• No results found

Transcript interview with Local police officer Vinkhuizen

S:Ik heb mijn interview of mijn onderzoek al even kort toegelicht, ehm ik zou u willen vragen wilt u uzelf even kort introduceren

18 2010 hier. Ja.

S: En kunt even uw taken omschrijven die u…

R: Functie? Taakomschrijving, ehm, mijn functie in het dagelijks werk is het, het vroeg signaleren van problematiek, ehm, mijn netwerk bedienen in die zin ook bij gesignaleerde problemen zo snel mogelijk het probleem daar aankaarten en neerleggen waar het hoort, en waar het zinvol is om het neer te leggen. Ehm, bovendien proberen in de wijk de oren en ogen te zijn dus goede informatiepositie in de wijk te hebben en kennen en gekend worden. Ja. Dat is eigenlijk het probleem, dus vroeg signalering door je vertrouwenspositie, goeie informatie positie in de wijk en zo snel mogelijk proberen de

S: Kunt u een voorbeeld geven van zoiets?

R: Nou dat kan variëren van overlast, een overlast pand waarbij sprake is van psychische verslavingsproblematiek, nou die problematiek leidt vaak tot overlast, klachten, dan heb je als organisatie bijvoorbeeld de woningbouwstichting erbij, je hebt de gemeente erbij, de vnn erbij, je hebt vaak raakvlak met de forensische psychiatrie., het wij-team als het loket functie voor de hele hulpverlening binnen de gemeente en dan zo snel mogelijk met elkaar de informatie delen en proberen de overige instanties de urgentie van het probleem onder ogen te brengen. Ja dat is eigen lijk de essentie van het hele verhaal.

S: daar komt wel veel bij kijken.

R: Ja je netwerk is gewoon heel belangrijk he? Kijk, als je praat over geluidsoverlast of verslaafden die meer soortige problematiek heeft, overlast veroorzaakt doordat die aan het schreeuwen is of zijn radio knoeterhard aanzet, kijk weet je, ons, ons als politie zijnde zijn ook beperkt, bij wijze van spreken constateren, zo droog kun je het eigenlijk wel zien, constateren, bon uitschrijven en bij de 2e 3e keer in beslag nemen, dan koopt die een nieuwe radio dus dan is het probleem niet opgelost. Het is maar een klein deeltje, een invalshoekje van het hele

probleem, maar goed wij zitten in de sociale vuurlinie om zo maar te zeggen, daar waar het fout gaat daar zit je, dus eh vaak kom je als politie toch wel zeer snel in contact met ellende en daar waar het niet goed gaat.

S: oké, kunt u vinkhuizen eens voor mij omschrijven?

R: Vinkhuizen-Zuid is eigenlijk een sociale woningbouw, waarbij sprake is van triplex woningen he, de drie hoge flatbouw en rijtjeswoningen waar heel veel sprake is van pleintjesstructuur. Ehm, aan de pleintjes speelt best wel het een en ander, men is op elkaar aangewezen, men heeft voortdurend het overzicht op elkaar op de pleintjes en daar wordt natuurlijk het leven geleid, en ook door jeugd op pleintjes ook door kleinere jeugd op pleintjes. Sommige delen heb je ehm, heb ik het idee dat nou ja, ehm, hoe moet ik dat zeggen, dat er sprake is van sociaal wat zwakkere bewoners. Iedereen met zijn eigen ideeën achtergrond ehm, en visie op hoe om te gaan bijvoorbeeld met conflicten met kinderen die daar op dat pleintjes spelen. Nou zoals je weet, kinderen hebben ruzie soms. En dat hoort erbij. Maar dan heeft ieder zijn eigen idee van hoe zou je daar dan mee om moeten gaan. De een zegt kom bij mij, en de ander zegt, moet je eens luisteren als scheidsrechter ineen ruziënde groep kinderen proberen iedereen tot zijn recht te laten komen en hele duidelijk afkaderen dit mag en dit mag niet, en dat wordt dn niet gewaardeerd en dan zomers begint dat dan altijd wel weer op te spelen. En voor de rest ja zitten er ook wel sociaal wat zwakkere gezinnen. Ja en als je dan een aantal zwakkere gezinnen hebt aan zon pleintje, dan gaat dat niet altijd even makkelijk. Nou verder heb je in zuid een aantal grote scholen, ehm. Daar hebben dan wel contacten mee qua woonoverlast en qua

veiligheidsbeleving denk ik dat niet zoveel invloed heeft op Vinkhuizen zuid. S: op de woonbeleving ook niet?

S: oké, het sociale netwerken rondom die scholen bijvoorbeeld, binnen de wijk, is dat nog, zijn die aanwezig?

R: nee ik denk dat die vrij gescheiden zijn. Natuurlijk zullen er wel mensen zijn die in die wijk wonen en daar naar school gaan, maar voor de rest is er niet veel verbinding denk ik, tussen de scholen en de wijk. Nog Zuidelijker heb je een stukje detailhandel, nah daar is eigenlijk ook wel vrij rustig. In tegenstelling tot noord, daar is ook sprake van pleintjes structuur, daar zijn ook wel een aantal pleintjes die zorgen baren, waar het zelfde van sprake is, maar daar heb je als

eigenaardigheidje nog weer het grote aantal studentenwoningen in de Briljantstraat, de aquamarijnstraat, Jadestraat en die door een ander leef ritme en andere leefgewoontes wel in conflict komen met de overige bewoners.

S: Ja ik ben ook in gesprek geweest met wijkoverleg vinkhuizen, de secretaris daarvan die gaf dat ook te kennen inderdaad, dat de studentenpopulatie, dat dat daar nogal frictie oplevert, Maar mijn onderzoek gaat specifiek over zuid, dus die studentenpopulatie houd ik me dus niet zo mee bezig. Maar het is inderdaad wel interessant om dat verschil te zien tussen die delen. Ehm, wat vindt u de sterkste eigenschap van Vinkhuizen-Zuid?

R: de sterkste eigenschap. Ja weetje, een leuke ontwikkeling dat zijn bijvoorbeeld ehm, het ontstaan van bijvoorbeeld initiatieven als de Roege Boys, dat zijn een vinkhuizer inwoners, oud Vinkhuizers die ehm, nou vroeger ook niet altijd even makkelijk zijn geweest, recht toe recht aan kerels, en die dus in vinkhuizen zuid de roege boys zijn begonnen , die regelen allerlei activiteiten voor jeugd hier uit de buurt. Dat is een leuk initiatief. Er wordt veel gedaan voor de jeugd in vinkhuizen, in zuid zit dan ok de het speeltuintje, de speeltuinvereniging, ehm. In vinkhuizen dan het buurtpreventie team, waarbij burgers met elkaar gaan lopen door de wijk en ehm, en daar gewoon zichtbaar zijn, waaronder dus ook Vinkhuizen Zuid.

S: wat voor invloeden heeft dat denk u?

R: Nou ik denk dat dat wel goed is, als je bijvoorbeeld in het diamantpark mensen hebt in een hesje, duidelijk zichtbaar en die gaan het gesprek aan met mensen, kijk dat zijn intiatieven dus ook un zuid, ja, dat is wel mooi om te zien. Kijk want voor een wildvreemde als je door de zansteen rijdt weet jij niet wat vreemd is in de straat op dat moment, dat weten zij wel. Zij weten wat normaal en wat abnormaal, welke autos daar bij wijzen van spreken de laatste dagen in een keer gezien worden en opvallen die daar normaal niet staan. Weet je, en dat is wel denk ik de kracht van zon buurtpreventie team. Dat zijn wel, rond overlastplekken of daar waar wat klachten over zijn, dan lopen ze ergens wat vaker langs, ja. Dus dat zijn ja, dat zijn wel leuke dingen. Leuke ontwikkelingen.

S: En wat is het grootste verbeterpunt?

R: Het grootste verbeterpunt, zou kunnen zijn, bedoel je. S: Ja.

R: Ik denk plaatsingsbeleid. S: Van de woningbouw?

R: van de woningbouwstichting ja. He, dan heb je met name de huismeesters en nijestee, die hebben hier eigenlijk alles in de verhuur, en ik denk dat een goed plaatsingsbeleid wel heel veel zou kunnen helpen, rond de pleintjes, mocht er sprake zijn van een verhuizen, dat daar gewoon stabiele gezinnen worden geplaatst. Ik denk dat dat heel veel zou kunnen schelen. Ja gevolg is waar plaats je de anderen..?

S: Ja dat zou mijn volgende vraag zijn inderdaad.

R: Ja, dat weet ik dus ook niet, maar ik denk dat de gezonde mix tussen wat meer spreiding van, van nouja, het is niet minderwaardig bedoelt, maar wat sociaal zwakkeren tussen de sterkeren. S: Dat zou de buurt beter of sterker maken?

20 R: Ehmmmm, van heel goed tot eigenlijk, ja, heel slecht.

S: Ja?

R: Ja. En dat komt voor uit onwil en onmacht denk ik. Ik denk dat het ehm, maar dat heeft ook te maken met mijn perspectief he, ik ben opgegroeid in dorpen en daar is de sociale controle groot, ons kent ons iedereen kent iedereen en dat heb je hier in zon stad niet, dat heb je nergens. En eh ik denk dat een groot deel goed met elkaar omgaat, vertekende beeld voor mij is ook daar waar het goed gaat en daar waar alles pais en vree is daar kom ik dus niet he , dus ik heb daar een beetje vertekend beeld van, denk ik, nee niet een vertekend beeld, een

vertekende beleving. Want als ik, eigenlijk denk ik dat het redelijk allemaal op zichzelf leeft, ehm, en redelijk met mekaar omgaat. Maar overal zijn wel in bepaalde hoeken van bepaalde wijkdelen, zijn pijnpunten, en dat is met name dan op plekken waar de, waar wat zwakker is. Daar heb je gewoon meer problemen. Dus ehm, dat ik bijvoorbeeld kan zeggen vinkhuizen gaat slechter om dan bijvoorbeeld in mijn beleving in Beijum, kan ik niet zeggen. …. Qua buurtproblematiek denk dat er hier wat meer speelt dan in het andere deel van de wijk. S: Andere delen van de wijk?

R: andere delen van de wijk, denk ik. Je komt ook in delen waar het heel, heel pijnlijk is, maar ehm, ik heb het idee, het is allemaal redelijk op zichzelf, redelijk anoniem, maar aan de andere kant heb je ook wel weer echte ouderwetse Vinkhuizers die hier zijn opgegroeid, die hier familie hebben, die zijn de wijk niet uit te slaan. Die zijn hier geboren, opa en oma zijn hier geboren, vader en moeder zijn hier geboren, die willen gewoon niet de wijk uit, die willen hier blijven en die zijn echt wel geworteld en kennelijk zien die het toch als hun plekje.

S: positieve beleving.

R: Ja, ja, of geworteld zijn en niet anders weten. S: Ja.

R: Ja zeg het maar..

S: Ehm, kunt u beschrijven hoe betrokken bij de buurt zijn. R: Wisselend. Heel wisselend.

S:Van???

R: Van absoluut niet betrokken tot zeer betrokken, en dan zo erg betrokken dat ehm, dat nouja dat dat slokt hun wel op. Maar.. Maar en dan ja, ik denk dat de gemiddelde de betrokkenheid bij de wijk, ja dat niet echt heel erg speelt, nee.

S: dus in het algemeen

R: ja redelijk op zichzelf allemaal denk ik. S: is daar ook geen behoefte aan?

R: weet ik niet, weet ik niet. ……. Ik denk dat instanties heel betrokken zijn bij de wijk. Als ik praat over bijvoorbeeld jeugd jongerenwerk, de …. Werkers, die zijn enorm betrokken bij de jeugd en die hebben goed contact en er wordt van alles georganiseerd en daar komt ook wel respons op, dat zie je dan wel, en ehh maar vanuit de burger naar de wijk toe, ik denk dat dat die niet heel erg is.

S: Het moet een beetje van een kant komen?

R: ja dat idee heb ik wel ja. Ja. En dan voldoet het ook aan een behoefte hoor, absoluut, het is niet zo dat er van alles wordt georganiseerd en dat er , dat daar geen behoefte aan is, die behoefte is er wel, ja.

S: maar het komt niet vanuit de burger zelf R: nee dat idee heb ik niet nee

S: en hoe betrokken zijn de mensen in de buurt bij de maatschappij in zijn geheel? R: …. Ik denk minder dan gemiddeld.

R: ehm, ik denk dat er een groot deel ook wat inderdaad zonder werk zit, ehm, dat het inkomensniveau lager is dan bijvoorbeeld de held. Die is wat lager. Dat idee heb ik. Ja. S: hoe zou dat verholpen kunnen worden?

R: Plaatsingsbeleid, en ehh, en simpel gezegd als jij nagaat dat je hier in de wijk heb je hoekjes daar worden nieuwe koopwoningen gebouwd, op de mooie plekjes in de wijk, aan de rand tegen het Westpark, niet extreem dure woningen maar wel mooie mooie mooie woningen en leuke straatjes. Dar zie je ook direct , daar komen wij niet, dat zie je direct. Het is zelfs zo dat ik daar was voor mij, dat zeg ik je nou vanuit helemaal vanuit mezelf. Ik kreeg laatst iemand aan de telefoon en die was weloverwogen, die was genuanceerd, reflecteerde aan zichzelf in het telefoongesprek, en ik vraag waar woont u? ‘Hier in vinkhuizen.’ Ik zeg ‘oké, waar woont u dan?’ Nou dat was in een net aangebouwd straatje en dat eh, dat was voor mij even een eyeopener eigenlijk hoe ik dan zelf daar in zit, he dit is niet een inwoner van vinkhuizen. S: nee ja okeee.

R: Ja weet je? Hoe ik eigenlijk aan het typeren was en aan het categoriseren, maar eh hoe snel je daar in in intrapt, in die valkuil. En eh, maar daar heb je dus geen problemen mee. De held, heel weinig sociale problematiek, dus die, dat verband zie ik wel, opleidingsniveau ..

inkomensniveau. Dat is, heel erg ja.

S: Dus daar merkt u ook wel echt verschil. Dat de koopwoningen die daar bij worden gebouwd, dat is andere bevolking dan..

R: ja andere bevolking, ander publiek, ja andere bevolking. S: wat voor effect heeft dat op de buurt?

R: Ehm, het gaat makkelijker samen, ja. S: makkelijker? Oke.

R: en ehm, kijk er is natuurlijk een categorie mensen die makkelijker in staat is om het leven op de rails te krijgen en te houden he? en die hebben gewoon de wind in de rug in die zin, maar die zijn ook in staat om dat eh en eh, en er is ook een categorie mensen, ja, die het gewoon moeilijker heeft, ja.

S; en ja komen die verschillende soorten mensen met elkaar in contact?

R: Dat denk ik wel.. Dat denk ik wel.. Maar nogmaals, ehm, dat moet dan wel door het verenigingsleven of eh, mekaar toevallig treffen of in gezamenlijke activiteiten moet je elkaar dan treffen. Ik denk ook dat die mensen redelijk op zichzelf gericht zijn hoor.

S: leven ze een beetje langs elkaar heen?

R: Kan ik zo niet zeggen, dat kan ik niet zeggen. Het is ook niet groep A en groep B hier in de wijk natuurlijk, zo zwart wit moet je het niet zien denk ik, maar wel dat iedereen redelijk op zichzelf is. Ja. Ja. Daar zit voor mij heel veel beleving in hoor, wat ik nu allemaal zeg. Ik kan dat niet goed onderbouwen, maar dat is een onderbuikgevoel.

S: ja hmhm, maar dag in dag uit heeft u te maken met de wijk, dus.. R: ja ja ja.

S: Wat vindt u van de buurt in zijn geheel.

R: De buurt in zijn geheel|? Ik vind het, persoonlijk, vrij ongezellig aandoen. Ehmm, Je hebt wel mooie hoekjes hier, maar voor de rest is het redelijk, nou volgens mij jaren 60 sociale huurbouw, ehm. Net wat ik zeg, 3 hoog flats, ehm, ik een aantal hoge flats aan de goudlaan en aquamarijnstraat en eh, ik vind het niet echt gezellig aandoen nee. Nee. Het is allemaal nou, vrij, vrij haaks op elkaar allemaal, heel geordend, en eh. Ja. Ik, hoe het eruit ziet dat ik denk, dat zou, als je het opnieuw zou doen en ook opnieuw wilt opbouwen, niet zo. Nee.

22 overlast wordt veroorzaakt door verzamelde jongeren met auto en boem boem boxen en

pizzadozen en, dat speelt hier niet. S: Niet?

Nee het is met name het, naja het fietsen over het winkelcentrum, en ehm daar hebben we meer en mindere aandacht voor. Recent zijn er ook nog weer wat klachten geweest, nou

handhaving loopt daar ook wel over de markt en over het plein. Parkeren. Ehm, daar is laatst is het plein aangepakt fysiek. En om mensen duidelijk te maken, he dit is de grens , tot waar gefietst mag worden en binnen die grenzen, niet iedereen houdt zich eraan, maar het is een open plein. Dus het nodigt ook enorm uit om dus, als je met het fietsje bent om nog even die 10 meter nog door te fietsen, dus eh dus en dat zie je met meerdere winkelcentra, bijvoorbeeld ook in paddepoel, of nee in Selwerd. Daar daar, daar probleem is voor ons een beetje, het liefst hadden we gezien dat het fysiek moeilijk was om er met de fiets op te komen, dan ben je er klaar mee. En ehm, en het probleem van onze handhaving, wij kunnen daar elke dag gaan staan en elke dag kun je schrijven, maar dat doe je over een jaar nog, en over 2 jaar ook nog.

S: geen definitieve oplossing..

R: nee. Dus dat zou eigenlijk, maar goed. Ik snap ook wel dat het fysiek niet… of moeilijk toegankelijk maken voor fietsers en bromfietsers, dan heb je wel weer een probleem met mensen die dan weer niet mobiel zijn, die kunnen er dan moeilijker komen, het is altijd afwegen. Voor de rest, het winkelcentrum is niet echt een bron van van hangende jeugd of overige stoorzaken, verzamelende jeugd.

S: en die overlast van fietsers, komt dat geluid van overlast bij alle bewoners weg, of is dat? Bij wie vooral?

R: nee.. Ik denk met name een paar winkeliers en ook in meer en mindere mate een aantal bewoners boven het winkelcentrum. Heel enkel eens een keer van een bewoner die zegt van .. dus ehm. Het is niet zo dat ik wekelijks of maandelijks daar heel veel klachten over krijg. Maar af en toe wordt er eens over geklaagd.

S: En rondom het winkelcentrum wonen volgens mij vooral senioren. R: Veel.

S: Veel. Zit daar.. hoe is de interactie met de buurt van die bevolkingsgroep. R: nou is eigenlijk wel goed. Ja. Ja.

S: Verder weinig ehh.. conflict of frictie? R: Met? Onderling?

S: Ja of, onderling of met jongeren in de buurt?

R: Nee, niet echt met jongeren in de buurt per definitie. Mocht er al conflicten zijn dan is het meer met mekaar. Ja. Maar opzich, dat heb je gewoon, af en toe dan heb je gewoon in een vve, of, dat mensen veel tijd hebben en enorm op elkaar kunnen letten en dat je denkt waar gaat het over, maar niet buitensporig veel, nee, het is redelijk rustig.

S: niet noemenswaardig? R: Nee.

S: en dan, in deze wijk is wijkvernieuwing geweest rond het jaar 2000, ik weet niet of u veel weet van hoe de situatie ervoor, ja ik denk het wel van hoe de situatie daarvoor was?

R: ik kan dat niet vergelijken, ik heb geen beeld van voor die tijd, maar de wijkvernieuwing, dat zal ik je straks even laten zien, dat behelst eigenlijk meer de flats hier aan de siersteenlaan, ook