Voor de monitoring op afstand moet de GSM modem op de aangeboden apparatuur verbinding kunnen maken met onze technische dienst. Hiervoor gaan wij er van uit dat er op de locatie van de installatie GSM dekking is. In ons

onderhoudsvoorstel zit de levering van een generieke sim-kaart vervat die op de 3 bestaande operator-netwerken in België functioneel is. Deze heeft een uniek ip-adres waardoor we in staat zijn van op ons monitoring systeem alle voorkomende alarmen van uw installatie te capteren. De alarmen worden 24/7 doorgezet naar onze medewerkers van de technische dienst.

2 SERVICE LEVEL AGREEMENT 2.1 Algemeen

Voor storingen of serviceverzoeken kunt u 24/7 terecht bij Flash, via +31(0) 181 25 00 25. Tijdens kantooruren zullen de medewerkers van ons Customer Service Center u te woord staan, op feestdagen en buiten kantooruren kunt u uw melding telefonisch inspreken, op basis waarvan onze service engineers aangestuurd worden. Alle apparatuur die binnen de overeenkomst valt, wordt voorzien van een barcode sticker van Flash en wordt geregistreerd op serienummer en barcodenummer.

Service - onderhoudscontract

Het verplichte onderhoudscontract werd opgenomen onder Titel 1.2, bedrag is 1.250,00€ excl. BTW per jaar.

Minimale looptijd van het contract is 10 jaar.

Garantie

Binnen Garantie worden reparaties aan systeemcomponenten en/of apparatuur op basis van beschikbaarheid van resources en materialen in overleg met de opdrachtgever ingepland.

De risicodekking omvat alleen de kosten van de fabrieksreparatie, arbeid en transport. Alle overige kosten worden, tegen de geldende tarieven, op basis van nacalculatie of op basis van een prijsopgave vooraf met de opdrachtgever verrekend.

Verbruiksmaterialen zoals batterijen van een noodstroomvoeding zijn niet in de risicodekking opgenomen. Kosten voortvloeiend uit oorzaken zoals schade door schuld (val- en waterschade) en invloeden van buitenaf welke de specificaties van de apparatuur te boven gaan, worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

Response Service

Binnen Response Service worden binnen de afgesproken responsetijd van 4 klokuren een aanvang gemaakt met de reparatie aan systeemcomponenten en/of apparatuur op de locatie van de opdrachtgever.

De risicodekking omvat de telefonische toegang tot het Customer Service Center en de storingsdienst. Ook de kosten voor reiskosten zijn opgenomen in de risicodekking. Alle overige kosten worden, tegen de geldende tarieven, op basis van nacalculatie of op basis van het afgesloten contract met de opdrachtgever verrekend.

On-site Service

De risicodekking omvat alleen de kosten van arbeid en vervoer. Alle overige kosten worden op basis van nacalculatie of op basis van het afgesloten contract met de opdrachtgever verrekend.

PAGINA 5 VAN 6

2.2 Preventief Onderhoud

Dit is eveneens een verplichting opgelegd door de NV A.S.T.R.I.D, de gebouwenbeheerder dient elk jaar een verslag in te leveren compleet met meetgegevens van zijn installatie.

Binnen Preventief Onderhoud verplicht Flash zich tot het uitvoeren van periodiek preventief onderhoud aan de centrale systeemcomponenten en de radiocommunicatie apparatuur op de locatie van de opdrachtgever. Preventief onderhoud is de manier om de betrouwbaarheid van uw apparatuur te vergroten door (systeem)instellingen na te meten en up-to-date te houden. Door planmatig onderhoud uit te voeren, wordt de levensduur van uw apparatuur verlengd en de

beschikbaarheid verhoogd.

De risicodekking omvat de reiskosten en de arbeidsuren voor het uitvoeren van het onderhoud en de rapportage van deze werkzaamheden. Reparaties en alle overige kosten worden op basis van nacalculatie met de opdrachtgever verrekend.

Flash Services biedt u één centraal aanspreekpunt voor al uw vragen. Of u nu contact opneemt voor een servicemelding of met een vraag over onderhoud, u kunt met al uw vragen terecht bij de medewerkers van ons Customer Service Center.

Een kleinschalig team van eigen medewerkers die weten wie u bent en die op de hoogte zijn van uw klanthistorie, de producten die u gebruikt en die precies weten wat u als relatie belangrijk vindt. Op die manier is een persoonlijke benadering gewaarborgd.

Goede en persoonlijke service staat bij Flash hoog in het vaandel. Zo kunt u met al uw vragen 24/7 terecht bij de medewerkers van onze telefonische helpdesk. Zeer dringende storingen die onmiddellijke opvolging vereisen worden via deze medewerkers direct gemeld bij de dienstdoende service-engineers.

Zo kunt u 24 uur, 7 dagen per week bij Flash terecht. Wij zijn bereikbaar via +31 (0) 181 25 00 25.

3 CONDITIES EN VOORWAARDEN

Voor deze offerte gelden de specifieke leveringsvoorwaarden zoals hieronder vermeld.

1. Geldigheid

De offerte is geldig tot 2 maanden na offertedatum.

2. Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn nettoprijzen in Euro (€) en exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

3. Betalingscondities bij serviceovereenkomsten

De bedragen worden vooruit per jaar gefactureerd. Betaling geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders met u overeengekomen.

4. Contractduur serviceovereenkomst

De overeenkomst heeft een looptijd van 10 jaar zoals vermeld in de offerte en vangt aan na oplevering van de apparatuur. Een vroegtijdige opzegging kan uitsluitend mits betaling van de restwaarde binnen het contract tenzij anders wordt overeengekomen met Flash op de moment van de opzeg.

5. Opdrachtverstrekking

De opdracht wordt door u verstrekt door schriftelijke bevestiging uwerzijds of door ondertekening van dit service-contract zoals opgesteld door Flash.

6. Algemene voorwaarden

Voor de algemene voorwaarden verwijzen wij u naar de bijlage waarop onze leverings- en betalingsvoorwaarden staan vermeld, als zodanig gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24334970.

In document college van burgemeester en schepenen Zitting van 17 september 2021 (pagina 6-0)

GERELATEERDE DOCUMENTEN