Spaans elementair leesvaardigheid correctievoorschrift

Hele tekst

(1)

HF-1005-w-19-1-c 1 / 3

Correctievoorschrift HAVO

2019

tijdvak 1 dinsdag 7 mei 09.00 – 11.30 uur

Spaans elementair leesvaardigheid

(2)

HF-1005-w-19-1-c 2 / 3

1. Vakspecifieke regels

Voor dit examen kunnen maximaal 25 scorepunten worden behaald. Het cijfer wordt berekend aan de hand van de omzettingstabel.

2. Beoordelingsmodel

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Bij open vragen wordt de score apart vermeld.

vraag antwoord Score open vragen

1 C 2 B 3 D 4 B 5 A 6 A 7 C 8 C 9 a = waar b = waar c = niet waar d = niet waar e = niet waar 5 goed = 3 punten 4 goed = 2 punten 3 goed = 1 punt 2 of minder goed = 0 punten

10 C 11 C 12 A 13 A 14 B 15 D 16 B 17 C 18 C 19 D 20 a = waar b = niet waar c = waar 3 goed = 2 punten 2 goed = 1 punt 1 of minder goed = 0 punten

21

a) Casa de Laila + Casa del Mundo

b) Refugio Marnes

3 goed = 2 punten 2 goed = 1 punt 1 of minder goed = 0 punten

(3)

HF-1005-w-19-1-c 3 / 3

3. Omzettingstabel CESUUR: 65%

4. Bronvermeldingen (alle teksten zijn bewerkt)

Tekst 1: https://www.taringa.net/posts/humor/19271010/ Tekst 2: http://chile.gob.cl/paises-bajos/files/Noticias-de-CHILE-188-NOVIEMBRE-2016.pdf Tekst 3: http://www.elmundo.es/madrid/2016/10/05/57f4e47ae2704e5f3b8b4601.html Tekst 4: https://wp.eldeber.com.bo/mundo/Peru-se-convierte-en-el-septimo-pais-en-legalizar-la-marihuana-20171020-0074.html Tekst 5: www.vueling.es Tekst 6: http://www.bbc.com/mundo/media-38067302 Tekst 7: www.runrocknroll.com/madrid

Tekst 8: Bron: www.lassinsombrero.com/ellas Tekst 9: www.loterianacional.com foto:

http://www.laloterianavidad.com/sorteo-navidad/

Tekst 10: www.guiarepsol.com/es/alojamientos/tops/los-mejores-glampings-de-espana

Deze college-examenopgave is primair ontwikkeld ten behoeve van de afname in het kader van het staatsexamen in het voortgezet onderwijs. Ten aanzien van het oorspronkelijk werk van derden, opgenomen in de centrale examenopgave, bestaat geen onvoorwaardelijke overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in artikel 15 van de Auteurswet, worden voorbehouden.

score cijfer score cijfer

25 10 12 4,3 24 9,5 11 4 23 9 10 3,8 22 8,5 9 3,5 21 7,9 8 3,2 20 7,4 7 2,9 19 6,9 6 2,7 18 6,4 5 2,4 17 5,9 4 2,1 16 5,4 3 1,8 15 5,2 2 1,6 14 4,9 1 1,3 13 4,6 0 1

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :