• No results found

Het verzamelen van de data, ook kwantitatief, ging goed en dan met name het afnemen van de interviews. Het verzamelen van literatuur verliep de ene keer beter dan de andere keer. Het scannen van de data op relevantie binnen dit onderzoek verliep niet altijd even voorspoedig. Wat wel goed is gegaan binnen het verzamelen van de literatuur is het vinden van theorieën en wetenschappers die het niet met elkaar eens zijn. Deze tegengesteldheid verbreedt dit de blik van de onderzoeker op het onderzochte plan. De lange tijdsduur van dit onderzoek was mede om het onderzoek zo lang als mogelijk te blijven volgen en wellicht nieuwe inzichten te verkrijgen. Helaas is er in de drie jaren niet veel veranderd dan het beginpunt van het

onderzoek in 2013. De posterpresentatie ging erg goed, wat blijkt uit het feit dat ik tweede ben geworden tijdens de posterpresentatiemarkt.

Wat zou je achteraf anders hebben gedaan

Beter houden aan deadlines, ondanks de omstandigheden die zich privé voordoen. Een actieve houding aannemen, en doorzetten. Niet niks doen, omdat je dan ook niet kan worden

afgerekend op datgene wat je niet hebt gedaan. Niet bang zijn om te falen, want het is beter om iets in te leveren waarop opbouwende kritiek komt waarvan je kan leren dan niets te doen en zo ook niets fout kunnen doen. Een belangrijke les is dan ook geweest dat je gewoon moet beginnen en niet denken dat je het niet kan. Je grootste tegenstander, dat ben je zelf. Je mag geloven in je eigen kunnen en daar ook naar handelen. Je hebt het niet voor niets tot hier gebracht. Juist omdat het zo lang heeft geduurd, is het raar en ietwat eng om het dan nu daadwerkelijk te hebben afronden. Op naar een volwassen leven met een grote-mensen-baan!

Lijken de resultaten overtuigend

De conclusie binnen dit onderzoek lijkt op dit moment overtuigend, alleen is het lastig te voorspellen of dat in de toekomst ook zo blijft. Het moment van toezegging van de financiering door welke partij dan ook, zal het wellicht doen veranderen. Daar is op dit moment niets over te zeggen en de toekomst zal uitwijzen of hier sprake is van of niet. Nader onderzoek als de financiering is toegekend en kan worden overgegaan tot realisatie in het fysieke domein zal hier een antwoord op kunnen geven.

94

Referenties

Alexander, E. R. (2000). Rationality revisited: Planning paradigms in a post-postmodernist perspective. Journal of planning education and research, 19(3), 242-256.

Alterman, R. (1988). Adaptive planning. Cognitive science, 12(3), 393-421.

Baarda, B. (2009). Dit is onderzoek! Handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Boyce, C. & Neale, P. (2006). Conducting in-depth interviews: A guide for designing and conducting in-depth interviews for evaluation input. Watertown: Pathfinder International.

CBS (2017). Kerncijfers wijken en buurten 2016. Geraadpleegd op 28-04-2017 via

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83487NED&D1=0,4&D2=3933, 3939&STB=G1,T&VW=T. Den Haag/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek.

Cooper, J.A.G. & McKenna, J. (2008). Social justice in coastal erosion management: the temporal and spatial dimensions. Geoforum, 39(1), 294-306.

De Mik, K. (2000). Het water moet Oldambt rijkdom hergeven. NRC Handelsblad, 13-12-2000.

Denner, K., Phillips, M.R., Jenkins, R.E., & Thomas, T. (2015). A coastal vulnerability and environmental risk assessment of Loughor Estuary, South Wales. Ocean & Coastal Management, 116, 478-490.

De Roo, G. (2000). Environmental conflicts in compact cities: complexity,

decisionmaking and policy approaches. Environment and Planning B: Planning and Design, 27(1), 151-162.

95

a Communicative Rationale. In G. de Roo & G. Porter (Red.), Fuzzing Planning: The Role of Actors in a Fuzzy Governance Environment (103-114). Hampshire: Ashgate Publishing Limited.

De Roo, G. (2010). Being or becoming? That is the question! Confronting complexity with contemporary planning theory. In G. de Roo & E. A. Silva (Red.), A planner’s encounter with complexity, (19-40). New York: Ashgate Publishing.

Djelic, M.L. & Quack, S. (2007). Overcoming path dependency: path generation in open systems. Theory and society, 36(2), 161-186.

Douvere, F. (2008). The importance of marine spatial planning in advancing ecosystem-based sea use management. Marine policy, 32(5), 762-771.

Evely, A. C., Fazey, I., Pinard, M. & Lambin, X. (2008). The influence of philosophical perspectives in integrative research: a conservation case study in the Cairngorms National Park. Ecology and Society, 13(2), artikel 52.

Friesland (2017). Beleef Holwerd: proef de wadden. Geraadpleegd op 01-05-2017 via https://www.friesland.nl/nl/dorpen/holwerd.

Head, B.W. & Alford, J. (2015). Wicked Problems Implications for Public Policy and Management. Administration & Society, 47(6), 711-739.

Holwerd aan Zee (2015a). Binnendijkse (!) hoogwatervluchtplaats bij Holwerd. Geraadpleegd op 19-10-2018 via https://www.holwerdaanzee.nl/nld/over-haz/project/pijler-1-natuur.

Holwerd aan Zee (2015b). Het project Holwerd aan Zee. Geraadpleegd op 10-02-2016 via https://www.holwerdaanzee.nl/nld/over-haz/project/.

Hooghe, L. & Marks, G. (2001). Multi-level governance and European integration. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.

96

Hoogeboom, B. (2014). De lange weg naar krimp. Anderhalve eeuw ontvolking in oostelijk Friesland. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 76(4), 311-338.

Hospers, G.J. (2013). Ostfriesland: karakteristiek, maar kwetsbaar. Geografie, 22(5), 26-29.

Huitema, D. & Meijerink, S. (2010). Realizing water transitions: the role of policy entrepreneurs in water policy change. Ecology and Society, 15(2), 1-10.

Jungk, U. (2010). Norden-Norddeich jetzt Nordseeheilbad. Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung, 24-0-2010.

Kalse, E. (2008). Kredietcrisis in vijf stappen. NRC, 17-09-2008.

Kato, S. & Ahern, J. (2008). ‘Learning by doing’: adaptive planning as a strategy to

address uncertainty in planning. Journal of environmental planning and management, 51(4), 543-559.

Kind, J. M. (2014). Economically efficient flood protection standards for the Netherlands. Journal of Flood Risk Management, 7(2), 103-117.

Landman, I. (2017). Hoe Ameland bijna een weg naar de wal had gehad. NOS, 24-07-2017.

Loorbach, D. (2010). Transition management for sustainable development: a prescriptive, complexity‐based governance framework. Governance, 23(1), 161-183.

McGlashan, D.J. (2002). Coastal management and economic development in developed nations: The Forth Estuary Forum. Coastal Management, 30(3), 221-236.

Ndou, V. (2004). E–Government for developing countries: opportunities and challenges. The electronic journal of information systems in developing countries, 18(1), 1-24.

Nicholls, R.J. & Cazenave, A. (2010). Sea-level rise and its impact on coastal zones. Science, 328(5985), 1517-1520.

97

NL RNT (2013). Toeristisch Programma Friese Wadden. Rapport 1. s.l.: NL RNT.

Noordelijke Rekenkamer (2010). Eindrapport Blauwestad. Rapport 1. Assen: Noordelijke Rekenkamer.

Noordoost Friesland (2017). Recreatie en Cultuur. Geraadpleegd op 01-05-2017 via http://www.noordoostfriesland.nl/locaties/holwerd/praktische-informatie/.

Pethick, J. (2001). Coastal management and sea-level rise. Catena, 42(2-4), 307-322.

Rasche, A. & Esser, D.E. (2006). From stakeholder management to stakeholder accountability. Journal of business ethics, 65(3), 251-267.

Rauws, W.S., Cook, M. & Dijk, T. van (2014). How to Make Development Plans Suitable for Volatile Contexts. Planning Practice and Research, 29(2), 133-151.

Reeves, S., Albert, M., Kuper, A. & Hodges, B.D. (2008). Why use theories in qualitative research. BMJ, 337(7670), 631-634.

Rotmans, J., Kemp, R. & Asselt, M. van (2001). More evolution than revolution: transition management in public policy. Foresight, 3(1), 15-31.

Rijkswaterstaat (2015). Wat is dynamisch kustbeheer? Geraadpleegd op 18-11-2015 via http://www.dynamischkustbeheer.nl/content/content.asp?menu=10010000_000000.

Salomé, I.A.A. (2010). Wastewater Management Under the Dutch Water Boards: Any Lessons for Developing Countries?. In Peri-urban Water and Sanitation Services (pp. 111-131). Springer Netherlands.

Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A., Booij, M. & Verckens, J. P. (2011). Methoden en technieken van onderzoek. 5e Editie. Amsterdam: Pearson Education.

Schijndel, S. van & Rutherglen, M. (2010). Aanvalsplan krimp Holwerd. Rapport 1. Rotterdam: Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV).

98

Sijtsma, F.J., Daams, M.N., Farjon, H., & Buijs, A.E. (2012). Deep feelings around a shallow coast. A spatial analysis of tourism jobs and the attractivity of nature in the Dutch Wadden area. Ocean & coastal management, 68, 138-148.

Spalding, M. D., Ruffo, S., Lacambra, C., Meliane, I., Hale, L. Z., Shepard, C. C. & Beck, M. W. (2014). The role of ecosystems in coastal protection: adapting to climate change and coastal hazards. Ocean & Coastal Management, 90, 50-57.

Stadt Norden (2016). Zahlen & Daten. Geraardpleegd op 28-04-2017 via https://www.norden.de/index.phtml?mNavID=1.100&sNavID=549.20&La=1.

Stewart, D. & Klein, S. (2016). The use of theory in research. International Journal of Clinical Pharmacy, 38(3), 615-619.

Tourist Information Norddeich (2017). Norddiech – Hier weht der Südwind aus Norden. Geraadpleegd op 01-05-2017 via http://www.norddeich.de/nordseeurlaub-im-

nordseeheilbad-norddeich/norden-norddeich-an-der-nordseekueste/nordseeheilbad-norden-norddeich/.

Van Cassel - van Zeeland, F.M. (2012). Beëindiging van grote overheidsprojecten, in het bijzonder Blauwestad (Groningen) en Wieringerrandmeer (Noord-Holland). TBR, 5(11), 1108-1116.

Van Kuik, P.H. (1965). Amelanderdam (Doctoral dissertation, TU Delft, Delft University of Technology).

Voß, J. P. & Bornemann, B. (2011). The politics of reflexive governance: challenges for designing adaptive management and transition management. Ecology and Society, 16(2), 1-23.

100