Rabobank Westland 17 oktober 2013 Bart van Meurs & Raymond Buitelaar ideality

Hele tekst

(1)

Rabobank Westland 17 oktober 2013

Bart van Meurs & Raymond Buitelaar

(2)
(3)

ideality

trend 1: online winkelen

trend 2: social media

stelling 1: retail vs. e-tail

stelling 2: offline vs. online

overweging

(4)

ideality

trend 1: online winkelen

trend 2: social media

stelling 1: retail vs. e-tail

stelling 2: offline vs. online

overweging

(5)

ideality

trend 1: online winkelen

trend 2: social media

stelling 1: retail vs. e-tail

stelling 2: offline vs. online

overweging

(6)
(7)

“starters en vernieuwers faciliteren én inspireren,

dat is wat wij willen.

nieuwe ideeën

maken ons enthousiast;

dát is onze passie!”

idea reality ideality

(8)

methode

#quickscan

#hetspel

#presentatie

#innovatiebon

#maatwerk

(9)

ideality

trend 1: online winkelen

trend 2: social media

stelling 1: retail vs. e-tail

stelling 2: offline vs. online

overweging

(10)

trend 1

de opmars van online winkelen

(11)
(12)

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

aantal webwinkels in Nederland

bron: Thuiswinkel.org

(13)

0 2 4 6 8 10 12

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

omzet online winkelen in Nederland

in miljarden Euro’s / bron: Thuiswinkel Markt Monitor

(14)

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

marktaandeel online winkelen

aandeel totale detailhandel / bron: Thuiswinkel Markt Monitor

(15)

ideality

trend 1: online winkelen

trend 2: social media

stelling 1: retail vs. e-tail

stelling 2: offline vs. online

overweging

(16)

trend 2

de impact van social media

(17)

300.000 500.000

1.600.000 400.000

900.000

5.000.000

1.200.000

2.000.000

3.300.000 3.900.000

7.100.000

7.900.000

Hyves Google+

Twitter LinkedIn YouTube Facebook

social media in Nederland

(bron: Newcom 2013)

gebruikers

dagelijkse gebruikers

(18)
(19)
(20)

>400.000

(21)

ideality

trend 1: online winkelen

trend 2: social media

stelling 1: retail vs. e-tail

stelling 2: offline vs. online

overweging

(22)

stelling 1

retail vs. e-tail:

de waarheid ligt in het midden…

(23)

hybride

retail e-tail

(24)

hybride

retail e-tail

(25)

hybride

retail e-tail

(26)

ideality

trend 1: online winkelen

trend 2: social media

stelling 1: retail vs. e-tail

stelling 2: offline vs. online

overweging

(27)

stelling 2

alles wat offline kan in retail,

kan ook online…

(28)

chat fysieke winkel

webshop e-mail nieuwsbrief

kassa

h-a-h folder actiecode

verkoopgesprek google analytics cadeaubon

e-folder brief krantenadvertentie

banners televisie klantprofiel

klantenkaart facebook youtube

(29)

chat fysieke winkel

webshop e-mail nieuwsbrief

kassa

h-a-h folder actiecode

verkoopgesprek google analytics cadeaubon

ideal

klantkennis bezoekerteller voor winkel

e-folder brief krantenadvertentie

banners televisie klantprofiel

klantenkaart facebook youtube

(30)

chat

fysieke winkel webshop

e-mail nieuwsbrief kassa

h-a-h folder

actiecode verkoopgesprek

cadeaubon

ideal

klantkennis

e-folder brief

krantenadvertentie banners

klantprofiel televisie

klantenkaart facebook

youtube

(31)

hybride

retail e-tail

(32)

hybride

retail e-tail

webshop social media

e-mail nieuwsbrief

(33)

hybride

retail e-tail

fysieke winkel

telefonische klantenservice afhaalpunt

(34)

ideality

trend 1: online winkelen

trend 2: social media

stelling 1: retail vs. e-tail

stelling 2: offline vs. online

overweging

(35)
(36)
(37)

gratis bij een kennismakingsgesprek

(38)

www.ideality.nl idealityNL.blogspot.nl

@idealityNL

(39)

Copyright © 2013, ideality, Poeldijk

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder

voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

ideality is een geregistreerde handelsnaam van Bart van Meurs Productontwikkeling

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :