Overzicht islamitische grafvakken West-Brabant

In document Werkgroep Islamitische Begraafplaatsen Brabant ISBP I uitgave 2013 (pagina 115-125)

Begraafplaats Islamitisch grafvak:

ruimte en graven

4623 RE Bergen op Zoom

Islamitische Begraafplaats er meer dan 100 graven uitgegeven.

Het grafvak ligt naast de rooms-katholieke be-graafplaats en is van de andere graven afge-scheiden met een pad en bomen. Bij het grafvak is een eigen ingang en een informatiebordje gereali-seerd.

Het grafvak is in drie µKReNHQ¶RSJHGHHOGHHQ

Bij het grafvak staat wel een kraantje. verlen-ging met steeds 10 jaar:

*Particulier familiegraf

Iedere moslim kan op het grafvak worden

Begraven voor 36 uur is niet mogelijk i.v.m. prak-tische redenen.

BIJLAGEN 107 is vol met circa vijftig graven, waarvan een Ruim-te voor circa 300 graven.

Momenteel zijn er

Het grafvak ligt aan de rand van de begraaf-plaats, afgescheiden door een heg en een pad.

De graven zijn in rijen gesitueerd richting de ruimte af te schermen.

Op de vloer van de verlen-ging met steeds 5 jaar:

*Particulier graf

Iedere moslim kan op het grafvak worden

Deze regels zijn te lezen op de website. Eigen

Begraven voor 36 uur is mogelijk; behalve op zondag.

ISLAMITISCH BEGRAVEN IN WEST-BRABANT

Het grafvak ligt aan de rand van de begraaf-plaats, afgescheiden door een heg en een pad.

De graven zijn in rijen gesitueerd richting de

Bij het grafvak staat een kraantje. verlen-ging met steeds 5 jaar:

*Particulier graf

Iedere moslim kan op het grafvak worden

Begraven voor 36 uur is mogelijk; behalve op zondag.

BIJLAGEN 109 ge-maakt, maar er is ruimte RPµKRHNHQ¶YRRUYHr-schillende groepen te creëren.

Het vak is zo aangelegd dat de graven in rijen richting de kibla kunnen verlen-ging met steeds 10 jaar:

*Particulier graf (perso-nen v.a. 13 jaar):

-Grafrechten:

¼ MDDU -Verlenging graf per 10 jaar¼

Iedere moslim kan op het grafvak worden

Begraven voor 36 uur is mogelijk; behalve op zondag.

ISLAMITISCH BEGRAVEN IN WEST-BRABANT

4623 RE Bergen op Zoom www.zoomenzegestede.nl

Het grafvak, de F-cirkel, ligt aan de rand van de begraafplaats. De gra-fakker is omheind met een heg en is gemar-keerd met een bordje.

De graven zijn in rijen gesitueerd richting de

Bij het grafvak staat wel een kraantje. verlen-ging met steeds 10 jaar:

*Particulier graf

Iedere moslim kan op het grafvak worden

Begraven voor 36 uur is mogelijk; behalve op zondag.

BIJLAGEN 111

3DUWLFXOLHUJUDIEDE\¶V

(t/m 1 jaar):

-Grafrechten:

¼- (20 jaar) -Begrafenis:

¼-

-Plaatsingsrecht grafte-ken:

¼-

-Verlenging graf per 10 jaar¼-

,QGLWVFKHPD]LMQGHWDULHYHQYRRURSJHQRPHQ+LHUELM]LMQHQNHONRVWHQYRRUµJHUHVHUYHHUGHJUDIUXLPWHQ¶PHHJHQRPHQ$lgeme-ne grafruimten kun ,QGLWVFKHPD]LMQGHWDULHYHQYRRURSJHQRPHQ+LHUELM]LMQHQNHONRVWHQYRRUµJHUHVHUYHHUGHJUDIUXLPWHQ¶PHHJHQRPHQ$lgeme-nen na tien jaar niet worden verlengd. Extra kosten voor een begrafenis op zaterdag zijn niet genoemd. Grafrechten voor onbepaalde duur worden niet (meer) uitgegeven.

ISLAMITISCH BEGRAVEN IN WEST-BRABANT

112

Bijlage 5. Analyseschema kwalitatief empirisch onderzoek Onderwerp: 1. Voorbereiding begrafenis <1>

Gespreksonderwerp familie/gezin?

-Ja: 9 / I -Nee: 7 / IV -Soms: 7 / IV Voorbereidingen -Ja:

Type:

- verzekering NL: 2 - verzekering M/T: 16 / IX - testament: 1

- mogelijkheden?: 3 / I -Nee: 2

-Weet niet: 1 Invloed familie <1> -Groot: 14 / VIII

-Klein: 5

-Afhankelijk situatie: 4 / I

Onderwerp: 2. Islamitische begraafplaatsen Neder-land/West-Brabant <1>

Bekend met isl. vakken NL? <1>

Zo ja, Welke?

-Ja: 16 / VII -Nee: 7 / II

-Breda: 10/ I -Tilburg: 1 -Den Bosch: 1 -Randstad: 3

-Bergen op Zoom: 2 / II -Roosendaal: 4 / IV Bekendheid W-B? -Ja:

- Gezien: 3 / I Eerste reactie:

- Positief: 1 - Negatief: 1 / I - Neutraal: 1 -Nee:

Eerste reactie:

- Positief: 7 / I - Negatief: 3

Verbaasd: 3 / I - Neutraal: 7 / V

BIJLAGEN 113

Onderwerp: 3. Behoefte isl. begraaffaciliteiten Mening algemeen -Ja:

Redenen:

- optie NL: 1 / I

- mooiere begraafplaats:

1 / III

- familie: bezoek: 15 / III - familie: graven: 3 - thuisland: 9 / IV - sneller: 9 - makkelijker: 7 - isl. voorschrift: 3 / I - geen andere optie: 11 / IV -Nee:

Redenen:

- verzekering: 1 - familie elders: 1 Veranderen?

Zo ja, waarom?

-Ja:

Redenen:

- latere generaties: 13 / IV - bekeerlingen: 5 / III - huwelijken: 2 / I - familie NL: 5 / III - meer isl. opties: 8 / IV -Misschien: 1

Redenen repatriëring? - Verzekering/ gewoonte: 11 / VI - Thuisgevoel/ band land: 14 / II - Familie: bezoek: 3 / I

- Familie: graven: 12 / III - NL niet isl. regels: 4 / IV STELLINGEN

-Iedereen van mijn familie wordt in Turkije/Marokko begraven, ik dus ook:

Mee eens: 15 / Niet mee eens: 5/ Weet niet: 1 / Nvt: 2

-Ik weet niks of heel weinig van begraven worden in Nederland:

Mee eens: 21 / Niet mee eens: 2

-Het is makkelijker geregeld om in mijn thuisland begraven te worden dan in Nederland:

Mee eens: 16 / Niet mee eens: 1/ Weet niet: 2 / Nvt: 4

-Ik heb geen binding met Nederland daarom wil ik in Turkije/Marokko be-graven worden:

Mee eens: 3 / Niet mee eens: 20

ISLAMITISCH BEGRAVEN IN WEST-BRABANT

114

-Ik denk dat begraven worden in Nederland heel duur is:

Mee eens: 16/ Niet mee eens: 3/ Weet niet: 4

-Volgens mij worden de regels van de islam niet gerespecteerd:

Mee eens: 14 / Niet mee eens: 4/ Weet niet: 5

-Ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht om in Nederland begraven te wor-den:

Mee eens: 14 / Niet mee eens: 9 -De moskee zegt er niks over:

Mee eens: 19 / Niet mee eens: 3/ Weet niet: 1

-Mijn kinderen / familie willen dat ik in Turkije/Marokko begraven word:

Mee eens: 15 / Niet mee eens: 2 / Weet niet: 3/ Nvt: 3 -Er bestaat geen eigen islamitische begraafplaats:

Mee eens: 10 / Niet mee eens: 5 / Weet niet: 8

Onderwerp: 4. Eisen islamitische begraafplaats /grafvak in NL

Regels

Ontwerp

Niet nodig

-eeuwige grafrust: 15 / IV -één persoon per graf: 3 / I -snelle begrafenis: 5 -zonder kist: 7 / I -ligging kibla: 8

-geen niet-moslims: 7 / III -µVFKRQH¶JURQG

-rustig/netjes/toegankelijk: 5 / I -sobere grafbedekking: 3 / II -niet bij crematorium: 1 -ruimte begrafenisgebed: 1

-herkenbaar als isl.: 4 / II -wasgelegenheid: 4 -moskee: 1 -beveiliging: 2

-aparte bijz. begraafplaats:

17 / II

-grafvak met isl. beheer: 7 -weet niet: 3

2

BIJLAGEN 115

Onderwerp: 5. Instanties: taken Instanties actief voor

onderwerp?

-Moskee: 19 / III -Koepelorgs: 7 / I -NL gemeente: 8 / I -Weet niet: 1 Taken instanties Moskee:

-informatie bezoekers: 7 / I -gesprekspartner isl. orgs: 10 / I -gesprekspartner overheid: 13 / II -gesprekspartner begraafplaatsen: 2

Overheid

-gesprekspartner isl. orgs: 9 / II

Onderwerp: 6. Informatievoorziening <1>

Zelf naar info zoeken?

Voor zichzelf of voor anderen?

-Voor zichzelf: 7 / II -Voor anderen: 5 / I -Weet niet/misschien: 6 -Nee: 5 / I

Infokanaal -Centraal info-orgaan: 5 -Mondeling moskee: 3 / III -Mondeling overheid: 1 -Onderwijs: 2

-Brochure: 2 -Internet/e-mail: 8 / I

-Combinatie inet/moskee: 4 / I -Tv: 1

Onderwerp: 7. Zelf in NL? <1>

-Ja: 5 / I

Redenen:

-regels isl.: 2 -familie NL: 2 / I -geboren NL: 2 -Nee : 10 / IV

Redenen -familie: 7 / 5 -band land: 6 / III -verzekering: 1 -Misschien: 8 / IV Redenen

-familie NL: 7 / III

ISLAMITISCH BEGRAVEN IN WEST-BRABANT

116

Bijlage 6. Diepte-interviews begraafplaatsmedewerkers West-Brabant

In document Werkgroep Islamitische Begraafplaatsen Brabant ISBP I uitgave 2013 (pagina 115-125)