Vacature ERGOTHERAPEUT (IFIC 14) Woon- en zorgcentrum. Contractueel Aanleg wervingsreserve van 2 jaar

Hele tekst

(1)

1

Vacature

ERGOTHERAPEUT (IFIC 14)

Woon- en zorgcentrum

Contractueel

Aanleg wervingsreserve van 2 jaar

(2)

2 VACATURE

Medewerkers van de Welzijnsvereniging Sleutelzorg geven elke dag het beste van zichzelf voor een goede dienstverlening aan meer dan 30.000 burgers.

Voor de Welzijnsvereniging Sleutelzorg zijn we op zoek naar een gedreven ERGOTHERAPEUT woon- en zorgcentrum

Het mede behartigen van het totale welzijn van de bewoners door hen alle kansen te geven om hun mentale, fysische en sociale mogelijkheden maximaal te benutten en te ontplooien en om zich te kunnen oriënteren in de tijd en hun sociale omgeving. Het centraal stellen van de bewoner met als doel deze zo lang mogelijk zijn zelfbeschikkingsrecht te geven en autonomie te behouden.

1. Korte voorstelling van de Welzijnsvereniging Sleutelzorg

WV Sleutelzorg is een nieuwe organisatie die opgericht werd door het Lokaal Bestuur Temse. Onze vereniging heeft een publiek karakter met de nadruk op toegankelijkheid en betaalbaarheid.

Ons doel is de zorg aan inwoners van Temse te groeperen en op elkaar af te stemmen. Ons zorgaanbod bestaat uit een lokaal dienstencentrum, thuiszorgdiensten, 2 woonzorgcentra, assistentiewoningen en een centrum voor kortverblijf.

Wij hechten veel belang aan kwalitatieve zorg op maat van de hulpvrager. Onze deskundige medewerkers staan er dan ook garant voor dat de zorg die zij dagelijks geven ook een warm en sociaal karakter heeft.

Onze missie

‘Welzijnsvereniging Sleutelzorg, jouw sleutel tot warme zorg’

Welzijnsvereniging Sleutelzorg is hét aanspreekpunt in de regio voor kwaliteitsvolle, toegankelijke zorg- en dienstverlening op jouw maat.

Ons team van geëngageerde medewerkers geeft elke dag het beste van zichzelf.

Onze visie

‘Welzijnsvereniging Sleutelzorg wil jouw brug naar een warme thuishaven zijn’

Welzijnsvereniging Sleutelzorg wil er zijn voor iedereen met een zorg- of ondersteuningsvraag. Via een persoonlijke benadering stellen we niet alleen onze klanten, maar ook de omgeving rond de klant centraal. Tevreden medewerkers zorgen voor tevreden klanten, daar zetten we op in als eigenwijze organisatie.

Welzijnsvereniging Sleutelzorg evolueert mee met alle betrokkenen en zet in op talenten,

persoonlijke ontwikkeling, levenslang leren en innovatie. In samenwerking met partners zorgen we ervoor dat elke vraag tot zorg of ondersteuning wordt beantwoord. Om onze dienstverlening gastvrij, toegankelijk en betaalbaar te houden, werken we voortdurend aan een financieel gezonde

organisatie. Zo bouwen we samen aan een warme thuishaven in een zorgzame buurt.

(3)

3 Welzijnsvereniging Sleutelzorg telt vier organisatiewaarden waarvan ze verwacht dat alle

medewerkers deze uitdragen:

1. Klantgedreven

Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen binnen het centrale dienstverleningsconcept. Hoge prioriteit geven aan servicebereidheid en klanttevredenheid.

2. Samenwerkingsgericht

Op een efficiënte wijze (mee)werken aan een gezamenlijk resultaat. Samenwerken is mensenwerk!

3. Met hart en ziel betrokken

Met bezieling, vertrouwen en engagement werken aan de realisatie van de missie/visie van de organisatie.

4. Voortdurend in beweging

Voortdurend verbeteren van het eigen functioneren en van de werking van de organisatie, door de bereidheid om te leren en mee te groeien met veranderingen. Signaleren van kansen

mogelijkheden voor bestaande en nieuwe diensten en producten, deze zelf actief beïnvloeden en daarbij verantwoorde risico’s durven nemen.

(4)

4 2. Werken bij Sleutelzorg?

Onze Welzijnsvereniging zoekt nieuwe collega’s met een groot hart die met ons mee willen groeien.

Wij zijn dan ook zeer blij met je interesse in de functie voor ergotherapeut.

Wij bieden jou een contract voor onbepaalde duur, naast een aantal extra’s.

De vacature wordt ingevuld via aanwerving.

Om aangesteld te kunnen worden in de functie, doorloop je eerst een formele selectieprocedure, die bestaat uit 2 stappen:

Stap 1: Voldoe je aan de voorwaarden?

In deze stap gaan we na of je voldoet aan de voorwaarden van aanwerving.

Algemene voorwaarden:

• een gunstig uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen, niet ouder dan 3 maanden (op te vragen bij je gemeentebestuur)

• de burgerlijke en politieke rechten genieten

• medisch geschikt zijn (via onderzoek arbeidsgeneesheer voor indiensttreding)

• voldoen aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (blijkt uit de deelname selectieproeven)

• slagen voor de selectieprocedure

Deze functie is toegankelijk voor iedere kandidaat die wettelijk tot de Belgische arbeidsmarkt is toegelaten.

Naast deze algemene aanwervingsvoorwaarden gelden ook nog volgende voorwaarden:

voor aanwerving: Je bent houder zijn van het diploma ergotherapeut

Stap 2: Slaag je in de selectieproeven?

Voor contracten van onbepaalde duur is het noodzakelijk dat je slaagt in de selectieproeven. Voor kandidaten die voldoen aan de voorwaarden voor interne of externe personeelsmobiliteit bestaat de selectieproef uit een interview (gesprek) met de selectiecommissie gebaseerd op de

functiebeschrijving en het competentieprofiel.

Voor kandidaten die meedoen volgens de procedure van aanwerving bestaat de selectieproeven uit 2 selectietechnieken die door de selectiecommissie vooraf worden meegedeeld.

Na afloop van het gesprek formuleert de selectiecommissie een conclusie over de geschiktheid van alle kandidaten en wordt er een rangorde opgesteld.

Je bent geslaagd, wat nu?

(5)

5 Alle geslaagde kandidaten worden door het directiecomité opgenomen in een wervingsreserve die geldig is voor 2 jaar.

Bij een vacante betrekking worden alle kandidaten uit deze wervingsreserve geraadpleegd om de functie in te vullen. Op basis van de rangorde, kiest het directiecomité van de Welzijnsvereniging vervolgens uit de kandidaten die beschikbaar zijn om de functie definitief in de vullen in een contract van onbepaalde duur.

3. Financiële loopbaan en bezoldigingsregeling

De bruto-bezoldiging is gebaseerd op vaste weddeschalen vastgelegd door de Vlaamse Overheid.

Alle reeds gepresteerde nuttige diensten onbeperkt meegenomen voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit (trap weddeschaal). Een kandidaat lever je zelf de bewijsstukken hiertoe.

De Welzijnsvereniging Sleutelzorg biedt je naast de gewone bezoldiging op basis van de toepasselijke weddeschaal ook volgende vergoedingen, toelagen en/of extralegale voordelen voorzien:

✓ weddebeslag van 11 % voor onregelmatige prestaties

✓ vakantiegeld,

✓ eindejaarstoelage,

✓ maaltijdcheques (7,5 euro)

✓ fietsvergoeding

✓ hospitalisatieverzekering

✓ tal van personeelsvoordelen via de Gemeenschappelijke Sociale Dienst

✓ 2de pensioenpijler

✓ woon-werkverkeer openbaar vervoer

✓ gemakkelijke bereikbaarheid met het openbaar vervoer (NMW-station op 10 min stappen, bushalte voor de deur)

✓ vakantiedagen toegekend op basis van het lopende jaar (26 vakantiedagen en 11 feestdagen)

Voor een persoonlijke loonsimulatie mail naar jobs@sleutelzorg.be

(6)

6 4. Hoe solliciteren

Bij de Welzijnsvereniging Sleutelzorg is jouw talent belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan een diverse organisatie.

Je stelt je kandidatuur voor 19 mei 2022:

Per post:

Je stuurt hierbij je motivatiebrief, cv en kopie van je diploma samen met een uittreksel uit het strafregister aan:

Lokaal Bestuur Temse

Tav, Caroline Vercauteren, dienst Personeel en Organisatieontwikkeling Frans Boelplein 1

9140 Temse

In de linkerbovenhoek van de envelop vermeld je ‘selectie ergotherapeut’.

Heb je geen cv, dan vul je bijgevoegd sollicitatieformulier in.

Per e-mail:

Je stuurt hierbij het motivatiebrief, cv en kopie van je diploma samen met een uittreksel uit het strafregister aan:

aan: jobs@sleutelzorg.be

In het vak onderwerp vermeld je ‘selectie ergotherapeut’.

Heb je geen cv, dan vul je bijgevoegd sollicitatieformulier in.

Online via www.sleutelzorgtemse.be Opgelet:

Al naargelang de datum van ontvangst van je kandidatuur, word je uitgenodigd op een

selectieronde in 2022. Kandidaturen die onvolledig of te laat zijn, zullen niet worden meegenomen naar de selectieronde.

(7)

7 BIJLAGE: FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL

1. Functiebeschrijving en competentieprofiel

In de functiebeschrijving en het competentieprofiel omschrijven we welke taken onder meer tot je takenpakket behoren en welke competenties je nodig hebt om de functie goed uit te kunnen voeren.

Functiebenaming ERGOTHERAPEUT

Dienst WOONZORGCENTRA

Salarisschaal IFIC 14

1. DOEL VAN DE FUNCTIE

Het mede behartigen van het totale welzijn van de bewoners door hen alle kansen te geven om hun mentale, fysische en sociale mogelijkheden maximaal te benutten en te ontplooien en om zich te kunnen oriënteren in de tijd en in hun sociale omgeving.

Het centraal stellen van de bewoner met als doel deze zo lang mogelijk zijn zelfbeschikkingsrecht te geven en autonomie te behouden.

2. FUNCTIEPROFIEL t.a.v. bewoners en familie :

- onderzoeken en inschatten van de mentale (MMSE) en fysische mogelijkheden van de bewoners i.v.m. ADL (Activiteiten Dagelijks Leven) en praktische vaardigheden

- Opstellen van een behandelingsplan met als doel deze mogelijkheden te behouden en uit te bouwen.

- organisatie van ADL-training (wassen, aankleden, transfers, rolstoeltraining, ...) en therapie

- organisatie van RealiteitsOriëntatieTraining (ROT) en scoring van mentale functies.

Revalidatieoefeningen, orthesetraining, …

- verantwoordelijke organisatie van bezigheidstherapie, ontspanning en animatie via spel, socio - activiteiten, bibliotheek, handvaardigheid, creativiteit, in groep en individueel, organiseren van snoezelactiviteiten met als onderliggende basis ergotherapeutisch gerichte behandeling/training (reminiscentie, fijne motoriek, mobiliteit,…) gericht op behoud van zelfstandigheid.

- maximaal betrekken van familie en voor de bejaarde betekenisvolle personen bij het leven in het rustoord

- Organisatie en aanvraag van mobiliteitshulpmiddelen.

- Het organiseren en uitvoeren van PDL.

- Organiseren van, deelnemen aan en ondersteunen van maaltijdbegeleiding zowel in groep als individueel.

(8)

8 - Deelnemen aan en ondersteunen van de werking in leefgroepen in het woonzorgcentrum.

t.a.v. personen in externe instanties :

- betrekken en begeleiden van vrijwilligers (stagiairs) bij het leven in het rustoord - hulp bij uitwerken van een animatieaanbod

- hulp bij contacten opbouwen en onderhouden met andere instanties i.v.m. ontspannings- en vrijetijdsbesteding van de bewoners (stadsdiensten, openbare en particuliere vervoerdiensten, groepen en artiesten)

t.a.v. medewerkers en collega's binnen het centrum :

- betrekken en motiveren van personeel bij alle activiteiten in en rond de ROB/RVT om de autonomie (zelfzorg) en ADL-training op een realistische manier te implementeren in de dagelijkse zorg.

- doorgeven van nuttige kennis en ervaringen

- constructief deelnemen aan het multidisciplinair overleg.

t.a.v. collega's van andere diensten binnen het O.C.M.W. :

- informatieuitwisseling over de geplande en gerealiseerde activiteiten met de collega's verantwoordelijk voor animatie en activatie

- het op elkaar afstemmen van en samenwerking in de organisatie van (eventueel gezamenlijke) activiteiten

- bestellen van benodigd verbruiksmateriaal en toestellen via de centrale aankoopdienst t.a.v. Coördinator KELA :

- signaleren van noden, behoeften en tekorten, vastgesteld tijdens het werken met de bewoners - actieve deelname aan het intern werkoverleg

- inlichtingen verstrekken over en verantwoorden van acitiviteiten - opstellen van een jaarverslag rond ergo/animatie

algemeen :

- verantwoordelijk voor het goed beheer van het toevertrouwde werkmateriaal - mede instaan voor een correcte en vriendelijke sfeer

- meewerken aan brand- en evacuatieoefeningen

VERRUIMENDE BEPALINGEN :

- Het in opdracht van de coördinator KELA uitvoeren van overige taken passend binnen de doelstellingen van de dienst

ALGEMEEN PROFIEL

- klantvriendelijke, dienstverlenende en oplossingsgerichte houding t.o.v. de burger - positief imago van het OCMW en actieve betrokkenheid meedragen en uitstralen - zelfstandig, correct en snel uitvoeren van opgelegde taken

- initiatief durven nemen in alle omstandigheden

- communicatieve vaardigheden en een verzorgd taalgebruik - elementaire kennis van de structuur en werking van het OCMW

(9)

9 - zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en de gehele organisatie met respect voor de

politieke overheden en de hiërarchische lijn

- flexibiliteit : zich kunnen aanpassen aan wijzigingen in de organisatie, de opdrachten en de werkregeling

- polyvalentie en inzetbaarheid : de bereidheid en capaciteit om in te springen in verwante functies - tact, discretie, integriteit en respect voor het beroepsgeheim

- zin voor orde en netheid

- samenwerking, teamgeest, kennis ten dienste stellen van anderen

FUNCTIESPECIFIEK PROFIEL

Kennis :

- een degelijke beroepskennis Vaardigheden :

- voldoende technisch onderlegd zijn

- vlot kunnen opnemen van nieuwe technieken en vaardigheden - voortdurend kunnen anticiperen

- kunnen omgaan met zeer verschillende mensen, en vooral met de gevolgen van het ouder worden - verschillende gesprekstechnieken doelgericht kunnen hanteren

- kunnen werken in teamverband, en gemaakte afspraken stipt kunnen nakomen - in moeilijke of crisissituaties zelf kunnen beslissen en verantwoordelijkheid nemen - administratieve en sociale vaardigheden

- leidinggevende vaardigheden, kunnen organiseren en planmatig werken, duidelijke instructies en feedback kunnen geven

Attitudes :

- professionele betrokkenheid bij de bewoners - verantwoordelijkheidszin

- innoverend en creatief ingesteld - luisterbereidheid

- doorzettingsvermogen en werkkracht - kunnen relativeren

- bereidheid tot permanente bijscholing - leiding kunnen aanvaarden

Andere persoonskenmerken : - stressbestendigheid

- onberispelijke persoonlijke hygiëne

3. COMPETENTIEPROFIEL Overzicht:

(10)

10 Waarde-gebonden competenties

Klantgerichtheid Samenwerken

Voortdurend in beweging Met hart en ziel

Vaktechnische competenties

3.1. Waarde-gebonden competenties

Medewerkers voeren hun taken uit vanuit de 4 waarden die de welzijnsvereniging samen met het lokaal bestuur heeft vooropgesteld: klantgerichtheid, samenwerken, voortdurend in beweging, met hart en ziel.

KLANTGERICHTHEID

Definitie: Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen. Anticiperen op behoeften van klanten (gebruikers, bewoners, collega’s, diensthoofden, lokaal bestuu r, partnerorganisaties, ….). Hoge prioriteit geven aan servicebereidheid en klanttevredenheid.

Gedragsvoorbeelden (indicatief, niet limitatief):

- Je benadert alle klanten (interne en externe klanten) respectvol en professioneel.

- Je toont je bereidheid om tot een oplossing te komen.

- Je werkt steeds toe naar een win-win situatie.

- Je ziet kansen en mogelijkheden om klanten te informeren over de dienstverlening.

- Je luistert aandachtig naar klanten en je geeft hem/haar het gevoel dat hij/zij gehoord wordt en belangrijk is.

- Je geeft duidelijk en relevante informatie aan en antwoorden op vragen van klanten.

- Je reageert snel op vragen en klachten.

- Je onderneemt actie bij klachten (juiste persoon aanspreken, afspraken nakijken, …) - Je zorgt ervoor dat de klanten tevreden zijn en verleent desgewenst een extra service.

- Je bent een “moodmaker”. Gastvrijheid en gastgerichtheid draag je hoog in het vaandel.

SAMENWERKINGSGERICHT

Definitie: Op een efficiënte wijze (mee)werken aan een gezamenlijk resultaat.

Gedragsvoorbeelden (indicatief, niet limitatief):

- Je kent jezelf. Je hebt een goed zelfinzicht.

- Je weet je persoonlijk belang ondergeschikt te maken aan het groepsbelang.

- Je merkt op wanneer anderen hulp nodig hebben en neemt zo nodig taken over.

- Je werkt mee om de doelstellingen van de welzijnsvereniging te behalen.

- Je staat open voor ideeën van anderen, zelfs als de meningen verschillen.

(11)

11 - Je kan constructieve feedback geven aan collega’s (steeds de bal, niet de man) .

- Je toont een gedrevenheid om anderen te helpen.

MET HART EN ZIEL BETROKKEN

Definitie: Met bezieling, vertrouwen en engagement werken aan de realisatie van de doelstellingen van de welzijnsvereniging Sleutelzorg en hierdoor bijdragen aan de realisatie van de missie/visie.

Gedragsvoorbeelden (indicatief, niet limitatief):

- Je voert het opgedragen werk uit met aandacht en toewijding waarbij je je met volle overgave kan richten op de eigen werkzaamheden.

- Je gedraagt je trouw en loyaal zowel ten aanzien van de welzijnsvereniging als aan collega’s en klanten.

- Je draagt de belangen en waarden uit van de organisatie en verdedigt deze naar interne en externe relaties.

- Je levert een bijdrage aan een werkomgeving die staat voor geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid, trots en collegialiteit.

- Je draagt bij aan het welbevinden en werkplezier van elke medewerker/collega.

VOORTDUREND IN BEWEGING (VOORTDUREND VERBETEREN EN ONDERNEMERSCHAP) Definitie: Voortdurend verbeteren van het eigen functioneren en van de werking van de welzijnsvereniging door te leren en mee te groeien met veranderingen.

Gedragsvoorbeelden (indicatief, niet limitatief):

- Je kan ideeën aandragen voor nieuwe diensten of voor verbeteringen van bestaande diensten.

- Je laat zien en horen wat je wil leren.

- Je leest zelf informatie om je eigen werk te verbeteren.

- Je gebruikt de opgedane kennis in de praktijk.

- Je begrijpt instructies begrijpen en je kan deze toepassen.

- Je stelt vragen stellen over de werking met oog op verbetering.

- Je leert van je eigen en andermans fouten.

- Je toont een grote mate van zelfleiderschap in je eigen ontwikkeling.

3.2. Vaktechnische competenties - Voldoende technisch onderlegd zijn

- Vlot kunnen opnemen van nieuwe technieken en vaardigheden - Voortdurend kunnen anticiperen

- Kunnen omgaan met zeer verschillende mensen, en vooral met de gevolgen van het ouder worden - Verschillende gesprekstechnieken doelgericht kunnen hanteren

- Kunnen werken in teamverband, en gemaakte afspraken stipt kunnen nakomen - In moeilijke of crisissituaties zelf kunnen beslissen en verantwoordelijkheid nemen - Administratieve en sociale vaardigheden

- Leidinggevende vaardigheden, kunnen organiseren en planmatig werkn, duidelijke instructies en feedback kunnen geven

(12)

12

(13)

13 BIJLAGE: SOLLICITATIEFORMULIER

sollicitatieformulier ergotherapeut IFIC 14 Contractueel

Gelieve in te vullen in drukletters:

Naam Voornaam

Geboortedatum

Rijksregisternummer

Adres:

Straat Nr

Woonplaats Postnummer

E-mail adres

Telefoonnummer

GSM-nummer

Huidige werkgever: (aankruisen en invullen aub)

 Welzijnsvereniging Sleutelzorg

Functie:

Sedert:

(14)

14

 Anders: Namelijk bij:

Functie

Sedert:

Werkervaring:

Van: Tot: Functie: Bedrijf/organisatie (naam en

plaats)

Opleiding:

Van: Tot: Naam opleiding School/instituut/instelling

(15)

15

Talenkennis: Moedertaal Beperkt Basis Goed

Nederlands lezen    

Nederlands schrijven    

Andere talen:

ICT-kennis Niet gekend Basis Goed Zeer goed

Mail gebruiken (outlook, …)    

Internet gebruiken (opzoeken, browsen, ….)

   

Sociale media (Facebook, Instagram, Twitter, Linkdn, Whatsapp, …)

   

Word    

Excel    

Andere:

(16)

16 Vaardigheden en competenties (Ik ben …., of ik ben goed in …., of ik kan goed …)

Korte toelichting over je motivatie om te solliciteren:

Ik wil aan de slag als verpleegkundige in het woonzorgcentrum omdat:

(17)

17

 Ik verklaar een exemplaar van de informatiebrochure te hebben ontvangen en heb kennis genomen te hebben van de functiebeschrijving, het competentieprofiel en de selectieprocedure.

 Ik voeg bij dit sollicitatieformulier volgende documenten:

 Een uittreksel uit het strafregister (te bekomen bij de dienst bevolking van je woonplaats – digitaal of aan het loket)

 Een kopie van mijn rijbewijs

 Een kopie van mijn diploma

 ………

Gedaan te ……….., op ……….

Handtekening: ……….

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :