Verdeling van de wagens volgens verschillende kenmerken

In document ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG STADSGEWEST ANTWERPEN (april april 2000) DEEL 2: ANALYSE HUISHOUDENVRAGENLIJST (pagina 21-31)

Tabel 19. Verdeling van wagens volgens de wijze waarop ze in bezit gekomen zijn

Cumulative Cumulative

In dit onderzoek werd een bedrijfswagen gedefinieerd als een wagen 'eigendom van het bedrijf'.

Tabel 20. Verdeling van wagens volgens de wijze waarop ze in bezit gekomen zijn en netto-gezinsinkomen

Hoe hoger het gezinsinkomen, des te vaker wordt een auto nieuw gekocht en des te vaker is de auto

een bedrijfsvoertuig.

Tabel 21. Verdeling van wagens volgens bouwjaarcategorie

Cumulative Cumulative BJCAT Frequency Percent Frequency Percent ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 1986 en eerder 202.2093 9.0 202.2093 9.0 1987 tot 1990 474.4037 21.0 676.613 30.0 1991 tot 1994 632.8974 28.0 1309.51 58.0 1995 tot 1996 321.1255 14.2 1630.636 72.2 1997 tot 1998 444.1457 19.7 2074.782 91.8 1999 tot 2000 184.1771 8.2 2258.959 100.0 Frequency Missing = 112.68247423

58 % van de wagens is ouder dan 5 jaar, 30 % is ouder dan 10 jaar. Een kleine 30% van de wagens

is vrij jong (19,7 + 8,2 = 27,9%).

Tabel 22. Verdeling van wagens volgens bouwjaarcategorie en brandstofsoort

LPG blijft met 0,98 % een marginale brandstof voor wagens. Er zijn te weinig LPG-gegevens voor een diepere analyse.

Loodvrije benzine situeert zich relatief meer in de bouwjaren 1991 tot 1996. Auto's met diesel scoren

vooral goed in de twee meest recente bouwjaarcategorieën. Blijkbaar spreekt een goedkopere

brandstof steeds meer en meer mensen aan, niettegenstaande de hogere vaste kosten. Andere,

alternatieve brandstofbronnen zijn voorlopig te alternatief en weten slechts een enkeling aan te spreken.

Tabel 23. Verdeling van wagens volgens jaarkilometrage (= de afgelopen 12 maand afgelegd)

Cumulative Cumulative JRKMCAT Frequency Percent Frequency Percent ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 0 - 999 36.02138 1.8 36.02138 1.8 1000 - 4999 232.0824 11.6 268.1038 13.4 5000 - 9999 460.097 22.9 728.2008 36.3 10000 - 12999 368.8287 18.4 1097.029 54.6 13000 - 19999 400.4 19.9 1497.429 74.6 20000 - 29999 295.752 14.7 1793.182 89.3 30000 + 214.9281 10.7 2008.11 100.0 Frequency Missing = 363.53143556

54,6% van de Antwerpse voertuigen legt jaarlijks minder dan 13.000 kilometer af. 10,7% rijdt per jaar meer dan 30.000 kilometer per jaar. Het feit dat 36,3% minder dan 10.000 kilometer per jaar aflegt geeft een indicatie van vooral lokaal rijden.

Het gemiddelde jaarkilometrage bedraagt 15.249,26.

Tabel 24. Verdeling van wagens volgens jaarkilometrage en de wijze waarop ze in bezit gekomen zijn

BEZIT(Hoe is wagen in bezit gekomen?) JRKMCAT(laatste jaar km categorie) Frequency ‚

Wanneer we de verdeling van de wagens volgens de wijze waarop ze in het bezit zijn gekomen afzetten tegen de verdeling van het jaarkilometrage valt op hoe sterk de bedrijfswagens scoren op de hoge kilometeraantallen. Bijna de helft (48,89 %) van alle bedrijfswagens legt per jaar meer dan 30.000 kilometers af. Uiteraard zitten in deze kilometers waarschijnlmijk een groot deel zakelijke verplaatsingen, waardoor dit jaarkilometrage zo hoog ligt.

Van de occasiewagens en nieuw gekochte wagens situeert het merendeel zich rond het midden van het jaarkilometrage.

Tabel 25. Gemiddeld jaarkilometrage van de wagens volgens de wijze waarop ze in

het bezit gekomen zijn

---Hetgeen opvalt is het grote aantal gemiddelde afgelegde kilometers voor de bedrijfswagens:

tweemaal zoveel als het gemiddelde dat we hoger vonden voor alle voertuigen. Het zijn ook deze wagens die het algemene gemiddelde jaarkilometers naar boven trekken, aangezien het gemiddelde

Uit deze tabel blijkt dat inderdaad dieselwagens relatief het meest terug te vinden zijn in de categorie

met een jaarkilometrage boven de 30.000 kilometer, gelet op de beperktere variabele kost van deze

wagens.

Tabel 27. Verdeling van wagens volgens jaarkilometrage en bouwjaarcategorie

Hoe jonger de wagen, hoe meer kilometers per jaar worden afgelegd. We vermelden er hier wel bij dat de tabel vertekend wordt door het hoge aantal kilometers dat de bedrijfswagens afleggen in een jaar, want deze bedrijfswagens zijn jongere auto’s zodat het effect dubbel speelt.

Een andere reden waarom het de jongere wagens zijn die veel kilometers maken is de volgende: hoe

meer kilometers er worden afgelegd, hoe sneller een wagen afgeschreven is en des te sneller men

overgaat tot de aankoop van een nieuwe auto, waarmee er weer veel kilometers worden afgelegd.

Tabel 28. Verdeling van wagens volgens jaarkilometrage en netto-gezinsinkomen

TOTINK(Categorie van totale huishoudeninkomen) JRKMCAT(laatste jaar km categorie) Frequency ‚

Percent ‚ Row Pct ‚

Col Pct ‚ 0 - ‚ 1000 - ‚ 5000 - ‚10000 - ‚13000 - ‚20000 - ‚30000 + ‚ Total ‚ 999 ‚ 4999 ‚ 9999 ‚12999 ‚19999 ‚29999 ‚ ‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ 0 - 30.000 fr. p ‚ 6.0037 ‚ 9.621 ‚ 24.064 ‚ 13.396 ‚ 11.119 ‚ 4.4279 ‚ 4.2682 ‚ 72.9 er maand ‚ 0.32 ‚ 0.52 ‚ 1.30 ‚ 0.72 ‚ 0.60 ‚ 0.24 ‚ 0.23 ‚ 3.94 ‚ 8.24 ‚ 13.20 ‚ 33.01 ‚ 18.38 ‚ 15.25 ‚ 6.07 ‚ 5.85 ‚ ‚ 19.05 ‚ 4.65 ‚ 5.73 ‚ 3.96 ‚ 3.00 ‚ 1.57 ‚ 2.13 ‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ 30.001 - 75.000 ‚ 15.818 ‚ 109.88 ‚ 218.24 ‚ 158.67 ‚ 142.07 ‚ 106.75 ‚ 74.176 ‚ 825.59 fr. per maand ‚ 0.85 ‚ 5.94 ‚ 11.79 ‚ 8.57 ‚ 7.68 ‚ 5.77 ‚ 4.01 ‚ 44.62 ‚ 1.92 ‚ 13.31 ‚ 26.43 ‚ 19.22 ‚ 17.21 ‚ 12.93 ‚ 8.98 ‚ ‚ 50.20 ‚ 53.13 ‚ 52.00 ‚ 46.86 ‚ 38.28 ‚ 37.83 ‚ 37.01 ‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ 75.001 -125.000 ‚ 7.9277 ‚ 62.182 ‚ 134.22 ‚ 116.41 ‚ 159.05 ‚ 116.17 ‚ 70.373 ‚ 666.33 fr. per maand ‚ 0.43 ‚ 3.36 ‚ 7.25 ‚ 6.29 ‚ 8.60 ‚ 6.28 ‚ 3.80 ‚ 36.01 ‚ 1.19 ‚ 9.33 ‚ 20.14 ‚ 17.47 ‚ 23.87 ‚ 17.43 ‚ 10.56 ‚ ‚ 25.16 ‚ 30.07 ‚ 31.98 ‚ 34.38 ‚ 42.86 ‚ 41.17 ‚ 35.11 ‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ 125.001 -200.000 ‚ 1.763 ‚ 21.5 ‚ 38.071 ‚ 43.483 ‚ 52.092 ‚ 46.611 ‚ 45.564 ‚ 249.08 fr. per maand ‚ 0.10 ‚ 1.16 ‚ 2.06 ‚ 2.35 ‚ 2.82 ‚ 2.52 ‚ 2.46 ‚ 13.46 ‚ 0.71 ‚ 8.63 ‚ 15.28 ‚ 17.46 ‚ 20.91 ‚ 18.71 ‚ 18.29 ‚ ‚ 5.59 ‚ 10.40 ‚ 9.07 ‚ 12.84 ‚ 14.04 ‚ 16.52 ‚ 22.73 ‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ meer dan 200.000 ‚ 0 ‚ 3.638 ‚ 5.1289 ‚ 6.658 ‚ 6.7524 ‚ 8.222 ‚ 6.057 ‚ 36.456 fr. per maand ‚ 0.00 ‚ 0.20 ‚ 0.28 ‚ 0.36 ‚ 0.36 ‚ 0.44 ‚ 0.33 ‚ 1.97 ‚ 0.00 ‚ 9.98 ‚ 14.07 ‚ 18.26 ‚ 18.52 ‚ 22.55 ‚ 16.61 ‚ ‚ 0.00 ‚ 1.76 ‚ 1.22 ‚ 1.97 ‚ 1.82 ‚ 2.91 ‚ 3.02 ‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ Total 31.5124 206.821 419.716 338.61 371.083 282.175 200.438 1850.36 1.70 11.18 22.68 18.30 20.05 15.25 10.83 100.00

Frequency Missing = 521.28454648

De relatie tussen het totale maandelijkse netto-inkomen van een huishouden en het aantal afgelegde kilometers per jaar is net als in de vorige tabel behoorlijk duidelijk: hoe hoger het inkomen van het huishouden, hoe meer kilometers dat er per jaar worden afgelegd door de voertuigen. De twee inkomenscategorieën tot 75.000 fr. per maand situeren zich verhoudingsgewijs vooral in de laagste jaarkilometrages, de huishoudens met meer dan 125.000 fr. per maand in de hoogste klasse van de jaarkilometrages. Dus hoe hoger het inkomen:

- des te meer wagens (Tabel 11 e.a.) - des te meer nieuwe wagens (Tabel 20)

- en des te meer afgelegde kilometers (deze tabel)

Net zoals voor het bezit van het aantal voertuigen hebben we in de voorgaande tabellen (Tabel 24 tot

Tabel 28) het aantal afgelegde kilometers per jaar één voor één gekruist met een aantal mogelijk

beïnvloedende variabelen (cc van de wagen, bouwjaar, soort brandstof, de wijze van aankoop

(occasie of nieuw), bedrijfsvoertuig of niet en totale netto-gezinsinkomen). In Tabel 29 bekijken we de

invloed van alle variabelen samen door middel van een lineaire regressie.

Tabel 29. Lineaire regressie van gemiddeld jaarkilometrage van personenwagens

Zie voor nadere toelichting: bijlage 7.3 (Lijst van de betekenis van de variabelennamen in regressies).

Dependent Variable: GEMKM

Lineaire regressie (N=1953, Adj R-sq = 0.1404) Parameter Estimates

Parameter Standard T for H0:

Variable DF Estimate Error Parameter=0 Prob > |T|

INTERCEP 1 1540.111390 1037.8823415 1.484 0.1380 CC 1 2.698001 0.54970300 4.908 0.0001 OCCASSIE 1 2068.978578 541.80635242 3.819 0.0001 BEDRIJFW 1 4857.067334 949.26747379 5.117 0.0001 DIESEL 1 4156.644332 561.41641273 7.404 0.0001 BJ90 1 2732.445911 767.05728698 3.562 0.0004 BJ94 1 4732.648074 714.75813485 6.621 0.0001 BJ96 1 5836.379250 823.74674380 7.085 0.0001 BJ98 1 4190.826826 801.94305492 5.226 0.0001 OCCABJ98 1 8941.337326 1731.8467059 5.163 0.0001 TOTINK12 1 1131.652728 480.06848812 2.357 0.0185

De referentiewagen is een bezinewagen van het bouwjaar 1999, die nieuw gekocht is door het huisgezin zelf, met een netto-gezinsinkomen kleiner dan 75.000.

De betekenis van de tabel is:

Het gemiddeld aantal kilometer per jaar = 1540 + 2.7 voor elke CC van de wagen + 2069 *(occasie) + 4857 *(bedrijfswagen) + 4157 *(diesel)

+ 2732 *(bouwjaar 87-90) + 4733 * (bouwjaar 91-94)+ 5836 (bouwjaar 95-96) + 4191(bouwjaar 97-98) + 8941 * (occasie en bouwjaar 97-97-98) + 1132 * (gezinsinkomen tussen 75.000 en 120.000 BEF).

Een auto rijdt minstens 1540 km/jaar. Per extra cc rijdt een auto 2.7 km per jaar meer. Een wagen van 1300 cc rijdt gemiddeld 1540 + 2.7*1300 = 5050 km/jaar, een wagen van 1800 cc rijdt 6400 km/jaar, en een van 2500 rijdt 8290 km/jaar.

Tweedehandswagens rijden 2069 km meer, bedrijfswagens 4857 km en wagens op diesel 4156 km.

Bemerk dat ook hier deze getallen cumulatief werken. Bedrijfswagens op diesel rijden dus 4156 + 4857 km meer dan privéwagens op benzine.

Hoe ouder de auto, hoe minder kilometer hij per jaar aflegt, waarschijnlijk omdat een groot aantal wagens in hun eerste jaren veel kilometers afleggen, dan al dan niet doorverkocht worden, en nadien minder vaak rijden. Wagens van '97 en '98, die nu reeds als occasie verkocht zijn hebben nog eens een extra kilometeraantal van 8941 !

Tenslotte is er nog een vreemd effect van het gezinsinkomen. Gezinnen met een inkomen tussen 75.000 en 120.000 BEF/jaar rijden 1131 kilometer extra.

Enkele typische voorbeelden:

(1) Een Ford Escort, 1600 cc, loodvrije benzine, gebouwd in 1994 en occasie gekocht in 1998 door een gezin legt gemiddeld

1540 + 2.7*1600 + 2069 + 4733 = 12.626 km per jaar af.

(2) Een bestelwagen Volkswagen Transporter, 2500 cc, diesel, nieuw gekocht in 1996 voor

bedrijfsdoeleinden legt gemiddeld 1540 + 2.7*2500 + 4857 + 4157 + 5836 = 23.140 km per jaar af.

(3) Een Opel Corsa, 1100 cc, loodvrije benzine, nieuw gekocht door een gezin in 1998 doet

1540 + 2.7*1100 + 4191 = 8701 km per jaar.

In document ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG STADSGEWEST ANTWERPEN (april april 2000) DEEL 2: ANALYSE HUISHOUDENVRAGENLIJST (pagina 21-31)

GERELATEERDE DOCUMENTEN