1= (s"*rj* cr ^-^ ojj^y 1=

34  Download (3)

Hele tekst

(1)

z^m*^

1=

(s"*rj* cr 0 ^-^ ojj^y

it—

= f l

^(*«J ,C.jl ^*i^«M t i ' U i

c ) «AMi ^ )t> ) _ j i :

*iU J

* L X Â J JLXAJ» ^ J C C A À A

1=

a—

%

ft

ff- ff-

(2)
(3)

cywjï cr 0 -^^ ojjfrj

^ â j f j l J I L . CU)^J

C^x^u ^ ó VjU

«JU o

*cW \oW ^cXÂA

1891.

(4)
(5)

(s^J* cr°J^ üjy^y

-> " Sr

*iJ J ^ A I A * ^ ^ j ^ y j ^ i ^ j j ^ ^ Ï J !

1870 i L J i , ) 4 ^ i 1 8 6 9 ^ t ; ^ j j ^ 5 ^l a J«».-.*, < u £ te>'° us^ J^jJ üjPj' S' ^J HO t)-a» tijjt £> (152 ^ c ^ y y e_>L* ^ Ä A X « ^ c J Ja^jaj ^ y A i * Ô ^jLÀL**. ^âCx^j

^M ç 5 ^ A ^ L l c j ; r ^ i U ^ j ü i ^ ^ ) ^ AÄ& dJ

(6)

^xAAS ô lol &j n')[j O y/J I^JIÏJ 0 j j j j (jlû ^ i j j J'-âi' t/*^ C/*-V utjflj' C/^1?* uj'J (6 3 ;** 1 8 2 8 u;*1"' <^J**"«) (8 ^*i 1829 iij»^ A1*«ÂLI) (^•W^« ° *£•>)$ Üj* ^'o iZJjt

. ^ y dia. «j <-_sy

O j ^ y ** j ù 88 ai1j 33, 81, 29, 20, J«ai 0 « j U CiU

t>

t r ^ f;;1 c/*1-*' <»V ê- u5~"^ «r".***" »î;^!/' C J ^ 'J' 1. ^ J «J uui.ft« ^ftiJ' 0 OJJ.O.A) ^-jà» <xiU 0 pr*M cJ^ V*?"

1873- ^

•"—»•> ttA^Ji ^ '^ *~*i) J^J' (A/LI- f'.f* cj'J V"?" C/***

j*!b j jjîl o oUî £* ^AUC* jj-».*!^ J ^ ' ^ ^Uy j J c * * jA»f ^ I j ^„O ^y\ß ^n ^ ) j 0 ^y) J uJUJ ^ 1 ^jSljj

(7)

5

V

J

' J££

J

JU; ^U« ^ia^j

^ « J U

u^J i ^ p y cj:,.

j l ^ ï «—^J * * jà üjyiïf ù* jà 28 J-as J i j O CL>jA«J âj 1848 ^»lï JJA«*IW,) ^ L ^ ^ c j ^JCJdL* o -l~x« £J dj-*^*-

«i, U^Ö ^ ^ ^ / a - ^ & V iiilAÀA ^»ijjljâ ^ J O * ^Oils-

• J y ^ P &

r

t* Jl/ii Jèt aUï «-5U; ^ ' L e^s'ta ^ J ^ £ i

•x^Jai ^sXz óix^lxm ^ l o O 0,^—« o ^ ) ^ 1 *ÂLJ ^ s j )

•*£/&}* ^a^ J^J ^^ji hj *li«»- ^ I Ä W ^ Û â * ! J / * " * & ' ^1 j J * » * tt)b _>«J J ^ Â J ^to ^ ï t f ^ d C , ^J^

. ^ b l y b U OUI r^s *iisa- IjUI ^p) £>jJu* aiÄ*^ J^L ^ c J 18 72- ^ftli ^ * ^ 15 j U j J ^ L ö ^ J j ^ ^ /

• IJJÂMJS ^jSf Ji (taiJLj)

1872. ^ U J ^ ^ 5 > ^ 0 ^ , 1 ^ 0 J'.AiAa». /uiJ.lJi.C«

(8)

(j**»^ c^J^- ojj^y

*

(-XÂ

) \ (A

A.) (_3 o\Â

A

wnHTPirr m • —

1 . J - = i

: c ^ uS"' * i * ; i c/*^ ^ j « * » ' l-::-;'-"' ^ ^ J J J tttt*J' 1 . 7*J

• CI^-JJ ^AIXÄAJ o «j p y L £ J JUS" oJi£ ^ L Ä J *AA! _»&IJ 2 . t < j

i ^J e ^ *1- ? ^ ^ ^ ^ ^ -?ä>^' *-?/• u /J p ^ * ' ' - ^ i ' J J^*

3. ^

IXR> _j&'J , < « j ' i J ^ J (•*• C ^ i U i ) *!»S )«J J ) j J »J <—sU«u

(9)

9- .) , ) j t.*«it J P, J uJuuè* .».l£ ,<-J sj ..i»fi*f J lis

0'.AJ i _ 0 ^ b e^o) ^ ' „ « . o J £ J ê^ft*^ ^ À ^ ' fjyi C ^ J J k_Jb« d / ) ^ b ÂSb ^ j O , j U ^,0 LJ>.Ä*I J o öU i ;* b " ^ - . L <

e ^ * £ î b -J' P, 0 »!^ cl/«». ,/uib »a>b" , ,^,15" JbJ ,4J

• j' <a- (jJ J J > J » • J o •• v_"

4 , ^ * J

.e.}'dU> .««J ^ ! U » ^ . ^ « i ^ A . 0 ^ ! J ^ c J J U J S J • — ' ' i ' "

)JIJ) **>«. ^ J I £ J i £ j b > «*J=,U K ^ U * *AÀve.î JUS" ti.5 j O ^ >J. '

tl^ ^ , / J ^ bo) ^ 0 c.b ^ r J b KU) ^J

jÄjdS ü.U obö ^ o LLS<* fji^i) c i » > î b i * ÄJ> I—»U« «-l/ï yjiJ .»al> .xbi £._J) ,_5-Lâ^ b ) e^>) r ê L ^ U 0 * i U »is^ C i ' / b êj

• C^.)) *AJU,Î .£â! « j t . j l £,*"Ai.) ^jCÙ O J ' C^>s*j' J <ÜA1J Ï J . U / C

CS'Xs i J . / ) lif^W* ! / ^ r< s ^ L>-""*" tii^ii4"* H, ' ' ' • i * "

Ll£!»Ju u.«A«, .J KU') d ' J / Ï )jb) yt>b5 !jb) s^C« k b i ..J.JO aLkji &j ^Äio) .0 bb) i i l ^ , ^ ' U S A Î L _ ^ A ^ .Ù bU) «!L»

6. ^ * i

,rj oU" JU» ,/)i ,.ib .«.us . ^ u * ^ ).b) ,s<*,b âj i SIAAM li> • u B- w ( J J < _ J (_ C -

£.> < »U« IMS) *ÂÂJ,,O.Î J U > i i î . 0 ^L,a0 <UAS ^ J Ä J ) c ^ > * b ),b) P.,1 .«Ift-oJ 0 ÄJ r ^ , . J J ) c ^ l - s ä « L U ) „ . » U * s ~ U

(10)

8

r

!ljJ OUT Jo ^ j o )p l

;i

\ ^ K

w

^ S j £

r

j u

0

• e ^

d

g&**

^3«JU

,_fJ g 0&.J fy

JUJ

l^U'l

ii/

^,

r

J

7. ;*J

8 . y*J

6 JJH« ^ <^- ^ »v £ jyuy ^ i vju«

^ o ^ 1,131 ^*J £ yju ^ ) ^ ^ o ^ ^

^o JUU; j £ ^ ^

ô

^ |

jU

, ^

JU

^ ^ . ^ / / ^ < / V ^ erfü *3 j * ^ Jo JU; ^

ffKmj)

9 . j*>

jO duji IjU)

r

!U UL.U £**y* ^15" ^15" „j^, £ j ^ y

° ° - ' A * J

i c

^ e^V>- u>»l» £ s-*« «yU ^ J oU;

(11)

9

1 0 . _;*J

11. j*>

r Jli" J ly.j* ^ J J \jU) ^ ' ï c,^ r<U^ j |y.J) r ^ y i 0

^ J ^ ' ß j l ^ïU*ÎJ £j r o - L ; j )jU) 7/ | ^ i U j

12. ;•*•>

r

ci- Jp3** i^^

J

f"

r

é

J,,i

- <J^~ "^V* a/

2j

/ ^ f"

J

^

J y j si/U. JUÏ ÇJ (»JLu. tl/î) ^ b ^ i y ; eub> j Sj Kij)

^ c ^ î ^!b o c £ ~ U ^cU. C^J! ^ - « o AJ r#Uu ^ U «

(1). tfJAJ ^ ^ , 1

• C ^ * ^ ^ e^i*"^ J cuUi) 126. ^»J 1876 ^1A~IU J

(12)

10 13. f>J

g» JUJ (.Ui tj*x» JUJ IjlJl J.JUAÄ <jUjàiri j ' a i SJ i_JU«, UU! fjxy* JK^ji (yjjï J U Ï lyjt jciU y b * ^ j ^ JUJ U;)

)p <il! ^ S j ^ y ^*Jo J V )jU) £Jîj ^ i ^ î ^ / ï

14. ^*i

15. ^*i

J

V e/*

J

l)f

r

^ U j e r ^ ^ " ^

UWJ^J

£> «-JU*

9, 8, 7, 6 , ^ ri t j J r ^ ^ J ) j Ur £, J J ) J ^ y ^ UUU ^0 ^ J cJ-Jy ^ a . ^ 0 JU? j ^ H , ^ b J^»ü' cK» uiUL £A*AÏ o C ^ J I ^ ï CJU j U J ) ^  A «

(13)

11

.y^i) i_f) &u}J fx\ « y ^o ^ y * « ^ J b *iï jà j J ) j J ^ J J ) 1 . ^<J

<yyV ^ji )p ^ v y ; ^oiu ^ y LU) ^yy^ ^ / u

(ijLtóÓAi' tjlîl ^ y )jU) )y» ^ a LU) i-^aUlsf r ^ l i . ^ y ^

^ a j y bl yiCç. LL/Ü ^ b ^ ^ r^/ï îyn j y y IjU)

^ y t ^ eL>y

7

j

C / Ï

£ y c i y ^

JWJÔ*

ty;t ^ u j y lys)

«yaux* C / Ï cSxX)p cjtji ç

j3

) «yy O Ù . c i Air iya

Hr»!&* ^ <f;-j'

^ A Î J . ^

JU. j j ^o ^j) ^ ï ) j «iy (_^^,

j0 68 L U » (Jb J cyjA«y £> f ^ . y J>î ^ J " w) J j j y J&is>ï

XS & j ' u/»^*" é- (sJ^?" e / * ^ J'-»*-« jLü I_?U«« j j l j

^'UiAi" j u . ^ciiiAJu ^ y IJ' i_s«"Ay es« ^yy )J) yjc».

. ^ y J ^ y ,^-u*.

(14)

12 3 . j*J

.»JUO e J .JjrsxAJ

4 . ^*J

.(y*â^) j liAtiß *m At / ^ LL£-<

5 . ;-«J

ç£/J J At Uj)^ kZJij)'3"c à\j3 u, J i«*"it^ « ^ y ^ <<'"^

•elä' **V / ^ At 6. ^*i

e / * urf^ ^ ^ <i*& £ j l ^ U * J rJU. ^ eJU-

(15)

13

r

J i y ^ ^ ^ « / ' G ^ J

J

Ijtïlyjsju. eA-t^J

7. ^*i

^^ju^e *i^*î j u i ' j j e/*i-y e^*b

JIAÏ

£,

».JU«

ê^ ^ « ^ ° &V !>

w

^ è * êè J^i b

l

^

]

e*»

&?}> <J^+ «%" u^J V-f> i/Liw, ^ ^) J)yâ Jxi )fi)

•ui°* u / * v /1* " c/2j JV blj1 J[*~ J* «-f> »,131 8. ^-J

^ ^ to) c/ü

CSJX

)p £L*« d/ï ^ j ) n£itf ^ j j t f

9. ^

jf-^x

1

. ^ fa** ,_JO C - C ^«.y to) ou; êj u_ïu«

ejto ^ U £ , l ^jjdC, ^j r ^ ^ j ^ j r£?0 uJy ^ i / ^

r

£V J^- J* &J u^~ & « ^ J* e/

,J

»V

U1J

(16)

14

1 0 . j*>

cS-ijCxo. )}V>) *IJ) jj) ^ J C J : ^ C ^ ^ *J' ^ h •—%*•

1 1 . ^*j

^JC^ÄÜJ i"/-^ OVAAÎ J I » L « ^ c l » . e>»j^ t^j-U« l_i'")i)^ à\*i à*

12. / * i

^ 0 *lï £> ^ b ^Jl» £ , y ^ C * £j ^ r ^ / ï J ^ I j

(17)

15

13. j**

14. ^*i

1 5 . ^ >

16 ^*J

,&>.« o ^ b ^ O . o *i^j e ^ ^ ^ J A> £ & C i ^

VZJIJ) C^>L, *AAJ J «Jy* 97 .*5 18S1 I}>1JW*IIU. O (1)

(18)

16 1 7 . _ĥ>

l i f t ^ j ^ j db ^ ^ o e^jjj ^ X Ä ; O £ U L ^ J o ^ ^ r ^ ^ j U i ^ j t^;) ^ a ^ 0 & i J j f -

18. ^ o

« J < )Uw

1 9 . ^-*J

-«!) 105 j*i 1879 .iiwu«. J J^j j »jy» ^ ^ 1 (jj

(19)

17

2 0 . _;•*>

ou; )]ü ä' W *- ^ b ^ ^

a

<>

Jl

^ ê

J

- ^ M)pj*-*Jb*u-V ^ ^ ^

ÛJ

êV ^

l

~ /

s

2 1 , }*•>

* ti p* J+ >** ^ &- ^

)ô)

^

b

^

l

"

22 j*J

^ ^ . c

î 8 . _/*•>

« ^ j U J S J I—»U*

(20)

18

• t t > V ^ 'Jl

24 j ^

.^3,1*3 j ^ VjUl j - ^ 1 ^ ^J )y,jl JiULîi' i j )jU) ^ S Sj c I

,v^>jl *3ÄJ.J .xâiî ?.«!

2 5 . ^*J

^ c J dUï c^l ^,/3 Är ^ b f i L ^ J J U J U M £ uJLu, uf/-> J ^ ù'ijù 1,131 ^ A Â * £> *» _,0 ^xil^î ci»^« e u L j b

' ' " ~ ^ " ^ H ^ * " *•*}*-;'' ifjCà ^ « * ü ^ Ä W J X - C SJ

'—'4*" tt»^V o î l t i À ^ ^««Aly ^ s * » ^ Ä U O yn^j) rcU ,^J.„

2 6 . j-*J

s ) j

•C/^

1

ss*

; , j ù

t W J^*

J

"

J

e'

r

***>**

J

^ ' ^ CSU- JM

.^Z*\J J i i j j O J ) c^.U c^-e

(21)

19 (]) 27. y J

£^L» ^£0 gSy Uï) ^L< JU ^ y ç / «10-.U £ uJU«

^ j u j y l i £ L_^*~ IJ) JU5 _jl^ ^ yi> «M eA**

5

^ C / #

& ^

]

P w^a &• ^ r

ib

t r / > '

u

^ '^' £ > ' W J*

.^jtU^yy J

l

~ ^ ^ ^

J

«A? è*' eAü^V j° «/* ^

18, 17, 14, IS, 12, 10, 9, 5, 1, 8,1, ƒ*> ^ ^ * ~ / & 0 ^ / ^

^ ^JiJ\/t

c

/ ^ <^U ^ (ä) M *

l j 23

> w.

^ ^ U ^ b )j.0 ^ ^ y / cJ;lH JJ ^ i5 « - * * ^ U ^ , J

3. J-a»

. o . ) ^ 1 *AÏJ; *Sy y) J U ~ y1 * ^ ^J U i° ° ^

1. y J

Jjjy* JLJ r £ , l J y * 9 < / * * - «uly ftjl J***

5

& «-&**-

^y*i JU? d^J ^ y ^ J * « ^ ^ ^ ^ ^ &

" -J Jty r

n

° ° ^r^

Jl

-

J

" ^-

c i

" *******

<Sj<

^

i . J-«» ao3yj 1879 ^ - ^ ^ «^s**J ^r- y° ^ ( 1 )

1. J-si 203 y j 1879 ^ " V Jù &• k/"*** <S- ^

(22)

20

<*,)

jô * &>)*•*•*/ cj'° ' iji^f J^IS** ^->ij^ ji^^ß M * ~ J U «

.^sßi Jk\X~$ J>^>}S <%•** s'y e^:'jy.C=-. 1JJ) ^ i j r,'ii"Tî AJ

^•tëtfi IjÖ) J ^ S w O ^ f U J ^ S ^CjJjÄ* j l a . A«^, J ^ 1 ; » ; 0 ^ U 0 BJ

.^j&t-gl ^iï^ ^iô ^fùl^jà JOU^I./»j uy.1^ dûi^ft» r JUS" j.« ^ 0 eyjf.Hjï £> r^Ä^jby ^lo r ^ & ^ s ^lo o^Â**-^ êj L J U «

I / O C * * ^ l « s ? J U . ^ ';j J^Jlj^fji ^ K « . ^ l o ^ ^ 1

&**)*$ <j»'Ü e ^ » U ^îUJ ^ftJU. £^1 loi c - « J so^« ÄJ u â U * jlXâî Af-yftlS ^ l i " ou; ^ 0 ^ j : ^ ^ |Ai j ^ a ^ j ) ^ ; j ^

, ^ > 0 0 lot êj .u*A!»s

L U » rll0 0 CL»jfy £i r£j}\ ^ ï ) 0 Ur pUi ^ 1 «ÂJuJ ^ J U

5. ^

. ^ l ^ b " e ;i â i « J ^ ^ £, | ^ 4 0 r! U IjUl £ L * ^ e ^ l ^ 0 £

(23)

21

6 . j*>

i j üLS f êiiif UUt r ê j . i )«U) pJU;i J t O J i_»JUÊ..e ttj i—HA«

Afnl«,» « J LUI .HRA!O â j ' . U i ^ . ï »j c , , 1 ..AUJWI.J ^ ' J ^ l U ^ o

7 . ^

8 . j*>

•.Si* ö i__ïl

.W*Ä <

toto = ^ ! j . s f CJUJ <* y ) UU) A * » ^ ^ / ' v * - ^

UUI^alS" UU) o ^ S j-fti' yito £ , ^ ^ / U o ^, i-ta/ ^ ^

.J£,J UU) 0*fy£ UU!

9 , j«>

^JtX». jr-Us«« ^ c J £j$) ^ JSÏ &UsJu c ^ a ^S»>)j i j % &! l—»U"'

; 0 385 J-a» ^ â * - 357 J-a» f^d d ÜL>JX*JS £J JIS^Ï tot jUï

•^UA« ii)'J b V L/"^ £PJ' c/"' *IT*^^*" r £***.?' £%*

10. ;*J

r p J J»ij .l^xi*^ UU t tl/l»JU OIAJ jjto <—>^?- i**"*"*-* Ai '—>m

.P.^) , / ï ^toju o . » <^^)j «r^J*** m^i) ^h* CS<* *A>

1 1 . ^

.jMjm ^Cù CjlsÀ«, ^ f U * ^ f l £ j 1 ^/J» ^ U ü ) Ul^* ^ " ^ »"JU.

(24)

22 12. j*>

r ^ C ^ / b JjJ);^ =;/ l p ) ^ b ^CyiA*. £,,* I^Ul ^ . C ^ /

<U | J e^j^î «^tf** ^ 0 diu' £_,) J i L ij,! j f î ^ J £, r^yÄl? O .fJAi; x^LU L)UÏ o j;» ^ U J eujl e ^ J u oUi ^êo )^U) ÄÜJ.5 J

U^oj JUAS" JÛ. ^clft. ^ U - , ixxiß .***!_>» ^ ri_f'J J ^ « 4y* uS*"^* ^Hï;^ J J^ £&?• c ) 'J5'-*''-?- J ^/*ÄÜ ^2mX* ejilXai*

.Pt«i ^.ixiu.»* ^ r i»ï»**le

14. ^*J

.^U *1^J ^ j ^ * * « j ^ 1 > t^-Ay JJ u>A# tt/^ J^

(25)

28

4. J-

3

*

:«L^ <^ f*

3

° *^ «W**^ <^-* e;*

1

' ^ ^

JU*; o ^ *bip £*-. J, J - « ^ J <f*j*^ & b u ^ - j ^ / ^

• > y*i* ^ ^ ^u s^ / # « ^ ^ ^

«*3 0 «1^ ^ U i J LLC S, J - i rl b J « " j î - y & ^*Vi A ' Jù V

U «!y (2/AÏ J$*~ ö

W

&& J

ù jl

i

J

"

,i

-

ÏÜÏ

5. J^>

^15 J.JU C J U & jp*i o c^« ^ / > - ; ^ y ê » J

u

•** J ° 6. J-M

7. J-a*

(26)

ç^i J t-Jyy J ^ ^ ^ Jiü$ j u ^ j l r (j j | j ^ , _ S J ^

• C ^ - J J (W .LXÄJL • S J ! j

l_S"**:H

v ^ ' è ^

;

!/

j

"

^ U^j, r ^ y

1 8 ? S « ^ y » * - J * > 1 5 j j AAJ;1ui ^ j j u j j j ^ v V ^ j

(27)

<u*i" Ô g xojj^y

*>-v

ù

•*,.S**K*.sO Ó (^))t>

^ J »v ^ A ° i ^

J

^

i a

' ^ /

2

^ £ A»)

b J «Ï-*. gtt» tA>$ c y Ü t i & . 126, ^ o 1876 .*lf»Xi- û

t. y tr^ ^ sT^ ^ ^

ô

^ ^ '^ ^

iii e ^ >• gai» ut* Jfc** « ^ i " ^ i

3

« ^ C

51

** « ^ é

4

" ^

^ y y M £ •-SU» a ^ ^ *

U

^ ^ s?**" é**

5

^

1 8 8 1 A U J U * ^ o J e j b j eut» ***ï^ M 2 ^ ^ ; J 13ƒ0 o

••e^ ^ - ° i / A ' ^ J * " / ^ cl^* J 97, / ó

(28)

26

2, l^cUai^O 17^-fci ^ ^ , « 3 * V 1 5 0 , ^ 1879 JJU»äL J

^JU £> r ) j / Ijlj) O A ^ U f b / Jjlfl ^ A » |fi/Äjj?j J * , » * * t l f r ^ e^i)f W C J ^ J ^ l i l ^ J î ^ A J j £> ^ U * !jlj) ^ilc, c i * (A^JJu,

• i^^s^y ^ ) j £1! ^ « i " r^jb rU^O r , ^ r^«*«

1879 "il^Iw, J ^Sóu* J aJ.^ ^J) ^ y 0 2 \S J-ai .0 27 P*i

0 ti^V J ^ ' U'«* f»1,J J rj^j> Jl». C i * 1 b' J*si 203, r*J ( / ^ * * (jT0^*" S-^i*" j ° 328a J«« U i ^ i * ot^Ài ^ U ^âl-o

.ci^-^b

(29)

PADA TOKO BOEKOE

TOEAN-TOEAN

ÂLMieHT & RtiBCSE

DI

B E T A W I .

BOLEH DAPAT B E L I :

BOEKOE SALINAN STAAT BLAD DAN BIJBLAD, dari jang baroe kloewar troes keblakang sampe tahon

1816, aken goenanja anak negri dan sesamanja.

Soeda kloewar 8 bagian, barganja masing-

masing bagian franco di post ƒ 3.10 Boekoe kaädilan hoekoeman atas bangsa

Djawa dan sebrang di Hindia Nederland, menoeroet salinan jang telah di oendang- oendangken oleh kandjeng Gouvernement (Behasa Melajoe hoeroef Olanda) . . . . „ 2.75

Idem, beliasa Melajoe, hoeroef Arab, terdjilid „ 4.

Idem, karangannja Mr. Redeker, President

(30)

II Landraad di Samarang, boeat djaksa-djaksa dan Lid-Lid Landraad, dengan pake penger-

tian jang ringkes / 6.75 Soerat hoekoeiu Oendang - Oendang atas

tanak Hindia Nederland, tersalin dari pada behasa Olanda kapada behasa Melajoe dengan

hoeroef Olanda „ 3 . 7 5 Atoeran Raad Agama di tanah Djawa

dan Madoera, di pesertaken dengan bebrapa kepoetoesan hoekoem di dalem perkara-per- kara jang masoek pada hoekoem Eaad Aga-

ma dari talion 1849 sampe 1890. . . . „ 2.10 Kitab Hoekoem Perniagaan bagi negri

Hindia Nederland, jang telah di njataken dengan soerat Oendang-Oendang Goeberne- men pada 30 hari boelan April tahon 1847

(Staatsblad No. 23) bagian I „ 3 25 bagian I I I „ 2.75 Peratoeran hoekoeman policie boeat seka-

lian orang bangsa Djawa dan Sebrang di

tanah Hindia Nederland „ 1.10 Djoeroebehasa Melajoe Olanda, ja itoe boe-

koe Woordenboek karangannja toean R.

Brons Middel „ 5.25 Boekoe Atoeran Hoekoem atas anak negri

(31)

I l l

dan bangsa Tjina dan bangsa Arab dan laen-laen di tanab Hindia Nederland. Tersa- lin pada bahasa Melajoe raenoeroet jkara- ngannja tocan Mr. A. J. Immink, Lid pada

Eaad Besar (Hooggerechtshof) ƒ 4 25 Salinan dari pada Boekoe Ondang-Ondang

Burgerlijk Wetboek, sebrapa jang terpakei pada orang-orang Asing di Hindia Olanda.

Kitab I dan IT, djilid jang pertama]. . . „ 3.10 H. C, Klinckert. Woordenboek behasa

Olanda-Melajoe ; „20.25 Blussé dan Karta Winata - Woordenboek

bebasa Olanda-Soenda „ 6 25 Oosting. Woordenboek Soenda-Olanda 3

djilid besar-besar „10.25 Boekoe daftar boengah boewat roemah-

roemah gadejan di tanah Djawa dan Madoe-

ra (Staatsblad 1880 No. 83) „ 0.35 Salinan soerat peratoeran hal membikin

dan membongkar roemah-roemah di residensi

Betawi' „ 1.10 Atoeran hak poesaka orang Tjina dan hal

mengangkat anak, tersalin dari pada kitab

Tai Tshing Loet Lé " „ 2 . 1 0 Boekoe Parintah Baroe, karangannja toean

(32)

IV

J. Z. van den Berg ƒ12.75 Kokki Bitja, Boekoe masakan . . . . „ 3.25

Boekoe Masak-masak an roepa-roepa . . „ 4,50 Tadjoe's Salathin, hoeroef Arab dan Olanda „ 4.25

„ „ Gianda sadja „ 2.10 Boekoe Obat-obat bot at orang toea dan

anak anak. oleh njonja E. van Gent. . . „ 6.26 Doekoen Djawa, oetawa Kitab dari roepa-

roepa obat jang terpake di tanah Djawa,

oleh njonja Van Blokland „ 7.25 Boekoe Pantoen Melajoe . . . '. . . „ 1 . 1 0 Sair Sampek - Engtaij „ 1.60 Hikajat 1001 malam, terhias dengan 3000

gambar, disalin sampe tamat, satoe djilid . ,, 2.10 Hari Raja orang Tjina, oleh Tjoa Tjoe K wan „ 1.25 Hal Hong Soeij, dengan gambaran . . „ 1.60 Tjindoer Mato „ 5 75 Poetri Baloekis ,, 4.75 Pengadjaran menanam sajoer sajoeran . „ 1.10 Sair Soenoer . . • . . . . . . „ 1.10 Sam Kok 12 djilid à „ 1 2 5

„ „ tjitakan Soerabajà 7 djilid . ,, 7.70 Dan banjak laen boekoe boekoe, terlaloe

banjak 'ooeat diseboet satoe persatoe.

D: m^\*

(33)
(34)

7/

218

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :