WELKOMSTBRIEF DwO’15

In document VOORWOORD VOORWOORD (pagina 25-28)

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van nieuwe jeugdleden van sportvereniging DwO’15

Uw zoon of dochter is lid geworden van de sportvereniging DwO’15. Allereerst heten wij u en uw kind hartelijk welkom bij onze vereniging. Wij hopen dat hij of zij het goed naar zijn/haar zin zal krijgen bij onze club! Onderstaand geven wij u een opsomming van belangrijke punten:

De vereniging:

Sportvereniging DwO’15 is ontstaan door een fusie tussen de VV Volharding en SVD. In eerste instantie was de voetbaljeugd van beide verenigingen al samen. In het seizoen 2015/2016 hebben de senioren en beide tennisverenigingen zich in de samensmelting geïntegreerd. We mogen met trots zeggen te beschikken over 2 vernieuwde sport complexen wat voor onze toekomstige en huidige leden vele mogelijkheden te bieden heeft. Ook zijn er andere sporten zoals bv. tennis, pilates, yoga, bootcamp etc etc. Als u reeds lid bent geniet u ook van aanzienlijke kortingen op deze sporten. Momenteel heeft onze vereniging zo’n 475 leden en zijn er bij de voetbal 4 senioren elftallen, 1 dameselftallen, 3 juniorenelftallen (1xA, 1xC, 1xC-meiden ) en 8 pupillenteams (1xD, 1 x D-Meisjes, 2xE, 2xF en 2x mini-pupillenteams).

De clubkleding bestaat uit een rood/wit gestreept shirt, met blauwe broek en rode kousen. In principe heeft ieder team een door een sponsor ter beschikking gesteld wedstrijdtenue. Voor voetbalschoenen en scheenbeschermers moet men zelf te zorgen. Het dragen van

voetbalschoenen en scheenbeschermers is overigens voor alle voetballers verplicht!

Ploegindeling:

De voetbalafdeling van sportvereniging DwO’15 hoort organisatorisch onder KNVB District Zuid I. De leeftijdsverdeling voor de verschillende teams:

- A-junioren zijn spelers van 16, 17 en 18 jaar

Een A-junior die voor 1 januari 18 jaar wordt, moet in het nieuwe seizoen bij de senioren gaan voetballen of dispensatiespeler worden.

- B-junioren zijn spelers van 14, 15 en 16 jaar

Een B-junior die voor 1 januari 16 jaar wordt, moet in het nieuwe seizoen bij de A-junioren gaan voetballen of dispensatiespeler worden.

- C-junioren zijn spelers van 12, 13 en 14 jaar

Een C-junior die voor 1 januari 14 jaar wordt, moet in het nieuwe seizoen bij de B-junioren gaan voetballen of dispensatiespeler worden.

- D-pupillen zijn spelers van 10, 11 en 12 jaar

Een D-pupil die voor 1 januari 12 jaar wordt, moet in het nieuwe seizoen bij de C-junioren gaan voetballen of dispensatiespeler worden.

- E-pupillen zijn spelers van 8, 9 en 10 jaar

Een E-pupil die voor 1 januari 10 jaar wordt, moet in het nieuwe seizoen bij de D-pupillen gaan voetballen of dispensatiespeler worden.

- F-pupillen zijn spelers van 6, 7 en 8 jaar

Een F-pupil die voor 1 januari 8 jaar wordt, moet in het nieuwe seizoen bij de E-pupillen gaan voetballen of dispensatiespeler worden.

- Mini-pupillen zijn spelers van 4,5 en 6 jaar

Een mini-pupil die voor 1 januari 6 jaar wordt, moet in het nieuwe seizoen bij de F-pupillen gaan voetballen.

Meisjes die in een jongenscompetitie spelen, mogen 1 jaar ouder zijn dan de geldende leeftijdsgrenzen, zonder dat ze daar dispensatie voor nodig hebben.

In de periode mei/juni worden de ploegindelingen voor het volgende seizoen gemaakt, hierbij geldt het Jeugdbeleidsplan als leidraad. Als uw kind lid wordt gedurende het seizoen is het niet zeker of er ook direct plaats is in een ploeg om wedstrijden te gaan spelen. Voor de trainingen is dit geen probleem en wordt men toegevoegd aan het team waar de desbetreffende speler/speelster in terecht zal komen. Dit wordt door de jeugdcommissie bepaald. Bij de mini- of F-pupillen is het uiteraard ook geen probleem als de ouders bewust kiezen om voorlopig alleen maar trainingen te volgen. Het beschikbaar stellen voor wedstrijden brengt namelijk ook verplichtingen met zich mee.

Contributie:

Jongens en meisjes die willen gaan voetballen, kunnen zich tijdens het seizoen elke dag van de week aanmelden bij één van onderstaande personen. Zij mogen dan eerst enkele trainingen meedraaien om te ontdekken wat voetbal eigenlijk inhoudt. Als zowel de ouders als het betreffende kind enthousiast zijn, wordt een inschrijfformulier overhandigd. Na het inleveren van dit formulier wordt uw kind officieel ingeschreven als lid van DwO’15 en ook ingeschreven bij de KNVB.

Actuele contributiebedragen kunt vinden op www.dwo15.nl

Een lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal een volledig seizoen. Een seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Organisatie rondom wedstrijden:

Als jeugdcommissie stellen wij het op prijs als uw zoon/dochter na afloop van iedere training of wedstrijd gebruik maakt van onze douches, dit in verband met de hygiëne.

Alle wedstrijd-spelende leden krijgen per wedstrijd van de elftalbegeleiding een uitnodiging met alle benodigde informatie. Op alle ouders wordt een dringend beroep gedaan om gehoor te geven aan een eventueel verzoek van de begeleiding om te rijden naar een uitwedstrijd. Op deze wijze kan worden voorkomen dat altijd dezelfde ouders moeten rijden.

Vanwege de verzorging van de kinderen, stellen we het bij mini- en F-pupillen verplicht dat er bij ieder kind minimaal 1 begeleider aanwezig is.

Vanaf de D-pupillen dient iedere speler over een spelerspas te beschikken. Zonder deze pas mag er niet gevoetbald worden. Voor het aanmaken van deze pas dient er een pasfoto te worden ingeleverd (mag zowel kleur als zwart/wit zijn).

Afgelasting:

Bij twijfel of de wedstrijden in verband met slecht weer doorgaan, kunt u vanaf vrijdagavond op pagina 603 van teletekst kijken (district Zuid 1, categorie ?), dit betreft dan een algehele afgelasting.

Het kan echter ook zijn dat een vereniging zelf beslist om wedstrijden af te gelasten, daarvoor kan dit bekeken worden op de DwO’15 website?? bij “afgelastingen”.

Nevenactiviteiten:

DwO’15 activiteitencommissie probeert naast het voetballen ook nog leuke nevenactiviteiten te organiseren. Hierbij valt te denken aan Sinterklaasfeest, de nacht van volharding, pupillenkamp en een disco- of quizavond etc.

We hopen dat u zo toch al een aardige indruk hebt gekregen van de jeugd bij DwO’15 en hopen dat uw zoon/dochter vele plezierige jaren mag beleven bij onze vereniging.

Contact:

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de mensen van onze jeugdafdeling: de contactgegevens kunt u vinden op www.dwo15.nl

Bijlage 2:

In document VOORWOORD VOORWOORD (pagina 25-28)