• No results found

1 Respondenten

Wat is uw achtergrond of van welke organisatie bent u?

2 Beoordeling participatieve werkwijze

Hoe beoordeelt u de participatieve werkwijze?

2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 vogelbescherming wildbeheereenheden boerenbond HVV bijzondere veldwachters limburgs landschap gemeenten natuurpunt

agenschap voor natuur en bos regionaal landschap 1 7 9 4 Eerder negatief Eerder positief Positief Zeer positief

www.inbo.be Criteria en indicatoren voor het opvolgen en evalueren van het everzwijnenbeheer

79

3 Beoordeling relevante expertise in de werkgroep

Alle relevante expertise vormen (domeinen) waren vertegenwoordigd in de werkgroep

4 Duidelijkheid doelstellingen werkgroep (a)

De doelstellingen van de werkgroep waren duidelijk

2

8 10

1

Eerder oneens Eerder mee eens Mee eens Zeer mee eens

1 1 6 6 7 Oneens Eerder oneens Eerder mee eens Mee eens Zeer mee eens

80 Criteria en indicatoren voor het opvolgen en evalueren van het everzwijnenbeheer

www.inbo.be

5 Duidelijkheid doelstellingen werkgroep (b)

Alle deelnemers van de workshops hadden voldoende zicht op de doelstelling van het werk

6 Kennis en meningen (a)

Alle deelnemers konden gedurende de workshops hun kennis en mening voldoende naar voor

brengen

3 6 7 1 4 Eerder oneens Eerder mee eens Mee eens Zeer mee eens Geen idee 1 3 11 6 Eerder oneens Eerder mee eens Mee eens Zeer mee eens

www.inbo.be Criteria en indicatoren voor het opvolgen en evalueren van het everzwijnenbeheer

81

7 Kennis en meningen (b)

Alle relevante vormen van kennis en argumentaties zijn gedurende de workshops aan bod

gekomen

8 Inzicht in elkaars kennis en meningen (a)

Door de workshops hebben andere deelnemers beter inzicht gekregen in mijn visie, kennis en

betrokkenheid inzake everzwijnbeheer

2

7 8

3

Eerder oneens Eerder mee eens Mee eens Zeer mee eens

3

2

8

7 Eerder oneens

Eerder mee eens Mee eens Geen idee

82 Criteria en indicatoren voor het opvolgen en evalueren van het everzwijnenbeheer

www.inbo.be

9 Inzicht in elkaars kennis en meningen (b)

Door de workshops heb ik beter inzicht gekregen in de visie en kennis en betrokkenheid inzake

everzwijnbeheer van andere deelnemers aan dit project

10 Inzicht in everzwijnbeheer

Door de workshops heb ik beter inzicht gekregen in everzwijnbeheer

5

6 7

2

Eerder oneens Eerder mee eens Mee eens Geen idee 1 3 4 11 1 Oneens Eerder oneens Eerder mee eens Mee eens Zeer mee eens

www.inbo.be Criteria en indicatoren voor het opvolgen en evalueren van het everzwijnenbeheer

83

11 Vertrouwen in samenwerking (a)

Door de workshops heb ik meer vertrouwen in de samenwerking met de verschillende groepen

die betrokken zijn bij everzwijnbeheer

12 Vertrouwen in samenwerking (b)

De meeste groepen die betrokken waren in dit project hebben door de workshopsmeer

vertrouwen in samenwerking binnen het everzwijnbeheer

2 10 5 3 Oneens Eerder oneens Eerder mee eens Mee eens 4 5 1 10 Eerder oneens Eerder mee eens Mee eens Geen idee

84 Criteria en indicatoren voor het opvolgen en evalueren van het everzwijnenbeheer

www.inbo.be

13 Vertrouwen in everzwijnbeheer

Door de workshops is mijn vertrouwen in een beter everzwijnbeheer toegenomen

6 4 5 3 2 Oneens Eerder oneens Eerder mee eens Mee eens Geen idee

www.inbo.be Criteria en indicatoren voor het opvolgen en evalueren van het everzwijnenbeheer

85

Referenties

Adamcik, R.S., Bellantoni, E.S., DeLong Jr, D.C., Schomaker, J.H., Hamilton, D.B., Laubhan, M.K., en Schroeder, R.L. 2004. Writing Refuge Management Goals and Objectives: A

Handbook. Washington, D.C.: US Fish and Wildlife Service, National Wildlife Refuge System. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vergoeding van wildschade of van schade door beschermde soorten en tot wijziging van hoofdstuk IV van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijke milieu

(B.S.26/08/2009) codex.vlaanderen.be - toestand 2012.

Carpenter, L.H., Decker, D.J. en Lipscomb, J.F. 2000. Stakeholder acceptance capacity in wildlife management. Human Dimensions of Wildlife 5(3):5-19.

Casaer, J. en Baert, P. 2007. Principes, criteria en indicatoren in het kader van duurzaam wildbeheer, een participatieve benadering. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2007.22. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Geraardsbergen. Conroy, M.J. en Carroll, J.P. 2009. Quantitative Conservation of Vertebrates. Wiley-Blackwell. Cornelissen, A.M.G., van den Berg, J., Koops, W.J. et al., 2003. Elicitation of expert

knowledge for fuzzy evaluation of agricultural production systems. Agriculture Ecosystems & Environment 95, 1: 1-18.

Decker, D.J., Riley, S.J. en Siemer, W.F. 2012a. Human Dimensions of Wildlife Management. Johns Hopkins University Press.

Decker D.J., Riley, S.J., Organ, J.F., Siemer,W.F. en Carpenter, L.H. 2012b. Applying Impact Management Practitioners’ Guide Second Edition. USA: Cornell University.

Decker, D.J.L., Lauber, T.B. and Siemer,W.F. 2002. Human-Wildlife Conflict Management a practitioners’ guide. New-York: Cornell University.

Funtowicz, S.O., Martinez-Alier J., Munda, G. en Ravetz, J.R. 2000. Information tools for environmental policy under conditions of complexity. Brussel. 1-31.

Gregory.R., Failing,L., Harstone,M., Long.,G., McDaniels,T. and Ohlson, D. 2012. Structured Decision Making: A Practical Guide to Environmental Management Choices. Wiley-Blackwell. Guibert, B. Constat et bilan de l’indemnisation des dégâts de grand gibier.

Hackländer, K. 2013. Rot- und Schwarzwild: Schwierige Bejagbarkeit trotz hoher Wildbestände? 19. Österreichische Jägertagung 2013. LFZ Raumberg-Gumpenstein. Hahn, N. 2009. Schwarzwildkonzept Stadt Münsingen. Stadt Münsingen, Biosphärengebied Schwäbische Alb.

Jachtdecreet (B.S.07/09/1991) codex.vlaanderen.be toestand 2012.

Knutson, M., Laskowski, H., Moore, C., Lonsdorf, E., Lor, S. en Stevenson, L. 2010 Defensible decision making: Harnessing the power of adaptive resource management. Wildlife Professional, 4: 58 – 62.

Lammers van Bueren, E.M. and Blom, E.M., 1997. Hierarchical framework for the formulation of sustainable forest management standards (principles, criteria and indicators). The

Tropenbos Foundation, Leiden

Linderoth, P en Pegel, M. 2010 Schwarzwildproject Böblingen.Studie zum Reproduktionsstatus, zur Ernährung und zum jagdlichen Management einer Schwarzwildpopulation. LAZBW – Wildforschungsstelle Aulendorf, Duitsland.

Peeters, A., Bielders, C., Hermy, M. et al., 2005. Framework for assessing sustainability levels in Belgian agricultural systems (SAFE). BELSPO

86 Criteria en indicatoren voor het opvolgen en evalueren van het everzwijnenbeheer

www.inbo.be Riley S.J., Siemer W.F., Decker D.J., Carpenter L.H., Organ J.F. en Berchielli L.T. 2003. Adaptive Impact Management: An Integrative Approach to Wildlife Management. Human Dimensions of Wildlife 8:81-95.

Riley, S.J., Decker, D.J., Carpenter, L.H., Organ, J.F., Siemer, W.F., Mattfeld, G.F. en Parsons G. 2002 . The essence of wildlife management. Wildlife Society Bulletin:585-593. Siemer W.F.D. en Decker D.J. 2006. An Assessment of Black Bear Impacts in New York. Cornell University.(Siemer, 2006)

Sinclair, A.R.E., Fryxell, J.M. en Caughley, G. 2006. Wildlife Ecology, Conservation and Management. Wiley-Blackwell.

Thornton, C. en Quinn, M.S. 2009. Coexisting with cougars: public perceptions, attitudes, and awareness of cougars on the urban rural fringe of Calgary, Alberta, Canada. Human– Wildlife Interactions. Paper 3

Widar, J. 2013. Rapport intermédiaire d’activités. Service public de Wallonie. Subvention pour la réalisation de travaux relatifs aux dégâts du grand gibier à l’agriculture (1/04/2012 – 31/03/2013).

Williams, B.K. en Brown, E.D. 2012. Adaptive Management: The U.S. Department of the Interior Applications Guide. Washington, DC: U.S. Department of the Interior.

Williams, B.K., Szaro, R.C. and Shapiro, C.D. 2009. Adaptive Management: The U.S. Department of the Interior technical guide. Washington, DC: U.S. Department of the Interior. Internet bronnen: http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Wildbeheer/Beheervisie_everzwijn.aspx www.boerenbond.be/Voor-leden/Themas/Natuur/schade-enquete , toestand 2012 www.faunafonds.nl toestand 2012 www.fourragesmieux.be/Degats_gibier.htm , toestand 2012 www.groenwerk.nl www.structureddecisonmaking.org. toestand 2012