Onderzoek naar kennis, houding en gebruik van duurzaamheidstoepassingen in koopwoningen

Hele tekst

(1)

14 december 2017

Newcom Research & Consultancy

drs. S. Buitinga, drs. S. Boekee en drs. H. Hoekstra Gemeente Oud-Beijerland

2017.1432.4253 Versie

Uitgevoerd door Auteur

Opdrachtgever Kenmerk

Onderzoek naar kennis, houding en gebruik van

duurzaamheidstoepassingen in koopwoningen

(2)

De hoofdlijnen

2

1. Duurzaamheid is een belangrijk thema dat vooral draait om energiezuinigheid en afval.

2. Duurzaamheid is vooral een passieve bezigheid.

3. Het draagvlak voor duurzaamheid is een mix van financieel gewin en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

4. Het verbeteren van duurzaamheid is voor huizenbezitters vooral een kwestie van

‘kunnen en nog willen investeren’.

5. Financiële prikkels zoals subsidies motiveren de minder in duurzaamheid geïnteresseerde woningbezitter.

6. De rol van de gemeente ligt vooral op het gebied van het verstrekken van informatie.

(3)

Inhoud

1. Achtergrond| Doelstelling 2. Status

3. Verdieping 4. Kansen 5. Vertrekpunt 6. Bijlagen

3

(4)

1. Achtergrond | Doelstelling

(5)

Context van het vraagstuk

Achtergrond: duurzaam wonen is voor de gemeente Oud-Beijerland een belangrijk thema. Om het beleid verder vorm te kunnen geven, hebben we een

kwantitatief onderzoek uitgevoerd.

Doelstelling: het genereren van inzicht in de kennis, houding en (intentioneel) gebruik t.a.v. duurzaamheid toepassingen onder huiseigenaren in de gemeente Oud- Beijerland ten einde hierop beleids- en communicatiekeuzes op te maken.

• Het onderzoek is een eerste inventarisatie

en heeft de status van een nulmeting.

5

(6)

Onderliggende onderzoeksvragen

Hoofddoel: inzicht in de kennis, houding en (intentioneel) gebruik t.a.v. duurzaamheid toepassingen onder huiseigenaren in de gemeente Oud-Beijerland ten einde hierop beleids- en communicatiekeuzes op te maken.

 Wat is de (inhoudelijke) bekendheid/kennis van m.b.t. duurzaamheidstoepassingen voor huiseigenaren?

 Hoe staan huiseigenaren t.o.v. dergelijke toepassingen? (houding)

 Van welke (en in welke mate) duurzaamheidstoepassingen maken huiseigenaren gebruik voor hun woning?

 Welke motieven en barrières liggen daaraan ten grondslag?

 Welke behoeften leven er en welke rol kan de gemeente daarin nemen?

 Welke inspanningen (en in welke mate) willen huiseigenaren investeringen (bij. tijd, geld, moeite) doen ter ‘verduurzaming’?

 Wat moet ‘verduurzaming’ de huiseigenaren opleveren?

6

(7)

Titelstijl van model bewerken

7

Methode en respons

 Methode: online kwantitatief onderzoek via het panel van de gemeente Oud-Beijerland.

 Meetmoment: 13 november tot en met 30 november 2017.

 729 panelleden zijn uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek.

 De primaire doelgroep is: bezitters van woningen in de gemeente Oud-Beijerland. Huurders

hebben slechts een klein deel van de vragenlijst hoeven in te vullen.

 In totaal hebben 175 respondenten de vragenlijst volledig ingevuld via het panel

 Responspercentage panel: 24%

 De respons is voldoende groot in aantallen om op totaal niveau uitspraken te doen.

 De respons is voldoende hoog in procenten.

 Resultaten zijn niet gewogen.

 Bij deze respons hoort een statistische

foutenmarge van maximaal 7,4 procent (bij

een betrouwbaarheidsniveau van 95%).

(8)

2. Status

(9)

9

1. Duurzaamheid is een belangrijk thema dat vooral draait om

energiezuinigheid en afval.

(10)

Spontaan wordt duurzaamheid geassocieerd met energie en afval

Vraag: Er wordt veel over duurzaamheid gesproken tegenwoordig. Welke drie

10

woorden komen het eerst bij u op als u het woord duurzaamheid hoort? Basis: totale steekproef

(11)

De ondervraagden vinden duurzaamheid (zeer) belangrijk.

11

0%

3%

18%

50%

27%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1 = Helemaal niet belangrijk 2 3 4 5 = Heel erg belangrijk Weet niet

Belang duurzaamheid Relatief groot belang duurzaamheid onder:

• Eigenaren van rijtjeshuizen en appartementen

• Hoogopgeleiden

• Modaal of minder- verdieners

• Huiseigenaren met energielabel A of B

Vraag: In hoeverre is duurzaamheid belangrijk voor u? Basis: totale steekproef

(12)

Naar eigen zeggen is bijna driekwart vaak bewust met duurzaamheid bezig.

12

2%

25%

71%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nooit

Af en toe

Vaak

Weet niet

Hoe vaak zelf bewust met duurzaamheid bezig? Relatief vaak ‘vaak’ met duurzaamheid bezig:

• Eigenaren van rijtjeshuizen en appartementen

• Hoogopgeleiden

• Modaal of minder- verdieners

• Huiseigenaren met energielabel A of B

Vraag: In hoeverre bent u zelf bewust met duurzaamheid bezig? Basis: totale steekproef

(13)

13

2. Duurzaamheid is vooral een passieve bezigheid.

(14)

Ruim de helft weet niet welk label de eigen woning heeft.

14

13%

16%

15%

4%

3%

4%

3%

43%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Label A Label B Label C Label D Label E Label F Label G Weet niet

Energielabel eigen woning

weet wat het energielabel inhoudt. 81%

kent het energielabel maar weet niet 19%

exact wat he inhoudt.

Vraag: Heeft u weleens iets gehoord van het energielabel voor woningen?/

Weet u welk label uw woning heeft? Basis: woningeigenaren

(15)

Bekendheid van de gemeentelijke duurzaamheidslening is beperkt.

15

11%

89%

Bekendheid duurzaamheidslening

Ja Nee

Vraag: Bent u bekend met de duurzaamheidslening van de gemeente Oud-Beijerland? Basis: totale steekproef

(16)

Afval scheiden, deuren dicht houden, zuinige apparaten kopen belangrijkste manieren om met duurzaamheid bezig te zijn.

16 98%

75%

75%

71%

69%

62%

56%

56%

55%

54%

49%

40%

8%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ik scheid mijn afval Ik let erop dat de deuren van verwarmde vertrekken zoveel mogelijk dicht zijn Als ik nieuwe apparaten koop, let ik erop dat deze energie zuinig zijn (A-label) De verwarming in kamers waar ik niet ben, zet ik uit Ik gebruik Led-verlichting Ik zet mijn wasmachine altijd op een zo laag mogelijk aantal graden Ik laat de auto vaker staan (en ga per fiets, te voet, per bus of met de trein) Als ik wegga doe ik alle lampen uit Ik trek eerder een warme trui aan dan dat ik de verwarming hoger zet Ik probeer zo kort mogelijk te douchen Ik heb maatregelen in mijn woning genomen Elektrische apparaten zet ik altijd helemaal uit en laat ik niet op stand-by staan Anders Geen van bovenstaande

Hoe is men dan met duurzaamheid bezig?

Maatregelen die meer op eigen

initiatief actie vereisen worden

minder vaak toegepast.

Vraag: Op welke van de onderstaande manier(en) levert u zelf bewust een bijdrage aan duurzaamheid? Basis: totale steekproef

(17)

De meeste aanwezige duurzame toepassingen zijn spaarlampen, een HR-ketel en dubbel glas.

17 93%

89%

87%

81%

80%

63%

57%

56%

52%

46%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Spaarlampen/Led-lampen Hr-Ketel Dubbelglas/trippleglas Energiezuinige apparaten (wasmachine, koelkast / diepvries, etc. van A-label) Slimme meter Gevel- (spouw-) en/of dakisolatie Tochtstrips Waterbesparende douchekop Groene stroom / Natuurstroom Groene tuin (weinig tegels/bestrating in de tuin)

Duurzame toepassingen aanwezig in woning (top 10)

9,1

Gem. aantal aanwezige toepassingen

Een derde van de toepassingen waren bij aankoop aanwezig. Vaak

heeft men zelf gezorgd voor spaarlampen en

zuinige apparaten.

Vraag: Welke duurzame toepassingen zijn aanwezig in uw woning? Basis: woningeigenaren

(18)

3. Verdieping

(19)

19

3. Het draagvlak voor duurzaamheid is een mix van financieel

gewin en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

(20)

Drivers van duurzaamheid zijn de portemonnee en het leveren van een bijdrage aan milieu en/of maatschappij.

20 77%

63%

56%

37%

23%

13%

10%

3%

2%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kostenbesparing Bijdragen aan een beter milieu Maatschappelijk verantwoord bezig zijn Beschikbare subsidie(s) Verminderen afhankelijkheid van energieleverancier Voldoen aan regels en wetgeving in de toekomst Beter energie-label voor mijn huis verkrijgen Anders Weet niet Geen van bovenstaande: ik wil niet (meer) investeren in duurzaamheid

Drivers van duurzaamheid

Subsidies kunnen een deel van de

huiseigenaren aanzetten tot investeringen

Vraag: Welke van de volgende redenen zouden voor u nu

redenen zijn om te investeren in duurzame oplossingen? Basis: woningeigenaren

(21)

Hogere inkomens besparen net zo lief geld, maar zijn daarnaast vaker intrinsiek gemotiveerd om het milieu te verbeteren.

21 73%

46% 50%

79%

58% 56%

88%

79%

67%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Kostenbesparing Bijdragen aan een beter milieu* Maatschappelijk verantwoord bezig zijn

Drivers duurzaamheid naar inkomen

Benedenmodaal tot modaal 1,5x modaal 2x modaal of meer

* Statistisch significant verschil (p<0.05)

Vraag: Welke van de volgende redenen zouden voor u nu

redenen zijn om te investeren in duurzame oplossingen? Basis: woningeigenaren

(22)

22

4. Het verbeteren van duurzaamheid is voor huizenbezitters

vooral een kwestie van ‘kunnen en nog willen investeren’.

(23)

De meerderheid van de huizenbezitters is niet super tevreden met de energiezuinigheid van de eigen woning.

23

0% 1% 3% 1% 6% 9%

35% 32%

11%

1% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weet

niet

Tevredenheid energiezuinigheid woning

7,1

Gemiddeld rapportcijfer

Hoe meer duurzame toepassingen men heeft

in de woning, des te meer tevreden men is.

Vraag: In hoeverre bent u over het geheel genomen

tevreden met de energiezuinigheid van uw woning? Basis: woningeigenaren

(24)

Vooral ‘dure toepassingen’ als isolatie en dubbel glas dragen bij aan de tevredenheid met de energiezuinigheid van de woning.

24

Gevel- , spouw en/of

dakisolatie

Dubbel glas/

Triple glas Vloerisolatie/

Kruipruimte-

isolatie

(25)

Tevredenheid met de duurzaamheid van de woning gaat hand in hand met de leeftijd van de woning en het kostenplaatje om duurzaamheid te verbeteren

25

“Bestaande woning gekocht, niet echt energie zuinig.”

“Oud dijkhuis”

“Moet nog gevel en vloer isolatie toepassen en LT gestookte ketel aanvullen met warmtepomp. Kan ook nog 16 PV panelen kwijt. Nu de centen nog.”

“We bewonen een woning uit de dertiger jaren. Ik zou deze woning graag energiezuiniger maken. Maar het kostenplaatje daarvan is (helaas) veel te hoog.”

“Is wat oudere woning en financieel / tijd zijn 'hobbels' om te verbeteren

“Te duur om huis echt energiezuinig te maken.”

“Huis is ca 20 jaar oud en via deuren en ramen verlaat warmte de woning.”

“Betreft een oud huis waarbij nog ruimte is voor verbetering.”

Lager dan een 7 voor duurzaamheid woning 7 of hoger voor duurzaamheid woning

“Het toevoegen van zonnepanelen en een geavanceerd verwarmingssysteem zou het huis zuiniger maken.”

“Goede isolatie”

“Vorig jaar de muren en kruipruimte laten isoleren, ook nieuwe cv- ketel geplaatst. Bijna overal dubbel glas. Het energie verbruik is daarom laag.”

“Het kan altijd beter, maar kost wel veel geld.”

“Ik heb dakisolatie, dubbel beglazingen , eventuele andere aanpassingen heb ik overwogen op mijn eigen financ. draagkracht en inversteringsnut.”

Vraag: Kunt u uw antwoord kort toelichten? Basis: woningeigenaren

(26)

Geld remt de investeringen in duurzaamheid, waarbij vooral aanschafkosten en terugverdientijd zwaar wegen.

26 56%

38%

31%

20%

13%

10%

6%

3%

0%

4%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

De aanschafkosten van duurzame toepassingen zijn te hoog Het rendement is te laag/Wordt niet snel genoeg terugverdiend Geen financiële middelen om te investeren Mijn huis is al erg duurzaam Ik heb al genoeg geïnvesteerd in oplossingen Ik ben onbekend met de mogelijkheden Ik weet niet waar ik moet beginnen, ik vind de materie ingewikkeld Ik heb geen zin om me te verdiepen in de mogelijkheden Ik vind duurzaamheid niet belangrijk Anders Weet niet

Barriers van duurzaamheid

Slechts bij een klein deel speelt onbekendheid met de mogelijkheden voor verduurzaming een rol.

Voor deze groep zou de duurzaamheidslening relevant kunnen zijn

Vraag: Welke van de volgende redenen zouden voor u nu

redenen zijn om NIET te investeren in duurzame oplossingen? Basis: woningeigenaren

(27)

4. Kansen

(28)

28

5. Financiële prikkels zoals subsidies motiveren de minder in

duurzaamheid geïnteresseerde woningbezitter.

(29)

Men is verdeeld ten aanzien van de gewenste terugverdientijd.

37% wil dat binnen een jaar, de rest heeft meer geduld.

29

37%

35%

17%

4%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja, nog in hetzelfde jaar als dat u het geld investeert Nee, op langere termijn verdient het geld zichzelf ruimschoots

terug

Nee, als er maar bespaard wordt

Maakt mij niet uit, het gaat mij niet om besparing

Weet niet

Moet een investering direct terugverdiend worden?

Vraag: Vindt u dat geld dat u eventueel investeert direct moet worden

terugverdiend door een verlaging van uw energierekening? Basis: woningeigenaren

(30)

Hoe minder men intrinsiek gemotiveerd is door duurzaamheid, hoe sneller men het geld wil terugverdienen

30 79%

57% 51%

45%

84%

70%

58%

36%

88%

75%

63%

29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Kostenbesparing Bijdragen aan een beter milieu Maatschappelijk verantwoord bezig zijn

Beschikbare subsidie(s)

Drivers duurzaamheid naar gewenste terugverdientijd

Ja, nog in hetzelfde jaar als dat u het geld investeert

Nee, op langere termijn verdient het geld zichzelf ruimschoots terug Nee, als er maar bespaard wordt

Respondenten die investeringen snel willen

terugverdienen, zijn anders gemotiveerd om de investering te doen. Ze investeren eerder omdat er (toevallig) subsidies beschikbaar zijn en minder omdat ze (intrinsiek)

gemotiveerd zijn om het milieu te

verbeteren.

* Statistisch significant verschil (p<0.05) Vraag: Vindt u dat geld dat u eventueel investeert direct moet worden

terugverdiend door een verlaging van uw energierekening? Basis: woningeigenaren

(31)

31

6. De rol van de gemeente ligt vooral op het gebied van het

verstrekken van informatie.

(32)

Inwoners geven spontaan aan dat de gemeente vooral een informerende rol heeft

Vraag: Wat verwacht u van de gemeente op het gebied van duurzaamheid? Basis: woningeigenaren

32

(33)

Inwoners zien hun eigen verantwoordelijkheid en verwachten een informerende rol van de gemeente

33 1%

3%

6%

6%

3%

14%

5%

7%

17%

20%

27%

44%

94%

90%

77%

75%

68%

42%

0%

0%

0%

0%

2%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ik vind het belangrijk dat er wordt gestreefd naar een duurzame samenleving Ik vind het belangrijk dat de gemeente Oud-Beijerland zich inzet op het gebied

van duurzaamheid

Ik heb zelf ook een rol in de verduurzaming van de leefomgeving Ik verwacht van de gemeente Oud-Beijerland, dat zij zich bewust bezig houdt met het geven van informatie over duurzaamheid in woningen aan inwoners Ik zou graag meewerken aan het verbeteren van de duurzaamheid in Oud-

Beijerland

Ik heb behoefte aan meer informatie over maatregelen waarmee ik thuis energie kan besparen

Stellingen ten aanzien van behoeften en rollen

(Helemaal) mee oneens Neutraal (Helemaal) mee eens Weet niet

Vraag: In hoeverre bent u het oneens dan wel eens met onderstaande stellingen? Basis: woningeigenaren

(34)

Jongere inwoners zijn zich meer bewust van hun eigen

verantwoordelijkheid, maar hebben ook meer behoefte aan informatie.

34 90%

62%

78%

40%

69%

33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ik heb zelf ook een rol in de verduurzaming van de leefomgeving Ik heb behoefte aan meer informatie over maatregelen waarmee ik thuis energie kan besparen*

Behoeften/rollen naar leeftijdsgroep

18-49 jaar 50-64 jaar 65+ jaar

* Statistisch significant verschil (p<0.05)

Vraag: In hoeverre bent u het oneens dan wel eens met onderstaande stellingen? Basis: woningeigenaren

(35)

5. Vertrekpunt

(36)

De hoofdlijnen

36

1. Duurzaamheid is een belangrijk thema dat vooral draait om energiezuinigheid en afval.

2. Duurzaamheid is vooral een passieve bezigheid.

3. Het draagvlak voor duurzaamheid is een mix van financieel gewin en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

4. Het verbeteren van duurzaamheid is voor huizenbezitters vooral een kwestie van

‘kunnen en nog willen investeren’.

5. Financiële prikkels zoals subsidies motiveren de minder in duurzaamheid geïnteresseerde woningbezitter.

6. De rol van de gemeente ligt vooral op het gebied van het verstrekken van informatie.

(37)

Uw uitgangspunt

Het draagvlak voor duurzaamheid is groot.

Men is passief als het gaat om duurzaam bezig zijn.

Met name oudere woningen schieten te kort qua duurzaamheid.

In de basis ziet men de eigen verantwoordelijkheid voor duurzaamheid.

De beschikbare middelen zijn

bepalend voor het willen en kunnen investeren.

37

(38)

Wat zijn de knoppen om aan te draaien?

Inwoners verwachten van de gemeente vooral een sturende rol op informatiegebied.

“Bekendheid geven aan mogelijkheden. Rol spelen als initiatiefnemer. Goede voorbeeld geven.”

“Informatie, regelingen duidelijk kenbaar maken (niet alleen via kompas; die leest niet iedereen zo goed).”

Aanvullend is er gevoeligheid voor financiële prikkels. Het directe financiële gewin speelt daarbij een belangrijke rol.

“Informatie en aantrekkelijk maken van mogelijkheden om duurzamer bezig te zijn.”

“Het goede voorbeeld. Bewustmaking inwoners. Ondersteuning, eventueel

financieel.” 38

(39)

Meer informatie? Neem contact met ons op!

39

drs. Steven Boekee | drs. Sjoerd Buitinga www.newcom.nl|service@newcom.nl

Vestiging Enschede Hengelosestraat 221 7521 AC Enschede Vestiging Amsterdam

Herengracht 564 1017 CH Amsterdam

Newcom Research & Consultancy B.V.

T: 088 – 7704 600

(40)

6. Bijlagen

(41)

Steekproefverdeling

41

Geslacht Inkomen Type woning

Man 61% Beneden modaal 8% Rijtjeshuis 37%

Vrouw 39% Modaal 19% Twee onder een kap 19%

1,5 keer modaal 26% Vrijstaand 10%

2 keer modaal of meer 24% Appartement/flat 11%

Leeftijd Geen antwoord 22% Hoekwoning 22%

18-49 jaar 19%

50-64 jaar 43%

65+ jaar 37%

(42)

De bekendheid van het energielabel is groot.

42

81%

19%

Bekendheid energielabel

Ja, en ik weet wat het inhoudt

Ja, maar ik weet niet exact wat het inhoudt

Nee

Weet niet

Bekendheid is (iets) groter dan gemiddeld onder:

• 65-plussers

• 2x modaal of meer- verdieners

• Eigenaren van vrijstaande woningen

Vraag: Heeft u weleens iets gehoord van het energielabel voor woningen? Basis: woningeigenaren

(43)

Van de 9 toepassingen waren er 3 bij aankoop aanwezig. Vaak heeft men zelf gezorgd voor spaarlampen en zuinige apparaten.

43

5,9

Gem. aantal aangebrachte toepassingen

87%

72%

63%

57%

47%

44%

32%

31%

24%

23%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Spaarlampen/Led-lampen Energiezuinige apparaten (wasmachine, koelkast / diepvries, etc. van A-label) Slimme meter Hr-Ketel Groene stroom / Natuurstroom Waterbesparende douchekop Dubbelglas/trippleglas Tochtstrips Extra gordijnen Groene tuin (weinig tegels/bestrating in de tuin)

Duurzame toepassingen aangebracht in woning (top 10)

Vraag: Welke van deze maatregelen hebt u zelf genomen (en

waren bij de aankoop dus nog niet aanwezig in uw huis)? Basis: woningeigenaren

(44)

Jongeren lopen eerder tegen ‘te hoge kosten’ aan of hebben geen geld. Ouderen vinden hun huis vaker ‘duurzaam genoeg’.

44 76%

45%

52%

3%

10%

17%

60%

41%

29%

16%

7% 4%

38%

29%

20%

38%

22%

0% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

De aanschafkosten van duurzame toepassingen

zijn te hoog*

Het rendement is te laag/Wordt niet snel genoeg terugverdiend

Geen financiële middelen om te investeren*

Mijn huis is al erg duurzaam*

Ik heb al genoeg geïnvesteerd in

oplossingen

Ik weet niet waar ik moet beginnen, ik vind de materie ingewikkeld*

Barriers duurzaamheid naar leeftijdsgroep

18-49 jaar 50-64 jaar 65+ jaar

* Statistisch significant verschil (p<0.05)

Vraag: Welke van de volgende redenen zouden voor u nu

redenen zijn om NIET te investeren in duurzame oplossingen? Basis: woningeigenaren

(45)

Zonnepanelen vormen de belangrijkste duurzame toepassing die men in de toekomst wil aanbrengen.

45

2,2

Gem. aantal toepassingen die men wil aanbrengen

43%

18%

17%

16%

11%

11%

10%

10%

9%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Zonnepanelen/zonnecollectoren Vloerisolatie/kruipruimteisolatie Afkoppeling hemelwater met bijvoorbeeld een regenton Warmtepomp Gasloze voorzieningen/woning Zonneboiler Gevel- (spouw-) en/of dakisolatie Voornamelijk elektrische verwarming Energiezuinige apparaten (wasmachine, koelkast / diepvries, etc. van A-label) Waterbesparende kranen

Duurzame toepassingen die men nog wil aanbrengen in woning (top 10)

Vraag: Welke maatregelen op het gebied van duurzaamheid

zou u zelf nog willen en kunnen nemen? Basis: woningeigenaren

(46)

Duurzame toepassingen aanwezig in woning (volledige lijst)

46

Top 12 Bottom 12

Spaarlampen/Led-lampen 93% Extra gordijnen 29%

Hr-Ketel 89% Waterbesparende kranen 20%

Dubbelglas/trippleglas 87% Bewegingssensoren 18%

Energiezuinige apparaten (wasmachine, koelkast etc. van A-label) 81% Zonnepanelen/zonnecollectoren 18%

Slimme meter 80% Afkoppeling hemelwater met bijvoorbeeld een regenton 13%

Gevel- (spouw-) en/of dakisolatie 63% Voornamelijk elektrische verwarming 13%

Tochtstrips 57% Radiatorfolie 11%

Waterbesparende douchekop 56% Gasloze voorzieningen/woning 2%

Groene stroom / Natuurstroom 52% Warmtepomp 1%

Groene tuin (weinig tegels/bestrating in de tuin) 46% Zonneboiler 1%

Vloerisolatie/kruipruimteisolatie 38% Anders 2%

Zolderisolatie 37% Geen van deze maatregelen 0%

Vraag: Welke duurzame toepassingen zijn aanwezig in uw woning? Basis: woningeigenaren

(47)

Duurzame toepassingen aangebracht in woning (volledige lijst)

47

Top 12 Bottom 12

Spaarlampen/Led-lampen 87% Bewegingssensoren 15%

Energiezuinige apparaten (wasmachine, koelkast etc. van A-label) 72% Vloerisolatie/kruipruimteisolatie 14%

Slimme meter 63% Waterbesparende kranen 13%

Hr-Ketel 57% Afkoppeling hemelwater met bijvoorbeeld een regenton 10%

Groene stroom / Natuurstroom 47% Zolderisolatie 10%

Waterbesparende douchekop 44% Radiatorfolie 9%

Dubbelglas/trippleglas 32% Voornamelijk elektrische verwarming 1%

Tochtstrips 31% Gasloze voorzieningen/woning 1%

Extra gordijnen 24% Zonneboiler 1%

Groene tuin (weinig tegels/bestrating in de tuin) 23% Warmtepomp 0%

Gevel- (spouw-) en/of dakisolatie 17% Anders 4%

Zonnepanelen/zonnecollectoren 16% Geen van deze maatregelen 1%

Vraag: Welke van deze maatregelen hebt u zelf genomen (en waren bij de aankoop dus nog niet aanwezig in uw huis)? Basis: woningeigenaren

(48)

Duurzame toepassingen die men nog wil aanbrengen (volledige lijst)

48

Top 12 Bottom 12

Zonnepanelen/zonnecollectoren 43% Bewegingssensoren 8%

Vloerisolatie/kruipruimteisolatie 18% Zolderisolatie 8%

Afkoppeling hemelwater met bijvoorbeeld een regenton 17% Tochtstrips 7%

Warmtepomp 16% Extra gordijnen 6%

Gasloze voorzieningen/woning 11% Groene stroom / Natuurstroom 6%

Zonneboiler 11% Groene tuin (weinig tegels/bestrating in de tuin) 5%

Gevel- (spouw-) en/of dakisolatie 10% Slimme meter 4%

Voornamelijk elektrische verwarming 10% Spaarlampen/Led-lampen 3%

Energiezuinige apparaten (wasmachine, koelkast etc. van A-label) 9% Hr-Ketel 2%

Waterbesparende kranen 9% Dubbelglas/trippleglas 1%

Waterbesparende douchekop 8% Anders 4%

Radiatorfolie 8% Geen van deze maatregelen 20%

Vraag: Welke maatregelen op het gebied van duurzaamheid zou u zelf nog willen en kunnen nemen? Basis: woningeigenaren

(49)

Zonnepanelen vormen de belangrijkste duurzame toepassing die men in de toekomst wil aanbrengen.

49

2,2

Gem. aantal toepassingen die men wil aanbrengen

52%

44%

28%

27%

20%

19%

18%

16%

16%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Zonnepanelen/zonnecollectoren Energiezuinige apparaten (wasmachine, koelkast / diepvries, etc. van A-…

Vloerisolatie/kruipruimteisolatie Gevel- (spouw-) en/of dakisolatie Afkoppeling hemelwater met bijvoorbeeld een regenton Waterbesparende douchekop Slimme meter Tochtstrips Warmtepomp Groene stroom / Natuurstroom

Duurzame toepassingen die men nog wil aanbrengen in woning (top 10)* * Percentages genomen van de respondenten die een toepassing nog niet hebben aangebracht. Bv.

van de mensen die nog géén zonnepanelen hebben, wil 52%

ze gaan aanbrengen in de toekomst.

Vraag: Welke maatregelen op het gebied van duurzaamheid

zou u zelf nog willen en kunnen nemen? Basis: woningeigenaren

(50)

Hoe meer aanwezige toepassingen, des te meer tevreden.

50 79%

69% 72% 72%

28%

17%

90% 92%

80% 80%

63%

35%

94% 94%

85% 84%

79%

52%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Hr-Ketel Dubbelglas/trippleglas Energiezuinige apparaten (wasmachine, koelkast / diepvries, etc. van A-label)

Slimme meter Gevel- (spouw-) en/of dakisolatie

Vloerisolatie/kruipruimteisolatie

Aanwezige toepassingen naar tevredenheid

6 of lager 7 8 of hoger

Vraag: Welke duurzame toepassingen zijn aanwezig in uw woning? Basis: woningeigenaren

(51)

Hoe meer belang men hecht aan duurzaamheid, des te vaker een

‘bijdrage aan het milieu’ geldt als motief om te investeren.

51

* Statistisch significant verschil (p<0.05)

35%

45%

63%

55%

84%

68%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Bijdragen aan een beter milieu* Maatschappelijk verantwoord bezig zijn

Drivers duurzaamheid naar belang duurzaamheid

Matig tot redelijk Belangrijk Zeer belangrijk

Vraag: Welke van de volgende redenen zouden voor u nu redenen zijn om te investeren in duurzame oplossingen? Basis: woningeigenaren

(52)

Hoe lager het inkomen, des te vaker ‘geen financiële middelen’

een reden is om niet in duurzaamheid te investeren.

52

50% 58% 54%

33%

64%

21%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

De aanschafkosten van duurzame toepassingen zijn te hoog Geen financiële middelen om te investeren*

Barriers duurzaamheid naar inkomen

Benedenmodaal tot modaal 1,5x modaal 2x modaal of meer

Vraag: Welke van de volgende redenen zouden voor u nu

redenen zijn om NIET te investeren in duurzame oplossingen? Basis: woningeigenaren

(53)

Hoe belangrijker men duurzaamheid vindt, des te vaker het huis al erg duurzaam is. Kosten en rendement spelen minder een rol.

53 6%

68%

55%

24%

56%

39%

26%

47%

24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Mijn huis is al erg duurzaam De aanschafkosten van duurzame toepassingen zijn te hoog

Het rendement is te laag/Wordt niet snel genoeg terugverdiend*

Barriers duurzaamheid naar belang duurzaamheid

Matig tot redelijk Belangrijk Zeer belangrijk

Vraag: Welke van de volgende redenen zouden voor u nu

redenen zijn om NIET te investeren in duurzame oplossingen? Basis: woningeigenaren

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :