Een  kijkje  rondom  Larche

65  Download (0)

Hele tekst

(1)

 

Een  kijkje  rondom  Larche  

   

Verslag  KNNV    kamp   Larche  2013  

21  juli  t/m  4  augustus  

 

   

(2)

Inhoud  

Voorwoord  van  de  Voorzitter           3  

Kampbestuur               4  

Natuurgebieden               5  

Excursies                 7  

Sfeerverslagen  excursies             9  

Waarnemingslijsten               37  

  Planten               38  

  Vogels                 57  

  Dagvlinders               59  

  Nachtvlinders               60  

  Overige  insecten             61  

  Zoogdieren  en  overige  dieren         62  

Kampnotitie                 63  

Colofon                 65    

(3)

Voorwoord  van  de  Voorzitter  

                             

Beste  lezer,    

Als  voorzitter  van  het  bergkamp  in  Larche  valt  mij  de   eer  te  beurt  om  een  kort  voorwoord  te  schrijven.  

 

Het  verslag  dat  nu  voor  u  ligt,  kunt  u  prima  

gebruiken  als  leidraad  voor  uw  eigen  verkenningen   in  dit  stukje  Frankrijk.  

Het  plaatsje  Larche  ligt  aan  de  grens  van  nationaal   park  Mercantour,  niet  ver  van  Italië.  Het  is  een   prachtig  berggebied,  waar  voor  natuurliefhebbers   genoeg  te  ontdekken  valt.  Opvallend  is  wel  dat  er   een  groot  verschil  in  soortenrijkdom  is  waar  te   nemen  tussen  de,  vanuit  het  kamp,  goed  te   bereiken  intensief  begraasde  stukken  en  het  niet   begraasde  nationaal  park  zelf.    

 

Om  goed  in  het  park  binnen  te  dringen  is  een  

huttentocht  noodzakelijk.  Er  leven  veel  steenbokken   en  gemzen  en  de  soortenrijkdom  aan  planten  en   insecten  is  overweldigend.  Er  heersen  overigens   strenge  regels  ten  aanzien  van  plukken  en  vangen.    

 

De  sfeer  in  het  kamp  was  gemoedelijk  en  

vriendschappelijk.  Wat  een  mooie  mensen  en  wat   een  talenten!  Als  voorzitter  ben  ik  veel  dank   verschuldigd  aan  de  drie  enthousiaste  

excursieregelaars,  Leo,  Ronald  en  Jan  en  aan  Marion,   onze  geweldige  admin.  Mede  door  hun  inzet  is  dit  

kamp  een  succes  geworden.  Dit  verslag  was  nooit   tot  stand  gekomen  zonder  de  tomeloze  inzet  van   Dieuwke,  dank  daarvoor!  

 

Bent  u  inmiddels  nieuwsgierig  geworden  naar  dit   knappe  staaltje  huisvlijt?  Blader  snel  door  en  droom   even  weg  naar  geurende  alpenweiden  en  een  lekker   zonnetje  in  het  gezicht.  

 

Terugkijkend  op  een  zeer  geslaagd  kamp,    

Loek  van  der  Lans  

Kampvoorzitter  K11  Larche  2013  

(4)

Kampbestuur  

Voorzitter   Loek     Admin   Marion    

Excursie  leiders   Jan  

Ronald     Leo                  

 

 

 

(5)

Natuurgebieden    

A.     Parc  National  du  Mercantour  

Groot  nationaal  park  dat  ten  zuiden  van  Larche  ligt.  Sluit  aan  op  het  Italiaans   park  rondom  Monte  Viso.  Staat  bekend  om  vogels  die  thuishoren  in  de   bergen:  rode  en  zwarte  wouw,  slangenarend,  steenarend,  lammergier,   slechtvalk,  alpensneeuwhoen,  korhoen,  steenpatrijs,  oehoe,  dwergarend,   dwerguil,  ruigpootuil,  ortolaan,  sneeuwvink,  rotsmus,  grijze  gors,  

waterspreeuw,  rotskruiper,  alpenheggemus,  enzovoorts.  Verder   vuursalamander  en  mogelijk  Lanza’s  alpenlandsalamander  en  Ambrosis   grottensalamander.  

 

     

B.   Massif  de  Chambeyron

 

Geologisch  zeer  interessant  gebied  met  lagen  kalk  en  andere  mineralen.  Rijk   aan  o.a.  alpine  kalkgraslanden.  Zeer  rijk  aan  flora  met  endemische  soorten   en  natuurlijk  rijk  aan  vlinders  en  andere  insecten.  

   

(6)

C.   Vallon  du  Lau  (Lac  des  Sagnes)  en  Vallon  de   l’Orronaye

 

Twee  gescheiden  gebieden.  Randgebieden  van  park  du  Mercantour.  

Waarnemingen  van  wolven  bekend.  Verder  flora  en  insecten  (o.a.  

Moerasparelmoervlinder,  Spaanse  vlag  en  Graellsia  isabellae,  een   zijdevlinder).  

 

 

  D.   Rivier  de  Durance.  Natuurgebied  vanaf  de   monding  tot  aan  Lac  de  Serre  Ponçon  

Vooral  vogels:  reigersoorten,  ijsvogel,  enkele  steltlopers,  enzovoorts.    Ook   natuurgebied  langs  de  rivier  in  de  omgeving  van  Guillestre.  Landschap,   geologie  (ijstijd),  flora  ,  vlinders  en  amfibieën  (o.a.  geelbuikvuurpad).  

     

(7)

Excursies  

Excursies  onderverdeeld  in  kruip-­‐  en  doorloopexcursies,  evt  combinaties.    

Hv  =  hoogteverschil.  

Vanaf  de  camping  

1.   Langs  l‘Ubayette  

Autoloos.  Vanaf  camping  richting  Pont  Rouge  langs  Gr  5.  Halve  dag,   kruipexcursie.  Ca  250  hv.  Planten  en  insecten  (vlinders).  

2.     Têtes  du  parc  des  Manzes  

Vanaf  camping  naar  Larche.  Dan  omhoog  via  Bois  de  la  Lauze  naar   Têtes  du  parc  des  Manzes.  Afdalen  via  Vallon  des  Vaches  naar   Larche.  Kruip  en  doorloop,  hele  dag.  Hv  650.  Alles.    

3.   La  Batterie  de  Virayasse  

Vanaf  camping  via  Larche  Hv  1000.    

4.   Source  de  Font  Crese  

Vanaf  camping  naar  Larche,  in  zuidelijke  richting  omhoog  naar  bron   omlaag  in  oostelijke  richting  via  Ubayette  terug  Hv  300  kruip  halve   dag  .  

Boven  Larche  

5.   Plateau  de  Mallemort  

Met  auto  of  gratis  busje    naar  Meyronnes    5  min.  richting  St-­‐Ours.  

Dan  oostwaarts  via  Fort  de  St-­‐Ours  naar  Plateau  de  Mallemort,   afdalen  naar  Larche.  Indien  met  auto  dan  goed  afspreken!    Doorloop,   hele  dag.  Ca.  550  hv.  Alles.  

6.   Tête  de  Lombarde  

Via  Meyronnes,  Les  Gleizollles,  St.  Paul-­‐s.U.  naar  Fouilouse  met  auto   ca  30  min.  Toer  rondom  Tête  de  Lombarde.  B.  Doorloop,    hele  dag.  

Ca.  650  hv.  Planten.    

7.   Refuge  de  Chambeyron  

Via  Meyronnes,  Les  Gleizollles,  St.  Paul-­‐s.U.  naar  Fouilouse  met  auto   ca  30  min.  Toer  naar  Refuge  du  Chambeyron.  B.  Doorloop,  hele  dag.  

Ca  850  hv.  Pittig!  Vooral  planten.  

Het  dal  omhoog  

8.   Mercantour:  Val  Fourane  en  Lac  Lauzanier  

Naar  Col  de  Larche  of  Ponte  Rouge  5  min  auto.  Vanaf  Col  of  Pont   zuidwaarts  op  Gr  5  richting    Lac  Lauzanier.  B.  Halve  dag,  

kruipexcursie.  Ca.  100  tot  400  hv.  Planten  en  insecten  (vlinders).  

9.   Lac  della  Madalena  

Naar  Col  en  Lac  della  Madalena  5  min  auto.  Rondje  Lac.  Halve  dag   kruip.  Ca.  0  hv.  Planten,  insecten  evt.    hydrobiologie.  

10.   Vallon  de  l’Orronnay  en  Lac  de  l’Orronaye  

Naar  Le  Pontet  (voor  de  Col)  5  min  auto.  Noordwaarts  naar  Vallon  de   l’Orronaye,  dan  oostwaarts  naar  Lac  de  l’Orronaye.  C.  

Doorloopexcursie,  driekwart  dag.  Ca.  450  hv.  Insecten  (vlinders),   planten,  evt    hydrobiologie.    

11.   La  Montagnette  

Naar    La  Pontet  voor  de  Col    5  min  auto.  Klimmen  tot  splitsing  met   Vallon  de  l’Orronaye.  Dan  noordwestwaarts  via  Tour  de  Chambeyron   naar  La  Montagnette.  Vanaf  Petit  Lac  de  la  Montagnette  afdalen  naar   Larche.  D.  Doorloop,  hele  dag.  Hv  550.  Flora  en  vlinders.  Grotten.    

Italië  

12.   Laghi  di  Roburent  naar  de  pas  

Via  Col  de  Larche  naar  Argentera.  11  min  auto.  In  noordelijke  richting   omhoog.  Doorloop  ,  dag  (5½  uur).  Hv  850  Flora,  panorama,  ruïnes.  

13.   Selletta  del  Becco  Rosso  

(8)

Via  Col  de  Larche  naar  Pontebernardo.  Naar  Murenz.  20  min  auto.  In   westelijke  richting  naar  Becco  Rosso.  Iets  doorlopen  tot  kruis.  Via   Vallone  Forneri  weer  terug.  Doorloop  dag  (4½  uur)  Hv  750.  Flora,   vestingwerken,  Larixbos.  

14.   Rifugio  della  Lausa  /  Passo  della  Lausa  

Via  Col  de  Larche  naar  Pontebernardo.  Rechtaf  naar  Rifugio  Talarico.  

28  min  auto.  Via  Vallone  Superieure  di  Pontebernardo  naar  Rifugio   dan  wel  pas.  Doorloop  dag  (4/7  uur)  Hv  700  /  1200.  Bij  het  Rifugio   Talarico  is  een  botanische  tuin  Il  giardino  dello  "Zio  John",  verbouw   alpenkruiden  (In  Pontebernardo  Ecomuseo    della  Pastorizia,  Osteria   La  Pecora  Nera).  

15.   Il  Lago  Mongioie  

Via  Col  de  Larche  naar  Pietraorzio,  rechtaf  door  het  dorp  over  de   brug  tot  kruis  300  m  hoger.    25  min  auto.  Wandeling  via  goede   militaire  weg  (P48).    Aan  het  eind  omhoog  naar  meer.  Doorloop  (6½   uur)  Hv  1300.  Duizendjarige  larix,  edelhert  .  

Bovenloop  Ubaye  

16.   Maurin  

Via  Meyronnes,  Les  Gleizollles,  St.  Paul-­‐s.U.  naar  Maurin  aan  het  eind   van  het  dal  van  de  Ubaye.  Ca  35  min.  auto.  Rondje  via  Plan  de   Parouart,  Hv  250.  Alpenweide,  marmergroeven  (wit/groen),  B.  Kruip   driekwart  dag.  Eventueel  doorlopen  naar  Le  Peyron  (Laagveen),  Hv   +300  of  Col  de  Longet  Hv  +500.    

17.   Pont  du  Chatelet  

Via  Meyronnes,  Les  Gleizollles,  St.  Paul-­‐s.U.  naar  Pont  du  Chatelet.  22   min  auto.    Stukje  het  zijdal  omhoog  bij  de  kalkoven.  Kalkhellingen,   brug,  kalkoven.  Hv  0,  kruip  halve  dag.  

Richting  Barcelonnette  

18.   L’Ubaye  

L’Ubaye  en  dal  met  auto  10  –  30  min.  Kruipexcursie  op  verschillende   plekken  aan  de  Ubaye  tussen  Les  Gleizolles  en  Barcelonnette.  

Driekwart  dag.  Libellen,  vlinders,  amfibieën,  beekvogels,   hydrobiologie.    

19.   Bois  de  la  Chaup  

Via  Meyronnes,  Les  Gleizollles  naar  Barcelonnette.  Vooraan  links   over  de  brug  naar  La  Chaup.  23  min  auto.    Flora  (Venusschoentje)  Hv   100,  kruip  halve  dag  (evt.  combineren  met  boodschappen).  

20.   Bonnet  Vert  

Via  Meyronnes,  Les  Gleizollles  richting  Barcelonnette.  2  km  voor   Barcelonnette  rechtsaf  via  Chatelaret  en  Bouzoulieres  naar   parkeerplaats.  36  min  auto.  Flora  (Jeneverbessen,  bloedvlekken-­‐

orchis,  vossenstaart)  Hv  100,  kruipexcursie  halve  dag  

Verder  weg  

21.   Lac  des  Sagnes.  

Via  Meyronnes,  Jausiers  (afslag),  Lans  via  half  verharde  weg  naar  Lac   des  Sagnes  met  auto  ca.  1  uur.  Rondje  meer.  C.  Kruipexcursie,  hele   dag.0  –  100  hv.  Libellen,  vlinders  en  amfibieën.  

22.   Rondje  Lac  de  Serre  Ponçon  en  de  Durance  

Rivier  de  Durance  en  rondje  Lac  de  Serre  Ponçon.  Hele  dag,  

vogelexcursie  met  auto.    Richting  Barcelonette,  Le  Lauzet-­‐Ubaye,  St-­‐

Vincent-­‐les-­‐Forts,  Chausettive,  Remollon,  rechtsaf  (D942)  via  Avaçon,   rechtsaf  (N94)  via  Chorges,  Savines-­‐le-­‐Lac,  rechtsaf  D954  via  Le   Lauzet-­‐Ubaye,  Barcelonnette  etc.    

23.   Crête  du  Vallon  des  Prises  

Via  Meyronnes,  Les  Gleizolles,  St-­‐Paul-­‐s.U.,  Mézelles  naar  Col  de  Vars   met  auto  ca  45  min.  Via  Crête  du  Vallon  des  Prises  naar  de  Tête  de   Paneyron  en  verder.  Doorloop,  hele  dag.  Ca.  700  hv.  

24.   Mont  Dauphin  

Guillestre  en  Mont  Dauphin.  Via  Col  de  Vars.  Anderhalf  uur  met  auto.  

Cultuur  en  landschap    (Versterking  Vauban,  eind  17e  eeuw).  

Landschappelijk,  ravijnen,  restanten  ijstijd.  

     

(9)

Sfeerverslagen  excursies  

Op  de  volgende  pagina’s   staan  de  sfeerverslagen  van   de  excursies.  De  verslagen   zijn  door  deelnemers  van   het  kamp  geschreven  en   letterlijk  overgenomen.    

De  verslagen  staan  op   volgorde  van  datum.  De   lijst  is  niet  volledig,  niet   van  elke  excursie  is  een   verslag  gemaakt.    

   

(10)

 

Excursie  1B    

Rondje  rond  de  camping   Halve  dag  excursie  te  voet   vanaf  de  camping  

 

22  juli  2013  

Aantal  deelnemers  16   Excursie  leider  Thijs    

Waardering  8    

Route  

Vanaf  de  camping  rechtsaf   bruggetje  over  en  rechtsaf   langs  de  natuur  tot  Larche.  

Ruderaal  terrein  oversteken   en  rechtsaf  pad  terug  tot  de   camping.  

Een  gemakkelijke  route  als  je  de  omgeving  niet  kent,   dus  heb  ik  mij  meteen  maar  aangemeld  als  

excursieleider.  Ben  ik  daar  voorlopig  weer  vanaf.    

Maar  het  bleek  lastig  te  leiden,  want  de  jeugd  was   20  minuten  later  al  in  Larche,  dus  meteen  uit  het   zicht  verdwenen.  En  van  de  volwassenen  liep  de   helft  lekker  door,  terwijl  de  andere  helft  na  een  half   uur  nog  zo  ongeveer  bij  het  campingbruggetje  stond   te  koekeloeren.  Dus  de  groep  maar  opgesplitst.  

 

Een  zeer  rustig  tempo  dus.  Er  was  dan  ook  op   plantengebied  veel  te  zien.  Ook  landschappelijk,   want  veel  staat  nog  in  bloei.  

 

Twee  enthousiaste  fotografen  hebben  dan  ook  al   tijdens  deze  korte  excursie  een  overvloed  aan  

materiaal  verzameld.  Omdat  er  weinig  vogels  te  zien   en  te  horen  waren,  werd  overgeschakeld  op  vlinders.  

Met  twee  netten  werden  er  vele  uit  de  lucht  geplukt.  

Een  waar  vlinderparadijs  is  het  hier.  Dus  vier  uur   later  lag  er  al  een  leuk  lijstje.  

 

Tegen  twee  uur  waren  we  terug  om  bij  de  camping   een  harde  schreeuw  van  een  marmot  te  horen.  En   deze  bleek  prachtig  waarneembaar.  Alert  rechtop   zittend  en  op  een  dichtbij  zijnde  kraaiachtige  lettend.  

Een  rustig  gezellig  gemütlich  begin  van  deze   kampeerreis.    

     

(11)

Excursie  25  

Col  de  Gypieres  

Dag  excursie  klein  stukje   rijden  en  verder  te  voet      

22  juli  2013  

Aantal  deelnemers  15   Excursieleider  Rudolf    

Waardering:  9    

Route    

vanaf  de  camping  naar   excursiegebied:  

Per  auto  naar  de  1e  

parkeerplaats  voor  de  Col  de   Larche,  te  voet  de  GR  de   Pays,  bij  splitsing  links  af   naar  Col  de  Gypieres   doorlopen  en  afdalen  naar   Larche.  

 

Een  rustige  klim  omhoog.  We  zien  een  aasgier  met   prachtige  tekening.  De  helling  is  erg  begraasd.    

Na  splitsing  linksaf  volgt  een  zeer  bloemrijk   landschap,  vooral  omdat  er  zoveel  verschillende   milieus  zijn.  

 

De  kinderen  hebben  onderweg  nog  veel  plezier  met   sneeuw.  Menig  volwassene  kreeg  een  sneeuwbal  in   zijn/haar  nek.  

 

Veel  mooie  anjers,  grote  en  kleine  zonneroosjes,   maar  ook  een  vochtig  milieu  met  vetblad  en   Saxifraga  aizoides.    

 

De  afdaling  was  steil,  door  een  droge  helling  met   weer  andere  flora.  

 

Onderweg  heeft  een  jonge  aasgier  ons  bezig  

gehouden  omdat  hij  zich  voordeed  als  monniksgier.  

 

Kortom  een  vooral  in  botanisch  opzicht,  maar  toch   ook  wel  landschappelijk  een  prachtige  tocht.  

     

   

(12)

Excursie  9  

Lago  di  Magdalena    

Halve  dag  excursie  klein   stukje  rijden  en  verder  te   voet    

 

22  juli  2013  

Aantal  deelnemers  15   Excursieleider  Frans    

Waardering:  7    

Om  half  tien  vertrokken  15  personen  per  auto  naar   Lago  di  Magdalena.  Ongeveer  10  minuten  per  auto   net  na  Col  de  Larche.  Het  meer  ligt  op  1974  meter,   zo’n  300  meter  hoger  dan  de  camping.  We  konden   parkeren  bij  een  restaurant,  al  dachten  sommige   daar  een  bordje  ‘privé  parking,  alleen  voor   restaurant  bezoekers’  te  ontwaren.  

We  steken  een  weg  over  en  al  gauw  kan  er  bij  een   klein  stroompje  worden  gevist.  Een  kikkervisje   werd  gevangen  en  diverse  kleine  visjes,  mogelijk   forel.    

Op  het  pad  aan  de  zuidkant  van  het  meer  stonden   enkele  plassen  water  en  daar  wemelde  het  van  de   blauwtjes.  

Genietend  van  het  stralende  weer  en  het  uitzicht   keutelde  de  groep,  die  al  snel  in  deelgroepjes  uiteen   viel,  verder.  Na  de  koffiepauze  liep  een  aantal   deelnemers  in  een  iets  hoger  tempo  verder.  Dit   groepje  liep  in  een  boog  terug  naar  het  meertje.  De   overige  deelnemers  bleven  wat  lager  en  liepen   uiteindelijk  beneden  het  meertje  rond.  We  

ontmoetten  elkaar  weer  bij  de  auto’s.  Na  een  mooie   halve  dag  excursie  vertrokken  we  terug  naar  het   kamp.  

                   

   

(13)

Excursie  1a  

Pont  Rouge      

Halve  dag  excursie    te  voet      

22  juli  2013  

Aantal  deelnemers  10   Excursieleider  Wendy    

Waardering:  8    

Route  

Langs  de  beek  L’Ubayette   zuidwest,  via  westoever  via   dorpje  Maison-­‐Méane.  Dan   terug.  Rivier  over  via  

boerenbruggetje.  Asfaltweg   gemeden,  mooie  paden   langs  weideranden.  

 

Met  zijn  tienen  (6  kinderen,  4  volwassenen)  een   heerlijke  wandeling  gehad.  Vanaf  de  camping  

zuidwaarts  over  het  bruggetje  langs  de  beekrand  en   langs  de  weiden.  Ongemaaide  overvloed!!  Vooral  de   Turkse  Lelies,  de  Zwarte  Rapunzel,  het  Rondbladig   Wintergroen  en  het  Alpenvetblad.  Franse  

wandelaars  noemden  het  wintergroen  ‘Pirolle’.  Het   stond  in  massa’s  langs  de  weg....  Het  was  heel  zonnig   weer.  O  ja,  ook  de  zonneroosjes  straalden!  En  

prachtige  veentjes  met  veel  orchideetjes.  

Bij  de  beek  koffie  gedronken.  De  kinderen  speelden   heerlijk  bij  het  water.  Aan  de  oostkant  van  de  beek   weer  omhoog  richting  het  dorpje  Maison-­‐Méane.  

Ook  nieuw  opgebouwd  na  WOII,  met  een  nieuwe   kerk.  Iets  beneden  het  huidige  dorp  lagen  de  ruïnes   van  het  vorige.  Op  de  terugweg  zagen  we  prachtige   sabelsprinkhanen.  Deze  waren  zeer  levendig,  in   tegenstelling  tot  de  platgereden  vlinders  (busje)  op   de  platgereden  muis  (busje)  op  de  heenweg.    

Zingend  door  de  wei  terug  naar  huis,  dit  was  een   hele  mooie  dag.    

                         

 

   

(14)

Excursie  1a  

Langs  l’Ubayette   tot  eind  busdienst    

Driekwart  dag  excursie    te   voet    

 

23  juli  2013  

Aantal  deelnemers  2   Excursieleider  Gerard    

Waardering:  7    

Route  

Vertrek  vanaf  de  camping   zuidoostwaarts.  

 

Soms  in  de  schaduw,  meestal  in  de  zon,  wandelen   we  over  de  asfaltweg  naar  de  bushalte.  Direct  al  veel   en  ook  bijzondere  planten  gezien.  Dan  langs  de   slagboom  en  via  de  bus  route  omhoog,  langs  mooie   alpenweides.  Elk  halfuur  passeerde  de  bus  ons.  Op   een  zijpad  gepauzeerd  voor  de  koffie.  

Uiteindelijk,  na  ruim  drie  en  een  half  uur  ‘wandelen’  

arriveerden  we  bij  het  eindpunt  van  de  buslijn  en  bij   de  ingang  van  het  Nationale  Park.  

Daar  geluncht.  

Vervolgens  omhoog  (tot  1945  meter)  naar  de   hoofdweg.  Vandaar  terug  naar  de  camping,  eerst   800  meter  over  de  verkeersweg,  dan  door  de   hooilanden  tot  aan  de  camping.  Dit  in  de  volle,   warme  zon  en  langs  vele  marmotten.    

Om  half  vier  terug,  na  12,5  km.  wandelen.  

                                   

         

   

(15)

Excursie  8  

Mercantour  dal    

Driekwart  dag  excursie    te   voet    

 

23  juli  2013  

Aantal  deelnemers  7   Excursieleider  Leo    

Waardering    

Route  

Vanaf  camping  richting   Larche  -­‐  Maison-­‐Méane,   richting  Col  de  Larche   parkeerplaats  Le  Pontet.  

Wandelen  zuidwaarts  Pont   Rouge  enz.  

 

Marmotten,  vechtende  marmotten,  jonge  

marmotten,  oude  marmotten,  puber  marmotten,   moeder  marmotten,  fluitende  marmotten,  

marmotten  achter  hekken,  grasetende  marmotten,   knuffelmarmotten,  schommelende  marmotten,   zekerende  marmotten,  MARMOTTEN!!  

 

   

(16)

Excursie  2  

Tete  du  Plat  Longet    

Driekwart  dag  excursie    te   voet    

 

24  juli  2013  

Aantal  deelnemers  11     (7  volwassenen  en  4   kinderen)  

Excursieleider  Ellen    

 

Vanaf  de  camping  loop  je  naar  de  2e  brug,  brug  over,   daarna  even  langs  het  water  en  daar  staat  bord   aangegeven:  ‘Tete  du  Plat  Longe’,  door  het  bos   klimmen.  De  totale  klim  is  800  meter.  Het  eerste   stuk  is  alleen  klimmen.  Anderhalf  uur  klimmen   (zonder  pauzes,  alleen  water  gedronken).  Dan  ben   je  het  bos  uit.  Daarna  begint  het  pad  door  het   weiland.  (Niet  doen  bij  mist,  want  dan  is  de  route   moeilijk  te  zien.)  Er  staan  paaltjes  met  gele  kop.  

Goed  te  bewandelen,  mooi  gebied,  veel  bloemen.  

Laatste  stukje  stijgen  naar  de  Pas:  De  Manzas.  Je   kunt  nog  400  meter  stijgen  omhoog  naar  Tete  du   Plat,  maar  vanwege  het  aangekondigde  onweer  zijn   we  niet  gegaan.  

Vervolgens  via  de  andere  kant  van  de  berg  weer   terug.  

 

Vertrek  om  9.15  uur  van  de  camping.  Om  12.00  uur   bij  de  pas.  Terugweg  aangevangen  om  12.45  uur.  

Terug  op  de  camping  rond  15.00  uur.  

 

Deze  wandeling  is  geschikt  voor  enthousiaste  klim   wandelaars  van  10  tot  68  jaar,  althans  dat  waren  de   leeftijden  die  wij  bij  ons  hadden.  

Het  klimmen  door  het  bos  was  enerzijds  prettig   door  de  schaduw,  nadeel  zijn  de  vele  muggen,  dazen   en  vliegen.  

Maar  zo  gauw  we  uit  het  bos  waren  konden  we   lekker  pauzeren.  

De  verandering  van  vegetatie  met  de  verandering   van  hoogte  was  goed  te  zien.  

De  sfeer  was  uitstekend.  De  oudsten  van  de  groep,  

‘de  oude-­‐taarten-­‐diesel’,  liepen  voorop  en  waren  als   eerste  op  de  top.    

Bijzonderheden:  de  roze  vanilleorchis  gezien  in   veelvoud.  Zeer  geschikt  als  inlooptocht  voor   klimmers.  

   

   

(17)

Excursie  5  

Plateau  de  Mallemort    

Driekwart  dag  excursie  met   de  auto  naar  St.  Ours  vanaf   daar  te  voet    

 

24  juli  2013  

Aantal  deelnemers  9   Excursieleider  Paul    

Route  

Via  de  D225  bereiken  we  om   9.45  uur  het  kerkpleintje  van   St.  Ours.  Het  grote  houten   kruisbeeld  is  leeg.  

Waarschijnlijk  heeft  de  Heer   een  vrije  dag,  want  alleen  de   spijkers  zitten  er  nog  in.    

Het  pad  loopt  heel  geleidelijk  omhoog,  met  een   bloemenpracht  en  alpenvergezichten.  

 

De  koningspage  is  door  een  ieder  te  bewonderen.  

   

Na  de  koffie  langs  Fort  de  Mallemort,  waar  ik   diverse  tapuiten  zie.  

 

Bij  het  passeren  van  de  herdershut  worden  we   verwelkomd  door  drie  ezels.  De  schaapjes  zelf   graasden  langs  de  helling  met  de  herder  die  ze  op   het  droge  had.  

 

Verder  vindt  Yvonne  een  geplette  hagedis  die   hooguit  als  boekenlegger  nog  bruikbaar  is.    

Na  de  lunch  aan  een  stromend  beekje  wordt  er  weer   een  vogelshow  opgevoerd  door  zo’n  tien  vale  gieren.  

 

Voor  de  splitsing  naar  Col  de  Mallemort  vinden  de   kinderen  ook  nog  een  verse  losgelaten  staart  van   een  hagedis  die  zich  nog  probeerde  terug  te   kronkelen  naar  zijn  wederhelft.  

 

Hierna  het  laatste  stuk  wat  behoorlijk  stijl  naar   beneden  liep,  waarbij  Wanda  nog  een  (paradijs)lelie  

=  grote  graslelie!  ziet.  

 

Met  9  personen  weer  heelhuids  thuis,  terugkijkend   op  een  mooie  etappe  waarbij  veel  gezien  is  en  wat   niet  gezien  is  hebben  we  niet  opgeschreven.  

     

   

(18)

Excursie  16  

Eind  van  het  dal  van  de   Ubaye  

 

Driekwart  dag  excursie   driekwartier  met  de  auto   verder  te  voet    

 25  juli  2013  

Aantal  deelnemers  11   volwassenen  3  kinderen   Excursieleider  Yvonne    

Waardering:  8   Route  

Met  drie  auto’s  vertrokken   wij  om  9.10  uur  via  St.  Paul   en  de  D25  naar  Maurin.  De   rit  duurde  driekwartier.  We   passeerden  de  twee  mooi   verzorgde  dorpjes  Maljasset   en  Maurin.  De  start  op  de   parkeerplaats  was  op  1918   meter  (GPS  van  Gerard).    

Het  doel  vermeld  bij  deze  excursie  was  de   marmergroeve.  Waarschijnlijk  is  het  looptempo   uitgerekend  door  Speedy  Gonzales.  De  groeve   hebben  wij  nooit  gehaald,  laat  staan  het  stuk  laag   veen  bij  le  Peyron.  

 

Ons  eerste  treuzelmoment  +  koffiestop  was  al  bij  het   kerkje  in  Maurin,  waar  ooit  een  lawine  in  1531  een   gedeelte  van  de  kerk  heeft  weggevaagd.  Er  was  ook   een  schilderachtig  begraafplaatsje  bij.  

Daar  werd  onze  eerste  meeneemvondst  gedaan:  een   dode  eikelmuis.  

 

Daarna  hebben  we  een  uur  gelopen  langs  de   noordkant  van  l’Ubaye:  een  afwisselend  landschap   met  veel  grote  rotspartijen.  En  zo  te  zien  een  oude   gletsjermond  met  ...?  O,  wat  had  ik  graag  geoloog   Willem  hier  gehad,  in  gezelschap  van  andere  steen  /   mineraal  deskundigen!  Voor  stenenfreaks  was  het   hier  een  walhalla.  

 

Onze  lunchpauze  was  aan  het  begin  van  het  ravijn   van  de  Salcette,  bijzonder:  daar  stonden  oude   wilgen.  Hier  hebben  onze  drie  kindjes  met  hun   ouders  een  damproject  voltooid,  zodat  zij  daar   langer  bleven.  Met  z’n  negenen  zijn  we  via  de   zuidkant  teruggegaan.  Het  oversteken  van  l’Ubaye   liet  ieders  improvisatietalent  de  vrije  hand,  hink-­‐

stap-­‐sprong,  naar  de  overkant.  En  daar  via  Le  Grand   Bois  en  een  lawinespoor  terug.  

 

Bij  de  sneeuw  werd  de  Soldanella  gezien  en  op  een   schaduwstukje  twee  verstrengelde  witte  

Muggenorchissen.  Verder  zagen  we  Zwarte  

Rapunzel,  Turkse  Lelie,  Blauwe  Bremraap  en   Groot  Warkruid.  

Ruben  vond  een  Duinparelmoervlinder  en  de   Witte  Reus  (een  zweefvlieg).  

Het  was  een  druk  bezochte  wandeling  van   ongeveer  12  kilometer  lengte  en  volgens  de  GPS   met  een  hoogte  verschil  van  80  meter.  Met  de   pauzes  hebben  wij  er  wel  zo’n  vijf  en  een  half  uur   over  gedaan.    

                 

(19)

Excursie  14  

Rifugio  Talarico  Rifugio   Passo  della  Lausa   Hele  dag  excursie  met  de   auto  naar  Rifugio  Talarico   verder  te  voet    

 

25  juli  2013  

Aantal  deelnemers  8  +  5     Excursieleider  Tineke    

Waardering:  8   Route  

Met  de  auto  Col  de  Larche   over  Italië  in  (20  

haarspeldbochten),  naar   Argentino,  verder  tot  Ponte   Bernardo,  vrijwel  direct  na   de  tunnel  rechtsaf  naar   Murenze,  dan  route   aanhouden  naar  Rifugio   Talarico  (in  overzicht  

excursie  nr.  14).  Vandaar  via   rustig  stijgende  slinger  de   berg  op  naar  Refugio  della   Lausa.  Heen  van  half  elf  tot   kwart  voor  twee,  terug  van   half  drie  tot  vier  uur  gelopen.  

 

Alweer  een  dag  die  met  zon  om  kwart  over  acht  op   de  camping  begon.  Met  13  personen  naar  Italia,  via   Argentino  en  Ponte  Bernardo  naar  Refugio  Talarico.  

Daar  voor  ga  je  van  2200  m.  op  de  col  naar  1200   meter  bij  Ponte  Bernardo  via  20  haarspeldbochten   naar  beneden.  

 

Het  dal  was  anders  alleen  al  door  de  gouden  regen   die  overal  stond  te  bloeien.  Vlakbij  de  Ref.  Talarico,   was  het  al  meer  open,  en  op  de  hellingen  heel  veel   gele  vingerhoedskruid  (grootblad)  in  bloei.  En  een   helling  vol  Affodil,  Asphodelus  Albus.  

 

Na  de  koffiepauze  gingen  5  personen  weer  terug  en   de  overige  8  liepen  door.  Hoe  minder  bomen  hoe   meer  Alpenroosjes.  Een  enkele  Clematis  Montana,   en  hoe  hoger  hoe  steniger.  Maar  nog  steeds  een   prettig  stijgend  goed  te  lopen  pad.  Soms  wel  warm,   maar  dan  weer  een  frisse  wind.  Steeds  meer  

sneeuwveldjes  en  op  de  terugweg  veel  meer   vlinders:  Koninginnen  Page,  veel  Appollo’s,  

Morgenrood,  Grote  Vuurvlinder  en  bij  een  watertje   vele  Geaderde  Witjes.  

 

Een  mooie  dag.  

           

   

(20)

Excursie  7  

Twee  daagse  huttentocht   Overnachting  in  Refuge  de   Chambeyron  

 

25  /  26  juli  2013   Aantal  deelnemers  3   volwassenen  3  kinderen   Excursieleider  Martine    

Waardering:  8    

Auto  bij  st.  Ours  (1775   meter)  geparkeerd  dan  via   onverhard  autopad  omhoog   kronkelen  (GR  de  Pays).    

 

Boven  de  boomgrens  prachtige  bloemenweide  met   beekjes  en  kikkertjes,  kleine  bruine  kikker.  Geluncht   in  bloemenweide  vol  Vergeet-­‐mij-­‐nietjes  net  na  de   Col  du  Vallonet  (2524  meter)  

 

Daarna  verder  gewandeld  omgeven  door  prachtig   gebergte  met  hier  en  daar  sneeuw.  Omhoog  maar   eerst  een  stukje  dalen.  Daarna  weer  gestaag  omhoog   naar  Pas  de  la  Couletta  op  2752  meter.    

 

Op  het  pad  is  veel  Edelweiss  (10-­‐tallen).  

Net  voor  de  Pas  de  la  Couletta  zien  we  een  kleine   torenvalk!  

Boven  worden  we  beloond  met  een  prachtig  uitzicht   op  de  smaragdblauwe  meer  Lac  Dremier,  wat  hoger   ligt  een  zwart  meertje.  

Via  een  steil  pad  naar  beneden  naar  de  hut.  Daar   aangekomen  trakteren  we  ons  op  een  lekker  fris   drankje.  

De  waard  heeft  de  reservering  echter  niet  

ontvangen,  maar  om  17.00  uur  moeten  we  ons  weer   melden....  en  ’t  komt  goed:  drie  stapelbedden  zijn   geregeld.  

 

Prachtige  wandeling  vandaag!  Goed  te  doen  

duidelijk  pad,  om  ongeveer  9.00  uur  gestart  en  om   16.30  uur  bij  de  hut.  

 

Lekker  gegeten  en  geslapen  in  de  hut.  Op  tijd  naar   bed  na  een  potje  koehandel,  want  om  21.00  uur   moet  het  stil  zijn.  

 

   

Om  8.45  uur  gaan  we  weer  op  pad.  Prachtig  weer   en  al  lekker  op  temperatuur.  We  gaan  eerst  weer     via  Pas  de  la  Couletta  naar  boven.  Veel  

marmotten  ’s  morgens,  meer  dan  21  volgens  de   meiden.  

 

Daarna  weer  langs  het  paadje  vol  edelweiss  naar   beneden.  

 

We  lopen  door  het  rotsterrein  weer  door  naar   Colle  de  mallemort.  Daar  passeren  we  een  soort   klooster  dat  nu  vervallen  is.  Uitstekende  plek   voor  een  retraîte.  Daarna  zien  we  Larche  beneden   liggen.  We  gaan  via  de  steile  helling  met  prachtige   alpenweide  bloemen  naar  beneden.    

     

(21)

Excursie  21  

Lac  des  Sagnes  

Driekwart  dag  excursie  met   de  auto  naar  excursiegebied   +  kruipexcursie  

 27  juli  2013  

Aantal  deelnemers  12   Excursieleider  Thijs    

Waardering:  7    

Route  

Via  Meyronnes,  Jausiers   (afslag).  Dan  lange  flink   stijgende  rit  over  gravelweg.  

Niet  geweldig  voor  de  auto,   maar  wel  goed  te  doen  (en   spectaculair!).  Parkeren  voor   het  meer,  rechts  van  het   meer  een  lang  wandelpad   langs  moerassig  gebied,   waterlopen  en  weitjes.  Ook   kan  links  langs  het  meer   worden  gelopen.  

 

Met  twaalf  mensen  in  drie  auto’s  reden  we  naar   Jausiers.  Dat  ging  flink  naar  beneden  vanaf  Larche.    

Bij  Jausiers,  mooi  gelegen  in  een  dal,  gingen  we  een   half  verhard  weggetje  in  dat  meteen  flink  steeg.  En   dat  bleef  het  doen  tot  we  na  een  half  uur  met  zwaar   bestofte  auto’s  bij  het  Lac  des  Sagnes  aan  kwamen.  

Een  spectaculaire  rit  over  een  smalle  weg,  met  vaak   diepe  valleien  vlak  naast  de  weg.  Het  meer  was   kleiner  dan  de  kaarten  beloofden.  Aan  de  ‘overkant’    

flink  begroeid  met  riet.  

 

Na  een  koffiestop  waarbij  de  chauffeurs  hun   adrenalinepeil  weer  konden  verlagen,  ging  het   rechtsom  langs  het  meer,  waar  een  voetpad  loopt.  

Er  waren  zowaar  meer  toeristen  hier.  Het  gebied   ziet  er  minder  ‘bloeiend’  dus  kleurig  uit  dan  we  al   eens  gezien  hadden.  Groene  weitjes,  moerasbosjes,   stromende  beekjes,  opvallend  veel  loofbomen  (zoals   wilgen)  op  deze  hoogte.  Verder  voornamelijk  

naaldbos.  

 

Voor  de  vogels  hoef  je  er  niet  heen.  Er  zijn  acht   soorten  gepasseerd  en  het  aantal  was  weinig  hoger.  

Na  twee  vale  gieren  te  hebben  gezien  tijdens  de   wandeling  werden  er  18  tegelijk  gezien  aan  het  eind.  

 Veel  vlinders  aanwezig,  19  soorten  zijn  er   gedetermineerd.  

En  natuurlijk  planten,  bijvoorbeeld  Parnassia,   Veldgentiaan  en    Poelgentiaan.  

Ruben  hield  zich  met  libellen  en  zweefvliegen,   kikkers  en  nepbijen  (blinde  bij)  en  nepwespen   (grote  fopwesp),  bezig.  

Een  rustige  excursie  na  een  enerverende  rit.  

 

Ps  Blinde  Bij  en  Grote  Fopwesp  zijn  ook   zweefvliegen.  

     

   

(22)

Excursie  8  

Vallon  du  Lauzanier   Halve  dag  excursie  met  de   auto  naar  excursiegebied      

26  juli  2013  

Aantal  deelnemers  2   Excursieleider  Rudolf  en   Tineke  

 

Waardering:  7    

Excursie  8  van  lijst,  klein  stuk  gelopen.  

Met  de  auto  naar  de  parkeerplaats  vlak  voor  Col  de   Larche,  weg  oversteken  en  dal  in  lopen.  

Hier  kun  je  overal  dichtbij  bijna  tamme  marmotten   zien  en  fotograferen.  

 

Het  dal  is  flink  begraasd.  Overal  staan  leuke  planten,   maar  niet  echt  fraaie  bloemenweitjes.  Grote  kudde   schapen  werd  er  geweid.  Er  zaten  heel  veel  vliegen   en  dazen.  

     

   

(23)

Eetexcursie  

Op  zaterdag  27  juli  wordt   een  op  speciaal  verzoek   een  eetexcursie  

georganiseerd.  Onder   leiding  van  Loek  en  Marion   verzamelen  de  deelnemers   eten  uit  de  natuur.    

Het  eten  uit  de  natuur   werd  gecombineerd  met  de   traditionele  

pannenkoekenmiddag.    

De  kinderen  hadden  een   speurtocht  gemaakt,   waarbij  de  volwassenen  de   ontvoerde  Prinses    

moesten  vinden.  

 

   

(24)

Excursie  19      

Bois  de  la  Chaup  

Halve  dag  excursie  met  de   auto  naar  excursiegebied      

29  juli  2013  

Aantal  deelnemers  11   Excursieleider  Loek    

Waardering:  8    

Route  

Van  Larche  naar  

Barcelonette.  Eerste  afslag   links,  honderd  meter  naar   parkeerplaats.  Start  via   vervallen  kasteel.  

                         

Thijs,  Jan  en  Diana  waren  als  eerste  op  de  

parkeerplaats  aan  de  overkant  van  de  weg  bij  het   kasteel.  Het  was  even  zoeken  naar  de  ingang  van  het   Bois  de  la  Chaup  omdat  de  parkeerplaats  en  het  

vervallen  kasteeltje  niet  direct  opvielen.  We  waren  dus   een  beetje  te  ver  doorgereden  en  dus  toch  maar    in   het  hogerop  gelegen  skidorp  gekeerd.  Na  ongeveer   een  half  uur  was  de  groep  compleet.  Gert  had  zelfs   nog  tijd  om  op  zijn  meegebrachte  eenpitter  een    bakje   thee  te  zetten.    

 

Het  bos  staat  bekend  als  vindplaats  van  het  

Venusschoentje  (dat  we  niet  hebben  gevonden),  maar   in  plaats  daarvan  zagen  we  de  dennenorchis  in  

meerdere  exemplaren.  Het  was  wel  regelmatig   modderig;  het  had  die  ochtend  nog  geregend.  

Halverwege  de  route  was  het  heerlijk  rusten  bij   hakhout  houtstapels.  Ook  zagen  we,  voordat  we  een   stijgend  (en  zeer  steil)  pad  naar  boven  door  de   weilanden  konden  nemen,  een  mooi  gezicht  op  het   nabijgelegen  dorp  (Barcelonnette??).  De  route  werd   hierna  dusdanig  steil,  dat  een  deel  van  de  groep   afhaakte  en  weer  terugkeerde.  Hier  hebben  we  nog   even  bij  het  vervallen  kasteeltje  gekeken.  

         

   

(25)

Excursie    8  

Val  Fourane     (Parc  Mercantour)   Halve  dag  excursie  met   openbaar  vervoer  naar   excursiegebied  

 

29  juli  2013  

Aantal  deelnemers  9   Excursieleider  Wendy    

Waardering:  9    

Route  

Iets  ten  zuiden  van  het   kampterrein  met  de  Navette   (busje)  naar  Pont  Rouge   gegaan  naar  de  entree  van   het  Parc  Mercantour.  

 

Vanwege  forse  ochtendregen  en  onweer  gingen  we   pas  na  de  pannenkoekentaart  met  koffie  (hele  kamp,   gezellig!)  op  excursie  naar  ’t  Val  Fourane.  

Al  in  het  busje  bleek  dat  de  zon  niet  het  plan  had   standvastig  te  blijven  schijnen.  Regen  tikte  op  de   ruiten.  Het  pad  was  super  de  luxe,    het  begin  ook   voor  rolstoelgebruikers  geschikt,  het  nationale  Parc   Mercantour  in.  

 

Vier  van  ons  vonden  de  regen  te  nat  en  gingen  terug   naar  de  camping.  De  buschauffeur  offerde  voor  hem   zijn  pauze  op!  

 

De  andere  5  liepen  door,   verder  het  Val  Fourane  in.  

Gelukkig  zagen  wij  Cabane   des  Eyssalps  ligen  (op  iets   minder  dan  2000  meter).  

Met  een  oude  spijker  was   de  deur  vergrendeld  en  ja,   hij  wilde  open!  Een  heel   onaanzienlijk  hutje  tussen   brandnetels  was  het.  Het   stonk  er  naar  muizen,  het   was  een  grote  troep,  maar   het  was  droog.  En  je  kon   er  zitten,  zelfs  op  stoelen.  

Een  plek  vol  sfeer.  

Na  de  lunch  in  Caban  des   Eyssalps  was  het  nota   bene  droog!  Er  was  nu  en   dan  een  stukje  zon  

beschenen  helling  te  zien.  

De  wolken  kleurden  

toppen  en  andere  hellingen  onheilspellend  zwart.  

Toch  bleven  de  wolken  hoger.  We  besloten  nog   wat  door  te  lopen,  tot  vlak  voor  de  pas.  Prachtige   route  wat  het.  Lekker  rustig  ook,  met  dit  frisse   weer.  Dan  weet  je  weer  waarom  je  al  die  warme   spullen  altijd  meesjouwt....  Wolletje,  gamaschen,   regenkleding    inclusief  regenbroek.  

 

We  zagen  een  stuk  of  12  vale  gieren  cirkelen.  Ook   een  steenarend  en  een  valk.  Verder  een  gele   kwikstaart  en  ‘rotskruipers’  die  we  niet  op  naam   konden  brengen.    

 

Inmiddels  waren  we  op  de  terugweg.  

Nu  het  goed  droog  was,  kwamen  de   marmotten  te  voorschijn.  In  grote   aantallen  en  met  schattige  jonkies.  Ze   speelden  voor  ons  terwijl  wij  

fotografeerden.  Helemaal  niet  bang!  

We  konden  ze  zowat  aan  raken.  De   flora  was  niet  schokkend  omdat  er   schapen  gegraasd  hadden.  Wel   groeiden  er  kartelblad,  knikkend   nagelkruid,  orchideetjes...  

Maar  de  mooiste  bloemenweide  was   weer  vlakbij  de  camping,  nadat  we   vanuit  het  busje  terugliepen  naar   onze  tenten.    

 

Slecht  weer,  maar  een  geslaagde   excursie.    

Ps  Een  van  ons  zag  een  ree,  helaas   geen  gemzen.    

(26)

Excursie  +  

Op  de  camping  

Halve  dag  excursie  voor   kinderen  

29  juli  2013  

aantal  deelnemers:  alle   kinderen  

Excursiebegeleider   Dieuwke  

 

Voor  oma,  die  niet  meer  op   vakantie  gaat,  maken  de   kinderen  hun  impressie   van  het  kamp.    

 

     

(27)

 

Excursie  1a  

Langs  de  Ubayette   Vanaf  de  camping  links      

30  juli  2013  

Aantal  deelnemers  2  

Excursieleider:  Diana  en  Jan    

Route  

Vanaf  de  camping  over   bruggetje  over  de  Ubayette,   dan  linksaf,  paadje  volgend   tot  aan  parkeerplaats  en   brug.  Dan  weer  links  langs   de  oever/weg  tot  aan   camping.  

Lekker  op  ons  gemakje  de  route  gelopen.  Riviertje   net  na  de  eerste  brug  was  wat  spannend,  want  door   de  regen  van  gisteren  was  het  beekje  wat  gezwollen.  

Veel  was  al  uitgebloeid,  maar  toch  genoten  we  van   de  fleurige  weides.    

 

Onderweg  nog  Ellen  en  Dieuwke  met  de  kinderen   Daya,  Ayunda,  Cinta  en  Luna  tegengekomen.    

 

Op  de  terugweg  nog  bloeiende  muggenorchis  en   een  andere  uitgebloeide  orchidee.  Waarschijnlijk   Harlekijn,  maar  deze  niet  genoteerd,  omdat  we  

deze  niet  konden  determineren.    

(28)

Excursie  14  

Refugio  Talarico,  Italië   Driekwart-­‐dag  excursie  met   de  auto  naar  excursiegebied      

30  juli  2013  

Aantal  deelnemers  6   Excursieleider:  iedereen    

Route  

Vanuit  Larche  over  de  Col  de   Larche  naar  Italië.  Veel   haarspeldbochten.  Richting   Ponte  Bernardo.  Een  smalle   bosweg  in  (asfalt)  naar   Rifugio  Talarico  (verbouw   van  Alpenkruiden).  

   

   

(29)

Excursie  22  

Route  Col  de  Vois  –   Embrun  –  noordkant   meer  –  D568  (klooster   Boscodon)  –  terug  N94  /   D9  langs  zuidkant  meer  –   Barcelonette  -­‐  Larche   Dag  excursie  met  de  auto      

30  juli  2013  

Aantal  deelnemers  4   Excursieleider:  Paul   (chauffeur)  

 

Waardering:      

9  voor  de  route   7  voor  de  vogels    

Route  

Serre  de  Ponçon  

Col  de  Vars,  richting  Embrun,  even  stukje  noordkant   meer  Lac  de  Ponçon.  Terug  naar  Embrun,  langs   zuidkant  meer,  afgeslagen  D568  tot  recreatiegebied   in  bos  bij  klooster  (Bois  de  Boscodon),  terug  naar   Embrun,  zuidkant  meer  langs  gereden  richting   Barcelonette  –  Larche.  

NB:  Rond  het  meer  erg  toeristisch  en  druk.  

 

   

(30)

Excursie  18  

Dal  d’Ubaye  +  Lauzet   Driekwart  dag  excursie  met   de  auto  naar  excursiegebied      

31  juli  2013  

Aantal  deelnemers  12   volwassenen  en  4  kinderen   Excursieleider:  Yvonne    

Waardering:     6-­‐7    

Route  

Vanuit  camping  richting  Les   Gleizolles.  Bij  brug  over   samenvloeiïng  auto  

parkeren  op  parkeerplaats.  

Voor  richting  Le  Lauzet-­‐

Ubaye  de  weg  naar     Barcelonette  richting  Gap   vervolgen.  In  Le  Lauzet-­‐

Ubaye  parkeren  aan   doorgaande  weg  of  grote   parkeerplaats  bij  meertje  of   hotel.    

       

 

Van    parkeerplaats  doorgaande  weg  oversteken  op   zebrapad.  Pont  Romain  is  aangegeven.  Dalende  weg   richting  romeinse  brug.  Brug  oversteken.  Na  twee   haarspeldbochten  bij  de  derde  haarspeldbocht  het   pad  op.  (Meteen  na  vangrail).  Pad  aflopen,  tot  je  een   tractorhelling  aan  de  linkerzijde  ziet.  Deze  

tractorhelling  leidt  naar  een  lager  gelegen  wei,  zeer   bloemrijk.  In  de  wei  de  bosrand  aan  rechterzijde   volgen.  Daar  loopt  een  smal  looppad.  Bij  de  

oversteekplaats  staan  veel  moeraswespenorchissen.  

De  oversteekplaats  van  het  watervalletje  nemen,  en   pad  vervolgen.  Je  komt  op  een  weide  met  veel   tijmplakkaten.  Deze  weide  oversteken.  Aan  het   einde  is  een  verharde  (asfalt)  weg  met  links  een   boerderij.  Hier  de  asfaltweg  rechtsaf  volgen.  Je  loopt   langs  een  paar  huizen  en  aan  de  linkerzijde  staan   een  paar  oldtimers  te  verroesten  onder  een  

(klim)plant.  Aan  rechterzijde  is  een  watermolen  en   iets  verder  op  bij  het  transformatorhuisje  staan   weer  veel  moeraswespenorchissen.  Je  gaat  over  de   brug  over  de  Ubaye  en  vervolgt  de  weg.  

Achtereenvolgens  loop  je  langs  een  camping  en  een   rafting-­‐bedrijf.  Daar  splitst  de  weg  en  je  neemt  de   weg  die  het  dorp  inleidt.  Uiteindelijk  loop  je  langs   een  hotel  waar  je  linksaf  het  dorpscentrum  inloopt   naar  het  dorpsplein  met  de  fontein  en  platanen.  

Daar  neem  je  de  rechterweg  en  kom  je  uiteindelijk   weer  bij  het  bord  Pont  Romain  uit.  Je  vervolgt  de   weg  naar  rechts  en  komt  bij  de  doorgaande  weg  en   de  parkeerplaatsen.        

 

Met  12  volwassenen  en  vier  kinderen  vertrokken   wij  naar  Les  Gleizoles  voor  de  kruipexcursie  aan  de  

Ubaye.  Doel:  beekvogels  en  amfibieën.  De  1e  stop   bij  het  samenvloeien  van  de  Ubaye  en  de  Ubayette   leverde  alleen  stenen  op.  

Omdat  de  kans  bestond  dat  het  hele  stroomgebied   zo  weinig  zou  opleveren  kwamen  Jan  en  Diana   met  de  suggestie  zo’n  25  kilometer  richting  Gap  te   gaan.  Het  doel:  een  meertje  in  het    toeristendorp   Le  Lauzet-­‐Ubaye.  Een  klein  gedeelte  was  afgezet   voor  badgasten.  Tijdens  de  rondwandeling  rond   het  meer  zagen  we  veel  kinderen  vissen  op  

zoetwater-­‐kreeftjes.  Die  verscholen  zich  tussen  de   takken  en  takjes  van  wilgen  die  in  het  water   waren  gevallen.  De  vangtechniek  was  simpel  en   doeltreffend.  Een  touw  (of  broekriem)  verzwaren   met  een  steen  en  een  stuk  brood  of  vlees  eraan   binden.  De  kreeftjes  waren  erg  gulzig.    

 

Na  een  uurtje  heeft  de  groep  zich  opgesplitst;  de   kinderen  bleven  nog  vissen  en  de  rest  zocht  de   helling  op:  waar  de  Ubaye  zich  in  de  diepte  een   weg  baande.  Er  werd  daar  ook  gekanood.  We   gingen  via  een  bergpaadje  naar  een  zeer   vlinderrijk  gebied  (Apollo’s,  IJsvogel  vlinders,   Spaanse  Vlag)  en  via  een  tijmveld,  bloemenweide   (bidsprinkhaan!),  beekje  met  

moeraswespenorchis  terug  naar  het  oude  Lauzet.  

Prachtig  oud  dorpsplein,  fontein,  platanen!    

Toen  we  bij  de  auto’s  waren  bleek  de  wandeling   toch  2  uur  te  hebben  geduurd  (kruiptempo).  Deze   excursie  bij  het  meer  en  rond  de  hellingen  maakte   het  kleurloze  1e  gedeelte  ruimschoots  goed.  

Helaas  de  beloofde  amfibieën  en  reptielen   leverden  alleen  wat  muurhagedisjes  op.    

 

(31)

Excursie  16  

Rondje  Maurin  

dagexcursie  met  de  auto   naar  excursiegebied      

31  juli  2013  

Aantal  deelnemers  10   Excursieleider:  Bert    

Wat  eerst  het  einde  van  de  wereld  leek,    werd  toch,  als  je  wat  verder  keek,  

een  heel  prachtig  landschap.  Zinderend  van  zon  en   droogte.    

Stukken  puin  terneer  gedaald  van  grote  hoogte     die  juist  de  basis  vormden  van  een  plantenweelde     die  iedereen  verwonderd  deelde.    

 

Het  tempo  moet  daardoor  soms  wat  verschillen     we  kregen  wat  we  steeds  graag  willen.    

Een  mooie  tocht  met  ook  nog  vergezichten.    

Die  we  af  en  toe  konden  verlichten.    

 

Bij  ’t  nemen  van  een  schaduwrijk  verhoogje.  

Van  het  noodzakelijke  natje  en    het  droogje.    

We  zagen  ook  nog  hoe  het  sneeuwgeweld.    

Complete  bomen  had  geveld.  

 

Toen  toch  weer  ruimte  gaf  aan  kwastjesbloem.    

Kortom  het  was  weer  wonderschoon  en  anemoon.  

                           

           

   

(32)

Excursie  22  

Zwemexcursie  

Driekwart  dag  excursie  met   de  auto  naar  zwembad      

1  augustus  2013   Aantal  deelnemers:  4   kinderen  5  volwassen   Excursieleider:  Cinta    

Waardering:     8    

Route  

Vanaf  Camping  richting   Barcelonet.  In  Jaussiers   afslag  richting  Nice.  Na  500   meter  links,  doorrijden  langs   de  speeltuin  naar  de  laatste   parkeerplaats.  

     

Entree:    

2,50  euro  volwassenen   1,50  kinderen  

gratis  voor  70+  

 

Een  prachtig  natuurzwembad,  goed  onderhouden   en  schoon.    

         

Veel  verschillende  rare  vogels  gezien:  

 

De  Snor       Ronald  

 

Brilgrasmus  (vrouwtje)   Marion    

Grote  Zilverreiger     Gerhard    

Woudaapje       Ocid  

 

Bronskopeend     Diana  

 

Gestreepte  strandloper   Daya    

Steltkluut       Ayunda  

 

Witbuikgans       Dieuwke  

 

IJsduiker       Cinta  

     

   

(33)

Excursie  6  

Fouillouse    

1  augustus  2013   Aantal  deelnemers  4   Excursieleider:  Leo  /  Bert    

                     

   

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :