Stijlnaam Kleurcodering

1 Geel wie woorden verwijzer Personen, vol geel vak met tab, verwijst naar een vervolgmap met meer personen

2 Geel wie woorden Personen, gele rand, witte achtergrond, directe selectie van een vak

3 Geel bladindicator Personen, grijs doorzichtig vak met witte rand om aan te duiden binnen welke personenmap men zich bevindt 4 Geel globaalwoord Personen, gele rand, witte achtergrond, geschreven woord,

directe selectie van een vak

5 Geel gedachtenwolk favoriet Personen, volle gele gedachtenwolk, verwijst naar vervolgmap met favoriete personen

6 Groen werkwoorden verwijzer Werkwoorden, vol groen vak met tab, verwijst naar een vervolgmap met meer werkwoorden

7 Groen werkwoorden Werkwoorden, groene rand, witte achtergrond, directe selectie van een vak

8 Groen bladindicator Werkwoorden, grijs doorzichtig vak met witte rand om aan te duiden binnen welke werkwoordenmap men zich bevindt 9 Groen globaalwoord Werkwoorden, groene rand, witte achtergrond, geschreven

woord, directe selectie van een vak

10 Lichtgroen plaatsen verwijzer Werkwoorden, vol lichtgroen vak met tab, verwijst naar een vervolgmap met werkwoorden die met een plaats te maken hebben

11 Groen oranje verwijzer Overgangsstijl van werkwoorden naar zelfstandige

woorden, bij selectie van een werkwoord (drinken, eten en spelen): groen-oranje vak met tab.

12 Lichtblauw voorzetsels verwijzer

Voorzetsels, vol lichtblauw vak met tab, verwijst naar een vervolgmap met voorzetsels

13 Lichtblauw voorzetsels Voorzetsels, blauwe rand, witte achtergrond, directe selectie van een vak

14 Rood lid/bezitwoorden verwijzer

Lid- en bezitwoorden, vol rood vak met tab, verwijst naar een vervolgmap met lidwoorden en bezittelijke

voornaamwoorden

15 Rood lid- en bezitwoorden Lid- en bezitwoorden, rode rand, witte achtergrond, directe selectie van een vak

16 Donkerblauw bijwoorden verwijzer

Bijwoorden/bijvoeglijke naamwoorden, vol donkerblauw vak met tab, verwijst naar een vervolgmap met

bijwoorden/bijvoeglijke naamwoorden

17 Donkerblauw bijwoorden Bijwoorden/bijvoeglijke naamwoorden, donkerblauwe rand, witte achtergrond, directe selectie van een vak

18 Donkerblauw bladindicator Bijwoorden/bijvoeglijke naamwoorden, grijs doorzichtig vak met witte rand, om aan te duiden binnen welke bijwoorden map men zich bevindt

19 Donkerblauw globaalwoorden Bijwoorden/bijvoeglijke naamwoorden, donkerblauwe rand, witte achtergrond, geschreven woord, directe selectie van een vak

20 Donkerblauw kernwoorden Bijwoorden/bijvoeglijke naamwoorden, donkerblauwe rand, witte achtergrond, geschreven woord, directe selectie van een vak

71

Stijlnaam Kleurcodering

21 Donkerblauw tegenstellingen Bijwoorden/bijvoeglijke naamwoorden, donkerblauwe rand, lichtblauwe achtergrond, tegenstellingen staan in paren weergegeven, directe selectie van een woord

22 Donkerblauw bijwoorden negatief

Bijwoorden/bijvoeglijke naamwoorden, donkerblauwe rand, lichtgrijze achtergrond, negatieve bijwoorden/bijvoeglijke naamwoorden, directe selectie van een woord

23 Donkerblauw honderdtallen Bijwoorden/bijvoeglijke naamwoorden, donkerblauwe rand, witte achtergrond, cijfers, directe selectie van cijfers 24 Donkerblauw populair Bijwoorden/bijvoeglijke naamwoorden, donkerblauwe rand,

witte achtergrond, populaire woorden, directe selectie van een woord

25 Donkerblauw populair negatief Bijwoorden/bijvoeglijke naamwoorden, donkerblauwe rand, lichtgrijze achtergrond, negatieve populaire woorden, directe selectie van een woord

26 Oranje zelfstandige woorden verwijzer

Zelfstandige naamwoorden, vol oranje vak met tab, verwijst naar een vervolgmap met zelfstandige woorden

27 Oranje zelfstandige woorden Zelfstandige naamwoorden, oranje rand, witte achtergrond, directe selectie van een vak

28 Oranje bladindicator Zelfstandige naamwoorden, grijs doorzichtig vak met witte rand om aan te duiden binnen welke zelfstandige woorden map men zich bevindt

29 Oranje globaalwoorden Zelfstandige naamwoorden, witte achtergrond, geschreven woord, directe selectie van een vak

30 Licht oranje plaatsen verwijzer Zelfstandige naamwoorden, vol licht oranje vak met tab, verwijst naar een vervolgmap met zelfstandige woorden die met een plaats te maken hebben

31 Licht oranje plaatsen Zelfstandige naamwoorden, licht oranje rand, witte achtergrond, zelfstandige woorden die met een plaats te maken hebben, directe selectie van een vak

32 Oranje gedachtenwolk favoriet Zelfstandige naamwoorden, volle oranje gedachtenwolk, verwijst naar een vervolgmap met favoriete zelfstandige woorden

33 Wit pauze Pauzevak voor oogbesturing. Met dit vak kan oogsturing zowel gepauzeerd als geactiveerd worden

34 Wit letterkaart medeklinkers donkerblauw

Letterkaart, witte achtergrond, donkerblauwe letters, fonetisch uitgesproken, directe selectie van een vak 35 Wit letterkaart moeilijke

medeklinkers lichtblauw

Letterkaart, witte achtergrond, lichtblauwe letters, fonetisch uitgesproken, directe selectie van een vak

36 Wit letterkaart korte klinkers rood

Letterkaart, witte achtergrond, rode letters, fonetisch uitgesproken, directe selectie van een vak

37 Wit letterkaart lange klanken groen

Letterkaart, witte achtergrond, donkergroene letters, fonetisch uitgesproken, directe selectie van een vak 38 Wit letterkaart

tweetekenklanken donkergeel

Letterkaart, witte achtergrond, donkergele letters, fonetisch uitgesproken, directe selectie van een vak

39 Wit letterkaart stomme ‘e’ Letterkaart, witte achtergrond, roze letter, fonetisch uitgesproken, directe selectie van een vak

40 Wit letterkaart ‘y’ Letterkaart, witte achtergrond, donkerbruine letter, fonetisch uitgesproken, directe selectie van een vak

41 Wit kernwoorden verwijzer Spraakballon met kernwoorden, volle witte kleur, verwijst naar de kernwoorden

72

Stijlnaam Kleurcodering

42 Wit notitie Notitiebalk, combinatie van pictogrammen en onderstaande woorden

43 Wit notitie letterkaart Notitiebalk, alleen letters en woorden

44 Wit vertellen thuis/school Verwijst naar witte vakken op pagina’s ‘vertellen maandag-vrijdag’ en ‘vertellen weekend’, waarin een boodschap geplaatst kan worden en later worden geselecteerd 45 Wit rechthoek letterkaart/foto’s Verwijzer naar letterkaarten, verwijzer naar

tweetekenklanken 46 Donkergrijs transparant voor

lege vakken/achtergrond

Achtergrond, effen donkergrijs, om rustig scherm te behouden

47 Donkergrijs functies Functies, volle donkergrijze kleur, directe selectie (bijvoorbeeld volumevakken in multimedia) 48 Donkergrijs functietoetsen

verwijzers en gewoon

Functies, volle donkergrijze kleur, functievakken dienen geselecteerd te worden voorafgaand aan het woord dat aangepast moet worden

49 Donkergrijs transparant globaalwoorden

Volle donkergrijze kleur, geschreven woord, directe selectie van een vak

50 Donkergrijs woordvoorspelling Letterkaart, donkergrijze kleur met witte letters, gekenmerkt als woordvoorspellingsvak, directe selectie mogelijk

51 Donkergrijs, zwarte rand, vervoegingen

Pop up venster met 5 vervoegingsmogelijkheden van werkwoorden, functievakken dienen geselecteerd te worden voorafgaand aan het woord dat aangepast moet worden

52 Paars vertellen verwijzer Vol paars vak, verwijst naar week- of weekendblad waarop persoonlijke boodschappen kunnen worden opgeslagen 53 Paars snelle boodschappen

verwijzer

Spraakballon, volle paarse kleur, verwijst naar map met snelle boodschappen

54 Paars snelle boodschappen Snelle boodschappen, paarse rand, witte achtergrond, directe selectie van een vak

55 Paars snelle boodschappen negatief

Snelle boodschappen negatief, paarse rand, grijze achtergrond, directe selectie van een vak

56 Paars oranje verwijzer Snelle boodschappen, paars loopt over in oranje,

overgangsstijl, verwijst vanuit paarse snelle boodschappen naar een map zelfstandige woorden

57 Donkerpaars ‘ik’ Spraakballon ‘ik’, volle donkerpaarse kleur, verwijst naar vervolgmap over wie ben ‘ik’, wat zijn mijn voorkeuren en eigenschappen

58 Bruin vragen verwijzer Spraakballon iets vragen, volle bruine kleur, verwijst naar een vervolgmap met vraagstarters en volledige vragen 59 Bruin vragen Iets vragen, bruine rand, witte achtergrond, directe selectie

van een vak

60 Donkergroen voegwoorden Voegwoorden, donkergroene rand, witte achtergrond, directe selectie van een vak

61 Donkergroen globaalwoord voegwoorden

Voegwoorden, donkergroene rand, witte achtergrond, geschreven woord, directe selectie van een vak

62 Donkergroen ‘ja’ Vol donkergroen vak, symbool ‘ja’ op blad kernwoorden 63 Donkerrood ‘nee’ Vol donkerrood vak, symbool ‘nee’ op blad kernwoorden

73

Stijlnaam Kleurcodering

64 Media_film/muziek Film, donkergrijze rand, lichtgrijze achtergrond, directe selectie van een film of muziek

65 Media_dobbelsteen Dobbelsteen, donkergrijze rand, witte achtergrond 66 Media_foto/zinsbalk

rekenmachine

Fotovakken in fotoboek, balk waarin de rekenopgave wordt geplaatst; donkergrijze rand, witte achtergrond

67 Multimedia verwijzer Multimedia, lichtgrijze volle kleur, verwijst naar verschillende mediaopties en onderliggende bladen 68 Media_functies Multimedia, donkergrijze rand, lichtgrijze achtergrond, witte

symbolen; functievakken die film/muziek/foto’s kunnen stoppen, weer laten spelen, voor- en achteruit spoelen;

selectie afbeeldingen memory

69 Media_rekenmachine Multimedia, donkergrijze rand, lichtgrijze achtergrond, witte cijfers; selectie cijfers en symbolen rekenmachine

70 Paars globaalwoorden Snelle boodschappen, witte achtergrond, geschreven woord, directe selectie van een vak

71 Bruin globaalwoorden Vragen, witte achtergrond, geschreven woord, directe selectie van een vak

72 Rood globaalwoorden Lid- en bezitwoorden, witte achtergrond, geschreven woord, directe selectie van een vak

73 Lichtblauw globaalwoorden Voorzetsels, witte achtergrond, geschreven woord, directe selectie van een vak

74 Oranje-wit zelfstandige woorden verwijzer

Zelfstandige naamwoorden, oranje-wit vak met tab;

opgenomen in alfabetische rangschikking met ook nog een vervolgblad

75 Geel-wit wiewoorden verwijzer Wiewoorden, geel-wit vak met tab; opgenomen in alfabetische rangschikking met ook nog een vervolgblad 76 Groen-wit doewoorden

verwijzer

Doewoorden, groen-wit vak met tab; opgenomen in alfabetische rangschikking met ook nog een vervolgblad 77 Focuswoorden Alle woordsoorten, stervormige zwarte rand, witte

achtergrond; om bepaalde woorden te benadrukken in het leerproces; directe selectie van een vak

78 Focuswoorden globaalwoord Alle woordsoorten, stervormige zwarte rand, witte achtergrond, alleen tekst; om bepaalde woorden te

benadrukken in het leerproces; directe selectie van een vak 79 Wit letterkaart zwarte letter Letterkaart, witte achtergrond, zwarte letter, directe selectie

van een vak 80 Wit letterkaart middenblauwe

letter

Letterkaart, witte achtergrond, middenblauwe letter, directe selectie van een vak

89 Favoriet bladindicator Favorietenblad, gedachtenwolk donkergrijze achtergrond, witte rand; om aan te duiden op welk favorietenblad men zich bevindt

90 Lichtblauw voorzetsels tegenstellingen

Voorzetsels, lichtblauwe rand, lichtblauwe achtergrond, voorzetsels staan in paren weergegeven, directe selectie van een woord

93 Lichtgrijs dagritmeactivieit Bladen dagrooster, lichtgrijs; om dagactiviteiten op in te vullen, directe selectie van een woord

94 Bruin vraagwoorden Blad vragen, bruine rand, lichtbruine achtergrond; om vraagwoorden te onderscheiden van starters en vraagzinnen, directe selectie van een woord

74

Stijlnaam Kleurcodering

10 0

Oranje-groen verwijzer Groen-oranje vak met tab; Overgangsstijl van zelfstandig naamwoord naar doewoorden, bij selectie van een zelfstandig naamwoord (stappenplan, bij wc)

*Overgeslagen stijlen verwijzen naar mediafuncties in whatsapp, sms en email en zijn niet relevant voor het personaliseren

In document Overzicht update. Kant-en-klaar symboolvocabulaire voor kinderen en jongeren die niet of nauwelijks kunnen spreken (pagina 74-78)

GERELATEERDE DOCUMENTEN