GEMEENTE IN BEELD CRANENDONCK

Hele tekst

(1)

Publicatie februari 2021

Basisfeiten over gemeente Cranendonck op een rij

CRANENDONCK

GEMEENTE IN BEELD

(2)

DEMOGRAFIE

ECONOMIE & INKOMEN

WONEN

ZORG, JEUGD & ONDERWIJS

VEILIGHEID

POLITIEK

ENERGIE & DUURZAAMHEID

Inhoud

(3)

Historische bevolkingsontwikkeling Cranendonck

21.138 +860

+27 -453

+466 1,2 1,0 0,9

3,7 3,5 3,3

1,3 1,2 1,4

2,0

1,4 1,6

9,7

9,7 9,0

2,4 3,5 5,0

20,3 20,3 21,1

2000 2010 2020

Dit is een groei van 4%

Aantal inwoners (x 1.000) per leeftijdsgroep, 2000-2020 Inwoners (2020)

Ontwikkeling (2000-2020)

Drijvers ontwikkeling (2000-2019)

Demografie:

3 65+

33-64 26-32 20-26 5-19

0-4 Legenda

Bron: CBS regionale kerncijfers; it’s public analyse

Geboorteoverschot:

Binnenlandse verhuizingen:

Internationale verhuizingen:

per jaar per jaar per jaar

Landelijk was er 10% groei

(4)

Prognose bevolkingsontwikkeling Cranendonck

+40

+0,2%

0

-0,%

-58 -24

+80 1,2 1,0 0,9

3,7 3,5 3,3

3,4 2,7 2,5

1,3 1,2 1,4

2,0

1,4 1,6

9,7

9,7 9,0

11,1

10,8 11,2

2,4 3,5 5,0

6,4 7,4 7,4

20,3 20,3 21,1 20,9 20,9 21,1

2000 2010 2020 2030 2040 2050

Aantal inwoners (x 1.000) per leeftijdsgroep, 2000-2050

Bron: CBS regionale kerncijfers; CBS prognose; it’s public analyse

Historische groei per jaar (2000-2020)

Verwachte groei per jaar (2020-2050)

Groei per jaar 2020-2050 naar leeftijdsgroep

Demografie:

65+

33-64 26-32 20-26 5-19

0-4 Legenda

Ontwikkeling 0-19:

Ontwikkeling 20-64:

Ontwikkeling 65+:

per jaar

per jaar

per jaar

(5)

Cranendonck

38% 36%

22%

2000 2020 2050

Nederland

39% 37%

40%

2000 2020 2050

Cranendonck

18%

42%

66%

2000 2020 2050

Nederland

22%

33%

49%

2000 2020 2050

46 jaar

20%

24%

Groene en grijze druk in Cranendonck

Ontwikkeling groene druk, 2000-2050

Groene druk is het percentage inwoners van 0-19 jaar t.o.v.

inwoners van 20-65 jaar

Ontwikkeling grijze druk, 2000-2050

Grijze druk is het percentage inwoners van 65+ t.o.v. inwoners van 20-65 jaar

Demografie:

Bron: CBS regionale kerncijfers; CBS prognose; it’s public analyse

Gemiddelde leeftijd (2020)

Percentage inwoners van 65+

1 jan 2020

Percentage inwoners van 0-19 jaar 1 jan 2020

Landelijk is dit 42 jaar

Landelijk is dit 19%

Landelijk is dit 22%

65+

19-

(6)

Deze top 10 is goed voor 121% van de

verhuizers naar Cranendonck toe

Deze top 10 is goed voor 18% van de verhuizers weg uit

Cranendonck

194 142

112 111 104 93 80 70 65 55

Beekdaelen

Weert

Rijswijk

Amsterdam

Leudal

Heerlen

Eindhoven

Rotterdam

Den Helder

Utrecht

98 72 42 38 27 23 23 22 20 19

Eindhoven Weert Helmond Heeze-Leende Veldhoven Assen Geldrop-Mierlo Hardenberg Leudal Valkenswaard

Verhuizingen van en naar Cranendonck

Demografie:

Bron: CBS verhuizingen; it’s public analyse

Top 10 gemeente van herkomst, 2019 Top 10 gemeente van bestemming, 2019

(7)

Cranendonck

7.100

11.000

0,68

Lage complexiteit

10% Lage complexiteit

9%

Middellage complexiteit

50% Middellage

complexiteit 42%

Middelhoge complexiteit

20% Middelhoge

complexiteit 18%

Hoge complexiteit

20% Hoge complexiteit

32%

Amersfoort Nederland

Samenstelling beroepsbevolking Cranendonck

Aantal banen per persoon in beroepsbevolking (2019) Economie:

Bron: CBS regionale kerncijfers; CBS Arbeidsdeelname; it’s public analyse

Beroepsniveau van inwoners, % van totale beroepsbevolking, 2019

Nederland

bevat o.a. arts, ingenieur, sales

manager

bevat o.a. technisch personeel, fysiotherapeut

bevat o.a. politieagent, slager, kapper

bevat o.a.

glazenwasser, vuilnisman, frietbakker Aantal banen (2019)

Beroepsbevolking (2019)

(8)

Handel

1.900 banen

Vervoer en opslag +100 banen

Industrie +172%

1,9 1,7 0,9

0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 - -

Handel Industrie Gezondheids- en welzijnszorg Bouwnijverheid Verhuur en overige zakelijke diensten Horeca Vervoer en opslag Specialistische zakelijke diensten Openbaar bestuur en overheidsdiensten Onderwijs Landbouw, bosbouw en visserij Financiële dienstverlening Cultuur, sport en recreatie Overige dienstverlening Delfstoffenwinning Informatie en communicatie Verhuur en handel van onroerend goed Energievoorziening Waterbedrijven en afvalbeheer

0,2 -

0,1 0 -0,2

0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -

+66%

+172%

-21%

+86%

-55%

-15%

-37%

-54%

-53%

-54%

+20%

-54%

-13%

-9%

-100%

-100%

-100%

- -

Belangrijkste economische sectoren Cranendonck

Economie:

1 Zelfstandigen zijn hierin niet meegenomen. Wanneer data van een sector onbekend is wordt deze niet weergegeven.

Bron: CBS Sectoren; it’s public analyse

Sterkst groeiende sector in absoluut aantal banen in 2015-2020

Grootste sector

Sterkst oververtegenwoordigde sector t.o.v. Nederlands gemiddelde

Aantal banen per sector

[1]

(x1000); Dec 2019

Ontwikkeling t.o.v. 2014 Vergelijking NL

Aantal banen

(9)

€45.700

Nederlands gemiddelde

€43,000

39%

gemeente van Nederland met het hoogste gemiddeld besteedbaar inkomen

62,5% 62,5%

73,3%

2013 2016 2019

6,1% 5,0%

2,8%

2013 2016 2019

20,1% 21,7% 22,5%

2013 2016 2019

4,0% 3,8% 3,8%

2013 2016 2019

1,4% 1,6% 1,5%

2013 2016 2019

+10,8% -3,3% +2,4%

-0,2% +0,1%

Daarmee behoort Cranendonck tot de

Bron van inkomen van inwoners Cranendonck

Gemiddeld besteedbaar inkomen

1

, 2018

Inkomen:

Werkloosheidspercentage

2

% beroepsbevolking

Arbeidsongeschikt

3

% bevolking

Bijstandsgerelateerd

4

% bevolking

AOW

% bevolking

Werkzame bevolking als

percentage van 15 tot 75 jarigen

1 Het besteedbaar inkomen bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met betaalde premies en belastingen 2 Werkloze beroepsbevolking als aandeel van de totale beroepsbevolking. 3 Het totaal aantal personen dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, WAZ, Wajong, Wet Wajong) ontvangt. 4 Het aantal personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd dat een uitkering ontvangt in het kader van de Participatie wet, IOAW, IOAZ, WWIK of Bbz.

Bron: CBS Regionale Kerncijfers; CBS inkomensverdeling; it’s public analyse.

(10)

15,0%

20,0%

23,0% 22,0% 21,0%

In Cranendonck vallen 21,0% van de huishoudens in de hoogste inkomensgroep (rijkste 20% van Nederland). Er zijn dus relatief veel rijken in Cranendonck. De oranje balk komt dus boven de zwarte lijn uit

In Cranendonck zijn de arme eenpersoonshuishoudens

ondervertegenwoordigd. De oranje balk komt dus onder de zwarte lijn uit

Inkomensverdeling Cranendonck per type huishouden

Inkomen:

Armste 20%

tot €18k

Laag 20%

€18 tot €24k

Midden 20%

€24 tot €31k

Hoog 20%

€31 tot €40k

Rijkste 20%

vanaf €40k

Eenpersoonshuishouden Eenoudergezin Paar, met kind(eren) Paar, zonder kind

1 Deze inkomensverdeling is obv het gestandaardiseerd inkomen, 2019. 2 Het huishoudtype ‘meervoudig overig’ is buiten beschouwing gelaten omdat het een erg klein percentage betreft.

Bron: CBS Inkomensverdeling; it’s public analyse

36% van de huishoudens in NL zijn eenpersoonshuishoudens

Armste 20%

tot €18k

Rijkste 20%

vanaf €40k

8% 29% 26%

Nederlands gemiddelde

Verdeling

1

huishoudens

2

naar inkomen vergeleken

met Nederland,2019

(11)

Cranendonck

9.007

37

2.416

+22%

Koop 74%

Huur Woningcor-

poratie 17%

Huur privé

10%

€ 352.000 € 329.000

€ 431.000

2010 2015 2020

Wonen in Cranendonck

Bron: CBS type eigendom; CBS oppervlakte; prijzen Huizenzoeker.nl; it’s public analyse

+30%

Koop 57%

Huur Woningcor-

poratie 29%

Huur privé

13%

€ 331.000

€ 297.000

€ 431.000

2010 2015 2020

Aantal woningen (1 jan. 2020)

Gemiddelde vraagprijs per vierkante meter (2020, euro / m

2

)

Gemiddeld aantal nieuwbouw woningen per jaar in 2015-2020

Nederlands gemiddelde is 2.863 euro / m

2

Ontwikkeling vraagprijzen koopwoningen Woningen naar woningtype, 2020

Nederland

(12)

1.110

54

0 +1% -11%

225

545

785

0 255

550

770

0 260

550

695

0

15%

0% 6%

12%

2% 5%

19%

8%

12%

17%

23%

19%

37%

67% 59%

Wmo-voorzieningen in Cranendonck

Bron: CBS Wmo; it’s public analyse

Aantal inwoners met Wmo voorziening (2019)

Aantal inwoners met Wmo voorziening, per 1.000 inwoners (2019)

Nederlands gemiddelde 68

Hulpmiddelen en diensten

Verblijf en opvang Hulp bij het

huishouden

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Ondersteuning thuis

75+

60-75 45-60 30-45 Tot 30 Legenda

Aantallen inwoners met Wmo voorziening naar type

Verdeling naar leeftijdsgroep in 2019

1.000

(13)

8,8%

4,0%

11,8%

8,6%

1,0%

0,0%

9,7%

1,2% 0,4%

295

325 310

340 345 360

345

25 25 35 30 30 35 35

0 0 0 0 0 0 0

1e halfjaar 2017 2e halfjaar 2017 1e halfjaar 2018 2e halfjaar 2018 1e halfjaar 2019 2e halfjaar 2019 1e halfjaar 2020 JH 1 Totaal jeugdhulp JB 1 Totaal jeugdbescherming JR 1 Totaal jeugdreclassering

Cranendonck Cranendonck Cranendonck

Jeugdzorg in Cranendonck

1 De percentages zijn uitgerekend voor jeugdhulp tov leeftijd 0 tot 23, voor jeugdbescherming van 0 tot 18 en voor jeugdreclassering van 12 tot 23. Hierdoor en vanwege dubbeltelling tellen deze percentages niet op tot het totaal linksboven.

Bron: CBS kerncijfers Jeugd; CBS bijstandsgezin; CBS eenoudergezin; it’s public analyse

Aantal jeugdigen in jeugdzorg als % van totaal jeugdigen tot 23 jaar

Percentage minderjarige kinderen in eenoudergezin

Percentage minderjarige kinderen in bijstandsgezin

Nederlands gemiddelde is 16,0%

Nederlands gemiddelde 6,1%

Nederlands gemiddelde 10,0%

Nederland

Ontwikkeling van aantal jeugdigen naar type jeugdzorg, H1 2017 tot H1 2020 Percentage jeugdigen naar type jeugdzorg

1

, 2019

Nederland Nederland

Jeugdhulp Jeugdbescherming Jeugdreclassering

(14)

Cranendonck Cranendonck

1.574

992

Dat zijn er 177 minder dan in 2009

Dat zijn er 24 minder dan in 2009

Dat zijn er 0 minder dan in 2009

31% 27%

29%

25%

20%

26%

21% 22%

48% 43%

25%

23%

21%

21%

6,8% 13,8%

Onderwijs in Cranendonck

1 Bij gecombineerd advies wordt dit aantal 50-50 opgesplitst over de respectivelijke niveau’s. Bron: CBS regionale kerncijfers; DUO Schooladvies; it’s public analyse

Aantal leerlingen op basisscholen (naar schoolgemeente, 2019)

Aantal kinderen op speciaal basisonderwijs

Aantal leerlingen op het voortgezet onderwijs (naar woongemeente, 2019)

Onderwijsvolgende inwoners naar type opleiding, 2019

Havo Vwo

Vmbo-t

Praktisch, Basis en Kader

HBO WO

MBO

Voortgezet onderwijs Nederland

Schooladvies

1

schooljaar ’19-’20

Nederland

(15)

39,6

Overig

Vernieling

1 Overig bevat o.a.Drugsmisdrijven(20), Harddrugs(10) en Softdrugs(10).

Totaal 810 -16%

365

110

95

80

60

35

65 Diefstal en inbraak

Verkeersmisdrijven

Gewelds- en seksuele misdrijven

Vernieling

Bedrog

Valsheidsmisdrijven

Overig

1

-18%

-25%

-3%

-34%

-5%

-18%

+22%

Type misdrijf dat in Cranendonck het meest oververtegenwoordigd is

Type misdrijf dat in Cranendonck het meest ondervertegenwoordigd is

Aantallen en type misdrijven in Cranendonck

Totaal aantal misdrijven per 1.000 inwoners, 2019

Nederlands gemiddelde: 47,3

Bron: CBS Criminaliteit; it’s public analyse

Aantal misdrijven per type, 2019

Aantal misdrijven Vergelijking NL

Veiligheid:

(16)

Cranendonck 2012 Cranendonck 2017 Cranendonck 2021

C'12

C'17 C'21 NL'12

NL'17 NL'21

Politiek:

Methodologie

Vaak worden partijen ingedeeld op de assen links/rechts en conservatief/progressief. Per gemeente gebruiken we het stemgedrag, gecombineerd met posities van alle partijen, om te bepalen waar de gemeente al geheel staat.

Let op: Verandering ontstaat door zowel veranderend kiesgedrag als herpositionering van partijen op de assen. In de grafiek

hieronder vind je dit dubbele effect. In de grafiek rechts zie je wat alleen het effect van het kiesgedrag is door de positie van de partijen vast te zetten op die van 2021.

C'12

C'17 C'21

NL'12

NL'17 NL'21

Ontwikkeling stemgedrag in Cranendonck

Progressief

Conservatief

Links Rechts

Legenda

Nederland 2012 Nederland 2017 Nederland 2021

Bron: Kiesraad; Kieskompas zoals gevisualiseerd in Trouw; it’s public analyse

(17)

Cranendonck

16.178

79%

30% 6% 13% 12% 14% 18% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

24% 9% 18% 18% 12% 3% 4% 2% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

27% 11% 16% 14% 7% 4% 3% 5% 2% 1% 2% 3% 0% 0% 1% 1% 0%

Uitslag Tweede Kamerverkiezingen Cranendonck

Politiek:

Bron: Kiesraad; it’s public analyse

Aantal kiesgerechtigden in 2021

Opkomstpercentage in 2021

Nederlands gemiddelde: 81%

Landelijk

2012 2017 2021

27% 8% 10% 9% 10% 25% 2% 0% 2% 3% 0% 0% 2% 0% 2% 0% 0%

21% 12% 13% 12% 9% 6% 9% 2% 3% 3% 0% 0% 2% 2% 3% 0% 0%

22% 15% 11% 10% 6% 6% 5% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1%

2012 2017 2021

(18)

Cranendonck

16.554

53,8%

2 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

2 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 3

5 6

5 4 2

Pro6 Echte Lokale Aandacht Nu (ELAN)

Cranendonck Actief!

Uitslag Gemeenteraadverkiezingen Cranendonck

Politiek:

Bron: Kiesraad; it’s public analyse

Aantal kiesgerechtigden in 2018

Opkomstpercentage in 2018

Nederlands gemiddelde: 55,0%

Overige partijen met ten minste 1 zetel in gemeenteraad in 2018, aantallen zetels

2010 2014 2018

(19)

65

?

16,8%

50%

34%

48%

29%

0%

29%

2%

8%

Cranendonck Nederland

Energie en duurzaamheid in Cranendonck

1 Het betreft hier het energieverbruik van alle type sectoren, en dus niet het gemiddeld energieverbruik in huis. 2 Het betreft hier ook verkeer op snelwegen en railverkeer Bron: Rijkswaterstaat klimaatmonitor; it’s public analyse

Totaal bekend energieverbruik

1

in GJ per inwoner (2018)

Percentage woningen met

geregistreerde zonnepanelen (2019) Percentage hernieuwbare energie (2018)

Energie:

Nederlands gemiddelde 12,5%

Nederlands gemiddelde 7,4%

Nederlands gemiddelde 117 GJ/inwoner

Energieverbruik naar type sector in 2019 als percentage van totaal

Gebouwde omgeving

Verkeer en vervoer

2

Industrie Landbouw,

bosbouw en

visserij

(20)

Achtergrond en doel

Gemeente in Beeld heeft als doel om snel en toegankelijk een overzicht te geven van een

gemeente. De belangrijkste kerncijfers worden in acht thema’s gevisualiseerd. Door veel aandacht te besteden aan de visualisatie en de geselecteerde cijfers is de lezer in staat om snel een

compleet beeld te krijgen.

De publicaties worden jaarlijks geactualiseerd en zijn beschikbaar als pdf en als powerpoint. De gehele publicatie of individuele slides kunnen vrijelijk hergebruikt worden.

Over open gemeente decks

Gemeente in Beeld is onderdeel van de open gemeente decks van it’s public. Ook de

Gemeentefondsmonitor is onderdeel van deze serie, daarnaast zijn er nog verschillende andere publicaties onder ontwikkeling.

Over it’s public

it’s public is een strategisch adviesbureau gericht op de publieke sector. Wij helpen organisaties om bij complexe problemen helder te krijgen wat er écht gebeurt. Dit doen we door inhoud en cijfers aan elkaar te verbinden. We duiken samen met een organisatie de diepte in en zorgen dat we tot een helder antwoord en handelingsperspectief komen.

Over Gemeente in Beeld

(21)

it’s public

Plantage Middenlaan 62, 1018 DH, Amsterdam www.itspublic.nl

Voor vragen over deze publicatie:

Open source beleid

Gebruik van dit document is vrij, open te delen voor en door iedereen, in lijn met de Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Een kopie van deze licentie is hier te vinden:

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Gebruikt materiaal in deze publicatie Foto voorkant: Gemeenteatlas.nl Kees van der Meeren (kees.vandermeeren@itspublic.nl)

Thijs Jacobs (Thijs.jacobs@itspublic.nl)

Afbeelding

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :