Opzet Pilot

In document Het authentieke portfolio (pagina 19-23)

3. Pilot HS Kempel

3.2 Opzet Pilot

UWAGA. Do oceny w tym kryterium będzie brana pod uwagę łączna cena oferty sporządzona w oparciu o przedstawioną składkę miesięczną. Podane wartości służą jedynie dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty – rzeczywista wartość może ulec zmianie i zależy od ilości ubezpieczonych.

Łączna cena oferty słownie złotych ...

(usługa zwolniona z podatku VAT zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2004r., Nr 54., poz. 535 z późn. zm., o którym mowa w Dziale VIII, Rozdz. 2, art. 43 )

- akceptujemy następujące klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane:

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane Należy zaznaczyć

„tak” lub „nie”

Klauzula dodatkowa obniżenia karencji Klauzula dodatkowa zniesienia karencji Definicja zawału serca

Klauzula dodatkowa trwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy (dotyczy Grupy nr 1) Klauzula rozszerzająca definicję współmałżonka

Klauzula dodatkowa rozszerzająca poważne zachorowania Ubezpieczonego Grupa nr 1

Grupa nr 2

Klauzula dodatkowa maksymalnego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu Klauzula dodatkowa minimalnego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu

Klauzula dodatkowa minimalnego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Klauzula dodatkowa z tytułu operacji chirurgicznych Ubezpieczonego Grupa nr 1

Grupa nr 2 Grupa nr 3

Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu zastosowania specjalistycznego leczenia szpitalnego

Grupa nr 1 Grupa nr 2 Grupa nr 3

Klauzula dodatkowa ubezpieczenia kosztów zakupu leków Grupa nr 1

Urząd Gminy w Osieku

ul. Główna 125, 32-608 Osiek 56

Grupa nr 2 Grupa nr 3

Klauzula dodatkowa pomocy medycznej (dotyczy Grupy nr 2)

UWAGA W przypadku nie zaznaczenia w formularzu wartości sformułowania TAK/NIE domyślną wartością wyrażenia pozostanie wartość „NIE”.

1 Śmierć Ubezpieczonego 50 000,00 zł

2 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego

wypadku 100 000,00 zł

3 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy 136 000,00 zł 4 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku

komunikacyjnego 136 000,00 zł

5 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku

komunikacyjnego przy pracy 176 000,00 zł

6 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub

krwotoku śródmózgowego 80 000,00 zł

7 Śmierć współmałżonka 12 000,00 zł

8 Śmierć współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego

wypadku 20 000,00 zł

9 Śmierć rodziców lub teściów 2 000,00 zł

10 Śmierć dziecka 3 000,00 zł

11 Urodzenie się dziecka 1 200,00 zł

12 Urodzenie martwego dziecka 2 400,00 zł

13 Osierocenie dziecka 4 000,00 zł

14 Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w

następstwie nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku) 400,00 zł 15

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w

następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego (za 1% uszczerbku)

320,00 zł 16 Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 5 000,00 zł

17 Pobyt Ubezpieczonego na OIOM 400,00 zł

18 Rekonwalescencja Ubezpieczonego 20,00 zł

Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu od 1 do 14 dni 19 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą 40,00 zł 20 Leczenie w szpitalu w związku z zawałem serca lub

krwotokiem śródmózgowym 120,00 zł

21

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z

doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku

120,00 zł

Urząd Gminy w Osieku

ul. Główna 125, 32-608 Osiek 57

22

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z

doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

160,00 zł

23

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z

doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pracy

160,00 zł

24

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z

doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy

200,00 zł Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu powyżej 14 dni 25 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą 40,00 zł 26

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z

doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku

40,00 zł

Uwaga: W kolumnie „Oferowana wysokość świadczenia przez Wykonawcę” w wierszu dotyczącym danego rodzaju świadczenia proszę wpisać wartość proponowanej wysokości świadczenia. Brak wpisanej wartości świadczenia oznacza zaakceptowanie wartości minimalnej. Wpisanie wartości niższej niż wymagana minimalna wysokość świadczenia w danej pozycji będzie oznaczało niezaakceptowanie warunku wymaganego, a tym samych oferta będzie podlegała odrzuceniu.

L.p. Zakres świadczeń - Grupa nr 2

1 Śmierć Ubezpieczonego 27 500,00 zł

2 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego

wypadku 55 000,00 zł

3 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy 55 000,00 zł 4 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku

komunikacyjnego 75 000,00 zł

5 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku

komunikacyjnego przy pracy 75 000,00 zł

6 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub

krwotoku śródmózgowego 27 500,00 zł

7 Śmierć współmałżonka 11 000,00 zł

8 Śmierć współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego

wypadku 22 000,00 zł

9 Śmierć rodziców lub teściów 2 200,00 zł

10 Śmierć dziecka 3 300,00 zł

11 Urodzenie się dziecka 1 350,00 zł

12 Urodzenie martwego dziecka 2 700,00 zł

13 Osierocenie dziecka 4 400,00 zł

14 Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w

następstwie nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku) 440,00 zł 15

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w

następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego (za 1% uszczerbku)

285,00 zł

Urząd Gminy w Osieku

ul. Główna 125, 32-608 Osiek 58

16 Trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy 10 000,00 zł 17 Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 3 500,00 zł

18 Pobyt Ubezpieczonego na OIOM 450,00 zł

19 Rekonwalescencja Ubezpieczonego 22,5,00 zł

Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu od 1 do 14 dni 20 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą 40,00 zł 21 Leczenie w szpitalu w związku z zawałem serca lub

krwotokiem śródmózgowym 80,00 zł

22

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z

doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku

120,00 zł

23

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z

doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

140,00 zł

24

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z

doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pracy

140,00 zł

25

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z

doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy

160,00 zł Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu powyżej 14 dni 26 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą 40,00 zł 27

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z

doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku

40,00 zł

Uwaga: W kolumnie „Oferowana wysokość świadczenia przez Wykonawcę” w wierszu dotyczącym danego rodzaju świadczenia proszę wpisać wartość proponowanej wysokości świadczenia. Brak wpisanej wartości świadczenia oznacza zaakceptowanie wartości minimalnej. Wpisanie wartości niższej niż wymagana minimalna wysokość świadczenia w danej pozycji będzie oznaczało niezaakceptowanie warunku wymaganego, a tym samych oferta będzie podlegała odrzuceniu.

L.p. Zakres świadczeń - Grupa nr 3

1 Śmierć Ubezpieczonego 35 000,00 zł

2 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego

wypadku 70 000,00 zł

3 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy 105 000,00 zł 4 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku

komunikacyjnego 105 000,00 zł

5 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku

komunikacyjnego przy pracy 140 000,00 zł

6 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub

krwotoku śródmózgowego 49 000,00 zł

7 Śmierć współmałżonka 12 600,00 zł

8 Śmierć współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego

wypadku 22 600,00 zł

Urząd Gminy w Osieku

ul. Główna 125, 32-608 Osiek 59

9 Śmierć rodziców lub teściów 1 700,00 zł

10 Śmierć dziecka 3 600,00 zł

11 Urodzenie się dziecka 1 400,00 zł

12 Urodzenie martwego dziecka 2 800,00 zł

13 Osierocenie dziecka 3 000,00 zł

14 Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w

następstwie nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku) 280,00 zł 15

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w

następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego (za 1% uszczerbku)

280,00 zł 16 Trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy 7 000,00 zł 17 Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 3 000,00 zł

18 Poważne zachorowanie małżonka 1 800,00 zł

19 Pobyt Ubezpieczonego na OIOM 400,00 zł

20 Rekonwalescencja Ubezpieczonego 20,00 zł

Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu od 1 do 14 dni 21 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą 40,00 zł 22 Leczenie w szpitalu w związku z zawałem serca lub

krwotokiem śródmózgowym 60,00 zł

23

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z

doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku

100,00 zł

24

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z

doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

120,00 zł

25

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z

doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pracy

120,00 zł

26

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z

doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy

140,00 zł Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu powyżej 14 dni 27 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą 40,00 zł 28

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z

doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku

40,00 zł

Uwaga: W kolumnie „Oferowana wysokość świadczenia przez Wykonawcę” w wierszu dotyczącym danego rodzaju świadczenia proszę wpisać wartość proponowanej wysokości świadczenia. Brak wpisanej wartości świadczenia oznacza zaakceptowanie wartości minimalnej. Wpisanie wartości niższej niż wymagana minimalna wysokość świadczenia w danej pozycji będzie oznaczało niezaakceptowanie warunku wymaganego, a tym samych oferta będzie podlegała odrzuceniu.

Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę z wyłonionym Wykonawcą.

Termin związania ofertą i warunki płatności zgodne z postanowieniami SIWZ

Urząd Gminy w Osieku

ul. Główna 125, 32-608 Osiek 60

Oświadczamy, że:

1) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

2) zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty,

3) uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

4) przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki zawarcia umowy oraz projekt umowy zostały przez nas zaakceptowane,

5) wyrażamy zgodę na przyjęcie wszystkich warunków wymaganych przez Zamawiającego dla poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych wymienionych w specyfikacji,

6) następujący zakres usług, objętych przedmiotem zamówienia:

- ………

zostanie wykonany przez następujących podwykonawców:

- ………

7) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz 759 z późn. zm.):*

•••• ……….

•••• ……….

Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej*

* skreślić niemające zastosowania i w przypadku należenia do tej samej grupy kapitałowej podać listę 8) Sposób reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia**

na potrzeby niniejszego zamówienia jest następujący:

………

………

** wypełniają jedynie Wykonawcy składający ofertę wspólną

9) oferta została przygotowana na podstawie następujących ogólnych i/lub szczególnych warunków ubezpieczenia:

- ……….…..

- ……….…………..

- ……….………..

Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:

Lp. Wyszczególnienie Nr strony

Urząd Gminy w Osieku

ul. Główna 125, 32-608 Osiek 61

Zastrzeżenie:

Załączniki nr ………. nie mogą być udostępnione, ponieważ zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Miejscowość i data: ………

….…..…...

(pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Urząd Gminy w Osieku

ul. Główna 125, 32-608 Osiek 62

Załącznik Nr 3 do SIWZ

……….

(pieczęć wykonawcy)

Miejscowość ... Data ...

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Gminy w Osieku i jednostek organizacyjnych Gminy Osiek”

OŚWIADCZENIE

w sprawie spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst

jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 44 wyżej wymienionej ustawyoświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:

1) 1)1)

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)2)2)

2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;

3) 3)3)

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)4)4)

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego

………..

(pieczątka i podpis osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Urząd Gminy w Osieku

ul. Główna 125, 32-608 Osiek 63

Załącznik Nr 3a do SIWZ

……….

(pieczęć wykonawcy)

Miejscowość ... Data ...

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Gminy w Osieku i jednostek organizacyjnych Gminy Osiek”

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Gminy w Osieku i jednostek organizacyjnych Gminy Osiek”, oświadczam, że:

nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759)

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

………..

(pieczątka i podpis osoby

uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Urząd Gminy w Osieku

ul. Główna 125, 32-608 Osiek 64

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy

zawarta w Starachowicach, dnia ... pomiędzy Gminą Osiek reprezentowanym przez:

1. ………- ……….

2. ………- ……….

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

..., prowadzącym działalność ubezpieczeniową zarejestrowaną w ………..pod numerem KRS

………, NIP: …………., REGON: ……….. posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia nr:……. z dnia ………

które reprezentuje:

1. ...

2. ...

zwanym dalej „Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejsza umowa reguluje zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, dotyczące wykonania zamówienia.

2. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego Inter Broker Sp. z o.o.

z siedzibą w Toruniu, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa na rzecz i w imieniu Zamawiającego. Broker będzie pośredniczył przy zawieraniu umowy, a następnie będzie ją wykonywał.

§ 2

W ramach Umowy Strony zobowiązują się poprzez wspólne i zgodne działanie w dobrej wierze oraz - zachowując przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

(Dz.U.2010.113.759 t. j. z późn. zm.) - dołożyć wszelkiej staranności niezbędnej przy wykonywaniu Umowy.

Urząd Gminy w Osieku

ul. Główna 125, 32-608 Osiek 65

§ 3

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 4

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli:

a) zmiana treści umowy wynikać będzie z konieczności dostosowania do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w trakcie wykonywania zamówienia,

b) do ubezpieczenia grupowego zadeklaruje chęć przystąpienia mniej niż 50% aktualnie ubezpieczonych osób w okresie 2 miesięcy od momentu podpisania umowy oraz w trakcie trwania ubezpieczenia co najmniej 50% aktualnie ubezpieczonych osób zadeklaruje chęć rezygnacji z ubezpieczenia. W takim przypadku strony umowy na zasadzie porozumienia mogą skrócić czas trwania umowy.

2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji.

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę.

Przedmiot i zakres zamówienia

§ 5

5) Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie na życie pracowników,

współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Gminy w Osieku i jednostek organizacyjnych Gminy Osiek. Zakres zamówienia obejmuje:

a) ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego oraz dodatkowo:

− ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

− ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy

− ubezpieczenie na wypadek śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego

− ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy

− ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego

Urząd Gminy w Osieku

ul. Główna 125, 32-608 Osiek 66

b) ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka oraz dodatkowo ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku

c) ubezpieczenie na wypadek śmierci rodziców lub teściów d) ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka

e) ubezpieczenie na wypadek urodzenia się dziecka

f) ubezpieczenie na wypadek urodzenia martwego dziecka g) ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka

h) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

i) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego

j) ubezpieczenie na wypadek trwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy k) ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego l) ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania małżonka

m) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą (w tym pobyt na OIOM i rekonwalescencja) oraz dodatkowo ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym

n) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku (w tym pobyt na OIOM i rekonwalescencja) oraz dodatkowo:

- ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku przy pracy

- ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego

- ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy

Warunki wykonania zamówienia

§ 6

Warunki wykonania zamówienia określa oferta złożona przez Wykonawcę oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

§ 7 Wykonawca:

1. przyjmuje warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń wymienione

In document Het authentieke portfolio (pagina 19-23)