• No results found

interview guides

In document [Document title] (pagina 71-74)

I: Interview guide for interview with initiatives

Onderwerp Vragen

Korte introductie

1. Wie ben ik en wat is mijn achtergrond?

2. Wie bent u en wat is uw achtergrond en precieze functie? 3. Wat is het doel van het onderzoek?

4. Wat gebeurt er met de uitkomsten van het onderzoek?

Initiatief 5. Zou u het kort het intiatief slimme laad-los plek kunnen introduceren? 6. Hoe is het initiatief tot stand gekomen?

7. Welke redenen waren er om voor stad X te kiezen om uw initiatief te testen/introduceren?

8. Welke randvoorwaarden zijn nodig om een initiatief als dat van u op te kunnen zetten?

9. In hoeverre heeft u hulp gehad van de overheid bij het opzetten van dit initatief?

a. Op welke manier/in welke vorm heeft u hulp gekregen van de gemeente?

10. In hoeverre bent u belemmerd door regelgeving van de overheid in het opzetten van uw initiatief?

a. Op welke manier/in welke vorm heeft de gemeente uw initiatief belemmerd?

b. Hoe zou de regelgeving eruit moeten zien om van deze belemmering een kans te maken?

11. Wat zijn maatschappelijke factoren in de afgelopen jaren waardoor uw initiatief nog steeds bestaat?

12. Zijn er andere partijen die een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van uw initiatief?

Transitie 13. Als we kijken naar de transitie-curve zoals afgebeeld in bijlage 1: transitie theorie, waar op de curve zou u uw iniatief op dit moment plaatsen?

14. Welke randvoorwaarden zijn nodig om uw initiatief in de volgende fase te krijgen? 15. Welke rol zou de overheid op zich kunnen en moeten nemen om uw initiatief in

de volgende fase te krijgen?

16. Zijn er daarnaast nog randvoorwaarden die aan derden opgelegd zouden kunnen worden om uw initiatief in de volgende fase te krijgen?

17. Wat had er het afgelopen jaar gebeurd moeten zijn zodat het nu al een stap verder zou zijn geweest?

Overheid 18. Als we kijken naar de rollen van de overheid zoals afgebeeld in bijlage 2: rollen overheid, welke rol van de overheid past op dit moment bij uw initiatief?

19. Welke kenmerken/beleidsinstrumenten van die rol zijn belangrijk voor uw initiatief?

20. Welke rol zou de overheid aan moeten nemen om uw initatief in de volgende fase van de transitiecurve te laten komen?

21. Welke kenmerken van die rol zijn daarvoor doorslaggevend? Afsluiting 22. Korte samenvatting van het gesprek

23. Welke boodschap zou u mij en de lezer van deze scriptie mee willen geven? 24. Heeft u eventueel een aanbeveling om met iemand ver te praten over dit

71 II: Interview guide for interview with carriers

Onderwerp Vragen

Korte introductie

1. Wie ben ik en wat is mijn achtergrond?

2. Wie bent u en wat is uw achtergrond en precieze functie? 3. Wat is het doel van het onderzoek?

4. Wat gebeurt er met de uitkomsten van het onderzoek? Initiatief

(per initiatief)

5. Welke initiatieven zijn binnen uw bedrijf tot stand gekomen? 6. Wat is de reden dat dit initiatief tot stand gekomen is? 7. Hoe is dit initiatief tot stand gekomen?

8. Welke redenen waren er om voor stad X te kiezen om uw initiatief te testen/introduceren?

9. Welke randvoorwaarden zijn nodig om een initiatief als dat van u op te kunnen zetten?

10. In hoeverre heeft u hulp gehad van de overheid bij het opzetten van dit initiatief?

a. Op welke manier/in welke vorm heeft u hulp gekregen van de gemeente?

11. In hoeverre bent u belemmerd door regelgeving van de overheid in het opzetten van uw initiatief?

a. Op welke manier/in welke vorm heeft de gemeente uw initiatief belemmerd?

b. Hoe zou de regelgeving eruit moeten zien om van deze belemmering een kans te maken?

12. Wat zijn maatschappelijke factoren in de afgelopen jaren waardoor uw initiatief nog steeds bestaat?

13. In hoeverre heeft u ondersteuning gehad vanuit de klanten/andere partijen in het opzetten van uw initiatief?

Transitie (per initiatief)

14. Als we kijken naar de transitie-curve zoals afgebeeld in bijlage 1: transitie theorie, waar op de curve zou u uw initiatief op dit moment plaatsen?

15. Welke randvoorwaarden zijn nodig om uw initiatief in de volgende fase te krijgen? 16. Welke rol zou de overheid op zich kunnen en moeten nemen om uw initiatief in

de volgende fase te krijgen?

17. Zijn er daarnaast nog randvoorwaarden die aan derden opgelegd zouden kunnen worden om uw initiatief in de volgende fase te krijgen?

18. Wat had er het afgelopen jaar gebeurd moeten zijn zodat het nu al een stap verder zou zijn geweest?

Overheid 19. Als we kijken naar de rollen van de overheid zoals afgebeeld in bijlage 2: rollen overheid, welke rol van de overheid past op dit moment bij uw initiatief?

20. Welke kenmerken/beleidsinstrumenten van die rol zijn belangrijk voor uw initiatief?

21. Welke rol zou de overheid aan moeten nemen om uw initiatief in de volgende fase van de transitie-curve te laten komen?

22. Welke kenmerken van die rol zijn daarvoor doorslaggevend? Afsluiting 23. Korte samenvatting van het gesprek

24. Welke boodschap zou u mij en de lezer van deze scriptie mee willen geven? 25. Heeft u eventueel een aanbeveling om met iemand ver te praten over dit

72

III: Interview guide for interviews with municipalities

Onderwerp Vragen

Korte introductie

1. Wie ben ik en wat is mijn achtergrond?

2. Wie bent u en wat is uw achtergrond en precieze functie? 3. Wat is het doel van het onderzoek?

4. Wat gebeurt er met de uitkomsten van het onderzoek?

Initiatief 5. Hoe kijkt u aan tegen opkomende initiatieven in uw stad met betrekking tot verduurzaming van de binnenstedelijke logistiek?

6. Welke initiatieven zijn in uw ogen het meest succesvol of kansrijk?

7. Welke redenen zijn er volgens u dat initiatieven kiezen voor uw stad om een pilot te starten?

8. Welke randvoorwaarden biedt uw gemeente om initiatieven een kans te geven?

9. In hoeverre ondersteunt uw gemeente opkomende initatieven?

a. Op welke manier/in welke vorm biedt u als gemeente hulp?

10. In hoeverre belemmert uw gemeente opkomende initiatieven?

a. Op welke manier/in welke vorm heeft u als gemeente een initiatief belemmerd?

11. Welke maatschappelijke factoren in de afgelopen jaren hebben volgens u gezorgd voor een opkomst van initiatieven?

Overheid 12. Als we kijken naar de rollen van de overheid zoals afgebeeld in bijlage 2: rollen overheid, welke rol vervult de overheid op dit moment als het gaat om (opkomende) initiatieven?

13. Welke kenmerken/beleidsinstrumenten van die rol zijn belangrijk voor initiatieven?

14. Hoever is uw gemeente in het bereiken van de ZE-zone in 2025?

15. Welke stappen zet de overheid om te voldoen aan de eisen om in 2025 een ZE-zone te hebben?

16. Welke rol zouden initiatieven volgens u kunnen spelen om de 2025 ZE-zone te bereiken?

Transitie 17. Als we kijken naar de transitie-curve zoals afgebeeld in bijlage 1: transitie theorie, wat is volgens u de rol van de overheid per fase?

18. Welke randvoorwaarden kan de overheid bieden om initiatieven naar de volgende fase te helpen?

19. Hoe gaan jullie om met bestaande regels en normen zoals bijvoorbeeld venstertijden als het gaat om duurzame initiatieven?

20. Wat had er de afgelopen jaren gebeurd moeten zijn zodat de transitie naar ZE-zones nu al een stap verder zou zijn geweest?

Afsluiting 21. Korte samenvatting van het gesprek

22. Welke boodschap zou u mij en de lezer van deze scriptie mee willen geven? 23. Heeft u eventueel een aanbeveling om met iemand ver te praten over dit

73

In document [Document title] (pagina 71-74)

GERELATEERDE DOCUMENTEN