Totaal : 4.593.567,97 Het Depot Toelage aan Het Depot vzw als bijdrage in de aflossing erfpachtcanon op

In document TOELICHTING BIJ HET BUDGET (pagina 37-51)

basdis van een samenwerkingsovereeenkomst.

100.445,00 0701 2019141888

VZW 30CC Huursubsidie aan 30 CC vzw ter compensatie van de jaarlijkse huur voor gebruik van ruimtes op de zolder Romaanse Poort door vzw Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant en K.T. De Dijlezonen, alsook van een atelierruimte in de voormalige brandweerkazerne door K.T. De Dijlezonen.

29.855,00 0701 2019160368

VZW Tpakt-Infra Toelage aan TPAKT-Infra vzw als bijdrage in de aflossing lening en erfpachtcanon op basis van een samenwerkingsovereenkomst.

77.964,00 0701 2019141874

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 14 van 52

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

Huis Vrijzinnigen Werkingstoelage Huis voor Vrijzinnigen vzw. Rekening houdend met de noodzaak om een grotere gelijkheid te realiseren betreffende ondersteuning van de confessionele en vrijzinnige gemeenschappen, wordt een jaarlijkse huurtoelage toegekend.

0,00 0701 2019160573

KU Leuven. Toelage aan de KU Leuven als bijdrage aan de leerstoel Veronique Vandekerchove op basis van een samenwerkingsovereenkomst.

65.000,00 0701 2019150144

VZW Unexposed Toelage aan Unexposed als bijdrage voor de jaarlijkse fototentoonstelling op basis van samenwerkingsovereenkomst.

3.000,00 0701 2019160367

HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 17.859,00 0701 2019160355

VZW Cas-co Toelage aan vzw Cas-co met samenwerkingsoverkomst. 20.000,00 0701 2019147624

VZW Fonk Algemene werkingstoelage aan vzw Fonk. 110.000,00 0701 2019142122

VZW Wisper Algemene werkingstoelage aan Wisper vzw. 5.000,00 0701 2019142052

VZW STUK Kunstencentrum Toelage aan STUK Kunstencentrum vzw als bijdrage aan het jaarlijkse kunstenfestival Artefact.

70.000,00 0701 2019142067

VZW 't Muziek Frascati Algemene werkingstoelage aan 't Muziek Frascati vzw. 18.000,00 0701 2019142126

Reglement Toelagen in het kader van de jaarlijkse uitreiking van de Leuvense toneelprijzen op basis van een reglement.

2.200,00 0701 2019142129

VZW Huelgas Ensemble Algemene werkingstoelage aan Huelgas Ensemble vzw. 5.100,00 0701 2019142127

Reglement Algemene werkingstoelagen aan sociaal-culturele verenigingen op basis van een reglement.

160.000,00 0701 2019142133

OCMW Leuven Toelage aan het OCMW Leuven in het kader van het Leuvens

participatiefonds.

15.000,00 0701 2019142137

VZW Stuk Kunstencentrum Toelage aan STUK Kunstencentrum vzw als bijdrage aan de organisatie van

"Dubbeldans".

30.000,00 0701 2019142125

VZW STUK Kunstencentrum Algemene werkingstoelage aan STUK Kunstencentrum vzw. 125.000,00 0701 2019142069

Cultuurkoepel Algemene werkingstoelage Cultuurkoepel. 2.500,00 0701 2019142134

VZW Compagnie Tartaren Algemene werkingstoelage Compagnie Tartaren vzw. 100.000,00 0701 2019142139

VZW Het Depot Algemene werkingstoelage aan Het Depot vzw. 85.000,00 0701 2019142124

VZW Fonk Werkingstoelage ter versterking van film en documentaire in Leuven 0,00 0701 2019150308

Kunstroute Leuven Toelage aan Kunstroute Leuven als bijdrage aan de jaarlijkse organisatie van open atelierdagen door een 40-tal kunstenaars uit diverse disciplines.

4.000,00 0701 2019142066

VZW Het Nieuwstedelijk Algemene werkingstoelage aan Het Nieuwstedelijk vzw. 50.000,00 0701 2019142065

VZW Matrix Algemene werkingstoelage aan Matrix vzw. 7.437,00 0701 2019142121

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 15 van 52

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

VZW 30CC Huursubsidie aan 30 CC vzw ter compensatie van de jaarlijkse huur voor gebruik van ruimtes op de zolder Romaanse Poort door vzw Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant en K.T. De Dijlezonen, alsook van een atelierruimte in de voormalige brandweerkazerne door K.T. De Dijlezonen.

0,00 0701 2019142053

VZW Inspinazie Eenmalige algemene toelage aan Inspinazie vzw. 0,00 0701 2019160369

VZW 30CC Toelage aan vzw 30CC als bijdrage in de realisatie van het scholenproject Weimar/Buchenwald.

0,00 0701 2019160371

VZW FARO Algemene werkingstoelage aan FARO vzw. 0,00 0701 2019160650

VZW Fabuleus Algemene werkingstoelage aan vzw Fabuleus. 50.000,00 0701 2019160672

VZW Videolepsia Eenmalige toelage Videolepsia 0,00 0701 2019170283

VZW De Hulster Eenmalige werkingstoelage kunst in de steigers. 0,00 0701 2019170257

VZW 30CC Toelage aan 30CC vzw als bijdrage in de jaarlijkse organisatie van het laureatenconcert van de Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth.

0,00 0701 2019142123

VZW Radio Scorpio Toelage aan Radio Scorpio vzw als bijdrage aan de redactionele aandacht voor cultuurevenementen.

3.000,00 0701 2019142048

Reglement Werkingstoelagen op basis van reglement in functie van

ondersteuningsbeleid cultureel erfgoed aan

collectiebeherende organisaties (musea en archieven) die over een kwaliteitslabel beschikken in delen op lokaal niveau en subsidiëren.

0,00 0701 2019141929

Reglement Werkingstoelagen voor het stimuleren van cultuurparticipatie op basis van het subsidiereglement voor participatieprojecten.

15.000,00 0701 2019142316

VZW DiversLeuven Werkingstoelage voor vzw DiversLeuven. 45.000,00 0701 2019160359

VZW Vaartteater Jaarlijkse toelage aan een wisselend Leuvens amateurgezelschap in het kader van de promotie van het Leuvens amateurtheater.

2.000,00 0701 2019142054

vzw STUK Kunstencentrum Projecttoelagen voor administratieve ondersteuning duurzame herinrichting STUK gebouw

50.000,00 0701 2019180099

VZW La Petite Bande Algemene werkingstoelage aan vzw La Petite Bande. 20.000,00 0701 2019160673

VZW DIDO Toelage aan LOKO vzw als bijdrage aan de jaarlijkse organisatie van de beeldende kunsttentoonstelling Ithaka.

4.000,00 0701 2019142120

WEL Toelage aan de Universitaire Werkgroep Literatuur en Media (WEL) als

bijdrage aan de organisatie van de jaarlijkse essayprijs.

1.020,00 0701 2019142118

Reglement Algemene werkingstoelage aan de Leuvense fanfares, harmonies en

concertbands op basis van een reglement.

2.650,00 0701 2019142132

Leuvense Senioren Muziek Vereniging Algemene werkingstoelage aan de Leuvense Senioren Muziek Vereniging. 1.530,00 0701 2019142131

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 16 van 52

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

VZW 30CC Algemene werkingstoelage aan vzw 30CC op basis van een

samenwerkingsovereenkomst met de stad.

1.370.151,00 0701 2019142056

VZW Werktank Jaarlijkse nominatieve toelage Werktank 10.000,00 0701 2019170268

VZW Doft Eénmalige werkingstoelage aan VZW Doft 0,00 0701 2019180136

VZW Artforum Nominatieve toelage voor project Als Ooit met samenwerkingsovereenkomst vanuit Buurtwerk, Onderwijs en cultuur.

0,00 0701 2019170516

VZW Hal 5 Nominatieve toelage aan VZW Hal 5 voorzien voor gemeenschapsruimte

voor Leuvense verenigingen.

30.000,00 0701 2019170517

VZW de Proletaar Algemene werkingstoelage aan Café Jardin. 5.000,00 0701 2019170513

VZW Tangram Algemene werkingstoelage aan VZW Tangram. 0,00 0701 2019170514

VZW Onkruid Algemene werkingstoelage aan VZW Onkruid. 0,00 0701 2019170515

AGM Museum-M Projectoelage aan Museum-M 5.000,00 0701 2019180140

VZW Compagnie Tartaren Werkingstoelage ter versterking sociaal-artistieke werking in Leuven 0,00 0701 2019150309

VZW CRKC Toelage aan CRKC vzw als bijdrage in de uitbouw van een Museum voor

Religieuze Kunst en Cultuur.

10.000,00 0701 2019142049

VZW KUnST Leuven Algemene werkingstoelage aan KUnST Leuven vzw

.

550.000,00 0701 2019141832

VZW Festival Van Vlaanderen Vlaams-Brabant Algemene werkingstoelage aan het Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant vzw.

35.000,00 0701 2019142119

Alamire Foundation Algemene werkingstoelage aan Alamire Foundation vzw. 55.660,00 0701 2019150304

Reglement Werkingstoelagen voor het stimuleren van het cultuurbeleid via het reglement creatieve projecten.

19.000,00 0701 2019142463

VZW Artforum Algemene werkingstoelage aan Artforum vzw. 0,00 0701 2019142064

VZW Huis voor Vrijzinnigen Algemene werkingstoelage aan het Huis voor Vrijzinnigen vzw. 5.440,00 0701 2019142130

VZW Vormingplus oost-Brabant Algemene werkingstoelage aan Vormingpus Oost-Brabant vzw. 4.500,00 0701 2019142063

Reglement 15.000,00 0701 2019170282

VZW Circus in Beweging Algemene werkingstoelage aan Cirkus in Beweging vzw. 20.000,00 0701 2019142051

KU Leuven. Toelage aan de KU Leuven als bijdrage aan de leerstoel Veronique Vandekerchove op basis van een samenwerkingsovereenkomst.

0,00 0701 2019142050

vzw Wesp Nominatieve toelage voor de VZW Wesp 5.000,00 0701 2019180147

VZW De Rode Antraciet Projecttoelage aan VZW De Rode Antraciet 0,00 0701 2019180134

VZW Les yeux bleus Projecttoelage aan VZW les yeux bleus 0,00 0701 2019180135

VZW Het Depot Projecttoelage voor Leuven Jazz 7.500,00 0701 2019180141

VZW Jeugdhuis Leuven Jaarlijkse nominatieve toelage aan Jeugdhuis Leuven. 22.000,00 0701 2019170281

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 17 van 52

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

VZW ONE2PLAY Projecttoelage. 5.000,00 0701 2019180290

VZW De Y-factor vzw Projecttoelage. 2.000,00 0701 2019180292

Leuvens Collectief Tegen Armoede Projecttoelage. 0,00 0701 2019180294

Secondroom Leuven Projecttoelage. 0,00 0701 2019180293

VZW VLOT Projecttoelage. 0,00 0701 2019180291

Reglement 60.000,00 0701 2019170267

Totaal : 3.533.811,00

HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 0,00 0702 2019160356

Totaal : 0,00

HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 57.712,00 0703 2019160363

VZW 30CC Toelage voor Leuven leest. 0,00 0703 2019170274

Totaal : 57.712,00

KU Leuven Toelage Studentenwelkom. 25.000,00 0710 2019150558

Mevrouw Raymaekers - marraine 1933. Nominatieve toelage marraine. 99,16 0710 2019142819

Mevrouw Dekoninck - marraine 1972 Nominatieve toelage marraine. 198,32 0710 2019142852

Mevrouw Schepens - marraine 1973. Nominatieve toelage marraine. 0,00 0710 2019142858

Mevrouw Geleyns - marraine 1962. Nominatieve toelage marraine. 99,32 0710 2019142849

Mevrouw Vandevoort - marraine 1964 Nominatieve toelage marraine. 99,16 0710 2019142821

Mevrouw Gilbert - marraine 1963. Nominatieve toelage marraine. 99,00 0710 2019142850

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 18 van 52

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

Federatie militairen buitenland In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het

betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken

vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd.

E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O.

De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen.

131,00 0710 2019142869

EVVLO In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het

betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken

vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd.

E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O.

De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen.

262,00 0710 2019142870

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 19 van 52

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

Onafhankelijkheidsfront In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het

betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken

vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd.

E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O.

De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen.

0,00 0710 2019142871

Mevrouw Caers - marraine 1936 Nominatieve toelage marraine. 99,16 0710 2019142814

Mevrouw Van Brusselen - marraine 1960. Nominatieve toelage marraine. 99,16 0710 2019142841

APS (gepensioneerden brandweer Leuven) Schollen Nominatieve toelage Vriendenkring brandweer. 1.000,00 0710 2019160507

Mevrouw Poelmans - marraine 1952 Nominatieve toelage marraine. 99,16 0710 2019142833

Subsidiereglement rondleidingen voor scholen 22.000,00 0710 2019170102

Maryline Goens Nominatieve toelage marraine. 198,00 0710 2019160616

Mevrouw Roekaerts - marraine 1942. Nominatieve toelage marraine. 99,16 0710 2019142826

Mevrouw Desmet - marraine 1948. Nominatieve toelage marraine. 99,16 0710 2019142831

Leuvense Persclub. Toelage Leuvense Persclub. 0,00 0710 2019141390

Mevrouw Van Genachten - maraine 1940. Nominatieve toelage marraine. 99,16 0710 2019142824

Mevrouw Hendrickx - marraine 1941. Nominatieve toelage marraine. 99,16 0710 2019142825

Mevrouw Dujardin - marraine 1957. Nominatieve toelage marraine. 99,16 0710 2019142838

Mevrouw Bavin - marraine 1953. Nominatieve toelage marraine. 99,16 0710 2019142834

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 20 van 52

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

NSB Heverlee In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het

betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken

vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd.

E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O.

De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen.

0,00 0710 2019142865

Mevr.Van Der Aa Beatrijs D.Melaertstraat 11 Leuven Nominatieve toelage marraine. 198,00 0710 2019170521

Reglement Toelagen reglement socio-culturele activiteiten. 12.500,00 0710 2019141380

VZW Kesselse Feesten. Toelage Kesselse Feesten. Teneinde de traditie van de verschillende feesten in de deelgemeenten in stand te houden, wordt jaarlijks een toelage in de begroting ingeschreven.

1.820,00 0710 2019141382

Tina Cuyt-Mechelsestraat 200 bus 202 - 3000 Leuven Nominatieve toelage marraine 1977. 198,00 0710 2019170477

KWB Park Heverlee. Toelage Heverleese Hoevefeesten. Teneinde de traditie van de verschillende feesten in de deelgemeenten in stand te houden, wordt jaarlijks een toelage in de begroting ingeschreven.

1.820,00 0710 2019141386

VRT, A.Reyerslaan 52, 1043 Brussel (Radio 1) Projecttoelage Radio 1 afscheid Jan Hautekiet. 0,00 0710 2019180076

vzw Leuvense Kerstmarkt Projecttoelage ijspiste Wintertijd. 0,00 0710 2019180103

NEW YOUR NEXT MOVE vzw Projecttoelage schaaktornooi. 35.210,66 0710 2019170428

VZW Oude Markt Nominatieve toelage Studentenwelkom aan de vzw Oude Markt. 5.000,00 0710 2019147713

Reglement Toelagen reglement jumelage activiteiten. 4.000,00 0710 2019141377

Vriendenkring Mannen van '73 Nominatieve toelage Vriendenkring Mannen van '73. 0,00 0710 2019150185

Mevrouw Smets - marraine 1946. Nominatieve toelage marraine. 99,16 0710 2019142829

Mevrouw Van Wauwe - marraine 1947. Nominatieve toelage marraine. 0,00 0710 2019142830

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 21 van 52

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

Para-Commando Leuven In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het

betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken

vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd.

E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O.

De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen.

131,00 0710 2019142879

Mevrouw Peeters - marraine 1971 Nominatieve toelage marraine. 198,32 0710 2019142851

Mevrouw Lutes - marraine 1966. Nominatieve toelage marraine. 99,00 0710 2019142853

Mevrouw Luyckx - marraine 1949. Nominatieve toelage marraine. 99,16 0710 2019142832

Mevrouw Fannes - marraine 1944. Nominatieve toelage marraine. 99,16 0710 2019142827

Mevrouw Timmermans - marraine 1939. Nominatieve toelage marraine. 99,16 0710 2019142823

Mevrouw Vandermotten - marraine 1927. Nominatieve toelage marraine. 0,00 0710 2019142815

Mevrouw Van Wijngaerden - marraine 1961. Nominatieve toelage marraine. 99,16 0710 2019142842

Mevrouw Merchez - marraine 1931 Nominatieve toelage marraine. 99,16 0710 2019142818

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 22 van 52

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

Oud-krijgsgevangenen In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het

betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken

vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd.

E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O.

De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen.

0,00 0710 2019142872

Oorlogsvrijwilligers Nominatieve toelage aan Oorlogsvrijwilligers. 131,00 0710 2019142874

Mevrouw Franckx - marraine 1955. Nominatieve toelage marraine. 99,16 0710 2019142836

Mevrouw Appelmans - marraine 1945. Nominatieve toelage marraine. 99,16 0710 2019142828

vzw Leuvense Paasfeesten Omdat de Internationale Folklorefeesten-Paasfeesten bijdragen tot de toeristische uitstraling van de stad ontvangen de organisatoren jaarlijks een toelage van 5.000 euro. De gemeenteraad besliste in zitting van 6 mei 1996 de folklorefeesten-Paasfeesten te schrappen uit het betoelagingsreglement voor jaarlijkse feesten en jubileumvieringen. Dit bedrag werd vanaf 1997 nominatief in de begroting opgenomen.

5.000,00 0710 2019141368

Mevrouw Vleugels - marraine 1923. Nominatieve toelage marraine. 0,00 0710 2019141372

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 23 van 52

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

NSB Wijgmaal In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het

betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken

vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd.

E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O.

De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen.

0,00 0710 2019142866

KU Leuven. Toelage Studentenwelkom. 0,00 0710 2019141389

Mevrouw Tanson - marraine 1958. Nominatieve toelage marraine. 0,00 0710 2019142839

Mevrouw Pardon - marraine 1959. Nominatieve toelage marraine. 99,16 0710 2019142840

Koninklijke Kring Reserve Nominatieve toelage aan Koninklijke Kring Reserve Officieren. 131,00 0710 2019142876

Mevrouw Swartele - marraine 1975 Nominatieve toelage marraine. 198,32 0710 2019142816

Mevrouw Vandermotten - marraine 1930. Nominatieve toelage marraine. 99,16 0710 2019142817

Mevrouw Swinnen - marraine 1954. Nominatieve toelage marraine. 99,16 0710 2019142835

Mevrouw Dujardin - marraine 1956. Nominatieve toelage marraine. 99,16 0710 2019142837

Verbond der Jaartallen. Het Verbond der Jaartallen, inmiddels erkend als immaterieel werelderfgoed, is, omwille van zijn uitstraling, zijn vele activiteiten en zijn uniek karakter, dé Leuvense vereniging bij uitstek. Naast de activiteiten gedurende het ganse jaar, organiseren zij ook de festivalstoet (betoelaging via het reglement op jaarlijkse feesten en jubileumvieringen) en de Speciale Kinderdag voor minderbedeelde kinderen. Een initiatief dat voor zijn welslagen ook kan rekenen op de foorkramers. Ook in de loop van het jaar is het Verbond betrokken bij tal van evenementen, plechtigheden en feestelijkheden. Een zeer uitgebreide jaarwerking die voor het Verbond financieel erg belastend is.

3.000,00 0710 2019141365

Reglement Toelagen reglement jubileumvieringen. 6.517,00 0710 2019141374

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 24 van 52

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

Leuvens Overlegcomité. Toelage nieuwjaarsreceptie LOK.De jaarlijkse financiële bijdrage wordt berekend op basis van het aantal genodigden. Daar het aantal genodigden voor de stad steeds hoger ligt dan bij de andere partners werd de bijdrage, net als in het verleden, vastgesteld op drie maal het deel van de andere bedrijven en instellingen. Met de organisatie van een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie wil de stad en de andere partners een inflatie van nieuwjaarsrecepties tegengaan.

2.250,00 0710 2019141364

Rijdende Artillerie In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het

betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken

vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd.

E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O.

De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen.

131,00 0710 2019142875

Dos Santos Bento Julie Nominatieve toelage marraine. 198,32 0710 2019142856

Mevrouw Van Hoof - marraine 1969 Nominatieve toelage marraine. 198,32 0710 2019142857

Mevrouw Vermijlen - marraine 1970. Nominatieve toelage marraine. 198,32 0710 2019142855

VZW Academie voor het Leuvens dialect Nominatieve toelage aan VZW Academie voor het Leuvens dialect. 0,00 0710 2019150184

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 25 van 52

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

KV Ridders met zwaarden In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het

betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken

vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd.

E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O.

E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O.

In document TOELICHTING BIJ HET BUDGET (pagina 37-51)