www.instagram.com/gemeentebrakel/ - Brakel App via Google Play of de App Store

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

_______________________________________________________________________________

Gemeente en OCMW Brakel – Marktplein 1 – 9660 Brakel – persnota college en vast bureau 25 februari 2019 www.brakel.be - www.facebook.com/gemeentebrakel/ - twitter.com/gemeentebrakel -

www.instagram.com/gemeentebrakel/ - Brakel App via Google Play of de App Store

PERSNOTA: COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN / VAST BUREAU 25 FEBRUARI 2019

Brakel, 26 februari 2019

Het college van burgemeester en schepenen / vast bureau kwamen op 25 februari 2019 samen.

Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.

Brakel zal deelnemen aan de organisatie van de lokale gezondheidsenquête van de Vlaamse Regering.

Premies werden toegekend voor superisolerend glas, hemelwaterinstallaties en/of infiltratievoorziening en groenbemesting en –ontleding.

Het kruispunt langsheen de N462b – ter hoogte van de Neerhofstraat – wordt door de administratie voor wegen en verkeer heraangelegd.

Kennis is genomen van de resultaten van de snelheidsmeting ter hoogte van de Lessensestraat 32/34.

Meer dan 95% van de bestuurders respecteerden de snelheid.

DANK DIT BERICHT VERDER TE VERSPREIDEN

Eef Verdonck

Diensthoofd – deskundige cultuur en communicatie eef.verdonck@brakel.be

Tel.: 055 75 57 71

Figure

Updating...

References

Related subjects :