BOUWBESLUITTOETSING

Hele tekst

(1)

B OUWBESLUITTOETSING 18-2-2016

Project:

H ERBOUW HISTORISCHE SCHUUR

H OLSTRAAT 3 TE H AAREN

Architect

Naam : Architektenburo Snijders en van Stekelenburg

Adres : Stationsstraat 87

Postcode / plaats : 5281 GC Boxtel Postbus / plaat : 205 5280 AE Boxtel

Telefoon : 0411 – 673 239

Fax : 0411 – 674 567

E-mail : info@absvs.nl

Site : www.absvs.nl

Adviseur

Naam : KABU B.V.

Adres : Armstrongstraat 1

Postcode / plaats : 5081 GJ Hilvarenbeek

Telefoon : 013 – 505 6033

Fax : 013 – 505 6032

E-mail : info@kabu.nl

Site : www.kabu.nl

(2)

Bouwbesluittoetsing

HERBOUW HISTORISCHE SCHUUR HOLSTRAAT 3 TE HAAREN

KABU B.V.

Een heldere focus op resultaat

Armstrongstraat 1 5081 GJ Hilvarenbeek tel.: 013-5056033 fax: 013-5056032 e-mail: info@kabu.nl site: www.kabu.nl 18 februari 2016

2

Inhoudsopgave

1. Inleiding ... 3

2. Oppervlakte ... 4

3. Daglicht ... 5

4. Ventilatie ... 6

5. Energieprestatiecoëfficient ... 7

5.1. NEN 7120 ... 7

5.2. Uitgangspunten ... 7

5.3. Berekeningsresultaat ... 9

6. Conclusie ... 10

7. Bijlagen ... 11

7.1. Energieprestatieberekening Uniec v2.2.7 ... 11

7.2. Uw kozijnen berekend ... 12

7.3. Overige ... 13

(3)

Bouwbesluittoetsing

HERBOUW HISTORISCHE SCHUUR HOLSTRAAT 3 TE HAAREN

KABU B.V.

Een heldere focus op resultaat

Armstrongstraat 1 5081 GJ Hilvarenbeek tel.: 013-5056033 fax: 013-5056032 e-mail: info@kabu.nl site: www.kabu.nl 18 februari 2016

3

1. Inleiding

In opdracht van de Architektenburo Snijders en van Stekelenburg te Boxtel is de historische schuur aan de Holstraat 3 te Haaren getoetst aan de in het Bouwbesluit gestelde eisen.

De beoordeling heeft betrekking op:

oppervlakte;

daglicht;

ventilatie;

energieprestatie.

Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van de ontwerptekeningen van Architektenburo Snijders en van Stekelenburg.

18 februari 2016

(4)

Bouwbesluittoetsing

HERBOUW HISTORISCHE SCHUUR HOLSTRAAT 3 TE HAAREN

KABU B.V.

Een heldere focus op resultaat

Armstrongstraat 1 5081 GJ Hilvarenbeek tel.: 013-5056033 fax: 013-5056032 e-mail: info@kabu.nl site: www.kabu.nl 18 februari 2016

4

2. Oppervlakte

(5)

Gebruiksoppervlak & Verblijfsgebied

Project Herbouw historische schuur Holstraat 3 te Haaren

Projectnr. 15049

Onderdeel Bijeenkomstruimte ‐ begane grond

Gebruiksfunctie Bijeenkomstfunctie

Subfunctie Bijeenkomstfunctie ‐ andere gebruiksfunctie

Type Nieuwbouw

Ten minste aan te houden aantal  personen per m² verblijfsgebied Eis par. 1.1. art. 1.2 lid 2

Eis Aantal personen per verblijfsgebied Aantal personen uitgangspunt

I 0,125 14,2525 30

II 0,125 2,17625 4

Locatie Begane grond

Ruimte nr. Ruimte naam Functie Gebruiksopp. Verblijfsruimte Verblijfsgebiednr.

1 Tochtportaal Verkeersruimte Ja 5,80 Nee

2 Zaal Verblijfsruimte Ja 96,89 Ja 96,89 I

3 Zithoek Verblijfsruimte Ja 17,13 Ja 17,13 I

4 Keuken Verblijfsruimte Ja 17,41 Ja 17,41 II

5 Trapkast Overige gebruiksfunctie Ja 2,91 Nee

6 Gang Verkeersruimte Ja 12,10 Nee

7 Meterkast Technische ruimte ‐ meterruimte Ja 0,60 Nee

8 Technische ruimte Overige gebruiksfunctie Ja 1,22 Nee

9 Heren toilet Toiletruimte Ja 1,22 Nee

10 Heren urinoir Toiletruimte Ja 1,38 Nee

11 Werkkast Overige gebruiksfunctie Ja 1,40 Nee

12 Dames toilet Toiletruimte Ja 1,22 Nee

13 Miva toilet Toiletruimte Ja 4,46 Nee

14 Hal Verkeersruimte Ja 5,42 Nee

Gebruiksoppervlakte 169,16

Verblijfsoppervlakte 131,43

Eis par. 4.1.1. art. 4.3 lid 1 Min. opp. verblijfsgebied:  5m² per verblijfsgebied

Totaal gebruiksoppervlak 169,16

Totaal verblijfsgebied 131,43

Eis par. 4.1.1. art. 4.2 lid 3 0,55 93,04

Onderdeel Bed and Breakfast

Gebruiksfunctie Logiesfunctie

Subfunctie Logiesfunctie ‐ logies overig

Type Nieuwbouw

Ten minste aan te houden aantal  personen per m² verblijfsgebied Eis par. 1.1. art. 1.2 lid 2

Eis Aantal personen per verblijfsgebied Aantal personen uitgangspunt

I 0,125 1,43875 2

Locatie 1e verdieping

Ruimte nr. Ruimte naam Functie Gebruiksopp. Verblijfsruimte Verblijfsgebiednr.

15 Woonkamer ‐ slaapkamer Verkeersruimte Ja 14,40 Ja 11,51 III

16 Badkamer Verkeersruimte Ja 4,15 Nee

Gebruiksoppervlakte 18,55

Verblijfsoppervlakte 11,51

Eis par. 4.1.1. art. 4.3 lid 1 Min. opp. verblijfsgebied:  4m² per verblijfsgebied

Totaal gebruiksoppervlak 18,55

Totaal verblijfsgebied 11,51

Eis par. 4.1.1. art. 4.2 lid 3 0,55 10,20

Bijeenkomstfunctie ‐ andere gebruiksfunctie: 0,125

Voldoet Voldoet Voldoet

Logiesfunctie: 0,05

Voldoet

(6)

MK

TECH.

RUIMTE

Heren urinoir

Werkkast

Mivatoilet

Tochtportaal Zithoek

Zaal Keuken

Hal

Gang Heren toilet

Dames toilet

BEGANE GROND

- nieuwe situatie -

Gebruiksopp.

(7)

wc Ø 110

VERDIEPING

- nieuwe situatie -

1500-lijn

1500-lijn

1500-lijn

Gebruiksopp.

Badkamer

Woonkamer - slaapkamer

(8)

MK

TECH.

RUIMTE

Heren urinoir

Werkkast

Mivatoilet

Tochtportaal Zithoek

Zaal Keuken

Hal

Gang Heren toilet

Dames toilet

BEGANE GROND

- nieuwe situatie -

Verblijfsgebied

(9)

wc Ø 110

VERDIEPING

- nieuwe situatie -

1500-lijn

1500-lijn

1500-lijn

Badkamer

Woonkamer - slaapkamer

Verblijfsgebied

(10)

Bouwbesluittoetsing

HERBOUW HISTORISCHE SCHUUR HOLSTRAAT 3 TE HAAREN

KABU B.V.

Een heldere focus op resultaat

Armstrongstraat 1 5081 GJ Hilvarenbeek tel.: 013-5056033 fax: 013-5056032 e-mail: info@kabu.nl site: www.kabu.nl 18 februari 2016

5

3. Daglicht

(11)

Daglicht

Project Herbouw historische schuur Holstraat 3 te Haaren

Projectnr. 15049

Onderdeel Bijeenkomstruimte ‐ begane grond Gebruiksfunctie Bijeenkomstfunctie

Subfunctie Bijeenkomstfunctie ‐ voor alcohol gebruik

Type Nieuwbouw

Verblijfsgebiednr.

I II

Eis par. 3.11. art. 3.75 lid 1 geen eis

Eis par. 3.11. art. 3.75 lid 2 geen eis

Voldoet

Onderdeel Bed and Breakfast

Gebruiksfunctie Logiesfunctie

Subfunctie Logiesfunctie ‐ logies overig

Type Nieuwbouw

Verblijfsgebiednr.

III

Eis par. 3.11. art. 3.75 lid 1 geen eis

Eis par. 3.11. art. 3.75 lid 2 geen eis

Voldoet

(12)

Bouwbesluittoetsing

HERBOUW HISTORISCHE SCHUUR HOLSTRAAT 3 TE HAAREN

KABU B.V.

Een heldere focus op resultaat

Armstrongstraat 1 5081 GJ Hilvarenbeek tel.: 013-5056033 fax: 013-5056032 e-mail: info@kabu.nl site: www.kabu.nl 18 februari 2016

6

4. Ventilatie

(13)

Ventilatie

Project Herbouw historische schuur Holstraat 3 te Haaren Eis par. 3.6 art. 3.29

Bijeenkomstfunctie ten minste 4 dm³/s per persoon

Logiesfunctie ten minste 12 dm³/s per persoon

Toiletruimte ten minste 7 dm³/s

Verblijfsruimte met kooktoestel ten minste 21 dm³/s

Meterruimte ten minste 1 dm³/s per m² vloeroppervlakte van die ruimte, met een minimum van 2 dm³/s

Systeem Mechanische toevoer en mechanische afvoer

Bijeenkomstfunctie

Ruimte nr. Ruimte naam Toevoer (dm³/s) Systeem Afvoer (dm³/s) Systeem

1 Tochtportaal 5,80

2 Zaal 96,89 100 Mechanische toevoer 62 Mechanische afvoer

3 Zithoek 17,13 20 Mechanische toevoer 20 Natuurlijke afvoer

4 Keuken 17,41 21 21 Mechanische afvoer Wasemkap keuken ‐ separaat systeem ‐ niet 

op ventilatiesysteem

5 Trapkast 2,91

6 Gang 12,10 7 Mechanische afvoer

7 Meterkast 0,60 Volgens eisen bouwbesluit en nuts

8 Technische ruimte 1,22

9 Heren toilet 1,22 7 Mechanische afvoer

10 Heren urinoir 1,38 7 Mechanische afvoer

11 Werkkast 1,40

12 Dames toilet 1,22 7 Mechanische afvoer

13 Miva toilet 4,46 7 Mechanische afvoer

14 Hal 5,42 3 Mechanische afvoer

Totaal 141 141

Logiesfunctie

Ruimte nr. Ruimte naam Toevoer (dm³/s) Systeem Afvoer (dm³/s) Systeem

15 Woonkamer ‐ slaapkamer 14,40 24 Mechanische toevoer

16 Badkamer 4,15 24 Mechanische afvoer

Totaal 24 24

Spui ventilatie d.m.v. te openen deuren, voldoende openingen, niet nader berekend.

Voldoet

(14)

MK

TECH.

RUIMTE

Heren urinoir

Werkkast

Mivatoilet

Tochtportaal Zithoek

Zaal Keuken

Hal

Gang Heren toilet

Dames toilet

BEGANE GROND

- nieuwe situatie -

Ventilatie

20

20

20

20

20

20 21 21

-3

-20

-21

-21

-20 -21

-7

-7

-7

-7

-7

(15)

wc Ø 110

VERDIEPING

- nieuwe situatie -

1500-lijn

1500-lijn

1500-lijn

Ventilatie Ventilatie

Badkamer

Woonkamer - slaapkamer

12 12

-24

(16)

Bouwbesluittoetsing

HERBOUW HISTORISCHE SCHUUR HOLSTRAAT 3 TE HAAREN

KABU B.V.

Een heldere focus op resultaat

Armstrongstraat 1 5081 GJ Hilvarenbeek tel.: 013-5056033 fax: 013-5056032 e-mail: info@kabu.nl site: www.kabu.nl 18 februari 2016

7

5. Energieprestatiecoëfficient

5.1. NEN 7120

De energieprestatiecoëfficiënt (EP) voor het plan is bepaald conform NEN 7120;2011

"Energieprestatie van gebouwen – bepalingsmethode" en NEN 8088-1 "Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.

5.2. Uitgangspunten

De belangrijkste uitgangspunten voor het plan zijn onderstaand weergegeven:

I NDELING GEBOUW

Omschrijving zone Gebruiksfunctie

Bijeenkomstruimte Bijeenkomstfunctie

Qv;10;spec (dm³/s per m²): forfaitair

Bed and Breakfast Logiesfunctie

Qv;10;spec (dm³/s per m²): forfaitair

W ARMTEWEERSTAND (R

C

)

Onderdeel m

2

.K/W

Begane grondvloer 3,5

Gevelconstructies 4,5

Buitenplafond 4,5

Hellende daken 6,0

Warmtedoorgangscoëfficiënt

Onderdeel W/m

2

.K Opmerking

Dichte deur 1,33 Kegro, Kegapro 9101, 54mm

Overige kozijnen/ramen/deuren (Uw) Berekend

Kozijntype A

Warmtedoorgangscoëfficient kozijn (Ufr;gem) 3,8 Staal Lineaire warmtedoorgangscoëfficient (ψgl) 0,048

Warmtedoorgangscoëfficient beglazing (Ugl) 1,0 Zontoetredingsfactor (ggl / gps): 0,5 Overige kozijntypen

Warmtedoorgangscoëfficient kozijn (Ufr;gem) 1,6 Hout Lineaire warmtedoorgangscoëfficient (ψgl) 0,039

Warmtedoorgangscoëfficient beglazing (Ugl) 1,0 Zontoetredingsfactor (ggl / gps): 0,5

(17)

Bouwbesluittoetsing

HERBOUW HISTORISCHE SCHUUR HOLSTRAAT 3 TE HAAREN

KABU B.V.

Een heldere focus op resultaat

Armstrongstraat 1 5081 GJ Hilvarenbeek tel.: 013-5056033 fax: 013-5056032 e-mail: info@kabu.nl site: www.kabu.nl 18 februari 2016

8

Installaties

Installatieprincipe conform Uniec v2.2.7 berekening, onderstaand beknopt de hoofdonderdelen Verwarming – tapwater

type opwekker: combi-warmtepomp

bron warmtepomp: bodem

ontwerpaanvoertemperatuur: 30° < θsup ≤ 35°

toestel – warmtepomp: Stiebel Eltron WPF 16 Cool + boiler SBB 401 WP SOL

vermogen warmtepomp: 17,15 kW type bijverwarming: geen bijverwarming warmte afgifte begane grond: vloerverwarming warmte afgite verdieping: radiatoren

Ventilatie

ventilatiesysteem: Dc. mechanische toe- en afvoer - centraal systeemvariant: D5a CO²-sturing met 2 of meer zones luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen LUKA C rendement warmteterugwinning: 95% (NEN 5138)

Verlichting

Verlichtingsvermogen:

▫ Bijeenkomstfunctie: 9 W/m²

▫ Bed and breakfast: 8 W/m² Regeling: vertrekschakeling

Definitieve installatie (o.a. capaciteiten) volgens nadere berekening aannemer.

(18)

Bouwbesluittoetsing

HERBOUW HISTORISCHE SCHUUR HOLSTRAAT 3 TE HAAREN

KABU B.V.

Een heldere focus op resultaat

Armstrongstraat 1 5081 GJ Hilvarenbeek tel.: 013-5056033 fax: 013-5056032 e-mail: info@kabu.nl site: www.kabu.nl 18 februari 2016

9 5.3. Berekeningsresultaat

Het berekeningsresultaat voor het plan is in onderstaande tabel samengevat. In de bijlage is de uitgebreide berekening van de energieprestatiecoëfficiënt weergegeven.

Energieprestatiecoëfficiënt

EP Eis EP Beoordeling

Herbouw historische schuur Holstraat 3 te Haaren 0,998 1,000 Voldoet

Aan de gestelde eis van 1,000 wordt voldaan.

(19)

Bouwbesluittoetsing

HERBOUW HISTORISCHE SCHUUR HOLSTRAAT 3 TE HAAREN

KABU B.V.

Een heldere focus op resultaat

Armstrongstraat 1 5081 GJ Hilvarenbeek tel.: 013-5056033 fax: 013-5056032 e-mail: info@kabu.nl site: www.kabu.nl 18 februari 2016

10

6. Conclusie

In opdracht van de Architektenburo Snijders en van Stekelenburg te Boxtel is de historische schuur aan de Holstraat 3 te Haaren bouwfysisch beoordeeld.

De in dit rapport aangegeven uitgangspunten en voorzieningen dienen in het ontwerp en uitvoering te worden opgenomen/overgenomen/uitgevoerd. Alle wijzigingen dienen opnieuw berekend te worden.

Naam : KABU B.V.

Adres : Armstrongstraat 1

Postcode / plaats : 5081 GJ Hilvarenbeek

Telefoon : 013 – 505 6033

Fax : 013 – 505 6032

E-mail : info@kabu.nl

Site : www.kabu.nl

(20)

Bouwbesluittoetsing

HERBOUW HISTORISCHE SCHUUR HOLSTRAAT 3 TE HAAREN

KABU B.V.

Een heldere focus op resultaat

Armstrongstraat 1 5081 GJ Hilvarenbeek tel.: 013-5056033 fax: 013-5056032 e-mail: info@kabu.nl site: www.kabu.nl 18 februari 2016

11

7. Bijlagen

7.1. Energieprestatieberekening Uniec v2.2.7

(21)

Historische schuur Holstraat 3 Haaren - Herbouw historische schuur - Warmtepomp

1b

1,00

Algemene gegevens

projectomschrijving Herbouw historische schuur - Warmtepomp

variant 1b

straat / huisnummer / toevoeging Holstraat 3

postcode / plaats Haaren

bouwjaar

categorie Energieprestatie Utiliteitsbouw

datum 18-02-2016

opmerkingen

Indeling gebouw

Eigenschappen rekenzones

type rekenzone omschrijving massa vloer type plafond

verwarmde zone Bijeenkomstruimte 100 - 400 kg/m² geen of open plafond

verwarmde zone Bed and Breakfast 100 - 400 kg/m² geen of open plafond

Gebruiksfuncties per rekenzone Bijeenkomstruimte

gebruiksfunctie Ag [m²] open verbinding 80% regel aangesloten op gem. ruimte int;set;H [ ] qg;spec [dm³/sm²] EPC eis

bijeenkomstfunctie overig 169,16 nee nee n.v.t. 20,00 1,71 1,10

Gebruiksfuncties per rekenzone Bed and Breakfast

gebruiksfunctie Ag [m²] open verbinding 80% regel aangesloten op gem. ruimte int;set;H [ ] qg;spec [dm³/sm²] EPC eis

logiesfunctie zijnde een logiesgebouw 18,55 nee nee n.v.t. 20,00 0,84 1,00

Infiltratie

meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec nee

lengte van het gebouw 18,50 m

breedte van het gebouw 12,50 m

hoogte van het gebouw 9,07 m

Eigenschappen infiltratie

rekenzone gebouwtype qv;10;spec [dm³/s per m²]

Bijeenkomstruimte grondgebonden gebouw, vrijstaand, met kap 0,98 Bed and Breakfast grondgebonden gebouw, vrijstaand, met kap 0,98

Open verbrandingstoestellen

Open verbrandingstoestellen

Herbouw historische schuur - Warmtepomp Jeroen Jaspers, Kabu B.V.

Uniec v2.2.7 Pagina 1/12 Printdatum: 18-2-2016 09:30

(22)

type verbrandingstoestel B [kW] toestel in rekenzone

open haard, vaste brandstof 25 Bijeenkomstruimte

Bouwkundige transmissiegegevens

Transmissiegegevens rekenzone Bijeenkomstruimte

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

Begane grondvloer - vloer op/boven mv; boven grond/spouw (z 0,3) - 188,8 m² Begane grondvloer 188,75 3,50

Voorgevel - buitenlucht, O - 41,7 m² - 90

Gevelconstructie 29,48 4,50 minimale belem.

Koz. A (1 stuks) 9,83 1,49 0,50 nee meest ongunstig

Koz. B (1 stuks) 2,38 1,33 0,00 nee minimale belem.

Achtergevel - buitenlucht, W - 41,7 m² - 90

Gevelconstructie 28,22 4,50 minimale belem.

Koz. A (1 stuks) 9,83 1,49 0,50 nee minimale belem.

Koz. C (1 stuks) 1,82 1,23 0,50 nee meest ongunstig

Koz. C (1 stuks) 1,82 1,23 0,50 nee meest ongunstig

Linker zijgevel - buitenlucht, Z - 64,5 m² - 90

Gevelconstructie 43,61 4,50 minimale belem.

Koz. A (1 stuks) 9,83 1,49 0,50 nee minimale belem.

Koz. A (1 stuks) 9,83 1,49 0,50 nee minimale belem.

Koz. D (1 stuks) 0,60 1,40 0,50 nee meest ongunstig

Koz. D (1 stuks) 0,60 1,40 0,50 nee meest ongunstig

Rechter zijgevel - buitenlucht, N - 46,8 m² - 90

Gevelconstructie 43,14 4,50 minimale belem.

Koz. C (1 stuks) 1,82 1,23 0,50 nee meest ongunstig

Koz. C (1 stuks) 1,82 1,23 0,50 nee meest ongunstig

Dak achtergevel - buitenlucht, W - 26,2 m² - 57

Hellend dak 26,18 6,00 minimale belem.

Dak linker zijgevel - buitenlucht, Z - 87,7 m² - 45

Hellend dak 87,65 6,00 minimale belem.

Dak rechter zijgevel - buitenlucht, N - 87,7 m² - 45

Hellend dak 87,41 6,00 minimale belem.

Koz. E (1 stuks) 0,24 2,17 0,50 nee minimale belem.

Dak rechter zijgevel - laag - buitenlucht, N - 35,2 m² - 30

Hellend dak 34,51 6,00 minimale belem.

Koz. E (1 stuks) 0,24 2,17 0,50 nee minimale belem.

Koz. E (1 stuks) 0,24 2,17 0,50 nee minimale belem.

Herbouw historische schuur - Warmtepomp Jeroen Jaspers, Kabu B.V.

Uniec v2.2.7 Pagina 2/12 Printdatum: 18-2-2016 09:30

(23)

Transmissiegegevens rekenzone Bijeenkomstruimte

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

Koz. E (1 stuks) 0,24 2,17 0,50 nee minimale belem.

Lineaire transmissiegegevens rekenzone Bijeenkomstruimte

constructie l [m] [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting

Begane grondvloer - vloer op/boven mv; boven grond/spouw (z 0,3) - 188,8 m²

Begane grondvloer 60,52 0,500 perimeter n.v.t.

Voorgevel - buitenlucht, O - 41,7 m² - 90

Kozijnaansluiting 12,58 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t. Koz. A

Kozijnaansluiting 6,47 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t. Koz. B

Gevelhoek uitwendig 2,10 0,150 13. binnensp. op gevel (uitw.) n.v.t.

Gevelhoek inwendig 3,56 -0,150 14. binnensp. op gevel (inw.) n.v.t.

Gevelhoek uitwendig 3,56 0,150 13. binnensp. op gevel (uitw.) n.v.t.

Gevelhoek uitwendig 3,56 0,150 13. binnensp. op gevel (uitw.) n.v.t.

Gevelhoek inwendig 3,56 -0,150 14. binnensp. op gevel (inw.) n.v.t.

Gevelhoek uitwendig 3,56 0,150 13. binnensp. op gevel (uitw.) n.v.t.

Achtergevel - buitenlucht, W - 41,7 m² - 90

Kozijnaansluiting 12,58 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t. Koz. A

Kozijnaansluiting 5,70 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t. Koz. C

Kozijnaansluiting 5,70 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t. Koz. C

Gevelhoek uitwendig 2,10 0,150 13. binnensp. op gevel (uitw.) n.v.t.

Gevelhoek inwendig 3,56 -0,150 14. binnensp. op gevel (inw.) n.v.t.

Gevelhoek uitwendig 3,56 0,150 13. binnensp. op gevel (uitw.) n.v.t.

Gevelhoek uitwendig 3,56 0,150 13. binnensp. op gevel (uitw.) n.v.t.

Linker zijgevel - buitenlucht, Z - 64,5 m² - 90

Kozijnaansluiting 12,58 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t. Koz. A

Kozijnaansluiting 12,58 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t. Koz. A

Kozijnaansluiting 3,20 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t. Koz. D

Kozijnaansluiting 3,20 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t. Koz. D

Rechter zijgevel - buitenlucht, N - 46,8 m² - 90

Kozijnaansluiting 5,70 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t. Koz. C

Kozijnaansluiting 5,70 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t. Koz. C

Dak achtergevel - buitenlucht, W - 26,2 m² - 57

Dakvoet 9,44 0,200 4a. dakvoet n.v.t.

Hoekkeper 7,29 0,100 7. nok / hoekkeper n.v.t.

Hoekkeper 7,29 0,100 7. nok / hoekkeper n.v.t.

Dak linker zijgevel - buitenlucht, Z - 87,7 m² - 45

Dakvoet 10,95 0,200 4a. dakvoet n.v.t.

Nok 13,93 0,100 7. nok / hoekkeper n.v.t.

Dak rechter zijgevel - buitenlucht, N - 87,7 m² - 45

Kozijnaansluiting 2,00 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t. Koz. E

Herbouw historische schuur - Warmtepomp Jeroen Jaspers, Kabu B.V.

Uniec v2.2.7 Pagina 3/12 Printdatum: 18-2-2016 09:30

(24)

Lineaire transmissiegegevens rekenzone Bijeenkomstruimte

constructie l [m] [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting

Dakvoet 10,95 0,200 4a. dakvoet n.v.t.

Dak rechter zijgevel - laag - buitenlucht, N - 35,2 m² - 30

Kozijnaansluiting 2,00 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t. Koz. E

Kozijnaansluiting 2,00 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t. Koz. E

Kozijnaansluiting 2,00 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t. Koz. E

Dakvoet 12,19 0,200 4a. dakvoet n.v.t.

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders) Begane grondvloer - vloer op/boven mv; boven grond/spouw (z 0,3)

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,10 m

omtrek van het vloerveld (P) 60,52 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,35 m

Transmissiegegevens rekenzone Bed and Breakfast

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

Buitenplafond - buitenlucht, HOR, vloer - 15,0 m² - 180

Buitenplafond 14,99 4,50 meest ongunstig

Dak voorgevel - buitenlucht, O - 26,2 m² - 57

Hellend dak 26,18 6,00 minimale belem.

Dak linker zijgevel - buitenlucht, Z - 19,1 m² - 45

Hellend dak 19,13 6,00 minimale belem.

Dak rechter zijgevel - buitenlucht, N - 19,1 m² - 45

Hellend dak 18,89 6,00 minimale belem.

Koz. E (1 stuks) 0,24 2,17 0,50 nee minimale belem.

Lineaire transmissiegegevens rekenzone Bed and Breakfast

constructie l [m] [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting

Buitenplafond - buitenlucht, HOR, vloer - 15,0 m² - 180

Uitkraging 4,20 0,250 17. uitkragingen n.v.t.

Uitkraging 3,56 0,250 17. uitkragingen n.v.t.

Dak voorgevel - buitenlucht, O - 26,2 m² - 57

Dakvoet 9,44 0,200 4a. dakvoet n.v.t.

Hoekkeper 7,29 0,100 7. nok / hoekkeper n.v.t.

Hoekkeper 7,29 0,100 7. nok / hoekkeper n.v.t.

Dak linker zijgevel - buitenlucht, Z - 19,1 m² - 45

Dakvoet 4,20 0,200 4a. dakvoet n.v.t.

Nok 1,23 0,100 7. nok / hoekkeper n.v.t.

Herbouw historische schuur - Warmtepomp Jeroen Jaspers, Kabu B.V.

Uniec v2.2.7 Pagina 4/12 Printdatum: 18-2-2016 09:30

(25)

Lineaire transmissiegegevens rekenzone Bed and Breakfast

constructie l [m] [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting

Dak rechter zijgevel - buitenlucht, N - 19,1 m² - 45

Kozijnaansluiting 2,00 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t. Koz. E

Dakvoet 4,20 0,200 4a. dakvoet n.v.t.

Verwarming- en warmtapwatersystemen

verwarming/warmtapwater

Opwekking

type opwekker combi-warmtepomp

toepassingsklasse (CW-klasse) 4 (CW 4, 5 en 6)

bron warmtepomp bodem

ontwerpaanvoertemperatuur 30 sup 35

toestel - warmtepomp Stiebel Eltron WPF 16 Cool + boiler SBB 401 WP SOL

vermogen warmtepomp 17,15 kW

-factor warmtepomp 1,57

aantal warmtepompen 1

type bijverwarming geen bijverwarming

transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 228 W/K warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 38.580 MJ hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 43.667 MJ hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 3.158 MJ opwekkingsrendement verwarming - warmtepomp ( H;gen) 5,150 opwekkingsrendement warmtapwater - warmtepomp ( W;gen) 1,400 opwekkingsrendement - bijverwarming ( H;gen) 0,000 Kenmerken afgiftesysteem verwarming

Type warmteafgifte

type warmteafgifte positie hoogte Rc em;avg H;em

vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering binnenvloer of binnenwand 8 m n.v.t. n.v.t. 0,95 radiator- en/of convectorverwarming binnnenwand of binnenraam 8 m n.v.t. 50 0,95

afgifterendement ( H;em) 0,950

Kenmerken distributiesysteem verwarming

warmtetransport door water / water + lucht

koeltransport door n.v.t. (lokaal systeem of geen koeling)

individuele regeling verwarming ja

ge soleerde leidingen en kanalen ja

distributierendement ( H;dis) 0,930

Kenmerken tapwatersysteem

gebruiksoppervlakte aangesloten op systeem 187,71 m²

gemiddelde lengte uittapleidingen 1 of meer tappunten > 3 meter

afgifterendement warmtapwater ( W;em) 0,800

Herbouw historische schuur - Warmtepomp Jeroen Jaspers, Kabu B.V.

Uniec v2.2.7 Pagina 5/12 Printdatum: 18-2-2016 09:30

(26)

Douchewarmteterugwinning

douchewarmteterugwinning nee

Zonneboiler

zonneboiler nee

Hulpenergie verwarming

hoofdcirculatiepomp aanwezig ja

hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling ja

aanvullende circulatiepomp aanwezig nee

Aangesloten rekenzones

Bijeenkomstruimte Bed and Breakfast

Ventilatie

ventilatie

Ventilatiesysteem

ventilatiesysteem Dc. mechanische toe- en afvoer - centraal

systeemvariant D5a CO2-sturing met 2 of meer zones

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,00 correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 0,67 Kenmerken ventilatiesysteem

centrale luchtbehandelingskast aanwezig ja

verwarmingsbatterij in luchtbehandelingskast nee

koelbatterij in luchtbehandelingskast nee

werkelijk ge nstalleerde ventilatiecapaciteit bekend ja mechanische toevoer van buiten (qvinst;1c / qve;sys;mech;e 0 dm³/s mechanische toevoer voorbehandeld (qvinst;1d / qve;sys;mech;pre) 165 dm³/s

terugregeling / recirculatie geen terugregeling / recirculatie

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen LUKA C

Passieve koeling

max. benutting ge nstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte ja max. benutting ge nstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja

spuivoorziening te openen ramen

Kenmerken warmteterugwinning

rendement warmteterugwinning forfaitair eigen waarde volgens NEN 5138 - 95%

rendement warmteterugwinning inclusief dissipatie ja

fractie lucht via bypass 1,00

toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel ge soleerd kanaal type isolatie toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel bekend nee

lengte toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel (Lbu) 1,0m Kenmerken ventilatoren

nominaal vermogen ventilator(en) forfaitair ja

Herbouw historische schuur - Warmtepomp Jeroen Jaspers, Kabu B.V.

Uniec v2.2.7 Pagina 6/12 Printdatum: 18-2-2016 09:30

(27)

type ventilatoren (vermogen forfaitair) gelijkstroom

extra circulatie op ruimteniveau nee

ventilatoren met constant-volumeregeling nee

Aangesloten rekenzones

Bijeenkomstruimte Bed and Breakfast

Verlichting

verlichting Bijeenkomstruimte Verlichtingssysteem

verlichtingsvermogen forfaitair nee

oppervlakte daglichtsector (Adayl) forfaitair ja Kenmerken verlichtingssysteem

aanwezigheidsdetectie 70% van rekenzone nee

armatuurafzuiging 70% van verlichtingsvermogen nee

Eigenschappen verlichtingssysteem

regeling Pn;spec [W/m²] Azone [m²] FD

vertrekschakeling 9,0 169,16 0,90

verlichting Bed and Breakfast

Verlichtingssysteem

verlichtingsvermogen forfaitair nee

oppervlakte daglichtsector (Adayl) forfaitair ja Kenmerken verlichtingssysteem

aanwezigheidsdetectie 70% van rekenzone nee

armatuurafzuiging 70% van verlichtingsvermogen nee

Eigenschappen verlichtingssysteem

regeling Pn;spec [W/m²] Azone [m²] FD

vertrekschakeling 8,0 18,55 0,90

Herbouw historische schuur - Warmtepomp Jeroen Jaspers, Kabu B.V.

Uniec v2.2.7 Pagina 7/12 Printdatum: 18-2-2016 09:30

(28)

Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie

verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 21.706 MJ

hulpenergie 3.633 MJ

warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 5.775 MJ

hulpenergie 0 MJ

koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ

hulpenergie 0 MJ

zomercomfort ESC;P 10.799 MJ

bevochtiging Ehum;P 0 MJ

ventilatoren EV;P 5.991 MJ

verlichting EL;P 43.593 MJ

ge xporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ

op eigen perceel opgewekte verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 0 MJ

in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 187,71 m²

totale verliesoppervlakte Als 642,90 m²

Elektriciteitsgebruik

gebouwgebonden installaties 9.928 kWh

niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost) 2.132 kWh

op eigen perceel opgewekte verbruikte elektriciteit 0 kWh

ge xporteerde electriciteit 0 kWh

TOTAAL 12.060 kWh

CO2-emissie

CO2-emissie mco2 5.608 kg

Energieprestatie

specifieke energieprestatie EP 487 MJ/m²

karakteristiek energiegebruik EPtot 91.497 MJ

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 91.689 MJ

Eptot / EP;adm;tot;nb (Bouwbesluit) 1,00 -

Eptot / EP;adm;tot;nb (energielabel) 0,55 -

energielabel nieuwbouw utiliteit A+++

Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.

Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1

“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard gebruikersgedrag. Het werkelijke energiebruik zal afwijken van het genormeerde energieverbruik. Aan de berekende energiegebruiken kunnen geen rechten ontleend worden.

Herbouw historische schuur - Warmtepomp Jeroen Jaspers, Kabu B.V.

Uniec v2.2.7 Pagina 8/12 Printdatum: 18-2-2016 09:30

(29)

Verklaringen

Herbouw historische schuur - Warmtepomp Jeroen Jaspers, Kabu B.V.

Uniec v2.2.7 Pagina 9/12 Printdatum: 18-2-2016 09:30

(30)

Herbouw historische schuur - Warmtepomp Jeroen Jaspers, Kabu B.V.

Uniec v2.2.7 Pagina 10/12 Printdatum: 18-2-2016 09:30

(31)

Herbouw historische schuur - Warmtepomp Jeroen Jaspers, Kabu B.V.

Uniec v2.2.7 Pagina 11/12 Printdatum: 18-2-2016 09:30

(32)

Herbouw historische schuur - Warmtepomp Jeroen Jaspers, Kabu B.V.

Uniec v2.2.7 Pagina 12/12 Printdatum: 18-2-2016 09:30

(33)

Bouwbesluittoetsing

HERBOUW HISTORISCHE SCHUUR HOLSTRAAT 3 TE HAAREN

KABU B.V.

Een heldere focus op resultaat

Armstrongstraat 1 5081 GJ Hilvarenbeek tel.: 013-5056033 fax: 013-5056032 e-mail: info@kabu.nl site: www.kabu.nl 18 februari 2016

12

7.2. Uw kozijnen berekend

(34)

Invoergegevens EP & MP

Kozijnen

Kozijn nr. Kozijnomtrek (m) Kozijnopp. (m²) Uw calculator Ugl Ufr gl Glasopp. (m²) Glasomtrek (m)

A 12,58 9,83 1,49 1 3,8 0,048 8,78 39,00 A

B 6,47 2,38 1,33 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

C 5,70 1,82 1,23 1 1,6 0,039 1,46 5,18 C

D 3,20 0,60 1,40 1 1,6 0,039 0,37 2,56 D

E 2,00 0,24 2,17 1 3,8 0,048 0,16 1,20 E

(35)

Bouwbesluittoetsing

HERBOUW HISTORISCHE SCHUUR HOLSTRAAT 3 TE HAAREN

KABU B.V.

Een heldere focus op resultaat

Armstrongstraat 1 5081 GJ Hilvarenbeek tel.: 013-5056033 fax: 013-5056032 e-mail: info@kabu.nl site: www.kabu.nl 18 februari 2016

13

7.3. Overige

(36)

TwoBoxmodel CharacteristicvaluesExplanationsRepresentativeframeprofile

Metal with thermal break

Space between panes in mm

Box 1 · h1= 3 mm Box 2 · h2= 6.9 mm

!eq,2Bin W/mK

0.048 0.039 0.039 0.043

0.043 0.037 0.038 0.041

Plastic Wood Wood / Metal

Double-sheet insulating glass Ug=1.1 W/m2K

Triple-sheet insulating glass Ug=0.7 W/m2K

The equivalent thermal conductivity has been determined in accordance with the ift guideline WA-17/1 “Thermally im- proved spacers – Determination of the equivalent thermal conductivity by measurement”. The representative linear heat transfer coefficients calculated in this way (representative psi values) apply to typical frame profiles and glazing for the determination of the heat transfer coefficient UW of windows. They have been determined under the bounda- ry conditions (frame profiles, glazing, glass mounting depth, back covering, primary and secondary sealant) defined in the ift guideline WA-08/2 “Thermally improved spacers – Part 1: Determination of the representative Psi value for

window frame profiles”. This guideline also governs the area of validity and application of the representative psi values. In order to avoid rounding errors, the psi values in the data sheet have been given at 0.001 W/mK. The method for the arithmetical determination of the psi values has an accuracy of ± 0.003 W/mK. Differences of less than 0.005 W/mK are not significant. For further information, refer to the Bulletin 004/2008 “Compass ‘Warm Edge’ for Windows” of Bundesverband Flachglas.

April 2013 – No.16 – Revision index 1

Ermittlung der Kennwerte durch:

4 16 4

4 12 4 12 4

0.40 0.28

Data sheet Psi values for windows

based on determination of the equivalent thermal conductivity of spacers by measurement

Representativepsivaluedouble- sheetthermallyinsulatingglass W/mK

Representativepsivaluetriple- sheetthermallyinsulatingglass W/mK

Cross-section

Spacer height in mm

Product name Material Thickness d in mm

Chromatech Ultra F

6.9

‘‘WWAARRMM EEDDGGEE’’ WWOORRKKIINNGG PPAARRTT YY

Rolltech A/S W. Brüels Vej 20 DK - 9800 Hjørring

Stainless steel 0.1

Plastic 0.9

Can be used for all spacer widths

Space between panes

2 1 h2

h1

016 Datenblatt EN_Chromatech Ultra F_2013:Layout 1 10.05.2013 14:23 Uhr Seite 1

Afbeelding

Updating...

Referenties

  1. : www.kabu.nl
Gerelateerde onderwerpen :