Selectieprocedure

In document Het Agentschap Zorg en Gezondheid zoekt een Dossierbeheerder thuiszorg (pagina 10-13)

De maatregelen rond COVID-19 zijn onvoorspelbaar. Daarom kan het mogelijk zijn dat we de timing en/of de aard van de selectie onverwacht zullen moeten aanpassen. Indien dat het geval is, brengen we je tijdig op de hoogte.

6.1. MODULE 1: eerste screening

6.1.1. CV-screening op basis van formele deelnemingsvoorwaarden

Aan de hand van het door jou ingevulde sollicitatieformulier (en een kopie van je diploma) gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden vermeld in hoofdstuk 4.1. voldoet.

Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure.

De cv-screening vindt plaats in de week van 8 augustus 2022.

6.1.2. Voorselectie op basis van standaardvragenlijst en computergestuurde test Door middel van enkele vragen in het sollicitatieformulier beoordelen een selectieverantwoordelijke en afgevaardigden van de wervende entiteit je kandidatuur op volgende criteria:

• Eeneerste toetsing van je motivatie

• Een eerste toetsing van je verwachtingen en troeven voor de functie

• een eerste toetsing van je affiniteit met de woonzorgsector De beoordeling gebeurt in de week van 8 augustus 2022.

Deze voorselectie is eliminerend. Alleen wie minstens 50% behaalt op het geheel van de criteria én wie behoort tot de 8 hoogst scorende kandidaten, kan deelnemen aan de volgende module. Bij gelijkheid van scores kunnen dat er meer zijn. Als een van de 8 hoogst scorende kandidaten zijn of haar kandidatuur intrekt tijdens deze voorselectie, kan de volgende best scorende kandidaat alsnog uitgenodigd worden om deel te nemen. Als de vacature na module 3 niet ingevuld kan worden op basis van de kandidaten die deelnamen aan module 2 en 3, kunnen een of meerdere volgende best scorende kandidaten die meer dan 50% scoorden op de criteria, alsnog worden uitgenodigd om deel te nemen aan de verdere selectieprocedure.

Indien er meer dan 20 kandidaten zijn na CV-screening word er ook een computergestuurde test afgenomen. Alleen wie de minimumscore van 4 behaalt op de hoofdmeting kan deelnemen aan de volgende module. De 8 hoogst scorende kandidaten op het geheel (vragen en computergestuurde test) worden dan uitgenodigd voor module 2.

6.2. MODULE 2: screening persoonsgebonden competenties

Door middel van een interview met voorafgaand een persoonlijkheidsvragenlijst en een computergestuurde testworden volgende competenties bevraagd:

• Verantwoordelijkheid nemen (niv 1)

• Samenwerken (niv 1)

• Analyseren (niv 1)

• Klantgerichtheid (niv 1)

• Plannen en organiseren (niv 1)

• Zorgvuldigheid (niv 1)

Een selectieverantwoordelijke neemt deze screening af.

Deze module is eliminerend. Je kandidatuur krijgt een positieve of negatieve beoordeling bij het geheel van de beoordeelde competenties. Enkel wie een positieve beoordeling krijgt, gaat door naar de volgende module.

Deze module vindt plaats via Microsoft Teams op 19 of 29 augustus 2022 (data onder voorbehoud).

6.3. MODULE 3: functiespecifieke screening

Op basis van een jurygesprek met case en een computergestuurde test beoordelen afgevaardigden van de wervende entiteit en een selectieverantwoordelijke volgende criteria:

• Je motivatie

• Je visie op en inzicht in de functie

• Je technische competenties

• De bijkomende persoonsgebonden competenties: flexibiliteit (niv 1) en inleving (niv 1)

• Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie

Deze module is eliminerend en vindt plaats in Brussel op 8 of 15 september 2022 (data onder voorbehoud).

Op basis van het verkregen totaalbeeld word je ‘geslaagd of ‘niet geslaagd’ bevonden in de selectieprocedure voor de functie. De lijnmanager beslist wie in aanmerking komt voor een concrete vacature.

Wie slaagt, wordt opgenomen in een wervingsreserve.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen.

Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse

overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie?

Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature.

In het kader van redelijke aanpassingen kan afgeweken worden van de voorziene testen in het selectiereglement.

6.4. NIET NODELOOS HERTESTEN

Heb je reeds in de voorbije zeven jaar een vergelijkbare test en/of een positieve competentiescreening binnen de Vlaamse overheid afgelegd, dan kan je gebruik maken van het principe van niet nodeloos hertesten. Je kiest er zelf voor of je de testen en/of competentiescreening wilt hergebruiken, het is geen verplichting. Wens je hier gebruik van te maken, voeg dan bij je sollicitatie het rapport van de eerder afgelegde test(en) en/of competentiescreening toe. Let wel, het is nog altijd de selector en de lijnmanager die beslissen of dit toegepast kan worden in de selectieprocedure. Bij deze beslissing wordt er rekening gehouden met de gelijkwaardigheid van de testen, het verschil in de competenties, de vergelijkbaarheid tussen kandidaten, …

7. HOE KUN JE SOLLICITEREN?

Solliciteer ten laatste op 7 augustus 2022 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Behaalde je je diploma na 2002 in een Vlaamse onderwijsinstelling, dan kijkt de selectieverantwoordelijke je diploma in de LED-databank na.

Behaalde je voor 2002 je diploma of solliciteer je op basis van een toegangsbewijs, voeg dan bij je sollicitatie een kopie.

Ben je student? Bezorg ons bij je sollicitatie dan een attest dat vermeldt dat je student bent en wanneer je het gevraagde diploma kan behalen.

Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via werkenvoor@vlaanderen.be of telefonisch op T 02 553 01 08. Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel.

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend (zo nodig met een kopie van je diploma/toegangsbewijs/attest). Voor papieren sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs.

In document Het Agentschap Zorg en Gezondheid zoekt een Dossierbeheerder thuiszorg (pagina 10-13)