Totaal : 1.730.504,20 Reglement Toelagereglement voor scholen voor de huur van tijdelijke infrastructuur in

In document TOELICHTING BIJ HET BUDGET (pagina 56-62)

het kader van capaciteitsuitbreiding (GR 26/06/2017).

58.000,00 0880 2019170013

VZW DiversLeuven Toelage aan VZW DiversLeuven voor personeelskosten projectmedewerker buddy.

0,00 0880 2019142265

VZW DiversLeuven Toelage aan VZW DiversLeuven voor personeelskosten projectmedewerker gelijke onderwijskansen.

0,00 0880 2019142272

VZW UC Leuven Toelage aan VZW UC Leuven voor personeelskosten coördinatie vernieuwde onderwijsraad.

77.360,00 0880 2019160164

Reglement Toelagen aan Leuvense actoren in het kader van de SOM-werking, via

samenwerkingsovereenkomsten

0,00 0880 2019170316

KU Leuven (0419.052.173) Toelage met samenwerkingsovereenkomst aan Centrum voor Taalonderwijs van KU Leuven voor taalondersteuning onderwijs.

77.000,00 0880 2019180171

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 33 van 52

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

DiversLeuven vzw (0459.239.471) Toelage aan vzw DiversLeuven voor de deelwerking onderwijs. 232.066,45 0880 2019180177 Reglement (bij "OM") Vernieuwende netoverschrijdende Zorgprojecten tegen schooluitval in kader

van "Iedereen aan boord" met samenwerkingsovereenkomsten.

64.320,00 0880 2019170313

Centrum voor taal en onderwijs van de KU Leuven Toelage aan Centrum voor Taal en Onderwijs van de KU Leuven voor

""taalproject Secundair Onderwijs"".

0,00 0880 2019150536

HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 1.200,00 0880 2019160711

VZW UC Leuven Toelage aan VZW UC Leuven voor de uitrol van de STEM-workshops. 79.000,00 0880 2019160255

Nog te bepalen Acties in samenwerking met derden in het kader van gelijke onderwijskansen - begunstigden nog te bepalen via samenwerkingsovereenkomsten

81.000,00 0880 2019147758

VZW DiversLeuven Toelage aan vzw DiversLeuven als werkingsmiddelen van de flankerende onderwijsprojecten.

0,00 0880 2019150518

Reglement Toelagereglementen Brede school en Brede Opvang voor projecttoelagen aan scholen (GR 28/01/2013).

19.000,00 0880 2019142268

VZW Doe-boerderij Leuven Toelage aan vzw Doe-boerderij Leuven voor de ontwikkeling van de Abdij als educatief centrum.

25.000,00 0880 2019160714

Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle vzw (0475 Toelage aan Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle vzw voor aanmeldingsysteem secundair onderwijs.

0,00 0880 2019180193

VZW School voor Buitengewoon Onderwijs Ter Bank Toelage aan VZW School voor Buitengewoon Onderwijs Ter Bank voor coördinatie Centrum voor Leerzorg.

1.625,00 0880 2019170501

VZW Vrije CLB-koepel Vlaams-Brabant en het Brussel Toelage aan VZW Vrije CLB-koepel Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor coördinatie Netwerk Leerrecht.

654,00 0880 2019170503

VZW Arktos Toelage aan VZW Arktos vzw voor leerlinggerichte NAFT-trajecten. 1.750,00 0880 2019170502

VZW Onderwijs service Toelage aan VZW Onderwijs Service voor antipestprogramma Kiva in het Leuvense basisonderwijs.

0,00 0880 2019150539

KU Leuven Toelage voor KU Leuven voor de uitrol van de STEM-workshops. 3.000,00 0880 2019170504

Scholengroep 11 Leuven Tienen Toelage aan Scholengroep 11 Leuven-Tienen voor Risk-project. 0,00 0880 2019150520

Autonoom Gemeentebedrijf Museum Leuven Toelage aan Autonoom Gemeentebedrijf Museum M voor project Veerkracht. 0,00 0880 2019150519 Reglement Toelagereglement ouderbetrokkenheid voor projecttoelagen aan scholen

(GR 14/12/2009).

0,00 0880 2019142273

VZW DiversLeuven Toelage aan VZW DiversLeuven voor de organisatie van de Zomerschool 0,00 0880 2019147794

VZW DiversLeuven Toelage aan VZW DiversLeuven voor het project Jobspotters. 0,00 0880 2019170315

Scholengroep 11 Leuven-Tienen (0267.378.817) Toelage met samenwerkingsovereenkomst aan Scholengroep 11: Leuven-Tienen voor lerend netwerk basisonderwijs Leuven

2.200,00 0880 2019180173

Scholengroep 11 Leuven-Tienen (0267.378.817) Toelage met samenwerkingsovereenkomst aan Scholengroep 11: Leuven-Tienen voor lerend netwerk secundair onderwijs Leuven

1.810,00 0880 2019180172

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 34 van 52

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

VZW Kinderopvang Leuven Toelage aan VZW Kinderopvang Leuven voor vrijwilligersvergoeding middagtoezichten.

3.000,00 0880 2019170406

International School of Leuven - (0525.726.934) Nominatieve toelage met SWO aan International School of Leuven vzw. 3.000,00 0880 2019180370 VZW School voor Buitengewoon Onderwijs Ter Bank Algemene werkingstoelage aan VZW School voor Buitengewoon Onderwijs

Ter Bank.

2.000,00 0880 2019142283

Leuvense scholen Toelage voor de realisatie en promotie van educatief aanbod in het kader van Brede School op de Parkabdij.

25.000,00 0880 2019160256

VZW Eureka Onderwijs Algemene werkingstoelage aan VZW Eureka onderwijs. 3.000,00 0880 2019145453

vzw Doe Boerderij Algemene werkingstoelage 0,00 0880 2019180232

SOS Kinderdorpen België vzw - (0408.628.435) Projecttoelage aan SOS Kinderdorpen België vzw voor kus- en knuffelzones in Leuvense basisscholen.

0,00 0880 2019180368

Comité voor Onderwijs, Annuntiaten Heverlee - (040 Algemene werkingstoelage aan Comité voor Onderwijs, Annuntiaten Heverlee, vzw.

0,00 0880 2019180369

t Muziek Frascati (0892,030,707) Algemene werkingstoelage aan ’t Muziek Frascati 50.000,00 0880 2019180371

Toelagereglement zonder samenwerkingsovereenkomst voor ouderbetrokkenheid in Leuvense scholen.

21.000,00 0880 2019180367

Totaal : 831.985,45

OCMW Leuven Bijdrage tekort OCMW jaar N 22.359.031,20 0900 2019141090

Totaal : 22.359.031,20

VZW DiversLeuven Huurtoelage aan VZW DiversLeuven voor huisvesting van de afdeling

diversiteit en gelijke kansen, Diestsesteenweg 104F, 3010 Leuven.

0,00 0902 2019141462

DiversLeuven VZW (0459.239.471) Toelage aan VZW DiversLeuven voor acties om het samenleven in etnisch-culturele diversiteit te verbeteren.

807.899,42 0902 2019147796

VZW Arktos Toelage aan VZW Arktos voor groepswerking jonge vluchtelingen. 33.000,00 0902 2019170299

Stedelijk Jeugdwerk Leuven vzw (0445.445.279) Toelage aan Stedelijk Jeugdwerk Leuven vzw in kader van de partnerschapsovereenkomst voor het AMIF-project "Roots".

0,00 0902 2019180339

DiversLeuven vzw (0459.239.471) Toelage aan DiversLeuven vzw in kader van de partnerschapsovereenkomst voor het AMIF-project "Roots".

0,00 0902 2019180340

VZW DiversLeuven Toelage aan VZW DiversLeuven voor personeelskost onthaalpunt nieuwkomers in Leuven.

0,00 0902 2019160267

VZW CBE Open School Toelage aan VZW CBE Open School voor de organisatie van "Kom Binnen". 10.824,32 0902 2019150362 VZW SPIT Tewerkstelling Toelage aan VZW SPIT Tewerkstelling in het kader van de integratie van

vluchtelingen.

33.000,00 0902 2019170387

Reglement In het kader van de integratie van vluchtelingen: aanbod. 150.600,00 0902 2019160699

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 35 van 52

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

VZW De Ruimtevaart Toelage aan VZW De Ruimtevaart in het kader van de integratie van vluchtelingen.

16.500,00 0902 2019170384

VZW Wonen en Werken Toelage aan VZW Wonen en Werken in het kader van de integratie van vluchtelingen.

33.000,00 0902 2019170386

VZW Velo Toelage aan VZW Velo in het kader van de integratie van vluchtelingen. 33.000,00 0902 2019170388

CAW Oost-Brabant vzw (0465.044.031) Toelage met samenwerkingsovereenkomst aan CAW Oost-Brabant vzw voor administratief-juridische en psycho-educatieve ondersteuning van

vluchtelingen.

4.000,00 0902 2019180156

VZW Mobiel 21 Toelage aan VZW Mobiel 21 voor Fietsschool Leuven. 36.561,21 0902 2019147766

VZW Al Ihsaan Leuven Toelage aan VZW Al Ihsaan Leuven voor projecten en samenwerking. 12.500,00 0902 2019170490

VZW ICC (Al Fath) Toelage aan VZW Al Fath voor project en samenwerking. 12.500,00 0902 2019170491

VZW DiversLeuven Toelage werkingsmiddelen aan VZW DiversLeuven voor de onthaalwerking nieuwkomers.

0,00 0902 2019170301

VZW DiversLeuven Acties samen met het middenveld in kader van vrije tijd en onthaal nieuwkomers en vluchtelingen.

0,00 0902 2019170300

Vlaamse subsidie voor gemeentebesturen in het kader van de integratie van vluchtelingen: aanbod.

0,00 0902 2019160728

OCMW Leuven Toelage aan OCMW Leuven in het kader van de integratie van vluchtelingen. 0,00 0902 2019170382

Reglement Toelagereglement voor ondersteuning van etnisch diverse organisaties en interculturele samenwerking (GR 25/04/2016).

45.000,00 0902 2019141496

VZW AL Ihsaan Leuven Algemene werkingstoelage aan VZW Al Ihsaan. 10.000,00 0902 2019145698

Totaal : 1.238.384,95

VZW DiversLeuven Toelage aan VZW DiversLeuven voor Leuvens Netwerk Noord-Zuid (LENNZ) 0,00 0909 2019170489

Centr vr Geestelijke Gezondheidszorg Vl-Brabant Toelage aan Centrum voor geestelijke gezondheidszorg Vlaams-Brabant Oost vzw voor de psychologische ondersteuning van vluchtelingen.

18.000,00 0909 2019180346

Riso Vlaams-Brabant vzw (0431.154.904) Toelage aan Riso Vlaams Brabant vzw voor transitietraject kinderarmoede. 15.000,00 0909 2019180345

DIDO vzw (0430.289.723) Toelage aan DIDO vzw voor de LOKO werking. 12.500,00 0909 2019180337

VZW CAW Oost-Brabant Toelage aan VZW CAW Oost-Brabant voor de basiswerking in Inloopcentrum De Meander.

125.865,21 0909 2019145720

VZW Link in de Kabel Toelage aan VZW Link in de Kabel in het kader van het dichten van de digitale kloof specifiek voor de doelgroep kinderen en jongeren.

60.724,44 0909 2019145716

VZW Wonen en Werken Tewerkstelling Toelage aan VZW Wonen en werken Tewerkstelling in het kader van de sociale economie en het stedelijk buurtwerk.

55.000,00 0909 2019145715

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 36 van 52

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

VZW Riso Vlaams-Brabant Toelage aan VZW Riso Vlaams-Brabant voor de buurtwerking in Casablanca - te leveren prestaties worden gedefinieerd in een

samenwerkingsovereenkomst.

215.295,75 0909 2019145721

VZW Buurtwerk 't Lampeke Toelage aan VZW Buurtwerk 't Lampeke voor de buurtwerking in de Ridderbuurt - te leveren prestaties worden gedefinieerd in een samenwerkingsovereenkomst.

215.295,75 0909 2019145722

VZW CAW Oost-Brabant Toelage voor personeelskost voor de uitbreiding van het project om seksueel geweld te bestrijden.

70.000,00 0909 2019160264

VZW CAW Oost-Brabant Toelage aan VZW CAW Oost-Brabant met samenwerkingovereenkomst rond thema intrafamiliaal geweld.

82.806,06 0909 2019145718

Reglement Toelagereglement projecttoelagen noord-zuid (GR 27/03/2017). 57.200,00 0909 2019160702

VZW Riso Vlaams-Brabant Toelage aan VZW Riso Brabant (Samenlevingsopbouw Vlaams-Brabant) voor het project Bewegen op Verwijzing.

4.600,00 0909 2019170399

Riso Vlaams-Brabant vzw (0431.154.904) Toelage met samenwerkingsovereenkomst aan Riso Vlaams-Brabant vzw voor transitieproject kinderarmoede.

0,00 0909 2019180160

Sociale Kruidenier Vlaams-Brabant CVBA-SO (0627.65 Toelage met samenwerkingsovereenkomst aan Sociale Kruidenier Vlaams-Brabant CVBA-SO voor transitieproject kinderarmoede.

15.000,00 0909 2019180164

KU Leuven - UZ Leuven (0419.052.173) Lokale co-financiering Innovage in kader van Europese CrossCareprojecten. 9.000,00 0909 2019180344 VZW DiversLeuven Toelage aan VZW DiversLeuven voor de coördinatie van het project

YOUtopia.

0,00 0909 2019150515

VZW Wereldfeest Leuven Toelage aan VZW Wereldfeest voor de organisatie van het Wereldfeest. 43.000,00 0909 2019147764 Nog te bepalen Initiatieven (kans)armoedebestrijding uit te werken in samenwerking met

partners

6.450,00 0909 2019147763

VZW Holebihuis Vlaams-Brabant Toelage aan VZW Holebihuis Vlaams-Brabant voor projecten positieve beeldvorming over holebi's en transgenders en holebigerelateerde thema's.

0,00 0909 2019145477

VZW Holebihuis Vlaams Brabant Toelage aan VZW Holebihuis Vlaams-Brabant voor het Holebifilmfestival. 8.500,00 0909 2019145474 VZW Holebihuis Vlaams-Brabant Toelage aan VZW Holebihuis voor de uitbouw van de operationele werking. 0,00 0909 2019145473 VZW Buurtwerk 't Lampeke Toelage aan VZW Buurtwerk 't Lampeke voor de organisatie van

1-euromaaltijden.

850,00 0909 2019160244

VZW Buren voor Wijken Toelage aan VZW Buren voor Wijken voor de organisatie van 1-euromaaltijden.

1.450,00 0909 2019160246

VZW CAW Oost-Brabant Toelage aan VZW CAW Oost-Brabant voor de organisatie van 1-euromaaltijden.

50,00 0909 2019160247

HeLics Exploitatietoelage aan HeLics. 0,00 0909 2019160248

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 37 van 52

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

VZW Leren Ondernemen Toelage aan VZW Leren Ondernemen voor de organisatie van 1-eruomaaltijden.

850,00 0909 2019160245

HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 1.200,00 0909 2019160681

Reglement Projecten i.s.m. derden ikv zorg. 18.000,00 0909 2019160688

Werkingsmiddelen lokale zorgregie i.s.m. lokale partners. 25.000,00 0909 2019160269

DiversLeuven vzw (0459.239.471) Toelage voor deelwerking International House Leuven. 30.000,00 0909 2019170322

HeLics Toelage aan HeLics. 15.000,00 0909 2019170484

Toelage aan organisaties die deelnemen aan de 1-euromaaltijden. 0,00 0909 2019160243

Reglement Uitgaven subsidie kinderarmoedebestrijding via SWO. 91.282,71 0909 2019147780

Holebihuis Vlaams-Brabant vzw (0898.990.258) Algemene werkingstoelage aan Holebihuis Vlaams-Brabant vzw. 18.000,00 0909 2019180175

Reglement toelagen voor jongerenzorg. 0,00 0909 2019150508

VZW Poverello Algemene werkingstoelage aan VZW Poverello. 2.850,00 0909 2019150507

VZW Buren voor Wijken Toelage aan VZW Buren voor Wijken voor de uitvoering van het project LEUDansant.

0,00 0909 2019150511

Reglement Toelagereglement sociale werken en instellingen. (GR 31/08/2015). 47.150,00 0909 2019142026

OCMW Leuven Toelage aan OCMW Leuven voor opdracht begeleiding transitiemanagement. 0,00 0909 2019147777

VZW CAW Oost-Brabant Algemene werkingstoelage aan VZW Oost-Brabant. 31.900,00 0909 2019142027

Reglement Toelagereglement voor organisaties actief in de gezins- en bejaardenhulp.

(GR 21/01/2002).

130.000,00 0909 2019142029

VZW Buren voor wijken Algemene werkingstoelage aan VZW Buren voor Wijken. 35.500,00 0909 2019141686

VZW DIDO Algemene werkingstoelage aan VZW DIDO. 0,00 0909 2019142073

VZW Afrika Filmfestival Algemene werkingstoelage aan VZW Afrika Filmfestival. 7.500,00 0909 2019142248

Derdewereldraad Algemene werkingstoelage aan de derdewereldraad - erkende adviesraad. 2.000,00 0909 2019142230

Centrum voor Levende Talen vzw (0413.538.417) Projecttoelage aan CLT vzw voor de opstart van een cursus Modern Arabisch voor kinderen.

0,00 0909 2019180352

VZW KOEPEL V D VLAAMSE NOORD-ZUIDBEWEGING-11.11.11

Algemene werkingstoelage aan VZW Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging - 11.11.11.

20.000,00 0909 2019160701

Reglement Toelagereglement werkingstoelagen noord-zuid (GR 27/03/2017) 55.000,00 0909 2019160730

VZW Monte Rosa Algemene werkingstoelage aan VZW Monte Rosa. 3.477,78 0909 2019170394

KU Leuven (0419.052.173) Algemene werkingstoelage voor het Kunstfonds van de KU Leuven, voor de werking van het Kinderziekenhuis.

20.000,00 0909 2019180201

VZW De Wissel Algemene werkingstoelage aan VZW De Wissel. 2.791,06 0909 2019170391

VZW MFC Combo Algemene werkingstoelage aan VZW MFC Combo. 2.134,34 0909 2019170392

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 38 van 52

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

VZW Sporen Algemene werkingstoelage aan VZW Sporen. 3.477,78 0909 2019170393

VZW Amber Algemene werkingstoelage aan VZW Amber. 1.805,98 0909 2019170395

Totaal : 1.581.506,86

VZW DiversLeuven Toelage aan VZW DiversLeuven voor personeelskost adviseur

toegankelijkheid.

0,00 0911 2019160262

VZW Leuven-Hageland Mobiel Toelage aan VZW Leuven-Hageland Mobiel voor coördinatie groepsvervoer en aangepast vervoer in de Leuvense regio.

74.298,14 0911 2019147762

VZW DiversLeuven Toelage aan VZW DiversLeuven voor acties in het kader van toegankelijkheid.

0,00 0911 2019160696

VZW Mobiel 21 Toelage aan VZW Mobiel 21 voor actie ReddeStoep. 0,00 0911 2019145454

VZW DiversLeuven Toelage aan VZW DiversLeuven voor de organisatie van het Disability filmfestival.

0,00 0911 2019170488

VZW Hidden City Toelage aan VZW Hidden City voor adviesverlening en sensibilisering ivm de fysieke toegankelijkheid van handelszaken.

0,00 0911 2019145455

KU Leuven (0419.052.173) Toelage met samenwerkingsovereenkomst aan KU Leuven voor KU Leuven Acces Guide (KULAG).

40.500,00 0911 2019180174

VZW DiversLeuven Toelage aan VZW DiversLeuven voor werkingsmiddelen fysieke toegankelijkheid.

0,00 0911 2019170297

Reglement Toelagereglement voor sociaal-pedagogische toelage voor personen die de zorg op zich nemen van een kind met een handicap (GR 25/06/2012).

155.000,00 0911 2019141524

Stedelijke Adviesraad Toegankelijkheid Algemene werkingstoelage aan de Stedelijke Adviesraad Toegankelijkheid - erkende adviesraad.

2.000,00 0911 2019141522

Reglement Toelagereglement voor ondersteuning van verenigingen voor mensen met

een beperking en projecttoelagen ivm toegankelijkheid (GR 27/01/2015).

61.000,00 0911 2019141525

VZW Leuven-Hageland Mobiel Algemene werkingstoelage aan VZW Leuven-Hageland Mobiel. 15.000,00 0911 2019150265

VZW Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel Algemene werkingstoelage aan VZW Pleegzorg Vlaams-Brabant voor de deelwerkingen in Leuven.

6.800,00 0911 2019150516

vzw Konekt Eénmalige algemene werkingstoelage aan Konekt 0,00 0911 2019180209

Totaal : 354.598,14

In document TOELICHTING BIJ HET BUDGET (pagina 56-62)