Gebruiksaanwijzing (NL/B)

28  Download (0)

Hele tekst

(1)

Gebruiksaanwijzing (NL/B)

(2)
(3)

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ... 3

Voorwoord... 4

Systeemeisen ... 4

Leveringsomvang ... 4

Beschrijving van het toestel ... 5

Bedieningsoverzicht ... 6

Installeren ... 8

Skype software installeren ... 8

Skype account aanmaken ... 9

tiptel 218 USB video phone aansluiten ... 10

Manager for Skype installeren... 11

Manager for Skype ... 12

Camera driver installeren ... 15

Camera aansluiten ... 15

In gebruik nemen ... 17

Telefoneren naar andere Skype gebruikers (van PC naar PC)... 17

Videobellen naar andere Skype gebruikers (van PC naar PC) ... 18

Telefoneren naar het vaste telefoonnetwerk (van PC naar telefoon)... 19

Inkomende gesprekken beantwoorden ... 19

Handenvrij telefoneren ... 19

Hulp bij problemen ... 20

Bijlage ... 25

Service ... 25

Garantie... 25

Schoonmaken ... 26

Conformiteitsverklaring... 27

CE-keuring ... 27

(4)

Voorwoord

Bedankt voor de aanschaf van uw tiptel 218 USB video phone.

Wanneer u de tiptel 218 USB video phone via de USB poort aansluit op uw computer kunt u bellen en gebeld worden via Skype. Voor het zover is, dient u echter eerst de software en drivers te installeren. Hiervoor verwijzen wij u naar pagina 8. De tiptel 218 USB video phone heeft een groot verlicht LCD display. De telefoon signaleert elke Skype oproep. U kunt Skype nummers via uw telefoon kiezen en met de hoge kwali- teit camera kunt u face-to-face bellen met iedereen over de hele wereld.

Systeemeisen

Om Skype software te gebruiken moet de computer minimaal aan de volgende systeemeisen voldoen:

PC met Windows® XP

USB poort of USB hub met externe voeding. Minimaal USB 1.1

1 GHz Pentium® III of hoger IBM® compatible PC

Geheugen: minimaal 512 MB RAM

Videokaart met minimaal 16 MB geheugen, bij voorkeur 32 MB, 32 bits kleurendisplayadapter

Vrije harddisk ruimte: minimaal 30 MB

Internetverbinding: breedband zoals kabel of xDSL, minimaal 512/256 down/up

Skype versie 2.0 of hoger

Leveringsomvang

tiptel 218 USB video phone

Camera

Gebruiksaanwijzing

(5)

Beschrijving van het toestel

Beschrijving van het toestel*

1. Hoorncontact 2. LED aan/uit 3. Contactentoets 4. Historie

5. Kiescorrectie-toets 6. Luidspreker 7. Mute toets 8. Luidspreken toets 9. Wachtstand 10. Display 11. Video aan/uit 12. Navigatietoets 13. Volume + 14. Volume - 15. Cijfertoetsen 16. Oproepmelodie 17. Verbindingstoets

3 1 2

7 8 9

13 10 11

15 12 4

5 6

14

16 17

(6)

Bedieningsoverzicht

: Contactentoets

1. Druk op deze toets om de lijst met Skype contactpersonen op het PC scherm te bekijken. Met de navigatietoets kunt u door de lijst met contactpersonen bladeren.

Drukt u nogmaals op de toets dan wisselt u tussen de tabbladen in de Skype software.

2. Tijdens een gesprek kunt u met deze toets wisselen met een ander gesprek wat in de wacht staat

: Historie toets

1. Druk op deze toets om de Skype historie te bekijken. Wanneer u nogmaals op de- ze toets drukt wisselt u tussen de tabbladen in de Skype software.

: Kies-correctie toets

1. Tijdens het invoeren van een telefoonnummer kunt u met deze toets een cijfer wissen.

2. Vanuit de stand-by stand wisselt u met deze toets tussen de tabbladen in de Skype software.

3. Wanneer u op de toets drukt tijdens een gesprek wordt de microfoon uitgescha- keld. Drukt u nogmaals op deze toets dan wordt de microfoon weer ingeschakeld.

Navigatietoets:

1. Druk op de navigatietoets om door de lijst met contactpersonen/gesprekken te bladeren en om het volume te regelen tijdens een gesprek.

: Videotoets:

1. Video in- of uitschakelen.

/ -toets:

1. Met deze toetsen kunt u het volume van het geluid in de hoorn of luidspreker in- stellen vanuit de stand-by stand en tijdens een gesprek.

- toets:

1. Met deze toets kunt u de microfoon uitschakelen tijdens een gesprek. Door het nogmaals drukken op deze toets schakelt u de microfoon weer in.

(7)

Beschrijving van het toestel

-toets:

1. Met deze toets kunt u tijdens een gesprek uw gesprekspartner in de wachtstand zetten. Door het nogmaals drukken op deze toets wordt het gesprek weer geacti- veerd.

: Handenvrij sprekentoets:

1. Met deze toets wordt de handenvrij sprekenfunctie ingeschakeld. Door het nog- maals drukken op deze toets wordt de handenvrij sprekenfunctie uitgeschakeld.

: Belsignaal toets:

1. Met deze toets kunt u vanuit de stand-by stand het gewenste belsignaal kiezen.

: Kiestoets:

1. Met deze toets kunt u de geselecteerde contactpersoon bellen.

+ : Stertoets:

1. Met deze toets kunt u in de stand-by stand ‘00’ voor het telefoonnummer invoeren.

2. Een ‘ ’ wordt ingevoerd als u tijdens het ingeven van het telefoonnummer op deze toets drukt.

3. Ook tijdens een gesprek kunt u op deze toets drukken voor het ingeven van een

‘ ’, welke als DTMF-toon in de verbinding gestuurd wordt.

-toets:

1. Met deze toets kunt u in de stand-by stand het gewenste belsignaal kiezen.

2. Met deze toets kunt u vanuit de stand-by stand na het kiezen van een snelkeuze- nummer deze contactpersoon bellen, b.v. 99#

3. Wanneer tijdens een gesprek op de # toets gedrukt wordt, wordt deze als DTMF- toon verzonden

0-9 : Cijfertoetsen:

1. Druk op deze toetsen om de cijfers in te voeren

2. Druk op deze toetsen om een DTMF-toon te verzenden tijdens een gesprek.

: aan/uit LED:

1. Deze LED geeft aan of het toestel in- of uitgeschakeld is.

(8)

Installeren

Plaats de meegeleverde CD-ROM in de CD-ROM / DVD speler op uw PC. U zult ver- volgens het volgende venster te zien krijgen:

In dit venster kunt u kiezen om de volgende software te installeren:

- Skype software - Manager for Skype - Camera drivers - Gebruiksaanwijzing

Tevens kunt u doorklikken naar de website van Tiptel.

Skype software installeren

1. Klik op “Install Skype Software”, u wordt nu naar de website van Skype (www.skype.com) geleid.

2. Klik op de button “Get it now”, klik vervolgens op de button “Download”.

3. Klik op “Uitvoeren” en vervolgens nog eens op “Uitvoeren”.

4. Kies de gewenste taal en klik daarna op “Volgende”.

5. Selecteer “Ik accepteer de overeenkomst” en klik op “Volgende”.

6. Geef een locatie op waar de software opgeslagen kan worden en klik op “Vol- gende”.

Standaard is het pad: C\Program Files\Skype\phone ingesteld.

7. Hier kunt u selecteren welke taken door de setup verricht moeten worden en klik op “Volgende”.

8.

Om de installatie te voltooien klikt u op “Voltooien”.

(9)

Installatie

Skype account aanmaken

Om gebruik te maken van de Skype software dient u een Skype-account aan te ma- ken.

Een Skype account maakt u als volgt aan:

1. Nadat u de Skype software heeft geïnstalleerd, klikt u op “Geen Skypenaam?”.

Het volgende venster verschijnt.

2. Wanneer u alle met een rood sterretje gemarkeerde vakken heeft ingevuld klikt u op "Inloggen“. Uw Skype account is nu aangemaakt.

3. Wanneer u al een Skype account heeft aangemaakt opent u het venster “Heeft u al een Skypenaam? Klik hier om in te loggen“ en vult u uw Skype account met uw wachtwoord in en klikt u op “Inloggen“.

(10)

Wanneer u de Skype software nu opstart en uw PC heeft verbinding met internet ver- schijnt het volgende symbool rechts onderin uw beeldscherm:

Is de PC niet met internet verbonden dan verschijnt het volgende symbool in uw beeldscherm:

Controleer nu of de PC verbinding heeft met internet.

tiptel 218 USB video phone aansluiten

Sluit nu de tiptel 218 USB video phone aan op uw PC. Dit doet u door de USB kabel in de USB aansluiting achter op het toestel te plaatsen (aansluiting 2, zie afbeelding).

Het display van de tiptel 218 USB video phone zal blauw oplichten en de tekst ‘VOIP PHONE’ weergeven.

1. Aansluiting camera 2. USB aansluiting

1 2

(11)

Installatie

Manager for Skype installeren

Installeer de Manager for Skype voor de tiptel 218 USB video phone vanaf de CD-ROM.

1. Klik op “Install Manager for Skype”

2. U krijgt de mogelijkheid om de Manager for Skype op te slaan of uit te voeren.

Kies voor “Uitvoeren” en ga verder met stap 5.

Kies voor “Opslaan” om de Manager for Skype eerst op uw PC op te slaan.

3. Kies de plek waar u het bestand wilt neerzetten. De software wordt gekopieerd van de CD-ROM.

4. Dubbelklik op deze plaats op “Manager for Skype 3.0.0.24.exe”.

5. Klik vervolgens op “Uitvoeren”.

6. U krijgt een beveiligingswaarschuwing. Klik hier weer op “Uitvoeren”

7. Kies de plaats waar u de Manager for Skype wilt opslaan en klik daarna op “Next“.

De installatie start.

8. Wanneer de Manager for Skype succesvol is geïnstalleerd klikt u op “Finish“.

U krijgt het volgende venster te zien:

)

Om gebruik te kunnen maken van de Manager for Skype heeft de Manager for Skype toegang nodig tot de Skype software. Selecteer hiervoor “Dit programma mag altijd Skype gebruiken“ en klik op “OK“.

De Manager for Skype is geïnstalleerd en in de taakbalk verschijnt het volgende sym- bool.

(12)

- Wanneer het volgende symbool verschijnt: (grijs met groen), dient u eerst de Skype software op te starten.

- Wanneer het volgende symbool verschijnt: (groen met rood), is de tiptel 218 USB video phone niet of niet goed aangesloten. Sluit de tiptel 218 USB video phone opnieuw aan op de PC.

)

Tiptel blijft zijn producten optimaliseren. De meegeleverde versie van de Manager for Skype kan inmiddels verouderd zijn. Voor de laatste versie kijkt u op www.tiptel.nl of www.tiptel.be.

Manager for Skype

Met de Manager for Skype is het mogelijk om het volume van de microfoon en het vo- lume van de speaker tijdens een gesprek in te stellen.

Om de Manager for Skype te openen dubbelklikt u op het symbool in de taak- balk.

Het volgende venster wordt geopend:

In het groene en gele balkje bovenaan kunt u het volume van de speaker en het volume van de speaker instellen.

(13)

Installatie

Daarnaast kunt u, als u met de rechtermuisknop op het symbool klikt, de volgende instellingen maken:

Selecteer taal:

Hier kunt u de taal instellen waarin Manager for Skype wordt weergegeven.

Geavanceerd:

Wanneer u deze optie selecteert wordt het volgende scherm geopend:

In het tabblad ‘Algemeen’ kunt u de volgende opties instellen:

Geavanceerd / Algemeen:

1. Start bij opstarten van Windows: De Manager voor Skype zal automatisch

(14)

2. Afwijzen Skype oproep tijdens Skype gesprek: U kunt niet gebeld worden via Skype als u reeds via Skype in gesprek bent.

In het tabblad ‘Toestel optie’ kunt u de volgende opties instellen:

Geavanceerd / Toestel optie:

1. Bij uitgaande oproep wordt het Skype venster weergegeven: Een Skype venster zal geopend worden als u belt of gebeld wordt via Skype

2. Belsignaal: Hier kunt u een keuze maken uit diverse belsignalen.

Wanneer u klaar bent met deze instellingen, klikt u op OK om de instellingen op te slaan.

Help:

Wanneer u deze optie selecteert, gaat u automatisch naar www.tiptel.org.

Hier kunt u uw land selecteren en een antwoord op uw vraag zoeken via de website.

Update:

Wanneer u deze optie selecteert, gaat u automatisch naar www.tiptel.org.

Hier kunt u uw land selecteren. Ga op de Nederlandse website vervolgens naar Producten / VoIP (consument) / Skype producten / tiptel 218 USB video phone / Downloads. Hier kunt u de nieuwste versies van zowel Skype als de Manager for Skype downloaden.

Over:

Wanneer u de optie Over selecteert, ziet u welke versie van de Manager for Skype u gebruikt.

Afsluiten:

Hiermee sluit u de Manager for Skype af.

(15)

Installatie

Camera driver installeren

Om de camera te activeren dienen de drivers van de camera eerst te worden ge- installeerd. Volg hiervoor de volgende stappen:

1. Plaats de meegeleverde CD-ROM in de CD-ROM / DVD speler en klik vervolgens op de optie “Install camera driver”.

2. Klik op “Uitvoeren” en vervolgens nogmaals op “Uitvoeren”.

3. De Installshield Wizard voor de camera wordt geopend. Klik op “Next” om de drivers te installeren.

4. Windows geeft aan dat de software niet voldoet aan de eisen van de Windows Lo- go-test. Klik nu op “Toch doorgaan”.

5. Wanneer de software met succes is geïnstalleerd wordt u gevraagd op “Finish” te klikken om de installatie af te sluiten.

Camera aansluiten

De camera wordt aangesloten op de connector aan de achterzijde van de tiptel 218 USB video phone zoals hieronder afgebeeld.

1. Aansluiting Camera 2. USB aansluiting

Na het aansluiten van de camera start de wizard nieuwe hardware gevonden op en het volgende venster verschijnt in het beeldscherm: (zie volgende pagina)

1 2

(16)

1. Tijdens het installeren kunt u het volgende venster te zien krijgen:

2. Klik op Toch doorgaan. Er wordt verder gegaan met installeren.

3. Om de installatie te voltooien klikt u op “Voltooien”.

4. Hierna dient u de computer opnieuw op te starten.

(17)

In gebruik nemen

In gebruik nemen

Na het succesvol installeren van de Skype software, de tiptel 218 USB video phone en de Manager for Skype is het mogelijk om de volgende gesprekken te voeren:

- Telefoneren naar andere Skype gebruikers (van PC naar PC) - Videobellen naar andere Skype gebruikers (van PC naar PC) - Telefoneren naar het vaste telefoonnetwerk (van PC naar telefoon)

Telefoneren naar andere Skype gebruikers (van PC naar PC)

Wanneer u wilt telefoneren met andere Skype gebruikers kunt u de gewenste contact- persoon onder contactpersonen selecteren met de navigatietoets of u kunt een snel- keuzenummer aan een contactpersoon toekennen en het snelkeuzenummer met uw tiptel 218 USB video phone kiezen. Hieronder staat beschreven hoe u een contact- persoon via uw tiptel 218 USB video phone kiest:

1. Voeg de gewenste contactpersoon toe aan de lijst contactpersonen.

2. Voeg een snelkeuzenummer toe aan de contactpersoon:

Ga hiervoor op de contactpersoon staan met de muis en klik op de rechtermuis- knop. Kies dan voor “Wijs snelkeuzenummer toe“ en geef bijvoorbeeld het nummer “11“ in.

(18)

3. Neem de hoorn van uw tiptel 218 USB video phone op en kies het snelkeuze- nummer “11“, voor de gewenste contactpersoon. (In het display van de telefoon verschijnt het snelkeuzenummer van de contactpersoon.)

4. Sluit af met de - toets of druk op de send-toets 5. Het nummer wordt gekozen.

6. Als er een verkeerd nummer wordt gekozen, dan zal het display van het toestel ERR NUMBER tonen en een bezettoon laten.

Videobellen naar andere Skype gebruikers (van PC naar PC)

Met de tiptel 218 USB video phone kunt u te allen tijde een video gesprek starten.

Wanneer de opgeroepen partij eveneens beschikt over minimaal Skype versie 2.0 en een webcam kunt u elkaar ook zien. Ook wanneer de opgeroepen partij geen webcam heeft is een videogesprek mogelijk. U bent dan te zien voor uw gesprekspartner.

Om een videogesprek te starten klikt u tijdens het gesprek in de Skype software op de button ‘Start mijn video’.

Ook is het mogelijk om met de videotoets op het toestel de videofunctie in of uit te schakelen.

Daarnaast is het mogelijk om direct een videogesprek te starten met contactpersonen die in het bezit zijn van een webcam en ook Skype 2.0 of hoger gebruikt. Achter hun naam zal Skype automatisch het video icoontje tonen in de contactpersonenlijst.

Wanneer u dubbelklikt op dit icoon wordt er automatisch een video gesprek tot stand

(19)

In gebruik nemen

Telefoneren naar het vaste telefoonnetwerk (van PC naar telefoon)

U kunt op de volgende manier telefoneren naar het vaste telefoonnetwerk:

1. Neem de hoorn op.

2. Toets het complete telefoonnummer in zoals hieronder weergegeven.

Landcode Netnummer Telefoonnummer

0031 36 5366650

Om het telefoonnummer te kiezen sluit u af met de - toets.

)

Indien u via uw PC wilt bellen naar een vast telefoonnummer dient u zich eerst aan te melden bij Skype-out en vervolgens belminuten te kopen.

Inkomende gesprekken beantwoorden

Inkomende gesprekken beantwoordt u door de hoorn op te nemen.

U kunt ook op de toets klikken in de Skype software het beeldscherm van uw computer om het gesprek aan te nemen.

Handenvrij telefoneren

U kunt uitstekend handenvrij telefoneren met de tiptel 218 USB video phone, dit gaat op de volgende wijze:

- Om een handenvrij gesprek te starten, toetst u eenvoudig het nummer in terwijl de hoorn op het toestel ligt . Daarna drukt u op de ‘hekje’ toets of de ‘send’ toets en het nummer wordt gekozen.

- Om een gesprek aan te nemen in de handenvrij stand, toetst u eenvoudig de toets in. U kunt vervolgens handenvrij telefoneren.

- Wanneer u tijdens een gesprek wilt overschakelen naar de handenvrij spreken stand, dient u de toets ingedrukt te houden terwijl u de hoorn op het toestel legt.

Wilt u tijdens een handenvrij gesprek terugschakelen naar telefoneren via de hoorn, dan neemt u eenvoudig de hoorn op.

)

(20)

Hulp bij problemen

Ik hoor de gesprekspartner via de boxen van mijn PC in plaats van via de telefoon op het moment dat ik een gesprek voer of ontvang.

Oplossing:

Open de Skype software en klik op “Acties / Instellingen“ en kies vervolgens “Audio apparaten“ en stel de instellingen in zoals hieronder weergegeven:

Wilt u de beltoon ook via de PC luidspreker horen dient u de optie “Beltoon via PC luidspreker“ te selecteren.

(21)

Hulp bij problemen

Ik hoor geen audio bestanden / muziek meer via de boxen van mijn PC.

Oplossing:

Klik in het Configuratiescherm op Geluiden en audioapparaten.

U komt in het volgende scherm:

Stel bij instelling Afspelen van het geluid en Opnemen van het geluid uw ge- luidskaart in.

(22)

Er is geen video vanaf de webcam of deze doet het niet automatisch Oplossing:

Open de Skype software en klik op “Acties / Instellingen”.

Kies vervolgens “Video” en stel de instellingen in zoals hieronder weergegeven:

Test vervolgens of uw webcam functioneert door op de button “Test webcam” te klikken. Het volgende venster wordt geopend:

Wanneer dit niet werkt, controleer dan of uw videokaart minimaal 16 MB, bij voorkeur 32 MB geheugen heeft.

(23)

Hulp bij problemen

Skype is opgestart maar het Manager for Skype symbool ziet er als volgt uit (grijs met groen)

Oplossing:

U heeft er wellicht voor gekozen dat de Manager for Skype geen toegang heeft tot de Skype software. Om de keuze te wijzigen opent u de Skype software. Kies daarna “Acties / Instellingen“ en kies vervolgens onder Privacy de onderste but- ton “Beheer toegang van andere programma‘s naar Skype“.

Zie verder de vensters op de volgende pagina.

(24)

Om de instelling te veranderen kiest u de optie “Wijzigen“. Verander de instelling zoals hieronder aangegeven en klik op “OK“.

(25)

Bijlage

Bijlage

Service

U heeft een modern product van TIPTEL gekocht. Onze zeer moderne fabricage ga- randeert constante kwaliteit. Onze certificering conform DIN EN ISO 9001 bevestigt dit.

Mochten er toch problemen voordoen of heeft u vragen over de bediening van het toestel, wendt u zich dan a.u.b. tot uw dealer. Deze is in de garantieperiode uw contactpersoon. TIPTEL heeft voor technische ondersteuning van de dealers een te- lefoonnummer ingesteld, zodat deze u vakkundig kan adviseren.

Wanneer uw dealer u niet verder kan helpen, kunt u zich ook direct tot TIPTEL wen- den. Een eerste informatie krijgt u op onze hierna genoemde internetpagina’s in de rubriek Support onder „FAQ – vaak gestelde vragen“. Bovendien kunt u onze ervaren medewerkers van de technische ondersteuning ook per e-mail, fax of telefonisch tij- dens de aangegeven tijden bereiken.

In Nederland In België

www.tiptel.nl

technischedienst@tiptel.nl

www.tiptel.be tech@tiptel.be

08.30 tot 17.00 uur (ma-vr) 08.30 – 12.30 en 13.30 – 17.00 (ma-vr) Telefoon 0900 – BELTIPTEL of

0900 – 23 58 478 (niet gratis) Telefax 036 – 53 678 81

Telefoon 0903 / 99333 (1,12 Euro/min) Telefax 02 714 93 34

Garantie

Dit toestel wordt geleverd met een uitgebreide garantie van 24 maanden met uitslui- ting van schadevergoeding, wijzigingen of andere eisen. Met betrekking tot deze ga- rantie geven wij gratis vervanging of reparatie van de onderdelen die door productie of materiaalfouten zijn ontstaan. Voor beschadigingen en storingen die door onjuist ge- bruik of transport zijn ontstaan, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld. De storingen of beschadigingen betreffende dit toestel, kunt u melden bij uw dealer. Re-

(26)

baar en vervalt als het toestel wordt doorverkocht. Zij vervalt ook indien reparaties worden uitgevoerd door derden. Aanvullend zijn hier de algemeen geldende bedrijfs- voorwaarden van TIPTEL van toepassing. Bij schade of storingen dient u het toestel, via uw dealer, naar ons op te sturen, inclusief een beschrijving van de schade of sto- ring en het aankoopbewijs.

De garantie vervalt wanneer:

de typesticker of de garantiesticker (de garantiezegel op de behuizingsschroef) verwijderd of beschadigd is;

het geen fabrieksfout is;

de gebruiksaanwijzing niet is geraadpleegd (bedieningsfout)

de aankoopbon niet overlegd kan worden en/of gewijzigd is;

reparaties die door anderen dan Tiptel zijn verricht;

gegevens op de herkomststicker van Tiptel zijn gewijzigd of verwijderd;

het toestel gebruikt wordt in combinatie met apparatuur die niet voldoet aan de overige wettelijke geldende eisen;

een defect een gevolg is van externe (buiten het toestel gelegen) oorzaken, bij- voorbeeld blikseminslag, overspanning, wateroverlast of brand.

Schoonmaken

Maak de buitenkant van de behuizing alleen met een zachte, licht bevochtigde doek of een anti-statische doek schoon. Gebruik geen droge of natte doeken. Gebruik geen oplos-, poets-, of schuurmiddelen.

(27)

Bijlage

Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart TIPTEL, dat het toestel aan alle basiseisen van de Europese richt- lijn 1999/5/EG voldoet.

Overige bijzonderheden over de conformiteitsverklaring vindt u onder het volgende adressen:

http://www.tiptel.nl http://www.tiptel.be

CE-keuring

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EU-richtlijn: richtlijn voor radio en telecom- municatie uitrustingen en de onderlinge erkenning van hun conformiteit. De conformi- teit met de hiervoor genoemde richtlijn wordt door de CE-markering op het toestel be- vestigd.

(28)

TIPTEL AG Halskestraße 1 D - 40880 Ratingen

Tel.: 0 18 05 – 84 78 35 (0,12 € pro Minute)

Vanity Tel.: 0 18 05 – TIPTEL (0,12 € pro Minute)

Fax: 0 18 05 – 84 78 49*

E-mail: support@tiptel.de

Internet: www.tiptel.de International:

E-mail: export@tiptel.de

Internet: www.tiptel.com

Tiptel GmbH Tenschertstraße 8 A - 1230 Wien

Tel.: 01 - 616 78 71

Fax: 01 - 616 78 71 - 22

E-mail: office@tiptel.at

Internet: www.tiptel.at

Tiptel AG Bahnstrasse 46 CH - 8105 Regensdorf

Tel.: 01 - 884 01 80

Fax: 01 - 843 13 23

E-mail: tiptel@tiptel-online.ch Internet: www.tiptel-online.ch

Tiptel B.V.

Camerastraat 2 NL – 1322 BC Almere

Telefoon: 0900 – BELTIPTEL of 0900 – 2358478 (niet gratis)

Fax: 036 – 53 678 81

E-mail: info@tiptel.nl

Internet: www.tiptel.nl

Tiptel NV

Leuvensesteenweg 510 bus 4 B – 1930 Zaventem

T.: 0903 99 333 (1,12 Euro / min.)

F.: 02 714 93 34

E-mail: tech@tiptel.be

Internet: www.tiptel.be

Tiptel sarl

23, avenue René Duguay-Trouin F – 78960 Voisins-Le-Bretonneux

Tél. : 01 / 39 44 63 30

Fax : 01 / 30 57 00 29

e-mail : support@tiptel.fr

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :