TAFKA Advies & Administratie voor Rijscholen L B K R. Flexibel, betrouwbaar, persoonlijk, duidelijk en betaalbaar

Hele tekst

(1)

TAFKA Advies & Administratie voor Rijscholen

Flexibel, betrouwbaar, persoonlijk, duidelijk en betaalbaar

L B K R

(2)

TAFKA kijkt verder dan naar cijfers alleen

Corona maatregelen De wijzigingen!

L B K R

(3)

TAFKA kijkt verder dan naar cijfers alleen

TEGEMOETKOMING INKOMSTEN EN SALARISSEN

Voor wie? Waar aanvragen?

Noodmaatregel Overbrugging voor werkgelegenheid (NOW)

Werkgevers met tenminste 20%

omzetverlies

UWV.nl

Overbruggingsregeling

Zelfstandig Ondernemers (Tozo)

Zelfstandig ondernemers waaronder ZZP’ers

Eigen gemeente

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Alle MKB ondernemers die direct getroffen worden door

overheidsmaatregelen

rvo.nl

TONK Privé woonlasten (hypotheek, gas

en licht etc.)

Eigen gemeente (voorwaarden pas op 1 februari bekend)

UITSTEL BELASTINGEN

Uitstel van belastingbetaling Alle ondernemers en ZZP’ers Belastingdienst.nl

Verlaging invorderingsrente Alle ondernemers en ZZP’ers Gaat automatisch naar 0,01%

Verlaging belastingrentes Alle ondernemers en ZZP’ers Gaat automatisch

Wijziging voorlopige aanslag Alle ondernemers en ZZP’ers Mijn belastingdienst (zakelijk) Aangepast urencriterium Alle ZZP’ers Via belastingaangifte

Gebruikelijk loon Alle ondernemers in rechtspersonen

Via loonaangifte

VERSOEPELING KREDIETEN

Verruiming borgstelling MKB ZZP en MKB De kredietverstrekker

Coronakrediet (COL) Alle ondernemers Banken

Tozo: lening voor bedrijfskapitaal Alle ondernemers Eigen gemeente Garantie

Ondernemingsfinanciering (GO)

Alle ondernemers Banken

L B K R

(4)

TAFKA kijkt verder dan naar cijfers alleen

TEGEMOETKOMING INKOMSTEN EN SALARISSEN

L B K R

(5)

TAFKA kijkt verder dan naar cijfers alleen

NOW-3 (1)

• Omzetverlies van minimaal 20%

• Regeling is verlengd tot 1 juli 2021

• Werkgevers kunnen per periode een aanvraag doen. Alleen in de periode zelf.

• Let op de termijnen:

❑ NOW 3.1: 1 oktober 2020 – 1 januari 2021

❑ NOW 3.2: 1 januari 2021 – 1 april 2021

❑ NOW 3.3: 1 april 2021 – 1 juli 2021

• Medewerkers mogen beperkt ontslagen worden voor de periode waarin je tegemoetkoming krijgt zonder

terugbetaling

L B K R

(6)

TAFKA kijkt verder dan naar cijfers alleen

NOW-3 (2)

• Verantwoording: soms een accountantsverklaring of een derdenverklaring verplicht. Achteraf correctie mogelijk.

• NIEUW: Maximale vergoedingspercentage wordt 85% (was 80%)

• Aanvraag via het UWV

• Regeling geldt ook voor flexwerkers, uitzend- en oproepkrachten

• NIEUW: Aanvragen januari, februari, maart vanaf 15.02.2021

L B K R

(7)

TAFKA kijkt verder dan naar cijfers alleen

Tozo 3 (1)

• Financiële ondersteuning voor zelfstandige ondernemers (ZZP’ers, DGA van een BV, VOF vennoten)

• NIEUW: Tozo 3 loopt van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021(was 1 juli)

• NIEUW: Tozo 4 loopt vanaf 1 april 2021 (geen vermogenstoets)

• Inkomensondersteuning tot 1.512,90 euro netto en voor alleenstaanden 1.059,03 euro netto (inclusief vakantiegeld)

• Geld hoeft niet worden terugbetaald (mits een juiste aanvraag gedaan)

• NIEUW: uitkering aanvragen met terugwerkende kracht tot 1 maand terug. Tozo 3 kan niet meer aangevraagd worden als Tozo 4 is

ingegaan

L B K R

(8)

TAFKA kijkt verder dan naar cijfers alleen

Tozo algemeen

Voorwaarden:

• Gevestigde zelfstandigen vanaf 18 tot 67 jaar

• Woonachtig en rechtmatig verblijvend volgens de regels in NL

• Nederlander en daarmee gelijkgesteld

• Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in NL uitgeoefend

• Voldoet aan wettelijke vereisten (w.o. inschrijving KvK)

• Voor 1 januari 2020 gestart met onderneming

• Voldoet aan urencriterium (1.225 uren per jaar)

• Je inkomsten zijn door de coronacrisis in één klap (grotendeels weggevallen)

• Onvoldoende middelen om de komende 3 maanden je vaste lasten en leefgeld te betalen

• Woonachtig in gemeente waar Tozo wordt aangevraagd

L B K R

(9)

TAFKA kijkt verder dan naar cijfers alleen

Tozo lening

Lening bedrijfskapitaal

• Maximaal 10.157 euro

• Rente 2%

• NIEUW: Vanaf 1 juli 2021 aflossing

L B K R

(10)

TAFKA kijkt verder dan naar cijfers alleen

TVL (1)

MKB bedrijven en zzp’ers in vrijwel alle sectoren:

Betalen van een deel van de vaste lasten

Omzetverlies is minimaal 30%

Tenminste € 3.000 vaste lasten in drie maanden

Onderneming gestart en ingeschreven uiterlijk 15 maart 2020 (ondernemers gestart tussen 01.01.20 en 15.03.20 mogen ook van TVL Q1 gebruik maken)

Aanvraagperiode 30 oktober 2020 – 1 juli 2021

Per 3 maanden regeling aanvragen

NB!! Periode 1 oktober 2020 – 1 januari 2021 aanvragen voor 29 januari 2021

Aanvraag indienen bij rvo.nl

NIEUW: Oplopend subsidiepercentage tot 85% (was 70%) bij een daling inkomsten van 100%

NIEUW: t.b.v. kleine ondernemers minimaal subsidiebedrag van € 750 naar € 1.500

NIEUW: berekening TVL Q1 en Q2 2021 o.b.v. referentieperiode Q1 en Q2

2019

L B K R

(11)

TAFKA kijkt verder dan naar cijfers alleen

TVL (2) Voorwaarden:

• Onderneming gevestigd buiten de woning (voor rijscholen geldt een uitzondering)

• De onderneming is niet failliet

• De onderneming heeft geen surseance van betaling bij de rechtbank ingediend

L B K R

(12)

TAFKA kijkt verder dan naar cijfers alleen

TVL (3) Wat zijn vaste bedrijfslasten?

• Zakelijke lasten die betaald moeten worden terwijl de omzet weggevallen is;

• Lasten zijn niet gelijk aan kosten RVO: Neemt geen standpunt in

L B K R

(13)

TAFKA kijkt verder dan naar cijfers alleen

TVL (3)

Vaste bedrijfslasten zijn o.a.

• Leasebedragen voor bedrijfsmiddelen

• Aflossing van leningen

• Belastingen (motorrijtuigen)

• Verzekeringen (bedrijfsaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid, vervoermiddelen) AOV verzekering is een twijfelgeval. Kan namelijk ook vooral privé zijn.

• Software planning lessen (Flexpulse, Dation, Plango etc.)

• Accountants-/administratiekosten

• Lidmaatschappen van netwerken

• Marketingkosten en reclamekosten (als daar bijv. een vast contract voor afgesloten is voor een aantal keren per jaar bijv.)

L B K R

(14)

TAFKA kijkt verder dan naar cijfers alleen

TVL (4)

Vaste bedrijfslasten zijn o.a. ook

Opleidingskosten

Contributies en abonnementen

Telefoon en internet abonnementen

Rente op leningen

Franchisekosten

NIET: personeel in dienst hebben:

de personeelskosten (bruto lonen, vakantiegeld, loonheffingen, arbo dienst) (valt onder NOW)

NIET: eigen onttrekking ZZP

Valt onder Tozo NIET: privé vaste lasten

• Valt onder TONK

L B K R

(15)

TAFKA kijkt verder dan naar cijfers alleen

NIEUW: STARTERS

Regeling voor starters:

Ondernemers die gestart zijn tussen 1 januari en 30 juni 2020

Precieze regeling wordt nog vastgesteld

Gebaseerd op TVL

Geldig voor Q1 en Q2 van 2021

Referentieperiode Q3 2020

Starters tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor TVL Q1 2021 in aanmerking. Starters na 15 maart 2020 GEEN TVL Q2 2021 alleen gebruik maken van startersregeling

Loket hiervoor in mei 2021 open

Ook gebruik maken van corona overbruggingskredieten tot maximaal € 35.000

L B K R

(16)

TAFKA kijkt verder dan naar cijfers alleen

UITSTEL VAN BELASTINGEN

L B K R

(17)

TAFKA kijkt verder dan naar cijfers alleen

Uitstel van belastingbetaling

• Bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor aanslagen

inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting

• NIEUW: Tot 1 juli 2021 (was 01.04.2021) uitstel aanvragen

• Elektronisch op belastingdienst.nl (zelf doen of uitbesteden)

• 3 maanden uitstel tot een bedrag van € 20.000 + eventueel nog een uitstel van drie maanden

• Boven 20.000 euro een andere procedure

• NIEUW: Vanaf 1 oktober 2021(was 01.07.21) terugbetalen over een periode van 36 maanden (tussen 01.10.2021 en 01.10.2024)

• Invorderingsrente 0,01%

• Niet kunnen aflossen, maatwerkoplossingen mogelijk

• NIEUW: onderdeel van WHOA (TOA): gericht kwijtschelden van

schulden

L B K R

(18)

TAFKA kijkt verder dan naar cijfers alleen

Wijziging voorlopige aanslag

• Voorlopige aanslag

inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting wijzigen

• Voor inkomstenbelasting wijzigen via mijn belastingdienst

• Voor de vennootschapsbelasting wijzigen via

mijnbelastingdienst/zakelijk en inloggen met eHerkenning of via het softwarepakket van uw belastingadviseur of via het formulier op de website van de belastingdienst

L B K R

(19)

TAFKA kijkt verder dan naar cijfers alleen

Regels voor boete en het betalen van rente

• Geen boete betalen bij te late betaling van belastingen

• Invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01%

• Maatregel blijft van toepassing tijdens de aflossingsperiode

L B K R

(20)

TAFKA kijkt verder dan naar cijfers alleen

Versoepeling urencriterium (1.225 uren)

- Voor bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve) voldoen aan het

urencriterium (1.225 uren per kalenderjaar).

- Door de coronacrisis in 2020 niet aan kunnen voldoen = geen gebruik van de aftrekposten.

- onwenselijk. Dus: goedkeuring voor de periode van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020 dat er 24 uren per week aan onderneming is besteed. Ook als dat niet werkelijk het geval is.

- NIEUW: versoepeld tot 01.07.2021.

- NIEUW: periode 1 januari en 30 juni 2021goedkeuring dat er ten minste 24 uren per week aan de onderneming is besteed.

- (deels) arbeidsongeschikt? Dan: 800 uur per kalenderjaar Dus:

goedkeuring voor 16 uren in de week.

L B K R

(21)

TAFKA kijkt verder dan naar cijfers alleen

NIEUW: Versoepeling loonheffing

WKR:- Ruimte voor fiscale loon t.m. 400.000 euro in werkkostenregeling is in 2020 en 2021 verhoogd van 1,7% naar 3%.

- Ruimte voor fiscale loon t.m. 400.000 euro in werkkostenregeling blijft in 2020 1,2% en in 2021 1,18%

Gebruikelijk Loon:

- Als aanmerkelijkbelanghouders een omzetdaling hebben mag je in 2020 en 2021 een lager gebruikelijk loon vaststellen.

Voorwaarden:

• RC schuld en dividend mogen niet toenemen

• Werkelijk hoger loon telt

• Omzetverlies als gevolg van Corona

• Omzetverlies 2021 t.o.v. 2019

L B K R

(22)

TAFKA kijkt verder dan naar cijfers alleen

VERSOEPELING KREDIETEN

L B K R

(23)

TAFKA kijkt verder dan naar cijfers alleen

Coronakrediet voor kleine bedrijven

• De omzet bedraagt minimaal € 50.000

• Bedrijf is voldoende winstgevend

• Bedrijf staat voor 1 januari 2019 ingeschreven bij KvK

• Tenminste leenbedrag € 10.000 en maximaal € 50.000

• Rente is maximaal 4%

• Looptijd is maximaal 5 jaar

• Leningen terecht bij RABO, ABNAMRO, ING, de Volksbank en Triodos

L B K R

(24)

TAFKA kijkt verder dan naar cijfers alleen

NIEUW: WHOA en TOA

• Kredietfaciliteit Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) onderdeel van Time Out Arrangement (TOA).

Combinatie krediet en uitstel maken doorstart mogelijk

L B K R

(25)

TAFKA kijkt verder dan naar cijfers alleen

Belangrijk!!

• Reken je niet rijk!

• Als je geen ondersteuning nodig hebt vraag het niet aan

• Voldoe aan de voorwaarden

• Laat je ondersteunen door een financieel specialist

• Sjoemel niet!! Ga uit van wat normaal is.

L B K R

(26)

TAFKA kijkt verder dan naar cijfers alleen

FINANCIEEL BAAS IN EIGEN ONDERNEMING:

Het creëren van stabiliteit

L B K R

(27)

TAFKA kijkt verder dan naar cijfers alleen

Wat kun je nog doen om liquiditeit te verbeteren?

• Abonnementen, verzekeringen e.d. jaarlijkse betaling omzetten in maandelijkse betaling

• Betaalpauze hypotheekkredieten en overige leningen aanvragen

• Voorlopige aanslag belastingen verlagen

• Belastinguitstel aanvragen

L B K R

(28)

TAFKA kijkt verder dan naar cijfers alleen

Stoppen is ook ondernemen

Wij hebben een zwaar weer vragenlijst om ondernemers te helpen na te gaan of hun bedrijf levensvatbaar is.

L B K R

(29)

TAFKA kijkt verder dan naar cijfers alleen

U kunt ons bereiken op:

06 535 811 82 030 699 44 00

info@tafka.nl www.tafka.nl

L B K R

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :