VOORTGEZET RASSENONDERZOEK VRIJSTERTEELT

In document RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK VOUEGRONDSGROENTEN GLASGROENTEN 1994 AKKER-EN A TUINBOUW WESTMAAS (pagina 57-60)

INLEIDING

In 1993 is het gebruikswaardeonderzoek aan de vrijstersteelt van bloemkool gestart. In 1994 is het onderzoek voortgezet. De resultaten van Westmaas en de landelijke resultaten staan in dit verslag vermeld.

PROEFOPZET

Het onderzoek is in 1994 uitgevoerd op ROC Westmaas, de proeftuin Zwaagdijk en bij een teler te Lutjebroek. Er zijn 11 rassen onderzocht, waarvan 3 groene bloemkool rassen. Alle proeven zijn in drie herhalingen aangelegd.

PROEFVELDGEGEVENS EN UITVOERING

Voor alle proefplaatsen zijn de planten centraal gezaaid en opgekweekt bij de firma Joh. Kaan te Hem (NH). Er is uitgegaan van een kluitplant. De proeftechnische gegevens van Westmaas staan hieronder vermeld.

Voorvrucht:

Bemesting:

Zaaidatum:

Plantdatum:

Plantafstand:

Oogstperiode:

zomergerst 290 kg N/ha 9 februari 19 april 75 x 50 cm 1 juli t/m 13 juli

Op alle proefplaatsen is op praktijkwijze geoogst. Van iedere kool is het oogsttijdstip bepaald bij de grootte van een 'acht'. Hieruit zijn uiteindelijk de gegevens omtrent de vroegheid, de leng­

te van de oogstperiode en de totale kwaliteit berekend.

Tijdens de oogst zijn o.a. de volgende eigenschappen beoordeeld.

Hoeveelheid blad 1 = extreem weinig 9 = extreem veel blad Bladstand 1 = extreem breed 9 = zeer opgericht Bladbreedte 1 = extreem smal blad 9 = extreem breed blad Zelfdekbaarheid 1 = extreem slecht 9 = zeer goed

Betreffende de kool:

Diepte kool 1 = extreem plat 9 = extreem diep Vastheid kool 1 = extreem los 9 = extreem vast

Deze waarnemingen zijn uitgevoerd elke keer als er een redelijk aantal oogstbare kolen op het veld stond. De cijfers geven daardoor een indruk van de kwaliteit gedurende de gehele oogst­

periode. De kleur van de kool is bepaald aan de hand van planten die gedekt zijn.

RESULTATEN

Aanvankelijk leek het erop dat de proef te Westmaas niet geplant kon worden vanwege het natte weer, maar vrij onverwacht kon er toch op 19 april geplant worden. De proef groeide goed weg, hoewel de groene bloemkool iets achter bleef. Door het warme weer verliep de oogst hier zeer snel. De oogst van het groene bloemkoolras Universal is hier gestaakt doordat na ca.

50% oogst de rest niet meer toe kwam. In de tabellen zijn de rassen op vroegheid gerangschikt.

Tabel 1. Beoordelingsresultaten bloemkool vrijsterteelt, Westmaas 1994.

rasnaam hvh blad bladstand bladbreedte zelfdekbaarheid diepte kool vastheid

Ambition 6,4 6,3 6,8 5,3 6,4 6,2

Fremont 7,3 6,0 7,0 5,3 7,0 7,7

Plana 7,0 6,3 6,7 • 6,3 6,7 6,9

Fargo 7,7 6,7 7,0 7,0 7,0 8,0

Lindurian 6,7 6,7 6,3 6,3 6,9 8,0

Floriade 5,3 7,0 5,7 5,7 7,0 8,0

Marine 7,3 6,7 7,0 6,3 7,0 7,4

Asterix 6,8 7,0 6,3 6,3 6,7 7,1

gemiddelde 6,8 6,6 6,6 6,1 6,9 7,4

Alverda 5,3 4,3 5,0 _ 5,7 4,8

Campoverde 5,0 7,0 5,0 - 5,0 5,8

Universal 5,7 7,0 5,3 - 5,0 5,9

gemiddelde 5,3 6,1 5,1 - 5,2 5,5

Tabel 2. Oogstwaarnemingen bloemkool vrijsterteelt, Westmaas 1994.

object aantal groeidagen

vanaf planten lengte oogst- percentage (%)

object aantal groeidagen

vanaf planten periode (dagen) klasse 1 klasse 2 klasse 3 niet oogstbaar

Ambition 76 5 55 19 20 6

Fremont 77 4 91 3 4 2

Plana 77 2 80 9 10 1

Fargo 79 4 98 1 1 0

Lindurian 77 4 91 6 3 0

Floriade 79 5 89 6 4 1

Marine 80 6 95 4 1 0

Asterix 80 7 89 8 1 1

gemiddelde 78 5 86 7 6 1

Alverda 79 6 42 45 12 1

Campoverde 78 4 30 63 6 1

Universal 85 6 34 23 12 31

gemiddelde 80 5 35 44 10 11

Tabel 3. Beoordelingsresultaten bloemkool vrijsterteelt, alle proefplaatsen en gemid­

deld over de jaren 1993 en 1994.

rasnaam hvh blad bladstand bladbreedte zelfdekbaarheid diepte kool vastheid

Ambition 7,0 6,8 7,4 5,6 6,6 6,4

Fremont 7,3 6,4 7,5 6,0 6,9 7,0

Plana 7,2 6,7 7,1 6,8 7,2 7,2

Fargo 6,9 6,8 6,9 7,2 7,0 7,2

Lindurian 6,8 7,0 6,9 6,8 6,7 7,3

Floriade 5,7 7,1 6,1 6,3 6,8 7,5

Marine 7,2 7,0 7,2 7,2 6,9 7,4

Asterix 7,5 7,3 7,1 7,0 6,9 6,8

gemiddelde 7,0 6,9 7,0 6,6 6,9 7,1

Alverda 6,1 5,6 5,4 - 5,7 4,9

Campoverde 5,2 7,1 5,1 - 5,3 5,9

Universal 6,1 6,6 5,5 - 5,5 5,9

gemiddelde 5,8 6,4 5,3 - 5,5 5,6

Tabel 4. Oogstwaarnemingen bloemkool vrijsterteelt, alle proefplaatsen en gemiddeld over de jaren 1993 en 1994.

object aantal groeidagen lengte oogst- percentage (%)

vanaf planten periode (dagen) klasse 1 klasse 2 klasse 3 niet oogstbaar

Ambition 75 8 71 18 6 5

Fremont 79 9 82 7 2 8

Plana 79 7 82 10 . 4 4

Fargo 80 . 7 73 18 3 6

Lindurian 81 9 81 11 3 5

Floriade 81 8 84 5 2 9

Marine 82 9 90 5 0 5

Asterix 82 8 74 16 1 9

gemiddelde 80 8 80 11 3 6

Alverda 82 14 37 43 11 9

Campoverde 83 13 39 42 11 9

Universal 92 13 26 37 14 23

gemiddelde 86 13 34 41 12 14

RASBESCHRIJVINGEN Ambition (Royal Sluis)

Dit is het vroegste ras. De zelfdekbaarheid is matig, maar het ras heeft vrij veel breed blad waardoor de kool wel goed te dekken is. De kool was in 1994 niet zo vast, waardoor het per­

centage klasse I wat lager ligt.

Fremont (Royal Sluis)

Dit is een middenvroeg ras. Het vormt een vrij zwaar gewas. Door de vrij goede bladstand en het brede blad wordt de kool toch goed bedekt ondanks de iets mindere zelfdekbaarheid. De kool is vrij diep en vast en is soms wat moeilijk te snijden, doordat de kool dicht bij de grond zit.

Plana (Royal Sluis)

Dit is een middenvroeg ras. Vormt een goed bruikbaar gewas dat een vrij goede zelfdekbaar­

heid heeft. De kool is vrij diep,en vast en levert, ondanks het soms voorkomen van iets schift, toch een goed percentage klasse I.

Fargo (Bejo Zaden)

Dit is een middenvroeg ras. Het vormt een normale hoeveelheid enigszins bros blad. De zelf­

dekbaarheid is goed, hierdoor kan het voorkomen dat de kool uit de hartbladeren gepeld moet worden. De kool is vrij diep en vast, maar lijkt gevoelig voor schift, waardoor het percentage klasse I wat lager ligt.

Lindurian (S&G Seeds)

Dit is een middenvroeg ras. Het vormt een goed gewas met stevig blad en een normale zelf­

dekbaarheid. De kool is vrij diep en vast en levert een goed percentage klasse I.

Floriade (Nickerson Zwaan)

Dit is een middenvroeg, zaadvast ras. Het vormt een licht en compact gewas met een matige zelfdekbaarheid en heeft weinig blad om te dekken. De kool is vrij diep en vast en levert een goed percentage klasse I. Het lichte gewas werkt weliswaar snel, maar lijkt toch een teeltrisico zijn, daarom zou dit ras het beste geteeld kunnen worden op groeikrachtige gronden.

Marine (S&G Seeds)

Dit is een vrij laat ras. Het vormt een stevig en zwaar gewas dat aan de onderkant iets grate-rig is. De kool is vrij diep en vast en levert een zeer goed percentage klasse I.

Asterix (Rijk Zwaan)

Dit is een vrij laat ras. Het vormt een opgericht en zwaar maar bros gewas. De kool is vrij diep en vrij vast, maar lijkt gevoelig voor schift waardoor het percentage klasse I wat lager ligt.

Groene bloemkool Alverda (Rijk Zwaan)

Dit is een vrij laat ras. Vormt een redelijk gelijkmatig maar licht gewas. De kool is redelijk diep en vrij los. Dit ras lijkt gevoelig voor doorwas waardoor het percentage klasse I laag is.

Campoverde (Rijk Zwaan)

Dit is een vrij laat ras. Het vormt een opgericht en regelmatig gewas. De kool is vrij plat en rede­

lijk vast. Gaf wisselende resultaten over beide onderzoeksjaren vanwege schift in 1994.

Universal (Bejo Zaden)

Dit is een zeer laat ras. Het vormt een matig gewas met stevig, donkergroen blad. De kool is vrij plat en redelijk vast, maar lijkt gevoelig voor doorwas. Het percentage klasse I was zeer laag doordat in met name in 1994 na ca. 50% oogst de rest niet meer toe kwam.

BLOEMKOOL ZW487

In document RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK VOUEGRONDSGROENTEN GLASGROENTEN 1994 AKKER-EN A TUINBOUW WESTMAAS (pagina 57-60)