Molengrachtstraat / Molengracht 203 Teteringen / Breda

In document Molengracht e.o. Breda (pagina 82-87)

Vanaf 23-10-1904 woonde Adrianus van Oosterhout hier met zijn gezin tot 24-9-1907

37. Molengrachtstraat / Molengracht 203 Teteringen / Breda

Aanduiding van het pand, met wijk en huisnummer van 1861-1927 Jaar 1861 1868 1875 1879 1890 1916 1927 wijk / huisnr. 202 234 254 299 H 6 H 22 203

Broers Adrianus, Egidius en Antonius van Dijk; 1861-1898

Gezin Antonius van Dijk; 1883-1907

Gezin Marijnus Hubertus van Dijk; 1907-1931 Gezin Adrianus Wilhelmus van Leijsen; 1931-circa 1939 Gezin Adriaan de Jongh; circa 1939-circa 1966

Cornelis van Dijk, ged. Ginneken en Bavel 13-8-1782, † Teteringen, wijk G Molengracht 124, 1-12-1829, landbouwer, zn. van Henricus van Dijk en Maria van Miert, tr. Teteringen 2-5-1819 Adriana van de(n) Corput, ged. Teteringen 17-5-1791, † Teteringen, wijk G Molengracht 125, 9-9-1835, dr. van Aegidius van de Corput en Maria Mensen.

Adres: wijk G Molengracht 124, 125 Teteringen.

Uit dit huwelijk:

1. Maria van Dijk, geb. Teteringen 8-8-1820, † Teteringen, wijk G Molengracht 124, 8-2-1823.

2. Hendricus van Dijk, geb. Teteringen 7-7-1821, † Teteringen, wijk G Molengracht, 23-2-1830.

3. Adrianus van Dijk, geb. Teteringen 11-9-1822, ongehuwd, landbouwer.

Adres: wijk G Molengracht 124, 125 Teteringen; 1-12-1861 inschrijving Molengracht 202 Teteringen met broers Egidius en Antonius; bij de volkstelling van 20-7-1879 is zijn naam doorgehaald zonder vermelding van de reden.

4. Egidius van Dijk, geb. Teteringen, wijk G Molengracht 124, 27-1-1824, † Teteringen 9-3-1881, landbouwer, ongehuwd.

Adres: wijk G Molengracht 124, 125 Teteringen; 1-12-1861 inschrijving Molengracht 202 Teteringen met broers Adrianus en Antonius.

5. Antonie van Dijk, geb. Teteringen, wijk G Molengracht 124, 2-7-1825, † Teteringen, wijk G Molengracht 124, 10-7-1825.

6. Johannes Baptist van Dijk, geb. Teteringen, wijk G Molengracht 124, 12-11-1826, † Teteringen 11- 2-1857, ongehuwd.

Adres: wijk G Molengracht 124, 125 Teteringen.

7. Antonius van Dijk, geb. Teteringen, wijk G Molengracht 125, 12-12-1828, † Teteringen 5-5-1898, landbouwer, wethouder, tr. Princenhage 13-9-1883 Anna Maria van Dijk, geb. Princenhage, Groot Overveld 89, 2-5-1852, † Breda 15-8-1930, dr. van Petrus van Dijk, bouwman, en Catharina Monden.

Adres: wijk G Molengracht 124, 125 Teteringen;

1-12-1861 inschrijving Molengracht 202 Teteringen met broers Adrianus en Egidius.

Anna Maria in 1907 verhuisd naar Ginnekenweg 42 Teteringen;

per 3-1-1925 Haagdijk 180 Breda komend van Teteringen.

Uit dit huwelijk:

1. Adriana Catharina Petronella van Dijk, geb. Teteringen, huis nr. 299, 15-11-1885, † Breda 11-8-1953, tr. Teteringen 25-7-1912 Thomas Bielars, geb. Breda 20-6-1883, † Breda 5-4-1936, bouwkundige, brandstoffenhandelaar, zn. van Lambertus Bielars, metselaar, en Helena de Ruijter.

2. Petrus Cornelis Hendrik van Dijk, geb. Teteringen, huis nr. 299, 7-5-1887.

12-9-1899 vestiging en inschrijving in Oudenbosch komend van Teteringen; 17-8-1900 vestiging in Ginneken en Bavel seminarie IJpelaar; 17-10-1906 vestiging in Hoeven; 26-2-1913 vertrokken naar Aardenburg (Zeeland); 24-3-1917 vestiging in Fijnaart en Heiningen, kapelaan.

8. Maria Catharina van Dijk, geb. Teteringen, wijk G Molengracht 124, 12-1-1830, † Teteringen, wijk G Molengracht 124, 22-4-1830.

Gezin van Cornelis van Dijk woonde wijk G Molengracht 124, 125 Teteringen, vanaf 1819 tot 1-12-1861; welk huis was dat?

Bij het Stadsarchief beginnen de boekjes van wijk- en huisnummering in 1861.

NB

Anna Maria van Dijk koopt 6-5-1905 het pand Molengrachtstraat 126 wat zij in 1907 weer verkoopt aan Anna Maria Janssen, zie Poolseweg 126.

Marijnus Hubertus van Dijk, Rinus, geb. Princenhage, Groot Overveld 89, 3-11-1858, † Teteringen 9-7-1916, landbouwer, zn. van Petrus van Dijk, bouwman, en Catharina Monden, tr. Princenhage 9-1-1884 Adriana Biemans, geb. Princenhage, Groot Overveld 73, 9-9-1860, † Ginneken en Bavel 16-1-1933, dr. van Marijn Biemans, bouwman, en Maria Taks.

Adres: Groot Overveld 107, Princenhage;

31-12-1892 gezin uitschrijving Princenhage naar Teteringen Hoeveneind 18;

in 1907 verhuisd naar wijk H 6 Teteringen;

1-5-1927 Teteringen geannexeerd door Breda;

3-11-1931 Adriana en zoon Johannes Adrianus uitschrijving Breda naar Ginneken en Bavel wijk B 251a.

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Antonius van Dijk, Piet, geb. Teteringen, Hoeveneind 18, 25-7-1893, landbouwer, tr. Fijnaart en Heijningen 24-8-1921 Catharina Wilhelmina Frijters, geb. Fijnaart en Heijningen 29-3-1900, dr.

van Cornelis Frijters en Catharina Schoone.

22-8-1921 uitschrijving Petrus A. Teteringen naar Fijnaart en Heijningen.

2. Maria Johanna Catharina van Dijk, Mien, geb. Teteringen, Hoeveneind 18, 7-8-1894, † Teteringen 8-9-1924, tr. Teteringen 23-9-1919 Cornelis Franciscus Rops, geb. Teteringen, huis 137, 26-10-1877, † Breda 12-1-1932, landbouwer, zn. van Petrus Rops, landbouwer, en Maria Broeders.

Adres: wijk E 4 Teteringen.

Cornelis Franciscus Rops tr. (2) Princenhage 11-11-1925 Johanna Maria Renne.

3. Marinus Petrus van Dijk, Rienke, geb. Teteringen, Hoeveneind 18, 22-10-1895, landbouwer, † Breda 23-12-1935 wonend in Baarle-Nassau.

3-11-1931 uitschrijving Breda naar Princenhage Klein Overveld 193; 23-1-1935 uitschrijving Princenhage naar Baarle-Nassau.

4. Johannes Adrianus van Dijk, Jan, geb. Teteringen, Hoeveneind 18, 18-12-1896, landbouwer.

3-11-1931 met moeder uitgeschreven Breda naar Ginneken en Bavel wijk B 251a.

5. Catharina Cornelia van Dijk, To, geb. Teteringen, Hoeveneind 18, 11-12-1897, † Nieuw Ginneken 9-6-1951, tr. Teteringen 11-10-1922 Hendrikus Josephus van Arendonk, geb. Ginneken en Bavel, wijk B 105, 8-5-1892, landbouwer, zn. van Gerardus Hendrikus van Arendonk, landbouwer, en Maria Dingena Oonincx.

10-10-1922 uitschrijving Catharina C. Teteringen naar Ginneken en Bavel; adres: wijk B 109, 195 Ginneken en Bavel.

6. Adriana Maria van Dijk, Naan, geb. Teteringen, Hoeveneind 18, 22-4-1899, religieuse.

4-5-1928 uitgeschreven Breda naar Etten-Leur Instituut St. Joseph; 20-12-1929 inschrijving St.

Anna Gesticht Rijsbergen komend van Etten-Leur.

7. Antonius Petrus van Dijk, Toon, geb. Teteringen, Hoeveneind 18, 18-8-1900, † Teteringen 5-4-1901.

8. Cornelia Johanna van Dijk, Cor, geb. Teteringen, Hoeveneind 18, 30-12-1901, tr. Breda 19-5-1931 Marinus Antonius van Beek, geb. Princenhage 2-7-1905, landbouwer, zn. van Hendrikus van Beek, bouwman, en Petronella Romme.

26-5-1931 Cornelia J. uitschrijving Breda naar Princenhage Klein Overveld 193.

9. Elisabeth Anna Maria van Dijk, Bets, geb. Teteringen, Hoeveneind 18, 9-2-1904, tr. Breda 30-4- 1929 Christiaan Jacobus Petrus Boomaars, geb. Ginneken en Bavel 1-4-1901, landbouwer, zn. van Johannes Boomaars, landbouwer, en Petronella Beenackers.

15-5-1929 uitschrijving Elisabeth A.M. Breda naar Ginneken en Bavel wijk B 251a.

10. Johanna Maria van Dijk, Jo, geb. Teteringen, Hoeveneind 18, 21-4-1906, † Teteringen 12-4-1908.

Boerderij ca. 1925 met Adriana Biemans

Adrianus Wilhelmus van Leijsen, geb. Oosterhout, wijk A 292, 7-12-1901, landbouwer, zn. van Pieter van Leijsen, landbouwer, en Johanna Cornelia van Dongen, tr. Teteringen 4-11-1931 Maria Cornelia van Beek, geb. Teteringen, wijk C 3, 23-8-1903, dr. van Petrus Nicolaas van Beek, landbouwer, en Johanna van Beek.

9-11-1931 ingeschreven Breda, Molengrachtstraat 203, komend van Oosterhout;

zij wordt 4-11-1931 ingeschreven Breda op hetzelfde adres komend van Teteringen;

in 1938 stonden zij hier nog ingeschreven.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Adriaan Joseph van Leijsen, geb. Breda 25-12-1932.

2. Johanna Anna Maria van Leijsen, geb. Breda 22-7-1934.

3. Anna Adriana Maria van Leijsen, geb. Breda 31-5-1936.

4. Adrianus Petrus Jozef van Leijsen, geb. Breda 1937 / 1938, † Gilze en Rijen 19-4-1951.

Adriaan de Jongh, geb. Oosterhout, wijk K 4, 25-8-1898, landbouwer, zn. van Adriaan de Jongh, landbouwer en Johanna Fens, tr. Oosterhout 6-6-1929 Johanna Cornelia van den Elshout, geb.

Oosterhout, wijk K 11, 29-8-1896; dr. van Josephus van den Elshout, arbeider, en Johanna van Dongen.

5 kinderen kwamen 22-1-1945 ca. 2.15u. om het leven, kinderen 2 t/m 6.

Adres: Achterstraat 14, 12 Oosterhout.

Circa 1939 verhuisd naar Molengracht 203 Breda; circa 1966 verhuisd naar Poolseweg 101 Breda.

Uit dit huwelijk:

1. Zoon de Jongh, dood geb. Oosterhout 30-6-1930.

2. Johanna Anna Maria de Jongh, Joke, geb. Oosterhout 22-5-1931, † Breda 22-1-1945.

3. Anna Johanna de Jongh, Annie, geb. Oosterhout 9-8-1932, † Breda 22-1-1945.

4. Adriana Cornelia de Jongh, Sjaantje, geb. Oosterhout 14-7-1934, † Breda 22-1-1945.

5. Cornelia Catharina de Jongh, Correke, geb. Oosterhout 9-1-1936, † Breda 22-1-1945.

6. Josephus Adrianus de Jongh, Jos, geb. Oosterhout 13-6-1937, † Breda 22-1-1945.

Breda was al bevrijd, maar de Duitsers stuurden nog steeds vliegende bommen op de stad af. Eén ervan viel in de nacht van 21 op 22 januari 1945, ca. 2.15u., naast de kelderruimte van de boerderij.

Het trieste toeval deed zich voor dat de familie Dielemans, met vijf kinderen, bij de Jongh was ingetrokken omdat deze familie eerder zelf door een vliegende bom werd getroffen. Vijf kinderen van de familie de Jongh, vijf kinderen van de familie Dielemans en tante Catharina Maria van Dijk, To, geb. Princenhage 8-6-1891, die in de boerderij aanwezig was, overleefden de ramp niet.

1945 door Duitse V-1 verwoeste boerderij, gebouwd in 1861, van familie de Jongh aan de Molengrachtstraat 203 in Teteringen / Breda.

De boerderij was eigendom van Thomas Bielars, geb. Breda, wijk A 709, 20-6-1883, † Breda 5-4-1936, zn. van Lambertus Bielars, metselaar, en Helena de Ruijter, kolenhandelaar, tr. Breda 25-7-1912 Adriana Catharina Petronella van Dijk, geb. Teteringen, huis nr. 299, 15-11-1885, † Breda 11-8-1953, dr. van Antonius van Dijk, landbouwer, en Anna Maria van Dijk.

Adres: Ginnekenweg 11 Teteringen / Breda.

De knecht van de Jongh sliep op zolder toen de Duitse V-1 insloeg, hij werd met bed en al uit de boerderij geslingerd en overleefde de ramp.

Aangifte van overlijden van de 5 kinderen de Jongh werd 24-1-1945 gedaan door Josephus Gerardus Andreas Wolters, Jos, suisse van de H. Sacramentskerk.

Lange tijd nog herinnerde een kleine noodwoning, die was opgetrokken uit de stenen van de

verwoeste boerderij, aan deze ramp, maar ook deze werd afgebroken. Ze kwam op militair terrein te liggen omdat de weg en de omheining rond het militaire terrein werden verlegd. Op het terrein werden bij de noodwoning indertijd, door bewoners van Sportpark II, tien bomen geplant die de herinnering aan de kinderen levend moesten houden. Tenminste één ervan staat er nu nog. Deze boom werd geplant door Hein Koreman, de bekende beeldhouwer (b.v. "vlucht van Breda") die in het bakhuis van de boerderij aan de overzijde van de straat zijn atelier had.

Voor zijn "bloemenmeisje" (beeldje staat op het pleintje bij de Irenestraat en Godevaert Montensstraat tegenover het van Sonsbeeckpark) nam Hein een dochter van Kees van der Velden als model.

In adresboekje 1959 Breda staat H. Koreman, beeldhouwer, vermeld op adres: Baronielaan 201.

In document Molengracht e.o. Breda (pagina 82-87)