DE GOEDE DOKTER GRATIS

Download (0)

Hele tekst

(1)

DE GOEDE DOKTER GRATIS

Auteur: J.C. Molenaar Aantal pagina's: 255 pagina's Verschijningsdatum: 1999-12-11

Uitgever: Van der Wees EAN: 9789058050144

Taal: nl Link:

Download hier

(2)

Details van dit toneelstuk

(3)

Allereerst moet het worden begrepen - en daarmee hoort ​geneeskunst​ verankerd te zijn in de medische wetenschap. Toch wordt er in ons vak steeds vaker gesproken over ​professionele standaarden​. Hierdoor ontstaat begripsverwarring. Professionaliteit wordt hier gebruikt in de betekenis van ​voor een bepaalde professie, beroepsgroep, vakrichting​. Een zogenaamde ​professionele standaard​ heeft echter niets te maken met

professionaliteit in engere zin.

In die zin kan alleen worden gesproken van protocollair vakmanschap, waarbij het protocol natuurlijk wel aan de basis ligt van vakmanschap en dus van professionaliteit. Voor het ontwikkelen van professionaliteit hebben we echter net zoveel aan een stethoscoop of een MRI als aan een protocol. Het is de autonomie van de arts om zichzelf professioneel te ontwikkelen. Aan zijn altruïsme dankt hij zijn professioneel handelen. Door het professionaliteitgebied van de geneeskunst wordt de arts van vakman tot professional en draagt hij bij aan de verdere ontwikkeling van zichzelf en zijn vakgebied. PDF van dit artikel. Hees RJP van. De professionaliteit van de bedrijfsarts; een onderzoek naar basale waarden als antwoord op maatschappelijke veranderingen. Corvu, Amsterdam Köhler Wim. Mes, vork, lepel: pionier Ruud Krom over lever transplantaties. NRC Handelsblad, 15 mei Probeer maar eens te luisteren naar een ander terwijl u zelf spreekt.

Of probeer de draad van uw eigen gedachten te volgen terwijl u goed naar een ander luistert. Daaraan merkt u dat de kwaliteit van het gesprek meteen minder wordt, dat u zelfs de draad kwijtraakt. Hier kan een parallel worden getrokken naar ​gelijkheid​ zoals verankert in het recht en als basisvaardigheid vereist voor het tot stand komen van een democratie. Ansink J. Scherper denken, beter diagnosticeren. Medisch Contact ; 62 38 : Franken J. De medische bril. Medisch Contact ; 62 37 : Enerzijds: "We moeten w Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.

Professionaliteit van de arts is niet te vangen in protocollen Om kennis te vergroten, is autonomie nodig. Trompet spelen Het universitaire systeem is opgebouwd rond het vergaren van kennis en het in praktijk brengen van kennis en kundigheid.

Straatveger Vanuit deze denkwijze kan worden gesteld dat professionaliteit het verwerven van autonomie in het professionaliteitgebied van de kennis en altruïsme is, in het professionaliteitgebied van de kunde. Een geneeskundestudent kan in die zin professioneler zijn dan zijn professor.

Verwarring Toch wordt er in ons vak steeds vaker gesproken over ​professionele standaarden​. PDF van dit artikel Literatuur 1. Reacties Er zijn nog geen reacties. Reacties op deze site LHV: artsen platgebeld over uitzonderingsbriefje mondkapjesplicht 8 reacties vandaag om Een heel simpel liedje over de mondkapjesplicht: In één minuut. Een vaccin tegen covid welke vragen heeft u? Meest gelezen LHV: artsen platgebeld over

uitzonderingsbriefje mondkapjesplicht Twee ziekenhuizen voor één zwangere Huisarts stopt clopidogrel zonder overleg Huisarts overleden aan gevolgen covid RIVM praat met huisartsen over vaccinbevoorrading. Net verschenen Contact in dialect. Blended learning bewijst zijn meerwaarde.

Samen heen, alleen terug. Executie Iraans-Zweedse arts uitgesteld. RIVM praat met huisartsen over vaccinbevoorrading. Coronavaccins in aantocht, maar een makkie wordt het niet. Mijn vrouw zegt dat hij net zo'n goede dokter wordt als u. My wife says that Samir is going to be a great doctor , like you. Hij is een goede dokter , dat wel. He's a fine doctor , though. Haar man was een goede dokter. Her husband was a fine doctor. De goede dokter , neem ik aan. The good doctor , I presume. Ik ken een goede dokter , ma. I know a good doctor , mom. Haar moeder bedankte me omdat ik zo'n goede dokter was. Her mother came and thanked me for being such a good doctor. Je bent een goede dokter , Grace. You're a good doctor , Grace. Hij zou een goede dokter geworden zijn.

He would've made a good doctor. Maar je bent een goede dokter. But you're a good doctor. Je bent een goede dokter , John Ellison. You're a good doctor , John Ellison. Dit stuk bestaat uit twaalf korte stukjes, gebaseerd op kortverhalen van Anton Tsjechov. Een oude vrouw drijft een bankeigenaar tot wanhoop; een vader neemt z'n zoon mee naar de grote stad om hem te laten inwijden in de mysterieuze wereld van de seks; een notoir verleider probeert zijn talenten uit op een getrouwde vrouw; een man die zichzelf wil verdrinken in ruil voor drie roebels Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wat dit stuk te bieden heeft.

Pareltjes van vertelkunst van één van de grootmeesters uit de Russische literatuur samengebracht door de huidige komedie-auteur bij uitstek.

Toggle navigation.

De goede dokter

Een oude vrouw drijft een bankeigenaar tot wanhoop; een vader neemt z'n zoon mee naar de grote stad om hem te laten inwijden in de

mysterieuze wereld van de seks; een notoir verleider probeert zijn talenten uit op een getrouwde vrouw; een man die zichzelf wil verdrinken in ruil voor drie roebels Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wat dit stuk te bieden heeft. Pareltjes van vertelkunst van één van de grootmeesters uit de Russische literatuur samengebracht door de huidige komedie-auteur bij uitstek. Toggle navigation. Home Nieuwe Oogst Bestsellers Onze

schrijvers. Details van dit toneelstuk. De goede dokter. Vertaler s Laan, G. Een professional durft zekerheden los te laten.

Meer dan eens gaat hij door een zogenaamd creatief nulpunt, een moment dat hij het niet meer weet. Iedereen weet dat deze ervaring vaak voorafgaat aan nieuwe ontwikkelingen. Gedreven door een verlangen, een ideaal, vraagt professionaliteit van de arts om de financiële, psychologische en sociale zekerheid van het gekende vakrepertoire in de waagschaal te stellen ten behoeve van de verdere persoonlijke en beroepsontwikkeling.

Er wordt vaak gezegd dat artsen niet goed luisteren naar hun patiënten. Is het door het domineren van de geneeskennis in opleiding en bijscholing dat ook de autonomie spreken, vragen ten koste van de gelijkwaardigheid domineert in de consultvoering? Deze problematiek wordt onderstreept door prof. Jerome Groopman: ​Naar schatting 15 tot 20 procent van alle diagnosen is verkeerd. Daarvan is 80 procent te wijten aan denkfouten en miscommunicatie. Een gemiddelde dokter laat een patiënt niet langer dan achttien seconden praten voordat hij besluit om het gesprek te

onderbreken. Waar vakmanschap nog is te meten en zelfs toenemend beheersbaar wordt gemaakt met protocollen en budget​afspraken, is professionaliteit ongrijpbaar als een geniale ontdekking of een virtuoze violist.

Professionaliteit is creatief, individueel bepaald, onberekenbaar. En toch heeft iedereen het nodig en is het geen eigenschap van de happy few.

Iedere groei van vakmanschap ontstaat immers door professionaliteit. Professionaliteit is een kwalitatieve en contextuele maat voor ontwikkeling.

(4)

Per dag, per context kan zelfs bij dezelfde persoon de mate van professionaliteit verschillen.

Zo beschreef juist een geneeskundestudent een kenmerk van professionaliteit onlangs illustratief: ​We vergeten om als mens te reageren op slecht nieuws van vrienden en denken als arts die een anamnese afneemt of casus moet oplossen. Meehuilen met een patiënt is niet de bedoeling, maar met vrienden mag dat wel. De moeilijkheid voor de beoordeling van professionaliteit is namelijk dat die contextafhankelijk is. Bewustzijn ontwikkelen voor deze context is een voorwaarde voor zowel het beoordelen als het ontwikkelen van professionaliteit. Dat maakt ook dat professionaliteit niet is te vangen in standaarden of protocollen. Allereerst moet het worden begrepen - en daarmee hoort ​geneeskunst​ verankerd te zijn in de medische wetenschap. Toch wordt er in ons vak steeds vaker gesproken over ​professionele standaarden​.

Hierdoor ontstaat begripsverwarring. Professionaliteit wordt hier gebruikt in de betekenis van ​voor een bepaalde professie, beroepsgroep, vakrichting​. Een zogenaamde ​professionele standaard​ heeft echter niets te maken met professionaliteit in engere zin. In die zin kan alleen worden gesproken van protocollair vakmanschap, waarbij het protocol natuurlijk wel aan de basis ligt van vakmanschap en dus van professionaliteit. Voor het ontwikkelen van professionaliteit hebben we echter net zoveel aan een stethoscoop of een MRI als aan een protocol. Het is de autonomie van de arts om zichzelf professioneel te ontwikkelen. Aan zijn altruïsme dankt hij zijn professioneel handelen. Door het professionaliteitgebied van de geneeskunst wordt de arts van vakman tot professional en draagt hij bij aan de verdere ontwikkeling van zichzelf en zijn vakgebied. PDF van dit artikel. Hees RJP van. De professionaliteit van de bedrijfsarts; een onderzoek naar basale waarden als antwoord op maatschappelijke

veranderingen.

Corvu, Amsterdam Köhler Wim. Mes, vork, lepel: pionier Ruud Krom over lever transplantaties. NRC Handelsblad, 15 mei Probeer maar eens te luisteren naar een ander terwijl u zelf spreekt. Of probeer de draad van uw eigen gedachten te volgen terwijl u goed naar een ander luistert.

Daaraan merkt u dat de kwaliteit van het gesprek meteen minder wordt, dat u zelfs de draad kwijtraakt. Hier kan een parallel worden getrokken naar ​gelijkheid​ zoals verankert in het recht en als basisvaardigheid vereist voor het tot stand komen van een democratie.

Ansink J. Scherper denken, beter diagnosticeren. Medisch Contact ; 62 38 : Franken J. De medische bril. Medisch Contact ; 62 37 : Enerzijds:

"We moeten w Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring. Professionaliteit van de arts is niet te vangen in protocollen Om kennis te vergroten, is autonomie nodig. Trompet spelen Het universitaire systeem is opgebouwd rond het vergaren van kennis en het in praktijk brengen van kennis en kundigheid. Straatveger Vanuit deze denkwijze kan worden gesteld dat professionaliteit het verwerven van autonomie in het professionaliteitgebied van de kennis en altruïsme is, in het professionaliteitgebied van de kunde.

Een geneeskundestudent kan in die zin professioneler zijn dan zijn professor. Verwarring Toch wordt er in ons vak steeds vaker gesproken over

​professionele standaarden​. PDF van dit artikel Literatuur 1. Reacties Er zijn nog geen reacties. Reacties op deze site LHV: artsen platgebeld over uitzonderingsbriefje mondkapjesplicht 8 reacties vandaag om Een heel simpel liedje over de mondkapjesplicht: In één minuut. Een vaccin tegen covid welke vragen heeft u? Meest gelezen LHV: artsen platgebeld over uitzonderingsbriefje mondkapjesplicht Twee ziekenhuizen voor één zwangere Huisarts stopt clopidogrel zonder overleg Huisarts overleden aan gevolgen covid RIVM praat met huisartsen over vaccinbevoorrading.

Net verschenen Contact in dialect. Blended learning bewijst zijn meerwaarde. Samen heen, alleen terug. Executie Iraans-Zweedse arts uitgesteld.

RIVM praat met huisartsen over vaccinbevoorrading. Coronavaccins in aantocht, maar een makkie wordt het niet. Homofobie: wat doe je eraan?

Vertaling van "goede dokter" in Engels

Krom het saai vindt om alleen maar zijn ambacht uit te oefenen. Dat roept de vraag op wat een vak- of ambachtsman tot een professional maakt.

De kundigheid van de vakman is dat hij een heel repertoire aan vakkundige oplossingen heeft voor doorsnee problematiek in zijn vakgebied. Een vakman beheerst zijn basiskennis en -kunde. Zijn professionaliteit komt aan het licht als hij een vraag of een probleem krijgt, waarop hij geen antwoord heeft. Dan moet hij zijn vertrouwde oplossingen terzijde schuiven en eerst maar eens accepteren dat hij het niet weet.

Vervolgens maakt hij gebruik van een van de basisactiviteiten van de professional: actief luisteren en spreken en vragen stellen, in één woord:

communiceren. De dynamiek hierbij is de interactie van kennis en kunde: spreken vanuit de autonomie, luisteren vanuit altruïsme. Deze dynamiek heeft zelfs een archetypisch karakter: we zijn volstrekt autonoom als we spreken en volledig altruïstisch als we luisteren. Het geheel van autonomie en altruïsme bevindt zich echter op een hoger niveau dan de koele communicatietheorie van zender en ontvanger doet geloven.

U communiceert namelijk pas profes​sioneel als u zich laat leiden door gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid kennen we natuurlijk als

rechtsbeginsel, minder als vermogen. Soms heet dit ook wel ​op dezelfde golflengte zitten​, of ​vanuit hetzelfde referentiekader spreken​. Maar het is meer en speelt op alle vlakken: het vereist in het professionaliteitgebied van de geneeskunst een volkomen gelijkwaardige houding in gedrag, positie en communicatie ten aanzien van patiënten. Geneeskunst is niet alleen te begrijpen als een professionele houding. Het is ook een dynamische potentie. Wat veertig jaar geleden moeizaam door een enkele professional werd ontwikkeld, kan vandaag de dag onderdeel zijn van het vak en het vakmanschap. Zodra professionaliteit haar doel bereikt, worden verworven kennis en kunde onderdeel van het vakmanschap.

Dit werpt nieuw licht op de uitspraak van prof. Hij noemt het transplantatiechirurgisch vakmanschap ​routine​ en ervaart dit als ​saai​. Dat is het vanuit het oogpunt van een professional. Een professional durft zekerheden los te laten. Meer dan eens gaat hij door een zogenaamd creatief nulpunt, een moment dat hij het niet meer weet. Iedereen weet dat deze ervaring vaak voorafgaat aan nieuwe ontwikkelingen. Gedreven door een verlangen, een ideaal, vraagt professionaliteit van de arts om de financiële, psychologische en sociale zekerheid van het gekende vakrepertoire in de waagschaal te stellen ten behoeve van de verdere persoonlijke en beroepsontwikkeling. Er wordt vaak gezegd dat artsen niet goed luisteren naar hun patiënten. Is het door het domineren van de geneeskennis in opleiding en bijscholing dat ook de autonomie spreken, vragen ten koste van de gelijkwaardigheid domineert in de consultvoering?

Deze problematiek wordt onderstreept door prof. Jerome Groopman: ​Naar schatting 15 tot 20 procent van alle diagnosen is verkeerd. Daarvan is 80 procent te wijten aan denkfouten en miscommunicatie. Een gemiddelde dokter laat een patiënt niet langer dan achttien seconden praten voordat

(5)

hij besluit om het gesprek te onderbreken. Waar vakmanschap nog is te meten en zelfs toenemend beheersbaar wordt gemaakt met protocollen en budget​afspraken, is professionaliteit ongrijpbaar als een geniale ontdekking of een virtuoze violist. Professionaliteit is creatief, individueel bepaald, onberekenbaar. En toch heeft iedereen het nodig en is het geen eigenschap van de happy few. Iedere groei van vakmanschap ontstaat immers door professionaliteit.

Professionaliteit is een kwalitatieve en contextuele maat voor ontwikkeling. Per dag, per context kan zelfs bij dezelfde persoon de mate van professionaliteit verschillen. Zo beschreef juist een geneeskundestudent een kenmerk van professionaliteit onlangs illustratief: ​We vergeten om als mens te reageren op slecht nieuws van vrienden en denken als arts die een anamnese afneemt of casus moet oplossen. Meehuilen met een patiënt is niet de bedoeling, maar met vrienden mag dat wel.

De moeilijkheid voor de beoordeling van professionaliteit is namelijk dat die contextafhankelijk is. Bewustzijn ontwikkelen voor deze context is een voorwaarde voor zowel het beoordelen als het ontwikkelen van professionaliteit. Dat maakt ook dat professionaliteit niet is te vangen in

standaarden of protocollen. Allereerst moet het worden begrepen - en daarmee hoort ​geneeskunst​ verankerd te zijn in de medische wetenschap.

Toch wordt er in ons vak steeds vaker gesproken over ​professionele standaarden​. Hierdoor ontstaat begripsverwarring.

De economische, die overigens niet alleen aan de letterlijke kosten denkt, maar ook aan de belasting van de ingreep. De juridische, die de patiënt vooral helpt bij diens eigen beslissingen, ook al bekruipt hem soms het gevoel 'net een bijsluiter' te zijn. De affectieve, die niet alleen zo maar aardig is, maar ook zoekt naar de achtergrond van de ziekte. De politieke met zijn helder oog voor de maatschappelijke dimensie van de ziekte. En ten slotte de 'protocollendokter', die uitgaat van het behandelingsprotocol zonder daarmee overigens de patiënt zelf 'uit het consult weg te drukken'.

Een combinatie van alle vijf zou de ideale 'goede dokter' opleveren, maar die combinatie is veel te veelomvattend.

Daarom bestaat de 'goede dokter' niet meer. Vroeger was dat anders, stelt de emeritus hoogleraar cardiologie A. Dunning in hetzelfde nummer.

Maar vroeger was de dokter weliswaar gerespecteerd, maar ook machteloos: hopen op een natuurlijk herstel met medeleven als enig medicijn.

Het was de tijd van 'goede dokters' als de gerespecteerde vaderfiguren. In onze tijd is de dokter veranderd van zo'n vaderfiguur in een 'technisch bekwame arts ontdaan van autoriteit en mystiek', die tot taak heeft vooral vaardig te zijn, en daarin niet verschilt van de 'goede loodgieter'.

Zo'n veranderde geneeskunst vereist volgens Dunning niet alleen andere dokters, maar ook andere patiënten. Toch zullen maar heel weinig mensen zo'n houding kunnen opbrengen. De moderne patiënt mag mondiger zijn en beter geïnformeerd, bij ernstige ziekte voelt hij zich even afhankelijk en heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees als de generaties voor hem. Een 'loodgieter' is in zo'n situatie niet genoeg. Maar niet iedere technisch voortreffelijke arts bezit het luisterend oor dat dan vereist is. Zo gaat er nogal eens iets mis. De dokter van vroeger had iets mystieks. Wat die dokter dan precies deed of kon doen, moest je niet vragen. Het was immers een 'goede dokter'.

Dat vanzelfsprekende vertrouwen is weggesmolten om plaats te maken voor een kritische houding die hand in hand gaat met een assertieve klachtbereidheid. Pareltjes van vertelkunst van één van de grootmeesters uit de Russische literatuur samengebracht door de huidige komedie- auteur bij uitstek. Toggle navigation. Home Nieuwe Oogst Bestsellers Onze schrijvers. Details van dit toneelstuk. De goede dokter.

Keep Calm And Let The Electrician Handle It : Electrician Notebook - Electrician Journal - Handlette You Dont Need All That Makeup!!! : An Insiders Guide to Looking Your Best

Praktisch bedrijfsrecht

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :