Molengrachtstraat / Poolseweg 69 Teteringen / Breda

In document Molengracht e.o. Breda (pagina 30-35)

Aanduiding van het pand, met wijk- en huisnummer van 1861-1927 Jaar 1861 1868 1875 1879 1890 1899 1916 1927 Wijk / huisnr. 216 251 272 316 H 25 H 26 H 40 69

Gezin Hermanus Verkooijen; 1855-1895

Gezin Adrianus Bogers; 1890-1895

Cornelis Roelen / Toon Maas en Mechelina M. Feskens; 1913-1919

Gezin Petrus van den Bliek; 1918-1927

Gezin Antonius Cornelis van den Bliek; 1927-1946

Toen verffabriek de Teolin in 1935 aan de Poolseweg gevestigd werd, was er een groot terrein beschikbaar om in de toekomst te kunnen uitbreiden. Het hek van het fabrieksterrein liep langs de Poolseweg tot aan de Eggestraat tegenover De Ploeg en vandaar langs de Eggestraat tot de Achillesstraat en verder weer westwaarts tot de voetbalterreinen van de Teolin.

Ligging van de boerderij: op de hoek van: Poolseweg-Eggestraat. Het was een klein optrekje gebouwd in 1866, zoals een jaartal op de nokbalk onder het rieten dak vermeldde. Deels van hout en deels van gepleisterde en wit geschilderde steentjes stond het jarenlang te verkrotten tot het in 1947 door brand werd verwoest. Bij het opruimen van de resten bleek dat er fundamenten lagen waarin twee richel arduinsteen zaten en een muurtje van ijzersteentjes. Dit wijst erop dat hier een ander, ouder bouwsel stond, daarin woonde het gezin van Hermanus Verkooijen.

In 1892 en 1906 werd het boerderijtje verbouwd waarbij "enen stee" werd uitgebroken en "een gat gemaakt in den muur (westzijde) om meer licht" binnen te laten. Het rieten dak ging van 175 cm hoogte naar 375 cm. In het boerderijtje, waar nog lange tijd zand op de vloer lag en voor de kachel steentjes, was één groot vertrek, één kleiner, één keuken en een berghok. Na het opruimen van de resten van het boerderijtje werden er rond 1950 twee woningen gebouwd onder een kap waar personeel van de Teolin kwam wonen, familie de Laat en het gezin van Kees Voeten.

Hermanus Verkooijen, geb. Oosterhout, wijk F 480, 9-11-1824, † Teteringen 11-2-1905, zn. van Cornelis Verkooijen, arbeider, en Maria Bakx, dienstknecht, hovenier, tr. Teteringen 8-11-1855 Adriana Janssen, geb. Chaam 3-3-1828, † Teteringen 27-1-1875, dr. van Johannes Janssen, landbouwer, en Johanna van Dun.

Adres: Molengrachtstraat 216, 251, 272, 316, H 25 Teteringen;

inwonend is schoonmoeder Johanna van Dun, geb. Chaam 28-1-1797 tot zij 9-12-1865 wordt uitgeschreven naar Chaam;

2-12-1895 Hermanus en gezin dochter Elisabeth Maria inschrijving Ginneken en Bavel, wijk C 69, wijk A 377, Dorpstraat 191a, komend van Teteringen wijk H 25;

5-4-1898 Hermanus en gezin dochter Elisabeth Maria uitschrijving Ginneken en Bavel naar Teteringen wijk H 30, H 32; ook zoon Martinus verhuist tot nu steeds mee.

Adriana tr. (1) Teteringen 31-1-1848 Johannes Bruijns, ged. Teteringen 11808, † Teteringen 4-2-1854, hovenier, zn. van Marinus Bruijns en Johanna Schoenmakers.

Johannes tr. (1) en weduwnaar van Paulina Snijders.

Uit het huwelijk Bruijns-Janssen:

1. Johannis Bruijns, geb. Teteringen, wijk G 138, 24-10-1850, † Princenhage 6-3-1901, landbouwer, tr. Breda 26-4-1876 Elisabeth Freijters, geb. Breda, wijk B 382, 4-3-1855, † Princenhage 28-2-1931, dr. van Pieter Freijters, dagloner, en Cornelia Josephina Staal.

Adres: 22-5-1876 vestiging Princenhage komend van Breda; 16-3-1879 inschrijving Breda, Dieststraat 173, 174, komend van Princenhage; 7-1-1885 uitschrijving gezin naar Princenhage Heilaar 241, Bagven 190.

2. Adrianus Bruijns, geb. Teteringen, wijk G 136, 21-12-1852, † Breda 7-6-1888, landbouwer,

spoorweg beambte, tr. Breda 16-8-1876 Martina Spreeuw, geb. Oosterhout 17-1-1856, † Breda 2-8-1906, dr. van Johannes Spreeuw en Johanna Smits.

Martina tr. (2) Jacob Hendrik Romer.

Adres: 10-6-1879 vestiging Breda, Dieststraat 174, komend van Princenhage.

Uit het huwelijk Verkooijen-Janssen:

1. Maria Verkooijen, geb. Teteringen, wijk G 132, 21-8-1856, † Breda 22-12-1944, tr. Teteringen 8-4- 1880 Petrus Schoormans, geb. Teteringen, wijk E 98, 18-10-1855, † Breda 17-10-1941, arbeider, zn. van Cornelis Schoormans, arbeider, hovenier, en Wilhelmina Brabers.

Adres: 8-4-1880 echtpaar vestiging Breda, Haagdijk 338a, 105b, 126, komend van Teteringen;

12-11-1903 uitschrijving Breda naar Princenhage Heuvel 43b, 25, Oude Baan 20;

1-5-1927 annexatie door Breda; Oranjeboomstraat 48 en per 7-11-1929 nr. 52 Breda.

2. Johanna Verkooijen, geb. Teteringen, Molengrachtstraat 216, 19-4-1860, † Breda 30-4-1947, tr.

Teteringen 15-1-1880 Adrianus Franciscus Verdaasdonk, geb. Breda, wijk A 634, 26-11-1853, † Breda 10-2-1939, arbeider, hovenier, zn. van Christiaan Verdaasdonk, hovenier, en Wilhelmina Wouters.

Adres: 21-1-1880 echtpaar vestiging Teteringen; 4-3-1880 echtpaar vestiging Breda, Boschstraat 606, 73, Kloosterstraat 28a, per 20-11-1931 Kloosterplein 12a, komend van Teteringen.

3. Cornelis Verkooijen, geb. Teteringen, Molengrachtstraat 216, 23-7-1862, † Breda 9-7-1950, arbeider, hovenier, tr. Breda 23-5-1889 Cornelia Catharina Michielsen, geb. Breda, wijk D 286, 21-6-1866, † Breda 5-2-1929, dr. van Adriaan Michielsen, hovenier, en Catharina van Oers.

Adres: 16-9-1889 echtpaar inschrijving Ginneken en Bavel, wijk A 7; 14-11-1889 echtpaar inschrijving Teteringen, huis 378, wijk I 139, 136b, 306, komend van Ginneken en Bavel;

24-10-1904 gezin uitschrijving Teteringen naar Ginneken en Bavel Bleekstraat 5.

4. Maria Catharina Verkooijen, geb. Teteringen, Molengrachtstraat 216, 5-8-1864, † Breda 4-6-1935, tr. Teteringen 4-10-1883 Johannes Huijbregts, geb. Breda, wijk A 134, 20-4-1862, † Breda 22-7-1902, hovenier, zn. van Wilhelmus Huijbregts, hovenier, en Cornelia van Riel.

Adres: 11-10-1883 gezin vestiging Breda, Nonnenveld 245, komend van Teteringen; Gasthuisstraat 14, 18 Breda.

5. Petrus Verkooijen, geb. Teteringen, Molengrachtstraat 216, 25-10-1866, † Breda 2-12-1933, tuinman, kruidenier, tr. Breda 28-2-1889 Cornelia Maria Voeten, geb. Breda 10-3-1867, † Breda 26-7-1937, dr. van Hendrikus Voeten, hovenier, en Adriana Tillemans.

Adres: wijk I 37, wijk H 102, 47, 79 Teteringen; 1-5-1927 annexatie door Breda; Molengrachtstraat 79, 3 en per 12-6-1934 nr. 1.

6. Elisabeth Maria Verkooijen, geb. Teteringen 19-1-1869, vervolg zie hierna.

7. Martinus Verkooijen, geb. Teteringen, Molengrachtstraat 251, 4-1-1871, † Breda 18-7-1940, ongehuwd, hovenier.

Adres: 2-12-1895 met gezin zus Elisabeth Maria inschrijving Ginneken en Bavel, wijk C 69, wijk A 377, Dorpstraat 191a, komend van Teteringen;

5-4-1898 met gezin dezelfde zus uitschrijving Ginneken en Bavel naar Teteringen wijk H 30, H 32;

dienstbode in Ginneken en Bavel, Teteringen, Gilze en Rijen en Breda; inwonend in gezin hovenier Marinus van Gils H 45 Teteringen; 2-5-1923 inschrijving Breda, Haagdijk 180, komend van

Teteringen H 45.

Adrianus Bogers, Janus, geb. Ginneken en Bavel, wijk B 75a, 12-5-1864, † Ginneken en Bavel 7-1-1939, zn. van Hendrik Bogers, landbouwer, en Johanna Houtepen, molenaarsknecht, tr. Teteringen 25-11-1890 Elisabeth Maria Verkooijen, geb. Teteringen, Molengrachtstraat 216, 19-1-1869, † Ginneken en Bavel 15-9-1934, dr. van Hermanus Verkooijen, dienstknecht, hovenier, en Adriana Janssen.

Adres: 28-12-1890 Adrianus inschrijving in gezin van zijn schoonvader, H 25 Teteringen, komend van Ginneken en Bavel;

2-12-1895 gezin en schoonvader inschrijving Ginneken en Bavel, wijk C 69, wijk A 377, Dorpstraat 191a, komend van Teteringen;

5-4-1898 gezin en schoonvader uitschrijving Ginneken en Bavel naar Teteringen wijk H 30, H 32; ook zwager Martinus Verkooijen, geb. Teteringen 4-1-1871, ongehuwd, hovenier, verhuist tot nu steeds mee;

20-12-1918 gezin inschrijving Ginneken en Bavel, wijk B 9, komend van Teteringen;

daarna wordt adres: B 10, B 165, B 166b Ginneken en Bavel.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Bogers, geb. Teteringen, wijk H 25, 19-9-1891, bierbrouwersknecht, tr. Ginneken en Bavel 9-11-1921 Johanna Maria Sips, geb. Ginneken en Bavel, wijk C 13, 26-10-1893, † Breda 8-6-1962, dr. van Johannes Sips, landbouwer, en Adriana Maria Voeten.

Adres: Prins Hendrikstraat 49, 65; wijk C 26 Ginneken en Bavel.

2. Hermanus Bogers, geb. Teteringen, wijk H 25, 20-9-1892, werkman, fabrieksarbeider, tr. Gilze- Rijen 20-5-1920 Catharina Maria Roelands, geb. Gilze en Rijen 22-7-1895, dr. van Adrianus Roelands en Gerardina Biemans.

Adres: 31-5-1920 echtpaar inschrijving Teteringen H 17; 3-1-1922 gezin uitschrijving Teteringen naar Ginneken en Bavel wijk B 17, 22, 18b.

3. Adriana Johanna Bogers, geb. Teteringen, wijk H 25, 16-10-1893, tr. Ginneken en Bavel 21-4-1920 Hubertus Josephus Hendrikus Poppelaars, geb. Ginneken en Bavel, wijk A 276, 28-12-1894, landbouwer, chauffeur, zn. van Josephus Poppelaars, tramconducteur, en Anna Theodora Maria op den Oordt.

Adres: 25-5-1920 echtpaar inschrijving Teteringen H 73; 26-4-1922 gezin uitschrijving Teteringen naar Ginneken en Bavel wijk B 8, 9a, Ploegstraat 201.

4. Johannes Bogers, geb. Teteringen, wijk H 25, 10-3-1895, landbouwer, tr. Breda 4-4-1929 Anna Maria van Haperen, geb. Teteringen 22-1-1899, dr. van Petrus van Haperen, landbouwer, en Adriana Verschueren.

Adres: 13-5-1929 echtpaar inschrijving Teteringen wijk A 10, 16.

5. Cornelis Bogers, geb. Ginneken en Bavel, wijk A 377, 12-11-1896, gemeente arbeider, tr. Ginneken en Bavel 21-6-1928 Maria Elisabeth Wirken, geb. Ginneken en Bavel 12-8-1896, dr. van Adrianus Wirken, wegwerker, Jacoba van der Hoofden.

Adres: wijk B 41a Ginneken en Bavel.

6. Petrus Bogers, geb. Teteringen, wijk H 30, 24-5-1898, arbeider, tr. Gilze en Rijen 13-8-1925 Adriana Maria Pijpers, geb. Teteringen, wijk B 30, 8-3-1898, dr. van Johannes Pijpers, schoenmaker, en Goverdina Goossens.

Adres: 7-7-1928 gezin inschrijving Teteringen, wijk B 135, komend van Gilze en Rijen.

7. Johanna Maria Bogers, geb. Teteringen, wijk H 32, 9-12-1899, tr. Ginneken en Bavel 6-9-1922, Antonius Adrianus Wirken, geb. Ginneken en Bavel 27-7-1899, landbouwer, zn. van Cornelis Wirken, landbouwer, en Anna Catharina Brosens.

Adres: 29-1923 gezin inschrijving Ginneken en Bavel, wijk B 124a, komend van Gilze en Rijen; 5-9-1924 gezin uitschrijving Ginneken en Bavel naar Gilze en Rijen wijk C 67.

8. Maria Catharina Bogers, geb. Teteringen, wijk H 32, 28-12-1901, tr. Ginneken en Bavel 25-1-1928 Christianus Cornelis Marijnissen, geb. Teteringen, wijk I 72, 16-1-1901, bierbrouwersknecht, zn. van Cornelus Marijnissen, werkman, en Dimphena Adriaansen.

Adres: wijk B 149, 18a Ginneken en Bavel.

9. Elisabeth Cornelia Bogers, geb. Teteringen, wijk H 32, 5-7-1905, tr. Ginneken en Bavel 1-7-1931 Leonardus Petrus Diepstraten, geb. Ginneken en Bavel 15-3-1902, voerman, zn. van Willem Diepstraten, arbeider, en Maria Cornelia van Raak.

Adres: wijk B 165, 166b Ginneken en Bavel.

Antonius Maas, Toon, geb. Teteringen, huis 304, 1-11-1881, † Breda 20-2-1958, zn. van Adrianus Maas, hovenier, en Josina van Rooij, landbouwer, tr. Teteringen 17-1-1916 Mechelina Maria Feskens, geb. Breda 19-7-1884, † Breda 22-12-1960, dr. van Antonius Feskens en Elisabeth Bastiaansen.

Adres: 20-3-1919 inschrijving Ginneken en Bavel, wijk B 13, wijk A 19, komend van Teteringen, wijk H 40.

Mechelina M. tr. (1) Breda 27-1-1913 Cornelis Roelen, geb. Ginneken en Bavel 27-6-1886, † Teteringen 8-5-1914, hovenier, zn. van Antonie Roelen, landbouwer, en Cornelia Nooijen.

Adres: wijk H 40 Teteringen; hier woonde Mechelina M. vanaf 27-1-1913 tot 20-3-1919 toen zij met haar 2e man en kinderen werd uitgeschreven naar Ginneken en Bavel.

Petrus van den Bliek geb. Breda, Haagdijk 330, 24-12-1876, † Breda 15-5-1950, zn. van Antonius van den Bliek, timmerman, en Petronella Meeuwissen, hovenier, tr. Teteringen 16-11-1899 Wilhelmina Jansen, geb. Princenhage, Heuvel 33, 19-4-1870, † na 21-5-1954, dr. van Cornelis Jansen, hovenier, en Cornelia van Rijsbergen.

Petrus is geb. als Petrus Meeuwissen, onwettig kind, erkend 26-9-1877 bij het huwelijk in Breda van zijn moeder met Antonius van den Bliek.

28-11-1899 echtpaar uitschrijving Breda naar Teteringen wijk H 1 Lovensdijk.

Adres: in periode 1908-1922 wijk H 1, 3, 19, 40 Teteringen; is resp. per 1-5-1927: Lovensdijk 29; 24 of 26; Molengracht 178, 69 ( ook nr. 67 wordt vermeld) Breda.

14-10-1927 echtpaar en 5e kind uitschrijving Breda naar Ginneken en Bavel Ploegstraat 160.

Uit dit huwelijk:

1. Zoon van den Bliek, dood geb. Teteringen 30-9-1900.

2. Antonius Cornelis van den Bliek, geb. Teteringen, wijk H 1, 1-10-1900, † Teteringen 2-11-1900.

3. Cornelia Petronella van den Bliek, geb. Teteringen, wijk H 1, 31-8-1901, tr. Teteringen 5-9-1922 Johannes Antonius Verdaasdonk, geb. Princenhage 5-7-1896, hovenier, zn. van Adrianus Verdaasdonk, hovenier, en Johanna Staeltiens.

Adres: 25-9-1922 Johannes A. inschrijving Teteringen, H 17, komend van Princenhage;

1-5-1927 annexatie door Breda; 17-9-1931 uitschrijving gezin Breda naar Princenhage, Voorstraat 41, 28;

30-1-1934 gezin uitschrijving Princenhage naar Ginneken en Bavel, Bavelselaan 43, Valkenierslaan 119, per 15-10-1936 Valkenierslaan 204a, per 1-12-1937 Valkenierslaan 111.

4. Antonius Cornelis van den Bliek, Toon, geb. Teteringen, wijk H 1, 31-8-1903, zie vervolg hierna.

5. Wilhelmina Petronella van den Bliek, geb. Teteringen, wijk H 1, 22-6-1906, † Breda 21-5-1954, tr.

Ginneken en Bavel 22-8-1933 Adrianus Josephus van Beek, geb. Made en Drimmelen 22-3-1900, † Teteringen 17-10-1945, aannemer van grond- en waterwerken, zij wordt 24-8-1933 uitgeschreven Ginneken en Bavel naar Heinkenszand.

Inwonend is: Hubertus Janssen, Bart, geb. Princenhage 27-5-1882, neef, hovenier, ongehuwd, zn.

van Petrus Janssen, hovenier, en Maria van den Corput; hij vestigt zich 28-11-1899 in Teteringen, wijk H 1.

Inwonend is: Johannes Jansen, geb. Princenhage 3-5-1839, † Teteringen 11-5-1916, oom, hovenier, ongehuwd, zn. van Hubertus Jansen en Wilhelmina Leijten.

Vervolg Antonius Cornelis van den Bliek, Toon,

geb. Teteringen, wijk H 1, 31-8-1903, landbouwer, tr. Breda 18-10-1927 Adriana Johanna Petronella Nootenboom, geb. Klundert, wijk C 141, 28-2-1903, dr. van Leonardus Nootenboom, arbeider, en Elizabeth Snijders.

Adres: Molengrachtstraat H 40, 67, per 10-12-1928 nr. 69 Breda.

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Leonardus Maria van den Bliek, geb. Breda 8-12-1928.

2. Elisabeth Wilhelmina Theresia van den Bliek, Lies, geb. Breda 22-8-1930, tr. NN Diepstraten (zoon van caféhouder Diepstraten die vlak na het eind van het koolpadje woonde).

Samengevat:

Petrus van den Bliek en zijn vrouw Wilhelmina Jansen vestigen zich, 12 dagen na hun trouwen, op 28-11-1899 met neef Bart Janssen, als knecht, in Teteringen wijk H 1. Op dat adres worden hun 5 kinderen geboren, zij wonen hier t/m 22-6-1906 en in die periode (1899-1906) is ook oom Johannes Jansen inwonend geworden.

Het echtpaar met hun 3 over gebleven kinderen verhuist met oom en neef, 7 personen, naar de boerderij aan de Molengracht. Waarschijnlijk was dat in 1906 toen de boerderij immers werd verbouwd.

Zoon Toon volgt 18-10-1927 met zijn vrouw zijn ouders op in de boerderij, Bart Janssen bleef inwonend.

Toon boerde hier tot 1946, volgens vermelding in het adresboekje.

In adresboekje 1968 staan A.C. van den Bliek en H. Janssen vermeld op adres: Generaal Maczekstraat 100 Breda.

In document Molengracht e.o. Breda (pagina 30-35)