KUNSTWERKEN VAN

29  Download (0)

Hele tekst

(1)

TENTOONSTELLING

VAN

KUNSTWERKEN

VAN

LEVENDE MEESTERS

TE

ARNHEM,

VAN

17 Juli —15 September ' 1390.

ARNHEM ,

VAN MASTRIGT en

(2)

RKD E2.4

e INTERNATIONAL^

TENTOONSTELLING

VAN

KUNST WERKEN

VAN

LEVENDE MEESTERS

TE

ARNHEM,

VAN

17 Juli—15 September 1390.

ARNHEM ,

VAN MASTHIGT en

(3)

Algemeene bepalingen van orde.

Kinderen beneden de 10 jaar worden niet toegelaten.

Het is verboden de kunstwerken aan te raken.

Parapluies, parasols, rottingen enz. moeten aan den ingang in bewaring worden gegeven, waarvoor geene betaling verschuldigd is.

De toegangsbewijzen moeten op aanvrage worden vertoond en bij het verlaten van het gebouw in eene bus worden geworpen.

Het gebouw der Tentoonstelling op het Velperplein zal dagelijks voor het publiek geopendzijn van 10—5 uur, tegen betaling van f 0,25 per persoon. Donderdags zal de toegangsprijs echter f 0,50 bedragen en Zondags van

1—5 uur namiddags /"0,10.

Abonnementskaarten op naam zijn aan het gebouw verkrijgbaar voor den duur der Tentoonstelling, tegen betaling van f2, 50 en tegen het plaatsen der handtee- kening in een register.

Bij gebruik door een ander persoon worden deze kaarten ingehouden.

Alle toegangsbewijzen moeten op aanvrage worden vertoond.

De catalogus is in het gebouw verkrijgbaar, des- verkiezende met prijslijst, tegen betaling van ƒ0.25.

De kunstwerken die in den catalogus met een * ge- meikt zijn, zijn niet te koop; komen anderen in de piijslijst niet voor , zoo is daarvan geene prijsopgave ontvangen.

Geene verkoopen zijn geldig, dan die door tusschen- komst van een der Commissarissen zijn gesloten.

Zooveel mogelijk zal steeds een Commissaris aan¬

wezig zijn; altijd echter van 11—12 voormiddags en van 3 —4

(4)

Om den verkoop te bevorderen, zullen eenige kunst¬

werken worden aangekocht om die te verloten tegen fl,— het lot. Het geheele bedrag der loten zal daar¬

voor besteed worden, na aftrek der onvermijdelijke on¬

kosten. De verloting zal plaats hebben in het Gebouw, dadelijk na sluiting der Tentoonstelling, ten overstaan van een' bevoegden ambtenaar, terwijl de uitslag in de wArnhemsche Courant" zal worden bekend gemaakt.

De prijzen die vóór 1 November 1890 niet zijn opge¬

vorderd, komen ter beschikking der Commissie ; zij staan van den dag der trekking voor rekening en risico dei- winners.

De Commissie:

Jhr. D. J. A. A. VAN LAWICK VAN PABST , Burgemeester van Arnhem, Eerevoorzitter.

Mr. P. N. L. ABERSON, le Voorzitter.

C. H. MEINERS, 2e Voorzitter.

Mr. A. C. VAN DAALEN, le Secretaris.

J. H. GEERLINGS, 2e Secretaris.

A. S. VAN OLDENBORGH, le Penningmeester.

J. H. RUTGERS, 2e Penningmeester.

LOUIS APOL.

S. J. BAUKEMA.

V. G. A. BOSCH.

Mr. H. A. ELIAS.

N. J. A. P. H. VAN ES.

A. R. FREEM.

A. MARKUS.

Ch. ROSKAM.

C. H. DE SWART.

A.

Aken, M. A. van, 's Hage, Prinsenstraat, 82.

1. Verschijning der Wallküre Brunhilde aan Siegmund.

Akkeringa, J. 's Hage, Beeklaan, 1.

2. In het Duin.

Apol, Louis, Velp.

3. Aan den vijver.

4. De oude molen.

Artz, Adolf, 's Hage.

5. Te halverwege.

6. Schapenhoedster.

Arnold, L. Weimar.

7. Halali !

II.

Baggen, Lambert, Antwerpen, van Weselstr., 36.

8. Bij grootvader. lm} lerracottagroepies., , 9. Vijftig jaar getrouwd. )

Bakliuijzen, J. J. van de Sande, 'sHage, Nieuwe Haven, 15.

10.

(5)

Bakhnijzen, Mej. G. J. van de Sande, 'sHage, Nieuwe Haven, 15.

11. Witte en roode rozen.

12. Geele rozen.

Bar <5,E. do, Liège, Rue St. Laurent, 117.

13. Effêt de givre en campine.

14. Matin au bord des marais.

Bauft'e, Y. 's Hage, Prinses Mariestraat, 37.

15. Eene sloot.

16. Polder.

Baukema, Sieger. Arnhem.

17. Bij Ruurlo.

18. Rhododendrons.

19. Aan de Waal. (Aquarel).

20. Hoilandsch landschap.

Baseleer, Richard. Antwerpen, Pruinenstr., 11.

21. Aan de Put.

22. Landschap te Calmpthout.

Bastert, N. Amsterdam, 1 Parkstraat, 452.

23. Gorinchem.

Beelaerts van Blokland, Mej. M. 'sHage, Ko¬

ninginnegracht, 33.

24. Chinaasappelen.

Beets, C. Arnhem, Emmastraat.

25. Portret van Prof. N. Beets.* (Buste in gips).

Berg, Mej. Betzy. Christiania.

26. De vogelrots.

27. Middernachtszon.

Berg, Andries van den. 's Hage, Z.O.Buitens. 168 . 28. Kaartspelers.

Best Jr., J. W. Amsterdam, Hekelveld, 7.

29. 't Weesje (Bas relief in marmer).

30. Eantaisie (Buste in gips).

Beul, Henri de, Schaerbeek, Bruxelles, Rue de Robiano, 9.

31. Le Printemps.

Bilders —van Bosse, Mevr. M. Oosterbeek.

32. Bij Heelsum.

33. Dorpsbuurt.

Bisschop, Cliristoffel. Scheveningen.

34. Een huwelijksaanzoek in Friesland.

35. Stilleven.

Bisschop, Richard, 's Hage, Praktizijnshoek, 4.

36. De laatste orgeltonen. (Kerk te Maassluis).

Blaauw, J. N. 's Hage, de Riemerstraat, 14.

37. Zondagmorgen. (Teekening).

Bleuland van Oordt, Mej. Joh. Voorburg.

38. Citroenen.

Blommers, B. J. Scheveningen.

39. Warme dag.

40. Speelmakkers.

Bock, Theophile de, 'sHage, de Riemerstr. 7.

41. In de duinen.

42. In de duinen bij

(6)

8

Bodifée, Paul. Deventer, Assenstraat, 19.

43. Wetering.

44. Geldersche boerderij.

Boelen, Mej. Aletta. Amsterdam, Stadh.kade, 57.

45. Chinoiserie.

Boude wijuse, A. 's Hage, Kanaal, 32.

46. Oude vrouw met kind.

Boadry, Alois, Anvers, Rue du Régent, Cité des Arts.

47. Un vétéran.

B turee, Henri, Antwerpen, Montebellostraat 3 1 48. Op uitkijk

Borselen, Mej. H. M. van, 's Hage, Veenkade 15.

49. Peren en druiven.

Borselen, J. W. van, 's Hage, Veenkade 15.

50. Landschap bij den Haag.

51. Achter de boerderij.

Bos, G. J., Leiden, Rapenburg 113.

52. Kar in duinachtig landschap.

53. Een stier.

Brancaccio, Carlo. Napels.

54. Napolitaansche jongens.

55. Aan de Napolitaansche kust.

Bucninck, 11., Zutfen, Houtmarkt.

56. Landschap.

Brands, J. L., 's Hage, Oranjeplein 2.

57. Een schoone Junidag.

/

9

Breitner, G. H., Amsterdam, P Parkstraat 438.

58 Plein bij avond.

Browne, R. Ives, 's Hage, Prins Hendrikstr. 39.

59. Avond.

60. Mijntje, Scheveningsche vrouw.

61. In den hooitijd,

Briicken de Nocker, P., Aachen, Lousbergstr. 7.

62. Kalkofen bei Aachen.

C.

Calissendorff, Abr., Rijswijk.

63. Studieuur.

Canipriani, Aleeste, Napels.

64. Een kanaal in Venetie.

Candei, W. P., 's Hage, Huijgenspark 28.

65. Schapen aan den slootkant.

66. Koeien in de duinen.

Chappel, Ed., Anvers, Rue du Régent.

67. Des poissons.

68. Gibier.

69. Fleurs; Reines Marguérites.

Chattel, E. J. du, 's Hage.

70. Zomeravond.

71. Aan de Vecht.

Colleye, Adrien, Bruxelles, Rue des Drapiers 20.

72. Pin de journée sur la Meuse.

73. Sité des

(7)

Comein, 1'., Bruxelles, Rue van Dijck 47.

74. Laitière Brabangonne 75. Napolitaine.

76. La petite mere.

77. La réprimande.

Coster, J. H., Almelo, Groote straat 14.

78. Juni.

Crop, M. Duco, Haarlem, Prévinairestraat 12.

79. Landschap met sneeuw. (Aquarel.)

Cuiiaeus, Coradin, Nieuwer Amstel, Parkweg 7.

80. Ochtend in de Hooglanden 81. In de Hooglanden.

82. St. Bernard hond.

Cussenaers, MadHe Angélique, Bruxelles, Rue de la Pacification 10.

83. Pivoines.

84. Dankmeijer, Charles, Amsterdam, Hemonystr.31.Nature morte.

d. ;■

85. Landschap in Overijssel.

86. Kinderstudie. (Teekening.)

Dekker, H. A C , Amsterdam, Stadli. -kade 101.

87. Winkelen.

88. Afrekenen.

Dekker-Sartorius, Mevr. Sara. Amsterdam, Stad¬

houderskade 101.

89. Bij de zieke.

Delambre, L. Chailly en Biere (Seine et Marne).

90. Au coin du bois.

91. Chevreuils. (Dessin rehaussé.)

Deutinann, Frans. Anvers, Café du Télégraphe, Groote Markt.

92. Damesportret *. (Meisje).

93. Ontbijt.

Doelenian, Joh.H. Rotterdam, N.singel,W.Z.180.

94. Hollandsch landschap.

Doiniiiershuizen, Chr. 's Hage,Pr.Hendrikstr.23.

95. Prins Hendrikkade, Amsterdam.

Douzette, Louis, Berlin, Kaiseriti Augusta str. 74.

96. Mondnacht.

97. Mondnacht am See.

Dupré, Made. Matliilde, Bruxelles, Ruelesbrous- sarts 90.

98. Marguérites, (Aquarelle).

F,

Eerelman, Otto. 's-Hage, Elandstraat, 22.

99. Een nieuwe buurman.

100. Paardenmarkt.

Ekker, E. C. 's-Hage, Riouwstraat, 21.

101.

(8)

12

Ensinck, C. Y. Scheveningen, Villa Alida, 21.

102. Oude dagen.

103. De gierigaardster.

Erven Dorens, Louis van, Amsterdam.

104. Ons geluk.

Es,N. J.A.P.H van, Arnhem, Euseb. buitens. 16.

105. In de recreatiezaal.

106. Zwaar vermoeid. (Aquarel.)

Everdingen,A. van, Utrecht, Lange Nieuwstr. 554.

107. Dorpsweg in het Gooi.

Eijmer, Mej. M. 's-Hage, van Speijkstraat, 161.

108 Doode vogel.

Ezerinan, D. G. Rotterdam, Stationsweg, 48.

109. Morgen op de Delftsche vaart te Rotterdam.

(schets.)

F.

Fabri, IV. A. Rotterdam, Noordsingel, 147.

110. Landschap.

Flier, H. R. van (Ier, Baarn, Kerkstraat, C. 19.

111. Aan de drinkplaats.

112. Op de heide bij Soest.

113. Onderweg.

Frankfort, Eduard, Amsterdam, Mauritsstr 15.

114. Voorbereiding.

115. Marskramer.

Fock, A. Bussum.

116. Breistertje.

117. Portret. * 118. Portret. *

G.

Gebhard, Johan, Amsterdam, Helmerstr. 98.

119. «Prosit Freund Hain" (Teekening.)

Geerlings, Jac, H. Arnhem, Wilhelminastr. 13.

120. Exerceerende Rijdende Artillerie.

121. Trompetter.

Ghignoni, Pietro. Rome, (tijdelijk Voorst).

122. Klein landschap. (Studie.)

Gildemeester, P. A. Amsterdam. Keizersgr. 646.

123. In de duinen.

Gips, Azn., C. Schiedam, Lange Haven, 189.

124. Landschap te Ossendrecht.

125. In de duinen.

126. Winter met figuren.

Gips, A. F. Bergen op Zoom, Steenbergsche weg.

127. Aan het Zwarte water bij Zwolle.

Godding, Emile, Anvers, Rue de l'Harmonie, 78.

128. La lefon d'astronomie.

Goovaerts, Henry. Maastricht.

129. Caïns wroeging, (verkocht).

130. Portret van Mej. B.

(9)

Gorter, A. M Amsterdam, Go vert Flinckstr. 192.

131. Lente.

Grolman, Anth. Utrecht, Bagijnenkade.

132. Boerenerf. v

133. Bloeiende appelboom. I

134. Somber weer in de zwarte heuvels j Aquarellen, op de Bildtsche heide l

135. December.

Groot, J. de, Amsterdam, Reguliers dw. str. 80.

136. Maak eerst 't vuur aan.

Gruijter, Jacob W. Amsterdam Noorderstr. 38.

137. Strand bij winter (Aquarel).

Gunneweg, Herman. Dordrecht, Bleekendijk 28.

138. Papendrecht. (Aquarel).

11

Haak, Rudolpli 's Hage Prinsenstraat, 69.

139. De Zalmvisscher.

Haanen, Mej. Adriana. Oosterbeek, Villa Gra da.

140. Bouquet rozen op een antiek wapen.

Haas, J. H. L. de. Brussel.

141. Naderend onweer.

142. Liggend vee.

Haas Hemken, W. de. Beverwijk.

143. Stadsgezicht te Groningen.

144 Stadhuis te Alkmaar.

Haaxman, Piet-er. 's Hage, Fluweelen Burgw. 15.

145. Zomer.

146. Mélancholie.

Hart, Mej. Cornelia van der. 's Hage.

147. In de weiden.

148. In het duin.

149. Bij Wassenaar.

Hart Nibbrig, F., Amsterdam, Rozengracht 66.

150. Tulpen.

151. Atelier.

Hartz, Louis, Amsterdam, Valkenburgstr. 188.

152. Stilleven. * Eigendom van den Heer D. W.

Spijer, Amsterdam.

Hattem, A. van, Rotterdam, Hofdijk 20.

153. Stilleven.

154. Avond in de omstreken van Rotterdam.

Heemskerck van Beest, Jhr. E. van, 's Hage, Surinamestr. 21.

155. De oude tijd. Hollandsch oorlogsfregat met mistig weer het Engelsch kanaal inloopend.

156. Aanbreken van den dag op de Zuiderzee.

Hendriks, B. L., Aruhem, Stationstraat 8.

157. Portret. * 158. Portret. *

159. Mijn achterneefje. * 160. Yischdragen uit Zandvoort.

(10)

it;

Hendriks, Mej. Sara, Utrecht.

161. Doode duiven.

162. Doode vinken.

Henkes, G, Voorburg.

163. Na het werk.

164. De wandelende krant.

Herbo, Leon. Bruxelles, Rue des drapiers 28.

165. Automne.

166. La femme au perroquet.

Heijberg, J. G. Rotterdam, Goudsehe straat 65.

167. Koop een doosje!

Heijemians, Jan. Antw., van Schoonbekestr. 40.

168. Ziekenbezoek.

Heijl, Mar. Amsterdam, Helmersstraat 169.

169. Tegen deu avond.

Heijligers, A. F. 'sHage, Pr. Hendrikstr. 118.

170. Het toilet der bruid.

171. Voor de wandeling.

Hill, J. E. M. Schaerbeek, Bruxelles, Place Masui 13.

172. Environs de Malines. Hiver.

Hilverdink, E. Alex. Amst., Weteringsch. 133.

173. Stadsgezicht te Edam.

Hilverdink, Job. Amst., Weteringschans 133.

174. Aan den duinzoom van Texel, bij ochtend.

175. Het IJ bij Zeeburg, bij ochtend.

17 Hingman, Jan. Warmond.

176. Avond.

177. Scheepstimmerwerf.

Hirscliig, A. M. Barbison, Prance.

178. Landschap.

179. De Scheveningsche weg.

Hirschig, G. M.

180. Sortant de l'église 181. Landschap in Drenthe.

Hoet, H. G. teil. Amst., Pr. Hendrikkade, 180.

182. Waterpartij aan het Gein.

183. Eendenpias.

Hoeven, Mej. Clémence Pruijs van der. 'sflage, de Ruiterstraat 63.

184. Aan de studie.

185. Jong meisje. I . ..

186. Koop mijn liedjes! I

Hoevenaar Wz". Jos., Utrecht, Wittevrouwenstr.

187. Op straat gezet.

188. Bij Saartje, onze oude, goede baker.

Hogeiulorp-'s Jacob A. Bare, van, 's Hage, Ko¬

ninginnegracht 30.

189. Magnolia.

190. Chrysanthemum.

Holl estel 1e, J ac.H ., Dordrecht, Alb. Cuypsingel 83.

191. Winter.

192. Landschap.

(11)

Hoogeweegen,H., Kralingen, Waterloostr "224V.

193. Winteravond te Nieuwkuik.

Hoorickx, L., Ixelles, Bruxelles,Rue de Hennin 85.

194. Soir.

195. Lever de lune.

Hoorn, Mej. C. S. van, Amsterdam, Mauritsstr. 6.

196. Pioenrozen.

Höppe, Bernard, 's Hage, Zoutmansstraat 65.

197. Aan de Dinkel (Twente.)

Horssen, W. B. van, Rijswijk, Kerklaan.

198. Sloot.

199. Bij de beuk. (Aquarel.)

Hoynck van Papendrecht, J. Amsterdam, Tes- selschadestr. 11.

200. Invaliden.

201. Op het exercitieterrein.

202. Plaggen opladen, (verkocht.)

Hugenholtz, Mej. Arina, Nieuwer Amstel, Schin¬

kelkade, 2.

203. Winter.

204. In den zomer.

Huibers, J. D., Amsterdam, Leidsche gracht 111.

205. Het moederzwaantje. Palmpaschen in Over¬

ijssel.

206. Verstelwerk hij avond.

'tHulk, H., Haarlem, Brouwersvaart 126.

207. Strandgezicht te Zandvoort. Ochtendstond.

208. In de duinen bij Zandvoort. (Aquarel.)

Huijgens, J., 's Hage, Anna Paulownastr. 36.

209. Riviergezicht op de Maas bij Dordrecht.

Hij lier, A., Deventer, Bolwerksweg 1.

210. Een sombere dag.

211. In 't atelier. (Teekening.) 212. Jongensportret.

J.

Israels, Jozef, 's Hage.

213. Aan het strand.

214. Een zoon van het oude volk.

Jacobson, John, J. Scheveningen, v. Stolkweg 20.

215. Meidoorn.

216. Klaprozen.

217. Oude vrouw.

Jansen, Erits, 's Hage, Jacob v.d. Doesstr. 106.

218. Twee vrienden.

219. Voor poes.

Jansen H. IV. Nieuwer Amstel, Ringkade, 12.

220. De IJssel bij Doesborgh.

221. Op de helling.

Jong, Jan de. Kralingen, Dijkstraat 236.

222. De Maas bij Rotterdam.

Josselin de Jong, P. 's Hage, Elandstr. 30.

223. Portret van Jhr. Mr, Victor de Stuers. * 224. Damesportret. *

225. Avond in Limburg. (Pastel).

226. Trio in 't circus.

(12)

20

K.

Kann, IS. J. Arnhem, Rietgrachtsstr. 14.

227. Bloemstukje.

Karssen Ed. Amsterdam, Heiligenweg 45.

228. Tegen den avond.

229. Op den middag.

Kate Mzn., Johan, M. ten. Epe, Villa Erica.

230. Jonge Moeders.

Kate, Mari ten. Epe, Villa Erica.

231. Communisme

Keller, Jolian. 's Hage, Zoutmansstraat 12.

232. Portret van Mej. S. * (Buste in terra cotta.) 233. a van den heer

Gerard Keller * » «

234. Een Elorentein. » »

235. Gilda. »• »

236. Zimbello. » n

237. Veritas. (Studiebeeld).

238. In zoete rust, (Buste in brons).

Kellner, A. von. 's Hage, Laan Copes v. Cat- tenburgh 3.

239. Avond aan bet strand.

240. Binnenkomende pinken.

Keuchenius, Mej. 's Hage.

241. Schotel met wapens.

Kerling, Mej. Anna, E., 'sHage, Wagenstr. 45.

242. Eene verrassing.

n 11

n ii

ii ii

21

Kever, J. S. H. Amsterdam , le Parkstr 448.

243. Rhododendrons en Harcissen.

Kiehl, Mej. Willi. J. L. 's Hage, Bezuidenhout 85.

244. Waterlelies.

Klinkenberg, K. Amsterdam, Weesperzijde 42.

245. De Prinsengracht te Amsterdam 246. Een oude poort.

Koekkoek, Jan H. IS Hilversum.

247. Strand te Katwijk.

Koekkoek, Gerard J. Hilversum.

248. Klaarmaken van haringschuiten te Scheye- ningen

249. Uitzeilen van Scheveningsche schuiten Koekkoek, Willem Amsterdam, Grensstraat 26 250 Stadsgezicht.

251. Achterbuurt te Amersfoort.

Koldeweij, Bernard, M Dordrecht, Wijnstr. 2 252. Laag water te Papendrecht

Koning, A. II 'sHage, ged. Burgwal 8 253. Jonge stier op stal

254. Onze molen.

255. Artillerieproeven bij Scheveningen Kool, S Amsterdam, Ceintuurbaan 252 256 Twee vriendinnen.

257 Geldersch vrouwtje

Koot, P. C. 'sHage, Veenkade 33.

2-58 Bij het huis Te Hoorn. (Rijswijk).

259. In het

(13)

Korteling, B Deventer 260 Turfhaven bij Deventer.

Koster, A. L. Rijswijk.

261. Holle weg bij Geull. (Limburg).

Krabbé, H. M. Amsterdam, Govert Flinckstr. 114.

262. Aan de Vecht, te Loenen. (Ets).

Kramer, M. Schiedam, Warande 182.

268. Landschap. (Aquarel).

Kuijpers, Cornells. Nieuwer Amstel, Hoede- makerstraat 16.

264. Omstreken van Amsterdam.

Kuijpers, Jan, Nieuwer Amstel, Hoedemaker- straat 16.

265. Dood van Barends. („Daar ligt hun raads¬

man neer").

Laan, G. van der, 's Hage, Hartogstraat

L

9.

266. Voor anker bij laag tij.

267. Aan het strand te Scheveningen.

Landelle, Charles, Paris.

268. Fellahine.

Lange, Adolf, 'sHage, Beeklaan.

269. Regenachtige dag in de polders.

270. Dorpsgezicht.

Langelaan —Rutgers, Mevr. J., Amsterdam, Leidsche Plein 28.

271. Een regenachtige najaarsdag.

272. Fruitstuk.

Lapidoth, M. C., 'sHage, de Riemerstraat 180.

273. Boerenhofstede.

Lary, Roland, Dordrecht, Wijnstraat 98.

274. Eindelijk tijding.

275. Ernstige politiek.

276. Blinde Kobe. Studiekop. (Aquarel.) Laupheimer, Anton, München.

277. Appelschilster.

Leemputten, Frans van, Schaerbeek, Rue v. d.

Linden, 52.

278. Landschap. Heide.

Legner, J. C. W., Utrecht, Oude Kerkstr. 8.

279. Portret. * (Aquarel)

Liernur, Alex. W. A., Deventer, Binnens. 13 280. Goede zaken.

281. Op de zaak passen.

Liernur, M. W., 'sHage, De Ruiterstraat 56.

282. Eerste liefde.

Liesegang, H. Düsseldorf, Schützenstr. 61.

283. Avond in Holland.

Linden, Frans van der Schaerbeek, Rue v. d.

Linden, 52.

284 A travers la bruyère.

Lintz, Frederik. 's Hage, Westeinde 178.

285. De wijnproevers.

Lintz, Ferdinand, 's Hage, Westeinde 178.

286. Aan het strand.

287. Op den Scheveningschen

(14)

24

Lokhorst, 1). van. Utrecht, Viestraat 181.

288. De eerste sneeuw.

Lokhorst, I). P. van. Utrecht, Oude Kerkstr. 4.

289. Landschap met vee.

Loolj, Jac. van. Nieuwer Ainstel, Yerverstr. 11.

290. Het wonderkastje. * Eigendom van den Heer H. A. Claassen, Hilversum.

291. Kooltuintje.

Luijten, Henry. Antwerpen, Klappijstraat 10.

292. Sneeuweffect.

M.

Maarel, Marinas van der. 's Hage, ged. Raam¬

straat 18.

293. Scheveningsche strand.

Maasdijk, Alex. van. Kralingen, Oudendijk 35 A.

294. Drinkers

295. Mandolinespelers.

Mak, P. J. Schiedam.

296. Boerenerf in Noord-Brabant.

Mauve Anton, f 297. In den moestuin.

298. Landschap. * | Eigendom van Mevr. de Wed.

299. Landschap. * ) H. J. de Swart —Ezerman.

Mar, David de la Amsterdam, Singel 506.

300. De tiend.

301. Wolkamster.

302. Landmeid.

Maris, Jacob, 's Hage.

303. Stadsgezicht.

304. Aan het strand.

305. Bij den molen.

Maris, Willem, 's Hage, Geestbrug.

306 Koeien aan een plas.

307. Eenden in het groen

Markus, A., Arnhem, Spijkerstraat 119.

308. Portret. *

Martens, Willy, Parijs.

309. Moeder en kind.

310. Op haar zolderkamertje.

311. Toebereidselen tot den maaltijd. Scheveningen.

Masurel, J. E., Amsterdam, le Helmerstr. 139.

312. Binnenhuis.

Meiners, C. H., Arnhem, Verl. Parkstr. 51.

313. Boschgezicht te Wolf hezen 314. Landschap aan de Steeg.

315. Nabij Arnhem.

Meiners, P., Arnhem, Yerl. Parkstraat 51.

316. Shylock. i

317. Landschap hij Arnhem. Aquarellen.

318. Stilleven. ]

Melis, H. J., Charlois, Rietdijk 444.

319. Grootoudeis geluk.

320. Op den dorsch vloer. /

321 Ylasreepen. |

(15)

Mendesda Costa, J., Amsterdam, N. Prinsengr. 73.

322. Kinderfiguur. (Grips) 323. Apen. (Pleister.)

Mesdag, H. W., 's Hage, Laan v Meerdervoort 9 324. Novemberavond te Scheveningen.

325. Het aanbrengen der netten te Scheveningen.

Mesdag- van Houten Mevr S., 'sHage, Laan v. Meei dervoort 9.

326. Bosch te Twikkel.

327. Bronzen vaas.

328. Zonnebloemen.

Mesdag— van Calcar, Mevr. G., Scheveningen.

329. Tegen den avond.

330. Bloemen.

Mesdag, Taco. Scheveningen.

331. Zomerdag in Drenthe.

332. Avond op de heide.

Mesker, Th. 's Hage, Bazarlaan 34.

333. In de dorpsstraat.

Meulen F. P. ter. 's Hage, Kanaal 29.

334. Op het duin.

Meijer, Mej. Margaret. Barneveld.

335. Zonnebloemen.

Moes, Mej. Wally. Amsterdam, Yossiusstr. 4.

336. Visscherskin deren.

Mollerus— van Loon, Mevr. Arnhem, Parkstr. 20.

337. Stilleven. (Aquarel).

Mondriaan, Frits, 's Hage, Spuistraat 52.

338. Zomermiddag.

Moor Wzn. P. C. de. Rotterdam, Leuvehaven 179.

339. Ode aan de Weemoed.

Moser, C. Rotterdam.

340. Landschap.

341. Landschap.

Mulder, Bodewijk, 's Hage, Nassauplein 33.

342. Zomeravond bij Abcoude.

343. Opkomende Maan.

Milller, I'. P- Miinchen.

344. Voorjaar.

Milller, Willi. G. 's Hage, Hooftskade 5.

345. Nat weer.

346. Een grijze dag buiten.

Munck, J. J. W. de, Hansweert, (Zeeland).

347. Een Aprildag.

348. De drinker.

Musin, Auguste. Bruxelles, Rue de la limite 114.

349. Matinee de printemps; l'Escaut calme.

N.

Nachtweh, J. H. F. C. Rotterdam, Aert van Nesstraat 144.

350. Buitensingel.

Nahuijs, Mej. Christine. Utrecht, Catharijne- singel 34.

351. De

(16)

28

Nukken, W C., 'sHage, Huij gensstraat 22.

352. Ingang eener boerderij in Limburg.

353. Boerenerf in Houthem, Limburg.

Neuckeny, Pierre, Jos., Invers.

354. La répétition.

Neuhuijs, Abert, 's Hage, Laan v. Meerderv. 109.

355. In het zonnetje.

Neuhuijs, J. A., Antwerpen.

356. Schildersatelier. Eigendom van Jhr. R. J Teding van Berkhout, Arnhem.

Neuman, Mej. Clasine, Amsterdam, Plantage, Middenlaan 37.

357. Vruchten.

Noltlienius, R. C. J. Tutein, Velp.

358. Kermis in de Ommerhofsche laan.

359. Avondstond.

Nu ijs, Conelis J. W, Middelburg, Lange Noord- straat 114.

360. De navorst. Winterlandschap op Walcheren.

361. Op den Gapingschen weg, bij winter.

O.

Odé Jz»., A. W. M , 'sHage, Frederikstr. 64.

362. Romeinsch redenaar. (Marmeren beeld ) Offermans, Tony, 'sHage, Alex, plein 27.

363. Naar huis. (Aquaral met pastel)

29

Oldewelt, Ferdinand, G. W., Amsterdam, Over¬

toom 204.

364. Iris. * Eigendom van den Heer R. K.

365. Pioenrozen.

Ooterzee, H. A. van, 's Hage, Barendsstr. 27.

366. Landschap.

Oppenoortli, Willem, 'sHage, Oranjeplein 67.

367. Heide te Wolfhezen.

368. Vroege morgen te Nigte vecht.

369. Voorjaarsbuien bij Ubbergen.

Overman, O. H. C. Amsterdam, Stadh.kade 86.

370. Eene lastige les.

Oijens, David. Brussel, Rue de la Charité 31.

371. De laatste roets.

372. Het bezoek.

Oijens, Pieter. Brussel, Rue de la Charité 31.

373. Artisten.

1'.

Peters, Mej. Anna. Stuttgart, Rothebühlstr.

374. Chrysanthemums.

Peters, Pietronella. Stuttgart, Rothebühlstr.

375. Goede vrienden.

Plasky, Guy. Bruxelles, Rue du commerce 40.

376. Verger après l'hiver.

Poggenbeek, Geo. Amsterdam, le Parkstr. 450.

377.

(17)

Portielje, Gerard. Antwerpen, Harmoniestr. 80.

378. Le quart d'heure de Rabelais.

379. Een ongeval.

Possart, Félix. Berlin.

380 Rheinfall.

381. Gardino Giusti 382. Tanger.

Prins, Benjamin. Amsterdam, Mauritsstr. 22.

383. De amateur.

Putzeys, Ed. Liège, Rue St Paul ti.

384. Dernières feuilles 385 Chrysanthèmes.

11.

llanitz, S. M. S. de. 's Hage, Riouwstraat 5.

386. Winter.

387. Winter.

Rappard, A. G. A. van, Santpoort.

388. De krabber. Wol ververij (Houtskoolteekening).

389. Oude vrouwenhuis op Terschelling (Pentee- kening).

Repelius, Mej. Betsy. Amsterdam, Yondelstr. 11.

390. Het testament.

Richter, Edouard. Parijs.

391. Herfst.

Riegen, K. L. Amsterdam, van Woustraat 52.

892. Gezicht te Abcoude.

Rip, W C. Rotterdam, Rosentraat, 19.

393. Eenzaamheid.

394. Opkomende maan in Gelderland.

Robertson, Mej. Suze. 'sHage, Helmerstr. 120.

395. Treurige oogenblikken.

Roggen, J. M. Graadt van, Haarlem, KI. Houtw. 9.

396. Lijst met vier etsen.

Ronner, Mad. Henriëtte. Bruxelles, chaussé de Yleurgat, 51.

397. Kattenest.

Ronner, Madi'e. Alice. Bruxelles, chaussé de Yleurgat, 51.

398. Ognons.

399. Accessoires.

Ronner, Alfred. Bruxelles, chaqssé de Vleurg. 51.

400. Ita.lienne.

401. Rêverie.

Roos Ylasman-Lingeinan, Mevr. J.O. A. Abcoude.

402. Stillleven met eendvogel. (Aquarel.)

Roskam. K. H., Amsterdam, Jan Steenstr. 78.

403. Oline Liebe ohne Wein, was war rinser Leben ? (Bas-reliel in marmer.)

404. Boer en boerin. (Bas-relief in pleister.) 405. Een vrolijke man. (Bas-relief naar Ostade.) 406. Een spelend kindje. (Marmer.)

407. Kinderhandje. (Marmer.) 408. Bedelaar. * (Terra

(18)

32 Roskam, Charles. Arnhem.

409. Lentebloemen. * 410. Rozen.

Ruga, Alexandre, Milan, Bast. Porta Volta 15.

411. L'innocence (Statue en marbre.)

Ruijscli, Mej. A. J. J., 's Hage, Tasmanstr. 62.

412. Pruimen en druiven.

S.

Sadée, Ph., 's Hage, de Riemerstr. 31.

413. Helmplanten.

Sande Lacoste, C. E. van der, Dordrecht, Wol- wevershaven 73.

414. Antieke kamer.

415. In Zwitserland.

Savry, Hendrik. Haarlem, N. Gracht.

416. Vee.

Schaap, E. R. D. Amsterdam, P. C. Hooftstr. 82.

417. Na de bui. (Aquarel).

Schenkel, J. J. Amsterdam, O. Weteringdw.str. 9.

418. Synagoge der Portugeesche Gemeente te Am¬

sterdam.

419. Buurkerk te Utrecht.

420. Kleiue orgel in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.

421. Nieuwe kerk Amsterdam.

422. Groote kerk Alkmaar.

Schiedges, P. P. 's Hage, Korte Vijverberg 7.

423. Zonnige dag in het duin.

33

Schipperns, P. A. Rotterdam, Goudsche straat.

424. Poort van het voormalig Gymnasium te Rot¬

terdam.

425. Heide met schapen.

426. Winternamiddag op de plas bij Rotterdam.

(Aquarel).

Scholten, H. J. Haarlem, Damstraat 21.

427. Ja of neen.

Schouten, Mej. Cornelia. Nijmegen.

428. Lentebloemen.

Schrender van de Cool wijk, Jan. Calmpthout, België.

429. Op de heide.

430. Landschap.

Schii tz, 4Y. J. Middelburg.

431. Morgen aan de Westerschelde.

Schwartze, Georgine. Amsterdam, Prinsen¬

gracht 1091.

432. St. Cecilia. (Relief in pleister).

Schwartze, Thérèse. Amsterdam, Prinsengr. 1091.

433. Portret mijner Moeder. * 434. Portret van een dierenvriend. * 435. In het weeshuis.

Seggeru, F. van, Amsterdam, Nieuwendijk 42.

436. Landschap.

Sluijter, Mej. Hendrika, Leiden, Zoeterw. Sin¬

gel 62.

437. Tijdens het tournooispel : Aan wien de prijs?

(19)

Schmidt Crans, J. M. 's Hage, Westeinde 57.

438. Yoor het uitzet.

Smith, Hobbe. Amsterdam, Mauritsstraat 15.

439. Wachten.

440. Houtdraaier.

Smits, J. (1. 's Hage, Nieirwe Haven 139.

441. Boerenerf' in Limburg.

442. Riviergezicht aan de Lek.

Soeters, Mej. Cornelie. Haarlem, KL Houtstr. 11.

443. Buste. * Portret van den Heer B.

444. Buste.

445. Bas-relief, naar pleister.

Sondermaun, Hermann. Düsseldorf, Gartenstr.42.

446. Gute Preunde.

Speelman, Mej. Sophie. 'sHage.

447. Geele bloemen.

Stark, E. Nieuwer Amstel, Amsteldijk 35.

448. Zeegezicht.

449. Ets naar eene aquarel van Mauve. * Starkenborgli, J. N. Tjarda van, Wiesbaden,

Elisab. str. 13.

450. Aan de Isar in Ober Baiern.

451. De Königsee in Ober Baiern.

Steffelaar, J. 's Hage, v. Speijkstraat 95.

452. In de smederij.

Stortenbeker, P. 'sHage, Spui 242.

453. Rustuur.

454. Opkomende dauw.

Stracké, Franz. Baarn, Villa Eemwijk.

455. Landmeisje.

Stracké, Louis. Amsterdam, Ak. v.Beeld. Kunsten.

456. Verplegen.

Straeten, Louis van der, Gand, B«'.du Chateau 10.

457. Marée basse.

458. Mer agitée.

Striening Jr., Jan. Rotterdam, Gouds, singel 101.

459. Met z'n drieën thuis.

460. Breite strasse Wernigerode.

Swart, C. H. de. Arnhem

461. Waterval in het Ravennalal (Schwarzwald).

462. Geldersch landschap.

463. Landschap bij Valkenburg.

Swart, Mej. E. S. C. de. Parijs, Avenue duMaine 80.

464. Studie in gips.

1.

laan man, J. Amsterdam, Jac. v. Lennepkade 5.

465. Maria Magdalena.

466. Wie is het?

467. Het bad van Diana.

Teding van Berkhout— van Es, Mevr. Cina.

's-Hage, Surinamestr. 19.

468. Stilleven *. Eigendom van Dr. H. J. Vink- huijzen, 's-Hage.

469. Chrysanthemums.

470.

(20)

Teixeira de Mattos, Henri J. Amsterdam, Fransche laan, 25.

471. Musinga.

472. Hartjes jagen.

Tenipra, Quirino. Milan, Bast. Porta Volta 15.

473. Oriëntale. (Buste en marbre).

Thol, H. 0. van. 's-Hage, v. Brakelstr. 71.

474. Hollandscli dorp bij winter.

475. Aan bet strand te Scbevingen.

Tliolen, VV.B. 's-Hage, Kanaal 99.

476. Teekenavond.

Tulpinck, C. Brugge, Waalscbe str. 1.

477. Monnik in het gebed.

Tytgadt, Louis, (land, Place du Beguinage 22.

478. Le Mendiant.

I!

Uytterscliaut, Victor. Brussel, Rue de grosse tour 16.

479. Bosch te Groenendael. (Aquarel).

480. Lijst met drie aquarellen.

V.

Valkenburg, H. Amsterdam, le Parkstraat 432.

481. Het bezoek.

482. Verjaardag.

483. Deel te Laren.

37

Yandamme, T. Brussel, Rogierstraat 20.

484. Schepen op het strand.

Veegens, Mej. Anna. 's-Hage, Witte de Withstr. 64.

485. Vruchten (Aquarel).

Vermeulen, M. C. T. Edam.

486. Landschap bij Edam. (Houtskoolteekening).

Verschuur, Wouter. Parijs, Avenue de Ma- lakoff 38.

487. Erf met paarden.

Verster, C. W. H. Leiden, Rapenburg 40.

488. Tableau met 5 wapens. (Bloys van Treslong.

Alb. Dürer, Habsburg, Parina, Heijnsius).

489. Stamwapen van Nassau in antieke lijst.

490. Tegelteekening *. (Alliantiewapen : Verster- van Kaathoven). Eigendom van den Heer Verster van Wulverhorst.

491. Alliantiewapen in renaissance-stijl (Bijleveld- Martini Buijs). *

492. Wapens van Karei V, in vergulde bagetlijst.

Verster, Floris. Leiden, Vreewijk.

493. Bloemen.

Verstraete, Theodore. Anvers, Courte rue du Vanneau 34.

494. Gardeuse de chêvres. Matin.

495. Lever de

(21)

"Verveer, Elchanoii. 's-Hage, Zeestraat 52.

496. Angstig voorgevoel.

497. Zomerdag te Scheveningen.

Verwoert, Mej. Elisabeth. Amsterdam, Heeren- gracht 34.

498. Het binnenkomen van een visschersschuit te Katwijk.

499. Een avond aan zee.

Tester, Willem. Heemstede.

500. Een warme dag op het landgoed »'t Clooster"

te Heemstede.

Veth, lias. Dordrecht.

501. Riviergezicht in December. Vriezend weer.

502. Riviergezicht bij avond.

Voerman, J. Hattem.

503. Boterbloempjes. * (Aquarel). Eigendom van Jlir. Louis Storm van 's Gravesande. Arnhem.

504. Indische kers. i . „

Ti j . Aquarellen.

505. Rot met rozen. I

Vogel, J. G. Hilversum, Torenlaan.

506. Regendag met molens.

507. Landschap

Voort in de Betouw, H. J. van der, Arnhem.

508. Jeugdig inwoner van Soudan.

509. Duitsche wijndruiven.

Voortin deBetouw—Nourney,Mevr.M.van der?

Arnhem, Velperweg 62.

510. Camelias.

511. Rozen in kruikje.

Vos, Maria. Oosterbeek, Villa Grada.

512. Jachtgeschenk.

513. Landschap.

Vrolijk, Jan, 's Hage.

514. Hollandsche weide.

W.

Wandscheer, Mej. Marie. Amsterdam, Singel 413.

515. Jonge dame. Style Empire.

516. Meisje met bloemen.

517. Meisjeskopje.

Weele, H. J. van der, 's Hage, Koningin Emrna- kade 5.

518. Terugkeer der kudde.

519. Op weg naar het veld.

520. Ets naar A. Mauve's teekening: //Terugkeer der kudde."

Weichberger, Eduard, Weimar.

521. In het voorjaar.

Weiland, Joli. Kralingen, Dijkstraat 69.

522. Een vond.

Weissenbruch, Willem, 's Hage, Kazernestraat.

523. Stilleven.

Westerbeek, C., 's Hage.

524. Bij de

(22)

40

Weyns, Jules. Antwerpen, Loosstraat B.

525. La vandangeuse. (Buste en marbre).

526. Jonge fluitspeler. (Terra cotta).

527. Druiven verkoopster. » »

Wiemans, J. den Engelse, 's Hage, Malakka- straat 47.

528. Langs een Hollandscb vaartje.

Wiggers, I)., Botterdam, Steiger 20.

529. Landschap.

530. Eegenachtige dag.

Willemsen, H. J., 's Hage, Rijswijksche weg 208- 531. Najaarsmiddag.

532. Bij Buurlo.

Wissel, A. van der, Botterdam, Stationsweg 14.

533. Boschgezicht.

Witkamp, E. S., Amsterdam, Noorderstr. 78.

534. Aangen ame lectuur.

535. Kijkje uit mijn venster. , A Uen>

536. Stillevens. I

Witsen, S. van, 's Hage, Javastraat 35.

537. Yerpoozing.

Wolhers, H. G., 's Hage, Praktizijnshoek 4.

538. Brahandsch erf.

539. Aan de Broeksloot bij Voorburg.

Worp, H. W. van der, Zutfen, Oude Waut.

540. Landschap aan de Berkel.

41

Wouters, Henri, Amsterdam, Marnixstr. 394'/.

541. Garnalen visschers (Ets naar de schilderij van B. J. Blommers).

Wijtsman, Mad. Juliette, Bruxelles, Bue du berceau 6.

542. Pivoines et Iris.

Wijtsman, R., Bruxelles, Bue du berceau 6.

543. Matinee d'automne. Etang de la Hulpe.

Wijsmuller, J. H., Amsterdam.

544. Aan de Noordzee.

545. Aan het strand. (Pastelteekening).

546. Ingang van het bosch. n

L

Zimmerman, Ernst. Miinchen.

547. Stilleven.

548. Stilleven.

Zubli-van den llercli van Heemstede, Mevr. M.

's-Hage, Houtweg 7.

549. Bozen.

Zwart, W. de 's Hage, Beeklaan 10.

550. Aan de plassen bij Loosduinen.

551. Zanderij. (Ets).

552. Twee landschappen. (Etsen in ééne lijst).

553. Vijf kleine Etsen in eene lijst.

554. Landschap en schuitje. (Twee etsen in lijst).

555. Man meteen glas enNaaistertje. n « ,, „ Zijl, L. Amsterdam, Prinsengracht 73.

556. Kinderfiguur

(23)

BIJVOEGSEL.

Heuvel, U. N. van dei), Rotterdam, Dijkstr. 132.

5o7. Haven te Rotterdam.

558. La Coquette *. (Marmeren buste).

Eigendom van den Heer H. Gr.Knoops, Arnhem.

Kiosai en andereu, Japan.

559 Ylg. Kakeinono *. (Japansclie teekeningen op zijde.) Eigendom van den Heer J. P. Scherm¬

beek,

(24)

PRIJSLIJST DER KUNSTWERKEN

op de Tentoonstelling te ARNHEM,

17 Juli — 15 September 1890.

(Van de Kunstwerken, waarbij in den Catalogus het * ontbreekt en die nochtans in deze lijst niet voor¬

komen, is geene prijsopgave ontvangen).

N°.

PRIJZEN.

N°.

PRIJZEN.

1 . . f 200 30

■&. f

100

2 , * 150 31 800

3 I

. „ 3000 32

■ f

525

4 . . „ 3000 33 II 325

5 . . ,,3000 34 II 4800

6 . . „ 2600 35 n 2200

8 . . 100 36 V 650

9 . • ,, 80 37

■ f

75

10 . . ,, 1000 38 ii 50

11 . . , 800 39 ii 800

12 . „ 800 40 li 800

13 • . fr. 300 41 li 1800

14 . . a 250 42 ii 1800

15 . . f 300 43

■ f

250

16 . . „ 300 44 li 150

17 . . I, 200 45 n 300

18 . . a 125 46 . li 350

19 . . „ 60 47

.fr.

300

20 . . „ 60 48

. f

700

21 . . „ 200 49 a 150

22 . . „ 200 50 a 600

23 . . „ 250 51 n 600

24 . . „ 175 52 a 400

26 . . „ 1200 53 n 175

27 • . „ 1200 54 a 600

28 . . „ 300 55 . a 400

29 . . „ 150 56 n

(25)

225 .

•r

350 268 . . t 3000 226 . it 250 269 .. tt 1000

227 . it 55 270 . tt 200

228 . it 300 271 . tt 150

229 . it 175 272 . tt 75

230 . it 300 273 . It 350

231 . it 575 274 . tt 700

234 . it 200 275 . It 450

235 . tt 150 276 .. tt 50

236 . n 100 277 . tt 600

238 . tt 200 280 . It 175

239 . it 400 281 . tt 300

240 . »t 450 282 .t I' 250

242 . tt 300- 283 . It 500

243 . • n 250 285 . It 150

244 . n 250 286 . ft 120

245 . f 2000 287 . tt 80

246 . tt 700 288 . It 600

247 . u 800 289 . ft 250

248 . ■n 450 291 . It 350

249 . tt 350 292 . tt 650

250 . tt 400 292a . tt 800

251 . n 400 293 . It 400

252 . n 225 294 : tt 500

253 . • n 450 295 .. It 300

254 . tt 150 296 . It 80

256 . n 625 297 . It 4200

257 . tt 125 300 . tt 2800

258 . tt 250 301 . tt 550-

259 . tt 250 302 . It 350

260 . tt 300 303 . tt 3800

261 . tt 450 304 . It 1800

262 . it 10 305 . tt 900

263 . it 100 306 . tt 3000

264 . n 150 307 . tt 2400

265 . n 1500 309 . tt 1000

266 . it 500 310 . tt 750

267 . n 200 311 . It 750

312 . . f 160 313 . . „ 250 314 . . „ 250 315'. . it 125 316 . . it 75 317 . . „ 75 318 .

. ». 75

319 . . „ 2500 320 . . „ 300 321 . . « 300 322 . . t, 400 323 . . „ 80 324 • . tt 5000 325 . . t, 5000 326 • . t, 1000 327 • . t, 400 328 • . t, 400 329 . . ,> 450 330 ■ • t, 250 331 . . t, 1200 332 . . t, 700 333 . . „ 350 334 . • „ 600 335 . . tt 250 336 . ■ n 800 338 . • tt 150 339 . . „ 500 340 . . tt 300 341 . • „ 300 342 . • „ 150 343 . • „ 150 344 . • „ 1200 345 . • „ 250 346 . . „ 200 347 . • „ 100 348 . . t, 100 349 . . t, 400 350 . • tt 225

351 .

• f

350

352 . tt 750 353 . it 550 355 .> .it 1500 357 . . it 150 358 . it 300 359 . it 250 360 . it 400 361 . it 300 362 . it 1000 363 . it 250 365 . it 300 366 . it 150 367 . tt 1700 368 . it 750 369 . . . it 750 370 . it 250 371 . tt 800 372 it 800 373 . it 1200 375 . it 100 376 .

■fr-

1200

377 .

■ f

325

378 . . a 325 379 . a 250 383 . it 250 384

. fr.

600 385 it 400 386

. f

375

387 a 200

388 a 100

389 . a 75 390 a 500 391 it 2600 392 tt 125 393 a 1500

394 a 800

395 ■ it

(26)

AANVULLING CATALOGUS.

Brands, Mej. Hélène. 's-Hage, Malakkastraat 25.

568. Pensées.

Lujjten, Henry. Antwerpen, Klappijstraat 10.

292a. 't Meibloempje. (Zittend

(27)

57 .

• f

350

58 .. V 1500 59 .% u 250 60 . ft 300 61 . ft 400 62 . If 700 63 . ft 250 64 . If 300 65 . u 180 66 . tt 400 67 .

.fr.

4000

68 . tt 1700 69 . tt 800 70 .

• f

1200

71 . tt 1200 72 . tt 150 73 .t ft 150 74 . tt 100 75 . it 150 76 . a 200 77 . tt 200 78 .

• f

150

79 . it 50 80 . a 350 81 . a 350 82 . it 275 83 . it 160 84 . n 250 85 .. a 300 86 . a 100 87 . n 500 88 . a 400 89 .. a 500 90 .

■fr¬

1500

91 . it 300 93 .

■ f

250

94 .. 11 450 95 . II 500

96 . . fr. 1000 97 . It 500 98 . II 250 99 .

• f

1000

100 . 11 700 101 . II 300 102 . II 350 103 . II 350 104 . II 400 105 . II 400 106 . II 50 107 . II 600 108 . II 150 109 . II 100 110 . II 250 Ill . II 850 112 . II 650 113 . II 550 114 .

■ f

600

115 . II 500 116 . II 175 120 . II 450 121 . II 100 122 . II 50 123 . II 200 124 .9 " 140 125 .. II 50 126 . II 65 127 . It 80 128 .

. fr.

500 131 .

■ f

250

132 . II 50 133 . II 50

134 II 45

135 . II 50 136 . II 350 137 . II 35

138 It 60

482 . . f 1400 483 , II 450 484 .. II 1000 485 , II 125 486 . II 75 487 . II 250 488 . II 150 489 . II 40 492 . II 80 493 . . 850 494 . . fr. 1200 495 . II 1000 496 . . f 4000 497 . II 1100 498 . II 450 499 . II 150 500 . II 300 501 . II 700 502 . II 500 504 . II 150 505 . II 150 506 . II 250 507 . II 250 508 . II 300 509 . II 150 510 II 150 511 . » " 150 512 .» tl 500 513 . » " 200 514 . II 800

515 II 500

516 It 500

517 II 200

518 II 600

519 II 325

520 II 75

521 II 600 522 II 600

523 . . f 125 524 . . „ 250 525 . . it 400 526 . . „ 130 527 , . „ 125 528 . . „ 125 529 . . „ 600 530 . . „ 300 531 . . „ 200 532 , . „ 150 533 . . a 400 534 . . I, 300 535 . . „ 250 536 . . „ 175 537 . . a 300 538 . . 1, 500 539 . . n 400 540 . . „ 200 541 . . a 40 542 . .fr. 800 543 . . „ 1000 544 . . f 250 545 , . „ 175 546 . . „ 140 547 . . a 1800 548 . . /,1800 549 . . „ 100 550 . . a 400 551 . . a 25 552 . . „ 20 553 . . ,/ 20 554 . . „ 20 555 . . a 15 556 . . a 350 557 . . „ 300 559 . . n 150 560 . . ii 150 561 . . „ 175 562 . . „

(28)

N°. PRIJZEN. N°. PRIJZEN.

396 .. li 40 439 •

• f

600

397 .. V 1500 440 • tt 250

398 . li 200 441 • tt 180

399 .. li 350 442 • tt 160

400 . li 200 444 • It 50

401 . li 65 445 • tt 25

402 .. it 150 446 • . R.MAhO

403 . it 300 447 •

■ f

100

404 . li 25 448 • tt 500

■ P stuk. 450 • tt 300

405 • ii 25 451 • tt 300

406 •. it 200 452 . tt 300

407 • ii 50 453 • tt 1500

410 ■

■ f

80 454 • tt 900

411 . . fr. 1100 455 • tt 1500

412 •

• f

200 456 ■ tt 800

413 • tt 2500 457 • It 300

414 • tt 375 458 • It 150

415 . tt 200 459 • It 150

416 • tt 360 460 • It 125

417 • it 125 461 • tt 250

418 . tt 275 462 • II 250

419 • it 275 463 . II 75

420 • it 225 464 • tt 150

421 • tt 150 465 • II 600

422 • tt 150 466 • It 250

423 • it 180 467 ■ It 325

424 . tt 600 469 • tt 300

425 ■ tt 175 470 • tt 250

426 . it 250 471 • tt 300

427 . it 500 472 • It 50

428 . tt 450 473 • . fr. 1000

431 . tt 350 474 •

• f

250

432 . ii 300 475 • tt 250

435 .» a 2000 476 • 350

436 . it 125 477 •

■ fr-

200

437 . tt 200 478 .

■ f

300

438 . it 350 481 . It 1800

N°. PRIJZEN.

139 . . f 1000 140 . tt 500 141 . tt 1600 142 . It 650 143 . tt 550 144 . tt 550 145 ., It 650 146 . tt 250 147 , It 200 148 . tl 125 149 . If 100 150 . tt 300 151 . It 75 153 . If 200 154 . It 150 155 . tt 1400 156 . It 375 161 . It 300 162 . It 100 163 . It 1250 164 . H 850 165 . H 500 166 . tt 500 167 . It 250 168 . It 1200 169 . tt 800 170 . H 475

171 . 400

172 .

■fr-

200

173 .

- f

325

174 . , " 500 175 . 1' 300 176 . tl 200 177 . II 200 178 . tt 200 179 . . " 150 182 . tt 350 183 . II 400

N°. PRIJZEN.

184 .

• f

250

185 . tt 70 186 . tt 70 187 . tt 800 188 . tt 400 189 . It 400 190 . It 300

191 . 500

192 . tt 500 193 .» tt 350 194 . ■fr. 1200 195 . It 800 196 .

■ f

300

197 . tt 500 198 . tt 275 199 . 11 75 200 . It 300 201 . It 300 203 . It 400 204 .. tt 400 205 . tl 650 206 . It 450 207 . It 150 208 . tt 50 209 . It 350 210 . It 100 211 . tt 45 212 . It 150 213 . tt 3600 214 . tl 1800 215 . tl 125 216 . tt 175 217 . It 150 218 . It 450 219 . II 325 220 . tt 600 221 . ft 275 222 . It

(29)

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :