord is om samen te komen. We rekenen op uw begrip.

Met vriendelijke groet, Bestuur VrijwilligersNetwerk Wagenborgen

het beest? De hond of ik?"

Misschien moet ik het nog beleefder vragen of met meer articulatie en gesticulatie. Iets in de zin van, zoals we vroeger op de kleuterschool leerden schrijven en zinsopbouw leerden. Weet je nog wel? Met woorden in lettergrepen hakken en daarna het hele woord zeggen terwijl je in je handen klapte. Misschien begrijp je het nu.

Tot slot nog een gratis yoga oefening: Plooi je benen, hou je rug recht, buig voorover, en nu komt het...

RUIM DE STRONT VAN JE HOND OP!

Voor de laatste keer met vriendelijke groet, Martijn

(3)

06 21 95 02 34

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

VNW is ook NU beschikbaar voor u!

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 u tot 12:00 u.

VNW is ook NU beschikbaar voor u!

We verbinden dorpsbewoners en vrijwilligers aan elkaar die iets voor een ander kunnen doen.

De dorpsondersteuner is beschikbaar voor een gesprek en bereid om hulpvragen op te pakken. Zij probeert met u te zoeken naar een oplossing. Bezoek thuis of in de Steunhörn is mogelijk. Bij mooi weer kan de dorpsondersteuner u ook in de tuin bezoeken.

Wilt u iets vragen of wilt u hulp aanbieden, bel ons graag. Wij staan voor u klaar.

DE STEUNHÖRN EN DE BOEKENKLUIS GAAN WEER OPEN vanaf Dinsdag 24 November.

De Boekenkluis is geopend op Dinsdagmorgen van 10.00 uur – 12.00 uur. Zaterdagmorgen van 10.00 uur – 12.00 uur.

De regels van het RIVM worden gehanteerd.

We zijn blij dat we weer open kunnen zijn.

Kerst– en nieuwjaarswensen

Voor de krant van 21 december a.s. kunt u weer uw kerst- en nieuwjaarwensen

insturen, in een enveloppe met

€ 2,- in de bus van het redactie-adres: Tonnistil 40.

Ook verschijnt de krant op 28 december, dus dan is er ook nog een mogelijkheid voor een nieuwjaarswens.

De Redactie

Boekenkluis en de Steunhörn

Gevonden

Wavebord

Op te halen Kerkstraat 8 Wagenborgen

(4)

Anno Wietze Hiemstra gaat aan de slag als informateur in

gemeente Eemsdelta

Tijdens de duidingsbijeenkomst op 20 november heeft fractievoorzitter Annalies Usmany-Dallinga van Lokaal Belang Eemsdelta bekend gemaakt dat Anno Wietze Hiemstra aan de slag gaat als informateur in de gemeente Eemsdelta.

Anno Wietze Hiemstra was burgemeester in Appingedam en is dat nu in de gemeente Aa en Hunze.

Lokaal Belang Eemsdelta heeft Anno Wietze Hiemstra als informateur gevraagd om de vorming van de coalitie te begeleiden. De informateur is gevraagd om op korte termijn een coalitie te onderzoeken.

De informateur is inmiddels gestart met de eerste gesprekken met alle partijen.

(5)

Uw totaalinstallateur in de regio

Gas | Water | Elektra | Duurzaam

Meer info:

Hoofdweg 18 | Siddeburen | 0598-43 25 85 www.bosmasiddeburen.nl

info@bosmasiddeburen.nl

Oudeweg 124a 9628 CH Siddeburen

Ook voor onderhoud en APK keuring voor alle merken auto’s bent u bij ons aan het juiste adres www.autobedrijf-josvermue.nl

Tel: (0598) 43 03 70 Fax: (0598) 43 04 45

Kenteken 62-NN-TH Kilometerstand 149.044 km Bouwjaar 2004

Brandstof Benzine

BMW 3-serie Cabrio 318Ci Executive

€ 7.880,-

IJsvereniging Nooitgedacht Wagenborgen

(Geheugensteun ter herinnering de eerdere oproep in Op de Hoogte van begin november)

Beste mensen,

De corona-maatregelen blokkeren op dit moment het jaarlijkse bezoek aan alle leden om de €5,- contributie per huishouden op te halen. Mede met het oog hierop willen we in de toekomst graag per mail contact met de leden kunnen onderhouden. Daarom vragen wij u om voor het komend seizoen 2020-21 zelf de volgende twee acties te ondernemen.

Mail-adres:

Stuur een mail met daarin uw naam en adres naar ons secretariaat op het volgende adres:

ijsverenigingwagenborgen@vandervleugel.nl.

NB. Kunt of wilt u om een of andere reden ons geen mail-adres sturen, meld dat dan op de overschrijving van de contributie. Dat kan door bij uw huisadres ook de tekst “geen mail” op te nemen. Dan weten wij dat we u alleen via het huisadres kunnen bereiken.

Contributie 2020-21

Maak €5,- per huishouden (dat wil zeggen twee volwassenen en alle huisgenoten onder de 18 jaar) over naar de bankrekening van IJsvereniging Nooitgedacht Wagenborgen:

NL71 RABO 0366 9630 66, met vermelding van 1) uw huisadres en 2) het aantal huisgenoten waarvoor een lidmaatschapskaartje wordt gewenst. De lidmaatschaps- kaartjes zullen na ontvangst van de betaling bij u worden bezorgd.

Het zou erg prettig zijn voor onze administratie als vóór maandag 7 december betaald is en ook de gevraagde mail naar het secretariaat is gestuurd.

Wij vragen in dit herhaalde verzoek onze leden die dit nog niet gedaan hebben dit alsnog spoedig te doen.

Denk er aan dat het lidmaatschap kan vervallen door niet (tijdig) te betalen. Bij een toekomstige, hernieuwde aanmelding wordt men dan beschouwd als een nieuw lid. En nieuwe leden betalen in het eerste jaar van hun lidmaatschap €10 entreegeld bovenop de €5 contributie.

Van wie is…?

Bij ons loopt dagelijks een zwarte poes, rode halsband met een belletje, gele ogen. Weet iemand van wie deze poes is? Tel. 0596 542294

(6)

Eind oktober heeft Janneke een oproep geplaatst in onze dorpskrant ‘Op de Hoogte’ om bij de Rabo Clubactie te stemmen voor ‘onze’ LPM. Velen hebben dat gedaan, getuige een opbrengst van € 422,62, WAARVOOR HARTELIJK DANK!

Naast SNN en Stichting Eemsmond, heeft nu ook het Oranjefonds een aardige bijdrage toegezegd. Ook zijn we (we staan op tweetal) nog in de race voor de Provinciale VrijwilligersPrijs, welke op 7 dec. wordt uitgereikt.

Tenslotte hebben we het plaatselijk WIF na haar oproep nog gevraagd om een bijdrage. Kortom het dekkingsplan voor aankoop hebben we dus nagenoeg rond.

Ons mede-bestuurslid Jacob Nieborg heeft al offertes van een LPM binnen, zodat we eens kunnen kijken wat het beste bij ons past. Onderdak voor de LPM hebben we al en ook vrijwilligers, die de LPM willen besturen.

Tenslotte willen we kijken of we de jaarlijkse kosten kunnen drukken door plaatselijke ondernemers de gelegenheid te geven hun reclame op de LPM te plaatsen. Mocht u interesse hebben, dan kunt u alvast een mail sturen naar: M.Brandsma48@gmail.com.

Uiteraard houden we u verder op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bestuur VNW.

Verwijderen units bij voormalige basisschool De Kronkelaar

Basisschool De Kronkelaar heeft op maandag 23 november 2020 haar intrek genomen in het nieuwe kindcentrum op het Groot Bronswijk-terrein in Wagenborgen. Dit betekent dat de tijdelijke units bij het schoolgebouw aan de Hoofdweg 79-81 kunnen worden afgevoerd.

De planning hiervoor is als volgt:

Vrijdag 27 november en maandag 30 november vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats, waaronder het aanbrengen van rijplaten ten behoeve van de kraanopstelling.

Maandag 30 november en dinsdag 1 december vindt het ontkoppelen en ontmantelen van de units plaats.

Woensdag 2 december is het afvoeren van de units en fundatie.

Hoe gebeurd het afvoeren?

Op de hoek van de Kerkstraat en Hoofdweg zal een hijskraanpositie worden ingericht. De vrachtwagens voor de afvoer van de units zullen worden opgesteld op de parkeerplaatsen er naast. Ter informatie is als bijlage een foto toegevoegd van de situatie zoals die tijdens plaatsen van de units was ingericht. Om de veiligheid te garanderen zal de hijslocatie worden afgezet. Daarnaast zullen er tijdens de hijswerkzaamheden, opladen en afvoer, twee verkeersregelaars aanwezig zijn voor een veilige afhandeling van het langskomende verkeer.

Voormalige basisschool

Na de verwijdering van de units zal het oude schoolgebouwen het omliggende terrein worden overgedragen aan de gemeente Delfzijl. De gemeente heeft AdHoc leegstandsbeheer gevraagd het gebouw te beheren. Daarnaast biedt het gebouw tijdelijk onderdak aan kinderopvang Lievelijn die hun eigen locatie gaan verbouwen.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :