Systeemconfiguratiegegevens verzenden

In document ESET Internet Security (pagina 185-188)

Om zo snel en nauwkeurig mogelijk hulp te kunnen bieden, heeft ESET informatie nodig over de configuratie van ESET Internet Security, uitvoerige informatie over uw systeem en de actieve processen (ESET SysInspector-logbestand), en de registergegevens. ESET gebruikt deze gegevens alleen om de klant technische hulp te kunnen bieden.

Met het webformulier verzendt u de gegevens van uw systeemconfiguratie naar ESET. Selecteer Deze informatie altijd verzenden als u deze actie voor dit proces wilt laten onthouden. Als u het formulier wilt verzenden zonder gegevens te verzenden, klikt u op Geen gegevens verzenden. U kunt ESET Technische ondersteuning bellen via het onlineondersteuningsformulier.

Deze instelling kan ook worden geconfigureerd in Geavanceerde instellingen > Hulpmiddelen > Diagnostiek >

Technische ondersteuning.

Opmerking

Als u hebt besloten om systeemgegevens te verzenden, moet u het webformulier invullen en verzenden, anders wordt er geen ticket voor u gemaakt en gaan uw systeemgegevens verloren.

Profielen

Profielbeheer wordt op twee plaatsen in ESET Internet Security gebruikt: in het gedeelte Computerscan op aanvraag en in het gedeelte Bijwerken.

Computerscan

U kunt uw voorkeursparameters voor scannen opslaan voor toekomstige scans. Wij adviseren u voor elke regelmatig gebruikte scan een ander profiel te maken (met verschillende scandoelen, scanmethoden en andere parameters).

Als u een nieuw profiel wilt maken, opent u het venster Geavanceerde instellingen (F5) en klikt u op Detectie-engine > Malwarescans > Op aanvraag scannen > Lijst met profielen. Het venster Profielbeheer bevat de vervolgkeuzelijst Geselecteerd profiel met bestaande scanprofielen en de optie om een nieuw profiel te maken.

Raadpleeg het gedeelte Parameters voor ThreatSense-engine instellen voor een beschrijving van elke parameter van de scaninstellingen, zodat u een scanprofiel kunt maken dat aan uw behoeften voldoet.

Opmerking

Stel: u wilt een eigen scanprofiel maken en de configuratie voor Uw computer scannen is deels geschikt, maar u wilt geen scanprogramma's voor runtime-compressie of potentieel onveilige toepassingen scannen en u wilt ook Volledig opschonen toepassen. Geef de naam van uw nieuwe profiel op in het venster Profielbeheer en klik op Toevoegen. Selecteer uw nieuwe profiel in het vervolgkeuzemenu Geselecteerd profiel en pas de resterende parameters aan om aan uw vereisten te voldoen, en klik op OK om uw nieuwe profiel op te slaan.

Bijwerken

Met de profieleditor in het gedeelte Instellingen voor update kunnen gebruikers nieuwe updateprofielen maken.

Maak en gebruik uw eigen aangepaste profielen (alle andere profielen dan het standaardprofiel Mijn profiel) alleen als de computer op verschillende manieren verbinding met updateservers maakt.

Een laptop die normaliter verbinding maakt met een lokale server (mirror) in het lokale netwerk, maar updates rechtstreeks van de updateservers van ESET downloadt als de laptop niet met het lokale netwerk is verbonden (bijvoorbeeld tijdens een zakenreis), kan twee profielen gebruiken: een om verbinding met de lokale server te maken en een om verbinding met de servers van ESET te maken. Ga nadat deze profielen zijn geconfigureerd naar Hulpmiddelen > Planner en bewerk de taakparameters voor updates. Definieer het ene profiel als het primaire profiel en het andere als het secundaire profiel.

Updateprofiel: het updateprofiel dat momenteel wordt gebruikt. Als u dit profiel wilt wijzigen, kiest u een profiel in het vervolgkeuzemenu.

Lijst met profielen: nieuwe updateprofielen maken of bestaande updateprofielen verwijderen.

Sneltoetsen

Voor betere navigatie in ESET Internet Security kunnen de volgende sneltoetsen worden gebruikt:

Sneltoetsen Ondernomen actie F1 Help-pagina's weergeven

F5 Geavanceerde instellingen openen Up/Down Navigatie in product via items TAB De cursor in een venster verplaatsen Esc Het actieve dialoogvenster sluiten

Ctrl+U Informatie weergeven over de ESET-licentie en uw computer (details voor Technische ondersteuning)

Ctrl+R herstelt de standaardgrootte en -positie op het scherm van het productvenster

Diagnostiek

Diagnostiek zorgt voor crashdumps van ESET-toepassingsprocessen (bijvoorbeeld ekrn). Als een toepassing vastloopt, wordt er een dump gegenereerd. Aan de hand hiervan kunnen ontwikkelaars diverse problemen opsporen en verhelpen.

• Selecteer Uitschakelen als u deze functie wilt uitschakelen.

Mini: hiermee wordt de kleinst mogelijke hoeveelheid nuttige informatie vastgelegd waarmee kan worden geïdentificeerd waarom de toepassing onverwacht is vastgelopen. Dit type dumpbestand kan handig zijn wanneer er beperkte ruimte beschikbaar is. Omdat er echter maar weinig informatie in is opgenomen, worden fouten die niet rechtstreeks werden veroorzaakt door de thread die werd uitgevoerd op het moment van het probleem mogelijk niet ontdekt door een analyse van dit bestand.

Volledig: Hiermee wordt de volledige inhoud van het systeemgeheugen vastgelegd wanneer een toepassing onverwacht stopt. Een volledige geheugendump kan gegevens bevatten van processen die werden uitgevoerd op het moment dat de geheugendump werd gemaakt.

Doelmap: de map waarin het dumpbestand bij het vastlopen wordt gegenereerd.

Diagnostiekmap openen: klik op Openen om deze map te openen in een nieuw venster van Windows Verkenner. Diagnostische dump maken: klik op Maken om diagnostische dumpbestanden te maken in de Doelmap.

Geavanceerde logging

Geavanceerde logbestanden voor Antispam-engine inschakelen: alle gebeurtenissen registreren die tijdens het scannen op antispam plaatsvinden. Hiermee kunnen ontwikkelaars problemen diagnosticeren en oplossen die betrekking hebben op de ESET Antispam-engine.

Geavanceerde logboekregistratie voor Antidienstal-engine inschakelen: alle gebeurtenissen registreren die plaatsvinden in Antidiefstal, om te helpen bij het diagnosticeren en oplossen van problemen.

Geavanceerd logbestand voor Apparaatbeheer inschakelen: alle gebeurtenissen registreren die plaatsvinden in Apparaatbeheer. Hiermee kunnen ontwikkelaars problemen diagnosticeren en oplossen die betrekking hebben op Apparaatbeheer.

Geavanceerde logboeken voor Kernel inschakelen: hiermee registreert u alle gebeurtenissen die zich voordoen in de ESET-kernel (ekrn) (beschikbaar in versie 12.2 en later).

Geavanceerde logbestanden voor licentiëring inschakelen: alle productcommunicatie met ESET-activering of ESET License Manager-servers registreren.

Geavanceerde logboekregistratie inschakelen voor netwerkbeveiliging: alle netwerkgegevens registreren die in PCAP-indeling door de firewall worden verwerkt, om de ontwikkelaars te helpen problemen met de firewall te diagnosticeren en op te lossen.

Geavanceerd logbestand voor besturingssysteem inschakelen: er wordt aanvullende informatie verzameld over het besturingssysteem, zoals over actieve processen, CPU-activiteit en schijfbewerkingen. Ontwikkelaars kunnen met deze informatie problemen diagnosticeren en oplossen met betrekking tot ESET-producten die op uw besturingssysteem worden uitgevoerd (beschikbaar voor Windows 10).

Geavanceerd logbestand voor Ouderlijk toezicht inschakelen: alle gebeurtenissen registreren die plaatsvinden in Ouderlijk toezicht. Hiermee kunnen ontwikkelaars problemen diagnostiseren en oplossen die betrekking hebben op Ouderlijk toezicht.

Geavanceerde logboekregistratie inschakelen voor Protocolfiltering: alle netwerkgegevens registreren die in PCAP-indeling door de engine van Protocolfiltering worden verwerkt, om de ontwikkelaars te helpen problemen met Protocolfiltering te diagnosticeren en op te lossen.

Geavanceerde logging van scanner inschakelen: problemen die zich voordoen tijdens het scannen van bestanden

en mappen worden geregistreerd met behulp van een computerscan of Real-timebeveiliging van bestandssysteem (beschikbaar in versie 12.2 en hoger).

Geavanceerde logbestanden voor update-engine inschakelen: alle gebeurtenissen registreren die tijdens het updateproces plaatsvinden. Hiermee kunnen ontwikkelaars problemen diagnosticeren en oplossen die betrekking hebben op de update-engine.

In document ESET Internet Security (pagina 185-188)