iDentiFicatie, authenticatie en autorisatie

In document EEn flExibElE En pErsoonlijkE lEEromgEving (pagina 28-34)

A. Visuele integratie

3.3 iDentiFicatie, authenticatie en autorisatie

Tabell 1 Antal nyaktiverade och nystartade företag 1997–2006 36

Number of newly-activated and newly-started enterprises 1997–2006

Tabell 2 Antal nystartade företag 1997–2006 efter branschgrupp 36 Number of newly-started enterprises 1997–2006 by industry

Tabell 3 Antal nystartade företag 2006 och 2005 efter branschgrupp samt förnyelsetal* 37 Number of newly-started enterprises 2006 and 2005 as a percentage of total number

of enterprises by industry

Tabell 4 Antal sysselsatta i nystartade företag 1997–2006 efter branschgrupp 37 Number of employed in newly-started enterprises 1997–2006 by industry

Tabell 5a Genomsnittligt antal sysselsatta och heltidssysselsatta i nystartade företag 2006 efter

branschgrupp och kön 38

Average number of employees and full-time employees in newly-started enterprises 2006 by industry and sex

Tabell 5b Genomsnittligt antal sysselsatta och heltidssysselsatta i nystartade företag 2005 efter

branschgrupp och kön 38

Average number of employees and full-time employees in newly-started enterprises 2005 by industry and sex

Tabell 6a Antal nystartade företag 2006 efter branschgrupp och omsättningsklass (1000 kr) 39 Number of newly-started enterprises 2006 by industry and turnover category (1000 kr)

Tabell 6b Antal nystartade företag 2005 efter branschgrupp och omsättningsklass (1000 kr) 40 Number of newly-started enterprises 2005 by industry and turnover category (1000 kr)

Tabell 7a Antal nystartade företag 2006 efter branschgrupp och juridisk form 41 Number of newly-started enterprises 2006 by industry and legal form

Tabell 7b Antal nystartade företag 2005 efter branschgrupp och juridisk form 42 Number of newly-started enterprises 2005 by industry and legal form

Tabell 8a Antal nystartade företag 2006 efter branschgrupp och form av ledning 43 Number of newly-started enterprises 2006 by industry and form of management

Tabell 8b Antal nystartade företag 2005 efter branschgrupp och form av ledning 44 Number of newly-started enterprises 2005 by industry and form of management

Tabell 9a Antal nystartade företag 2006 efter branschgrupp och kön 45 Number of newly-started enterprises 2006 by industry and kön

Tabell 9b Antal nystartade företag 2005 efter branschgrupp och kön 46 Number of newly-started enterprises 2005 by industry and sex

Tabell 10a Antal nystartade företag 2006 efter branschgrupp och antal ledare 47 Number of newly-started enterprises 2006 by industry and number of managers

Tabell 10b Antal nystartade företag 2005 efter branschgrupp och antal ledare 48 Number of newly-started enterprises 2005 by industry and number of managers

Tabell 11a Antal nystartade företag 2006 efter branschgrupp och åldersgrupp 49 Number of newly-started enterprises 2006 by industry and age group

Tabell 11b Antal nystartade företag 2005 efter branschgrupp och åldersgrupp 50 Number of newly-started enterprises 2005 by industry and age group

Tabell 12aa Antal nystartade företag 2006 efter näringsgren, ålder och kön 51 Number of newly-started enterprises 2006 by bransch, age and sex

Tabell 12ab Antal nystartade företag 2006 efter näringsgren, ålder och kön 51 Number of newly-started enterprises 2006 by bransch, age and sex

Tabell 12ba Antal nystartade företag 2005 efter näringsgren, ålder och kön 51 Number of newly-started enterprises 2005 by bransch, age and sex

Tabell 12bb Antal nystartade företag 2005 efter näringsgren, ålder och kön 51 Number of newly-started enterprises 2005 by bransch, age and sex

Tabell 13a Antal nystartade företag 2006 efter branschgrupp och härkomst 52 Number of newly-started enterprises 2006 by industry and origin

Tabell 13b Antal nystartade företag 2005 efter branschgrupp och härkomst 53 Number of newly-started enterprises 2005 by industry and origin

Tabell 14aa Antal nystartade företag 2006 efter näringsgren, härkomst och kön 54 Number of newly-started enterprises 2006 by bransch, origin and sex

Tabell 14ab Antal nystartade företag 2006 efter näringsgren, härkomst och kön 54 Number of newly-started enterprises 2006 by bransch, origin and sex

Tabell 14ba Antal nystartade företag 2005 efter näringsgren, härkomst och kön 54 Number of newly-started enterprises 2005 by bransch, origin and sex

Tabell 14bb Antal nystartade företag 2005 efter näringsgren, härkomst och kön 54 Number of newly-started enterprises 2005 by bransch, origin and sex

Tabell 15a Antal nystartade företag 2006 efter branschgrupp och utbildningsnivå 55 Number of newly-started enterprises 2006 by industry and level of education

Tabell 15b Antal nystartade företag 2005 efter branschgrupp och utbildningsnivå 56 Number of newly-started enterprises 2005 by industry and level of education

Tabell 16aa Antal nystartade företag 2006 efter näringsgren, utbildningsnivå och kön 57 Number of newly-started enterprises 2006 by bransch, level of education and sex

Tabell 16ab Antal nystartade företag 2006 efter näringsgren, utbildningsnivå och kön 57 Number of newly-started enterprises 2006 by bransch, level of education and sex

Tabell 16ba Antal nystartade företag 2005 efter näringsgren, utbildningsnivå och kön 57 Number of newly-started enterprises 2005 by bransch, level of education and sex

Tabell 16bb Antal nystartade företag 2005 efter näringsgren, utbildningsnivå och kön 57 Number of newly-started enterprises 2005 by bransch, level of education and sex

Tabell 17a Antal nystartade företag 2006 efter branschgrupp och tidigare sysselsättning 58 Number of newly-started enterprises 2006 by industry and former occupation

Tabell 17b Antal nystartade företag 2005 efter branschgrupp och tidigare sysselsättning 59 Number of newly-started enterprises 2005 by industry and former occupation

Tabell 18a Antal nystartade företag 2006 efter branschgrupp och motiv till företagsstart 60 Number of newly-started enterprises 2006 by industry and reason for starting an enterprise Tabell 18b Antal nystartade företag 2005 efter branschgrupp och motiv till företagsstart 61

Number of newly-started enterprises 2005 by industry and reason for starting an enterprise Tabell 19aa Antal nystartade företag 2006 efter branschgrupp, motiv till företagsstart och kön 62

Number of newly-started enterprises 2006 by bransch, reason for starting an enterprise and sex

Tabell 19ab Antal nystartade företag 2006 efter branschgrupp, motiv till företagsstart och kön 62 Number of newly-started enterprises 2006 by bransch, reason for starting an enterprise and sex

Tabell 19ba Antal nystartade företag 2005 efter branschgrupp, motiv till företagsstart och kön 63 Number of newly-started enterprises 2005 by bransch, reason for starting an enterprise and sex

Tabell 19bb Antal nystartade företag 2005 efter branschgrupp, motiv till företagsstart och kön 63 Number of newly-started enterprises 2005 by bransch, reason for starting an enterprise and sex

Tabell 20a Antal nystartade företag 2006 efter branschgrupp och parallell verksamhet 64 Number of newly-started enterprises 2006 by industry and parallel occupation

Tabell 20b Antal nystartade företag 2005 efter branschgrupp och parallell verksamhet 65 Number of newly-started enterprises 2005 by industry and parallel occupation

Tabell 21a Antal nystartade företag 2006 efter branschgrupp och stöd till start av näringsverksamhet 66 Number of newly-started enterprises 2006 by industry and support for starting an enterprise Tabell 21b Antal nystartade företag 2005 efter branschgrupp och stöd till start av näringsverksamhet 67

Number of newly-started enterprises 2005 by industry and support for starting an enterprise Tabell 22aa Antal nystartade företag 2006 efter näringsgren, stöd till start av näringsverksamhet och kön 68

Number of newly-started enterprises 2006 by bransch, support for starting an enterprise and sex

Tabell 22ab Antal nystartade företag 2006 efter näringsgren, stöd till start av näringsverksamhet och kön 68 Number of newly-started enterprises 2006 by bransch, support for starting an enterprise and sex

Tabell 22ba Antal nystartade företag 2005 efter näringsgren, stöd till start av näringsverksamhet och kön 69 Number of newly-started enterprises 2005 by bransch, support for starting an enterprise and sex

Tabell 22bb Antal nystartade företag 2005 efter näringsgren, stöd till start av näringsverksamhet och kön 69 Number of newly-started enterprises 2005 by bransch, support for starting an enterprise and sex

Tabell 23a Antal nystartade företag 2006 efter branschgrupp och majoritetsägare 70 Number of newly-started enterprises 2006 by industry and majority owner

Tabell 23b Antal nystartade företag 2005 efter branschgrupp och majoritetsägare 71 Number of newly-started enterprises 2005 by industry and majority owner

Tabell 24a Antal nystartade företag 2006 efter branschgrupp och finansiering* 72 Number of newly-started enterprises 2006 by industry and financing

Tabell 24b Antal nystartade företag 2005 efter branschgrupp och finansiering* 73 Number of newly-started enterprises 2005 by industry and financing

Tabell 25 Antal nystartade företag 1997 - 2006 efter län 74

Number of newly-started enterprises 1997 - 2006 by county

Tabell 26a Antal nystartade företag 2006 efter län, näringsgren samt förnyelsetal* 75 Number of newly-started enterprises 2006 by county, bransch and percentage of total

number of enterprises by bransch

Tabell 26b Antal nystartade företag 2005 efter län, näringsgren samt förnyelsetal* 76 Number of newly-started enterprises 2005 by county, bransch and percentage of total

number of enterprises by bransch

Tabell 27 Antal sysselsatta i nystartade företag 2006 och 2005 efter län och kön 77 Number of employed in newly-started enterprises 2006 and 2005 by county and sex

Tabell 28a Genomsnittligt antal sysselsatta i nystartade företag 2006 efter län och kön 78 Average number of employees in newly-started enterprises 2006 by county and sex

Tabell 28b Genomsnittligt antal sysselsatta i nystartade företag 2005 efter län och kön 79 Average number of employees in newly-started enterprises 2005 by county and sex

Tabell 29a Antal nystartade företag och etableringsfrekvenser 2006 efter län och kön 80 Number of newly-started enterprises 2006 by county and sex

Tabell 29b Antal nystartade företag och etableringsfrekvenser 2005 efter län och kön 81 Number of newly-started enterprises 2005 by county and sex

Tabell 30a Antal nystartade företag 2006 efter län och åldersgrupp 82 Number of newly-started enterprises 2006 by county and age group

Tabell 30b Antal nystartade företag 2005 efter län och åldersgrupp 83 Number of newly-started enterprises 2005 by county and age group

Tabell 31a Antal nystartade företag och etableringsfrekvenser 2006 efter län och härkomst 84 Number of newly-started enterprises 2006 by county and origin

Tabell 31b Antal nystartade företag och etableringsfrekvenser 2005 efter län och härkomst 85 Number of newly-started enterprises 2005 by county and origin

Tabell 32a Antal nystartade företag 2006 efter län och utbildningsnivå 86 Number of newly-started enterprises 2006 by county and level of education

Tabell 32b Antal nystartade företag 2005 efter län och utbildningsnivå 87 Number of newly-started enterprises 2005 by county and level of education

Tabell 33a Antal nystartade företag 2006 efter län och motiv till företagsstart 88 Number of newly-started enterprises 2006 by county and reason for starting an enterprise Tabell 33b Antal nystartade företag 2005 efter län och motiv till företagsstart 89

Number of newly-started enterprises 2005 by county and reason for starting an enterprise Tabell 34a Antal nystartade företag 2006 efter län och stöd till start av näringsverksamhet 90

Number of newly-started enterprises 2006 by county and support for starting an enterprise Tabell 34b Antal nystartade företag 2005 efter län och stöd till start av näringsverksamhet 91

Number of newly-started enterprises 2005 by county and support for starting an enterprise Tabell 35a Antal nystartade företag 2006 efter län och majoritetsägare 92

Number of newly-started enterprises 2006 by county and majority owner

Tabell 25b Antal nystartade företag 2005 efter län och majoritetsägare 93 Number of newly-started enterprises 2005 by county and majority owner

Tabell 36a Antal nystartade företag 2006 efter kön och tidigare sysselsättning 94 Number of newly-started enterprises 2006 by sex and former occupation

Tabell 36b Antal nystartade företag 2005 efter kön och tidigare sysselsättning 95 Number of newly-started enterprises 2005 by sex and former occupation

Tabell 37a Antal nystartade företag 2006 efter kön och parallell verksamhet 96 Number of newly-started enterprises 2006 by sex and parallell occupation

Tabell 37b Antal nystartade företag 2005 efter kön och parallell verksamhet 96 Number of newly-started enterprises 2005 by sex and parallell occupation

Tabell 38a Antal nystartade företag 2006 efter kön och majoritetsägare 97 Number of newly-started enterprises 2006 by sex and majority owner

Tabell 38b Antal nystartade företag 2005 efter kön och majoritetsägare 98 Number of newly-started enterprises 2005 by sex and majority owner

Tabell 39a Antal nystartade företag 2006 efter kön och motiv till företagsstart 98 Number of newly-started enterprises 2006 by sex and reason for starting an enterprise

Tabell 39b Antal nystartade företag 2005 efter kön och motiv till företagsstart 98 Number of newly-started enterprises 2005 by sex and reason for starting an enterprise Tabell 40a Antal nystartade företag 2006 efter kön och finansiering* 99

Number of newly-started enterprises 2006 by sex and financing

Tabell 40b Antal nystartade företag 2005 efter kön och finansiering* 99 Number of newly-started enterprises 2005 by sex and financing

Tabell 41a Antal nystartade företag 2006 efter kön och stöd till start av näringsverksamhet 100 Number of newly-started enterprises 2006 by sex and support for starting an enterprise

Tabell 41b Antal nystartade företag 2005 efter kön och stöd till start av näringsverksamhet 100 Number of newly-started enterprises 2005 by sex and support for starting an enterprise

Tabell 42a Antal nystartade företag 2006 efter kön och juridisk form 101 Number of newly-started enterprises 2006 by sex and legal form

Tabell 42b Antal nystartade företag 2005 efter kön och juridisk form 101 Number of newly-started enterprises 2005 by sex and legal form

Tabell 43a Antal nystartade företag 2006 efter kön och utbildningsnivå 102 Number of newly-started enterprises 2006 by sex and level of education

Tabell 43b Antal nystartade företag 2005 efter kön och utbildningsnivå 102 Number of newly-started enterprises 2005 by sex and level of education

Tabell 44a Antal nystartade företag 2006 efter kön och omsättningsklass (1000 kr) 103 Number of newly-started enterprises 2006 by sex and turnover category (1000 kr)

Tabell 44b Antal nystartade företag 2005 efter kön och omsättningsklass (1000 kr) 103 Number of newly-started enterprises 2005 by sex and turnover category (1000 kr)

Tabell 45a Antal nystartade företag 2006 efter härkomst och tidigare sysselsättning 104 Number of newly-started enterprises 2006 by origin and former occupation

Tabell 45b Antal nystartade företag 2005 efter härkomst och tidigare sysselsättning 105 Number of newly-started enterprises 2005 by origin and former occupation

Tabell 46a Antal nystartade företag 2006 efter härkomst och parallell verksamhet 106 Number of newly-started enterprises 2006 by origin and parallell occupation

Tabell 46b Antal nystartade företag 2005 efter härkomst och parallell verksamhet 106 Number of newly-started enterprises 2005 by origin and parallell occupation

Tabell 47a Antal nystartade företag 2006 efter härkomst och majoritetsägare 107 Number of newly-started enterprises 2006 by origin and majority owner

Tabell 47b Antal nystartade företag 2005 efter härkomst och majoritetsägare 107 Number of newly-started enterprises 2005 by origin and majority owner

Tabell 48a Antal nystartade företag 2006 efter härkomst och motiv till företagsstart 108 Number of newly-started enterprises 2006 by origin and reason for starting an enterprise Tabell 48b Antal nystartade företag 2005 efter härkomst och motiv till företagsstart 109

Number of newly-started enterprises 2005 by origin and reason for starting an enterprise Tabell 49a Antal nystartade företag 2006 efter härkomst och finansiering* 110

Number of newly-started enterprises 2006 by origin and financing

Tabell 49b Antal nystartade företag 2005 efter härkomst och finansiering* 110 Number of newly-started enterprises 2005 by origin and financing

Tabell 50a Antal nystartade företag 2006 efter härkomst och stöd till start av näringsverksamhet 111 Number of newly-started enterprises 2006 by origin and support for starting an enterprise Tabell 50b Antal nystartade företag 2005 efter härkomst och stöd till start av näringsverksamhet 111

Number of newly-started enterprises 2005 by origin and support for starting an enterprise Tabell 51a Antal nystartade företag 2006 efter härkomst och juridisk form 112

Number of newly-started enterprises 2006 by origin and legal form

Tabell 51b Antal nystartade företag 2005 efter härkomst och juridisk form 112 Number of newly-started enterprises 2005 by origin and legal form

Tabell 52a Antal nystartade företag 2006 efter härkomst och utbildningsnivå 113 Number of newly-started enterprises 2006 by origin and level of education

Tabell 52b Antal nystartade företag 2005 efter härkomst och utbildningsnivå 113 Number of newly-started enterprises 2005 by origin and level of education

Tabell 53a Antal nystartade företag 2006 efter härkomst och omsättningsklass (1000 kr) 114 Number of newly-started enterprises 2006 by origin and turnover category (1000 kr)

Tabell 53b Antal nystartade företag 2005 efter härkomst och omsättningsklass (1000 kr) 114 Number of newly-started enterprises 2005 by origin and turnover category (1000 kr)

Tabell 54a Antal nystartade företag 2006 efter åldersgrupp och tidigare sysselsättning 115 Number of newly-started enterprises 2006 by age group and former occupation

Tabell 54b Antal nystartade företag 2005 efter åldersgrupp och tidigare sysselsättning 116 Number of newly-started enterprises 2005 by age group and former occupation

Tabell 55a Antal nystartade företag 2006 efter åldersgrupp och parallell verksamhet 117 Number of newly-started enterprises 2006 by age group and parallell occupation

Tabell 55b Antal nystartade företag 2005 efter åldersgrupp och parallell verksamhet 117 Number of newly-started enterprises 2005 by age group and parallell occupation

Tabell 56a Antal nystartade företag 2006 efter åldersgrupp och majoritetsägare 118 Number of newly-started enterprises 2006 by age group and majority owner

Tabell 56b Antal nystartade företag 2005 efter åldersgrupp och majoritetsägare 118 Number of newly-started enterprises 2005 by age group and majority owner

Tabell 57a Antal nystartade företag 2006 efter åldersgrupp och motiv till företagsstart 119 Number of newly-started enterprises 2006 by age group and reason for starting

an enterprise

Tabell 57b Antal nystartade företag 2005 efter åldersgrupp och motiv till företagsstart 120 Number of newly-started enterprises 2005 by age group and reason for starting

an enterprise

Tabell 58a Antal nystartade företag 2006 efter åldersgrupp och finansiering* 121 Number of newly-started enterprises 2006 by age group and financing

Tabell 58b Antal nystartade företag 2005 efter åldersgrupp och finansiering

121 Number of newly-started enterprises 2005 by age group and financing

Tabell 59a Antal nystartade företag 2006 efter åldersgrupp och stöd till start av näringsverksamhet 122 Number of newly-started enterprises 2006 by age group and support for starting

an enterprise

Tabell 59b Antal nystartade företag 2005 efter åldersgrupp och stöd till start av näringsverksamhet 123 Number of newly-started enterprises 2005 by age group and support for starting

an enterprise

Tabell 60a Antal nystartade företag 2006 efter åldersgrupp och juridisk form 124 Number of newly-started enterprises 2006 by age group and legal form

Tabell 60b Antal nystartade företag 2005 efter åldersgrupp och juridisk form 124 Number of newly-started enterprises 2005 by age group and legal form

Tabell 61a Antal nystartade företag 2006 efter åldersgrupp och utbildningsnivå 125 Number of newly-started enterprises 2006 by age group and level of education

Tabell 61b Antal nystartade företag 2005 efter åldersgrupp och utbildningsnivå 125 Number of newly-started enterprises 2005 by age group and level of education

Tabell 62a Antal nystartade företag 2006 efter åldersgrupp och omsättningsklass (1000 kr) 126 Number of newly-started enterprises 2006 by age group and turnover category (1000 kr) Tabell 62b Antal nystartade företag 2005 efter åldersgrupp och omsättningsklass (1000 kr) 126

Number of newly-started enterprises 2005 by age group and turnover category (1000 kr)

Tabellbilaga

Tabell 1 Antal nyaktiverade och nystartade företag 1997–2006

Number of newly-activated and newly-started enterprises 1997–2006

År Nyaktiverade Nystartade

1997 58 500 37 047

1998 52 100 34 037

1999 52 600 35 616

2000 57 250 38 745

2001 58 012 35 517

2002 49 614 37 348

2003 50 878 36 413

2004 57 542 41 792

2005 61 500 43 932

2006 62 700 44 386

Tabell 2 Antal nystartade företag 1997–2006 efter branschgrupp Number of newly-started enterprises 1997–2006 by industry

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Industrinäringar 5 824 5 521 6 135 6 292 5 822 5 898 5 999 7 331 7 999 7 578 Tillverkning och dylikt

(Avd. C-E) 3 061 2 718 2 844 2 767 2 478 2 477 2 599 2 926 2 921 2 511 Byggverksamhet

(Avd. F) 2 763 2 803 3 291 3 525 3 344 3 421 3 400 4 405 5 078 5 067 Tjänstenäringar 31 223 28 516 29 682 32 453 29 696 31 449 30 414 34 461 35 934 36 808 Varuhandel,

repara-tioner samt restau-rang- och

hotell-rörelse (Avd. G-H) 10 242 8 610 7 844 7 510 6 901 7 350 7 493 9 202 10 049 9 098 Transport och

kommu-nikation (Avd. I) 1 541 1 338 1 405 1 601 1 489 1 416 1 363 1 350 1 483 1 518 Finansiell verks. och

andra

företags-tjänster (Avd. J-K) 13 101 11 949 13 471 15 635 13 766 14 602 13 581 14 939 14 815 15 391 Utbildning, hälso- o.

sjukvård, andra samhälls- o. pers.

tjänster (Avd. M-O) 6 339 6 619 6 962 7 707 7 540 8 081 7 977 8 971 9 587 10 801 Samtliga 37 047 34 037 35 816 38 745 35 517 37 348 36 413 41 792 43 932 44 386

Tabell 3 Antal nystartade företag 2006 och 2005 efter branschgrupp samt förnyelsetal*

Number of newly-started enterprises 2006 and 2005 as a percentage of total number of enterprises by industry

2006 2005

Antal Per 100 Antal Per 100

Industrinäringar 7 578 6,2 7 999 6,8

Tillverkning och dylikt (Avd. C-E) 2 511 4,3 2 921 5,1

Byggverksamhet (Avd. F) 5 067 8,0 5 078 8,4

Tjänstenäringar 36 808 8,1 35 934 8,2

Varuhandel, reparationer samt

restau-rang- och hotellrörelse (Avd. G-H) 9 098 6,3 10 049 7,1

Transport och kommunikation (Avd. I) 1 518 4,9 1 483 4,8

Finansiell verks. och andra

företags-tjänster (Avd. J-K) 15 391 8,7 14 815 8,8

Utbildning, hälso- o. sjukvård, andra

samhälls- o. pers. tjänster (Avd. M-O) 10 801 10,5 9 587 10,1

Samtliga 44 386 7,7 43 932 7,9

Anm: Förnyelsetal avser antalet nystartade företag per 100 befintliga företag föregående år

Tabell 4 Antal sysselsatta i nystartade företag 1997–2006 efter branschgrupp Number of employed in newly-started enterprises 1997–2006 by industry

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Industrinäringar 10 483 9 381 11 102 11 833 9 517 9 952 9 548 11 486 12 605 11 721 Tillverkning och dylikt

(Avd. C-E) 5 949 4 662 5 595 5 431 4 079 4 184 4 331 4 761 4 680 3 940 Byggverksamhet

(Avd. F) 4 535 4 719 5 507 6 402 5 438 5 768 5 217 6 725 7 925 7 781 Tjänstenäringar 53 174 47 199 58 609 66 891 51 497 53 315 49 684 55 074 56 927 57 542 Varuhandel,

reparationer samt restaurang- och

hotell-rörelse (Avd.G-H) 18 087 15 208 15 932 14 676 13 775 14 271 13 848 16 871 18 319 15 820 Transport och

kommunikation (Avd. I) 2 965 2 675 2 877 3 100 3 094 2 684 2 839 2 499 2 695 2 956 Finansiell verks. och

andra företagstjänster

(Avd. J-K) 21 944 19 270 28 329 36 014 21 800 23 664 21 465 23 023 22 092 24 101 Utbildning, hälso- o.

sjukvård, andra samhälls- o. pers.

tjänster (Avd. M-O) 10 178 10 046 11 471 13 101 12 828 12 696 11 532 12 681 13 821 14 665

Samtliga 63 657 56 580 69 711 78 724 61 014 63 267 59 232 66 560 69 532 69 263

Tabell 5a Genomsnittligt antal sysselsatta och heltidssysselsatta i nystartade företag 2006 efter branschgrupp och kön

Average number of employees and full-time employees in newly-started enterprises 2006 by industry and sex

Industrinäringar 0,2 0,1 1,3 0,8 1,5 0,9

Tillverkning och dylikt (Avd. C-E) 0,5 0,1 1,1 0,5 1,6 0,7

Byggverksamhet (Avd. F) 0,1 0,0 1,4 1,0 1,5 1,0

Tjänstenäringar 0,6 0,2 0,9 0,4 1,6 0,6

Varuhandel, reparationer samt restaurang- och hotellrörelse (Avd. G-H)

0,8 0,3 1,0 0,5 1,7 0,8

Transport och kommunikation

(Avd. I) 0,3 0,2 1,6 1,0 1,9 1,2

Finansiell verks. och andra

företagstjänster (Avd. J-K) 0,5 0,2 1,1 0,5 1,6 0,7

Utbildning, hälso- o. sjukvård, andra samhälls- o. pers. tjänster (Avd. M-O)

0,8 0,2 0,5 0,1 1,4 0,4

Samtliga 0,6 0,2 1,0 0,5 1,6 0,7

Kvinnor Män Samtliga

Tabell 5b Genomsnittligt antal sysselsatta och heltidssysselsatta i nystartade företag 2005 efter branschgrupp och kön

Average number of employees and full-time employees in newly-started enterprises 2005 by industry and sex

Industrinäringar 0,2 0,1 1,4 0,8 1,6 0,9

Tillverkning och dylikt

(Avd. C-E) 0,4 0,1 1,2 0,5 1,6 0,7

Byggverksamhet (Avd. F) 0,1 0,0 1,5 1,0 1,6 1,0

Tjänstenäringar 0,6 0,2 0,9 0,4 1,6 0,6

Varuhandel, reparationer samt restaurang- och hotellrörelse (Avd. G-H)

0,8 0,3 1,1 0,5 1,8 0,8

Transport och kommunikation

(Avd. I) 0,3 0,1 1,5 0,9 1,8 1,0

Finansiell verks. och andra

företagstjänster (Avd. J-K) 0,5 0,1 1,0 0,4 1,5 0,6

Utbildning, hälso- o. sjukvård, andra samhälls- o. pers.

tjänster (Avd. M-O)

0,8 0,2 0,6 0,2 1,4 0,4

Samtliga 0,6 0,2 1,0 0,5 1,6 0,7

Kvinnor Män Samtliga

Tabell 6a Antal nystartade företag 2006 efter branschgrupp och omsättningsklass (1000 kr) Number of newly-started enterprises 2006 by industry and turnover category (1000 kr)

< 30 30-99 100-299 300-499 500-999 > 999 Samtliga

Industrinäringar 1 205 1 213 1 788 1 200 1 149 1 022 7 578

Tillverkning och dylikt (Avd. C-E) 765 583 496 233 182 252 2 511

Byggverksamhet (Avd. F) 440 630 1 292 967 967 770 5 067

Tjänstenäringar 10 116 8 287 7 227 3 375 4 064 3 741 36 808

Varuhandel, reparationer samt restaurang- och hotellrörelse (Avd. G-H)

2 214 1 729 1 674 853 1 163 1 465 9 098

Transport och kommunikation

(Avd. I) 133 168 268 221 376 353 1 518

Finansiell verks. och andra

företags-tjänster (Avd. J-K) 3 696 3 331 3 096 1 615 2 111 1 543 15 391

Utbildning, hälso- o. sjukvård, andra samhälls- o. pers. tjänster (Avd. M-O)

4 073 3 059 2 189 686 414 380 10 801

Samtliga 11 322 9 501 9 014 4 574 5 213 4 763 44 386

Antal nystartade företag 2006 efter branschgrupp och omsättningsklass (1000 kr), andelar

Number of newly-started enterprises 2006 by industry and turnover category (1000 kr), percentage shares

< 30 30-99 100-299 300-499 500-999 > 999 Samtliga

Industrinäringar 16 16 24 16 15 13 100

Tillverkning och dylikt (Avd. C-E) 30 23 20 9 7 10 100

Byggverksamhet (Avd. F) 9 12 25 19 19 15 100

Tjänstenäringar 27 23 20 9 11 10 100

Tjänstenäringar 27 23 20 9 11 10 100

In document EEn flExibElE En pErsoonlijkE lEEromgEving (pagina 28-34)

GERELATEERDE DOCUMENTEN