Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Hele tekst

(1)

ABN AMRO

April 2015

Zicht op geld - Vakantiegeld

Resultaten van kwantitatief online onderzoek

onder werkenden

(2)

2  

Vakantiegeld 3

Op vakantie 8

Verantwoording onderzoek 13

(3)

Zicht op geld

April 2015

Vakantiegeld

(4)

4  

Circa de helft van de zelfstandige ondernemers (54%) ontvangt een vakantietoeslag. Van de reguliere werkenden geeft vrijwel iedereen (99%) aan het wettelijke verplichte vakantiegeld te ontvangen. Een klein deel van de werkenden (5%) ontvangt het vakantiegeld maandelijks bij hun loon. De overgrote meerderheid ontvangt het vakantiegeld één keer per jaar. 86%

geeft aan deze jaarlijkse uitkering de voorkeur, in plaats van verspreid over het jaar bovenop het maandsalaris.

   

A1 Ontvang je naast je salaris ook

vakantiegeld? Totaal Zelfstandig ondernemer

Werkzaam in loondienst Basis: Allen (100%=) 1252 71 1181

Ja 96% 46% 99%

Nee 4% 54% 1%

1 keer per jaar 91%

Maandelijks 5%

Ontvang geen vakantiegeld

4%

A1/A2 Ontvang je naast salaris ook vakantiegeld?

Basis: Allen (n=1252)

86% 5% 8%

Totaal

A3 Als je zou mogen kiezen, hoe zou je dan het liefst het vakantiegeld uitgekeerd krijgen?

Basis: Allen die vakantiegeld ontvangen (n=1201)

Het liefste in één keer uitbetaald

Verspreid over het jaar bovenop mijn maandsalaris Het maakt mij niet uit

(5)

5  

De overgrote meerderheid besteedt het vakantiegeld aan de vakantie (85%). Zij die het vakantiegeld helemaal niet aan de vakantie besteden (15%), gebruiken het om eventuele schulden af te lossen en/of te sparen. Uit verdere analyse blijkt dat relatief meer laag opgeleiden en werkenden met een beneden modaal inkomen, het geld helemaal niet voor hun vakantie gebruiken (22%). Het vakantiegeld wordt in 16% van de gevallen helemaal besteed aan een vakantie. In de overige gevallen wordt het geld (ook) gebruikt als

spaargeld, voor een grote aankoop of om schulden af te betalen.

   

4%

0%

1%

0%

14%

11%

20%

49%

6%

1%

2%

3%

25%

34%

50%

74%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Anders, namelijk:

Om aan een goed doel te schenken Om te beleggen Om aan mijn (klein)kinderen te schenken Om schulden af te betalen Om een grote aankoop te doen Om te sparen Om met vakantie te gaan

A4 Waarvoor gebruik je het vakantiegeld gewoonlijk?/A5 Waar ga je dit jaar jouw vakantiegeld vooral voor

gebruiken?

Basis: Allen die vakantiegeld ontvangen (n=1201)

Gewoonlijk Vooral

Helemaal niet 15%

Een klein deel 29%

Een groot deel 40%

Volledig 16%

A6 In welke mate besteed je jouw vakantiegeld aan je vakantie?

Basis: Allen die vakantiegeld ontvangen (n=1201)

(6)

6  

Sinds 1 januari 2014 is de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk geworden.

Afhankelijk van de hoogte van het inkomen kan het zijn dat werkenden netto minder vakantiegeld ontvangen in vergelijking met voorgaande jaren. Daarnaast kan het zijn dat men bij de belastingaangifte van 2014 nog wordt geconfronteerd met een naheffing over het vakantiegeld van het jaar 2014. Aan de werkenden is gevraagd in hoeverre men hiervan op de hoogte is. De meerderheid is niet goed op de hoogte van deze fiscale veranderingen;

circa twee op de vijf werkenden heeft hier zelfs niets van gehoord. Circa een op de acht werkenden geeft aan van deze veranderingen goed op de hoogte te zijn en weet wat het voor hen betekent.

 

 

45%

40%

21%

23%

19%

24%

15%

13%

Naheffing 2014 Minder vakantiegeld

In hoeverre ben je bekend met deze verandering?

Basis: Allen die vakantiegeld ontvangen (n=1201)

Ik heb hier nog niet eerder iets over gehoord Ik weet niet goed wat de plannen inhouden

Ik weet wat de plannen inhouden, maar niet wat het voor mij betekent Ik ben goed op de hoogte en weet wat het voor mij betekent

(7)

7  

De meerderheid van de werkenden geeft aan op de hoogte te zijn van hoeveel vakantiegeld zij ontvangen dit jaar. 30% zegt daarentegen helemaal geen idee te hebben. Opmerkelijk is dat relatief meer laag opgeleiden aangeven minder goed op de hoogte te zijn; 40% geeft aan geen idee te hebben van de hoogte van het bedrag.

 

 

Ja, precies

8%

Ja, ongeveer 62%

Nee, geen idee 30%

A9 Weet je hoeveel vakantiegeld je dit jaar ontvangt?

Basis: Allen die vakantiegeld ontvangen (n=1201)

Weet je hoeveel vakantiegeld je

dit jaar ontvangt? Totaal laag midden hoog Basis (100%=) 1202 214 538 450

Ja, precies 8% 4% 8% 10%

Ja, ongeveer 63% 56% 64% 65%

Nee, geen idee 30% 40% 29% 26%

(8)

Zicht op financiële zaken

April 2015

Op vakantie gaan

(9)

9  

De meerderheid van de werkenden is van plan op vakantie te gaan. De helft (49%) gaat beslist. Bijna één op de vijf werkenden gaat zeer waarschijnlijk niet op vakantie. Vooral onder laagopgeleide werkenden en werkenden met een inkomen beneden modaal, is het aantal werkenden dat niet op vakantie gaat relatief groot (28%). Europa is als vakantie- bestemming het populairst: 66% gaat op vakantie in Europa. 17% van de werkenden blijft in eigen land. Een even grote groep reist af naar een ander continent.

   

Beslist niet

7% Waarschijnlijk niet 11%

Weet nog niet 12%

Waarschijnlijk wel 21%

Beslist wel 49%

D1 Ben je van plan om deze zomer op vakantie te gaan?

Basis: Allen (n=1252)

17%

17%

66%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

In eigen land Buiten Europa In Europa

D2 Waar ga je op vakantie?

Basis: Allen die op vakantie gaan (n=881)

(10)

10  

Aan de werkenden is gevraagd in hoeverre men het vakantiegeld en belastingteruggave nodig heeft om op vakantie te kunnen. Uit het onderzoek blijkt dat 30% van de werkenden zonder dit geld niet op vakantie zou kunnen. 14% van de werkenden heeft naast het

vakantiegeld ook nog spaargeld nodig om op vakantie te kunnen. Voor 16% is de financiële situatie nog nijpender; zij hebben het vakantie- en belastinggeld nodig om überhaupt

gedurende het jaar rond te kunnen komen. Onder werkenden die minder dan modaal verdienen, komt dit met 26% relatief vaak voor.

   

Total <

34.000 per jaar

34.000 - 68.000

68.000 -100.00

0

>

100.000 per jaar

Vertel ik liever niet Basis (100%=) 1251 398 518 94 24 217 Ik heb mijn vakantiegeld en/of

belastingteruggave nodig om rond te komen.

16% 26% 11% 4% 4% 18%

Ik moet naast mijn vakantiegeld en/of belastingteruggave ook spaargeld inzetten om met vakantie te kunnen

14% 19% 13% 10% 4% 11%

Zonder mijn vakantiegeld en/of belastingteruggave zou ik niet met vakantie kunnen

30% 31% 32% 21% 8% 27%

Ook zonder vakantiegeld en/of

belastingteruggave kan ik met vakantie 40% 24% 44% 65% 83% 45%

16%

14%

30%

40%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ik heb mijn vakantiegeld en/of belastingteruggave nodig om rond te komen.

Ik moet naast mijn vakantiegeld en/of belastingteruggave ook spaargeld inzetten om met Zonder mijn vakantiegeld en/of belastingteruggave zou ik niet met vakantie kunnen Ook zonder vakantiegeld en/of belastingteruggave kan ik met vakantie

D3 Welke uitspraak is het meest op jou van toepassing? Basis: Allen (n=1252)

(11)

11  

Circa drie kwart van de werkenden kent wel iemand in de vrienden- of kennissenkring die niet genoeg geld heeft om met vakantie te kunnen. Aan de werkenden is vervolgens gevraagd aan wie zij hun vakantiegeld of belastingteruggave zouden geven. De meerderheid zou dit geld aan een familielid geven (55%). Een op de elf werkenden zou het geld doneren aan een goed doel.

   

Ja, meerdere 34%

Ja, een enkeling 40%

Nee, niemand 11%

Weet ik niet 15%

D4 Heb je mensen in je vrienden- of kennissenkring die niet genoeg geld hebben om met vakantie te kunnen?

Basis: Allen (n=1252)

Weggeven aan een familielid

55%

Doneren aan een goed doel

9%

Iemand op een welverdiende vakantie sturen

36%

D5 Stel je zou je vakantiegeld of belastingteruggave aan een ander geven. Wat zou je er dan het liefst mee doen?

Basis: Allen (n=1252)

(12)

12  

Bijna de helft van de werkenden staat wel eens rood op de rekeningcourant. Opmerkelijk is dat jongeren minder vaak rood staan (34%). Een derde van de werkenden geeft aan

schulden te hebben. Uit verder analyse blijkt dat werkenden tot 45 jaar relatief vaker een schuld hebben dan oudere werkenden. Onder 18-29 jarigen geeft 40% aan schulden te hebben.

   

34%

43%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Heeft schulden Staat wel eens rood

D7 Sta je wel eens rood op je betaalrekening/D6 Heb je

schulden? Basis: Allen (n=1252) Totaal

18 - 29 jaar

30 - 44 jaar

45 - 59

jaar 60 plus Basis (100%=) 1252 283 474 405 91 Staat wel eens rood 43% 34% 49% 43% 46%

Heeft schulden 34% 40% 37% 28% 28%

(13)

Zicht op geld

April 2015

Verantwoording onderzoek

(14)

14  

Het kwantitatieve online onderzoek is uitgevoerd van 15 t/m 20 april 2015. Het onderzoek is uitgevoerd onder een landelijke representatieve steekproef van werkenden in de leeftijd van 18-65 jaar. In totaal zijn 1.252 werkenden ondervraagd. Voor het trekken van een landelijk representatieve steekproef is gebruik gemaakt van de Gouden Standaard (MOA). In het steekproefkader zijn de variabelen geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en regio meegenomen. De respondenten voor dit onderzoek zijn geworven uit het CG panel. De persoon die binnen het huishouden (mee)beslist over financiële zaken is ondervraagd.

Het onderzoek is in opdracht van ABN AMRO uitgevoerd door djem insight studio uit Amsterdam volgens de ESOMAR/IKK richtlijnen.

In het onderzoek is onder meer vastgesteld hoe werkenden omgaan met financiële zaken zoals belasting- aangifte, vakantiegeld en sparen. Daarnaast is vastgesteld in hoeverre werkenden op de hoogte zijn van de fiscale veranderingen rondom de algemene heffingskorting die sinds 1 januari 2014 zijn ingevoerd.

Afhankelijk van de hoogte van het inkomen kan het zijn dat werkenden netto minder vakantiegeld

ontvangen in vergelijking met voorgaande jaren. Daarnaast kan het zijn dat men bij de belastingaangifte van 2014 nog wordt geconfronteerd met een naheffing over het vakantiegeld van het jaar 2014.

In deze rapportage staan de onderwerpen vakantiegeld en op vakantie gaan centraal.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :