Met het bestemmingsplan Stappegoor wordt de vestiging van een XL supermarkt mogelijk gemaakt

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

College

Raadsinformatie

Aan Raad

Portefeuillehouder Wethouder Van der Put

Onderwerp Uitspraak Raad van State inzake bestemmingsplan Stappegoor 2013

Datum 31-03-15

Afschrift aan

Per brief van 24 maart 2014 hebben wij u geïnformeerd dat wij hadden besloten om beroep in te stellen tegen het bestemmingsplan Stappegoor 2013 in Tilburg. Daarnaast wordt gevraagd om een voorlopige voorziening.

Met het bestemmingsplan Stappegoor wordt de vestiging van een XL supermarkt mogelijk gemaakt.

Op 11 februari 2015 heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake deze zaak. Gemeente Goirle is niet ontvankelijk verklaard vanwege het feit dat de gemeente dat de gemeente niet rechtstreeks wordt geraakt door het bestreden besluit.

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=82599

Door andere partijen is ook beroep ingesteld. Anderen zijn wel ontvankelijk verklaard. Uiteindelijk zijn alle beroepen tegen de komst van de XL-supermarkt ongegrond verklaard, waardoor het bestemmingsplan op dit punt onherroepelijk is. Dit houdt in dat de komst van een XL-supermarkt planologisch gezien mogelijk is.

Figure

Updating...

References

Related subjects :