Molengrachtstraat / Poolseweg 126 Teteringen / Breda

In document Molengracht e.o. Breda (pagina 40-46)

Aanduiding van het pand, met wijk- en huisnummer van 1879-1927

Jaar 1879 1886 1890 1916 1927

Wijk / huisnr. - - - 313a H 22 H 36 126

Fam. van Dijk; 1886-1905

Anna Maria Bastiaansen-Janssen; 1905-1950 Marinus Cornelis Bastiaansen; 1905-1966 Antonius L.M. Bastiaansen; 1936-2005 Maria Cornelia Bastiaansen-Meeren; 1966-heden

Gemeente: Teteringen, vanaf annexatie 1-5-1927: Breda.

Eigenaren van het pand van jong naar oud:

vanaf 6-8-2005 Maria Cornelia Meeren, Riet

vanaf 15-11-1966 Antonius Lambertus Maria Bastiaansen, Toon en Maria Cornelia Meeren, Riet

vanaf 17-10-1966 Antonius Lambertus Maria Bastiaansen, Toon vanaf 1927 Marinus Cornelis Bastiaansen, Rinus.

vanaf 1907 Anna Maria Bastiaansen-Janssen, Mie, weduwe van Lambertus Adrianus Bastiaansen.

vanaf 6-5-1905 Anna Maria van Dijk, weduwe van Antonius van Dijk

vanaf 14-7-1885 Adrianus van Dijk en mede eigenaren broer Johannes Baptist, broer Thomas en zus Anna Maria van Dijk; alle 4 ongehuwd; zij kochten 14-7- 1885 de grond en vestigden zich er 7-5-1886.

Ouderlijk gezin van Adrianus van Dijk

Henricus van Dijck, Hendrik, geb. Rijsbergen 20-6-1793, † Teteringen 1-1-1854, dagloner,

bouwmansknecht, wonend in Princenhage, tr. Teteringen 3-5-1823 Maria Pauweles / Paulus(sen) / Pauwelsen, geb. Teteringen 12-12-1791, † Teteringen 28-4-1857, hovenierster, dr. van Adriaan Pauweles en Maria Schaliboom.

Adres 1840: Molengracht, wijk G, Teteringen.

Uit dit huwelijk:

1. Zoon van Dijk, dood geb. Teteringen, Teteringse Dijk wijk E 87, 14-2-1824.

2. Johannes Baptist van Dijk, geb. Teteringen, wijk E, 7-2-1825, † Teteringen 15-6-1891, ongehuwd, arbeider.

3. Adrianus van Dijk, geb. Teteringen, wijk E, Teteringse Zanddijk, 16-10-1828, † Breda 7-10-1906, ongehuwd, kleermaker.

17-11-1905 uitgeschreven Teteringen naar Haagdijk 180, Breda.

4. Thomas van Dijk, geb. Ginneken en Bavel, wijk C 28, 12-12-1830, † Teteringen 29-12-1904, ongehuwd, landbouwknecht.

Hij wordt veelvuldig in- en uitgeschreven; o.a. 4-5-1863 uitgeschreven naar Made en Drimmelen en 2-5-1864 ingeschreven Teteringen; 4-5-1866 vestiging in Ginneken; 1-12-1869 ingeschreven Ginneken, 4-5-1876 uitgeschreven naar Oosterhout; 1-1-1880 ingeschreven Ginneken, vanuit Ginneken 6-5-1880 ingeschreven Teteringen, 3-5-1881 vertrokken naar Ginneken.

5. Anna Maria van Dijk, geb. Teteringen, Molengracht wijk G, 20-8-1833, † Breda 11-4-1909, ongehuwd.

17-11-1905 uitgeschreven Teteringen naar Haagdijk 180, Breda.

zij vertrekken 24-12-1879 naar Ginneken en Bavel, wijk A 289b, 332, en vestigen zich van daaruit 7-5-1886 aan de Poolseweg 126, inschrijving 19-5-7-5-1886 Teteringen.

Thomas van Dijk vestigt zich daar 21-11-1889, inschrijving 22-11-1889.

Er wonen dan 4 ongehuwde kinderen van Dijk aan de Poolseweg 126.

Adrianus en Anna Maria verlaten 17-11-1905 dit pand, beiden worden ingeschreven aan de Haagdijk 180, Breda.

Johannes Baptist woonde er ruim 5 jaar toen hij in 1891 overleed en Thomas woonde er 16 jaar toen hij in 1904 overleed.

6-5-1905 verkopen Adrianus en Anna Maria van Dijk huis en erf aan Anna Maria van Dijk, landbouwster in Teteringen, weduwe van Antonius van Dijk, voor fl.750.

Uit die akte blijkt dat de verkopers het gebouwde in eigendom verkregen door stichting en de grond bij onderhandse koopakte dd. 14-7-1885 hebben gekocht. De koopster heeft niet zelf in het pand

gewoond; in de bevolkingsregisters, bij de volkstellingen en op de gezinskaarten wordt daarvan nergens melding gemaakt. De bewoners Adrianus en Anna Maria van Dijk hebben het pand w.s.

gehuurd van de nieuwe eigenaresse tot zij beiden op 17-11-1905 werden uitgeschreven naar de Haagdijk.

De weduwe Anna Maria van Dijk verkoopt in 1907 huis en erf aan Anna Maria Janssen, weduwe van Lambertus Adrianus Bastiaansen.

In 1927 verkoopt Anna Maria Janssen het pand aan haar zoon Marinus Cornelis Bastiaansen.

Gegevens over koopster van 6-5-1905

Anna Maria van Dijk, geb. Princenhage, Groot Overveld 89, 2-5-1852, † Breda 15-8-1930, dr. van Petrus van Dijk, bouwman, en Catharina Monden, tr. Princenhage 13-9-1883 Antonius van Dijk, landbouwer en wethouder, geb. Teteringen, Molengracht 125, 12-12-1828, † Teteringen 5-5-1898, zn.

van Cornelis van Dijk, landbouwer, en Adriana van de Corput.

Adres: huis 299 = wijk H 6 (in 1927 Molengracht 203), wijk I 2 = Ginnekenweg 42 Teteringen; per 3-1-1925 Haagdijk 180 Breda komend van Teteringen.

Uit dit huwelijk:

1. Adriana Catharina Petronella van Dijk, geb. Teteringen, huis 299, 15-11-1885, † Breda 11-8-1953, tr. Teteringen 25-7-1912 Thomas Bielars, geb. Breda 20-6-1883, † Breda 5-4-1936, bouwkundige, brandstoffenhandelaar, zn. van Lambertus Bielars, metselaar, en Helena de Ruijter.

2. Petrus Cornelis Hendrik van Dijk, geb. Teteringen, huis 299, 7-5-1887.

12-9-1899 vestiging en inschrijving in Oudenbosch komend van Teteringen; 17-8-1900 vestiging in Ginneken en Bavel seminarie IJpelaar; 17-10-1906 vestiging in Hoeven; 26-2-1913 vertrokken naar Aardenburg (Zeeland); 24-3-1917 vestiging in Fijnaart en Heiningen, kapelaan.

Anno 2018 is het pand, met een rijke historie aan verbouwingen en uitbreidingen, 132 jaar oud waarvan 111 jaar in bezit van de familie Bastiaansen.

Anna Maria Janssen geb. Teteringen, Molengracht 204, 24-2-1862, † Breda 12-11-1950, tr. Breda 3-10-1892 Lambertus Adrianus Bastiaansen, geb. Breda 26-3-1856, † Breda 3-8-1899, hovenier, zn.

van Jacobus Bastiaanssen, hovenier, en Maria Boomaars.

Uit dit huwelijk:

1. Mattheus Bastiaansen, Thé, geb. Breda 7-8-1893, † Breda 22-1-1894.

2. Mattheus Bastiaansen, Thé, geb. Breda 24-9-1894, zie Poolseweg 143.

3. Elisabeth Bastiaansen, Bets, geb. Breda, wijk B 654, 29-12-1895, † Prinsenbeek 24-4-1979, tgv een verkeersongeluk, tr. Teteringen 27-5-1925 Antonius de Graaf, Toon, geb. Wagenberg 11-9-1897, † Prinsenbeek 16-5-1979, landbouwer, zn. van Cornelis de Graaf en Dimphena Verwaters.

Adres: Zandstraat 5, Hooge Zwaluwe; Hagedonk Prinsenbeek.

4. Cornelis Bastiaansen, geb. Breda 26-12-1896, † Teteringen 30-10-1897.

5. Marinus Cornelis Bastiaansen, Rinus, geb. Teteringen 21-2-1898, zie vervolg hierna.

Lambertus A. Bastiaansen tr. (1) Breda 27-10-1881 Maria Claassen, geb. Breda, Ginnekenstraat 62, 8-3-1858, † Breda, Lange Markstraat 655, 12-8-1891, dr. van Cornelis Adrianus Claassen, hovenier, en Antonia van Rooij.

Vervolg Marinus Cornelis Bastiaansen, Rinus,

geb. Teteringen, wijk H 21, 21-2-1898, † Breda 20-12-1985, begr. Breda begr. pl. Zuylen 24-12-1985, landbouwer, melkslijter, tr. Breda 16-5-1929 Hendrika Adriana Kleemans, Rika, geb. Breda 27-11-1902 † Breda 23-4-1986, begr. Breda begr. pl. Zuylen 26-4-1986, dr. van Adrianus Kleemans en Adriana van Hooijdonk.

Adres: Poolseweg 126, 4818 CE Breda, zijn moeder Anna Maria Janssen was tot haar overlijden in 1950 inwonend in het gezin. In 1958 werd de boerderij verbouwd en werd een zuivel speciaalzaak geopend.

In 1966 verhuisde het echtpaar naar Poolseweg 91, waarbij zoon Toon de winkel overnam op het adres Poolseweg 126.

Bij besluit van 26-4-1974 werd aan Rinus de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, verleend.

1964, Poolseweg 126 Gebouwd 1885 / 1886.

Uit dit huwelijk:

1. Lambertus Adrianus Maria Bastiaansen, Bert, geb. Breda 13-5-1930, † Ulvenhout 29-9-2005, begr.

Bavel 4-10-2005 begr. pl. De Lichtenberg, vanaf nov. 1951 tot 1-4-1992 medewerker GAK Breda, tr.

Breda 28-8-1968 Antonia Johanna Cornelia Vermeeren, Netty, geb. Breda 31-12-1941,

medewerkster GAK Breda, lerares, dr. van Johannes Jacobus Vermeeren en Cornelia Dimphna van Boxel.

Adres: Vang 25, 4851 VL Ulvenhout. Vanaf hun huwelijk was, tot in 1977, het adres: Heistuk 35, Ulvenhout.

2. Adrianus Lambertus Maria Bastiaansen, Ad, geb. Breda 4-5-1931, zie Poolseweg 11.

3. Adriana Maria Bastiaansen, Sjaan, geb. Breda 17-6-1932, † Etten-Leur, hospice Marianahof, 1-12- 2017, begr. Bavel 7-12-2017 begr. pl. De Lichtenberg, tr. Breda 28-1-1956 Cornelius Josephus

van Dun, Nil, geb. Strijbeek 14-10-1928, † Breda 19-10-1998, begr. Bavel begr. pl. De Lichtenberg, timmerman, zn. van Johannes van Dun en Johanna Mathijssen.

Adres: Markweg 4, 4856 AC Strijbeek; vanaf hun huwelijk tot november 1957: Dreef 90, Meerle (B).

Sjaan per 1-7-2016: Withagen 6, 4861 AR Chaam.

4. Matheus Antonius Maria Bastiaansen, Thé, geb. Breda 10-8-1933, winkelier in zuivel- en reformartikelen, tr. Breda 16-2-1960 Johanna Cornelia Maria Vriends, Jo, geb. Teteringen 21-1-1935, dr. van Cornelis Hubertus Vriends, hovenier, en Maria Antonetta Claasen.

Adres: Ploegstraat 74; Fatimastraat 154 Breda; Klein Wolfslaar 12, 4854 PK Bavel. Het winkelbedrijf

“De Gastronoom” aan de Wilhelminastraat 39 Breda werd door zoon Coen overgenomen.

5. Maria Adriana Elisabeth Bastiaansen, Riet, geb. Ginneken en Bavel 3-12-1934, † Breda 21-1-2009, begr. Bavel begr. pl. De Lichtenberg 26-1-2009, tr. Breda 17-11-1961 Wilhelmus Adrianus Langen, Wim, geb. Ginneken en Bavel 7-9-1933, kwaliteitscontroleur KCB veiling, zn. van Wilhelmus Franciscus Langen en Johanna Maria Josefa van Rijen.

Adres: Kloosterstraat 46, 4854 CN Bavel; Wim in 2017 verhuisd naar Laurentiusstraat 7C2, 4851 EL Ulvenhout.

6. Antonius Lambertus Maria Bastiaansen, Toon, geb. Ginneken en Bavel 30-4-1936, † Breda 6-8- 2005, begr. Breda 11-8-2005 RK begr. pl. Overakker, winkelier in zuivel- en reformartikelen, tr.

Breda 15-11-1966 Maria Cornelia Meeren, Riet, geb. Breda 15-4-1943, dr. van Petrus Hendrikus Meeren, vrachtrijder, en Cornelia Maria Vincenten.

Adres: Poolseweg 126, 4818 CE Breda, het voormalig ouderlijk huis van Toon waar hij vanaf 1966 tot eind 1996 het winkelbedrijf voerde met Riet.

In 1974 werd Reformhuis de Ruiter overgenomen en tot 1979 bedienden vader Rinus en Toon de wijk Sportpark II, met een electro-car, met zuivelartikelen.

Riet voerde vanaf 1985 tot 2008 een praktijk voor natuurgeneeskunde.

7. Jacobus Wilhelmus Maria Bastiaansen, Sjaak, geb. Ginneken en Bavel 1-10-1937, zie Poolseweg 39.

8. Wilhelmus Antonius Maria Bastiaansen, Wim, geb. Ginneken en Bavel 25-4-1939, † Breda 3-10- 1997, begr. Bavel 8-10-1997 kloosterkerkhof, RK priester. Herbegraven Breda 2008 begr. pl. Zuylen.

In september 1951 ging Wim naar het Damiaan College in St. Oedenrode, waar hij de priester opleiding volgde aan het klein seminarie. Hij trad, 25-9-1957, in het noviciaat in Bavel in bij de congregatie van de paters van de Heilige Harten, SSCC.

In 1958 ging hij naar het groot seminarie in Valkenburg aan de Cauberg. Na zijn priesterwijding, Valkenburg 22-2-1964, kreeg hij de studie opdracht Catechetiek aan het Institut Catholique van de Sorbonne universiteit in Parijs.

Een jaar later werd hij benoemd tot subprefect van het klein seminarie in St.-Oedenrode, het Damiaan College. Daarna werkte hij als godsdienstleraar in Eindhoven, Heeswijk en Schijndel.

Vanaf 1976 verblijft hij in Bavel waar hij werkzaam was als catecheet in het onderwijs, aan de Maria Mediatrix MAVO in Breda en in het crisisopvanghuis “’t Koetshuis” in Bavel.

9. Elisabeth Petronella Maria Bastiaansen, Bets, geb. Ginneken en Bavel, 2-9-1941, tr. Breda 20-6- 1967 Franciscus Maria van der Pol, Frans, geb. Eindhoven 5-8-1938, controller, zn. van Johannes Godefridus Aloysius van der Pol en Hendrika van den Einden.

Adres: Geerakker 16, 4841 SX Prinsenbeek.

10. Gerardus Josephus Maria Bastiaansen, Gerard, geb. Breda 2-2-1943, elektromonteur GTI, tr.

Chaam 14-12-1967 Elisabeth Catharina Maria van Beckhoven, Elly, geb. Chaam 19-8-1943, dr. van Ludovicus Christiaan van Beckhoven, Louis, bakker, en Johanna Maria Michielsen.

Adres: Overakkerstraat 11, 4834 XH Breda.

11. Josephus Gerardus Maria Bastiaansen, Jos, geb. Breda 1-3-1945, maatschappelijk werker /

psychotherapeut Riagg RNO Rotterdam en Stichting Stek Rotterdam, tr. Breda 11-12-1970 Cornelia Johanna Maria van Dongen, Conny, geb. Breda 12-1-1949, adm. medewerkster Koninklijke

Nederlandse Heidemaatschappij Breda en afdelingssecretaresse Dr. Daniel den Hoed kliniek Rotterdam, dr. van Adrianus van Dongen, calculator, en Maria Adriana van den Berg.

Adres: Jos woonde vanaf november 1965 Tongelresestraat 463, Eindhoven, vanaf september 1966 Brandaanstraat 97 Rotterdam, vanaf september 1967 Heezerweg 419 Eindhoven, vanaf juli 1968 Beneden Rijweg 347 Rotterdam, vanaf het huwelijk tot 15-4-1978 Burg. G.H. Dercksenstraat 45 Heerjansdam, daarna Donge 18, 2991 RG Barendrecht.

Jos maakte, in februari 2008, een 1e versie van de gecombineerde genealogie Dirven / Bastiaansen; de 7e versie is van 2017.

Gezin Bastiaansen-Kleemans, tgv 25 jarig huwelijksfeest mei 1954, v.l.n.r. onder: Jos, Sjaan, vader Rinus, Bert, moeder Rika, Gerard,

v.l.n.r. boven: Toon, Ad, Riet, Sjaak, Thé, Wim, Bets.

Archeologisch onderzoek

Afdeling Ruimte van de gemeente Breda voerde 10-4-2013 een inventariserend veldonderzoek uit door middel van proefsleuven met uitbreiding (Breda, Poolseweg 126; Erfgoedrapport Breda 112;

auteurs: Drs. J.H. Nollen, Joeske, en Lina de Jonge, eindredactie: Drs. F.J.C. Peters; ISSN 2210-9552).

Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen verkoop van het achterste deel van het perceel en de bouw van twee woningen op dat zuidelijke deel.

Het verslag van het onderzoek is in te zien: http://erfgoed.breda.nl/media/poolseweg-126-2013.pdf

Tijdens het onderzoek is een depressie en een gracht gevonden, naast de gracht zijn een rij puinkuilen, poeren en een bakstenen fundament gevonden die mogelijk als fundering voor een gebouw hebben gediend parallel aan de gracht.

De gevonden muur was 4,5m lang, 25cm breed en had twee steunberen aan de uiteinden, er waren nog zes lagen baksteen aanwezig.

Het gebouw is mogelijk een deel van een kademuur, sluis, brug of watermolen geweest.

De vondsten geven aan dat de gracht en het gebouw gegraven / gebouwd zijn tussen 1550-1650 en in die periode ook werden dichtgegooid / afgebroken. Waarschijnlijk heeft het dichtgooien van de gracht en de sloop van het gebouw verband met de 80 jarige oorlog (1568-1648). Het is bekend dat er in die tijd veel gebouwen werden gesloopt die binnen het schootsveld lagen van de aanvallende of verdedigende partij. Omdat het terrein rond 1624/1625 binnen het schootsveld van de Bredase verdedigingswerken lag is het mogelijk dat het gebouw in die tijd gesloopt is.

In 1624 belegerde de Spaanse veldheer Ambrosio Spinola Breda, het jaar erna zou hij Breda innemen: wat vereeuwigd werd op het schilderij Las Lanzas waarvan een kopie in het Bredase stadhuis hangt.

De gracht is in de depressie gegraven in de 2e helft van de 16e eeuw en heeft vermoedelijk in

verbinding gestaan met de Molenlei (het Leike), de depressie kan ontstaan zijn door overstroming van de Molenlei. Deze laagte is door mensen opgevuld getuige de vele spitsporen en plaggen die in het hoogste niveau van de depressie werden aangetroffen.

In totaal werden 18 kuilen gevonden, vier daarvan waren opgevuld met baksteenpuin, deze kuilen zijn gemiddeld 150cm in diameter en 60 tot 70cm diep en liggen in een NO-ZW georiënteerde lijn in de depressie met dezelfde oriëntatie. Mogelijk hebben de puinkuilen gediend als fundering voor het gebouw erop.

Vondsten

Totaal 160 fragmenten, o.a. bouwmateriaal (35), aardewerk (101), dierlijk botmateriaal (6), metaal, pijpaarde en steen, het grootste deel werd gevonden in de gracht en de depressie.

Een scherf, fragment van een melkteil van grijs bakkend aardewerk, dat in de 14-15e eeuw gedateerd werd.

In de gracht is een bijzonder fragment van een glazen beker of vaas gevonden, gemaakt met een speciale techniek van ingesmolten en getordeerde glasdraden.

In document Molengracht e.o. Breda (pagina 40-46)