Lovensdijkstraat 115 Teteringen / Breda

In document Molengracht e.o. Breda (pagina 113-116)

Vanaf 23-10-1904 woonde Adrianus van Oosterhout hier met zijn gezin tot 24-9-1907

48. Lovensdijkstraat 115 Teteringen / Breda

Aanduiding van het pand, met wijk en huisnummer van 1861-1927 Jaar 1861 1868 1875 1879 1890 1916 1927 wijk / huisnr. 221 227 248 295 H 2 H 18 115

Echtpaar Martinus van Kakerken en Petronilla Janssens; 1859 - circa 1870

Gezin Jacobus van Eil; 1873-1879

Gezin Christiaan Meeuwissen; 1878-1884

Gezin Adrianus van Eijl; 1884-1922

Gezin Antonius de Craen; 1910-1931

Gezin Pieter de Greeuw; 1931-1935

Tegenover de boerderij van Joosen lag ter hoogte van de huidige H.T.S. deze boerderij, ze werd gebouwd in 1906 op de restanten van een boerderij van 1828.

Martinus van Kakerken, ged. Breda, Kerk Waterstraat, 30-7-1793, † Teteringen 20-6-1878, zn. van Joannes van Kakerken en Antonia Kuijpers, hovenier, tr. Teteringen 30-10-1830 Petronilla Janssens, ged. Teteringen 16-10-1809, † Breda, Haagdijk 144, 3-6-1890, dr. van Joannes Janssens en Anna Maria Schoenmakers.

11-2-1859 echtpaar uitschrijving Breda, Beyerd 286, naar Teteringen Lovensdijk;

per 1-12-1861 wordt huisnr. 221 vermeld in Teteringen;

in periode 1870 / 1879 wordt als adres vermeld: Molengracht 227, 232, 255 Teteringen.

Deze huisnummers duiden niet op één pand.

Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

Jacobus van Eil, geb. Princenhage, Lies 360, 25-11-1845, † Breda 30-3-1933, arbeider, zn. van Cornelis van Eil, arbeider, en Catharina Vissers, tr. Teteringen 2-5-1872 Josina Maria Jespers, geb.

Teteringen 1-12-1842, † Teteringen 8-6-1910, dr. van Lambertus Jespers en Maria Bol.

Adres: 1-6-1872 echtpaar inschrijving Ginneken en Bavel, wijk A 261, komend van Teteringen;

16-1-1873 echtpaar uitschrijving Ginneken en Bavel naar Teteringen Lovensdijk 227, 248;

vanaf circa 1879 Lovensdijk huis 246, 291, H 5, H 21, 32 Teteringen / Breda;

1-5-1927 annexatie door Breda; kinderen 1, 3 en 8 per 16-11-1933 Wilhelminapark 146 Breda.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis van Eil, geb. Teteringen, huis 227, 1-3-1873, landbouwer, † Breda 2-12-1963, ongehuwd.

2. Lambertus van Eil, Bart, geb. Teteringen, huis 227, 28-11-1874, † Breda 15-4-1931, landbouwer, tr.

Teteringen 20-11-1905 Cornelia Janssen, Cor, geb. Teteringen 28-6-1866, † Teteringen, wijk H 35, 29-7-1917, dr. van Mattheus Janssen, hovenier, arbeider, en Elisabeth Meeuwissen.

Zie Poolseweg 130.

3. Adrianus van Eil, geb. Teteringen, huis 248, 16-2-1877, landbouwer, † Breda 16-8-1953, ongehuwd.

4. Maria van Eil, geb. Teteringen, huis 246, 3-10-1879, landbouwster, tr. Teteringen 20-5-1920 Johannes van Dorst, geb. Oosterhout, wijk B 115, 12-8-1880, † Oosterhout 10-6-1939, landbouwer, zn. van Antonie van Dorst, landbouwer, en Johanna Nooten.

5. Antonius van Eil, geb. Teteringen, huis 291, 6-12-1881, † Teteringen 25-1-1882.

6. Catharina van Eil, geb. Teteringen, huis 291, 3-11-1882, † Breda 2-8-1957, landbouwster, tr.

Teteringen 10-1-1917 Hendrikus Goos, Riekus, geb. Princenhage 28-12-1885, hovenier, zn. van Adriaan Goos en Henrica Barbara Hustinks.

7. Petrus van Eil, geb. Teteringen, huis 291, 2-3-1884, † Teteringen 7-1-1886.

8. Pietronella Elisabeth van Eil, geb. Teteringen, huis 291, 6-11-1886, landbouwster.

Christiaan Meeuwissen, geb. Teteringen, wijk G 125, 23-6-1849, † Breda 19-9-1916, hovenier, zn.

van Christiaan Meeuwissen en Cornelia Jansen, tr. (1) Ginneken en Bavel 9-1-1878 Maria van Vessem, geb. Ginneken en Bavel, wijk A 7, 13-2-1851, † Teteringen 27-6-1879, dr. van Adrianus van Vessem, arbeider, en Maria Bruins.

tr. (2) Teteringen 7-4-1880 Johanna Bastiaansen, geb. Teteringen 2-2-1852, † Princenhage 26-1-1908, dr. van Antonie Bastiaansen, hovenier, en Johanna Damen.

Adres: januari 1878 inschrijving Teteringen, Lovensdijk 248, 295;

9-4-1884 gezin vestiging Princenhage, Boeimeer 95, 116, komend van Teteringen;

29-4-1908 vader Christiaan en zoon Antonius inschrijving Teteringen, Zandbergweg 1, komend van Princenhage, beiden inwonend in gezin van Martinus van Bilsen;

24-7-1908 vader Christiaan uitgeschreven Teteringen naar Breda, van Goorstraat 28, Achterom 28, 21.

Uit het 1e huwelijk:

1. Maria Meeuwissen, geb. Teteringen 12-6-1879, † Teteringen 16-6-1879.

Uit het 2e huwelijk:

1. Christiaan Meeuwissen, geb. Teteringen 25-5-1881, † Princenhage 26-11-1918, ongehuwd.

21-4-1908 overschrijving naar Liesboschlaan 4 Princenhage.

2. Antonius Meeuwissen, geb. Princenhage, Boeimeer 95, 23-2-1886, † Breda 27-10-1953, hovenier, stoker, geldophaler gasfabriek, tr. 1916 Maria Krijnen, geb. Oosterhout, wijk H 982, 16-12-1884, dr.

van Willem Krijnen, schoenmaker, en Johanna Adriana de Ren.

8-2-1916 Antonius uitschrijving Teteringen naar Dordrecht;

19-4-1916 echtpaar inschrijving Breda, Middelaan 37, komend van Dordrecht;

6-6-1916 echtpaar uitschrijving Breda naar Teteringen Boeimeerstraat 112;

23-7-1921 gezin uitschrijving Teteringen naar Princenhage Vredenburchstraat 195, 3;

1-5-1927 annexatie door Breda; per 5-2-1929 Rietmakerstraat 41; per 19-3-1932 Marksingel 10; per 4-9-1934 Balfortstraat 14 Breda.

Adrianus van Eijl, geb. Princenhage, Lies 360, 11-1-1847, † Teteringen 16-6-1906, hovenier, zn. van Cornelis van Eijl, hovenier, en Catharina de Visser, tr. Teteringen 20-2-1884 Elizabeth Flooren, geb.

Teteringen 27-9-1849, † Teteringen 2-9-1922, dr. van Pieter Flooren, arbeider, en Adriana van der Pas.

Adres: Lovensdijkstraat 295, wijk H 2 Teteringen.

Uit dit huwelijk:

1. Adriana Catharina van Eijl, geb. Teteringen 27-1-1885, vervolg hierna.

Antonius de Craen, Toon, geb. Breda, wijk D 202, 22-2-1876, zn. van Petrus de Craen, hovenier, en Catharina Luiken, tr. Teteringen 6-4-1910 Adriana Catharina van Eijl, geb. Teteringen 27-1-1885, † Breda 24-11-1955, dr. van Adrianus van Eijl en Elizabeth Flooren.

Adres: Antonius 21-4-1910 inschrijving Teteringen, H 2, in gezin van schoonmoeder, komend van Princenhage; 1-5-1927 annexatie door Breda;

inwonend weduwe Elizabeth van Eijl-Flooren, schoonmoeder.

8-12-1931 gezin uitschrijving Breda naar Princenhage, Bagven 52.

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Adrianus de Craen, geb. Teteringen 9-5-1911, hovenier, ongehuwd, † Princenhage 26-8-1935.

17-5-1929 uitschrijving Teteringen naar Princenhage Kerkstraat 58.

2. Elisabeth Cornelia de Craen, geb. Teteringen 9-4-1912, dienstbode.

15-10-1929 uitgeschreven naar Driesprong 17 Teteringen.

3. Adrianus Petrus de Craen, geb. Teteringen 5-5-1913, landbouwknecht.

24-2-1927 uitschrijving Teteringen naar Princenhage.

4. Catharina Johanna de Craen, geb. Teteringen 1-5-1914, tr. Princenhage 11-1-1934 Gijsbertus Johannes Noijen, geb. Ginneken en Bavel 27-11-1912, zn. van Johannes Noijen, landbouwer, en Catharina Vriens.

Adres: wijk B 50 Ginneken en Bavel.

5. Johannes de Craen, geb. Teteringen 27-10-1917, landbouwer.

6. Johanna Catharina de Craen, geb. Teteringen 1-2-1919.

7. Jacobus Johannes de Craen, geb. Teteringen 5-2-1920.

8. Margaretha Adriana de Craen, geb. Teteringen 29-4-1921, ongehuwd, † Breda 4-1-1943.

9. Jacobus Franciscus de Craen, geb. Teteringen 8-6-1925.

10. Cornelis de Craen, geb. Breda 23-6-1927, houtbewerker.

Pieter de Greeuw, geb. Hoorn 31-7-1872, † Breda 15-2-1937, zn. van Cornelis de Greeuw, arbeider, en Neeltje Bakker, koopman, suikerwerker, tr. Breda 14-1-1904 Francijna van de Wiel, geb.

Oudheusden 7-2-1879, † Breda 29-10-1933, dr. van Antonie van de Wiel, schoenmaker, en Wilhelmina van Venrooij.

Adres: Visscherstraat 20a; per 9-6-1922 Middellaan 116; per 31-7-1929 Pasbaan 21; per 20-11-1931 Lovensdijk 115; Pieter per 16-7-1935 Haagdijk 180 Breda.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Antonius de Greeuw, geb. Breda 24-7-1906, chauffeur, monteur, tr. Breda 25-8-1932 Helena Maria Hermans, geb. Breda 2-9-1911, dr. van Abraham Jacques Hermans, los werkman, en Catharina Antonetta Nuchelmans.

26-8-1932 uitschrijving Breda naar Teteringen Oosterhoutseweg 22b;

7-12-1932 uitschrijving echtpaar Teteringen naar Oosterhout Hoofdschenweg 71d;

29-12-1933 gezin uitschrijving Oosterhout naar Breda Bredaseweg 65;

per 23-1-1934 Fellenoordstraat 60;

per 24-8-1934 idem nr. 88; per 23-9-1935 Ph. Willemstraat 24 Breda.

2. Wilhelmus Johannes Petrus de Greeuw, geb. Breda 8-12-1908, chauffeur, tr. Breda 21-2-1938 Lucia Adriana Gabriels, geb. Bergen op Zoom 30-6-1912, dr. van Machiel Petrus Gabriels, magazijnmeester, en Elisabeth van Rijswijk.

Adres: Tulpenstraat 55 Breda.

3. Antonius Petrus de Greeuw, geb. Breda 3-1-1911, kaarsenmaker, tr. Breda 18-11-1937 Augusta Wilhelmina Johanna van der Sommen, geb. Antwerpen (B) 20-1-1911, dr. van Carolus Petrus Cornelius van der Sommen, kleermaker, en Theadora van Melis.

23-11-1937 inschrijving Teteringen, Oosterhoutseweg 113, komend van Breda;

25-1-1938 uitschrijving Teteringen naar Breda.

Rond 1932, toen de familie de Greeuw er woonde, werd de boerderij door brand getroffen en volledig verwoest.

Er werd eerder nogal wat aan de boerderij vertimmerd. Zo kreeg ze al in 1912-1913 een nieuw stalgedeelte en werd de keuken veranderd.

Tenslotte werd bij de boerderij een karkooi gebouwd.

In document Molengracht e.o. Breda (pagina 113-116)