5. Conclusies: de piramide op zijn kop (?)

5.3. De piramide op zijn kop (?)

Het afgelopen anderhalf jaar gingen zes pilootpraktijken aan de slag met het model, elk op hun wijze en hun tempo met als doel de piramide om te draaien en de bewoners echt centraal te zetten.

Algemeen wijzen de resultaten van dit evaluatieonderzoek naar de implementatie van het Tubbe-model in de praktijk op een positieve tendens in de betrokken woonzorg organisaties hierin. Ouderen ervaren een grotere tevredenheid, meer inspraak en een hechtere band. Dit positieve gevoel wordt ook onderschreven door een groot deel van het personeel, en dit het sterkst in de organisaties waar het Tubbe- model echt in het DNA van de organisatie is geslopen.

Directie Staf / kader Medewerkers

Ouderen Klassiek model

Medewerkers Staf / kader

Directie Ouderen

Tubbe-model

Figuur 6 Van het klassiek organisatiemodel naar het Tubbe-model

Dit betekent niet dat heel de piramide in elke organisatie al helemaal omgedraaid is.

De grootste uitdaging lijkt zich te situeren in de tussenlaag van het personeel. Enkel wanneer die werkelijk inspraak en het mandaat krijgen om samen met de bewoners te bouwen aan een gemeenschap waar men het leven samen ten volle kan leven, zien we een ommezwaai in de piramide. Wanneer dit lukt, onderschrijven de resultaten het potentieel van het model om in de toekomst nog meer in te zetten op relatie-gerichte zorg om op die manier bij te dragen aan een kwaliteitsvolle ouderenzorg.

Dat alle organisaties in alle geledingen dromen van nog meer “Tubbe” in hun organisatie onderschrijft deze positieve trend, dit potentieel en de ambitie om de piramide in alle DNA-elementen van de organisatie om te draaien.

Bohlin, L. (2015). Our way of looking at a more relationship-based form of care for the elderly.

Based on our relation-based care model, Tjörn Municipality.

Chen, H. (2005). Practical Program Evaluation. Assessing and Improving Planning, Implementation, and Effectiveness. Thousand Oaks: Sage.

Cornelis, E., Vanbosseghem, R., Desmet, V. & De Vriendt, P. (2016). Betekenisvolle activiteiten methode. Een multidisciplinaire en praktijkgerichte aanpak voor bewoners van woonzorgcentra. Brussel: Politeia.

Håkansson, K. (2016). The Relational Model (“Tubbe”) on Tjörn. Evaluation of possible effects on quality in elderly care – a “mini-research”

Hermans, K. (2014). Methodiekontwikkeling, evaluatieonderzoek en de body of knowledge van het sociaal werk. Journal of Social Intervention, 23(1), 33-52.

Machielse, A. (2015). Ouderen in sociaal isolement. Ervaren baat van hulp. Movisie.

Mortelmans, D. (2013). Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden. Leuven: Acco Schaufeli, W.B. & Baker, A.B. (2003). Voorlopige handleiding Utrechtse Bevlogenheidschaal (UBES). Universiteit Utrecht: Sectie Psychologie van Arbeid, Gezondheid en Organisatie.

Steens, R. (2015). Intensieve pedagogische thuisbegeleiding in beeld. Een praktijkgestuurd onderzoek en de opbouw een academische werkplaats. HIVA: KULeuven.

Steyaert, J., van Biggelaar, T., & Peels, J. (2010). De bijziendheid van evidence based practice:

beroepsinnovatie in de sociale sector . Amsterdam: SWP.

Van Malderen, L., De Vriendt, P., Mets, T. & Gorus, E. (2016). ‘Active ageing within the nursing home: a study in Flanders, Belgium’. European Journal of Ageing, 13(3), 219-230 Van Regenmortel, T., Hermans, K., & Steens, R. (2013). Het concept ‘empowerende academische werkplaats’. Een innovatieve vorm van samenwerken aan werkzame kennis. Tijdschrift voor Welzijnswerk, 37(333), 36-48.

Zorg en Gezondheid (2018). Zorgzwaarte in de ouderenzorg -2016 [Online publicatie].

Brussel: Agentschap Zorg en Gezondheid, afdeling Informatie en Zorgberoepen, 2018 [geraadpleegd op 10/09/2019], Beschikbaar op: https://www.zorg-en-gezondheid.be/

zorgzwaarte-in-deouderenzorg

1. Vragenlijst ouderen ...79 2. Vragenlijst personeel ...83 3. Topic lijst personeel...91 4. Topic lijst ouderen ...97 5. Lijst van tabellen ...105 6. Lijst van figuren ...107

Voor een onderzoek dat we uitvoeren, willen we u een aantal vragen stellen. Gelieve deze zo eerlijk mogelijk te beantwoorden. Al uw antwoorden zijn vertrouwelijk.

1. Wat is de datum van vandaag? __________ / __________ / _______________

2. Bent u een (omcirkel): Man / Vrouw

3. Wat is uw geboortedatum? __________ / __________ / _______________

4. Wat is de eerste letter van uw voornaam? _________________________________________

5. Wat is de eerste letter van uw achternaam/familienaam? _________________________________________

6. Hoe lang woont u al in Floordam (woning 75B)?

minder dan 1 jaar 1 à 3 jaar

meer dan 3 jaar ik weet het niet

7. Hoe tevreden bent u in het algemeen over Floordam (woning 75B)? (omcirkel)

Heel

ontevreden Heel

tevreden

1 2 3 4 5

8. Zou u er opnieuw voor kiezen om hier te komen wonen?

ja nee

9. Zou u Floordam (woning 75B) aanraden aan familie en vrienden?

ja nee

Helemaal

niet tevreden Helemaal

tevreden

De maaltijden die op het menu staan. 1 2 3 4 5

De gezelligheid van de eetkamer. 1 2 3 4 5

De aankleding van de gemeenschappelijke ruimtes. 1 2 3 4 5

De activiteiten die op het programma staan. 1 2 3 4 5

De manier waarop het personeel met je omgaat. 1 2 3 4 5

Het moment waarop je hulp krijgt van

het personeel (bv. voor te wassen, aan te kleden…). 1 2 3 4 5

11. Hebt u de afgelopen maanden iets zien veranderen in Floordam (woning 75B)?

ja nee

Indien u ‘ja’ antwoordde, kan u hier schrijven wat er veranderd is:

12. Hieronder volgen een aantal uitspraken. Gelieve een cijfer te omcirkelen dat overeenkomt met je mening.

Helemaal

niet tevreden Helemaal

tevreden Ik heb een hechte band met minstens één

personeelslid. 1 2 3 4 5

Ik heb veel contact met de andere mensen die hier

wonen. 1 2 3 4 5

Ik voel me nuttig. 1 2 3 4 5

Ik voel me hier thuis. 1 2 3 4 5

Het personeel luistert naar me als ik vragen of

klachten heb. 1 2 3 4 5

nee

Indien u ‘ja’ antwoordde, kan u hier schrijven wat er veranderd is:

14. Duid aan of jij mee kan beslissen over de volgende zaken:

Ja Nee Weet ik niet

De maaltijden die op het menu staan

De aankleding van de gemeenschappelijke ruimtes De activiteiten die georganiseerd gaan worden Welke nieuwe personeelsleden hier komen werken Het moment waarop je hulp krijgt van het personeel (bv. voor te wassen, aan te kleden…)

Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst!

STUDIE KONING BOUDEWIJNSTICHTING

Beste medewerker,

De afdeling waar u werkt, gaat de komende jaren aan de slag met een nieuw organisatie model, namelijk het Tubbe-model. Hiervoor wordt steun verleend door de Koning Boudewijnstichting.

We willen nagaan of dit nieuwe model een effect heeft op de zorg voor de ouderen.

Daarnaast willen we nagaan of het model een invloed heeft op uw werk en hoe u uw werk ervaart. Daarom is het cruciaal dat we u enkele vragen stellen.

Gedurende de loop van het onderzoek bieden we u deze korte vragenlijst drie keer aan.

Zo kunnen we nagaan of er een evolutie is over de tijd heen.

Deze vragenlijsten zijn anoniem en enkel de onderzoeker heeft toegang tot uw persoonlijke vragenlijst.

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 15 minuten in beslag.

Alvast bedankt

Gedurende de loop van het onderzoek bieden we u deze korte vragenlijst drie keer aan.

Zo kunnen we nagaan of er een evolutie is over de tijd heen.

Hiervoor vragen we de initialen van uw moeder. Op die manier kan de onderzoeker uw drie persoonlijke vragenlijsten met elkaar verbinden.

Wat zijn de initialen van de naam van uw moeder?

____________________ (initiaal voornaam) + ____________________ (initiaal familienaam) Datum waarop u de vragenlijst invult: __________ / __________ / _______________

Afdeling

Om te beginnen willen we u een aantal vragen stellen met betrekking tot de afdeling/eenheid waar u werkt en de functie die u daar uitoefent.

1. Selecteer hieronder de afdeling waarop u het meeste werkt.

Indien u op meerdere afdelingen evenveel werkt, kiest u één afdeling uit.

Nachtploeg: kies één afdeling uit.

Woning 63-65 Woning 77-79

Woning 67-69 Woning 75B

Woning 73-75 DVC

Vul de rest van de vragenlijst in met deze afdeling in je achterhoofd.

2. In welke functie werkt u?

Verpleegkundige Psycholoog

Verzorgende Opvoeder

Animator Medewerker sociale dienst

Logistiek medewerker Medewerker directiesecretariaat

Onthaalmedewerker Directie

Kinesist Kapper

Ergotherapeut Pedicure

Keukenpersoneel Andere: _____________________________________________

Conciërge Logopedist

Tussen 6 maanden en 1 jaar Tussen 1 en 5 jaar

Meer dan 5 jaar

Jobbeleving

In dit deel gaan we na hoe u uw werk beleeft en hoe uw werksituatie het afgelopen jaar al dan niet veranderd is.

1. De volgende uitspraken gaan over hoe u uw werk beleeft en hoe u zich daarbij voelt.

Wilt u aangeven hoe vaak iedere uitspraak op u van toepassing is door steeds het best passende cijfer (van 0 tot 6) in te vullen achter de uitspraak? (Schaufeli & Bakker, 2003)

Nooit Sporadisch Af en toe Regel matig Dikwijls Zeer dikwijls Altijd

0 1 2 3 4 5 6 Op mijn werk bruis ik van energie.

Als ik werk voel ik me fit en sterk.

Ik ben enthousiast over mijn baan.

Mijn werk inspireert mij.

Als ik ‘s morgens opsta, heb ik zin om aan het werk te gaan.

Wanneer ik heel intensief aan het werk ben, voel ik mij gelukkig.

Ik ben trots op het werk dat ik doe.

Ik ga helemaal op in mijn werk.

Mijn werk brengt mij in vervoering.

2. Bent u van plan om uw huidige werkgever binnen het jaar te verlaten?

ja nee

Sterk verbeterd Verbeterd

Noch verbeterd, nocg verslechterd Verslechterd

Ster verslechterd

Indien u aangaf dat er een verandering is, omschrijf dan hieronder kort wat er veranderd is

4. Werkgroepen: Vul onderstaande tabel in indien u deelneemt aan werkgroepen.

Vul enkel die werkgroepen in waaraan u zelf deelneemt.

Met werkgroepen bedoelen we overlegomenten met ouderen en/of personeel waarin over een bepaald thema (bijv. meubilair, maaltijden) overlegd wordt.

Werkgroepen (Naam / thema werkgroep)

Neemt U deel aan de werkgroep?

Nemen ouderen deel aan de werkgroep?

De participatie van ouderen in de werking van de organisatie/afdeling

(mee beslissingen nemen) Ja / Nee Ja / Nee

Goede zorg voor ouderen Ja / Nee Ja / Nee

Het persoonlijke contact tussen ouderen en personeel Ja / Nee Ja / Nee

Activiteiten/Animatie Ja / Nee Ja / Nee

Maaltijden/voeding Ja / Nee Ja / Nee

Huiselijkheid van de omgeving Ja / Nee Ja / Nee

Onthaal/Verwelkoming Ja / Nee Ja / Nee

Personeelsbeleid Ja / Nee Ja / Nee

Andere: Ja / Nee Ja / Nee

Andere: Ja / Nee Ja / Nee

Andere: Ja / Nee Ja / Nee

Andere: Ja / Nee Ja / Nee

Helemaal Ik heb invloed op de manier waarop de

afdeling werkt.

Ik voer soms handelingen uit die niet overeenkomen met mijn functie.

Ik zou het aanvaardbaar vinden om soms handelingen uit te voeren die niet overeenkomen met mijn functie.

De fysieke werkomgeving is aangenaam.

Ik heb invloed op mijn uurrooster (plannen van verlof, bepaalde shift op een bepaalde dag …).

De werksfeer op de afdeling waar ik werk is goed.

Ik voel me gerespecteerd op de afdeling waar ik werk.

Op de afdeling werken we samen aan een gemeenschappelijk doel.

De zorg

Hieronder volgen een aantal vragen over de zorg die op de afdeling aangeboden wordt.

6. Hoe zou u de kwaliteit van de zorg op de afdeling omschrijven?

Zeer zwak Zwak Neutraal Goed Zeer goed

Sterk verbeterd Verbeterd

Noch verbeterd, nocg verslechterd Verslechterd

Ster verslechterd

Indien u aangaf dat er een verandering is, omschrijf dan hieronder kort wat er veranderd is

8. We willen nu dieper ingaan op een aantal specifieke elementen van hoe de zorg georganiseerd is op de afdeling waar u werkt. Gelieve aan te geven in welke mate u akkoord gaat.

Helemaal De afdeling is doordrongen van

een duidelijke filosofie.

Ik ervaar een hechte band met de ouderen.

Ik heb tijd om een hechte band met de ouderen op te bouwen.

Ouderen kunnen zelf activiteiten uitwerken en/of leiden.

De gemeenschappelijke ruimten (bv. eetkamer, woon kamer, gangen…) stralen een huiselijke sfeer uit.

Er zijn op weekdagen verschillende activiteiten voor de ouderen.

Er wordt samen met de ouderen gegeten en/of gedronken.

Ouderen kunnen mee beslissen over de werking van de afdeling.

Helemaal niet akkoord

Niet Akkoord

Noch akkoord, noch niet akkoord

Akkoord Helemaal akkoord

De meeste ouderen leven in het verleden.

Ik hou er niet van wanneer ouderen een gesprek met me willen aangaan.

Het is normaal om je somber te voelen in het gezelschap van ouderen.

Het heeft de voorkeur dat ouderen daar leven waar ze niemand storen.

De meeste ouderen zijn aangenaam gezelschap.

De meeste ouderen zijn interessant omdat ze elk hun eigen persoonlijkheid hebben.

De meeste ouderen kunnen vervelend zijn omdat ze eindeloos dezelfde verhalen vertellen.

De meeste ouderen klagen nog meer dan andere mensen.

Het is onnodig om ouderen hun mening te vragen over beslissingen die hen aangaan.

Het is onnodig om ouderen die aan de ziekte van Alzheimer lijden, hun mening te vragen over beslissingen die hen aangaan.

10. Wat is uw geboortedatum? __________ (dag) / __________ (maand) / _______________ (jaar) 11. Wat is uw geslacht? Man / vrouw / x

12. Wat is uw hoogst behaalde diploma?

Lager onderwijs

Lager onderwijs (tot en met derde middelbaar) Diploma secundair onderwijs

A2/HBO5

A1/graduaat/Bacheloropleiding Licentie/Master

Doctoraat

Andere: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Wat is uw huidig werkregime in de organisatie? (0 tot 100%) ____________________ % 14. Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, kan u deze hieronder noteren.

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst !

Gelieve de vragenlijst aan de verantwoordelijke te bezorgen.

Draaiboek

FOCUSGROEPEN PERSONEEL – PILOOTTEST TUBBEMODEL

Juni 2018

Rustig lokaal in WZC

Vraag aan organisatie: drank & koekje (?)

Informed consent voorbereiden

Attentie voor deelnemers

Opnametoestel

Begeleiding: moderator en verslaggever 2. Respondenten

6 à 10 deelnemers

Personeelsleden uit verschillende beroepsgroepen, niet enkel verpleeg-kundigen of zorgverpleeg-kundigen

Mix van personeelsleden betrokken in werkgroepen en minder actief betrokken personeelsleden

Geen staf- of beleidsmedewerkers 3. Verwelkoming

Moderator verwelkomt de deelnemers en stelt zichzelf en de verslaggever voor + bedankt de deelnemers voor hun aanwezigheid (‘5)

Er wordt gelegenheid genomen om zichzelf kort voor te stellen aan elkaar (’5)

◊ Idee: stel jezelf voor in drie woorden (ééntje daarvan je functie)

◊ Voorbeeld Leen:

– Onderzoeker – Enthousiast – Ochtendhumeur

Toelichting waarom de deelnemers hun bijdrage zo belangrijk is, wat het opzet is van de focusgroep

◊ Doel

Ongeveer een jaar geleden zijn jullie als organisatie gestart als één van de Vlaamse pilootpartners met het uittesten van het Tubbemodel.

Na 1 jaar willen we graag jullie mening en ervaringen hierover kennen.

Op die manier kunnen we te weten komen wat er werkt, maar ook waar het mogelijk minder goed werkt, wat drempels zijn, val kuilen, …?

Hieruit kunnen we leren naar de toekomst.

Duidelijk maken van de neutrale houding van zowel de moderator als verslaggever

◊ Klimaat van vertrouwen

◊ Uitspraken hebben geen gevolgen

◊ De anonimiteit van de deelnemer wordt gewaarborgd in het verslag de gegevens worden geanonimiseerd verwerkt in het verslag

◊ Toelichting informed consent – start opname (laat dit weten)

◊ Iedereen is vrij om zijn of haar persoonlijke mening te geven

◊ Er zijn geen goede of slechte antwoorden

◊ Niet onderbreken of onder elkaar beginnen te praten

◊ Elkaars privacy respecteren, wat binnen deze groep gezegd wordt, blijft binnen deze groep

◊ Telefonisch afzetten

Verloop

De focusgroep zelf bestaat uit vier delen die elk ongeveer 20 minuten in beslag nemen. Op het einde van elke ronde vat de moderator samen en vraagt de moderator of iedere respondent heeft kunnen zeggen wat hij/zij over het onderwerp wilde zeggen, of er nog aanvullingen/bedenkingen zijn.

4. Topiclijst Deel 1: Opening

Hoe zou je aan je familie uitleggen wat het Tubbemodel is?

Eventueel iedereen eerst op post it zijn eerste gedachten laten opschrijven?

Deel 2: Concrete realisaties Tubbemodel

Hoe is er binnen jullie organisatie concreet aan de slag gegaan met het Tubbemodel? [als voorbereiding marcodocument per organisatie goed doornemen zodat je gericht kan doorvragen]

Welke acties zijn er op poten gezet?

◊ Wie betrokken?

– Ouderen

– Personeel: wie juist? (welke functies)

◊ Goede acties?

– Waarom wel, waarom niet?

– Meerwaarde acties:

> Voor ouderen

> Voor jullie zelf als personeel Deel 3: Veranderingen

Heb je het afgelopen jaar veranderingen gemerkt in de organisatie?

◊ Thuisgevoel ouderen

◊ Relaties

– Ouderen onderling

– In de relatie tussen ouderen en het personeel

– In de relatie tussen het personeel en het management of de directie?

– Aanbod – Organisatie

◊ Participatie & autonomie ouderen

– Beslissingen van ouderen in dagdagelijks leven:

> Activiteiten > Verzorging > Eten > Slapen

> Inrichting kamer / gemeenschappelijke ruimtes / … > Personeel

– De mate waarin ouderen zelf dingen doen

◊ Participatie & autonomie personeel

– Beslissingen van personeel in eigen werking:

> Mee beslissen:

• Zo ja

› Waarover?

› Positief of negatief? Waarom?

• Zo nee

› Waarom niet volgens jou?

› Meer nodig of niet?

> Zelfstandig beslissen:

• Zo ja

› Waarover?

› Positief of negatief? Waarom?

• Zo nee

› Waarom niet volgens jou?

› Meer nodig of niet?

> Betrokkenheid de concrete organisatie/werking van het WZC (zelf doen) • Zo ja

› Hoe?

› Positief of negatief? Waarom?

• Zo nee

› Waarom niet volgens jou?

› Meer nodig of niet?

Als je mag dromen: wat zou je zeker nog willen uitproberen of veranderen in je organisatie?

◊ Waarom?

Afronding

De moderator kondigt het einde aan

Vraag om enkele afsluitende opmerkingen te geven (rondje afgaan)

Vraag om nog aanvullingen of bedenkingen zijn die nog niet vernoemd zijn maar wel belangrijk zijn

Bedank de deelnemers en geef de attentie

Stoppen met opnemen (vermelden)

Draaiboek

INTERVIEW OUDEREN – PILOOTTEST TUBBEMODEL

Juni 2018

Informed consent

Attentie voor bewoner: aandacht voor dieet ouderen

Opname apparatuur

Contactgegevens voor hoofdverpleegkundige/ander personeelslid dat zorgt voor onze introductie bij de ouderen

Introductiebrief voor deelnemende ouderen 2. Inclusiecriteria

5 ouderen per pilootpraktijk

Ouderen moeten zich goed kunnen uitdrukken

Ouderen uit verschillende betrokken afdelingen

Indien mogelijk: ouderen die actief betrokken zijn (vb. in werkgroepen) en ouderen die minder actief betrokken zijn

3. Toelichting interview Kennismaking en introductie

Ik ben [naam] en ik doe vanuit de hogeschool Thomas More in Geel een onderzoek naar het dagdagelijks leven in woonzorgcentra (of de dagopvang / serviceflat / …).

We willen hierover graag een gesprek met u om te polsen naar uw mening over het dagdagelijks leven hier. In dit gesprek gaat het om uw ervaringen. Er bestaan geen goede of foute antwoorden.

Het interview zal maximum 1,5 uur in beslag nemen.

Het interview wordt opnemen op een recordertje. Vindt u dat goed? Dat doe ik zodat ik het later nog eens terug kan beluisteren en uit kan typen.

Daarnaast zal ik een paar aantekeningen opschrijven om de draad van het gesprek vast te houden.

Gaat u ermee akkoord dat het interview wordt opgenomen en dat er aantekeningen worden gemaakt? Gegevens uit het interview zullen vertrouwelijk en anoniem worden verwerkt.

Heeft u het toestemmingsformulier gelezen en begrepen of heeft u hier nog vragen over?

Ik zal zo beginnen met een startvraag en waar nodig zal ik vragen ter verduide-lijking stellen.

Start

We starten met een korte vragenlijst:

1. Geslacht: man / vrouw

2. Leeftijd: Hoe oud bent u? ________________________________________

3. Wat is uw burgerlijke staat?

Gehuwd Ongehuwd Gescheiden

Weduwe/Weduwenaar 4. Heeft u kinderen?

Nee

Ja > aantal ________________________________________

> leeftijden ________________________________________

5. Heeft u kleinkinderen?

Nee

Ja > aantal ________________________________________

> leeftijden ________________________________________

6. Indien respondent in WZC woont:

◊ Hoe lang woont u al in het woonzorgcentrum? ________________________________________________

◊ In welke afdeling woont u? _____________________________________________________________________________

Indien respondent niet in WZC woont, maar vb. naar dagopvang komt:

◊ Hoe lang komt u al naar [in te vullen] (vb. dagopvang, inloophuis …)?

________________________________________________________________________________________________________________________

Openingsvraag

Hoe is het voor u om hier te wonen? [of hier overdag te verblijven indien dagopvang]

◊ Wat is er goed? Waarom?

◊ Wat is er minder goed? Waarom?

Thuisgevoel

Voel je je hier thuis?

◊ Waarom wel? Waarom niet?

◊ Rol personeel – thuisgevoel

◊ Rol medeouderen – thuisgevoel

Hoe is je band met het personeel?

◊ Wat is er goed? Waarom?

◊ Wat is er minder goed? Waarom?

Hoe is je band met medeouderen?

◊ Wat is er goed? Waarom?

◊ Wat is er minder goed? Waarom?

Betekenisvolle activiteiten, participatie & autonomie

Wat vind je van de activiteiten die georganiseerd worden in het woon zorgcentrum? [of dagopvang / serviceflats]

◊ Wat vind je goed? Waarom?

◊ Wat vind je minder goed? Waarom?

Word je betrokken in beslissingen over het dagdagelijks leven in het woonzorgcentrum? [of dagopvang / serviceflats]

◊ Activiteiten

◊ Verzorging

◊ Eten

◊ Slapen

◊ Inrichting kamer / gemeenschappelijke ruimtes / …

◊ Personeel

◊ Zo ja, hoe?

– [ op maat van pilootpraktijk subtopics over bestaande werkgroepen, …]

◊ Zo nee:

– Wens je meer betrokken te worden in beslissingen over het dagdagelijks leven?

> Waarom wel, waarom niet?

> Op welke manier?

– Waarom word je volgens jou niet betrokken?

Zijn er dingen die je graag zelf wil doen hier in het WZC en nu niet zelf doet?

◊ Zo ja, welke? Waarom?

◊ Zo nee, waarom niet?

Zijn er in het afgelopen jaar dingen veranderd in het dagdagelijks leven hier in het WZC [of dagopvang]?

Relatie / band met het personeel

Relatie / band met medeouderen

Aanbod activiteiten:

Mee beslissen over:

◊ Activiteiten

◊ Verzorging

◊ Eten

◊ Slapen

◊ Inrichting kamer / gemeenschappelijke ruimtes / …

◊ Personeel

Zelf doen

Afsluitende vraag

Tot slot, als je mag dromen, alles is mogelijk, wat zou er dan nog veranderen zodat je je nog beter thuis zou voelen hier?

Afronding

Vraag om nog aanvullingen of bedenkingen zijn die nog niet vernoemd zijn maar wel belangrijk zijn

Bedank de bewoner en geef de attentie

Stoppen met opnemen (vermelden)

Geel, 16 mei 2018 Geachte mijnheer, mevrouw,

Graag stellen we ons even voor. Wij zijn twee onderzoeksters van de Thomas More Hogeschool in Geel. In [naam organisatie] loopt een onderzoek rond het leven in

Graag stellen we ons even voor. Wij zijn twee onderzoeksters van de Thomas More Hogeschool in Geel. In [naam organisatie] loopt een onderzoek rond het leven in

In document Naar meer relatiegerichte zorg in Belgische woonzorgorganisaties. Evaluatierapport Piloottest Tubbe-model (pagina 74-110)