• No results found

Praktische implicaties

In document VU Research Portal (pagina 162-177)

De resultaten van dit proefschrift hebben een breed scala aan praktische implicaties. Ten eerste adviseren we om het meten van prestaties in teamsporten op het veld uit te voeren en niet door middel van videotesten. De prestaties van de spelers moeten in alle rollen van het spel gemeten worden: dus zowel met als zonder bal en in aanval en verdediging. Dit kan worden gedaan met het door ons ontwikkelde notatie-analysesysteem. Spelers zullen hier nauwelijks iets van merken en het is makkelijk in te passen in reguliere trainingen. Ondanks dat het notatiesysteem nu nog erg arbeidsintensief is, zullen technologische vernieuwingen het snel mogelijk maken om het proces te automatiseren. Het notatiesysteem kan dan voor diverse doeleinden gebruikt worden. Het kan bijvoorbeeld ingezet worden in aanvulling op beoordelingen van scouts, om talenten

Dutch summary

te identificeren, om teams te selecteren, om spelers te volgen in hun ontwikkeling, om individuele sterktes en zwaktes in kaart te brengen, om doelen te stellen, en om tegenstanders te screenen.

Mobiele kijkgedragapparatuur kan gebruikt worden om het kijkgedrag van spelers tijdens het spel op het veld te meten. Dit kan worden gebruikt om inzicht te krijgen in waar spelers kijken tijdens het spel en om vervolgens trainingsinterventies te ontwikkelen die gericht zijn op het verbeteren van het kijkgedrag van de spelers. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden met visuele occlusiebrillen waarvan het gebruik al effectief is gebleken bij bijvoorbeeld het trainen van het basketbalschot.

In de sportpraktijk is de tot nu toe meest gangbare methode van gebruik van videofeedback dat de coach bepaalt welke fragmenten van de wedstrijd of training worden terug gekeken en deze fragmenten zijn vaak situaties waarin iets niet goed gaat, zodat de coach dit kan laten zien en kan uitleggen hoe het beter moet. Dit blijkt echter niet overeen te komen met de voorkeur van spelers om juist goede pogingen terug te zien op video. Bovendien heeft eerder onderzoek al aangetoond dat feedback na goede pogingen effectiever is dan na zwakke pogingen. We adviseren daarom om vaker fragmenten te selecteren van goede pogingen. Dit betekent niet dat alleen goede aspecten van de poging kunnen of moeten worden besproken. Ons onderzoek laat zien dat ondanks dat speelsters vooral kozen om de goede pogingen terug te zien, zowel de goede als minder goede aspecten werden besproken en hoe die verbeterd konden worden. Daarnaast raden we aan om spelers vaker de mogelijkheid te geven om zelf te kiezen wanneer ze videobeelden willen terug kijken, want dit leidt tot meer actieve betrokkenheid van spelers bij hun eigen leerproces, wat speciaal voor talentenontwikkelingsprogramma’s zeer waardevol is.

Object Space Coordinates in Close-Range Photogrammetry. Paper presented at the Proceedings of the symposium on close-range photogrammetry, Urbana, IL.

Abernethy, B. (1987). Review: selective attention in fast ball sports. I: General principles. Australian Journal of Science and Medicine in Sport, 19(4), 3-6.

Abernethy, B. (1988). Visual Search in Sport and Ergonomics: Its Relationship to Selective Attention and Performer Expertise. Human Performance, 1(4), 205.

Abernethy, B. (1990). Expertise, Visual-Search, and Information Pick-up in Squash. Perception, 19(1), 63-77. Abernethy, B., Baker, J., & Cote, J. (2005). Transfer of pattern recall skills may contribute to the development

of sport expertise. Applied Cognitive Psychology, 19(6), 705-718.

Abernethy, B., Gill, D. P., Parks, S. L., & Packer, S. T. (2001). Expertise and the perception of kinematic and situational probability information. Perception, 30(2), 233-252.

Abernethy, B., & Russell, D. G. (1987a). Expert Novice Differences in an Applied Selective Attention Task. Journal of Sport Psychology, 9(4), 326-345.

Abernethy, B., & Russell, D. G. (1987[b]). The Relationship between Expertise and Visual-Search Strategy in a Racquet Sport. Human Movement Science, 6(4), 283-319.

Aiken, C. A., Fairbrother, J. T., & Post, P. G. (2012). The effects of self-controlled video feedback on the learning of the basketball set shot. Frontiers in Psychology, 3.

Allard, F., Graham, S., & Paarsalu, M. E. (1980). Perception in Sport: Basketball. Journal of Sport Psychology, 2(1), 14-21.

Allard, F., & Starkes, J. L. (1980). Perception in Sport: Volleyball. Journal of Sport Psychology, 2(1), 22-33. Allsop, J., & Gray, R. (2014). Flying under pressure: Effects of anxiety on attention and gaze behavior in aviation.

Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 3(2), 63-71.

Arias, J. L., & Castejon, F. J. (2012). Review of the Instruments Most Frequently Employed to Assess Tactics in Physical Education and Youth Sports. Journal of Teaching in Physical Education, 31(4), 381-391.

B

Badami, R., VaezMousavi, M., Wulf, G., & Namazizadeh, M. (2012). Feedback About More Accurate Versus Less Accurate Trials: Differential Effects on Self-Confidence and Activation. Research Quarterly for Exercise and Sport, 83(2), 196-203.

Baker, J., Cote, J., & Abernethy, B. (2003). Learning from the experts: Practice activities of expert decision makers in sport. Research Quarterly for Exercise and Sport, 74(3), 342-347.

Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational Psychologist, 28(2), 117-148.

Bard, C., & Fleury, M. (1976). Analysis of visual search activity during sport problem situations. Journal of Human Movement Studies, 2(3), 214-222.

Bard, C., & Fleury, M. (1981). Considering eye movement as a predictor of attainment. Vision and sport, 20, 28-41.

Beetz, M., von Hoyningen-Huene, N., Kirchlechner, B., Gedikli, S., Siles, F., Durus, M., & Lames, M. (2009). Aspogamo: Automated sports game analysis models. International Journal of Computer Science in Sport, 8(1), 1-21.

Belling, P. K., Suss, J., & Ward, P. (2015). Advancing theory and application of cognitive research in sport: Using representative tasks to explain and predict skilled anticipation, decision-making, and option-generation behavior. Psychology of Sport and Exercise, 16, 45-59.

Bideau, B., Kulpa, R., Vignais, N., Brault, S., Multon, F., & Craig, C. (2010). Using Virtual Reality to Analyze Sports Performance. Ieee Computer Graphics and Applications, 30(2), 14-21.

Blomqvist, M., Vanttinen, T., & Luhtanen, P. (2005). Assessment of secondary school students’ decision-making and game-play ability in soccer. Physical Education & Sport Pedagogy, 10(2), 107-119.

Borgeaud, P., & Abernethy, B. (1987). Skilled Perception in Volleyball Defense. Journal of Sport Psychology, 9(4), 400-406.

References

Brewer, M. B., & Crano, W. D. (2014). Research design and issues of validity. In H. T. Reis & C. M. Judd (Eds.), Handbook of research methods in social and personality psychology (pp. 11-26). New York: Cambridge University Press.

Button, C., Dicks, M., Haines, R., Barker, R., & Davids, K. (2011). Statistical modelling of gaze behaviour as categorical time series: what you should watch to save soccer penalties. Cognitive Processing, 12(3), 235-244.

Cañal-Bruland, R., Mooren, M., & Savelsbergh, G. J. P. (2011). Differentiating Experts Anticipatory Skills in Beach Volleyball. Research Quarterly for Exercise and Sport, 82(4), 667-674.

Chase, W. G., & Simon, H. A. (1973). Perception in Chess. Cognitive Psychology, 4(1), 55-81.

Chen, D. D., Hendrick, J. L., & Lidor, R. (2002). Enhancing self-controlled learning environments: The use of self-regulated feedback information. Journal of Human Movement Studies, 43(1), 69-86.

Chiviacowsky, S., & Wulf, G. (2002). Self-controlled feedback: Does it enhance learning because performers get feedback when they need it? Research Quarterly for Exercise and Sport, 73(4), 408-415.

Chiviacowsky, S., & Wulf, G. (2005). Self-controlled feedback is effective if it is based on the learner’s performance. Research Quarterly for Exercise and Sport, 76(1), 42-48.

Chiviacowsky, S., & Wulf, G. (2007). Feedback after good trials enhances learning. Research Quarterly for Exercise and Sport, 78(2), 40-47.

Chiviacowsky, S., Wulf, G., de Medeiros, F. L., Kaefer, A., & Tani, G. (2008). Learning benefits of self-controlled knowledge of results in 10-year-old children. Research Quarterly for Exercise and Sport, 79(3), 405-410. Chiviacowsky, S., Wulf, G., Wally, R., & Borges, T. (2009). Knowledge of Results After Good Trials Enhances

Learning in Older Adults. Research Quarterly for Exercise and Sport, 80(3), 663-668.

Correia, V., Araujo, D., Cummins, A., & Craig, C. M. (2012). Perceiving and Acting Upon Spaces in a VR Rugby Task: Expertise Effects in Affordance Detection and Task Achievement. Journal of Sport & Exercise Psychology, 34(3), 305-321.

Costa, I. T., Garganta, J., Greco, P. J., & Mesquita, I. (2010). Tactical principles of Soccer: concepts and application. Motriz Rev Educ, 15(3), 657-668.

Costa, I. T., Garganta, J., Greco, P. J., Mesquita, I., & Maia, J. (2011). System of tactical assessment in Soccer (FUT-SAT): Development and preliminary validation. Motricidade, 7(1), 69-84.

Davids, K., Araujo, D., Correia, V., & Vilar, L. (2013). How Small-Sided and Conditioned Games Enhance Acquisition of Movement and Decision-Making Skills. Exercise and Sport Sciences Reviews, 41(3), 154-161. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: human needs and the self-determination

of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268.

De Groot, A. D. (1965). Thought and choice in chess. The Hague: Mouton Publishers.

De Oliveira, R. F., Huys, R., Oudejans, R. R. D., van de Langenberg, R., & Beek, P. J. (2007). Basketball jump shooting is controlled online by vision. Experimental Psychology, 54(3), 180-186.

Dicks, M., Button, C., & Davids, K. (2010). Examination of gaze behaviors under in situ and video simulation task constraints reveals differences in information pickup for perception and action. Attention Perception & Psychophysics, 72(3), 706-720.

Dicks, M., Davids, K., & Button, C. (2009). Representative task designs for the study of perception and action in sport. International Journal of Sport Psychology, 40(4), 506-524.

Didierjean, A., & Marmeche, E. (2005). Anticipatory representation of visual basketball scenes by novice and expert players. Visual Cognition, 12(2), 265-283.

Dokter, R. (1993). The Dutch vision on youth soccer. Retrieved from Zeist, Netherlands: C

Ericsson, K. A., & Kintsch, W. (1995). Long-Term Working-Memory. Psychological Review, 102(2), 211-245. Ericsson, K. A., Patel, V., & Kintsch, W. (2000). How experts’ adaptations to representative task demands

account for the expertise effect in memory recall: Comment on Vicente and Wang (1998). Psychological Review, 107(3), 578-592.

Ericsson, K. A., & Smith, J. (1991). Prospects and limits of the empirical study of expertise: An introduction. Toward a general theory of expertise: Prospects and limits, 344.

Farrow, D., McCrae, J., Gross, J., & Abernethy, B. (2010). Revisiting the relationship between pattern recall and anticipatory skill. International Journal of Sport Psychology, 41(1), 91-106.

Ferrari, M. (1996). Observing the observer: Self-regulation in the observational learning of motor skills. Developmental Review, 16(2), 203-240.

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS: Sage publications.

Finke, R. A., Freyd, J. J., & Shyi, G. C. (1986). Implied velocity and acceleration induce transformations of visual memory. Journal of Experimental Psychology: General, 115(2), 175-188.

Freyd, J. J., & Finke, R. A. (1985). A velocity effect for representational momentum. Bulletin of the Psychonomic Society, 23(6), 443-446.

García-López, L. M., González-Víllora, S., Gutiérrez, D., & Serra, J. (2013). Development and validation of the Game Performance Evaluation Tool (GPET) in soccer. Revista Euroamericana de Ciencias del Deporte, 2(1), 89-99.

González-Villora, S., Serra-Olivares, J., Pastor-Vicedo, J. C., & Costa, I. T. (2015). Review of the tactical evaluation tools for youth players, assessing the tactics in team sports: football. Springerplus, 4, 663. Gorman, A. D., Abernethy, B., & Farrow, D. (2011). Investigating the anticipatory nature of pattern perception

in sport. Memory and Cognition, 39(5), 894-901.

Gorman, A. D., Abernethy, B., & Farrow, D. (2012). Classical pattern recall tests and the prospective nature of expert performance. Quarterly Journal of Experimental Psychology (2006), 65(6), 1151-1160.

Gorman, A. D., Abernethy, B., & Farrow, D. (2013a). The expert advantage in dynamic pattern recall persists across both attended and unattended display elements. Attention Perception & Psychophysics, 75(5), 835-844.

Gorman, A. D., Abernethy, B., & Farrow, D. (2013[b]). Is the relationship between pattern recall and decision-making influenced by anticipatory recall? Quarterly Journal of Experimental Psychology, 66(11), 2219-2236. Gorman, A. D., Abernethy, B., & Farrow, D. (2015). Evidence of different underlying processes in pattern recall

and decision-making. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 68(9), 1813-1831.

Goulet, C., Bard, C., & Fleury, M. (1989). Expertise Differences in Preparing to Return a Tennis Serve - a Visual Information-Processing Approach. Journal of Sport & Exercise Psychology, 11(4), 382-398.

Gray, R. (2008). Multisensory information in the control of complex motor actions. Current Directions in Psychological Science, 17(4), 244-248.

Gray, R. (2009). How Do Batters Use Visual, Auditory, and Tactile Information About the Success of a Baseball Swing? Research Quarterly for Exercise and Sport, 80(3), 491-501.

Grehaigne, J. F., Godbout, P., & Bouthier, D. (1997). Performance assessment in team sports. Journal of Teaching in Physical Education, 16(4), 500-516.

Grehaigne, J. F., Godbout, P., & Bouthier, D. (1999). The foundations of tactics and strategy in team sports. Journal of Teaching in Physical Education, 18(2), 159-174.

Grehaigne, J. F., Godbout, P., & Bouthier, D. (2001). The teaching and learning of decision making in team sports. Quest, 53(1), 59-76.

F

References

Hallgren, K. A. (2012). Computing Inter-Rater Reliability for Observational Data: An Overview and Tutorial. Tutor Quant Methods Psychol, 8(1), 23-34.

Hartman, J. M. (2007). Self-controlled use of a perceived physical assistance device during a balancing task. Perceptual and Motor Skills, 104(3), 1005-1016.

Helsen, W. F., & Pauwels, J. M. (1988). The use of a simulator in evaluation and training of tactical skills in soccer. Science and football, 493-497.

Helsen, W. F., & Pauwels, J. M. (1993). The relationship between expertise and visual information processing in sport. In J. L. Starkes & F. Allard (Eds.), Cognitive Issues in Motor Expertise (pp. 109-134). Amsterdam: Elsevier.

Helsen, W. F., & Starkes, J. L. (1999). A multidimensional approach to skilled perception and performance in sport. Applied Cognitive Psychology, 13(1), 1-27.

Hughes, M., Cooper, S. M., & Nevill, A. (2004). Analysis of notation data: reliability. Notational analysis of sport, 2, 189-204.

Janelle, C. M., Barba, D. A., Frehlich, S. G., Tennant, L. K., & Cauraugh, J. H. (1997). Maximizing performance feedback effectiveness through videotape replay and a self-controlled learning environment. Research Quarterly for Exercise and Sport, 68(4), 269-279.

Janelle, C. M., Champenoy, J. D., Coombes, S. A., & Mousseau, M. B. (2003). Mechanisms of attentional cueing during observational learning to facilitate motor skill acquisition. Journal of Sports Sciences, 21(10), 825-838.

Janelle, C. M., Kim, J. G., & Singer, R. N. (1995). Subject-Controlled Performance Feedback and Learning of a Closed Motor Skill. Perceptual and Motor Skills, 81(2), 627-634.

Jones, C. M., & Miles, T. R. (1978). Use of advance cues in predicting the flight of a lawn tennis ball. Journal of Human Movement Studies, 4(4), 231-235.

Jordan, J. S., & Husinger, M. (2008). Learned patterns of action-effect anticipation contribute to the spatial displacement of continuously moving stimuli. Journal of Experimental Psychology-Human Perception and Performance, 34(1), 113-124.

Jordan, J. S., & Knoblich, G. (2004). Spatial perception and control. Psychonomic Bulletin & Review, 11(1), 54-59.

Keetch, K. M., & Lee, T. D. (2007). The effect of self-regulated and experimenter-imposed practice schedules on motor learning for tasks of varying difficulty. Research Quarterly for Exercise and Sport, 78(5), 476-486. Kirschenbaum, D. S. (1984). Self-regulation and sport psychology: nurturing an emerging symbiosis. Journal of

Sport Psychology, 6(2), 159-183.

Landin, D. (1994). The Role of Verbal Cues in Skill Learning. Quest, 46(3), 299-313.

Laughlin, D. D., Fairbrother, J. T., Wrisberg, C. A., Alami, A., Fisher, L. A., & Huck, S. W. (2015). Self-control behaviors during the learning of a cascade juggling task. Human Movement Science, 41, 9-19.

Lepora, N. F., & Pezzulo, G. (2015). Embodied Choice: How Action Influences Perceptual Decision Making. PLoS Computational Biology, 11(4).

Magill, R. A. (2004). Motor learning and control (7 ed.). New York: McGraw-Hill.

Magill, R. A., & Anderson, D. I. (2012). The roles and uses of augmented feedback in motor skill acquisition. In N. J. Hodges & A. M. Willams (Eds.), Skill acquisition in sport: Research, theory and practice (pp. 3-21). London: Routledge. H J K L M

decision-making and visual search behaviour in an invasive sport. International Journal of Sport Psychology, 40(4), 546-564.

Mann, D. L., & Savelsbergh, G. J. P. (2015). Issues in the measurement of anticipation. Routledge Handbook of Sport Expertise. London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group.

Mann, D. T. Y., Williams, A. M., Ward, P., & Janelle, C. M. (2007). Perceptual-cognitive expertise in sport: A meta-analysis. Journal of Sport & Exercise Psychology, 29(4), 457-478.

Martell, S. G., & Vickers, J. N. (2004). Gaze characteristics of elite and near-elite athletes in ice hockey defensive tactics. Human Movement Science, 22(6), 689-712.

McNevin, N. H., Wulf, G., & Carlson, C. (2000). Effects of attentional focus, self-control, and dyad training on motor learning: Implications for physical rehabilitation. Physical Therapy, 80(4), 373-385.

Milner, A. D., & Goodale, M. A. (1995). The visual brain in action. Oxford: Oxford University Press. Milner, A. D., & Goodale, M. A. (2008). Two visual systems re-viewed. Neuropsychologia, 46(3), 774-785.

North, J. S., & Williams, A. M. (2008). Identifying the critical time period for information extraction when recognizing sequences of play. Research Quarterly for Exercise and Sport, 79(2), 268-273.

North, J. S., Williams, A. M., Hodges, N., Ward, P., & Ericsson, K. A. (2009). Perceiving Patterns in Dynamic Action Sequences: Investigating the Processes Underpinning Stimulus Recognition and Anticipation Skill. Applied Cognitive Psychology, 23(6), 878-894.

O’Donoghue, P. (2013). Sports performance profiling. Routledge Handbook of sports performance analysis, 127-139.

Oslin, J. L., Mitchell, S. A., & Griffin, L. L. (1998). The Game Performance Assessment Instrument (GPAI): Development and preliminary validation. Journal of Teaching in Physical Education, 17(2), 231-243. Oudejans, R. R. D. (2012). Effects of Visual Control Training on the Shooting Performance of Elite Female

Basketball Players. International Journal of Sports Science & Coaching, 7(3), 469-480.

Oudejans, R. R. D., Karamat, R. S., & Stolk, M. H. (2012). Effects of Actions Preceding the Jump Shot on Gaze Behavior and Shooting Performance in Elite Female Basketball Players. International Journal of Sports Science & Coaching, 7(2), 255-267.

Oudejans, R. R. D., Koedijker, J. M., Bleijendaal, I., & Bakker, F. C. (2005). The education of attention in aiming at a far target: Training visual control in basketball jump shooting. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 3(2), 197-221.

Oudejans, R. R. D., Michaels, C. F., van Dort, B., & Frissen, E. J. P. (1996). To cross or not to cross: The effect of locomotion on street-crossing behavior. Ecological Psychology, 8(3), 259-267.

Oudejans, R. R. D., van de Langenberg, R. W., & Hutter, R. I. (2002). Aiming at a far target under different viewing conditions: Visual control in basketball jump shooting. Human Movement Science, 21(4), 457-480.

Patterson, J. T., & Carter, M. (2010). Learner regulated knowledge of results during the acquisition of multiple timing goals. Human Movement Science, 29(2), 214-227.

Pinder, R. A., Headrick, J., & Oudejans, R. R. D. (2015). Issues and challenges in developing representative tasks in sport. In J. Baker & D. Farrow (Eds.), The Routledge handbook of sports expertise (pp. 269-281). London: Routledge.

Pluijms, J. P., Canal-Bruland, R., Kats, S., & Savelsbergh, G. J. P. (2013). Translating Key Methodological Issues into Technological Advancements When Running In-Situ Experiments in Sports: An Example from Sailing. International Journal of Sports Science & Coaching, 8(1), 89-103.

N

O

References

Post, P. G., Aiken, C. A., Laughlin, D. D., & Fairbrother, J. T. (2016). Self-control over combined video feedback and modeling facilitates motor learning. Human Movement Science, 47, 49-59.

Post, P. G., Fairbrother, J. T., & Barros, J. A. C. (2011). Self-Controlled Amount of Practice Benefits Learning of a Motor Skill. Research Quarterly for Exercise and Sport, 82(3), 474-481.

Reeve, J., & Tseng, C. M. (2011). Cortisol reactivity to a teacher’s motivating style: The biology of being controlled versus supporting autonomy. Motivation and Emotion, 35(1), 63-74.

Reilly, T., & Thomas, V. (1976). A motion analysis of work-rate in different positional roles in professional football match-play. Journal of Human Movement Studies, 2(2), 87-97.

Reilly, T., Williams, A. M., Nevill, A., & Franks, A. (2000). A multidisciplinary approach to talent identification in soccer. Journal of Sports Sciences, 18(9), 695-702.

Ripoll, H. (1988). Analysis of Visual Scanning Patterns of Volley Ball Players in a Problem-Solving Task. International Journal of Sport Psychology, 19(1), 9-25.

Ripoll, H. (1991). The Understanding-Acting Process in Sport - the Relationship between the Semantic and the Sensorimotor Visual Function. International Journal of Sport Psychology, 22(3-4), 221-243.

Ripoll, H., Kerlirzin, Y., Stein, J. F., & Reine, B. (1995). Analysis of Information-Processing, Decision-Making, and Visual Strategies in Complex Problem-Solving Sport Situations. Human Movement Science, 14(3), 325-349. Roca, A., Ford, P. R., McRobert, A. P., & Williams, A. M. (2011). Identifying the processes underpinning

anticipation and decision-making in a dynamic time-constrained task. Cognitive Processing, 12(3), 301-310. Roca, A., Ford, P. R., McRobert, A. P., & Williams, A. M. (2013). Perceptual-Cognitive Skills and Their Interaction

as a Function of Task Constraints in Soccer. Journal of Sport & Exercise Psychology, 35(2), 144-155. Rothstein, A. L., & Arnold, R. K. (1976). Bridging the gap: Application of research on videotape feedback and

bowling. Motor skills: Theory into practice, 1, 35-62.

Ryu, D., Abernethy, B., Mann, D. L., & Poolton, J. M. (2015). The Contributions of Central and Peripheral Vision to Expertise in Basketball: How Blur Helps to Provide a Clearer Picture. Journal of Experimental Psychology-Human Perception and Performance, 41(1), 167-185.

Ryu, D., Abernethy, B., Mann, D. L., Poolton, J. M., & Gorman, A. D. (2013). The role of central and peripheral vision in expert decision making. Perception, 42(6), 591-607.

Ryu, D., Mann, D. L., Abernethy, B., & Poolton, J. M. (2016). Gaze-contingent training enhances perceptual skill acquisition. Journal of Vision, 16(2).

Saemi, E., Porter, J. M., Ghotbi-Varzaneh, A., Zarghami, M., & Maleki, F. (2012). Knowledge of results after relatively good trials enhances self-efficacy and motor learning. Psychology of Sport and Exercise, 13(4), 378-382.

Salmoni, A. W., Schmidt, R. A., & Walter, C. B. (1984). Knowledge of Results and Motor Learning - a Review and Critical Reappraisal. Psychological Bulletin, 95(3), 355-386.

Sanli, E. A., Patterson, J. T., Bray, S. R., & Lee, T. D. (2013). Understanding self-controlled motor learning protocols through the self-determination theory. Frontiers in Psychology, 3, 611.

Savelsbergh, G. J. P., Haans, S. H. A., Kooijman, M. K., & van Kampen, P. M. (2010). A method to identify talent: Visual search and locomotion behavior in young football players. Human Movement Science, 29(5), 764-776. Savelsbergh, G. J. P., Onrust, M., Rouwenhorst, A., & Van Der Kamp, J. (2006). Visual search and locomotion

behaviour in a four-to-four football tactical position game. International Journal of Sport Psychology, 37(2-3), 248-264.

Savelsbergh, G. J. P., Van der Kamp, J., Williams, A. M., & Ward, P. (2005). Anticipation and visual search behaviour in expert soccer goalkeepers. Ergonomics, 48(11-14), 1686-1697.

Savelsbergh, G. J. P., Williams, A. M., Van der Kamp, J., & Ward, P. (2002). Visual search, anticipation and expertise in soccer goalkeepers. Journal of Sports Sciences, 20(3), 279-287.

Schmidt, R. A., & Lee, T. D. (2005). Motor control and learning (4 ed.). Champaign. IL: Human kinetics. Sigrist, R., Rauter, G., Riener, R., & Wolf, P. (2011). Self-controlled feedback for a complex motor task. Paper

presented at the BIO Web of Conferences.

R

Straub & J. M. Williams (Eds.), Cognitive sport psychology (pp. 115-128). Lansing, New York: Sport Science Associates.

Starkes, J. L., Edwards, P., Dissanayake, P., & Dunn, T. (1995). A New Technology and Field-Test of Advance Cue Usage in Volleyball. Research Quarterly for Exercise and Sport, 66(2), 162-167.

Ste-Marie, D. M., Vertes, K. A., Law, B., & Rymal, A. M. (2013). Learner-controlled self-observation is advantageous for motor skill acquisition. Frontiers in Psychology, 3.

Tenenbaum, G., & Bar-Eli, M. (1993). Decision making in sport: A cognitive perspective. Handbook of research on sport psychology, 171-192.

Thomas, J. R., Nelson, J. K., & Silverman, J. S. (2005). Research Methods in Physical Activity. Champaign, IL: Human Kinetics.

Thomas, K. T., & Thomas, J. R. (1994). Developing Expertise in Sport - the Relation of Knowledge and Performance. International Journal of Sport Psychology, 25(3), 295-312.

Thornton, I. M., & Hayes, A. E. (2004). Anticipating action in complex scenes. Visual Cognition, 11(2-3), 341-370. Travassos, B., Araujo, D., Davids, K., O’Hara, K., Leitao, J., & Cortinhas, A. (2013). Expertise effects on decision-making in sport are constrained by requisite response behaviours - A meta-analysis. Psychology of Sport and Exercise, 14(2), 211-219.

Underwood, G., Phelps, N., Wright, C., van Loon, E., & Galpin, A. (2005). Eye fixation scanpaths of younger and older drivers in a hazard perception task. Ophthalmic and Physiological Optics, 25(4), 346-356.

Vaeyens, R., Lenoir, M., Williams, A. M., Mazyn, L., & Philippaerts, R. M. (2007). The effects of task constraints on visual search behavior and decision-making skill in youth soccer players. Journal of Sport & Exercise Psychology, 29(2), 147-169.

Vaeyens, R., Lenoir, M., Williams, A. M., & Philippaerts, R. M. (2007). Mechanisms underpinning successful decision making in skilled youth soccer players: an analysis of visual search behaviors. Journal of Motor Behavior, 39(5), 395-408.

Van der Kamp, J., Rivas, F., Van Doorn, H., & Savelsbergh, G. J. P. (2008). Ventral and dorsal system contributions to visual anticipation in fast ball sports. International Journal of Sport Psychology, 39(2), 100-130. Van der Kamp, J., & Savelsbergh, G. J. P. (2010). Duel in de zestien. Rotterdam: 2010 Uitgevers.

van Maarseveen, M. J. J., Oudejans, R. R. D., Mann, D. L., & Savelsbergh, G. J. P. (2016). Perceptual-cognitive

In document VU Research Portal (pagina 162-177)