LEG ONDERSTEUNING DICHT BIJ DOCENTEN NEER

In document KEUZEHULP VOOR HET ONDERSTEUNEN VAN ONDERWIJSINNOVATIE MET ICT (pagina 22-29)

1 YÜKSEKÖöRETøM KURULU 40.428 46.038 50.201 54.286 13,88 9,04 8,14

2 ANKARA ÜNøVERSøTESø 619.003 813.176 918.683 996.825 31,37 12,97 8,51

3 ORTA DOöU TEKNøK ÜNøVERSøTESø 363.950 459.865 522.398 565.877 26,35 13,60 8,32

4 HACETTEPE ÜNøVERSøTESø 608.266 789.512 874.327 947.562 29,80 10,74 8,38

5 GAZø ÜNøVERSøTESø 585.121 734.137 809.552 876.911 25,47 10,27 8,32

6 øSTANBUL ÜNøVERSøTESø 848.186 1.082.002 1.194.395 1.291.729 27,57 10,39 8,15

7 øSTANBUL TEKNøK ÜNøVERSøTESø 327.029 420.577 460.710 498.125 28,61 9,54 8,12

8 BOöAZøÇø ÜNøVERSøTESø 192.005 236.618 260.321 281.931 23,24 10,02 8,30

9 MARMARA ÜNøVERSøTESø 397.813 516.591 566.520 613.787 29,86 9,67 8,34

10 YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø 220.371 281.115 307.411 332.536 27,56 9,35 8,17

11 MøMAR SøNAN GÜZEL SANATLAR ÜNøVERSøTESø 110.058 134.147 147.371 160.272 21,89 9,86 8,75

12 EGE ÜNøVERSøTESø 513.593 656.263 728.093 789.306 27,78 10,95 8,41

13 DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø 451.308 562.996 626.974 679.350 24,75 11,36 8,35

14 TRAKYA ÜNøVERSøTESø 220.416 275.574 304.474 330.077 25,02 10,49 8,41

15 ULUDAö ÜNøVERSøTESø 336.899 430.070 474.619 512.995 27,66 10,36 8,09

16 ANADOLU ÜNøVERSøTESø 409.740 476.600 544.347 589.436 16,32 14,21 8,28

17 SELÇUK ÜNøVERSøTESø 360.194 457.644 503.204 544.412 27,05 9,96 8,19

18 AKDENøZ ÜNøVERSøTESø 336.593 355.638 395.366 429.409 5,66 11,17 8,61

19 ERCøYES ÜNøVERSøTESø 315.674 397.157 437.015 473.204 25,81 10,04 8,28

20 CUMHURøYET ÜNøVERSøTESø 241.368 314.508 347.318 376.350 30,30 10,43 8,36

21 ÇUKUROVA ÜNøVERSøTESø 367.023 468.223 519.681 563.578 27,57 10,99 8,45

22 ONDOKUZ MAYIS ÜNøVERSøTESø 299.930 393.990 434.958 471.256 31,36 10,40 8,35

23 KARADENøZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø 300.859 388.546 430.052 465.744 29,15 10,68 8,30

24 ATATÜRK ÜNøVERSøTESø 411.208 499.819 555.131 600.277 21,55 11,07 8,13

25 øNÖNÜ ÜNøVERSøTESø 266.542 316.382 349.498 378.164 18,70 10,47 8,20

26 FIRAT ÜNøVERSøTESø 264.063 322.224 353.393 382.553 22,03 9,67 8,25

27 DøCLE ÜNøVERSøTESø 270.608 330.958 364.012 393.741 22,30 9,99 8,17

28 YÜZÜNCÜ YIL ÜNøVERSøTESø 251.291 310.209 340.850 369.046 23,45 9,88 8,27

29 GAZøANTEP ÜNøVERSøTESø 220.418 272.334 302.117 327.220 23,55 10,94 8,31

30 øZMøR YÜKSEK TEKNOLOJø ENSTøTÜSÜ 79.262 97.962 108.170 117.485 23,59 10,42 8,61

31 GEBZE TEKNøK ÜNøVERSøTESø 77.209 102.948 115.322 125.629 33,34 12,02 8,94

32 HARRAN ÜNøVERSøTESø 191.768 205.375 228.114 247.628 7,10 11,07 8,55

33 SÜLEYMAN DEMøREL ÜNøVERSøTESø 276.556 360.245 394.755 426.867 30,26 9,58 8,13

34 ADNAN MENDERES ÜNøVERSøTESø 195.975 257.578 283.519 307.133 31,43 10,07 8,33

35 BÜLENT ECEVøT ÜNøVERSøTESø 166.741 207.766 229.382 248.496 24,60 10,40 8,33

36 MERSøN ÜNøVERSøTESø 229.673 261.455 288.432 312.422 13,84 10,32 8,32

37 PAMUKKALE ÜNøVERSøTESø 233.538 302.466 331.771 359.220 29,51 9,69 8,27

38 BALIKESøR ÜNøVERSøTESø 153.406 179.074 196.168 212.520 16,73 9,55 8,34

39 KOCAELø ÜNøVERSøTESø 255.038 325.729 357.684 386.574 27,72 9,81 8,08

40 SAKARYA ÜNøVERSøTESø 237.448 299.815 327.284 353.531 26,27 9,16 8,02

41 CELAL BAYAR ÜNøVERSøTESø 209.244 268.283 295.271 319.724 28,22 10,06 8,28

42 ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø 151.459 192.739 210.820 228.340 27,25 9,38 8,31

43 MUSTAFA KEMAL ÜNøVERSøTESø 184.556 193.192 212.841 231.072 4,68 10,17 8,57

44 AFYON KOCATEPE ÜNøVERSøTESø 187.891 237.996 262.052 284.372 26,67 10,11 8,52

45 KAFKAS ÜNøVERSøTESø 139.655 158.157 174.341 188.940 13,25 10,23 8,37

46 ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø 220.034 278.952 306.694 333.173 26,78 9,95 8,63

47 NøöDE ÜNøVERSøTESø 110.509 135.966 149.179 161.878 23,04 9,72 8,51

48 DUMLUPINAR ÜNøVERSøTESø 157.279 201.189 219.535 237.489 27,92 9,12 8,18

49 GAZøOSMANPAùA ÜNøVERSøTESø 175.609 214.942 236.542 256.744 22,40 10,05 8,54

50 MUöLA SITKI KOÇMAN ÜNøVERSøTESø 164.417 217.574 237.782 257.314 32,33 9,29 8,21

51 KAHRAMANMARAù SÜTÇÜ øMAM ÜNøVERSøTESø 182.540 213.887 234.578 254.412 17,17 9,67 8,46

52 KIRIKKALE ÜNøVERSøTESø 156.458 203.197 223.945 242.955 29,87 10,21 8,49

53 ESKøùEHøR OSMANGAZø ÜNøVERSøTESø 238.331 309.588 343.386 372.686 29,90 10,92 8,53

54 GALATASARAY ÜNøVERSøTESø 60.958 72.469 79.040 85.475 18,88 9,07 8,14

55 AHø EVRAN ÜNøVERSøTESø 93.094 118.793 130.373 141.654 27,61 9,75 8,65

56 KASTAMONU ÜNøVERSøTESø 92.571 118.735 130.465 141.702 28,26 9,88 8,61

57 DÜZCE ÜNøVERSøTESø 121.538 166.899 183.775 199.618 37,32 10,11 8,62

58 MEHMET AKøF ERSOY ÜNøVERSøTESø 96.519 124.509 136.276 147.779 29,00 9,45 8,44

59 UùAK ÜNøVERSøTESø 89.470 110.830 121.500 131.894 23,87 9,63 8,55

60 RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø 110.435 143.702 158.977 172.661 30,12 10,63 8,61

61 NAMIK KEMAL ÜNøVERSøTESø 142.114 159.412 174.932 189.716 12,17 9,74 8,45

62 ERZøNCAN ÜNøVERSøTESø 98.301 129.449 141.683 153.649 31,69 9,45 8,45

63 AKSARAY ÜNøVERSøTESø 87.982 113.439 124.325 134.961 28,93 9,60 8,55

64 GøRESUN ÜNøVERSøTESø 102.854 132.779 145.547 157.940 29,09 9,62 8,51

65 HøTøT ÜNøVERSøTESø 94.532 117.661 129.562 141.153 24,47 10,11 8,95

66 BOZOK ÜNøVERSøTESø 107.350 142.900 157.741 171.942 33,12 10,39 9,00

67 ADIYAMAN ÜNøVERSøTESø 102.918 133.362 145.969 158.300 29,58 9,45 8,45

68 ORDU ÜNøVERSøTESø 85.240 110.804 121.769 132.259 29,99 9,90 8,61

69 AMASYA ÜNøVERSøTESø 70.972 79.118 86.685 94.077 11,48 9,56 8,53

70 KARAMANOöLU MEHMETBEY ÜNøVERSøTESø 65.363 77.422 85.052 92.494 18,45 9,86 8,75

71 AöRI øBRAHøM ÇEÇEN ÜNøVERSøTESø 68.389 82.076 90.078 97.884 20,01 9,75 8,67

72 SøNOP ÜNøVERSøTESø 58.937 71.954 78.841 85.572 22,09 9,57 8,54

73 SøøRT ÜNøVERSøTESø 64.248 80.052 87.875 95.507 24,60 9,77 8,69

74 NEVùEHøR HACI BEKTAù VELø ÜNøVERSøTESø 79.287 96.476 106.083 115.451 21,68 9,96 8,83

75 KARABÜK ÜNøVERSøTESø 116.521 158.127 172.988 187.528 35,71 9,40 8,41

76 KøLøS 7 ARALIK ÜNøVERSøTESø 56.575 67.676 74.342 80.839 19,62 9,85 8,74

77 ÇANKIRI KARATEKøN ÜNøVERSøTESø 76.625 98.361 107.698 116.822 28,37 9,49 8,47

78 ARTVøN ÇORUH ÜNøVERSøTESø 62.955 80.488 88.464 96.239 27,85 9,91 8,79

79 BøLECøK ùEYH EDEBALø ÜNøVERSøTESø 70.785 88.656 97.351 105.828 25,25 9,81 8,71

80 BøTLøS EREN ÜNøVERSøTESø 64.284 86.540 95.338 103.901 34,62 10,17 8,98

81 KIRKLARELø ÜNøVERSøTESø 76.818 99.689 109.278 118.643 29,77 9,62 8,57

82 OSMANøYE KORKUT ATA ÜNøVERSøTESø 63.631 78.575 86.934 94.643 23,49 10,64 8,87

83 BøNGÖL ÜNøVERSøTESø 77.935 99.333 109.216 118.850 27,46 9,95 8,82

84 MUù ALPARSLAN ÜNøVERSøTESø 71.783 82.659 90.756 98.649 15,15 9,80 8,70

85 MARDøN ARTUKLU ÜNøVERSøTESø 71.772 90.591 99.510 108.206 26,22 9,85 8,74

86 BATMAN ÜNøVERSøTESø 70.093 84.009 92.172 100.138 19,85 9,72 8,64

87 ARDAHAN ÜNøVERSøTESø 55.142 67.187 74.070 80.762 21,84 10,24 9,03

88 BARTIN ÜNøVERSøTESø 67.675 84.658 93.119 101.364 25,09 9,99 8,85

89 BAYBURT ÜNøVERSøTESø 56.702 75.114 82.896 90.459 32,47 10,36 9,12

90 GÜMÜùHANE ÜNøVERSøTESø 82.077 102.020 111.781 121.318 24,30 9,57 8,53

91 HAKKARø ÜNøVERSøTESø 40.621 51.606 56.862 61.776 27,04 10,18 8,64

92 IöDIR ÜNøVERSøTESø 48.332 61.417 67.387 73.212 27,07 9,72 8,64

93 ùIRNAK ÜNøVERSøTESø 53.885 64.553 71.248 77.752 19,80 10,37 9,13

94 TUNCELø ÜNøVERSøTESø 61.234 77.411 85.511 93.180 26,42 10,46 8,97

95 YALOVA ÜNøVERSøTESø 69.003 81.290 89.425 97.354 17,81 10,01 8,87

96 TÜRK ALMAN ÜNøVERSøTESø 25.859 42.672 47.436 52.047 65,02 11,16 9,72

97 YILDIRIM BEYAZIT ÜNøVERSøTESø 88.384 131.104 146.254 159.286 48,33 11,56 8,91

98 BURSA TEKNøK ÜNøVERSøTESø 35.622 44.981 50.231 54.892 26,27 11,67 9,28

99 øSTANBUL MEDENøYET ÜNøVERSøTESø 55.740 71.662 79.431 86.764 28,56 10,84 9,23

100 øZMøR KATøP ÇELEBø ÜNøVERSøTESø 79.874 113.835 127.478 138.989 42,52 11,98 9,03

101 NECMETTøN ERBAKAN ÜNøVERSøTESø 194.216 271.294 302.646 329.412 39,69 11,56 8,84

102 ABDULLAH GÜL ÜNøVERSøTESø 60.706 75.250 85.835 94.344 23,96 14,07 9,91

103 ERZURUM TEKNøK ÜNøVERSøTESø 46.211 58.344 66.818 73.294 26,26 14,52 9,69

104 ADANA BøLøM VE TEKNOLOJø ÜNøVERSøTESø 48.241 64.490 73.554 80.606 33,68 14,05 9,59

105 ANKARA SOSYAL BøLøMLER ÜNøVERSøTESø 26.326 46.381 51.552 56.553 76,18 11,15 9,70

106 SAöLIK BøLøMLERø ÜNøVERSøTESø 80.799 88.887 96.769 10,01 8,87

107 BANDIRMA ONYEDø EYLÜL ÜNøVERSøTESø 47.603 51.956 56.215 9,14 8,20

108 øSKENDERUN TEKNøK ÜNøVERSøTESø 73.229 79.918 86.472 9,13 8,20

109 ALANYA ALAADDøN KEYKUBAT ÜNøVERSøTESø 137.263 149.715 161.941 9,07 8,17

TOPLAM 18.493.252 23.590.696 26.065.163 28.259.298 27,56 10,49 8,42

TABLO 9/A

(II) SAYILI CETVEL -YÜKSEKÖöRETøM KURUMLARININ 2015 YILI BAùLANGIÇ ÖDENEKLERø øLE (2016-2018) DÖNEMø BÜTÇE TEKLøFø VE ARTIù ORANLARI

ARTIù (%)

2016 Y ılı Merk ez i Y ö ne m Büt çe K anunu T asar ıs ı

1 ÖLÇME SEÇME VE YERLEùTøRME MERKEZø BAùKANLIöI 364.239 445.303 480.764 515.733 22,26 7,96 7,27

2 ATATÜRK KÜLTÜR, DøL VE TARøH YÜKSEK KURUMU 10.613 11.704 12.647 13.578 10,28 8,06 7,36

3 ATATÜRK ARAùTIRMA MERKEZø 4.299 4.925 5.318 5.706 14,56 7,98 7,30

4 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZø 4.530 4.957 5.343 5.725 9,43 7,79 7,15

5 TÜRK DøL KURUMU 14.400 15.239 16.427 17.605 5,83 7,80 7,17

6 TÜRK TARøH KURUMU 9.224 10.233 11.071 11.896 10,94 8,19 7,45

7 TÜRKøYE VE ORTA DOöU AMME øDARESø ENSTøTÜSÜ 13.235 16.742 18.249 19.732 26,50 9,00 8,13

8 TÜRKøYE BøLøMSEL VE TEKNOLOJøK ARAùTIRMA KURUMU 2.087.344 2.553.216 2.736.853 2.978.209 22,32 7,19 8,82

9 TÜRKøYE BøLøMLER AKADEMøSø 13.884 14.918 16.073 17.212 7,45 7,74 7,09

10 TÜRKøYE ADALET AKADEMøSø 18.938 21.117 22.808 24.457 11,51 8,01 7,23

11 YÜKSEK ÖöRENøM KREDø VE YURTLAR KURUMU 7.052.675 8.452.831 9.488.567 10.622.072 19,85 12,25 11,95

12 SPOR GENEL MÜDÜRLÜöÜ 1.020.334 1.131.912 1.235.917 1.337.214 10,94 9,19 8,20

13 DEVLET TøYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜöÜ 199.583 224.822 243.694 262.262 12,65 8,39 7,62

14 DEVLET OPERA VE BALESø GENEL MÜDÜRLÜöÜ 240.355 269.562 293.032 316.111 12,15 8,71 7,88

15 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜöÜ 2.567.630 2.808.021 3.086.619 3.357.852 9,36 9,92 8,79

16 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜöÜ 452.814 484.238 534.416 583.227 6,94 10,36 9,13

17 TÜRKøYE HUDUT VE SAHøLLER SAöLIK GENEL MÜDÜRLÜöÜ 130.299 139.800 156.087 171.819 7,29 11,65 10,08

18 TÜRK AKREDøTASYON KURUMU 11.110 12.347 13.417 14.467 11,13 8,67 7,83

19 TÜRK STANDARTLARI ENSTøTÜSÜ 262.530 305.734 333.006 359.766 16,46 8,92 8,04

20 TÜRK PATENT ENSTøTÜSÜ 52.379 62.157 67.231 72.220 18,67 8,16 7,42

21 ULUSAL BOR ARAùTIRMA ENSTøTÜSÜ 11.603 13.962 14.873 15.997 20,33 6,52 7,56

22 TÜRKøYE ATOM ENERJøSø KURUMU 136.875 166.756 181.672 196.158 21,83 8,94 7,97

23 SAVUNMA SANAYø MÜSTEùARLIöI 49.643 57.377 62.287 67.117 15,58 8,56 7,75

24 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLø øùLETMELERø GELøùTøRME VE DESTEKLEME øDARESø BAùKANLIöI 568.319 616.908 658.235 698.725 8,55 6,70 6,15

25 TÜRK øùBøRLøöø VE KOORDøNASYON AJANSI BAùKANLIöI 141.049 179.610 188.175 196.327 27,34 4,77 4,33

26 GAP BÖLGE KALKINMA øDARESø 72.974 80.603 87.308 95.054 10,45 8,32 8,87

27 ÖZELLEùTøRME øDARESø BAùKANLIöI 24.587 30.804 33.460 36.073 25,29 8,62 7,81

28 MADEN TETKøK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜöÜ 402.471 442.857 491.661 538.970 10,03 11,02 9,62

29 CEZA VE øNFAZ KURUMLARI øLE TUTUKEVLERø øù YURTLARI KURUMU 905.250 977.979 1.082.941 1.184.475 8,03 10,73 9,38

30 SøVøL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜöÜ 27.506 33.103 36.012 38.848 20,35 8,79 7,88

31 MESLEKø YETERLøLøK KURUMU 15.545 16.498 18.126 19.712 6,13 9,87 8,75

32 YURTDIùI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAùKANLIöI 223.896 247.691 273.716 301.318 10,63 10,51 10,08

33 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜöÜ 7.246.304 7.685.075 8.719.813 9.604.336 6,06 13,46 10,14

34 TÜRKøYE YAZMA ESERLER KURUMU BAùKANLIöI 27.236 30.208 33.343 36.390 10,91 10,38 9,14

35 DOöU ANADOLU PROJESø BÖLGE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI 87.356 108.535 112.827 120.262 24,24 3,95 6,59

36 KONYA OVASI PROJESø BÖLGE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI 93.747 107.356 111.611 118.948 14,52 3,96 6,57

37 DOöU KARADENøZ PROJESø BÖLGE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI 67.694 76.300 80.260 86.055 12,71 5,19 7,22

38 DEVLET SU øùLERø GENEL MÜDÜRLÜöÜ 9.796.072 10.458.235 11.738.636 12.973.651 6,76 12,24 10,52

39 TÜRKøYE SU ENSTøTÜSÜ 4.171 5.129 5.605 6.070 22,97 9,28 8,30

40 TÜRKøYE øLAÇ VE TIBBø CøHAZ KURUMU 123.422 117.364 127.339 137.120 -4,91 8,50 7,68

41 KAMU DENETÇøLøöø KURUMU 15.368 19.288 20.134 21.351 25,51 4,39 6,04

42 TÜRKøYE øNSAN HAKLARI KURUMU 4.833 5.957 6.360 6.761 23,26 6,77 6,31

43 TÜRKøYE SAöLIK ENSTøTÜLERø BAùKANLIöI 41.598 45.115 48.834 8,45 8,24

TOPLAM 34.576.336 38.508.971 42.907.048 47.255.415 11,37 11,42 10,13

ÖZEL BÜTÇELø øDARELER TOPLAMI 53.069.588 62.099.667 68.972.211 75.514.713 17,02 11,07 9,49

TABLO 9/B

(II) SAYILI CETVEL - ÖZEL BÜTÇELø DøöER øDARELERøN 2015 YILI BAùLANGIÇ ÖDENEKLERø øLE (2016-2018) DÖNEMø BÜTÇE TEKLøFø VE ARTIù ORANLARI

ARTIù (%)

2016 Y ılı Büt çe Ger ek çesi

(Bin TL) 2015201620172018 KURUMLARBAùLANGIÇTASARIBÜTÇEBÜTÇE ÖDENEöøTEKLøFøTEKLøFø2016/ 20152017/ 20162018/ 2017 1RADYO VE TELEVøZYON ÜST KURULU 248.000247.000274.000298.000-0,4010,938,76 2BøLGø TEKNOLOJøLERø VE øLETøùøM KURUMU2.000.0002.518.2102.619.3202.769.44025,914,025,73 3SERMAYE PøYASASI KURULU109.496118.649130.557143.6448,3610,0410,02 4BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU282.000327.000343.626360.83815,965,085,01 5ENER PøYASASI DÜZENLEME KURUMU248.136217.290226.871229.501-12,434,411,16 6KAMU øHALE KURUMU130.000132.000135.000138.0001,542,272,22 7REKABET KURUMU65.50069.50075.23081.5806,118,248,44 8TÜTÜN VE ALKOL PøYASASI DÜZENLEME KURUMU96.000125.000131.240138.12030,214,995,24 9KAMU GÖZEMø, MUHASEBE VE DENETøM STANDARTLARI KURUMU33.56035.97038.72541.4807,187,667,11 TOPLAM3.212.6923.790.6193.974.5694.200.60317,994,855,69

TABLO 10 DÜZENLEYøCø VE DENETLEYøCø KURUMLARIN 2015 YILI BAùLANGIÇ ÖDENEKLERø øLE (2016-2018) DÖNEMø BÜTÇE TEKLøFø VE ARTIù ORANLARI ARTIù (%)

2016 Y ılı Merk ez i Y ö ne m Büt çe K anunu T asar ıs ı

( TL ) 1CUMHURBAùKANLIöI83.943.0006.760.000165.393.00008.000.000170.000.000000434.096.000 2TÜRYE BÜYÜK MøLLET MECLøSø486.919.00063.304.000133.041.0000109.640.00045.575.0001.550.00000840.029.000 3ANAYASA MAHKEMESø22.158.0002.699.00019.239.00002.928.0007.950.00000054.974.000 4YARGITAY137.058.00018.905.00037.124.00001.549.00020.516.000000215.152.000 5DANTAY102.096.00012.813.00019.563.0000565.0004.756.000000139.793.000 6SAYTAY146.792.00017.002.00046.751.0000761.50014.350.000000225.656.500 7BBAKANLIK131.760.00017.622.000555.194.0000271.115.000123.520.0000001.099.211.000 8MøLLø øSTøHBARAT TEùKøLATI MÜSTEùARLIöI699.105.00075.907.000212.221.00000649.570.0000001.636.803.000 9MøLLø GÜVENLøK KURULU GENEL SEKRETERLøöø 15.769.0002.275.0003.452.0000114.0004.092.00000025.702.000 10BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜöÜ42.600.0005.504.000230.278.0000219.0003.016.000000281.617.000 11HAZøNE MÜSTEùARLIöI101.560.00013.627.000637.643.00055.000.000.0007.671.739.00026.807.000400.399.0006.959.533.000070.811.308.000 12DøYANET øùLERø BAùKANLIöI5.215.976.000938.070.000221.194.000027.073.00080.666.0000006.482.979.000 13AFET VE ACøL DURUM YÖNETøMø BAùKANLIöI243.786.00039.681.00095.199.0000119.085.000371.450.0002.814.000180.227.00001.052.242.000 14ADALET BAKANLIöI6.166.895.000940.563.0001.336.048.0000330.166.000923.922.000619.142.0000010.316.736.000 15MøLLø SAVUNMA BAKANLIöI13.201.428.0002.399.429.0009.895.102.0000412.758.000208.813.00000026.117.530.000 16øÇøùLERø BAKANLIöI2.595.365.000233.700.000837.254.0000155.997.000583.906.00098.024.00010.000.00004.514.246.000 17JANDARMA GENEL KOMUTANLIöI5.123.513.000783.056.0001.930.173.00006.231.000241.074.0000008.084.047.000 18EMNøYET GENEL MÜDÜRLÜöÜ 14.106.918.6002.887.370.4001.732.748.00005.526.0001.520.648.00000020.253.211.000 19SAHøL GÜVENLøK KOMUTANLIöI 236.445.00041.313.000244.012.00005.00053.737.000000575.512.000 20KAMU DÜZENø VE GÜVENLøöø MÜSTEùARLIöI3.432.000451.00012.045.0000534.0003.500.00000019.962.000 21GÖÇ øDARESø GENEL MÜDÜRLÜöÜ54.759.0007.155.00090.156.000044.610.00074.340.000000271.020.000 22DIùøùLERø BAKANLIöI855.230.00071.818.000480.913.0000830.821.000448.250.0000500.00002.687.532.000 23MALøYE BAKANLIöI1.581.512.000255.366.000668.052.0000140.045.508.500184.044.0005.038.790.00005.573.728.000153.347.000.500 24GELøR øDARESø BAùKANLIöI1.897.990.000337.701.000316.680.000013.451.000197.086.0000002.762.908.000 25MøLLø EöøM BAKANLIöI51.392.125.0007.967.878.0007.036.578.00002.049.564.0005.834.628.000138.533.0000074.419.306.000 26SAöLIK BAKANLIöI1.261.313.000280.726.000281.335.000093.337.0001.500.060.00040.750.000003.457.521.000 27TÜRKøYE KAMU HASTANELERø KURUMU8.720.809.0002.049.072.000271.046.000038.063.000525.690.00000011.604.680.000 28TÜRKøYE HALK SAöLIöI KURUMU1.763.369.000429.189.0006.881.189.000017.508.000104.429.0000009.195.684.000 29ÇALIùMA VE SOSYAL GÜVENLøK BAKANLIöI157.812.00022.089.00039.090.000028.103.531.00026.175.00097.739.0000028.446.436.000 30DEVLET PERSONEL BAùKANLIöI16.932.0002.435.0003.837.0000124.0006.425.00000029.753.000 31ENERJø VE TABøø KAYNAKLAR BAKANLIöI81.821.00013.834.000673.516.0000144.362.00073.900.000297.255.00067.358.00001.352.046.000 32KÜLTÜR VE TURøZM BAKANLIöI710.630.000123.748.000338.894.0000748.028.000457.610.000218.559.00030.300.00002.627.769.000 33HAKøMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU33.062.0004.055.00014.460.0000801.0003.000.00000055.378.000 34LE VE SOSYAL POLøTøKALAR BAKANLIöI702.337.000118.288.0002.275.736.000020.890.926.000239.656.00015.930.0000024.242.873.000 35AVRUPA BøRLøöø BAKANLIöI24.315.0002.566.00024.711.0000260.780.0004.083.0002.270.00000318.725.000 36M, SANAYø VE TEKNOLOJø BAKANLIöI171.888.00028.692.00040.411.00001.549.735.00039.889.0001.541.668.000222.002.00003.594.285.000 37ÇEVRE VE ùEHøRCøLøK BAKANLIöI694.086.000121.870.00075.955.0000373.407.000245.130.000148.507.00027.480.00001.686.435.000 38TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜöÜ553.505.000128.890.00021.777.00005.074.000158.126.000000867.372.000 39EKONOMø BAKANLIöI198.121.00023.179.00076.326.00001.356.537.00017.544.000010.530.00001.682.237.000 40GENÇLøK VE SPOR BAKANLIöI28.950.0004.110.00076.123.00007.137.706.0008.500.0001.445.851.000008.701.240.000 41GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIöI3.027.995.000552.627.000375.718.000011.500.106.000958.997.000161.150.00022.641.000016.599.234.000 42GÜMRÜK VE TøCARET BAKANLIöI597.793.000110.872.000139.823.00006.862.000197.416.0000001.052.766.000 43KALKINMA BAKANLIöI54.001.0006.947.00021.393.000043.076.000222.009.0001.176.152.000001.523.578.000 44TÜRKøYE øSTATøSTøK KURUMU229.479.00036.645.00038.760.00003.505.00076.845.000000385.234.000 45ORMAN VE SU øùLERø BAKANLIöI283.596.00052.355.00045.731.00002.418.750.000177.176.0009.503.628.0000012.481.236.000 46METEOROLOJø GENEL MÜDÜRLÜöÜ129.801.00025.098.00023.591.000074.907.00025.500.000000278.897.000 47ULAùTIRMA, DENøZCøLøK VE HABERLEùME BAKANLIöI152.725.00031.883.00077.734.00002.763.344.0005.299.274.0006.289.627.0000014.614.587.000 GENEL BÜTÇELø KURUMLAR (I SAYILI CETVEL)124.239.474.60021.309.139.40038.773.209.00055.000.000.000229.638.429.00022.163.650.00027.238.338.0007.530.571.0005.573.728.000531.466.539.000

SERMAYE TRANSFERøBORÇ VERMEYEDEK ÖDENEKTOPLAM

(EKONOMøK SINIFLANDIRMA)

TABLO 11 2016 YILI MERKEZø YÖNETøM BÜTÇE ÖDENEK TEKLøFLERø (I) SAYILI CETVEL - GENEL BÜTÇELø øDARELER KURUMLARPERSONEL GøDERLERøSOS. GÜV. DEV. PRøMø GøD.MAL VE HøZMET ALIM GøDERLERøFAøZ GøDERLERøCARø TRANSFERSERMAYE GøDERø

2016 Y ılı Büt çe Ger ek çesi

( TL ) 1CUMHURBAùKANLIöI90.779.0007.309.000196.988.00009.100.000192.185.000000496.361.000 2TÜRYE BÜYÜK MøLLET MECLøSø517.906.00053.554.000140.974.0000119.222.00036.056.0001.150.00000868.862.000 3ANAYASA MAHKEMESø24.179.0002.945.00020.436.00003.110.0005.180.00000055.850.000 4YARGITAY149.546.00020.629.00039.426.00001.647.00023.193.000000234.441.000 5DANTAY111.398.00013.981.00020.776.0000602.0005.377.000000152.134.000 6SAYTAY161.480.60018.681.00050.650.0000828.6007.270.000000238.910.200 7BBAKANLIK143.768.00019.228.000589.617.0000287.926.000139.639.0000001.180.178.000 8MøLLø øSTøHBARAT TEùKøLATI MÜSTEùARLIöI762.780.00082.821.000225.379.00000734.339.0000001.805.319.000 9MøLLø GÜVENLøK KURULU GENEL SEKRETERLøöø 17.209.0002.483.0003.667.0000123.0004.626.00000028.108.000 10BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜöÜ46.488.0006.007.000244.519.0000234.0003.410.000000300.658.000 11HAZøNE MÜSTEùARLIöI110.816.00014.869.000677.178.00059.000.000.0008.076.989.00030.305.000425.223.0006.544.396.000074.879.776.000 12DøYANET øùLERø BAùKANLIöI5.691.054.0001.023.511.000234.915.000028.742.00091.193.0000007.069.415.000 13AFET VE ACøL DURUM YÖNETøMø BAùKANLIöI265.993.00043.296.000101.102.0000126.218.000423.996.0002.879.000191.407.00001.154.891.000 14ADALET BAKANLIöI6.728.588.0001.026.231.0001.417.574.0000354.152.0001.044.494.000704.683.0000011.275.722.000 15MøLLø SAVUNMA BAKANLIöI14.403.822.0002.617.971.00010.507.777.0000430.215.000236.063.00000028.195.848.000 16øÇøùLERø BAKANLIöI2.831.763.000254.988.000889.164.0000165.659.000660.106.000104.069.00010.620.00004.916.369.000 17JANDARMA GENEL KOMUTANLIöI5.590.169.000854.379.0002.049.111.00006.548.000272.534.0000008.772.741.000 18EMNøYET GENEL MÜDÜRLÜöÜ 15.391.781.0003.146.197.0001.840.198.00005.762.0001.824.166.00000022.208.104.000 19SAHøL GÜVENLøK KOMUTANLIöI 257.990.00045.077.000259.147.00006.00060.750.000000622.970.000 20KAMU DÜZENø VE GÜVENLøöø MÜSTEùARLIöI3.750.000494.00015.480.0000568.0003.957.00000024.249.000 21GÖÇ øDARESø GENEL MÜDÜRLÜöÜ59.750.0007.808.00095.746.000047.292.00084.041.000000294.637.000 22DIùøùLERø BAKANLIöI933.131.00078.362.000447.059.0000862.523.000506.747.0000531.00002.828.353.000 23MALøYE BAKANLIöI1.725.565.000278.626.000692.170.0000154.561.936.700181.711.0005.817.411.00006.134.249.000169.391.668.700 24GELøR øDARESø BAùKANLIöI2.070.864.000368.460.000336.315.000014.284.000222.806.0000003.012.729.000 25MøLLø EöøM BAKANLIöI56.072.909.4008.693.591.0007.537.263.00002.229.699.0006.596.047.00053.495.0000081.183.004.400 26SAöLIK BAKANLIöI1.376.205.000306.297.000298.778.0000106.250.0001.695.818.00045.129.000003.828.477.000 27TÜRKøYE KAMU HASTANELERø KURUMU9.515.110.0002.235.702.000287.326.000039.527.000594.293.00000012.671.958.000 28TÜRKøYE HALK SAöLIöI KURUMU1.923.988.000468.282.0007.618.585.000018.594.000118.057.00000010.147.506.000 29ÇALIùMA VE SOSYAL GÜVENLøK BAKANLIöI172.191.00024.102.00041.516.000027.952.746.00029.591.000100.250.0000028.320.396.000 30DEVLET PERSONEL BAùKANLIöI18.482.0002.658.0004.075.0000132.0007.264.00000032.611.000 31ENERJø VE TABøø KAYNAKLAR BAKANLIöI89.282.00015.096.000715.274.0000159.807.00083.544.000335.154.00071.534.00001.469.691.000 32KÜLTÜR VE TURøZM BAKANLIöI775.368.000135.021.000359.907.0000805.429.000517.328.000227.688.00032.178.00002.852.919.000 33HAKøMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU36.078.0004.425.00015.357.0000851.0003.392.00000060.103.000 34LE VE SOSYAL POLøTøKALAR BAKANLIöI766.318.000129.063.0002.416.854.000022.285.955.000270.931.00016.301.0000025.885.422.000 35AVRUPA BøRLøöø BAKANLIöI26.538.0002.801.00026.244.0000276.800.0004.616.0002.323.00000339.322.000 36M, SANAYø VE TEKNOLOJø BAKANLIöI187.553.00031.308.00042.917.00001.656.039.00045.095.0001.651.318.000235.767.00003.849.997.000 37ÇEVRE VE ùEHøRCøLøK BAKANLIöI757.312.000132.971.00080.665.0000358.293.000277.119.000156.362.00029.183.00001.791.905.000 38TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜöÜ603.931.000140.631.00023.128.00005.389.000178.761.000000951.840.000 39EKONOMø BAKANLIöI216.174.00025.292.00064.515.00001.440.634.00019.833.000011.182.00001.777.630.000 40GENÇLøK VE SPOR BAKANLIöI31.594.0004.486.00080.844.00008.058.637.0009.609.0001.632.225.000009.817.395.000 41GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIöI3.303.796.000602.962.000399.013.000012.209.646.0001.084.146.000164.898.00024.044.000017.788.505.000 42GÜMRÜK VE TøCARET BAKANLIöI652.253.000120.972.000148.493.00007.240.000223.179.0000001.152.137.000 43KALKINMA BAKANLIöI58.926.0007.581.00022.720.000046.236.00048.093.0001.221.382.000001.404.938.000 44TÜRKøYE øSTATøSTøK KURUMU250.391.00039.984.00041.164.00003.723.00031.874.000000367.136.000 45ORMAN VE SU øùLERø BAKANLIöI309.433.00057.125.00048.567.00002.666.863.000200.297.00010.737.210.0000014.019.495.000 46METEOROLOJø GENEL MÜDÜRLÜöÜ141.631.00027.386.00025.054.000077.785.00028.828.000000300.684.000 47ULAùTIRMA, DENøZCøLøK VE HABERLEùME BAKANLIöI166.644.00034.789.00082.554.00003.016.834.0005.990.831.0007.085.500.0000016.377.152.000 GENEL BÜTÇELø KURUMLAR (I SAYILI CETVEL)135.542.677.00023.230.432.00041.476.181.00059.000.000.000248.526.796.30024.852.690.00030.484.650.0007.150.842.0006.134.249.000576.398.517.300

CARø TRANSFERSERMAYE GøDERøSERMAYE TRANSFERøBORÇ VERMEYEDEK ÖDENEKTOPLAM

TABLO 12 2017 YILI MERKEZø YÖNETøM BÜTÇE ÖDENEK TEKLøFLERø (I) SAYILI CETVEL - GENEL BÜTÇELø øDARELER (EKONOMøK SINIFLANDIRMA) KURUMLARPERSONEL GøDERLERøSOS. GÜV. DEV. PRøMø GøD.MAL VE HøZMET ALIM GøDERLERøFAøZ GøDERLERø

2016 Y ılı Merk ez i Y ö ne m Büt çe K anunu T asar ıs ı

( TL ) 1CUMHURBAùKANLIöI98.173.0007.903.000217.688.00009.705.000213.498.000000546.967.000 2TÜRYE BÜYÜK MøLLET MECLøSø546.194.00070.700.000151.687.0000129.697.00035.343.0001.150.00000934.771.000 3ANAYASA MAHKEMESø26.167.0003.187.00021.625.00003.291.0005.180.00000059.450.000 4YARGITAY161.823.00022.323.00041.713.00001.744.00025.765.000000253.368.000 5DANTAY120.543.00015.130.00021.982.0000638.0005.973.000000164.266.000 6SAYTAY177.132.25020.388.00054.720.0000891.6008.000.000000261.131.850 7BBAKANLIK155.572.00020.807.000623.815.0000304.627.000155.125.0000001.259.946.000 8MøLLø øSTøHBARAT TEùKøLATI MÜSTEùARLIöI825.374.00089.618.000238.451.00000815.777.0000001.969.220.000 9MøLLø GÜVENLøK KURULU GENEL SEKRETERLøöø 18.625.0002.688.0003.880.0000132.0005.139.00000030.464.000 10BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜöÜ50.309.0006.501.000258.702.0000249.0003.788.000000319.549.000 11HAZøNE MÜSTEùARLIöI119.914.00016.090.000716.456.00063.000.000.0007.882.717.00033.666.000449.886.0006.215.316.000078.434.045.000 12DøYANET øùLERø BAùKANLIöI6.158.068.0001.107.502.000248.548.000030.397.000101.306.0000007.645.821.000 13AFET VE ACøL DURUM YÖNETøMø BAùKANLIöI287.822.00046.850.000106.966.0000133.205.000471.017.0003.046.000202.514.00001.251.420.000 14ADALET BAKANLIöI7.280.747.0001.110.446.0001.501.582.0000376.130.0001.160.329.000785.202.0000012.214.436.000 15MøLLø SAVUNMA BAKANLIöI15.585.804.0002.832.802.00011.117.832.0000444.174.000262.243.00000030.242.855.000 16øÇøùLERø BAKANLIöI3.064.151.000275.914.000940.736.0000175.254.000733.311.000110.105.00011.235.00005.310.706.000 17JANDARMA GENEL KOMUTANLIöI6.048.904.000924.492.0002.168.468.00006.826.000302.759.0000009.451.449.000 18EMNøYET GENEL MÜDÜRLÜöÜ 16.654.832.0003.405.162.0001.946.951.00005.950.0002.083.890.00000024.096.785.000 19SAHøL GÜVENLøK KOMUTANLIöI 279.167.00048.778.000274.184.00007.00067.487.000000669.623.000 20KAMU DÜZENø VE GÜVENLøöø MÜSTEùARLIöI4.063.000535.00015.580.0000602.0004.396.00000025.176.000 21GÖÇ øDARESø GENEL MÜDÜRLÜöÜ64.656.0008.450.000101.300.000049.922.00093.361.000000317.689.000 22DIùøùLERø BAKANLIöI1.009.711.00084.794.000473.040.0000886.092.000562.945.0000561.00003.017.143.000 23MALøYE BAKANLIöI1.867.175.000301.492.000709.378.0000169.793.751.700166.757.0006.415.573.00006.493.235.000185.747.361.700 24GELøR øDARESø BAùKANLIöI2.240.803.000398.697.000355.822.000015.109.000247.516.0000003.257.947.000 25MøLLø EöøM BAKANLIöI60.674.233.7509.406.984.0008.040.890.00002.418.202.0007.327.548.00054.951.0000087.922.808.750 26SAöLIK BAKANLIöI1.489.148.000331.434.000316.108.0000118.082.0001.883.884.00049.659.000004.188.315.000 27TÜRKøYE KAMU HASTANELERø KURUMU10.295.928.0002.419.165.000303.469.000040.623.000660.200.00000013.719.385.000 28TÜRKøYE HALK SAöLIöI KURUMU2.081.883.000506.710.0008.399.483.000019.673.000131.150.00000011.138.899.000 29ÇALIùMA VE SOSYAL GÜVENLøK BAKANLIöI186.327.00026.081.00043.926.000026.924.969.00032.873.000106.196.0000027.320.372.000 30DEVLET PERSONEL BAùKANLIöI20.005.0002.877.0004.312.0000140.0008.069.00000035.403.000 31ENERJø VE TABøø KAYNAKLAR BAKANLIöI96.615.00016.337.00042.153.0000171.223.00092.809.000375.180.00075.682.0000869.999.000 32KÜLTÜR VE TURøZM BAKANLIöI839.008.000146.103.000380.784.0000862.004.000574.700.000242.798.00034.044.00003.079.441.000 33HAKøMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU39.042.0004.789.00016.248.0000901.0003.768.00000064.748.000 34LE VE SOSYAL POLøTøKALAR BAKANLIöI829.215.000139.656.0002.557.054.000023.667.459.000300.978.00017.246.0000027.511.608.000 35AVRUPA BøRLøöø BAKANLIöI28.726.0003.032.00027.767.0000292.656.0005.128.0002.458.00000359.767.000 36M, SANAYø VE TEKNOLOJø BAKANLIöI202.953.00033.879.00045.407.00001.758.071.00050.096.0001.826.011.000249.442.00004.165.859.000 37ÇEVRE VE ùEHøRCøLøK BAKANLIöI819.468.000143.885.00085.344.0000357.151.000307.223.000165.432.00030.875.00001.909.378.000 38TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜöÜ653.501.000152.173.00024.470.00005.702.000198.586.0000001.034.432.000 39EKONOMø BAKANLIöI233.922.00027.368.00057.684.00001.524.177.00022.032.000011.831.00001.877.014.000 40GENÇLøK VE SPOR BAKANLIöI34.193.0004.856.00085.534.00009.091.863.00010.675.0001.812.073.0000011.039.194.000 41GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIöI3.574.917.000652.443.000422.156.000012.916.594.0001.204.377.000174.462.00025.438.000018.970.387.000 42GÜMRÜK VE TøCARET BAKANLIöI705.789.000130.901.000157.106.00007.597.000247.930.0000001.249.323.000 43KALKINMA BAKANLIöI63.768.0008.205.00024.038.000049.459.00053.553.0001.297.328.000001.496.351.000 44TÜRKøYE øSTATøSTøK KURUMU270.948.00043.267.00043.552.00003.940.00018.393.000000380.100.000 45ORMAN VE SU øùLERø BAKANLIöI334.833.00061.814.00051.384.00002.921.861.000222.510.00011.923.429.0000015.515.831.000 46METEOROLOJø GENEL MÜDÜRLÜöÜ153.262.00029.635.00026.508.000079.938.00032.025.000000321.368.000 47ULAùTIRMA, DENøZCøLøK VE HABERLEùME BAKANLIöI180.326.00037.646.00087.343.00003.256.428.0006.655.214.0008.228.959.0000018.445.916.000 GENEL BÜTÇELø KURUMLAR (I SAYILI CETVEL)146.653.740.00025.150.489.00043.553.826.00063.000.000.000266.739.824.30027.608.292.00034.041.144.0006.856.938.0006.493.235.000620.097.488.300

(EKONOMøK SINIFLANDIRMA) SERMAYE TRANSFERøBORÇ VERMEYEDEK ÖDENEKTOPLAM TABLO 13 2018 YILI MERKEZø YÖNETøM BÜTÇE ÖDENEK TEKLøFLERø (I) SAYILI CETVEL - GENEL BÜTÇELø øDARELER KURUMLARPERSONEL GøDERLERøSOS. GÜV. DEV. PRøMø GøD.MAL VE HøZMET ALIM GøDERLERøFAøZ GøDERLERøCARø TRANSFERSERMAYE GøDERø

2016 Y ılı Büt çe Ger ek çesi

( TL )

1YÜKSEKÖöRETøM KURULU 32.751.000 4.586.000 3.604.000 0 1.911.000 3.186.000 0 0 0 46.038.000

2ANKARA ÜNøVERSøTESø 501.952.000 83.573.000 71.231.000 0 20.765.000 135.655.000 0 0 0 813.176.000

3ORTA DOöU TEKNøK ÜNøVERSøTESø 260.631.000 40.234.000 79.514.000 0 9.394.000 70.092.000 0 0 0 459.865.000

4HACETTEPE ÜNøVERSøTESø 469.855.000 79.400.000 89.136.000 0 22.463.000 128.658.000 0 0 0 789.512.000

5GAZø ÜNøVERSøTESø 460.579.000 71.794.000 80.746.000 0 17.779.000 103.239.000 0 0 0 734.137.000

6øSTANBUL ÜNøVERSøTESø 662.630.000 116.547.000 151.770.000 0 31.353.000 119.702.000 0 0 0 1.082.002.000

7øSTANBUL TEKNøK ÜNøVERSøTESø 257.072.000 38.657.000 70.930.000 0 6.982.000 46.936.000 0 0 0 420.577.000

8BOöAZøÇø ÜNøVERSøTESø 126.338.000 19.622.000 42.903.000 0 4.769.000 42.986.000 0 0 0 236.618.000

9MARMARA ÜNøVERSøTESø 319.865.000 48.504.000 61.728.000 0 9.032.000 77.462.000 0 0 0 516.591.000

10YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø 177.335.000 25.669.000 39.314.000 0 6.797.000 32.000.000 0 0 0 281.115.000

11MøMAR SøNAN GÜZEL SANATLAR ÜNøVERSøTESø 69.464.000 11.128.000 13.049.000 0 3.306.000 37.200.000 0 0 0 134.147.000

12EGE ÜNøVERSøTESø 391.201.000 67.984.000 70.379.000 0 17.904.000 108.795.000 0 0 0 656.263.000

13DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø 371.755.000 60.279.000 47.070.000 0 14.563.000 69.329.000 0 0 0 562.996.000

14TRAKYA ÜNøVERSøTESø 161.673.000 25.848.000 32.257.000 0 7.068.000 48.728.000 0 0 0 275.574.000

15ULUDAö ÜNøVERSøTESø 265.880.000 42.098.000 67.757.000 0 11.937.000 42.398.000 0 0 0 430.070.000

16ANADOLU ÜNøVERSøTESø 283.963.000 45.538.000 78.486.000 0 9.119.000 59.494.000 0 0 0 476.600.000

17SELÇUK ÜNøVERSøTESø 278.081.000 40.477.000 71.073.000 0 9.671.000 58.342.000 0 0 0 457.644.000

18AKDENøZ ÜNøVERSøTESø 186.112.000 30.117.000 42.333.000 0 9.683.000 87.393.000 0 0 0 355.638.000

19ERCøYES ÜNøVERSøTESø 251.017.000 38.096.000 44.456.000 0 10.535.000 53.053.000 0 0 0 397.157.000

20CUMHURøYET ÜNøVERSøTESø 194.032.000 27.805.000 36.079.000 0 7.567.000 49.025.000 0 0 0 314.508.000

21ÇUKUROVA ÜNøVERSøTESø 281.437.000 46.799.000 48.344.000 0 11.038.000 80.605.000 0 0 0 468.223.000

22ONDOKUZ MAYIS ÜNøVERSøTESø 247.671.000 39.745.000 37.803.000 0 12.128.000 56.643.000 0 0 0 393.990.000

23KARADENøZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø 243.975.000 38.350.000 44.430.000 0 9.836.000 51.955.000 0 0 0 388.546.000

24ATATÜRK ÜNøVERSøTESø 324.502.000 44.896.000 73.195.000 0 10.723.000 46.503.000 0 0 0 499.819.000

25øNÖNÜ ÜNøVERSøTESø 203.283.000 30.672.000 39.301.000 0 8.154.000 34.972.000 0 0 0 316.382.000

26FIRAT ÜNøVERSøTESø 208.248.000 29.585.000 37.542.000 0 7.117.000 39.732.000 0 0 0 322.224.000

27DøCLE ÜNøVERSøTESø 220.786.000 32.795.000 38.810.000 0 7.717.000 30.850.000 0 0 0 330.958.000

28YÜZÜNCÜ YIL ÜNøVERSøTESø 201.021.000 27.082.000 36.658.000 0 6.105.000 39.343.000 0 0 0 310.209.000

29GAZøANTEP ÜNøVERSøTESø 166.063.000 25.055.000 33.847.000 0 7.425.000 39.944.000 0 0 0 272.334.000

30øZMøR YÜKSEK TEKNOLOJø ENSTøTÜSÜ 54.453.000 8.105.000 11.141.000 0 1.751.000 22.512.000 0 0 0 97.962.000

31GEBZE TEKNøK ÜNøVERSøTESø 49.818.000 7.174.000 10.755.000 0 1.681.000 33.520.000 0 0 0 102.948.000

32HARRAN ÜNøVERSøTESø 115.464.000 17.047.000 24.043.000 0 4.321.000 44.500.000 0 0 0 205.375.000

33SÜLEYMAN DEMøREL ÜNøVERSøTESø 240.535.000 35.676.000 43.102.000 0 8.709.000 32.223.000 0 0 0 360.245.000

34ADNAN MENDERES ÜNøVERSøTESø 162.586.000 25.746.000 26.259.000 0 6.741.000 36.246.000 0 0 0 257.578.000

35BÜLENT ECEVøT ÜNøVERSøTESø 120.737.000 18.296.000 28.947.000 0 5.241.000 34.545.000 0 0 0 207.766.000

36MERSøN ÜNøVERSøTESø 162.135.000 25.044.000 28.854.000 0 7.468.000 37.954.000 0 0 0 261.455.000

37PAMUKKALE ÜNøVERSøTESø 198.607.000 31.420.000 29.799.000 0 7.072.000 35.568.000 0 0 0 302.466.000

38BALIKESøR ÜNøVERSøTESø 105.152.000 15.258.000 24.564.000 0 3.934.000 30.166.000 0 0 0 179.074.000

39KOCAELø ÜNøVERSøTESø 203.683.000 31.391.000 50.105.000 0 8.695.000 31.855.000 0 0 0 325.729.000

40SAKARYA ÜNøVERSøTESø 196.742.000 26.351.000 49.049.000 0 5.023.000 22.650.000 0 0 0 299.815.000

41CELAL BAYAR ÜNøVERSøTESø 166.049.000 24.868.000 32.702.000 0 7.053.000 37.611.000 0 0 0 268.283.000

42ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø 119.045.000 18.065.000 24.030.000 0 3.657.000 27.942.000 0 0 0 192.739.000

43MUSTAFA KEMAL ÜNøVERSøTESø 103.344.000 15.724.000 22.992.000 0 5.132.000 46.000.000 0 0 0 193.192.000

44AFYON KOCATEPE ÜNøVERSøTESø 132.448.000 19.526.000 29.222.000 0 5.062.000 51.738.000 0 0 0 237.996.000

45KAFKAS ÜNøVERSøTESø 87.760.000 12.619.000 24.999.000 0 3.127.000 29.652.000 0 0 0 158.157.000

46ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø 150.140.000 22.399.000 31.651.000 0 5.440.000 69.322.000 0 0 0 278.952.000

47NøöDE ÜNøVERSøTESø 75.984.000 11.254.000 17.379.000 0 2.349.000 29.000.000 0 0 0 135.966.000

48DUMLUPINAR ÜNøVERSøTESø 123.886.000 17.455.000 31.306.000 0 3.474.000 25.068.000 0 0 0 201.189.000

49GAZøOSMANPAùA ÜNøVERSøTESø 122.381.000 18.129.000 23.851.000 0 4.486.000 46.095.000 0 0 0 214.942.000

50MUöLA SITKI KOÇMAN ÜNøVERSøTESø 137.853.000 20.674.000 29.242.000 0 3.916.000 25.889.000 0 0 0 217.574.000

51KAHRAMANMARAù SÜTÇÜ øMAM ÜNøVERSøTESø 126.986.000 18.421.000 24.125.000 0 4.255.000 40.100.000 0 0 0 213.887.000

52KIRIKKALE ÜNøVERSøTESø 117.579.000 17.618.000 22.137.000 0 5.146.000 40.717.000 0 0 0 203.197.000

53ESKøùEHøR OSMANGAZø ÜNøVERSøTESø 176.245.000 28.209.000 32.924.000 0 7.659.000 64.551.000 0 0 0 309.588.000

54GALATASARAY ÜNøVERSøTESø 37.318.000 5.510.000 15.358.000 0 2.283.000 12.000.000 0 0 0 72.469.000

55AHø EVRAN ÜNøVERSøTESø 60.224.000 8.338.000 16.546.000 0 1.821.000 31.864.000 0 0 0 118.793.000

56KASTAMONU ÜNøVERSøTESø 61.700.000 8.792.000 16.257.000 0 1.986.000 30.000.000 0 0 0 118.735.000

57DÜZCE ÜNøVERSøTESø 90.591.000 13.280.000 18.327.000 0 3.806.000 40.895.000 0 0 0 166.899.000

58MEHMET AKøF ERSOY ÜNøVERSøTESø 64.358.000 8.593.000 21.589.000 0 1.969.000 28.000.000 0 0 0 124.509.000

59UùAK ÜNøVERSøTESø 57.939.000 7.509.000 16.594.000 0 1.722.000 27.066.000 0 0 0 110.830.000

60RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø 77.271.000 10.504.000 19.149.000 0 2.178.000 34.600.000 0 0 0 143.702.000

61NAMIK KEMAL ÜNøVERSøTESø 88.443.000 12.749.000 21.967.000 0 3.253.000 33.000.000 0 0 0 159.412.000

62ERZøNCAN ÜNøVERSøTESø 77.908.000 9.639.000 15.902.000 0 1.990.000 24.010.000 0 0 0 129.449.000

63AKSARAY ÜNøVERSøTESø 64.221.000 8.474.000 13.613.000 0 1.881.000 25.250.000 0 0 0 113.439.000

64GøRESUN ÜNøVERSøTESø 69.210.000 9.245.000 20.732.000 0 2.090.000 31.502.000 0 0 0 132.779.000

65HøTøT ÜNøVERSøTESø 54.229.000 7.334.000 13.399.000 0 1.699.000 41.000.000 0 0 0 117.661.000

66BOZOK ÜNøVERSøTESø 62.467.000 8.570.000 16.345.000 0 2.384.000 53.134.000 0 0 0 142.900.000

67ADIYAMAN ÜNøVERSøTESø 79.419.000 10.577.000 16.364.000 0 2.102.000 24.900.000 0 0 0 133.362.000

68ORDU ÜNøVERSøTESø 58.389.000 8.159.000 14.748.000 0 1.813.000 27.695.000 0 0 0 110.804.000

69AMASYA ÜNøVERSøTESø 40.789.000 5.634.000 12.215.000 0 1.520.000 18.960.000 0 0 0 79.118.000

70KARAMANOöLU MEHMETBEY ÜNøVERSøTESø 36.033.000 4.517.000 11.488.000 0 1.382.000 24.002.000 0 0 0 77.422.000

71AöRI øBRAHøM ÇEÇEN ÜNøVERSøTESø 38.784.000 4.258.000 13.655.000 0 1.269.000 24.110.000 0 0 0 82.076.000

72SøNOP ÜNøVERSøTESø 38.806.000 5.408.000 9.862.000 0 1.376.000 16.502.000 0 0 0 71.954.000

73SøøRT ÜNøVERSøTESø 39.153.000 4.632.000 11.909.000 0 1.356.000 23.002.000 0 0 0 80.052.000

74NEVùEHøR HACI BEKTAù VELø ÜNøVERSøTESø 48.767.000 6.205.000 10.426.000 0 1.578.000 29.500.000 0 0 0 96.476.000

75KARABÜK ÜNøVERSøTESø 92.854.000 11.522.000 22.230.000 0 2.221.000 29.300.000 0 0 0 158.127.000

76KøLøS 7 ARALIK ÜNøVERSøTESø 29.976.000 3.943.000 11.046.000 0 1.201.000 21.510.000 0 0 0 67.676.000

77ÇANKIRI KARATEKøN ÜNøVERSøTESø 50.264.000 6.772.000 16.731.000 0 1.639.000 22.955.000 0 0 0 98.361.000

78ARTVøN ÇORUH ÜNøVERSøTESø 39.007.000 4.704.000 10.687.000 0 1.190.000 24.900.000 0 0 0 80.488.000

79BøLECøK ùEYH EDEBALø ÜNøVERSøTESø 42.173.000 5.551.000 13.204.000 0 1.428.000 26.300.000 0 0 0 88.656.000

80BøTLøS EREN ÜNøVERSøTESø 34.847.000 4.087.000 12.829.000 0 1.277.000 33.500.000 0 0 0 86.540.000

81KIRKLARELø ÜNøVERSøTESø 51.444.000 6.518.000 15.177.000 0 1.550.000 25.000.000 0 0 0 99.689.000

82OSMANøYE KORKUT ATA ÜNøVERSøTESø 34.958.000 4.816.000 10.886.000 0 1.415.000 26.500.000 0 0 0 78.575.000

83BøNGÖL ÜNøVERSøTESø 51.664.000 5.764.000 10.746.000 0 1.399.000 29.760.000 0 0 0 99.333.000

84MUù ALPARSLAN ÜNøVERSøTESø 40.658.000 4.451.000 12.266.000 0 1.274.000 24.010.000 0 0 0 82.659.000

85MARDøN ARTUKLU ÜNøVERSøTESø 45.901.000 5.777.000 11.540.000 0 1.363.000 26.010.000 0 0 0 90.591.000

86BATMAN ÜNøVERSøTESø 42.478.000 4.895.000 12.592.000 0 1.194.000 22.850.000 0 0 0 84.009.000

87ARDAHAN ÜNøVERSøTESø 26.768.000 3.039.000 9.680.000 0 890.000 26.810.000 0 0 0 67.187.000

88BARTIN ÜNøVERSøTESø 41.711.000 5.261.000 9.642.000 0 1.194.000 26.850.000 0 0 0 84.658.000

89BAYBURT ÜNøVERSøTESø 28.966.000 3.250.000 10.197.000 0 941.000 31.760.000 0 0 0 75.114.000

90GÜMÜùHANE ÜNøVERSøTESø 53.806.000 6.333.000 16.009.000 0 1.372.000 24.500.000 0 0 0 102.020.000

91HAKKARø ÜNøVERSøTESø 23.732.000 2.772.000 9.256.000 0 846.000 15.000.000 0 0 0 51.606.000

92IöDIR ÜNøVERSøTESø 28.938.000 3.428.000 10.418.000 0 933.000 17.700.000 0 0 0 61.417.000

93ùIRNAK ÜNøVERSøTESø 25.535.000 2.932.000 8.245.000 0 831.000 27.010.000 0 0 0 64.553.000

94TUNCELø ÜNøVERSøTESø 37.060.000 4.120.000 8.327.000 0 1.033.000 26.871.000 0 0 0 77.411.000

95YALOVA ÜNøVERSøTESø 42.026.000 5.227.000 7.797.000 0 1.238.000 25.002.000 0 0 0 81.290.000

96TÜRK ALMAN ÜNøVERSøTESø 7.288.000 1.016.000 6.500.000 0 568.000 27.300.000 0 0 0 42.672.000

97YILDIRIM BEYAZIT ÜNøVERSøTESø 72.185.000 10.179.000 8.803.000 0 1.937.000 38.000.000 0 0 0 131.104.000

98BURSA TEKNøK ÜNøVERSøTESø 13.809.000 2.035.000 6.801.000 0 636.000 21.700.000 0 0 0 44.981.000

99øSTANBUL MEDENøYET ÜNøVERSøTESø 28.355.000 4.023.000 7.300.000 0 984.000 31.000.000 0 0 0 71.662.000

100øZMøR KATøP ÇELEBø ÜNøVERSøTESø 55.311.000 8.182.000 9.665.000 0 1.677.000 39.000.000 0 0 0 113.835.000

101NECMETTøN ERBAKAN ÜNøVERSøTESø 147.680.000 22.735.000 17.091.000 0 7.088.000 76.700.000 0 0 0 271.294.000

102ABDULLAH GÜL ÜNøVERSøTESø 15.998.000 2.505.000 7.081.000 0 664.000 49.002.000 0 0 0 75.250.000

103ERZURUM TEKNøK ÜNøVERSøTESø 13.793.000 1.679.000 7.490.000 0 632.000 34.750.000 0 0 0 58.344.000

104ADANA BøLøM VE TEKNOLOJø ÜNøVERSøTESø 18.113.000 2.546.000 7.600.000 0 731.000 35.500.000 0 0 0 64.490.000

105ANKARA SOSYAL BøLøMLER ÜNøVERSøTESø 7.616.000 1.060.000 7.436.000 0 569.000 29.700.000 0 0 0 46.381.000

106SAöLIK BøLøMLERø ÜNøVERSøTESø 40.535.000 6.208.000 7.786.000 0 1.270.000 25.000.000 0 0 0 80.799.000

107BANDIRMA ONYEDø EYLÜL ÜNøVERSøTESø 23.355.000 3.307.000 10.941.000 0 1.000.000 9.000.000 0 0 0 47.603.000

108øSKENDERUN TEKNøK ÜNøVERSøTESø 40.530.000 5.661.000 13.978.000 0 1.560.000 11.500.000 0 0 0 73.229.000

109ALANYA ALAADDøN KEYKUBAT ÜNøVERSøTESø 98.988.000 14.861.000 11.724.000 0 2.690.000 9.000.000 0 0 0 137.263.000

YÜKSEKÖöRETøM KURUMLARI 13.763.125.000 2.078.490.000 2.963.069.000 0 524.126.000 4.261.886.000 0 0 0 23.590.696.000

SERMAYE

TRANSFERø BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK TOPLAM (II) SAYILI CETVEL - YÜKSEKÖöRETøM KURUMLARI

TABLO 14/A

2016 YILI MERKEZø YÖNETøM BÜTÇE ÖDENEK TEKLøFLERø (EKONOMøK SINIFLANDIRMA)

KURUMLAR PERSONEL

GøDERLERø SOS. GÜV. DEV.

PRøMø GøD. MAL VE HøZMET ALIM

GøDERLERø FAøZ GøDERLERø CARø TRANSFER SERMAYE GøDERø

2016 Y ılı Merk ez i Y ö ne m Büt çe K anunu T asar ıs ı

( TL ) 1ÖLÇME SEÇME VE YERLEùTøRME MERKEZø BAùKANLIöI262.623.0002.141.000177.999.0000416.0002.124.000000445.303.000 2ATATÜRK KÜLTÜR, DøL VE TARøH YÜKSEK KURUMU5.475.000881.0004.589.0000335.000424.00000011.704.000 3ATATÜRK ARAùTIRMA MERKEZø2.215.000352.0002.088.0000270.00000004.925.000 4ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZø2.196.000358.0002.158.0000245.00000004.957.000 5TÜRK DøL KURUMU2.754.000457.0009.713.0000722.0001.593.00000015.239.000 6TÜRK TARøH KURUMU3.284.000499.0005.108.0000149.0001.193.00000010.233.000 7TÜRKøYE VE ORTA DOöU AMME øDARESø ENSTøTÜSÜ7.860.0001.281.0003.936.00001.451.0002.214.00000016.742.000 8TÜRKøYE BøLøMSEL VE TEKNOLOJøK ARAùTIRMA KURUMU364.794.00070.479.000301.856.0000351.295.000279.506.0001.185.286.000002.553.216.000 9TÜRKøYE BøLøMLER AKADEMøSø1.596.000144.0004.904.00006.097.0002.177.00000014.918.000 10TÜRKøYE ADALET AKADEMøSø 3.301.000463.00011.840.00001.371.0004.142.00000021.117.000 11YÜKSEK ÖöRENøM KREDø VE YURTLAR KURUMU325.234.00061.429.000852.908.00002.162.227.000953.848.00004.097.185.00008.452.831.000 12SPOR GENEL MÜDÜRLÜöÜ49.845.0008.398.00030.001.0000571.665.000470.466.0001.537.000001.131.912.000 13DEVLET TøYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜöÜ127.089.00019.711.00059.276.00009.188.0009.558.000000224.822.000 14DEVLET OPERA VE BALESø GENEL MÜDÜRLÜöÜ187.344.00024.723.00041.802.00007.197.0008.496.000000269.562.000 15ORMAN GENEL MÜDÜRLÜöÜ1.281.256.000288.090.000170.492.000049.677.000871.000.00024.855.000122.651.00002.808.021.000 16VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜöÜ96.287.00015.962.00096.652.000036.387.000238.950.000000484.238.000 17TÜRKøYE HUDUT VE SAHøLLER SAöLIK GENEL MÜDÜRLÜöÜ 24.875.0004.291.00011.445.0000423.00098.766.000000139.800.000 18TÜRK AKREDøTASYON KURUMU7.227.000694.0002.860.0000566.0001.000.00000012.347.000 19TÜRK STANDARTLARI ENSTøTÜSÜ188.997.00040.267.00050.093.00001.877.00024.500.000000305.734.000 20TÜRK PATENT ENSTøTÜSÜ24.584.0003.308.00027.249.00001.152.0005.864.00000062.157.000 21ULUSAL BOR ARAùTIRMA ENSTøTÜSÜ1.871.000237.0001.843.0000134.0003.377.0006.500.0000013.962.000 22TÜRKøYE ATOM ENERJøSø KURUMU53.732.0006.987.00025.932.000024.964.00050.976.0004.165.00000166.756.000 23SAVUNMA SANAYø MÜSTEùARLIöI34.683.0004.315.00014.254.00001.045.0003.080.00000057.377.000 24KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLø øùLETMELERø GELøùRME VE DESTEKLEME øDARESø BAùKANLIöI99.891.0009.407.00045.826.0000338.582.00013.275.0000109.927.0000616.908.000 25TÜRK øùRLøöø VE KOORDøNASYON AJANSI BAùKANLIöI23.970.0002.901.00014.931.0000114.008.0002.600.00021.200.00000179.610.000 26GAP BÖLGE KALKINMA øDARESø10.412.0001.770.00014.477.0000518.00040.218.00013.208.0000080.603.000 27ÖZELLEùTøRME øDARESø BAùKANLIöI19.247.0002.410.0006.380.00001.195.0001.572.00000030.804.000 28MADEN TETKøK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜöÜ150.651.00029.199.00019.822.00008.077.000235.108.000000442.857.000 29CEZA VE øNFAZ KURUMLARI øLE TUTUKEVLERø øù YURTLARI KURUMU23.997.0002.682.000313.740.00001.847.000635.713.000000977.979.000 30L HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜöÜ17.733.0002.036.0006.984.00001.850.0004.500.00000033.103.000 31MESLEKø YETERLøLøK KURUMU4.997.000999.0004.275.00004.0006.223.00000016.498.000 32YURTDIùI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAùKANLIöI11.518.0001.772.00018.227.0000213.519.0002.655.000000247.691.000 33KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜöÜ 1.308.765.000279.323.0001.574.715.000016.823.0004.505.449.0000007.685.075.000 34TÜRKøYE YAZMA ESERLER KURUMU BAùKANLIöI9.325.0001.292.0005.462.0000323.00013.806.00000030.208.000 35DOöU ANADOLU PROJESø BÖLGE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI1.485.000200.0003.672.000026.00014.027.00089.125.00000108.535.000 36KONYA OVASI PROJESø BÖLGE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI1.318.000199.0004.534.000025.00013.724.00087.556.00000107.356.000 37DOöU KARADENøZ PROJESø BÖLGE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI1.428.000197.0003.776.000026.0005.475.00065.398.0000076.300.000 38DEVLET SU øùLERø GENEL MÜDÜRLÜöÜ1.341.988.000250.198.000243.292.000023.505.0008.567.767.00031.485.0000010.458.235.000 39TÜRKøYE SU ENSTøTÜSÜ1.658.000342.0001.729.000001.400.0000005.129.000 40TÜRKøYE øLAÇ VE TIBBø CøHAZ KURUMU38.659.0006.872.00050.729.00001.104.00020.000.000000117.364.000 41KAMU DENETÇøLøöø KURUMU9.753.0001.295.0006.546.0000144.0001.550.00000019.288.000 42TÜRKøYE øNSAN HAKLARI KURUMU931.00083.0004.368.0000575.00000005.957.000 43TÜRKøYE SAöLIK ENSTøTÜLERø BAùKANLIöI11.916.0002.682.0007.000.0000012.000.0008.000.0000041.598.000 ÖZEL BÜTÇELø DøöER KURUMLAR6.148.764.0001.151.326.0004.259.483.00003.951.004.00017.130.316.0001.538.315.0004.329.763.000038.508.971.000 ÖZEL BÜTÇELø KURUMLAR TOPLAMI19.911.889.0003.229.816.0007.222.552.00004.475.130.00021.392.202.0001.538.315.0004.329.763.000062.099.667.000

SERMAYE TRANSFERøBORÇ VERMEYEDEK ÖDENEKTOPLAM

(II) SAYILI CETVEL - ÖZEL BÜTÇELø DøöER øDARELER

TABLO 14/B 2016 YILI MERKEZø YÖNETøM BÜTÇE ÖDENEK TEKLøFLERø (EKONOMøK SINIFLANDIRMA) KURUMLARPERSONEL GøDERLERøSOS. GÜV. DEV. PRøMø GøD.MAL VE HøZMET ALIM GøDERLERøFAøZ GøDERLERøCARø TRANSFERSERMAYE GøDERø

In document KEUZEHULP VOOR HET ONDERSTEUNEN VAN ONDERWIJSINNOVATIE MET ICT (pagina 22-29)