Molengrachtstraat / Poolseweg 177 Teteringen / Breda

In document Molengracht e.o. Breda (pagina 74-79)

Vanaf 23-10-1904 woonde Adrianus van Oosterhout hier met zijn gezin tot 24-9-1907

33. Molengrachtstraat / Poolseweg 177 Teteringen / Breda

Aanduiding van het pand, met wijk- en huisnummer van 1861-1927 Jaar 1861 1868 1875 1879 1890 1916 1927 Wijk / huisnr. 207 239 259 304 H 12 H 28 177

Gezin Adrianus Maas; 1876-1913

Kees en Jan Maas; ouders opvolgend-1934 Gezin Johannes Verdaasdonk; 1934-1960

De boerderij dateerde van 1700 wat zichtbaar was aan de muurijzers op de gevel.

Van 1876-1934 woonde er het gezin van Adrianus Maas, na het overlijden van het echtpaar zetten de kinderen Kees en Jan hier het boerenbedrijf voort.

Erik Dolné vermeldt dat de fam. Maas liefst 102 óf 106 jaar op de boerderij woonde, dat betreft niet de vader van Adrianus die in Ginneken en Bavel, Overakker, woonde.

“Vóór de familie Maas op deze boerderij kwam woonde er Petrus van Oosterhout wiens vader Petrus van Oosterhout zich op de hoeve vestigde” (bron: Erik Dolné).

Hiervan geen gegevens gevonden.

Adrianus Maas, geb. Ginneken en Bavel 19-9-1835, † Teteringen 3-8-1912, hovenier, tr. Teteringen 27-11-1865 Josina van Rooij, geb. Teteringen 12-5-1840, † Teteringen 18-8-1913.

Adrianus is zn. van Cornelius Maas, ged. Etten-Leur 17-6-1794, hovenier, en Joanna Mathijssen, ged.

Princenhage 4-2-1809; Josina is dr. van Matheus van Rooij, hovenier, en Maria Jespers.

Adres: wijk A 269, 303 Ginneken en Bavel; 30-11-1869 Johanna Maas wordt ingeschreven in gezin, geb. Ginneken en Bavel 24-3-1854, zus van Adrianus;

14-1-1876 gezin uitgeschreven Ginneken en Bavel naar Teteringen Molengrachtstraat 259;

18-11-1878 Johanna, zus van Adrianus, uitgeschreven Teteringen naar Ginneken en Bavel;

10-12-1909 ingeschreven in gezin Willem Hubertus Antonius Smits, geb. Teteringen 10-10-1898 en Hubertus Antonius Hendrik Smits geb. Teteringen 3-2-1900, beiden komend van Ginneken en Bavel.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Maas, geb. Ginneken en Bavel 5-2-1867, † Teteringen 8-4-1927, tr. Zevenbergen 31-8-1915 Arnoldus van Dijk, geb. Zevenbergen 26-8-1862, † Zevenbergen 3-9-1919, schilder, zn. van Hubertus van Dijk en Jacoba Maria Corsmit.

4-1-1893 Maria uitschrijving Teteringen naar Etten-Leur;

3-11-1919 inschrijving Teteringen in gezin van broer Johannes komend van Zevenbergen.

2. Cornelis Maas, Kees, geb. Ginneken en Bavel, wijk A 269, 2-8-1868, landbouwer, † Teteringen 15- 9-1922, ongehuwd.

Adres: Molengrachtstraat 177 Teteringen / Breda.

3. Matheus Maas, Theeuw, geb. Ginneken en Bavel 14-10-1869, † Breda 20-4-1954, ongehuwd, landbouwer.

7-1-1880 uitschrijving Teteringen naar Ginneken en Bavel;

28-5-1883 inschrijving Teteringen komend van Ginneken en Bavel.

Hij woonde vanaf ca. 1916 met zus Johanna en Adriana Molengracht 123 Teteringen / Breda, zie aldaar.

4. Johanna Maas, geb. Ginneken en Bavel 20-5-1871, † Breda 27-12-1948, ongehuwd.

31-10-1889 uitschrijving Teteringen naar Etten-Leur;

23-5-1893 inschrijving Teteringen komend van Breda;

27-3-1902 uitschrijving Teteringen naar Breda;

8-10-1909 inschrijving Teteringen komend van Breda;

vanaf ca. 1916 woonde zij met haar broer Matheus en zus Adriana Molengracht 123 Teteringen / Breda, zie aldaar.

5. Marijnus Maas, geb. Ginneken en Bavel, wijk A 303, 18-11-1872, † Teteringen 21-12-1914, landbouwer, tr. Ginneken en Bavel 26-11-1902 Elisabeth Vriens, geb. Princenhage 6-11-1870, † Breda 8-1-1953, dr. van Wilhelmus Vriens, hovenier, en Cornelia Meeuwissen.

Adres: wijk H 38 = Molengracht 105; H 74 = Raamstraat 36 Teteringen;

15-3-1923 Elisabeth en kinderen uitgeschreven Teteringen naar Ginneken en Bavel Valkenierslaan 44, 124, 122.

6. Adriana Maas, geb. Ginneken en Bavel 6-5-1875, † Breda 13-8-1948, landbouwster, ongehuwd.

vanaf ca. 1916 woonde zij met haar broer Matheus en zus Johanna Molengracht 123 Teteringen / Breda, zie aldaar.

7. Johannes Maas, Jan, geb. Teteringen, huis 259, 21-2-1877, landbouwer, tr. Teteringen 9-1-1911 Catharina Clasina van Gils, geb. Teteringen, huis 218, 6-12-1879, dr. van Hendrik van Gils, landbouwer, en Johanna Maria Freijters.

Johannes 3-2-1909 inschrijving Teteringen komend van Boekel.

Adres: wijk G 15, 14; wijk H 28 = Molengracht 177 Teteringen; 20-11-1934 gezin uitschrijving Teteringen naar Ginneken en Bavel Geersbroek 222, een boerderij op het landgoed Anneville in Ulvenhout.

8. Petrus Maas, geb. Teteringen, huis 259, 21-2-1877, † Ginneken en Bavel 3-5-1918, landbouwer, tr.

Ginneken en Bavel 20-11-1907 Adriana Godes, geb. Ginneken en Bavel, wijk A 375, 5-9-1877, † Ginneken en Bavel 6-1-1941, dr. van Simon Godes, landbouwer, en Petronella Roelands.

Adres: 31-1-1908 vestiging Princenhage, Boeimeer 113, komend van Ginneken en Bavel;

29-3-1909 vertrek uit Princenhage naar Ginneken en Bavel; Valkenierslaan 52, wijk D 50 Ginneken en Bavel.

Adriana tr. (2) Ginneken en Bavel 27-4-1921 Cornelis Roovers, geb. Princenhage, Lies 227, 27-2-1875, landbouwknecht, zn. van Matheus Roovers, arbeider, en Cornelia Timmers.

9. Adrianus Antonius Maas, geb. Teteringen 18-8-1878, † Teteringen 8-12-1878.

10. Martinus Maas, geb. Teteringen 26-10-1879, † Teteringen 4-1-1880.

11. Antonius Maas, Toon, geb. Teteringen 1-11-1881, † Breda 20-2-1958, landbouwer, tr. Teteringen 17-1-1916 Mechelina Maria Feskens, geb. Breda 19-7-1884, † Breda 22-12-1960, dr. van Antonius Feskens en Elisabeth Bastiaansen.

Adres: 20-3-1919 inschrijving Ginneken en Bavel, wijk B 13, wijk A 19, komend van Teteringen, wijk H 40 = Molengracht 69.

Mechelina M. tr. (1) Breda 27-1-1913 Cornelis Roelen, geb. Ginneken en Bavel 27-6-1886, † Teteringen 8-5-1914, hovenier, zn. van Antonie Roelen, landbouwer, en Cornelia Nooijen.

Adres: wijk H 40 Teteringen = Molengracht 69; hier woonde Mechelina M. vanaf haar 1e huwelijk tot 20-3-1919 toen zij met haar 2e man en kinderen werd uitgeschreven naar Ginneken en Bavel.

12. Wilhelmina Maas, geb. Teteringen 29-4-1886, † Ginneken en Bavel 17-6-1940, landbouwster, tr.

Teteringen 9-1-1917 Cornelis Gooijers, geb. Gilze en Rijen 13-8-1881, landbouwer, zn. van Johannes Jacobus Gooijers, landbouwer, en Catharina Martens.

Adres: Roosberg 173, 270 Ginneken en Bavel.

Johannes Verdaasdonk, Jan, geb. Princenhage 3-4-1903, † Breda 23-11-1951, landbouwer, tr.

Princenhage 28-11-1934 Petronella Coertjens, Pieta, geb. Princenhage 13-2-1908, † Breda 1-4-1991.

Hij is zn. van Johannes Verdaasdonk en Antonetta Beekers; zij is dr. van Antonius Coertjens, landbouwer, en Johanna Maria Theresia Voeten.

5-12-1934 echtpaar Verdaasdonk inschrijving Breda, hij komend van Ginneken en Bavel en zij van Princenhage; 5-3-1960 verliet de weduwe met haar kinderen de boerderij en gingen aan de Overakkerstraat in Breda wonen, in 1961 werd de boerderij gesloopt.

Adres: Molengrachtstraat 177, Breda.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Antonius Verdaasdonk, Jan, geb. Breda 12-10-1935, † Breda 8-1-2004, tr. 1962

Hendrika Johanna Maria van Zon, Riek, geb. Dongen 9-4-1937, † Breda 8-8-2000, dr. van Petrus Johannes van Zon, landbouwer, en Catharina Schoenmakers.

2. Antonius Johannes Verdaasdonk, Toon, geb. Breda 20-11-1936, † Breda 14-10-2004.

3. Johanna Maria Theresia Verdaasdonk, An, geb. Breda 22-4-1938.

4. Adrianus Verdaasdonk, Ad, geb. Breda 11-10-1939, † Breda 27-3-2011.

5. Antoinetta Maria Verdaasdonk, Net, geb. Breda 23-5-1942, tr. Kees Martens, geb. 28-9-1940, † 30- 1-2008.

6. Petronella Maria Verdaasdonk, Nel, geb. Breda 1-11-1945, † Breda 11-4-2012, tr. 1968 Jan van Opstal.

Adres: Overakkerstraat Breda.

7. Maria Cornelia Verdaasdonk, Riet, geb. Breda 14-5-1948, tr. Ad Aarts, geb. Bavel 28-7-1947, † Bavel 11-8-1995.

8. Theresia Maria Verdaasdonk, Trees, geb. Breda 25-6-1950.

9. Johannes Petrus Maria Verdaasdonk, Johan, geb. Breda 12-1-1952, † Breda 31-3-1972.

boerderij Poolseweg 177 van Jan Verdaasdonk, 1953

boerderij Poolseweg 177 van Jan Verdaasdonk westgevel met jaarankers 1700

34. (Korte) Raamstraat 2 Ginneken en Bavel / Breda

Gezin Adrianus de Grauw; 1934-1940 Petrus Jacobus Bastianen; 1940-circa 1970?

Adrianus de Grauw, Janus, geb. Breda 21-7-1899, zn. van Petrus de Grauw, hovenier, en Petronella van Hooijdonk, koopman in groenten, landbouwer, tr. Breda 23-8-1928 Wilhelmina Lucia Brooijmans, geb. Breda 22-3-1904, dr. van Antonius Brooijmans, hovenier, en Anna Maria Janssen.

Adres: Wethouder Romboutstraat ongenummerd, tussen 38 en 40;

1-10-1929 verhuisd naar Ginnekenstraat 31 Breda;

7-3-1934 uitschrijving Breda naar Ginneken en Bavel wijk D 1a = Raamstraat 2;

26-6-1940 gezin uitgeschreven Ginneken en Bavel naar Rijsbergen wijk A 290.

In 1942 dit deel van Ginneken en Bavel overgegaan naar Breda.

Janus de Grauw liet dit huis bouwen, gebouwd door Meeuwissen uit Bavel.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Petronella Wilhelmina de Grauw, geb. Breda 20-11-1929.

2. Petrus Antonius Adrianus de Grauw, geb. Breda 10-4-1931.

3. Lucia Catharina Petronella de Grauw, geb. Breda 10-4-1931.

4. Petronella Maria Wilhelmina de Grauw, geb. Breda 14-12-1933.

5. Anna Maria de Grauw, geb. Ginneken en Bavel 5-7-1935.

6. Antonius Petrus Adrianus de Grauw, geb. Ginneken en Bavel 9-7-1936.

7. Hendrikus Elisabeth Wilhelmina de Grauw, geb. Ginneken en Bavel 11-4-1938.

8. Gabriëlle Maria Wilhelmina de Grauw, geb. Ginneken en Bavel.

Petrus Jacobus Bastianen, Piet, geb. Ginneken en Bavel 21-1-1909, tuinder, groenteboer, zn. van Petrus Bastianen, moutersknecht, arbeider, hovenier, en Dimphna Catharina Martens, tr. Catharina Petronella Hurckx, Toke, geb. Ginneken en Bavel 27-2-1911, dr. van Johannes Hurckx, hovenier, en Adriana van Rijsbergen.

Adres: Raamstraat 2 Breda; vanaf 1940 tot?

Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

Alias: de lange Piet, hij bediende met zijn groentewagen o.a. de buurten Sportpark II en Zandberg, hij tuinierde zelf op grond bij zijn huis.

In document Molengracht e.o. Breda (pagina 74-79)