Project Vlaardingen 1018 Lesbrief Drama

Hele tekst

(1)

Project Vlaardingen 1018 Lesbrief Drama

Bovenbouw (Groep 6 t/m 8)

Ank Vos en Nadia Stolk

(2)

Educatie themajaar Vlaardingen 1018

In 2018 is het 1000 jaar geleden dat de Slag bij Vlaardingen plaatsvond. Deze historische gebeurtenis heeft een cruciale rol gespeeld bij het ontwikkelen van Vlaardingen als stad. Dit is tevens de basis van het ontstaan van Holland.

Om het verhaal van de Slag bij Vlaardingen te vertellen en tot leven te wekken voor de leerlingen in het basisonderwijs heeft de gemeente KADE40 de opdracht gegeven om thematische kunstlessen te ontwikkelen. Scholen krijgen in het kader van de Kunstschatten kunstvakdocenten op bezoek, die de leerlingen in hun lessen meenemen in het verhaal rond de Slag bij Vlaardingen/leven in 1018.

Maar leerkrachten kunnen ook zelfstandig aan de slag in de klas met behulp van lesbrieven. Per bouw is een lesbrief dans, drama en beeldende vorming beschikbaar.

Op muzikaal gebied is er zelfs een heus ‘Dirk III’ lied geschreven. Het hele verhaal rond de Slag bij Vlaardingen komt daarbij in een notendop voorbij. Niet alleen in de vorm van muziek, maar ook met een animatie. Het lied kan online beluisterd en bekeken worden en er is een zangtutorial beschikbaar, waarbij je als leerkracht het lied via het digibord kan oefenen.

Als slag op de vuurpijl bezoekt een ‘Stinkende Ridder’ de basisscholen, begeleid door een troubadour. De geschiedenis komt daardoor wel heel dichtbij, alleen geschikt voor dappere kinderen. Uiteraard wordt het spel hierbij ook afgestemd op elke bouw.

Al met al dus veel mogelijkheden voor de scholen om dit belangrijke stuk geschiedenis op een leuke manier het klaslokaal in te brengen.

Een woord van dank is op zijn plek. Er is intensief samengewerkt om bovenstaande mogelijk te maken. Aan het project hebben meegewerkt:

Eliza van der Luit en Roos Malkenhorst – Palet Centrum Rob van den Berg – Stinkende ridder

Abel Hagen – Wooden Plank Studios, animatie Dirk III lied

Angelique van Woerkom, Ank Vos, Caroline Groeneveld, Donna Zwanenburg, Esther van der Eerden, Maaike Gilden, Nadia Stolk, Roos Slooter, Rosanne de Graaf,

Stefanie Kampman – Kunstvakdocenten KADE40

Marjet Kooij, Erik van Duijvenbode – Projectcoördinatie KADE40

Met dank aan de gemeente Vlaardingen, die het project financieel mogelijk heeft gemaakt.

(3)

Inleiding

In 2018 is het 1000 jaar geleden dat de slag bij Vlaardingen heeft

plaatsgevonden. Aangezien het jaar 1018 ook het jaar is waarin de ridders leefden zal ik een aantal lessuggesties rondom de ridders geven. Ridders is ook een onderwerp uit die tijd wat bij de belevingswereld van deze doelgroep past.

Plan van aanpak: In de lesbrief staan verschillende drama werkvormen

beschreven waarmee u als groepsleerkracht aan de slag kan gaan zonder dat het u al te veel voorbereidingstijd kost.

Opdracht 1 - Kettingverhaal

Doel Aanspreken van de fantasie, samenwerken Drama werkvorm Schakelverhaal

Organisatie De groep zit in een kring

Instructie De kinderen verzinnen een verhaal rond de slag van Vlaardingen. Om de beurt verzint ieder kind een zin erbij. De afspraak kan zijn: een spannend, triest, heldhaftig, humoristisch enz. verhaal te verzinnen.

Probeer ‘en toen’ te vermijden en laat kinderen niet steeds nieuwe figuren en voorwerpen opvoeren, blijf bij het onderwerp, zodat het verhaal kort en krachtig blijft. Het laatste kind in de kring eindigt het verhaal Herhaal dit eventueel met een nieuwe start elders in de kring.

Opdracht 2 – De slag in spel

Doel Inleven

Drama werkvorm Vertelpantomime

Organisatie Verspreid door de ruimte

Instructie Vertel het verhaal rond de slag bij Vlaardingen. Vraag de kinderen zich voor te stellen hoe het geweest zal zijn. Geef leerlingen eventueel ruimte om het verhaal aan te vullen of bouw voor deze opdracht voort op

(4)

weg te banen; langs zanderige oeverwallen, en

glibberige bodem, belanden sommigen in het moeras en komen vast te zitten; zij raken hun schoeisel kwijt, krijgen modder aan hun voeten en lopen wordt steeds zwaarder; de soldaten ervaren uitzichtloosheid; dan krijgen ze te horen dat hun legeraanvoerder hertog Godfried op de vlucht is geslagen; ze raken in paniek en gaan terug naar hun vloot, die afgebrand is; ze worden daar verslagen; een enkele weet te ontkomen en komt berooid en ellendig thuis

Opdracht 3 – Top dog under dog

Doel Tonen hoge en lage status in spel Drama werkvorm Scène spel

Organisatie In tweetallen

Instructie De ridder is de baas en geeft opdrachten, de page of schildknaap voert die direct en zorgvuldig uit.

Wanneer de ridder te onvriendelijk is kan de

ondergeschikte als de ridder niet kijkt ondeugende streken uithalen (gelaatsuitdrukkingen en/of

bewegingen), de ridder speelt dat hij dat niet door heeft.

Verschillende rolinterpretaties ridders: meegaand, streng, gemeen, bazig, vriendelijk, behulpzaam.

Mogelijke variatie: Jonkvrouw/dienstmeisje

Opdracht 4 – Beeldentuin

Doel Lichaamscontrole, samenwerken Drama werkvorm Standbeeld

Organisatie In tweetallen

Instructie Leerling 1 neemt een pose aan met een personage uit de tijd van De Slag aan. Leerling 2 probeert het personage te raden (3 kansen). Daarna wisselen de rollen. Herhaal dit. Denk aan: visvrouw, graaf, ridder, page, schildknaap, boer, visser, jager, stalknecht.

(5)

Opdracht 5 – Slow motion battle

Doel Lichaamscontrole, samenwerken Drama werkvorm Pantomime, stil spel

Organisatie In tweetallen

Instructie De leerlingen spelen in 2-tallen een slow motion gevechtsscène. Zij hebben een zwaard, bijl of speer vast of vechten met blote handen. De leerlingen raken elkaar niet (schijngevecht) en spelen de scène in stilte. De leerlingen spelen dat ze gewond, bang of juist onverschrokken zijn. De rollen kunnen hetzelfde zijn of complementair (de 1 bang, de ander

onverschrokken).

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :