Stoppen met roken

Download (0)

Full text

(1)

Stoppen met roken

Groepstraining in CWZ

(2)

Stoppen met roken kun je leren!

Het valt niet mee om te stoppen met roken. Dat blijkt wel uit het feit dat dagelijks duizenden mensen proberen te stoppen met roken. Slechts weinigen lukt dat ook echt. Vaak zijn er meerdere pogingen nodig om eindelijk écht van het roken af te komen. Misschien heeft ook u het al meerdere keren geprobeerd. Nicotine is een van de meest verslavende drugs en

stoppen is minstens zo moeilijk als afkicken van andere drugs. Het goede nieuws is dat het wel kan.

De meeste rokers proberen zonder begeleiding te stoppen. Slechts 5 procent van de stoppogingen zonder hulpmiddelen zijn succesvol. Onderzoek toont aan dat de beste

resultaten behaald worden door mee te doen aan een rookstopprogramma onder begeleiding van deskundigen. En dit geldt ook voor het gebruik van medicijnen en/ of nicotinevervangers.

Dus als u wilt stoppen: zoek hulp! En hoe meer hulp u krijgt, hoe beter uw kansen zijn om succesvol rookvrij te worden.

CWZ biedt voor patiënten een groepstraining aan, omdat stoppen met roken in groepsverband voor veel mensen een extra stimulans is om daadwerkelijk te stoppen.

Onze filosofie

Roken is aangeleerd gedrag. Maar wat aangeleerd is valt ook weer af te leren. De motivatie om te veranderen is daarbij van cruciaal belang. Wij begeleiden bij dit veranderingsproces, maar de verantwoordelijkheid voor succes ligt bij degene die stopt met roken. Met andere woorden: stoppen gebeurt op basis van vrije wil!

Voorbereiding

Om de slagingskans van uw poging om te stoppen met roken te vergroten, is het belangrijk dat u:

 zeer gemotiveerd bent om te stoppen met roken,

 bereid bent om binnen afzienbare tijd een stoppoging te ondernemen,

 de kosten van materialen en hulpmiddelen accepteert.

(3)

Onderwerpen groepstraining

De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 Rookgedrag.

 motivatie tot stoppen met roken.

 Het op peil houden van de motivatie.

 Nicotineverslaving.

 Ontwenningsverschijnselen.

 Gebruik van hulpmiddelen.

 Voeding.

 Ontspanning.

 Omgaan met stress en risicovolle situaties.

 Terugvalpreventie.

Hulpmiddelen bij het stoppen met roken

Het gebruik van hulpmiddelen (medicijnen en/of nicotinevervangers) is zeer wenselijk.

Deze hulpmiddelen verminderen de ontwenningsverschijnselen van nicotine of doen de trek in sigaretten afnemen.

Onderzoek toont aan dat behandeling met een combinatie van medicatie en begeleiding de kans op succes vergroot. Medicatie zonder begeleiding blijkt minder effectief te zijn.

Opzet groepstraining

De training bestaat uit 5 bijeenkomsten van 1,5 uur binnen kantooruren. Daarnaast zijn er drie inloopspreekuren en worden er telefonische afspraken gemaakt om extra ondersteuning te kunnen bieden. De laatste belafspraak is een half jaar na de stopdatum.

Hoe kunnen wij u helpen?

Op de polikliniek longziekten van CWZ is de kennis en ervaring aanwezig om u te helpen bij het stoppen met roken. Hoe verslaafd u ook bent. U wordt tijdens deze bijeenkomsten begeleid door de verpleegkundig consulenten longziekten.

(4)

In overleg met de longarts wordt bepaald of u in aanmerking komt voor de groepstraining, en welke hulpmiddelen u eventueel kunt gebruiken. Als u vanuit deze intake door geschikt wordt bevonden voor de groepstraining, wordt u afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen, in de eerstvolgende groep geplaatst, of komt u op de wachtlijst. U krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht.

Kosten

De kosten voor eigen rekening zijn:

 het gebruik van hulpmiddelen zoals medicijnen en/of nicotinevervangers,

 het boek “Nederland stopt” van Pauline Dekker en Wanda de Kanter. Dit boek wordt gebruikt als handleiding. Voor meer informatie, ga naar www.nederlandstopt.nu

U heeft van uw behandelend arts een verwijskaart nodig voor stoppen met roken begeleiding.

De kosten van de training vallen onder verzekerde zorg. Let op: er kan aanspraak gemaakt worden op het eigen risico. Indien u wilt weten wat dit voor u betekent, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Als u eerst meer informatie wilt over de groepstraining stoppen met roken, belt u dan naar (024) 365 84 54 of stuur een email naar rookstoppoli@cwz.nl.

Indien u zich wilt aanmelden, vraag dan uw specialist naar een verwijzing voor de polikliniek longziekten: stoppen met roken begeleiding.

(5)

Adres en telefoonnummers

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Polikliniek longziekten (B70) Melden bij Meldpunt 2B Telefoon: (024) 365 82 40

Verpleegkundig consulent longziekten Ermy Schonenberg

Saskia van Diepenbeek Telefoon: (024) 365 84 54 E-mail: astmacopd@cwz.nl Website: www.longziekten.cwz.nl

Figure

Updating...

References

Related subjects :