Problemen oplossen met persoonsgegevens in de DABS. Problemen oplossen met persoonsgegevens in de DABS - 25 maart 2021

Hele tekst

(1)

Problemen oplossen met persoonsgegevens in de DABS - 25 maart 2021

Problemen oplossen met

persoonsgegevens in de DABS

(2)

Welke akten maak je op?

Overzicht akten

(3)

Wat maak je op?

Je krijgt een adoptievonnis via de DABS van de griffie van de familierechtbank

A. Adoptieakte

B. Gewijzigde akte op de geboorteakte van de geadopteerde

C. De DABS maakt op basis van de info van de griffie een melding naast de geboorteakte van de adoptant

(4)

Wat maak je op?

De familierechter spreekt een vonnis van echtscheiding uit van een akte opgenomen in de DABS

A. Echtscheidingsakte

B. Gewijzigde akte op de huwelijksakte

C. De DABS maakt op basis van de info van de griffie een melding naast de huwelijksakte

(5)

Wat maak je op?

De moeder van een Pools kind geboren in België bezorgt een Pools vonnis betwisting vaderschap

A. Akte van vernietiging

B. Gewijzigde akte op de geboorteakte van het kind C. Dit kan je niet opmaken

(6)

Wat maak je op?

Een Belg/Nederlander bezorgt een Nederlandse akte van naamsverandering

A. Akte van naamsverandering

B. Gewijzigde akte op de geboorteakte van de betrokkene C. Dit kan je niet opmaken

(7)

Wat maak je op?

Een Roemeense geboorteakte wordt voorgelegd voor het huwelijk in België.

A. Ik maak de Roemeense geboorteakte op B. Dit kan je niet opmaken

(8)

Wat maak je op?

Een Nederlander bezorgt een Nederlands akte van naamsverandering, zijn huwelijksakte werd vorig jaar opgemaakt in de DABS

A. Akte van naamsverandering

B. Gewijzigde akte op de huwelijksakte van de betrokkene C. Dit kan je niet opmaken

(9)

Problemen oplossen met persoonsgegevens in de DABS - 25 maart 2021

Welke akten maak je op?

Buitenlandse akten

(10)

Buitenlandse akten

Een Zuid-Afrikaanse geboorteakte van een kind van de heer Robert Johannes Mathilda Jansen. Bevat als voornaam ‘Bob’.

A. Ik vraag een bewijs van voornaamsverandering vooraleer de akte op te maken

B. Ik maak op basis van de geboorteakte in de DABS, de buitenlandse akte onmiddellijk correct op en beschouw ‘Bob’ als materiële vergissing

C. Dit kan je niet opmaken, de ABS weigert de buitenlandse akte

(11)

Problemen oplossen met persoonsgegevens in de DABS - 25 maart 2021

Welke akten maak je op?

Inhoud akten

(12)

Wat staat er in de akte?

Bevat een uittreksel van de huwelijksakte de getuigen?


A. Ja B. Nee

(13)

Wat staat er in de akte?

Een kind wordt gewoon geadopteerd. Welke personen staan in het afschrift van de adoptieakte? 


A. De geadopteerde en de adoptant(en)

B. De geadopteerde, de adoptant(en) en de ouder(s)

(14)

Wat staat er in de akte?

Ik vraag aan de helpdesk om historiek toe te voegen op een gemigreerde akte. Wat geef ik mee als ‘basis wijziging’ als ik dit kan doen op basis van

‘materiële vergissing’? 


A. Verbetering akte

B. Verbetering door de ambtenaar van de burgerlijke stand C. Materiële vergissing

(15)

Problemen oplossen met persoonsgegevens in de DABS - 25 maart 2021

Overzicht mogelijkheden

(16)

Wat gebruik ik?

Een gemigreerde akte bevat in de registers ‘François’, in de gemigreerde data

‘Francois'


A. ik verbeter de migratie

B. Ik maak een wijzigingsakte op basis van materiële vergissing C. De familierechter kan deze fout verbeteren

(17)

Wat gebruik ik?

Een akte van 2020 bevat als voornaam ‘Francois’, de Franse geboorteakte van deze persoon zegt ‘François'


A. Ik maak een wijzigingsakte op basis van materiële vergissing B. Ik maak op basis van de geboorteakte een wijzigingsakte C. De familierechter kan deze fout verbeteren

(18)

Wat gebruik ik?

De ABS tekent een huwelijksakte die klaar stond om te tekenen van een huwelijk dat nog niet voltrokken werd. Dit wordt onmiddellijk ontdekt


A. Ik maak een ambtshalve vernietiging op

B. De ABS maakt een ambtshalve vernietiging op C. De familierechter kan deze fout verbeteren

(19)

Wat gebruik ik?

De ABS tekent op 1 februari een huwelijksakte die klaar stond om te tekenen van een huwelijk dat niet voltrokken werd. Op 5 maart ontdekken we dit.


A. Ik maak een ambtshalve vernietiging op

B. De ABS maakt een ambtshalve vernietiging op

C. De familierechter kan deze fout verbeteren. De ABS dient hiervoor een verzoekschrift in.

(20)

Wat gebruik ik?

In een gemigreerde akte van 2017 staat als geboorteplaats ‘Rusland’. Dit moet Sovjet-Unie zijn.


A. Ik verbeter de migratie

B. Ik maak op basis van de geboorteakte van betrokkene een gewijzigde akte op

C. De familierechter kan deze fout verbeteren

(21)

Problemen oplossen met persoonsgegevens in de DABS - 25 maart 2021

Problemen en oplossingen

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :