KNNV-WERKGROEP SPRENGEN EN BEKEN Pagina Inhoudsopgave 1 - 2 Activiteiten werkgroep 3 Algemene gegevens Determinatie en kwaliteitsbepaling 4 Documentatie 7 Pagina1

29  Download (0)

Hele tekst

(1)

Pagina

1

INDEX DOCUMENTATIE

KNNV-WERKGROEP SPRENGEN EN BEKEN

Pagina

Inhoudsopgave 1 - 2

Activiteiten werkgroep 3

Activiteiten 2013/2014/2015/2016 3

Jaarverslagen 3

Vergaderagenda’s en verslagen 2012/2013/2014/2015/2016 3 - 4

Werkdocumenten 4

Algemene gegevens 4

Ledenlijst Werkgroep Sprengen en Beken 4

Het ontstaan van de Werkgroep Sprengen en Beken 4

Determinatie en kwaliteitsbepaling 4

Determinatie 4

Meting waterkwaliteit - Koningsbeek 2013/2014/2015/2016 5

- Vrijenbergspreng 2015 6

- Zuidbroek 2014/2015/2016 6

Zoek- en herkenningskaarten 6

Documentatie 7

Algemeen Sprengen en Beken 7

Beheer- onderhoud en herstel van beken 7

De Bekenstichting 7

De Digitale kokerjuffer 8

Flora en Fauna 8

IVN (Nieuwsbrief IVN) 9

Kaartmateriaal - Apeldoorn 9

- Herinrichting Koningsbeek 9

- Kaarten diversen 9

- Kaarten provincie 9

Macrofaunanieuws Overheid 10

Nature Today 11

Natuurbericht 11

NEREDA Waterzuivering 11

Paleispark Het Loo 12

Papiermolens 12

Publicaties (algemeen) 13

Rapportages 13

Veluwe (algemeen) 14

Vier Jaargetijden KNNV Apeldoorn 14

Vitens 15

Infiltratievennen Beekbergen 15

Waterhuishouding 16

Waterplan Apeldoorn 16

Waterplan Gelderland 16

Waterschap Vallei en Veluwe 16

(2)

Pagina

2

Pagina

Zoetwater macrofauna 17

Zuidbroek 17

Foto's 17 t/m 21

Invasieve plaagsoorten 21

Logo 22

Overzicht Apeldoornse en Veluwse Sprengen en Beken 22

Badhuisspreng 22

Beek in het Orderveen en Rode Beek 22

De Grift 22

De Ruethbron 23

Driehuizerspreng 23

Eendrachtspreng 23

Egelbeek 23

Heelsumsebeek 23

Heerder beken 23

Houtbeek 23

Kayersbeek & Zwaanspreng 23

Koningsbeek 23-24

- Droogval Koningsbeek 2016 23

- Inventarisatie Insectenwerkgroep Koningsbeek 24 - Inventarisatie Paddenstoelenwerkgroep Koningsbeek 24 - Inventarisatie Plantenwerkgroep Koningsbeek 24 - Inventarisatie Vogelwerkgroep Koningsbeek 25

Leuvenumse beek 25

Luntersebeek 25

Orderbeek 25

Renkumse beek 25

Rodebeek Vaassen 25

Soerensebeek 25

Schoolbeek (Spreng van Geurts) 25

Staverdense- en Hierdense beek 26

Steenbeek 26

Ugchelsebeek en Koppelsprengen 26

Voorsterbeek 26

Vrijenbergerspreng 26

Wenumsebeek 26

Winkewijert 26

Presentaties 26

RAVON 27

Beekprik, onderzoek en foto’s 27

Priklarven tellingen 27

RAVON nieuwsbrieven etc. 27

Samenwerking IVN-KNNV 28

Wandelingen en fietstochten 28

Wet en regelgeving 28

(3)

Pagina

3

Activiteiten werkgroep

Activiteiten 2013

Activiteiten 4e kwartaal 2013.doc

Activiteiten 2014

Activiteiten KNNV S&B 1e tm 3e kwartaal 2014.pdf Persbericht Schoonmaak Koningsbeek_PV.doc Persbericht Schoonmaak Koningsbeek_PV.pdf

Schoonmaakactie Koningsbeek de Stentor 7 maart 2014.pdf Verslag activiteiten Wgr S&B 3e 4e Kw 2014.pdf

Activiteiten 2015

Activiteiten KNNV S&B 1e, 2e en 3e kwartaal 2015.pdf

Activiteiten 2016

Activiteiten KNNV S&B 1e Kwartaal 2016.pdf Concept jaarplan 2016.pdf

Jaarkalender S&B 2016 update febr.pdf Jaarkalender S&B 2016 update mei.pdf

Jaarverslagen WG S&B

Concept Jaarverslag 2012.doc Jaarverslag 2014.pdf

Vergaderagenda’s en verslagen Algemeen

Kort verslag Natte Veluwe.doc

Oprichting KNNV Apeldoorn Projectgroep Sprengenbeken v1.1 rba.doc Vergaderverslagen 2012

Vergaderagenda 2013 Vergaderverslagen 2013 Vergaderagenda 2014 Vergaderverslagen 2014 Vergaderagenda 2015

Agenda werkgroep avond 12 febr 2015.pdf Agenda werkgroep avond 11 mei 2015 Agenda werkgroep avond 10 aug 2015.pdf Agenda werkgroep avond 9 nov 2015.pdf Vergaderverslagen 2015

Actielijst 11 mei 2015.pdf Actielijst 18 nov 2015.pdf

Actielijst stuurgroep S&B 2015-2.pdf Actielijst stuurgroep 15012015.pdf Actielijst stuurgroep S&B 12072015.pdf

(4)

Pagina

4

Actielijst stuurgroep S&B 13042015.pdf Actielijst stuurgroep S&B 09112015.pdf Kalender WG S&B 09112015.pdf

Taakverdeling stuurgroep S&B 13042015.pdf Verslag vergadering stuurgroep 06072015.pdf Verslag vergadering stuurgroep 15012015.pdf Verslag vergadering stuurgroep 26022015.pdf Verslag vergadering stuurgroep 13042015.pdf Verslag vergadering stuurgroep 15092015.pdf Verslag vergadering 12022015.pdf

Verslag vergadering 11052015.pdf Verslag vergadering 10082015.pdf Verslag vergadering 09112015.pdf Voorstel excursies S&B 2015.pdf Vergaderagenda 2016

Agenda werkgroep avond 8 febr, 2 mei, 1aug 2016.pdf Agenda werkgroep avond 2 mei, 1aug 2016.pdf Agenda werkgroep avond 1aug 2016.pdf Vergaderverslagen 2016

Actielijst 02 mei 2016.pdf Actielijst 01 aug 2016.pdf

Verslag werkgroep vergadering 08 febr. Pdf Verslag werkgroep vergadering 02 mei.pdf

Werkdocumenten

Werkdocument v2.2.pdf

Werkdocument v2.3 concept.doc Werkdocument v2.4.pdf

Algemene gegevens

Ledenlijst Werkgroep Sprengen en Beken - Ledenlijst WG S&B.pdf

Het ontstaan van de Werkgroep Sprengen en Beken.pdf

Determinatie en kwaliteitsbepaling

Determinatie

Broebelmemorie - Fotoblad.pdf

De springstaarten van Nederland, het genus bilobella.pdf De springstaarten van Nederland, het genus ptenothrix.pdf Determinatiesleutel nieuwe vissoorten in Nederland.pdf Determineertabel macro-invertebraten.doc

Practicum Slootwaterecologie 1011 Havo.doc Visje visje in de sloot.pdf

Waterkwaliteitsbepaling aan de hand van fytoplankton.pdf Waterbeestjes in beeld.pdf

Wateronderzoek.pdf

(5)

Pagina

5

Meting waterkwaliteit

01 2013 Methoden voor de bepaling van anionen A.pdf 02 2014 Methoden voor de bepaling van anionen B.pdf

03 2014 Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water.pdf Basis tabel bepaling waterkwaliteit met kleine waterdieren.pdf

Basis tabel bepaling waterkwaliteit met kleine waterdieren.xls Basis tabel meting waterkwaliteit.pdf

Basis tabel meting waterkwaliteit.xls

Basis Veldformulier ecologische waterkwaliteit Cuppen.pdf Elektrische geleidbaarheid, algemene informatie.pdf Gebruiksaanwijzing VELDA aqua testen.pdf

Tekst bepaling waterkwaliteit.pdf

Waterkwaliteit met microscopische waterdiertjes.pdf Waterkwaliteitsbepaling aan de hand van fytoplankton.pdf

Koningsbeek

Monitoringskaartje flora en fauna 2015.pdf Meting waterkwaliteit Koningsbeek.pdf Koningsbeek 2013

Bepaling waterkwaliteit Koningsbeek met kleine waterdieren op 31 oktober 2013.pdf Bepaling waterkwaliteit Koningsbeek met kleine waterdieren op 5 juli 2013.pdf

Meting waterkwaliteit Koningsbeek door het waterschap op 1 en 8 november 2013.pdf Meting waterkwaliteit Koningsbeek door het waterschap op 04-07-2013.pdf

Meting waterkwaliteit Koningsbeek op 31 oktober en 1 november 2013.pdf Meting waterkwaliteit Koningsbeek op 31 oktober en 1 november 2013.xlsx Meting waterkwaliteit Koningsbeek door het waterschap op 01-11-2013.pdf Meting waterkwaliteit Koningsbeek door het waterschap op 01-11-2013.xlsx Meting waterkwaliteit Koningsbeek op 5 juli 2013.pdf

Meting waterkwaliteit Koningsbeek.doc Meting waterkwaliteit Koningsbeek.pdf Koningsbeek 2014

Bepaling waterkwaliteit met kleine waterdieren 08052014 Lok 1.pdf Bepaling waterkwaliteit met kleine waterdieren 08052014 Lok 3.pdf Ecologische waterkwaliteit Koningsbeek 03072014 Meetpunt 1.pdf Ecologische waterkwaliteit Koningsbeek 03072014 Meetpunt 3.pdf Ecologische waterkwaliteit Koningsbeek 04092014 Meetpunt 1.pdf Koningsbeek veldgegevens Waterschap V&V 2013 2014.pdf Koningsbeek veldgegevens WS Vallei en Veluwe 03072014.pdf Meting waterkwaliteit Koningsbeek 08052014.pdf

Meting waterkwaliteit Koningsbeek 04092014.pdf Koningsbeek 2015

Ecologische waterkwaliteit Koningsbeek 07052015 Meetpunt 1.pdf

Ecologische waterkwaliteit Koningsbeek 09072015 Meetpunt 1 afwijkend.pdf Ecologische waterkwaliteit Koningsbeek 03092015 Meetpunt 1.pdf

Koningsbeek 2016

Ecologische waterkwaliteit Koningsbeek 13052016 Meetpunt 1.pdf Ecologische waterkwaliteit Koningsbeek 14072016 Meetpunt 1.pdf

(6)

Pagina

6

Vrijenbergspreng

Vrijenbergspreng 2015

Veldformulier Vrijenbergspreng MP1.pdf Veldformulier Vrijenbergspreng MP2.pdf

Zuidbroek

Zuidbroek Park Beheervisie aanp2014-10-06 LUFO.pdf Zuidbroek 2014

Kaart Zuidbroek 4 meetpunten.pdf

Onderzoek ecologische waterkwaliteit park Zuidbroek 2014.pdf

Veldformulier ecologische waterkwaliteit Zuidbroek niet stromend 29042014.pdf Veldformulier ecologische waterkwaliteit Zuidbroek niet stromend 24062014.pdf Veldformulier ecologische waterkwaliteit Zuidbroek niet stromend 26052014.pdf Veldformulier ecologische waterkwaliteit Zuidbroek stromend 26052014.pdf Zuidbroek 2015

Ecologische waterkwaliteit Zuidbroek half stromend/stromend 14 april 2015.pdf Ecologische waterkwaliteit vleermuisbunker 11 juni 2015.pdf

Ecologische waterkwaliteit Vistrap 24 sept 2015.pdf Monitoringsresultaten Park Zuidbroek (Cuppen).pdf Zuidbroek 2016

Veldformulier ecologische waterkwaliteit Zuidbroek MP1 stromend 19052016.pdf

Veldformulier ecologische waterkwaliteit Zuidbroek MP2 langzaam stromend 18082016.pdf

Zoek- en herkenningskaarten

Geelgerande waterroofkevers diverse soorten.pdf Herkenningskaart Am brulkikker groene kikker.pdf Herkenningskaart amfibieënlarven.pdf

Herkenningskaart bodemvissen Donderpadden en Grondels.pdf Herkenningskaart Exotische zoetwaterschildpadden.pdf

Herkenningskaart groene kikker.pdf Herkenningskaart hagedissen.pdf

Herkenningskaart heikikker bruine kikker.pdf Herkenningskaart (Italiaanse) kamsalamander.pdf Herkenningskaart knoflookpad.pdf

Herkenningskaart vervellingen reptielen.pdf Ongewervelden van zoet water.pdf

Poster amfibieën enreptielen.pdf Waterdiertjes herkennen.doc Waterdiertjes herkennen.pdf Zoekkaart Exotische vissen

Zoekkaart waterbeestjes KNNV.pdf Zoekkaart amfibieën.pdf

Zoekkaart lieveheersbeestjes.pdf Zoekkaart waterdiertjes.pdf Zoekkaart wilde bijen.pdf

Zoekkaart zoetwater ongewervelden definities.pdf Zoekkaart zoetwater ongewervelden sleutel.pdf

(7)

Pagina

7

Documentatie

Algemeen Sprengen en beken Beken en Sprengen.pdf

Bleekersprengen in gevaar uit 1941.pdf Informatie over beken en sprengen.doc Informatie over beken en sprengen.pdf

Lijst van voormalige watergedreven molens in Gelderland.pdf Lijst van watergedreven molens in Gelderland.pdf

Watersysteemanalyse de Veluwe F. Jansen 08-11-2013.pdf Beheer - onderhoud en herstel van beken

25 jaar herstel beken en sprengen.pdf Beekonderhoud~wijerd.docx (Beekprikken) Dode vissen in droge Eendrachtspreng.pdf Gejuich om ijsvogel in het park.pdf

Handboek geomorfologisch beekherstel 2015-2 Formules.xlsx Handboek geomorfologisch beekherstel 2015-2.pdf

Handleiding monitoring beekherstel 2015-11.pdf

Herstel Hartensche Molenbeek, Evaluatierapport 1985.pdf Herstelplan Hartensche Molenbeek 1983.pdf

Integraal beekherstel bij Waterschap Veluwe.doc Integraal beekherstel bij Waterschap Veluwe.pdf

Natuur in Apeldoorn herstel Eendrachtspreng Koningsbeek etc.pdf OBN_Van stroomgoot tot beekdallandschap

Onderhoud van sprengen en beken~wijerd (Beekprik).pdf

Planbureau leefomgeving Stuurfactoren kwaliteit oppervlakte water.pdf Ruimte voor oppervlakte water edepot t4b56d958_001.pdf

Schone beek basis voor stad van nu.pdf

Schonen van sloten gevolgen voor ecosysteem.pdf Stowa Beekdalbreed her-meanderen 2012 36 LR.pdf Stowa Beekdalbreed her-meanderen.pdf

Stowa Beekdalherstel Info nr. 48.pdf Stowa beken van recht naar krom.doc Stowa beken van recht naar krom.pdf

Stowa her-meandering edepot t4ce261e4_001.pdf Stowa Handreiking Natuurvriendelijke oevers.pdf Versnel beekherstel 2014-49.pdf

Vochtige ecosystemen kwetsbaar Landschap p.93-103.pdf

Waterschap Vallei en Veluwe Onderhoudsplan Zuid-Veluwse beken.pdf Werkzaamheden Sprengenpark Berg en Bos 2016.pdf

De Bekenstichting

De bekenstichting art. Bomen en oevers-Oevers en bomen.pdf De bekenstichting art. de kronkelendebeek.pdf

De bekenstichting art. hydrologie.pdf

De bekenstichting art. sprengenbeken dempen mrt08.pdf De Bekenstichting bewustwording sprengenbeken.pdf De bekenstichting onderzoek naar grondwaterstromingen.pdf Karakteristiek van de oost-veluwse sprengen 1985 01.pdf Karakteristiek van de oost-veluwse sprengen 1985 02.pdf

(8)

Pagina

8

De Digitale kokerjuffer Kokerjuffer 1 t/m 19

Kokerjuffers en Schietmotten.pdf Flora en Fauna

Bastaardmodderkruipers stiekem binnen gekomen.pdf Beekprik.pdf

Beekprik Wijerd Jan Folbert.pdf Beekprikken blijven thuis.pdf

Bizar zeeschepsel heeft eindelijk een gezicht.pdf Brochure grote waternavel.pdf

De Beekprik art. Blankena.pdf De Beekprik ntr schooltv.doc De Beekprik ntr schooltv.pdf De Groene kikker.doc De Groene kikker.pdf De Libellenlarve.doc De Libellenlarve.pdf De Poelslak.doc De Poelslak.pdf

De springstaarten van Nederland, het genus bilobella.pdf De springstaarten van Nederland, het genus ptenothrix.pdf De Stekelbaars ntr schooltv.doc

De Stekelbaars ntr schooltv.pdf De Waterschorpioen.doc De Waterschorpioen.pdf De Waterspin.doc De Waterspin.pdf

De Zoetwaterpissebed.doc De Zoetwaterpissebed.pdf Dieren van stromendwater.pdf Dood hout leeft in de beek.doc Dood hout leeft in de beek.pdf

Flora en Fauna van de Sprengen van Het Loo 1999 rapport Cuppen.pdf Grondwater voor natuur VU Ecohydrologie 12 oktober 2011.pdf Grote modderkruiper onweersvoorspeller.pdf

Het Pantoffeldiertje (voortplanting).doc Het Pantoffeldiertje (voortplanting).pdf Het Pantoffeldiertje.doc

Het Pantoffeldiertje.pdf

Libellen van 17 beken VS2008001.pdf Naaldsteenvliegen kloppen aan de deur.pdf

Nieuwe Watermijt voor Nederland in de Grote Vilt.pdf Rivierprik vogelvrij verklaard.pdf

Soortprofiel Beekprik

Vogelwerkgroep Oost-Veluwe ijsvogelrapport 2004.pdf

Waterplanten als maat biologische kwaliteit opp vl wateren.pdf

(9)

Pagina

9

IVN

Groenvoer 2012 01 t/m 04.pdf Groenvoer 2013 01 t/m 04.pdf Groenvoer 2014 01 t/m 04.pdf Groenvoer 2015 01 t/m 04.pdf Nieuwsbrief IVN

Nieuwsbrief IVN Apeldoorn - Jaargang 8 nummer 01 t/m 12 2016.pdf Kaartmateriaal

Apeldoorn 400-33W.jpg 400-33Wa.jpg 400-33Wb.jpg

Egelbeek 2015 monsterpunten Grenzeloos Apeldoorn.pdf Kaart Apeldoorn Centrum.pdf Kaart Apeldoorn Noordoost.pdf Kaart Apeldoorn Noordwest.pdf Kaart Apeldoorn Oost.pdf Kaart Apeldoorn West.pdf Kaart Apeldoorn Noordoost.pdf Kaart Apeldoorn Zuidoost.pdf Kaart Apeldoorn Zuidwest.pdf

Overzichtskaart diverse molens rondom Apeldoorn.jpg watermolens in Vaassen.PNG

Waterwingebied Schalterberg.jpg Herinrichting Koningsbeek

Flora Fauna monitoring KB 2014.jpg Koningsbeek 1-3 01-11-2011.pdf Koningsbeek 2-3 20-02-2012.pdf Koningsbeek 3-3 01-11-2011.pdf Sovon veldkaart 7129 Koningsbeek.pdf Kaarten diversen

De Loenense Molenbeek.jpg

Grift kaart aanleg beek 2016-04-2013.pdf Ontwerp driehuizensprengkoppen west.pdf Veldkaart Beek in het Orderveen Deel 1 en 2.jpg Rojan.jpg

Schouwwater Koningsbeek-paleispark.pdf

Schouwwateren Waterschap Vallei en Veluwe.pdf Veldkaart Koningsbeek SOVON.jpg

Veluwe.C.sGrooten 1570.jpg Watergangen kaart 1.jpg Watergangen kaart 2.jpg Watermolens bij Loenen.jpg Kaarten Provincie

01molencatensebeek.jpg

(10)

Pagina

10

02heerderbeken.jpg 03horsthoekerbeken.jpg 04eperbeken.jpg

05nijmolen-smallertsebeek.jpg 06hartense-geelmolen-rode.jpg 07mei-papagaaibeek.jpg 08konings-kerschoten.jpg 09badhuissprengen.jpg 10ugchelen-koppelspreng.jpg 11oudebeek.jpg

12klarenbeek.jpg 13loenensebeek.jpg 14voorstondsebeek.jpg 15eerbeeksebeek.jpg 16soerensebeek.jpg 17imbosbeek.jpg 18ruitersbeek.jpg

19rozendaal-beekhuizerbeek.jpg 20klarenbeek-arnhem.jpg 20bklarenbeek-arnhem.jpg 21stjansbeek.jpg

22warnsborn.jpg

23oorsprong-slijpbeek.jpg 24seelbeek-dunobeek.jpg 25heelsumse-seelbeek.jpg 26renkumsebeken.jpg

27hoekelum-krommebeek.jpg 28geld-vallei.jpg

29arkervaart.jpg 30veldbeek-blarinck.jpg 31schoonderbeek-kronkel.jpg 32sypel.jpg

33hierdenA1.jpg 33hierden1.jpg 33hierden2.jpg 33hierden3.jpg 33hierdenA1 enkel.jpg 34tochtsloot-varelse.jpg 35spangelerbeek.jpg 36eekterbeek.jpg 37nunbeek.jpg Beken overzicht.jpg

Sprengen-Apeldoorn noord.jpg Sprengen-Apeldoorn zuid.jpg Macrofaunanieuws Overheid

2000 Macrofaunanieuwsmail 0001 t/m 0008.pdf 2001 Macrofaunanieuwsmail 0009 t/m 0017.pdf 2002 Macrofaunanieuwsmail 0018 t/m 0031.pdf 2003 Macrofaunanieuwsmail 0032 t/m 0040.pdf

(11)

Pagina

11

2004 Macrofaunanieuwsmail 0041 t/m 0050.pdf 2005 Macrofaunanieuwsmail 0051 t/m 0061.pdf 2006 Macrofaunanieuwsmail 0062 t/m 0069.pdf 2007 Macrofaunanieuwsmail 0070 t/m 0075.pdf 2008 Macrofaunanieuwsmail 0076 t/m 0081.pdf 2009 Macrofaunanieuwsmail 0082 t/m 0088.pdf 2010 Macrofaunanieuwsmail 0089 t/m 0095.pdf 2011 Macrofaunanieuwsmail 0096 t/m 0101.pdf 2012 Macrofaunanieuwsmail 0102 t/m 0106.pdf 2013 Macrofaunanieuwsmail 0107 t/m 0112.pdf 2014 Macrofaunanieuwsmail 0113 t/m 0119.pdf

2015 Macrofaunanieuwsmail 0120 t/m 0127 en Macrofaunanieuwsmail extra - 6 november 2015.pdf 2016 Macrofaunanieuwsmail 0128 t/m 0132.pdf

Nature Today

Glazenmakers en paardenbijters.docx Overal heidelibellen.docx

Speurtocht naar Drijvende waterweegbree.docx Systeemgerichte bestrijding van watercrassula.docx Vinger aan de pols van poelen.docx

Wie ziet eerste witpuntoeverlibel in Nederland.docx Natuurbericht

Alles over vennen in één digitale sleutel.pdf Dodelijke salamanderschimmel verspreidt zich.pdf

Dood hout versterkt populaties beeksoorten in de Snelle Loop.pdf Kokerjuffers kunnen beekherstel afmaken.pdf

Negen nieuwe watermijten in Nederland.pdf Nieuwe vindplaats Gestreepte waterroofkever.pdf Nieuwe watermijt voor Nederland in De Vilt.pdf Schietmotten in de mottenbak.pdf

Tijdelijke droogval vennen voert stikstof af.pdf

Toename mooie schietmot door dood hout in beek.pdf Waarom waterdieren stikken in warm water.pdf NEREDA Waterzuivering

01 Nereda in het kort.pdf

Het verzilveren van marktkansen holterman.pdf Klontjes bacteriën maken beter schoon dan vlokjes.pdf

Maakt Nereda installatie epe hooggespannen verwachtingen waar.pdf Met slibkorrels slimmer zuiveren 20011 012.pdf

NEREDA kosteneffectief, robuust en eenvoudig.pdf NEREDA Nieuwsbrief 56 STOWA 2013.pdf

NEREDA RHDHV Insert Nereda DUTCH.pdf

Nereda the new diamond of the Dutch water sector.pdf Officiële oplevering nereda installatie epe h2o07-2012.pdf Presentatie 00 stefan kuks opening nereda epe 8-5-2012.pdf Presentatie 01 ip krw maurice luijten.pdf

Presentatie 02 edwin van velzen isa.pdf

(12)

Pagina

12

Presentatie 03 charlotte van erp anammox.pdf Presentatie 04 andr r hammenga.pdf

Presentatie 05 oscar van zanten.pdf Presentatie 06 cora uijterlinde.pdf Presentatie 07 mark van loosdrecht.pdf Presentatie 08 bart de bruin.pdf

Presentatie 09 mathijs oosterhuis en philip schyns.pdf Presentatie 10 ruud van dalen.pdf

Presentatie 11 verschoor en steensma.pdf Presentatie 12 cora uijterlinde afsluiting.pdf

Slotgedicht startbijeenkomst Apeldoorns kanaal.pdf

Stowa 2011 003 afvalwaterzuiveringen moeten grondstoffen terugwinnen.pdf Systeeminnovatie in de NL watersector nereda-ppt kemink.pdf

Van vinding naar internationale praktijktoepassing h2o nr 22 nereda-01.pdf Waterforum technologie nereda moet zich nu in de praktijk bewijzen 2011 014.pdf Paleispark Het Loo

AHN-paleispark.jpg (Actueel Hoogtebestand Nederland) Caert Thresoor 07-1988 1 het Loo.pdf

De kaart van Willem Leenen uit 1748 1.jpg De kaart van Willem Leenen uit 1748.doc De kaart van Willem Leenen uit 1748.pdf

De waterleiding voor de fonteinen van het Loo 1.1.jpg De waterleiding voor de fonteinen van het Loo 2.2.jpg De waterleiding voor de fonteinen van het Loo.doc De waterleiding voor de fonteinen van het Loo.pdf Een volmaakte tuin Het Loo.pdf

Flora en Fauna van de Sprengen van Het Loo 1999 rapport Cuppen.pdf Fonteinleiding het Loo Orderveen gem Apeldoorn.pdf

Gegevens Ummels 1.pdf Gegevens Ummels 2.pdf

Geohydrologisch onderzoek grondwateronttrekking Paleis Het Loo 2006.pdf Graven in de tuin van paleis Het Loo folder.pdf

infopanelen 't Loo-10.jpg Kaart blok Veldhuijzen.pdf Kaart Loose veld.pdf

Kaart Park vh Koninklijk Paleis Het Loo.pdf publicaties Cuppen.docx

Restauratie het Loo 20e eeuw.pdf

Restauratie het Loo commentaar op rapport.pdf wijerd dec 95 excursie Het Loo.pdf

Wijerd mrt 96 Fonteinleidingen Het Loo Wijerd sept 96 artikeltje Het Loo.pdf Papiermolens

Papiermolen De Middelste molen.pdf Papiermolen De Ruitersmolen.pdf Papiermolen De Stinkmolen.pdf

Papiermolen De Vlijt & koperpletterij De Heus.pdf Papiermolens op de Veluwe.pdf

(13)

Pagina

13

Papiermolens op de Veluwe Loenen.pdf Veluwse papiermolens Canon Gelderland Publicaties (algemeen)

Archeologisch jaaroverzicht 2013 met herinrichting Koningsbeek.pdf Archeologisch jaarverslag 2012.pdf

Archeologische waardenkaart Apeldoorn.pdf

Bescherming bronnen voor drinkwater tcm 334-320000.pdf Beschermingsplan DDL rapport_LR.pdf

Beschermingsplan GBVP rapport_LR.pdf Beschermingsplan hazelmuis rapport_LR.pdf Beschermingsplan knoflookpad_LR.pdf Beschermingsplan kraanvogel rapport_LR.pdf Beschermingsplan oehoe rapport_LR.pdf Beschermingsplan tauros rapport_LR01.pdf Beschermingsplan wespendief_LR.pdf Beschermingsplan wilde kat_LR.pdf Beschermingsplan wolf rapport_LR.pdf Bestrijdingsmiddelen en waterkwaliteit.pdf

Contourennota Samenwerking IVN-KNNV versie 08052015.pdf Cultuur historische analyse Ugchelen.pdf

De boer als waterbeheerder 01.pdf

De boer als waterbeheerder brochure Water kent geen grenzen.pdf De levende natuur Toename van de Kwabaal in de IJssel Vechtdelta.pdf Grondwater als bron voor biodiversiteit Inaugurele Rede Flip Witte.pdf Grondwater voor Natuur College VU Ecohydrologie 12 oktober 2011.pdf Hoe de zalm uit Nederland verdween.pdf

IJssel Handreiking ruimtelijke kwaliteit prov. Overijssel.pdf IJzeroer uit beekdalen.pdf

Interview H2O 4/2008 Waterbeheer ten bate van biodiversiteit Flip Witte.pdf IVN Groenvoer Berg en Bos 2013-4.pdf

Kamsalamander en Ringslang in de Gelderse Vallei.pdf

Koninklijk Nederlands Waternetwerk KNW De oorsprong van zuiver water.pdf LOP IJsselvallei deel 2 De kernkwaliteiten van ons landschap.pdf

Onderzoek naar de beek loop en de molenlocaties (Ignaat Simons 2004).pdf publicaties Cuppen.docx

Vrijenbergbeek G.J. Blankena.pdf Rapportages

AlterraRapport 1333 Cultuurwaarden Loenermark.pdf AlterraRapport 1858 Beekherstelprojecten 2004-2008.pdf AlterraRapport 1912 Effecten op Kokerjuffers.pdf

AlterraRapport 2002 HM04 Veluwse Sprengenlandschap.pdf

AlterraRapport 2011 Waterplanten voor de kwaliteit van oppervlakte wateren.pdf AlterraRapport 2042 Raamplan Voorsterbeek.pdf

AlterraRapport 2229 Leuvenumse en Hierdense beek.pdf AlterraRapport 2244 Amerikaanse rivierkreeften.pdf AlterraRapport 2341 Europese rivierkreeften.pdf AlterraRapport 2424 Klimaattoets EHS Gelderland.pdf AlterraRapport 2440 Grondwaterstandskaarten.pdf

(14)

Pagina

14

Cultuuroevers van betekenis Tauw 2010.pdf De IJsselvallei.pdf

Eindrapport Riza 2005.016 Aard- ernst en omvang watertekort in Nederland.pdf Final version Sustainable future of the Juniperbos.pdf

Flora en Fauna van de Sprengen van Het Loo 1999 rapport Cuppen.pdf Grondwateronttrekking Paleis het loo effectenstudie.pdf

Inspraak bij bouwen op een kleischot KWIII kazerne.pdf Living Planet Report Natuur in Nederland 2015.pdf

Onderzoek macrofauna landgoed Middachten (Cuppen 2010).pdf Rapport Kievitsveld Natuur en recreatie verslag 1991 Terpstra.pdf Rapport Koppelsprengen 1981 Cuppen.pdf

SAGA Rapport 1 Na de vondst van de Napjessteen.pdf SAGA Rapport 2 Goud van Oud.pdf

SAGA Rapport 3 25 jaar Amateur Archeologie.pdf Samenvattend verslag lezing Flip Witte 14102014.pdf Veluwe (algemeen)

25 jaar beekherstel op de Veluwe 2014 P. Verdonschot.pdf Cultuur historische analyse Centraal Veluws Natuurgebied.pdf De Veluwe als bron van veiligdrinkwater.pdf

De waterbel onder de Veluwe herontdekt P. Verdonschot.pdf EEN KARAKTERISTIEK VAN DE VELUWSE SPRENGENBEKEN.pdf Expertdialoog de Veluwe 2014-3 F. Verhagen.pdf

Gebiedsvisie bekenlandschap Heerde.pdf Het kleigat bij Hotel Beekhuizen.pdf Het Veluwse bekenboekje 1981.pdf

Het Wisselse Veen behoud Biezenlandje.pdf Inrichtingsplan Landgoed De Pirk Epe.pdf

Nieuwe Veluwe 2014-2 juni nummer met katern sprengen en beken.pdf Staatsbosbeheer Veluwe t Leesten.pdf

Stroomgebied Beken en Sprengen Oostflank Veluwe.doc Stroomgebied Beken en Sprengen Oostflank Veluwe.pdf Structuurvisie Loenen gemeente Apeldoorn.pdf

Vaassense beken en Egelbeek edepot.pdf

Vaassense watermolens (schematische voorstelling).pdf Veluwse sprengen en beken (deel 1-4)

Veluwemassief Prov. Gelderland.pdf Vennen op de Veluwe.doc

Vennen op de Veluwe.pdf

Waterplan Brummen 2008 Tauw S08.004011.1

Zorgen dat de Veluwe niet verdroogt, interview Flip Witte.pdf Vier Jaargetijden KNNV Apeldoorn

Vier Jaargetijden 2008

KNNV-De Vier Jaargetijden 2008-02.pdf KNNV-De Vier Jaargetijden 2008-03.pdf KNNV-De Vier Jaargetijden 2008-04.pdf Vier Jaargetijden 2009

KNNV-De Vier Jaargetijden 2009-01.pdf KNNV-De Vier Jaargetijden 2009-02.pdf

(15)

Pagina

15

KNNV-De Vier Jaargetijden 2009-03.pdf KNNV-De Vier Jaargetijden 2009-04.pdf Vier Jaargetijden 2010

KNNV-De Vier Jaargetijden 2010-01.pdf KNNV-De Vier Jaargetijden 2010-02.pdf KNNV-De Vier Jaargetijden 2010-03.pdf KNNV-De Vier Jaargetijden 2010-04.pdf Vier Jaargetijden 2011

KNNV-De Vier Jaargetijden 2011-01.pdf KNNV-De Vier Jaargetijden 2011-02.pdf KNNV-De Vier Jaargetijden 2011-03.pdf KNNV-De Vier Jaargetijden 2011-04.pdf Vier Jaargetijden 2012

KNNV-De Vier Jaargetijden 2012-01.pdf KNNV-De Vier Jaargetijden 2012-02.pdf KNNV-De Vier Jaargetijden 2012-03.pdf KNNV-De Vier Jaargetijden 2012-04.pdf Vier Jaargetijden 2013

KNNV-De Vier Jaargetijden 2013-01.pdf KNNV-De Vier Jaargetijden 2013-02.pdf KNNV-De Vier Jaargetijden 2013-03.pdf KNNV-De Vier Jaargetijden 2013-04.pdf Vier Jaargetijden 2014

KNNV-De Vier Jaargetijden 2014-01.pdf KNNV-De Vier Jaargetijden 2014-02.pdf KNNV-De Vier Jaargetijden 2014-03.pdf KNNV-De Vier Jaargetijden 2014-04.pdf Vier Jaargetijden 2015

KNNV-De Vier Jaargetijden 2015-01.pdf KNNV-De Vier Jaargetijden 2015-02.pdf KNNV-De Vier Jaargetijden 2015-03.pdf KNNV-De Vier Jaargetijden 2015-04.pdf Vier Jaargetijden 2016

KNNV-De Vier Jaargetijden 2016-01.pdf KNNV-De Vier Jaargetijden 2016-02.pdf KNNV-De Vier Jaargetijden 2016-03.pdf Vitens

Duurzame drinkwatervoorziening Gelderland.pdf Paleispomp blijft gehandhaafd.pdf

Infiltratievennen Beekbergen

Eerste water in Schalterberg-ven bij Loenen.pdf Eerste water uit kanaal naar infiltratie ven.pdf Gelders dossier Schalterberg.pdf

Het voormalige stuifzandgebied Hoeve Delle.pdf Infiltratie Schalterberg Beekbergen.pdf

Infiltratie-ven 5-11-2014_4.jpg Infiltratie-ven 5-11-2014_5.jpg Infiltratie-ven 5-11-2014_6.jpg

(16)

Pagina

16

Kanaalwater gaat in Loenen weer de grond in.pdf Realisatie infiltratievennen in Beekbergen.pdf Samenvatting MER Schaterberg.pdf

Schalterberg in de pers artikel Stentor 01092009.pdf Waterhuishouding

Gemeente Brummen visie landgoederen.pdf Het ongrijpbare water.pdf

landschapsecologie riviersystemen (onderzoek 1993).pdf RCE Wallenbundel hfdst 11.pdf

Stroming_Agenda voor de IJsselvallei.pdf Waterkwaliteit parameters.pdf

Waterlijst (woorden en begrippen).pdf Waterlijst (woorden en begrippen).xlsx Waterzuivering practica.pdf

Waterplan Apeldoorn

Apeldoornse grift nu of nooit.pdf Beek in het orderveen visie.pdf Beek in Kerschoten visie 2011.pdf Beeldkwaliteitsplan wenum wiesel.pdf Eendrachtspreng visie 2005-2015.pdf Koningsbeek visie.pdf

Met de stroom meen (beeldenboek voor beekherstel).pdf Orderbeek artikel stentor 22-12-2012.pdf

Orderbeek in Orderbos (gedaantewisseling).pdf Orderbeek visie 2008 2005-2015.pdf

Orderbeek visie 2011 2005-2015.pdf radio794 de orderbeek 23102012.mp3 Revival van de Robuuste Grift.pdf

Werken aan water Waterplan 2005-2015.pdf Waterplan Gelderland

Ontwerp Bijlagen Waterplan Gld.pdf Ontwerp functiekaart Waterplan Gld.pdf Ontwerp structuurvisiekaart Waterplan Gld.pdf Ontwerp Waterplan Gld 9-12-2008.pdf

planMER.pdf

Waterplan Gelderland 2010-2015.pdf Waterschap Vallei en Veluwe 20160044 vrijwilligersjournaal.pdf

Gebiedsbeheerders Waterschap Vallei en Veluwe.pdf Gebiedsbeheerders Waterschap Vallei en Veluwe.pdf Gele plomp verhuist van Mheenpark naar Toevoerkanaal.pdf IJssel KRW IJssel Systeemanalyse visie.pdf

IJssel Planstudie KRW IJssel hoofdrapport.pdf

Klontjes bacteriën maken beter schoon dan vlokjes.pdf Plaagsoorten Beleidsnota plaagsoorten rapport bijlage 1.pdf Plaagsoorten folder invasieve waterplanten publieksfolder 1.pdf

(17)

Pagina

17

Plaagsoorten in oppervlakte water.doc Plaagsoorten in oppervlakte water.pdf

Plaagsoorten invasieve waterplanten veld gids samengevoegd 1.pdf Voortgang programma sprengen en beken 2011 AP10 0.pdf

Voortgang programma sprengen en beken 2011 tabel AP10 0.pdf Waterschap Vallei en Veluwe AP09 3 Nota cultuurhistorie.pdf

Waterschap Vallei en Veluwe AP10 1a Rapport uitwerking cultuurhistorie.pdf Waterschap Vallei en Veluwe folder zuivering.pdf

Waterschap Vallei en Veluwe inlegvel innovatie.pdf

Waterschap Vallei en Veluwe KNNV Presentatie 20022014.pdf

Waterschap Vallei en Veluwe Onderhoudsplan Zuid-Veluwse beken.pdf Waterschap Vallei en Veluwe voorloper in innovaties.pdf

Waterschap Veluwe nota visbeleid 8-8-2007.pdf Waterschapsblad 2498_2013 Leuvenumse beek.pdf Zoetwater macrofauna

Nederlandse Zoetwater Macrofauna wew themanummer 23 soortenlijst.xls Nederlandse Zoetwater Macrofauna wew themanummer 23.pdf

Zuidbroek

Zuidbroek boomgaard.pdf

Zuidbroek dieren in op en bij het water.pdf Zuidbroek leeuwerikkenveld.pdf

Zuidbroek mossenveld.pdf Zuidbroek vleermuisbunker.pdf

Foto's

Foto's 2012

Beek in het Orderveen 29 november 2012 Beek in het Orderveen 29112012 01 t/m 06.jpg Dubbelbeek-Kayersbeek 2012

Dubbelbeek 01.jpg

Dubbelbeek Bank 1944.jpg

Kayersbeek Petasites hybridus (groot hoefblad) 01 t/m 03.jpg Kayersbeek Velia caprai (beekloper) 01.jpg

Waterval Zwanenspreng 01.jpg Koppelsprengen 2012

Beekmijtertje (mitrula paludosa) 10042012 01 t/m 02.jpg Oude beek 24 mei 2012

Oude beek Beekbergen 01 t/m 06.jpg Waterjuffer.jpg

Paleispark 13 december 2012 P1140308.MOV

Paleispark 01-02.jpg

Paleispark pomp waterval spreng.jpg Paleispark waterval spreng.jpg Paleispark winter.jpg

Rode beek 29 november 2012 De Rode beek 01 t/m 05.jpg

(18)

Pagina

18

Wenumse beek 5 april 2012

Wenumse beek bij watermolen Polypodium vulgare (gewone eikvaren).jpg Wenumse beek Kopermolen Wenum-Wiesel 01 t/m 02.jpg

Wenumse beek Kopermolen Wenum-Wiesel Vistrap 01 t/m 02.jpg Wenumse Watermolen Mollisia.jpg

Xylaria longipes (esdoornhoutknotszwam).jpg

Foto's 2013

Koningsbeek 2013

Herinrichting tussen Kostverloren en Stadhoudersmolenweg 11-4-2013 01 t/m/ 08.jpg Monitoring 1e meetpunt 05072013 01 t/m 03.jpg

Monitoring 3e meetpunt 31102013 01 t/m 06.jpg

Oude loop Koningsbeek tussen Kostverloren & Hogekampweg 21032013 01 t/m 05.jpg Stoomgebied Koningsbeek Zwolseweg-Kostverloren 21032013 01 t/m 05.jpg

Loenense beek-Bovenste molen 31 oktober 2013 Bovenste molen 1 en 2 01 t/m 04.jpg

Loenense beek Aquaduct.jpg

Foto's 2014 (Excursies etc.)

Koningsbeek 2014

Dwergzwemmer (Hydroporus palustris) 04092014 01 t/m 03.jpg Gevlekte snelzwemmer (Platambus maculatus) 04092014 01.jpg Info Koningsbeek in paleispark Het Loo 23102014 01 t/m 05.jpg Koningsbeek (paleispark 23012014) 01 t/m 12.jpg

Schoonmaakactie Koningsbeek 11032014 01 t/m 19.jpg Schoonmaakactie Koningsbeek 26032014 20 t/m 27.jpg Kortebroek (Egelbeek) 2014

Ajuga reptans (kruipend zenegroen) 002.jpg Equisetum fluviatile (holpijp) 001.jpg

Excursie Korte Broek 01052014 01 t/m 11.jpg IJzeroer uit beekdalen.doc

IJzeroer uit beekdalen.pdf

Jacobaea vulgaris (Jacobs kruiskruid) 001.jpg Moerasijzererts (Limoniet) 01 t/m 02.jpg Natuurgebied Korte Broek bij Vaassen.doc Natuurgebied Korte Broek bij Vaassen.pdf Pedicularis palustris (moeraskartelblad) 001.jpg Ranuculus flammula (egelboterbloem) 001 t/m 002.jpg Ranuculus hederaceus (klimopwaterranonkel) 001 t/m 002.jpg Senecio viscosus (kleverig kruiskruid) 003.jpg

Veelkleurige vergeetmeniet 02.jpg Motketel 2014

Excursie 26062014 001 t/m 021.jpg Natuurdagen Apeldoorn 2014 Natuurdagen 2014 01 t/m 11.jpg Orderbeek 2014

01 t/m 03 Uitleg beekrenovatie Orderbeek fa. Roelofs.jpg 04 Schematische tekening vistrap orderbeek.jpg

05 Begin Vistrap.jpg

(19)

Pagina

19

06 t/m 11 Beekrenovatie Orderbeek F v Mierisstraat.jpg 12 t/m 15 De Spreng.jpg

16 De Roestvijver.jpg

17 t/m 20 De Grift achter de Waterloseweg.jpg 21 De Waterloseweg.jpg

22 t/m 25 Gerenoveerde Grift Europaweg.jpg Papegaaibeek 2014

Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides) in Papegaaibeek 01 t/m 07.jpg Papegaaibeek 11092014.jpg

Robuuste beek 2014

Excursie Robuuste beek 13032014 01 t/m 07.jpg Waterschap Vallei & Veluwe 2014

Bezoek WS Vallei en Veluwe 20022014 01 t/m 18.jpg Wenumse beek 2014

Excursie Wenumse beek 25102014 01 t/m 03.jpg Excursie Wenumse beek 25102014 04.MOV Excursie Wenumse beek 25102014 05 t/m 12.jpg Excursie Wenumse beek 25102014 13 t/m 14.MOV Excursie Wenumse beek 25102014 15 t/m 19.jpg Excursie Wenumse beek 25102014 20.MOV

Foto's 2015 (Excursies etc.)

Barneveldse beek

Barneveldse beek 2015 01.jpg t/m Barneveldse beek 2015 03.jpg Heelsumsebeek 2015

Excursie Heelsumsebeek 19102015 01 t/m 24.jpg Houtbeek 2015

Stroe Houtbeek Stroese heide 01 t/m 19.jpg Stroe Wolweg Houtbeek 01 t/m 03.jpg

Stroe Wolweg Houtbeek bij kaasboerderij 01 t/m 03.jpg Koningsbeek 2015

Schoonmaakactie 10112015 01.jpg Schoonmaakactie 10112015 01.mov

Schoonmaakactie 10112015 02.jpg t/m Schoonmaakactie 10112015 12.jpg Koningsbeek paddenstoelen

Diversen

Kopermolen 2015

Excursie Landgoed De Kopermolen 01.jpg Excursie Landgoed De Kopermolen 02.jpg Excursie Landgoed De Kopermolen 03.jpg Excursie Landgoed De Kopermolen 04.jpg Excursie Landgoed De Kopermolen 05.jpg Koppelsprengen 2015

Beekprik excursie 16032015 A Hartgers 01 t/m 06.jpg Beekprik excursie 16032015 R Knol 01 t/m 36.jpg Rode beek 2015

Excursie Rode beek 010102015 01 t/m 06.jpg 1 Voorbereiding.pdf

2 Plan Rode beek BIHO.pdf

(20)

Pagina

20

3 Plan-kaart.pdf 4 Kaart 1933.pdf 5 Situatie 1933.pdf

6 Overzicht nieuwe situatie.pdf 7 Plan beschermde natuur.pdf 8 Visie kaart.pdf

9 Relevantie tekst visie.pdf

Ruimte voor de Rivier Veessen Wapenveld 2015

14122015-001 t/m 14122015-018 Excursie Veessen Wapenveld Ruimte voor de rivier.jpg 14122015-019 t/m 14122015-023 JF Excursie Veessen Wapenveld Overgang Veluwe IJsseldal.jpg Schalterberg 2015

001 t/m 002 18052015 Hazelworm.jpg 003 18052015 Hazelworm film

004 Vrijenbergerspreng.jpg

005 t/m 006 Vrijenbergerspreng waterranonkel.jpg 007 t/m 10 Infiltratievennen Schalterberg.jpg 011 Infiltratievennen Schalterberg film 012 t/m 025 Infiltratiewater naar 2e ven.jpg Looproute Schalterberg.jpg

Looproute Schalterberg.pdf Stafkaart Schalterberg.pdf Vrijenbergbeek.pdf Ugchelse beek 2015

Fietsexcursie 19012015 vistrap Ugchelse beek 01 t/m 04.jpg Fietsexcursie 19012015 Winnemolen Ugchelse beek 01.jpg Winkewijert 2015

16022015 01 t/m 13 Excursie winkewijert.jpg Bouwhof- en Hattumse molen.jpg

Bouwhofmolen.jpg

Markenkaart 1860 Watermolens Apeldoorn.jpg Methusalem.jpg

Ugchelen kaartje Sprengenbeken.jpg Ugchelen plattegrond Sprengenbeken.jpg

Ugchelen Wasserij Middelbeek Laan v Westenenk.jpg Ugchelen Wasserij Middelbeek-Nijenbeek 01 t/m 02.jpg

Foto's 2016 (Excursies etc.)

Badhuisspreng en parkvijvers 2016

Excursie Badhuisspreng 15022016 01.jpg t/m 09.jpg Egelbeek

Excursie Egelbeek 29022016 01.jpg t/m 07.jpg Heelsumse Beek

Excursie Heelsumse Beek 18-08-2016 Foto’s Henk Weltje

Foto’s André Hartgers Kopermolen Zuuk

Excursie Kopermolen Zuuk 21032016 001.jpg t/m 032.jpg NEREDA waterzuivering Epe 2016

NEREDA excursie 28 jan 2016 001.jpg t/m 018.jpg

(21)

Pagina

21

Nieuwe beek

Excursie Nieuwe beek 29022016 01.jpg t/m 04.jpg Oude beek o.l.v. GJ Blankena

Excursie beekprikken 14032016 01.jpg t/m 016.jpg Paleispark Het Loo

Excursie paleispark Oude en Nieuwe Sprengen, Paraplusprengen en Concordiasprengen Foto’s HenkWeltje

Ruetbron

Excursie Ruetbron 27062016 01.jpg tm 18.jpg

Venturi effect en de fonteinleidingen van het Loo.pdf Schoolbeek

Excursie 9-11-2016. Link naar foto’s op site Henk Weltje Steenbeek

Excursie Steenbeek 09022016 01.jpg t/m 016.jpg Woudhuis

Excursie Woudhuis Huub Cuppen 18042016 01.jpg t/m 012.jpg Zuidbroek

Macrofauna excursie 18082016, 5 foto’s

Apeldoornse Grift

Herstel Apeldoornse Grift Deventerstraat-Anklaarseweg v.v Voorbereidingen herstel maart 2007

Apeldoornse Grift 17032007 01 t/m 40.jpg Voortgang augustus 2007

Apeldoornse Grift 28082007 41 t/m 42.jpg Voortgang oktober 2007 - april 2008 Apeldoornse Grift 09102007 43 t/m 50.jpg Apeldoornse Grift april 04 2008 51 t/m 76.jpg Wateroverlast 2009

Wateroverlast grift 03072009 01 t/m 08.jpg Foto’s waterdiertjes

Diverse foto’s

Invasieve plaagsoorten

Algemeen

edepotlink_t515d2ca2_001.pdf edepotlink_t550c00e8_001.pdf

Horizonscanning new invasive non-native species.pdf Invasieve soorten Help ze opsporen.pdf

Nieuwsbrief plaagsoorten november 2015.pdf

Plaagsoorten Beleidsnota plaagsoorten rapport bijlage 1.pdf Plaagsoorten in oppervlakte water.pdf

Plaagsoorten Invasieve waterplanten publieksfolder 1.pdf Plaagsoorten Invasieve waterplanten veldgids 1.pdf Stentor 26092015 Exoten in de Papegaaibeek.pdf Voorkom ontsnappen invasieve soorten uit tuinen.pdf Vroegtijdige signalering exoten essentieel.pdf

(22)

Pagina

22

Dieren

Graskarpers ingezet tegen exotische waterplanten.pdf Opmars van de Amerikaanse rivierkreeften.pdf Snoeken ingezet tegen exotische vissen.pdf Zoekkaart exotische vissen.pdf

Zonnebaars een bedreiging voor de inheemse fauna.pdf Planten

1 - Richard Sierat - Plaagsoorten en preventie.pdf

2 - Eddy Yedema - Bestrijding invasieve water- en oeverplanten wet- en regelgeving.pdf 3 - Wim Cornelisse - Bestrijding grote waternavel bij Vallei en Veluwe.pdf

4 - Marjolein Koopmans - Bestrijden beheren en wat dan.pdf

5 - Jan Willem van Mourik - Waterwaaier bestrijden of accepteren.pdf 6 - Bart Brugmans - Brabantbrede aanpak exoten en plaagsoorten.pdf 7 - Flora Rosenbrand - Pitch werkgroep plaagsoorten.pdf

2015 de hoop ea rapportage juridische verbetervoorstellen-verslagen milieukunde 499.pdf Brochure Grote waternavel.pdf

edepotlink_t4adea29_001 Zwarte lijst invasieve waterplanten.pdf Exoot Schijngenadekruid in opmars.pdf

Exotische varens verwilderen vanuit tuinen.pdf Geen exoot in de sloot Stentor 26092015.pdf

Invasieve waterplanten STOWA 2014 20 Webversie LR.pdf Lagarosiphon major.pdf

RA report Cabomba (Waterwaaier) 20130830.pdf Vallisneria spiralis.pdf

Verwijderen van de Grote waternavel uit Papegaaibeek.pdf Waternavel KNNV Wgr. S&B 001.jpg

Logo

Logo KNNV klein.jpg Logo KNNV.jpg

Overzicht Apeldoornse en Veluwse Sprengen en Beken

Badhuisspreng

Badhuisspreng historie en toekomst.pdf badhuisspreng_v16.10.06-haw

Badhuisspreng_v16084.pdf

Beek in het Orderveen & Rode Beek Beek in het Orderveen en Rode Beek Visie.pdf Beekbeschrijving v.2. 15. 1-jf

Kaart v.02.16.4

Kop van de Rode beek.pdf De Grift

Artikel Gert-Jan Blankena Revival van de Robuuste Grift.pdf Artikel kennisbankje Grift Stinkmolen.doc

Artikel opening Grift pwalaan 20130525.pdf Artikel Stentor Grift pwa 20130107.pdf Brief info-bijeenkomst inrichtingsplan Grift.pdf De Grift in verleden en heden.doc

(23)

Pagina

23

De Grift in verleden en heden.pdf

Fotoblad aanleg Grift pws 2013 april1.pdf Fotoblad aanleg Grift pws 2013 mei.pdf Fotoblad Grift PWAlaan 2011.pdf Fotoblad opening Grift brinkpark.pdf Grift Profieltekening 01.pdf

Grift Profieltekening 02.pdf

Grift tekening aanleg beek 2016-04-2013.pdf Robuuste grift streefbeeld grift 2030.pdf Robuustegrift raamplan.pdf

De Ruethbron

De Ruetbron, M. Schut Asselseveld.pdf Driehuizerspreng

De Driehuizerspreng is terug Bert Compagne.pdf

Driehuizerspreng kaart sprengkoppen west ontwerp.pdf Driehuizerspreng CarelvdMeer.pdf

Eendrachtspreng

Eendrachtspreng visie 2005-2015.pdf Eendrachtspreng verslag KNNV WG S&B.pdf Beekbeschrijving v.16.02.02-thk

Kaart v.08163 Egelbeek

Egelbeek Vaassen Rapport versie 2 december mp 601012.pdf Korte Broek, beekdal Egelbeek.pdf

Heelsumsebeek

Het Heelsumse beekdal.pdf

Toelichting op excursie Jan Folbert.doc Wijerdartikel van N. Zuurdeeg.pdf Wolfhezerheide.pdf

Heerder beken

Gebiedsvisie bekenlandschap Heerde.pdf Houtbeek

De Houtbeek (wandelroute Hans van Eekelen).pdf Houtbeek AHN.png

Lang geleden verdwenen beken, de Houtbeek GJ Blankena.pdf Sporen uit het verleden, De grafheuvels Kootwijkse veld.pdf Stroe Houtbeek paneel Kootwijkse veld.pdf

Stroe Houtbeek Stroese heide 01.jpg Stroe Houtbeekwandeling.jpg Stroe Schouw wateren.jpg Kayersbeek & Zwaanspreng Artikel De Zwaanspreng.pdf

Artikel Kayersbeek Zwaanspreng.pdf

Kayersbeek terug in Haven Centrum Apeldoorn.doc

Oplegnotitie Visie Zwanenspreng Kayersbeek 19 maart 2015.pdf Zwanenspreng visie.pdf

Koningsbeek

Artikel Paleispomp blijft gehandhaafd.doc Artikel Paleispomp blijft gehandhaafd.pdf

(24)

Pagina

24

De koningsbeek 01.pdf De koningsbeek 02.pdf KB7.jpg

Koningsbeek artikel stentor 07012013.pdf Koningsbeek tekening 1-3 01112011.pdf Koningsbeek tekening 2-3 20022012.pdf Koningsbeek tekening 3-3 01112011.pdf koningsbeek tekening blad 1.pdf

koningsbeek tekening blad 2.pdf koningsbeek tekening blad 3.pdf Koningsbeek visie 2005-2015.pdf KoningsbeekVlijtsepark.pdf

Legitimatie Waterschap Koningsbeek 2013.pdf Persbericht 2013.doc

Persbericht 2013.pdf

Schoonmaakactie bij Koningsbeek.pdf Droogval Koningsbeek 2016

Droogval Koningsbeek Apeldoorn september 2016.doc + 2 foto’s Inventarisatie Insectenwerkgroep Koningsbeek

Jaar 2014

Insectenwaarneming Koningsbeek 2014.pdf Foto’s 03juli2014

Foto’s 20mei2014 Foto’s 26apr2014 Foto’s 28aug2014 Jaar 2015

Koningsbeek insectenwerkgroep 2015.pdf Monitoringskaartje flora en fauna 2015.pdf Jaar 2016

Koningsbeek insectenverslag 2016.xlsx

Inventarisatie Paddenstoelenwerkgroep Koningsbeek Jaar 2015

Paddenstoelen Koningsbeek 2015.pdf Paddenstoelen Koningsbeek 2015.xls

Monitoringskaartje flora en fauna 2015.pdf Inventarisatie Plantenwerkgroep Koningsbeek Jaar 2013

Koningsbeek 6-8-2013_V3.xls Jaar 2014

Koningsbeek inventarisatie 2013 – 2014.xlsx Koningsbeek inventarisatie 2013 – 2014 – 2015.xlsx Koningsbeek Inventarisatie plantenverslag.pdf Jaar 2015

Koningsbeek inventarisatie 2013-2014-2015.xlsx Monitoringskaartje flora en fauna 2015.pdf Jaar 2016

Koningsbeek Aanvulling trendanalyse jan 2016.pdf

(25)

Pagina

25

Inventarisatie Vogelwerkgroep Koningsbeek 2014

Sovon veldkaart 7129 Koningsbeek.pdf Telling Koningsbeek.docx

Telling Koningsbeek.pdf 2015

Alle waargenomen soorten in het plot Koningsbeek 2015.pdf Vogelwaarneming Koningsbeek 2015 RLorwa.pdf

Monitoringskaartje flora en fauna 2015.pdf 2016

Gieteling.pdf Leuvenumse beek Leuvenumse beek.pdf Luntersebeek

Voortgang en Ontwikkeling van de Luntersebeek.pdf De Luntersebeek gaat weer stromen.pdf

Orderbeek

Beek in het Orderveen visie.pdf Beekbeschrijving v.15.11.3-jf

Cultuurhistorische resten in het Orderbos.pdf Fietskaart Beken en Sprengen route Orden.pdf Kaart v.11.15.2

Ommetje Orden IVN Apeldoorn.pdf

Orderbeek afkoppeling water orderbeek brief.pdf Orderbeek afkoppeling water orderbeek folder.pdf Orderbeek artikel stentor 20121222.pdf

Orderbeek ontwerp tekening 01.pdf Orderbeek ontwerp tekening 02.pdf

Orderbeek tekening herstelplan v1 13092013.pdf Orderbeek visie 2008.pdf

Orderbeek visie 2011.pdf Tekening Hart van Orden.pdf Renkumse beek

Renkums Beekdal bruist.pdf edepotlink_i54547_001.pdf

Renkum Historie Sprengenbeken.pdf Rodebeek Vaassen

Beek in Beeld, Rode beek Vaassen.pdf Beek in Beeld, Rode beek Vaassen.doc Soerensebeek

Beek in Beeld Soerense beek.pdf Beek in Beeld Soerense beek.doc Schoolbeek (Spreng van Geurts) schoolbeek_v16.10.05_haw Schoolbeek_v16.08.2.pdf Spreng van Geurts.pdf

Ugchelen is weer een vistrap rijker 2016.pdf Visstrap Geurtsspreng 01.jpg

(26)

Pagina

26

Visstrap Geurtsspreng 02.jpg Staverdense- en Hierdense beek

Beekherstel Hierdensebeek P2089 20130404.pdf Een nog natuurlijker Hierdense Beek.pdf

Hierdense Beek.doc Hierdense Beek.pdf

Macrofauna in het kwelgebied van de Staverdense Beek (2007 – 2008).pdf Steenbeek

Beekbeschrijving v16.04.3-jf Kaart v16.09.2

Ugchelsebeek en Koppelsprengen Bleekersprengen in gevaar art. uit 1941.pdf De Bouwhofmolen.pdf

De Hamermolen.pdf

Sprengen en beken in Ugchelen 25032013.pdf Ugchelse beken edepotlink t49ad3f11 001.pdf Inventarisatie Beekprikken

Aantal paaiende beekprikken in Koppelsprengen.pdf Onderzoek beekprik in Koppelsprengen 1981.pdf

Telling Beekprikken 2014 Ugchelse beek en Koppelsprengen.pdf Voorsterbeek

Beek in Beeld Voorster beek.doc Beek in Beeld Voorster beek.pdf

Verdwenen voorsterbeek glorieus hersteld.doc Verdwenen voorsterbeek glorieus hersteld.pdf Vrijenbergerspreng

Loenense waterval krijgt straks weer voldoende water.doc Wenumsebeek

Beek beschrijving v15.10.1-allen Kaart v.10.15

Wenumse watermolen en Rotterdamse kopermolen.pdf Wenumsebeek.pdf

Winkewijert

Beekbeschrijving v.15-11-01 De Winkewijert beschrijving.pdf Kaart v.10.15

Markenkaart 1860 Watermolens Apeldoorn.jpg Ugchelen kaartje Sprengen en Beken.jpg Excursie Winkewijert 16022015.pdf

Presentaties

DE Prik KNNV 20160208.pdf Beekprikken in de Motketel.wmv De (robuuste) Grift, R v Straten.VOB

Flip Witte De samenhang tussen water en natuur op en langs de Veluwe.pdf RWS-050112-2979.wmv

Presentatie WG S&B 2014 Presentatie WG S&B 2015 Presentatie WG S&B 2016

(27)

Pagina

27

RAVON

Beekprik, onderzoek en foto’s

Foto’s onderzoek beekprik Ireen Heuvelmans

- RAVON onderzoek beekprik 19112015 01.pdf - 21.MOV RAVON Achterhoekse Beekprikken 2006 22.pdf

RAVON Beekprikken en Donderpadden 2012 44.pdf RAVON Beekprik Hierdense beek 2013 48.pdf

RAVON F. Spikmans Reintroduction of Brook Lamprey in the Netherlands Frank Spikmans.pdf RAVON Prikken in de Niers 2014 52.pdf

RAVON Rivierprik vogelvrij verklaard.pdf RAVON Telling prikken.pdf

RAVON Verplaatsen van de Beekprik.pdf Priklarven tellingen

Foto’s en publiciteit (map)

- Foto’s en film Marialust 27-11-2016

- Artikelen Stentor en Stadsblad november 2016 Instructiemail Frans Spikmans

RAVON Veldformulier

Veldformulier Koppelsprengen 10-11-2016 Veldformulier Marialust 17-11-2016 RAVON nieuwsbrieven etc.

Digitale nieuwsbrief

Digitale nieuwsbrief RAVON 18 febr 2016.pdf RAVON Nieuws 1 juli 2015.pdf

RAVON Nieuws 25 augustus 2015.pdf Nieuwsbrief Amfibieën

Nieuwsbrief amfibieën nr. 01.pdf t/m Nieuwsbrief amfibieën nr. 13.pdf Jaargang 15 nr. 4 Themanummer.pdf

Nieuwsbrief amfibieën nr. 14.pdf t/m Nieuwsbrief amfibieën nr. 24.pdf Ranavirus sterfte bij amfibieën.pdf

Nieuwsbrief exoten

Kijk op Exoten nr. 01 juni 2012.pdf t/m Kijk op exoten nr. 16 mei 2016.pdf Nieuwsbrief Reptielen

Nieuwsbrief reptielen nr. 01.pdf t/m Nieuwsbrief reptielen nr. 43.pdf Nieuwsbrief Schubben en Slijm

Schubben & Slijm nr. 01.pdf t/m Schubben & Slijm nr. 30.pdf Nieuwsbrief Vissen

Nieuwsbrief vissen 2007 nr. 01.pdf t/m Nieuwsbrief vissen 2009 nr. 01.pdf RAVON Rode Lijst Vissen 2011 achtergronddocument.pdf

Rode Lijst Vissen 15 okt 2015 stcrt 2015 36471.pdf

Rode Lijst Vissen laat lichte verbetering voor zoetwatervissen zien.pdf Trekvissen vogelvrij in Nederland.pdf

Overigen

Sleutelrol van rivierhout in de natuur.pdf Waarnemingen overzicht 2014.pdf

(28)

Pagina

28

Samenwerking IVN KNNV

Communiqué IVN-KNNV.pdf

Contourennota Aanbiedingsbrief aan afdelingen.pdf

Contourennota Samenwerking IVN-KNNV versie 08052015.pdf Memo Groei en Beweging.pdf

Verslag 14 maart 2015 Groei en Beweging rapport.pdf

Wandelingen en fietstochten

De Houtbeek wandelroute.jpg

De Houtbeek (wandelroute Hans van Eekelen).pdf De Kraaienfles (Henk Weltje 2014).pdf

Een pittige fietstocht langs diverse sprengen door Henk Weltje.pdf Fietskaart Beken en Sprengen route Orden.pdf

Fietsroute Koninklijk rondje Cannenburch.pdf Fietsroute Vaassen (beschrijving).pdf

Fietsroute Vaassen (fietskaart).pdf

Handleiding PDOK wandel- en fietsroutes.pdf Naar de bron van de Koppelsprengen.pdf Ommetje De Grift IVN Apeldoorn.pdf Ommetje Dubbelbeek IVN Apeldoorn.pdf Ommetje Eendracht IVN Apeldoorn.pdf Ommetje Koningsbeek IVN Apeldoorn Ommetje Ruitersmolen IVN Apeldoorn.pdf Ommetje Spreng en park IVN Apeldoorn.pdf Ommetje Vaassen IVN Apeldoorn.pdf Ommetje Waterschap IVN Apeldoorn.pdf

Ommetje Wenumse watermolen IVN Apeldoorn.pdf Ommetje Winkewijert IVN Apeldoorn.pdf

Op zoek naar de veluwse sprengen Ugchelen.pdf Renkumse beekdal 01.pdf

Renkumse beekdal 02.doc Renkumse beekdal 02.pdf Tongeren wandelfolder 1-v2.pdf Tongeren wandelfolder 2-v2.pdf Wandeling Hamermolen.pdf

Wandelroute Tongerense heide en Wisselse veen.pdf Waterschap Vallei en Veluwe fietsroute Gert Verwolf.pdf Watertrappers en luchthappers.pdf

Wet en regelgeving

Beleidsuitwerking Natuur en Landschap L270613.pdf

Ecologische normdoelstellingen voor Nederlandse oppervlaktewateren ciw 41988-01.pdf Energieke natuur op en rond de Veluwe.pdf

Faunabeheer Gelderland deel I.pdf

Faunabeheer Gelderland deel II Veluwe.pdf Faunabeheer Oost-Gelderland deel II.pdf Faunabeheer Rivierenland deel II.pdf Flora en fauna nota deel 1.pdf Flora en fauna nota deel 2.pdf

(29)

Pagina

29

Flora en Faunawet 1998.pdf

Flora en faunawet 2005 (lijst dieren).pdf Flora en Faunawet brochure gedragscode.pdf

Flora en Faunawet Gedragscode unie van waterschappen 2012.pdf Gelders milieuprogramma2010 2012.pdf

Gelders millieuplan4 2010 tot 2012.pdf Grondwaterrichtlijn.pdf

Handreiking Juridische Helderheid Grondwaterbeheer Deel A jan 2012.pdf Handreiking Juridische Helderheid Grondwaterbeheer Deel B ATT00029.pdf Handreiking Juridische Helderheid Grondwaterbeheer Deel C ATT00026.pdf Kaart 1 landschap huidige kwaliteit.pdf

Kaart 2 opengebied verkavelingspatroon.pdf Kadernota faunabeleid augustus 2012.pdf Kaderrichtlijn water (werkprogramma 2012).pdf kaderrichtlijn water brochure nl.pdf

kaderrichtlijn water nl 2000 60 EG.pdf

Kaderrichtlijn water nl 2006 60 EG wijz 2008.pdf kaderrichtlijn water vouwblad nl.pdf

Landschapsboek hfdst 1-3+5 21mrt06.pdf Landschapsboek hfdst 4 GS 21 mrt06.pdf Natuurbeschermingswet 1998.pdf

Nieuwe wet natuurbescherming (visiedocument januari 2014).pdf Richtlijn 79 409 EEG behoud vogelstand.pdf

Waterschapsbesluit 2007.pdf Waterwet 2009.pdf

Waterwet en waterbodems tcm174 277958 Brochure.pdf Waterwet in het kort tcm174 277922 Brochure.pdf Wet algemene bepalingen (omgevingsrecht 2008).pdf

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :