• No results found

Jouw aantrekkelijke karakter

In document voor kennis verkopen online (pagina 74-78)

Wist je dat jij kunt kiezen wie je wilt aantrekken? Het is eenvoudiger dan je denkt. Mensen voelen zich aangetrokken tot mensen die op hen lijken. Toen ik Diana, mijn vrouw, ontmoette vond ik haar direct leuk; alleen maar omdat ze van dezelfde muziek hield.

Zo werkt het ook op internet en dus kun je kiezen welke karaktereigen-schappen je wilt laten zien. Met het creëren van een aantrekkelijk karakter, kom je sympathieker over en dat vergroot je overtuigingskracht.

Wat is de reden dat je mij al een tijdje volgt?

Velen zullen zeggen: omdat ik open en eerlijk ben. Ik ben heel transparant over mijn resultaten en ik deel ook mijn gevoelens. De mensen voor wie dit ook belangrijke waarden zijn, voelen zich meer aangetrokken dan de mensen die dit minder belangrijk vinden. Ik heb bewust gekozen om open en eerlijk te zijn. Ook al is dat niet altijd even makkelijk; ik maak namelijk nogal wat fouten en mijn resultaten zijn, in euro’s, helemaal niet bijzonder.

Als je een aantrekkelijk karakter wilt creëren, dan zijn er drie niveaus te onderscheiden die je, allemaal door elkaar heen, kunt toepassen.

1. Elementen van een aantrekkelijk karakter:

a) Vertel achtergrondverhalen waaruit blijkt waar je vandaan komt, wat je meegemaakt hebt, welke hoogte- en dieptepunten je hebt meegemaakt.

b) Vertel gelijkenissen waaruit mensen iets kunnen leren. Jezus deed dit al en omdat dit zo’n eenvoudige manier is, kunnen de luisteraars/

lezers het ook toepassen. Als ik bijvoorbeeld vertel waarom ik doe wat ik doe, dan vertel ik vaak dat ik vroeger als kind bouwpakketjes

21

R E C O R D

maakte. Ik knutselde vliegtuigjes, tanks en auto’s in elkaar en nu doe ik eigenlijk hetzelfde; maar dan op het internet en verdien ik er geld mee.

c) Vertel ‘oepsverhalen’, over de fouten die je hebt gemaakt. Dit maakt je menselijker en geeft ook het gevoel alsof je tussen de lezer of de volgers in staat.

d) Vertel verhalen met een visie waarin je een duidelijke mening geeft over het onderwerp waarin jij expert bent. Je neemt hiermee een positie in. Dit betekent dat sommige mensen het niet met je eens zullen zijn. Maar omdat je een keuze maakt, zullen er ook veel mensen zijn die zich wel tot jou aangetrokken voelen. Een voorbeeld is dat ik vind dat het niveau van de online programma’s in Nederland niet erg hoog is. Ik wil graag bijdragen aan het creëren van online programma’s die impact hebben; het hoeft niet mooi te zijn, als het maar resultaat oplevert!

2. Identiteiten; er zijn vier types die ik in de expertwereld tegenkom.

a) Leiders; mensen zoals Tonny Robbins of Brendon Burchard die resultaten hebben geboekt en voor de troepen uitlopen. Zij delen de kennis waarvan ze weten dat het werkt.

b) Avonturiers; dit zijn de mensen die zelf op reis zijn gegaan en ontdekken wat wel en niet werkt. Als ze een schat gevonden hebben, komen ze terug en vertellen ze waaruit deze schat bestaat.

Pat Flynn is zo iemand die zich de ‘crashtestdummy’ van het internet noemt.

c) Interviewers; dit zijn mensen die kennis van anderen delen.

Napoleon Hill werd wereldberoemd met zijn boek ‘Think and Grow Rich’ waarin hij de succes-strategieën van de rijkste mensen ter wereld uit de doeken deed. Op deze manier hoef je zelf geen kennis te hebben als je begint.

d) Bescheiden helden; dit zijn mensen die zich bescheiden opstellen voor wat betreft hun resultaten. Ze staan liever niet op de voorgrond, maar omdat zoveel mensen vragen naar hun successtrategieën, moesten ze wel uit hun comfortzone komen

21

R E C O R D

en het podium opklimmen. Russel Brunson, waarvan ik dit stuk over de aantrekkelijke karakters heb geleend, is zo iemand die megaresultaten heeft geboekt online en daar heel bescheiden over doet, bewust.

3. Verhaallijnen die verteld worden via e-mail, blogs, vanaf het podium of op verkooppagina’s. In de wereld van storytelling zijn er zes soorten verhaallijnen:

a) Verlies & verlossing; eerst had ik niets, toen werd ik miljonair, daarna verloor ik alles en toen leerde ik hoe ‘het’ werkt. Nu kan ik het jou ook leren.

b) Wij tegen de rest; een voorbeeld van zo’n verhaal is het vergelijken van amateurs met professionals; dit zet mensen aan tot nadenken en vooral: waar wil ik bij horen en welke stappen heb ik te zetten, om van de ene groep naar de andere te komen.

c) Voor en na; dit zie je heel veel in de gezondheidsbranche. Je kent vast wel die twee plaatjes naast elkaar; links iemand met een dikke buik, rechts een strak figuur. De transformatie die jij graag zelf wilt creëren, heeft bij iemand anders reeds plaatsgevonden. Het product helpt jou om ook…

d) Ontdekkingen die je hebt gedaan; zo heb ik een verhaal van het geautomatiseerde webinar. Ik was op de atletiekbaan aan het trainen en besefte dat ik op dat moment een webinar aan het geven was. Toen ik terugkwam belde ik één van de deelnemers op, om te vragen of ze door had dat het een opname was. Toen werd het stil aan de andere kant van de lijn. De dame dacht dat ik belde omdat ze gemaild had dat de betaling niet lukte. Ik was blij om twee redenen: men had niet door dat het een opname was en bovendien werkte het verkopen ook.

e) Geheimen onthullen, ik zal eerlijk zijn… Wat ik je nu ga vertellen heb ik nog nooit aan iemand verteld. Elke maand verdien ik duizenden euro’s zonder dat ik er iets voor hoef te doen. Hoe ik dat doe, heb ik tot nu toe nooit prijsgegeven. De reden waarom ik zo

21

R E C O R D

goed ben in kennis verkopen online is… Zeg eens eerlijk: Was je al nieuwsgierig geworden? Het werkt!

f) Testimonials; dit zijn verhalen van mensen die jouw product of methode toegepast hebben, met succes! Niets is krachtiger dan deze verhalen. Als je echt een goede testimonial wilt hebben, schrijf dan zelf een testimonial en vraag dan aan de persoon of hij of zij die wil posten. Je kunt dan de drie fasen in het verhaal verwerken:

1. Hoe was het voordat je bij me kwam (je mijn product gebruikte)?

2. Wat leerde je van mij (tijdens de training, de coachgesprekken, uit het boek, etc.)?

3. Hoe is het nu (zes maanden later)?

Als je verhalen gaat vertellen…

Love your story!

Want als het goed is, ga je het verhaal nog heeeeeel vaak vertellen!

22

R E C O R D

Tip 22

In document voor kennis verkopen online (pagina 74-78)